REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER [Gjennomgang 1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]"

Transkript

1 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1]

2 ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene? 3.2. Hvem må overholde retningslinjene? 3.3. Applus+ ledere 3.4. Forretningspartnere og leverandører 3.5. Etiske retningslinjer som er åpne for alle: Kommunikasjonskanal 3.6. Konsernets etikkomité (GEC) og Chief Compliance Officer (CCO) 3.7. Klager 3.8. Etterforskning og sanksjonering av alle brudd på de etiske retningslinjene

3 4. SPESIFISERE VÅRE VERDIER 4.1. Respektere verdighet på arbeidsplassen 4.2. Forbygge helse- og sikkerhetsrisikoer og respektere ansattes rettigheter 4.3. Personvern 4.4. Miljøvern 4.5. Markedskonkurranse og forbrukere 4.6. Kampen mot korrupsjon i Applus Politiske tjenester, sponsing og donasjoner til politiske partier 4.8. Sannferdighet og informasjonssikkerhet 4.9. Taushetsplikt Integritet i våre tjenester Interessekonflikter Bruk av Applus+ ressurser Opptre respektfullt 5. EVALUERING AV DE ETISKE RETNINGSLINJENE

4 ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING KJÆRE KOLLEGA! Det er en glede for meg å presentere de nye, etiske retningslinjene for Applus+-konsernet. Våre retningslinjer er en ramme som forsøker å gå et skritt videre enn kun å overholde loven. De tar sin ånd fra den integriteten og fagligheten som styrer våre avgjørelser og etablerer et sett med generelle prinsipper som skal styre vår daglige adferd uansett hvor i verden vi driver vår virksomhet. Vi vet alle hvor viktig integritet og ansvar er. Verdiene, prinsippene og de etiske standarder som etableres i våre retningslinjer, går lengre enn å beskytte selskapets profil og omdømme eller å unngå juridiske problemer. Integritet gjør at vi kan opprettholde et bærekraftig miljø som vi alle er stolte av å være del av, og som styrker vår faglige aktivitet. Retningslinjene vil hjelpe oss med å ta avgjørelser og er utformet for å styre vår adferd i alle våre forretningsforhold. Å øke virksomheten og å opprettholde driftsstandarder på høye nivåer med hensyn til styring og i samsvar med forskrifter er gjensidig forsterkende elementer. Å bygge tillitt til et bredere publikum skjer gradvis og krever vedvarende innsats. Derfor er det vårt felles ansvar å verne om selskapets omdømme. Det betyr at vi må opptre ærlig og behandle våre interne og eksterne medarbeidere, våre kunder, aksjonærer, samarbeidspartnere og leverandører på en real og ærlig måte. Jeg er sikker på at jeg har din fulle støtte og ditt fulle engasjement når det gjelder å hjelpe Applus+ med å utvikle seg til et selskap for fremtiden, og som er bygget på kjerneverdiene som ligger i konsernets etiske retningslinjer. Jeg oppfordrer deg til å lese disse etiske retningslinjer nøye og bli deres trofaste beskytter. På forhånd takk for ditt bidrag til innføringen av de etiske retningslinjene i konsernet. Med din hjelp vil Applus+ fortsette å gjøre seg fortjent til den tillitten vi alle har. 1

5 Fernando Basabe Applus+ CEO Christopher Cole Applus+ Presidente 2

6 ETISKE RETNINGSLINJER 2. Applus+ VERDIER Kvaliteten på våre tjenester og fremgangen til vårt selskap er avhengig av mange variabler, blant annet at vi hver dag opptrer på en real og ærlig måte som samfunnsansvarlige personer. For å kunne oppnå dette må vi respektere disse kjerneprinsippene: Overholde loven, og fremfor alt, respektere hver enkeltperson. Samarbeide med offentlige myndigheter. Respektere miljøet og alle samfunn hvor vi driver vår virksomhet. Innovasjon og samsvar med antitrustlover tjener som grunnlaget for økonomisk utvikling. Gjensidig respekt, dialog og åpenhet er grunnlaget for våre relasjoner. Applus+ anerkjenner friheten til å organisere seg i fagforeninger og retten til å streike som allmenne rettigheter. Vilje til å opptre med integritet, uavhengighet og objektivitet og til å overskride forventingene til dem som setter sin lit til våre produkter og tjenester. Respektfull og ansvarlig bruk av Applus+ ressurser og interesser. 3

7 ETISKE RETNINGSLINJER 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene? Der er ingen tvil om at å etterleve de foreslåtte verdiene, kan være komplisert. I vår hverdag hos Applus+ står vi overfor mange etiske problemer som for eksempel: Når jeg vurderer å forfremme en medarbeider, kan jeg ta hensyn til at personen er en ung kvinne som kan bli gravid i fremtiden? For å få en kontrakt kan jeg bruke mitt nære vennskap med en offentlig tjenestemann som er den overordnede til personen som tar avgjørelsen vedrørende denne kontrakten? En kvinnelig kollega kan være utsatt for seksuell trakassering. Er det min plikt å klage? Det er ikke sikkert at de etiske retningslinjene kan gi svar på hvert eneste etiske dilemma vi møter på arbeidsplassen. Retningslinjer er veiledende, et sett med interne regler og bestemmelser som skal hjelpe oss til å etterleve våre foreslåtte verdier. På grunn av kompleksiteten i vår virksomhet og fordi vi har aktiviteter i forskjellige land med forskjellige lover, er de etiske retningslinjene interaktive og gir direkte tilgang til bestemmelsene som utgjør rammen for våre aktiviteter Hvem må overholde retningslinjene? Alle Applus+-ansatte er forpliktet til å kjenne og overholde retningslinjene. Hver kandidat blir ansatt i konsernet, skal uttrykkelig anerkjenne og godta retningslinjene og vil følgelig få spesifikk opplæring. 4

8 De etiske retningslinjene er verktøyet vi bruker til å løse etiske dilemmaer og ta valg i vårt daglige arbeide som er i samsvar med verdiene til APPLUS+. Hvis du er i tvil, må du rådføre deg med etikkomitéen eller den samsvarsansvarlige i hver divisjon Retningslinjene styrer Applus+ og alle selskaper som direkte eller indirekte er del av vårt konsern. I de selskapene hvor vi ikke har aksjemajoritet, vil vi foreslå innføring av tiltak som sikrer samsvar med lovene og menneskerettighetene, som er tilsvarende våre egne Applus+ ledere Forpliktelsen til å holde seg strengt til bestemmelsene i retningslinjene er spesielt viktig for styremedlemmer og ledere. Hvor godt retningslinjene virker, er avhengig av at alle forplikter seg til dem. Et alvorlig brudd på retningslinjene kan bety tap av stillingen hvis styret bestemmer det. Den spesielle forpliktelsen til ledere medfører følgende plikter: Alle ledere må føre tilstrekkelig tilsyn for å sikre at medarbeidere følger retningslinjene. Fremgangsmåten som brukes til rekruttering og utvelgelse av ledere, vil vurdere deres kompetanse, kapasitet og engasjement i forhold til retningslinjenes verdier. Alle ledere må velge sine medarbeidere i henhold til deres kvalifikasjoner og arbeidsprestasjoner. All delegering av funksjoner må kommuniseres nøyaktig og skriftlig, med informasjon om delegatenes juridiske plikter og medfølges av tilstrekkelig tilrettelegging til å kunne utføre de delegerte funksjoner på korrekt måte Forretningspartnere og leverandører På grunn av vår forpliktelse overfor retningslinjenes verdier krever vi at våre leverandører og forretningspartnere er profesjonelle 5

9 og ærlige, og vi gir prioritet til selskaper som har tilsvarende samsvarsstandarder som våre egne. For å oppnå dette målet har Applus+ innført aktsomhetskrav Etiske retningslinjer som er åpne for alle: Kommunikasjonskanal De etiske retningslinjene er bindende for Applus+, men vi vil oppmuntre alle personer som berøres av våre aktiviteter, om å hjelpe oss å identifisere eventuelle problemer med våre etiske forpliktelser. Derfor ønsker konsernets etikkomité (Group Ethics Committee - GEC) velkommen all kommunikasjon som å be om råd, stille spørsmål eller rapportere hendelser. Komiteen vil umiddelbart bekrefte mottak av forslag og vil svare så snart som mulig. Kommunikasjonskanal: Nettstedet til Applus+ har en Etikk- og samsvarsdel med en åpen kommunikasjonskanal der man kan stille spørsmål, rapportere hendelser, klage og be om råd ved å fylle inn en mal. Våre medarbeidere kan også bruke intranettet til å stille spørsmål, rapportere hendelser eller klage Konsernets etikkomité (GEC) og Chief Compliance Officer (CCO) Det krever etablering av nye institusjoner og funksjoner for å sørge for samsvar med de etiske retningslinjene. GEC har ansvar for: Å gi ut de etiske retningslinjene og å gjennomføre nødvendig opplæring i samsvar. Å forbedre og godkjenne interne regler og rutiner som er nødvendig for effektiv gjennomføring av våre verdier. 6

10 Å motta og tolke spørsmål relatert til retningslinjene og behandlingen av dem. Å undersøke ethvert brudd på retningslinjene og foreslå tilsvarende disiplinærtiltak. organisasjonen er i samsvar med selskapets Etiske retningslinjer og antikorrupsjonsregler. CCO vil være et medlem av Applus+ GEC-komiteen. GEC er en viktig institusjon i Applus+. GEC er fullstendig uavhengig i utførelsen av sine oppgaver og har på sitt funksjonsområde myndighet over alt personale. GECs sammensetning er tilgjengelig på Applus+ intranett. For å sikre at GEC er en aktiv institusjon, til stede i den daglige driften, vil CCO håndtere de spesifikke saker og prosesser. CCO vil arbeide for å sikre at styret, ledelsen og de ansatte opptrer i samsvar med regler og reguleringer fra de gjeldende myndigheter, at selskapets retningslinjer og prosedyrer følges og at opptreden i Rutinene til GEC, er oppført i Applus+ Prevention System Policy (Applus+ regler om forebyggelsessystemet). 7

11 Hva hvis en klage leveres i ond tro? Rapportering av fakta i en sak hvor det bare foreligger mistanke, anses ikke som en klage i ond tro. Faktisk er en klage som til slutt viser seg å være feilaktig, ikke en klage i ond tro. Kun klager som legges frem i den hensikt å hevne seg eller trakassere eller for å skade omdømmet til den berørte personen uten bekreftelse av fakta, er klager i ond tro. Klager lagt frem i ond tro, vil bli etterforsket og straffet Klager I vårt samfunn blir de som rapporterer uregelmessigheter innenfor et kollektiv, ofte stigmatisert, og det blir ansett som en lojalitetshandling å dekke over en overtredelse og ikke si noe. Applus+ har en motsatt filosofi og oppfordrer alle ansatte, samarbeidspartnere eller andre personer til å klage i god tro i forbindelse med et brudd på retningslinjene. Dette gjelder spesielt alvorlige uregelmessigheter begått i utøvelse av en persons funksjoner. Klager må rapporteres til CCO eller gjennom kommunikasjonskanalen. For å kunne gi personer som rapporterer maksimal sikkerhet og beskyttelse, forplikter Applus+ seg til å: Holde alle klager absolutt fortrolige. Følgelig vil Applus+ ikke avsløre identiteten til rapporterende personer uten deres samtykke. Forebygge, etterforske og sanksjonere enhver form for trakassering eller gjengjeldelse mot personen som rapporterte. Informere rapporterende personer om alle tiltak som iverksettes på grunnlag av deres klage. Overholde personvernlovgivning relatert til klagesystemet. 8

12 3.8. Etterforskning og sanksjonering av alle brudd på de etiske retningslinjene De etiske retningslinjene og deres fremvoksende eller dynamiske regler er ikke bare et sett med beste praksis eller anbefalinger. Det er obligatorisk å overholde dem. Bestemmelsene i disse reglene tilsvarer enhver form for arbeidsinstruks som mottas fra selskapets toppledelse. Derfor medfører ethvert brudd pålegg om disiplinærtiltak som i verste fall kan omfatte oppsigelse. Ethvert brudd på retningslinjene eller relaterte regler eller rutiner. Trakassering eller enhver form for gjengjeldelse mot en som klager. Å dekke over data eller opplysninger eller hindre etterforskning som gjøres i forbindelse med mulige brudd på retningslinjene. Brudd på de etiske retningslinjene omfatter: Å godkjenne, delta eller begå ulovlig adferd i vår forretningsvirksomhet som kan føre til strafferettslig tiltale eller administrative sanksjoner mot Applus+ og/eller noen av selskapets styremedlemmer eller ledere. Applus+ vil iverksette disiplinærtiltak i samsvar med lokal arbeidsrett. Disiplinærtiltak betraktes som siste utvei og forbeholdes de mest alvorlige sakene. Respekt for retningslinjene og forpliktelse overfor selskapets verdier skal vurderes i hver forfremmelse innenfor Applus+. 9

13 10

14 ETISKE RETNINGSLINJER 4. SPESIFISERE VÅRE VERDIER I denne delen av de etiske retningslinjene spesifiserer vi verdiene til Applus+. Vi trenger din hjelp for å kunne fullføre denne delen av retningslinjene ved å få forslag gjennom kommunikasjonskanalen Respektere verdighet på arbeidsplassen 4.2. Forbygge helse- og sikkerhetsrisikoer og respektere ansattes rettigheter Et sunt arbeidsmiljø som respekterer verdigheten til de ansatte, omfatter også respekt for de ansattes rettigheter. Vårt selskap respekterer de internasjonale standardene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) der det er i virksomhet. Reglene til Applus+ angående yrkesskader og sikkerhet forebygger risikoer og fremmer helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Alle ansatte har en aktsomhetsplikt når det gjelder helse og sikkerhet. Derfor har alle ansatte plikt til å kjenne og overholde konsernets beskyttelsesregler. 11

15 Mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen er uakseptabel oppførsel og skal rapporteres av alle. Eksempler på trakassering omfatter: Gjentatte fornærmelser og uforskammede handlinger som har til hensikt å ydmyke en person. Tildeling av funksjoner eller arbeidsforhold i den hensikt å ydmyke eller kontrollere en person på en urimelig og trykkende måte. Kontinuerlige, negative kommentarer vedrørende kvalifikasjoner eller arbeidsprestasjoner i andres nærvær. Uanstendige forslag og kommentarer av seksuell art, spesielt bruk av en maktposisjon til å ydmyke offeret. Selskapet anerkjenner at alle personer i vår organisasjon har rett til å være medlem av fagforeninger. Selskapets ledelse vil ikke motsette seg utøvelsen av denne rettigheten. Applus+ vil utforme personvernregler basert på personvernlovene som gjelder i hvert land, og som er tilpasset landets lovverk. I tillegg til alle lokale lover, må alle ansatte og ledere respektere disse grunnleggende reglene: 4.3. Personvern Drift av enhver virksomhet krever i dag beskyttelse av personopplysninger innenfor ansettelsesforholdet. Selv om lover relatert til personvern varierer mellom de forskjellige landene der vi har virksomhet, anser Applus+ følgende elementer som grunnleggende: Med unntak av personale i personalavdelingen og juridisk avdeling skal ingen ledere eller ansatte skaffe seg tilgang til personalmapper utenom sine egne uten uttrykkelig godkjennelse. Personopplysninger kan kun samles inn og arkiveres i den utstrekning det er nødvendig for legitime forretningsformål, og slike opplysninger kan kun brukes til det formålet de ble samlet inn for. 12

16 Personopplysningene til personer som retningslinjene gjelder for, og som har som formål å sikre samsvar med retningslinjens bestemmelser, kan brukes under etterforskninger uavhengig av landet hvor disse etterforskningene finner sted, i samsvar med gjeldende lover. Personopplysninger som er behandlet kan kun formidles til tredjeparter for å overholde forpliktelser direkte relatert til selskapets virksomhet, i alle tilfeller kun med tillatelse fra den berørte personen Miljøvern 4.5. Markedskonkurranse og forbrukere Hos Applus+ mener vi at innovasjon og overholdelse av antitrustlover er grunnlaget for økonomisk vekst. Derfor er følgende strengt forbudt: Enhver ulovlig avtale som har til formål å dele markeder, fastsette priser eller manipulere anbud i offentlig eller privat sektor. Misbruk og/eller røping av forretningshemmeligheter, konfidensiell informasjon eller åndsverk (som varemerker, opphavsrettigheter og patenter) som tilhører tredjeparter, for eksempel ved hjelp av industrispionasje. Gi noen type tilbud eller lage reklame som kan være villedende for kunder. Alle tilbud eller reklamekampanjer må evalueres av juridisk avdeling. 13

17 I eksklusive avtaler, hvor en enkelt kan bestikke eller gi overdreven oppmerksomhet til ansatte i andre selskaper være skadelig for Applus +. Dette kan resultere at vårt selskap kan lide store økonomiske tap, miste forretningsmuligheter, holdt ansvarlig for skader eller bli ilagt bøter. Er du usikker, eller har spørsmål, vennligst kontakt CCO umiddelbart Kampen mot korrupsjon i Applus+ Applus+-ansatte og andre personer som handler på vegne av selskapet, er forpliktet til å unngå enhver form for korrupt praksis. De må derfor godta tilsyn fra Applus+ og kunne bevise at deres regler og rutiner er i samsvar med dette. Applus+ overholder nasjonale og internasjonale lover relatert til kampen mot korrupsjon i alle land hvor vi er etablert. Som et multinasjonalt selskap er vi klar over at oppfatningen av hva som er korrupsjon eller ikke, er avhengig av kulturelle og juridiske faktorer. Likevel har Applus+ globale antikorrupsjonsregler for alle land hvor vi har virksomhet. Disse reglene forbyr følgende aktiviteter: Love eller gi upassende fordeler til offentlige tjenestemenn eller lokke ansatte i andre selskaper til å bryte sine forpliktelser til fordel for Applus+. Gi ytelser til offentlige tjenestemenn eller ansatte i andre selskaper utover de spesifikke grensene som står i reglene. Hvis din stilling i Applus+ krever jevnlig kontakt med offentlige tjenestemenn eller bedriftsledere, må du være kjent med disse reglene. Hvis du er i tvil, bør du rådføre deg med nærmeste samsvarsansvarlige. Bruke et personlig forhold til en offentlig tjenestemann, et medlem av hans/hennes familie eller med en leder av et politisk parti på en upassende måte for å oppnå en gunstig avgjørelse for selskapet. Hvis du har spørsmål om hva som utgjør et upassende forhold eller adferd, bør du rådføre deg med nærmeste samsvarsansvarlige. 14

18 Upassende ytelser kan være: Penger Gaver Invitasjoner til arrangementer eller fritidsaktiviteter (sportsarrangementer, jakt, etc.) Middag, reiser Jobbtilbud til familiemedlemmer eller nære venner Rabatt eller avslag på produkter eller tjenester Betale penger til personer (tredjeparter) som har fått i oppdrag å styre forretningsrelasjoner med offentlige myndigheter eller andre selskaper på vegne av Applus+ uten forhåndsbekreftelse av deres faglige integritet og deres evne til å overholde våre antikorrupsjonsregler. Gjøre betalinger til offentlige tjenestemenn som er lovlig utnevnt, for å skaffe en tillatelse eller for å forenkle den administrative saksgangen. I noen land eller geografiske områder kan Applus+ innføre spesifikke antikorrupsjonsregler, som vil følge bestemmelsene i de generelle reglene Politiske tjenester, sponsing og donasjoner til politiske partier Som et samfunnsansvarlig selskap ønsker vi å fremme kultur, vitenskap og kunst, og vil samarbeide med sosiale og humanitære prosjekter. I forbindelse med disse prosjektene er støtte av akademikere samt samarbeid med frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter tillatt. Ikke under noen omstendighet skal disse bidragene gjøres i forbindelse med valgpropagandaarrangementer eller brukes som middel til å bestikke en offentlig tjenestemann som prøver å skaffe seg personlige ytelser. For å garantere et høyt sikkerhetsnivå skal enhver form for politisk støtte godkjennes i samsvar med antikorrupsjonsreglene. 15

19 Applus+ opprettholder nøytralitet med hensyn til politiske partier. Av den grunn er det forbudt å gi bidrag til et politisk parti noe sted i verden Sannferdighet og informasjonssikkerhet Enhver transaksjon eller handling må dokumenteres og arkiveres og skal være i samsvar med gjeldende lover og Applus+ regler. Å lage fakturaer eller dokumenter for å simulere en jobb eller en transaksjon som ikke fant sted, som hadde et annet formål, eller som involverte andre beløp, er strengt forbudt Taushetsplikt Applus+-ansatte har, avhengig av sin stilling, tilgang til konfidensiell informasjon som tilhører våre kunder eller leverandører. På grunn av vår virksomhet må vi ha tilgang til følsom informasjon som tilhører tredjeparter som vi må beskytte og behandle konfidensielt. Dette omfatter plikten til ikke å røpe denne informasjonen uten samtykke fra eieren. Reglene for informasjonssikkerhet spesifiserer disse forpliktelsene i mer detalj. 16

20 Konfidensiell informasjon inkluderer: Kommersielle eller forretningshemmeligheter til andre selskaper, slik som prissetning policyer, kundebase, regnskap eller finansiell informasjon, ekspertise, markedsføringsplaner eller næringsutvikling eller all informasjon merket som fortrolig. Avsløre fortrolig informasjon er en forbrytelse og kan medføre store utbetalinger til skadeerstatning. All konfidensiell eller ikke-offentlig informasjon fra børsnoterte selskaper kan ikke brukes til å anbefale eller kjøpe deres aksjer, finansielle derivater eller andre verdipapirer. Applus+-ansatte og tredjeparter er underlagt taushetspliktavtaler angående sine yrkesaktiviteter, som i noen tilfeller gjelder etter oppsigelse av den aktuelle kontrakten Integritet i våre tjenester Våre tjenester skal utføres på en faglig forsvarlig, uavhengig og upartisk måte i henhold til Applus+ metoder, rutiner, praksis og regler samt lovene i hvert land. Forpliktelsen til å overholde gjeldende lover i driften av vår virksomhet er basert på vår samfunnsplikt og ikke bare på grunn av eventuelt sivilrettslig, administrativt, strafferettslig eller annet ansvar som kan oppstå for Applus+ eller våre ansatte. Den eneste måten vi kan skape tillitt til våre tjenester på, er ved å være fullstendig uavhengige. Derfor må vi unngå alle interessekonflikter, spesielt hvis Applus+ yter tjenester til en kunde som, på grunn av sin art, kompromitterer hans eller hennes uavhengige dømmekraft. Interne regler definerer på en detaljert måte hvordan man skal opptre i slike tilfeller. 17

21 Anbefalinger, faglige meninger, data, resultater og generelt alle påståtte fakta må omhyggelig dokumenteres i samsvar med interne regler. Rapporter og sertifiseringer skal inneholde resultater og oppdagelser samt tilsvarende oppfatninger fra aktuelle fagpersoner Interessekonflikter De ovennevnte interessekonfliktene kan oppstå mellom Applus+ og dets kunder, men kan også oppstå under utførelsen av våre aktiviteter. Disse situasjonene må unngås, og forekomsten av interessekonflikter må rapporteres umiddelbart til en overordnet eller CCO, for å få råd om hvordan den skal behandles. Vanlige eksempler på interessekonflikter er: Ansette familiemedlemmer uten godkjenning. Unnlate å rapportere til ledelsen interesser vi kan ha i selskaper som konkurrerer med Applus+. Ta i mot enten direkte eller indirekte ytelser som skyldes stillingen man har i Applus+, med unntak av allment godtatte vennetjenester. Likevel har ansatte plikt til å informerer nærmeste samsvarsansvarlige om disse situasjonene. Å gjøre forretninger eller transaksjoner på vegne av Applus+ med et familiemedlem eller med et selskap hvor vi har direkte eller indirekte interesser. 18

22 Utføre enhver betalt aktivitet relatert til den typen tjenester Applus+ kan tilby, i tillegg til arbeid utført i Applus+, tillates ikke uten å ha innhentet forhåndstillatelse fra ledelsen Bruk av Applus+ ressurser Yte enhver form for konkurrerende tjeneste til Applus+ kunder. Alle slike tjenester skal godkjennes av ledelsen. Bruke vår ansettelse i Applus+ til å sikre oss noen form for forretningsmessig mulighet. 19

23 4.13. Opptre respektfullt Bruk av eksterne lagringsmedier og programvare utgjør en sikkerhetsrisiko og kan føre til alvorlige strafferettslige og sivilrettslige sanksjoner mot Applus+. Derfor er bruk av uautorisert programvare, nedlasting av upassende innhold (f.eks. pornografi) eller enhver handling som bryter åndsverksrettigheter, forbudt. Applus+ driver virksomhet i mange kulturer med forskjellige sedvaner som vi må lære oss og respektere og skal opptre på en respektfull måte og i samsvar med de forskjellige sosiale normene. Bruk av ulovlige rusmidler eller alkohol på arbeidsplassen er strengt forbudt. Andre Applus+-ressurser kan brukes utelukkende til å utvikle vår virksomhet og ikke i noe tilfelle til personlig formål. Alle ansatte må ta godt vare på ressursene de får tildelt og må unngå skade, tyveri og upassende bruk av disse ressursene. 20

24 ETISKE RETNINGSLINJER 5. EVALUERING AV DE ETISKE RETNINGSLINJENE Å handle i samsvar med våre verdier er en komplisert oppgave, og retningslinjene må kontinuerlig utvikles for å kunne gi svar på nye problemer. Vi ber om din hjelp til å forbedre retningslinjene ved å bruke kommunikasjonskanalen beskrevet i dette dokumentet. GEC vil analysere alle forslag og foreslå nødvendige endringer til styret. 21

25

26 ETISKE RETNINGSLINJER Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme, s/n E Barcelona España / Spain

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2018

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2018 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2018 ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING OG DEFINISJONER 1.1. Innledning 1.2. Definisjoner 2. Applus+ KJERNEPRINSIPPER 1 1 3 4 3. Applus+ ETISKE RETNINGSLINJER 3.1.

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2016

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2016 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING OG DEFINISJONER 1.1. Innledning 1.2. Definisjoner 2. Applus+ KJERNEPRINSIPPER 1 1 3 4 3. Applus+ ETISKE RETNINGSLINJER 3.1.

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2 Kjære kollega! Brev fra konsernsjefen De etiske retningslinjene til Dresser-Rand ( Reglene ) dreier seg om de samlede verdiene og standardene for adferd som gjør Dresser-Rand en

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

i Brenselsutsalget AS

i Brenselsutsalget AS i Brenselsutsalget AS BAKGRUNN Det viktigste målet for Brenselsutsalget A.S er å gode tilbud til mennesker som har behov for det. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en langvarig begrensning i sine

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF Rutiner ved konflikt, mobbing og trakkassering Utarbeidet av: Espen Hauge Utarbeidet dato: 15.03.2010 Godkjent av: Espen Hauge Gyldig for: Sykehusapotek Nord HF Versjon: 1 Dokumentnummer: PR21440 Rutiner

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer