Trådløs HP Jetdirect 690n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådløs HP Jetdirect 690n"

Transkript

1 Trådløs HP Jetdirect 690n utskriftsserver Oppsettguide

2

3 Trådløs HP Jetdirect 690n utskriftsserver Oppsettguide

4 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Gjeldende produkt: J8007G Edition 2, 10/2009 Microsoft, Windows og Windows XP er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land/ regioner.

5 Innhold 1 Innledning Nødvendig når du skal installere... 1 Mer informasjon Installering Kontrollere skriverdrift... 3 Installere maskinvaren... 4 Koble til nettverkskabelen (LAN-kabelen)... 6 Kontrollere utskriftsserverdrift... 7 Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen... 7 Microsoft Windows... 7 Mac OS UNIX-/Linux-systemer Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin Microsoft-klientservernettverk Microsoft-peer-to-peer-nettverk Mac OS-nettverk Feilsøking HP Jetdirect-konfigurasjonssiden Tilbakestille til fabrikkinnstillinger Kald tilbakestilling av HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter Tjenestemenyeksempel Tolke statuslampene Feilsøking for trådløs kobling Nettverksdatamaskiner kan ikke kommunisere med skriveren Ingen tilkobling under innledende oppsett Ingen tilkobling etter innledende oppsett Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden Kan ikke bruke veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver Forbedre mottak og ytelse Feil ved fastvarenedlasting Tillegg A Ordliste NOWW iii

6 Termer og begreper for trådløst lokalnett Tilgangspunkt Ad hoc-modus (peer-to-peer-modus) Kanaler Kryptering Infrastruktur-modus Sikkerhetstype SSID (Service Set Identifier) Signalrekkevidde Termer og begreper for nettverksutskrift Klientserverutskrift Peer-to-peer-utskrift (direktemodus) Nettverksprotokoller Nettverksadresse Maskinvareadresse Tillegg B Løsningssammendrag HP-programvare for brukerstøtte Innebygde tjenester Nettverksprotokoller som støttes Tillegg C Spesifikasjoner Nettverk (for konfigurering av utskriftsserver) Elektrisitet Miljø Elektromagnetikk Lyd Radioegenskaper HP-delenheter Kanalfrekvenser Sikkerhet Trådløs telekommunikasjon Tillegg D Lovbestemte erklæringer FCC-erklæring Lovbestemt modellidentifikasjonsnummer Canada VCCI (Japan) RRL-erklæring (Korea) Lovbestemte erklæringer om trådløse nettverk Eksponering for radiofrekvent stråling Merknad til brukere i Argentina Merknad til brukere i Brasil iv NOWW

7 Merknad til brukere i Canada Merknad om EU-lovgivning Merknad til brukere i Indonesia Merknad til brukere i Korea Merknad til brukere i Mexico Merknad til brukere i Pakistan Merknad til brukere i Singapore Merknad til brukere i Sør-Afrika Merknad til brukere i Taiwan Tillegg E Service og støtte Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti Autorisert forhandler Tjenestefakturering (utenfor garanti) Service utenfor USA Lokale garantierklæringer Australia og New Zealand Brukerstøtte HP-brukerstøtte på Internett HP-brukerstøtte over telefonen Produkttilgjengelighet NOWW v

8 vi NOWW

9 1 Innledning Nødvendig når du skal installere Mer informasjon Takk for at du kjøpte den trådløse utskriftsserveren HP Jetdirect 690n. Denne utskriftsserveren er i samsvar med IEEE g, standard for trådløse nettverk. Nødvendig når du skal installere Du må ha følgende for å installere utskriftsserveren: Innholdet i utskriftsserveresken: den trådløse utskriftsserveren HP Jetdirect 690n, HP Jetdirect CD- ROM-en og nettverkskabelen (LAN-kabelen). MERK: Bruk den medfølgende LAN-kabelen for å unngå mulig radiointerferens under installeringen. Du kan fjerne kabelen etter installeringen. En Microsoft Windows-, Apple Macintosh- eller Linux-/Unix-datamaskin som støttes. Et b- eller g-grensesnittkort for trådløst lokalnett (WLAN) må være installert på datamaskinen. Følgende operativsystemer støttes: Microsoft Windows XP, Vista, Server 2003 eller Server 2008 Mac OS X 10.2 og senere UNIX/Linux: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris, IBM AIX, HP MPE-i, RedHat Linux, SuSE Linux Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over operativsystemer som støttes, se Innebygde tjenester på side 26. En HP-skriver eller en MFP-enhet med et ledig EIO-spor. Vi forutsetter at skriveren/mfp-enheten fungerer på riktig måte. Bruk dokumentasjonen som leveres med skriveren/mfp-enheten, for å montere og teste enheten. Bare for trådløs infrastruktur-modus: en trådløs ruter, et tilgangspunkt eller en Apple AirPortbasestasjon. NOWW Nødvendig når du skal installere 1

10 I infrastrukturmodus er et tilgangspunkt en enhet som kobler trådløse enheter, for eksempel en trådløs nettverksskriver, til det kabelbaserte nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Infrastruktur-modus på side 22. Programvaredriveren for skriveren/mfp-enheten for Windows-systemer som støttes. Når du bruker CD-ROM-en som leveres med den nettverksklare skriveren/mfp-enheten, er driveren inkludert i programvaren for nettverksinstallasjonen. Hvis du bruker HP Jetdirect-CD-ROM-en for å installere en skriver/mfp-enhet, må du skaffe og installere skriverdriveren. HP Jetdirect-CD-ROM-en inneholder ikke enhetsdrivere. Du kan skaffe driveren for skriveren/mfp-enheten fra én av følgende kilder: Skriver-/MFP-CD-ROM-en som leveres med den nettverksklare enheten HPs webområde for brukerstøtte: Den automatiske drivernedlastingsfunksjonen som er tilgjengelig når du kjører installasjonsveiviseren på HP Jetdirect-CD-ROM-en. (Hvis du har tilgang til Internett, kan HP Jetdirect-installasjonsveiviseren prøve å laste ned og installere skriver-/mfp-driveren automatisk.) Mer informasjon Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte, se Service og støtte på side 38. Du finner mange HP Jetdirect-utskriftsserverdokumenter, inkludert HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide, på CD-ROM-en i Adobe Acrobat Reader-format (PDF-format). Du kan få tilgang til disse dokumentene via CD-ROM-verktøyet for Windows-systemer som støttes. 1. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 2. Vent til installasjonsverktøyet starter automatisk. Hvis det er nødvendig, kjører du Setup.exe fra rotkatalogen på HP Jetdirect-CD-ROM-en. 3. Klikk på Dokumentasjon-knappen, velg utskriftsserveren, og bla deretter til dokumentene. For dokumenter i Adobe Acrobat-format (PDF-format) kreves Adobe Acrobat Reader 4.0 eller høyere. Adobe Acrobat er tilgjengelig gratis fra Adobes webområde på: readstep.html. MERK: For andre operativsystemer som støttes, kan du få tilgang til dokumentasjonsfilene direkte fra mappen \DOCS på CD-ROM-en. For dokumenter i Adobe Acrobat-format (PDF-format) må Adobe Acrobat Reader være installert og tilgjengelig på systemet. Hvis du har problemer med å vise PDF-dokumenter, kan du oppgradere til den nyeste versjonen av Acrobat Reader som er tilgjengelig fra Adobe Systems Incorporated. Dokumenter i PDF-format på HP Jetdirect-CD-ROM-en er kompatible med skjermlesere som brukes for tilgjengelighet. 2 Kapittel 1 Innledning NOWW

11 2 Installering Kontrollere skriverdrift Installere maskinvaren Koble til nettverkskabelen (LAN-kabelen) Kontrollere utskriftsserverdrift Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin Kontrollere skriverdrift Skriv ut en skriverkonfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren eller MFP-enheten fungerer som den skal. Konfigurasjonssiden viser driftsstatusen for skriveren/mfp-enheten. Fremgangsmåten for å skrive ut en konfigurasjonsside varierer for hver skriver-/mfp-modell. For de fleste skrivere/mfp-enheter med kontrollpanel finnes et menykart for å navigere kontrollpanelmenyene. Når du skal skrive ut en konfigurasjonsside, bruker du menykartet eller ser i dokumentasjonen for skriveren/mfp-enheten for spesifikke instruksjoner. MERK: Navnet på skriverkonfigurasjonssiden kan også variere basert på skrivertypen. HP Designjetskrivere har for eksempel en tjenestekonfigurasjonsutskrift som inneholder statusinformasjon. NOWW Kontrollere skriverdrift 3

12 Installere maskinvaren FORSIKTIG: HP Jetdirect-kort inneholder elektroniske komponenter som kan skades av statisk elektrisitet via ESD (Electrostatic Discharge elektrostatisk utladning). For å hindre ESD-skade bør du ha regelmessig kontakt med alle overflater i rent metall på skriveren. En jordet håndleddstropp (eller en lignende enhet) er nyttig for dette formålet. Behandle alltid kortet forsiktig. Unngå å berøre elektroniske komponenter eller kretsbaner. 1. Slå av skriveren/mfp-enheten, og koble deretter fra strømmen til enheten. 2. Finn et tilgjengelig EIO-spor på enheten. MERK: Hvis det finnes flere EIO-spor, kan du vanligvis installere utskriftsserveren i et hvilket som helst EIO-spor. Se om du finner informasjon om eventuelle begrensninger i enhetshåndbøkene. 4 Kapittel 2 Installering NOWW

13 3. Hvis det finnes en dekkplate over sporet, fjerner du de to festeskruene, og deretter fjerner du dekkplaten. Skruene og dekkplaten kan kastes. 4. Sett inn utskriftsserverkortet. a. Juster kortet etter styreskinnene i sporet. b. Trykk kortet inn i sporet slik at det settes skikkelig på plass, og stram deretter hver festeskrue gradvis til begge skruene er festet. 5. Fortsett til neste del for å koble til LAN-kabelen. NOWW Installere maskinvaren 5

14 Koble til nettverkskabelen (LAN-kabelen) Konfigurer trådløsinnstillingene ved hjelp av den medfølgende nettverkskabelen (LAN-kabelen) som kan fjernes når konfigureringen er fullført. 1. Finn nettverkskabelen som leveres med utskriftsserveren. 2. Koble én ende av nettverkskabelen til en nettverkskontakt eller en nettverksport og den andre enden til RJ-45-kontaktporten på utskriftsserveren. 3. Koble til strømmen til skriveren/mfp-enheten på nytt, og slå deretter på enheten. 4. Vent til skriveren/mfp-enheten har fullført oppstarten. 5. La kabeltilkoblingen bli aktivert automatisk. (Dette kan ta noen minutter.) 6. Gå videre til neste del for å kontrollere utskriftsserverdriften. 6 Kapittel 2 Installering NOWW

15 Kontrollere utskriftsserverdrift 1. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å se om det finnes statusmeldinger. En HP Jetdirect-konfigurasjonsside skrives vanligvis ut når du skriver ut en skriverkonfigurasjonsside. 2. I den øvre delen av HP Jetdirect-konfigurasjonssiden ser du etter statusmeldingen I/U-KORT KLART. MERK: Hvis du vil ha en beskrivelse av andre meldinger som kan vises på HP Jetdirectkonfigurasjonssiden, se HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide. 3. Hvis I/U-KORT KLART vises, fungerer utskriftsserveren som den skal. Gå videre til neste del for å konfigurere trådløsinnstillingene. Hvis en annen melding enn I/U-KORT KLART vises, prøver du følgende: Installer utskriftsservermaskinvaren på nytt. Slå av skriveren/mfp-enheten, og slå den deretter på for å initialisere utskriftsserveren på nytt. Kontroller at statusindikatorlampen for utskriftsserveren viser riktig status. MERK: Hvis du vil ha mer informasjon, se Tolke statuslampene på side 15. Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen Microsoft Windows Mac OS UNIX-/Linux-systemer Når du har installert utskriftsservermaskinvaren, konfigurerer du tilkoblingen til det trådløse nettverket. FORSIKTIG: Hvis du tilbakestiller utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene etter å ha konfigurert en trådløs nettverkstilkobling, mister du nettverkstilkoblingen. Når du skal opprette en ny tilkobling, konfigurerer du utskriftsserveren på nytt. Microsoft Windows Slik konfigurerer du trådløsinnstillingene på en Microsoft Windows-datamaskin: 1. Sett HP Jetdirect-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. NOWW Kontrollere utskriftsserverdrift 7

16 2. Når åpningsskjermbildet for HP Jetdirect vises, klikker du på Installasjon-knappen. 3. Klikk på Trådløs-knappen for å koble skriveren til nettverket ved hjelp av trådløs kommunikasjon (802.11), og klikk deretter på Neste-knappen. 4. Velg følgende konfigurasjonsalternativer: Førstegangsinstallasjon av trådløs skriver Installer skriveren på PC-en 8 Kapittel 2 Installering NOWW

17 5. Klikk på Neste-knappen. 6. Velg alternativet for å konfigurere innstillingene ved hjelp av nettverkskabelen. 7. Følg instruksjonene i skjermbildene som følger, for å fullføre trådløskonfigureringen. 8. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å bekrefte innstillingene. 9. Koble fra nettverkskabelen, og la det gå litt tid slik at den trådløse tilkoblingen blir aktivert automatisk. (Dette kan ta noen minutter.) NOWW Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen 9

18 Mac OS Når du skal konfigurere en trådløs nettverkstilkobling med en trådløs Apple Macintosh-datamaskin, ser du i de detaljerte instruksjonene på HP Jetdirect-CD-ROM-en. Når du har opprettet en trådløs tilkobling, må du bruke andre verktøy, for eksempel HP LaserJet Utility for Mac OS, for å konfigurere og behandle skriveren. Når du har konfigurert trådløsinnstillingene, kobler du fra nettverkskabelen og lar den trådløse tilkoblingen bli aktivert automatisk. (Dette kan ta noen minutter.) UNIX-/Linux-systemer HP Jetdirect-utskriftsservere støtter drift med UNIX-/Linux-systemer over et nettverk. HP Jetdirect CD-ROM-en inkluderer imidlertid ikke installasjonsprogramvare for disse systemene. Bruk systemverktøyene for å installere enheten. Hvis du vil ha mer hjelp, kan du besøke support/net_printing. Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin Når utskriftsserveren er konfigurert for drift i nettverket, kan du legge til skriveren/mfp-enheten på hver trådløse datamaskin. Du kan angi at systemet skal sende jobber direkte til skriveren (peer-to-peer). Hvis systemet er en server, kan du også dele skriveren slik at nettverksklientene kan få tilgang til den via serveren (klientserver). MERK: Hvis du bruker HP Jetdirect CD-ROM-en for å installere MFP-enhetene, kan det hende at noen funksjoner (bortsett fra utskriftsfunksjoner) ikke er tilgjengelige. Microsoft-klientservernettverk Når du har konfigurert skriveren/mfp-enheten på serveren, konfigurerer du nettverksklientene slik at de får tilgang til skriveren via serveren. Fremgangsmåten avhenger av verktøyene som er tilgjengelige for klientene og nettverksoperativsystemet du bruker. Hvis skriveren for eksempel er installert og delt på en Microsoft-server, kan hver Windows-klient bruke verktøyene Legg til skriver eller Andre maskiner for å få tilgang til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen og hjelpen som leveres med nettverksoperativsystemet. Microsoft-peer-to-peer-nettverk Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du installerer skriveren/mfp-enheten på et Windows XP-, Vista-, Server eller Server 2008-system ved hjelp av HP Jetdirect CD-ROM-verktøyet. 10 Kapittel 2 Installering NOWW

19 MERK: Det kan være enklere å installere skriveren hvis du bruker CD-ROM-en som ble levert med den nettverksklare skriveren/mfp-enheten, i stedet for å bruke HP Jetdirect-CD-ROM-en. 1. Sett HP Jetdirect-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 2. Når åpningsskjermbildet for HP Jetdirect vises, klikker du på Installasjon-knappen. 3. Klikk på Trådløs-knappen i tilkoblingstypevinduet for å koble skriveren til nettverket, og klikk deretter på Neste-knappen. 4. Velg følgende alternativ for å installere skriveren: Trådløsinnstillingene er allerede konfigurert. Installer skriveren på datamaskinen. HP Jetdirect-CD-ROM-en inneholder ikke skriverdriverprogramvare som må være tilgjengelig når du skal installere og bruke skriveren. Hvis du har tilgang til Internett, prøver installasjonsveiviseren å laste ned og installere skriver-/ MFP-driveren automatisk. NOWW Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin 11

20 Du kan også bruke CD-ROM-en som ble levert med skriveren/mfp-enheten, for å installere driveren. 5. Klikk på Neste-knappen. 6. Når veiviseren er ferdig med å installere skriveren og du mottar en melding, skriver du ut en testside for å kontrollere skriveroppsettet. Hvis testsiden blir skrevet ut uten feil, er skriveren konfigurert på datamaskinen. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, utfører du feilsøkingsoppgavene som vises av veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på Hjelp-knappen. Mac OS-nettverk Når du skal legge til og behandle skriver-/mfp-enheter i Mac OS-nettverk, bruker du HPs skriver-/mfpverktøy (for eksempel HP LaserJet Utilities) som leveres med skriveren. Når du skal installere programvaren, gjør du følgende: 1. Sett HP Jetdirect-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen, og vent til ikonet for HP Jetdirect-CD-ROM-en vises på skjermen. 2. Dobbeltklikk på ikonet for HP Jetdirect-CD-ROM-en for å vise elementene i HP Jetdirect-vinduet. 3. Dobbeltklikk på ikonet for det ønskede språket for installering av skriver-/mfp-programvare. 4. Følg instruksjonene på skjermen. Når du skal kjøre og bruke skriver-/mfp-programvaren, ser du i hjelpefilene som leveres med programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om utskriftsserveren i HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide som leveres på CD-ROM-en. 12 Kapittel 2 Installering NOWW

21 3 Feilsøking HP Jetdirect-konfigurasjonssiden Tilbakestille til fabrikkinnstillinger Tolke statuslampene Nettverksdatamaskiner kan ikke kommunisere med skriveren Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden Kan ikke bruke veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver Forbedre mottak og ytelse Feil ved fastvarenedlasting Dette kapittelet inneholder grunnleggende feilsøkingsinformasjon. Du finner mer informasjon om utskriftsserveren i HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide som leveres på HP Jetdirect-CD- ROM-en. Når du skal feilsøke HP Jetdirect-utskriftsserveren, kan det hende at du må ha følgende: En HP Jetdirect-konfigurasjonsside En skriverkonfigurasjons- eller diagnostikkside Dokumentasjon som ble levert med skriveren Dokumentasjon på CD-ROM-en som ble levert med HP Jetdirect-utskriftsserveren Diagnostikkverktøyene som ble levert med nettverksprogramvaren (for eksempel TCP/IP-verktøy, eller programmer for administrasjon av nettverksskrivere, for eksempel HP Web Jetadmin) HP Jetdirect-konfigurasjonssiden HP Jetdirect-konfigurasjonssiden viser omfattende informasjon om status for utskriftsserveren. Den er et viktig diagnostikkverktøy, særlig hvis nettverkskommunikasjon med utskriftsserveren ikke er tilgjengelig. Med de fleste HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter skrives en HP Jetdirect-konfigurasjonsside automatisk ut når du skriver ut en skriverkonfigurasjonsside. Med HP Designjet-skrivere er HP Jetdirectkonfigurasjonsinformasjon inkludert på tjenestekonfigurasjonssiden. Se etter informasjon om hvordan du skriver ut konfigurasjonssider i dokumentasjonen for skriveren/mfp-enheten. Hvis du vil ha en beskrivelse av meldinger som kan vises på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden, se HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide. NOWW HP Jetdirect-konfigurasjonssiden 13

22 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger Når du har konfigurert HP Jetdirect-utskriftsserveren, er innstillingene lagret i minnet. Hvis du mister kommunikasjonen med HP Jetdirect-utskriftsserveren, eller hvis den ikke fungerer som den skal, kan det hende at du må tilbakestille utskriftsserveren til standardkonfigurasjonen fra fabrikken. Dette kalles en kald tilbakestilling. MERK: Når du tilbakestiller den trådløse HP Jetdirect-utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene, kan det forårsake at utskriftsserveren mister den trådløse tilkoblingen til nettverket. Det kan være nødvendig å konfigurere innstillingene for trådløst nettverk og installere utskriftsserveren på nytt. Parametere på HP Jetdirect-utskriftsserveren kan tilbakestilles til standardverdiene fra fabrikken ved hjelp av følgende fremgangsmåter: Kald tilbakestilling av HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter I de fleste tilfeller kan HP Jetdirect-utskriftsserveren tilbakestilles til standardinnstillingene når det utføres en kald tilbakestilling på skriveren. FORSIKTIG: Pass på at du skriver ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside før du utfører en kald tilbakestilling. Når du tilbakestiller skriveren, slettes alle data fra skriverminnet, og alle skriverinnstillinger, inkludert nettverkskonfigurasjoner, tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikken. Etter en kald tilbakestilling kan det hende at brukere blir påvirket på grunn av endringer i brukerdefinerte skriverinnstillinger. Nettverkssystemer kan miste tilkoblingen til skriveren. MERK: Menyelementet Gjenopprett fabrikkinnstillinger på kontrollpanelmenyen for skriveren/ MFP-enheten tilbakestiller ikke HP Jetdirect-utskriftsserveren. For eldre HP LaserJet-skrivere utføres en kald tilbakestilling ved å slå på skriveren mens du trykker på knappen OK, Start eller Pause/gjenoppta på kontrollpanelet. For nyere HP LaserJet-skrivere og MFP-enheter bruker du tjenestemenyen på skriveren. Menyen er tilgjengelig under den innledende oppstartssekvensen. Se Tjenestemenyeksempel på side 14. For andre skrivere/mfp-er ser du i håndbøkene for disse enhetene. I tillegg kan du besøke og søke etter dokumentfilen bpj02300.html for mer informasjon. Etter en kald tilbakestilling skriver du ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å kontrollere at fabrikkinnstillingene ble tilordnet. Tjenestemenyeksempel Slik utfører du en kald tilbakestilling på mange nyere HP LaserJet-skrivere og MFP-er: 1. Slå skriveren på, og se at minnetellingen begynner. 2. Trykk på og hold nede Velg-knappen (eller 6-knappen på MFP-enheter med bare numerisk tastatur) til de tre kontrollpanellampene (Klar, Data og Obs!) blinker og deretter lyser. 3. Slipp Velg-knappen (eller 6-knappen). Kontrollpanelet viser Velg språk. 14 Kapittel 3 Feilsøking NOWW

23 4. Trykk på pil ned-knappen (eller 9-knappen) til Kald tilbakestilling vises. 5. Trykk på Velg-knappen (eller 6-knappen) for å utføre en kald tilbakestilling og deretter fortsette med oppstartssekvensen. Tolke statuslampene Statuslampene for den trådløse utskriftsserveren HP Jetdirect 690n angir statusen for det trådløse signalet og nettverksaktiviteten. 1 LED for trådløs signalstyrke og aktivitet 2 Kobling 3 Aktivitet Tabell 3-1 HP Jetdirect 690n-lamper Lampe Farge Beskrivelse Trådløs LED Varig blå Trådløst på koblet til tilgangspunkt eller trådløst nettverk. Langsomt blinkende blå Flimrende blå Klar Trådløst på kjører selvtest eller skanning. Blinker også når det ikke finnes noen trådløs kobling. Nettverksaktivitet. Trådløs av. Kobling Grønn Koblet til nettverket. Aktivitet Gul Nettverksoverføringsaktivitet. Feilsøking for trådløs kobling Hvis HP Jetdirect-utskriftsserveren ikke blir koblet til nettverket: Trådløslampen er blå og blinker langsomt (ingen trådløs tilkobling), eller trådløslampen er klar (trådløs tilkobling er av). En melding vises på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. NOWW Tolke statuslampene 15

24 Hvis en koblingsfeil er angitt, prøver du følgende: Kontroller at utskriftsserveren er riktig installert i skriveren/mfp-enheten. Slå av skriveren/mfp-enheten, og slå den deretter på for å initialisere innstillingen på utskriftsserveren på nytt. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside, og kontroller koblingsinnstillingene på utskriftsserveren. Innstillingene inkluderer koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen. Nettverksdatamaskiner kan ikke kommunisere med skriveren Ingen tilkobling under innledende oppsett Kontroller følgende: Den trådløse datamaskinen må være konfigurert for å samsvare med innstillingene for det trådløse nettverket på HP Jetdirect-utskriftsserveren, inkludert følgende: Kommunikasjonsmodus (infrastruktur eller ad hoc) Nettverksnavn (SSID), som skiller mellom øvre og nedre tegnsett Sikkerhetstype Krypteringsnivå, krypteringsnøkkeloppføringer eller angitt overføringsnøkkel Hvis tilkoblingen mislykkes etter at du har angitt konfigurasjonsinnstillingene, tilbakestiller du utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene (kald tilbakestilling) og prøver på nytt. Trådløsfunksjonen er slått på og fungerer som den skal (skriv ut en HP Jetdirectkonfigurasjonsside). Datamaskinen er innenfor rekkevidden til utskriftsserveren. Det er færre enn totalt seks enheter hvis du bruker et ad hoc-nettverk. Det finnes ikke noe tilgangspunkt i nærheten som er konfigurert med SSID-en hpsetup. Ingen tilkobling etter innledende oppsett Hvis du har konfigurert HP Jetdirect-utskriftsserveren uten feil med en trådløs tilkobling til nettverket, men nettverksdatamaskinene ikke kan kommunisere med skriveren, prøver du følgende: Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside, og kontroller alle konfigurasjonsinnstillingene for nettverket. Blant vanlige feil er oppføringsfeil for følgende elementer: Kommunikasjonsmodus (ad hoc eller infrastruktur) Nettverksnavn (SSID), som skiller mellom øvre og nedre tegnsett Sikkerhetstype Krypteringsnivå, krypteringsnøkkeloppføringer eller angitt overføringsnøkkel 16 Kapittel 3 Feilsøking NOWW

25 IP-adresse BSSID (Basic Service Set Identifier), som skiller ett trådløst lokalnett fra et annet, selv om de har samme SSID. Kontroller at skriveren er innenfor rekkevidden til nettverket. Se Forbedre mottak og ytelse på side 17. Bruk en trådløs datamaskin og datamaskinens verktøy for å bekrefte signalstyrken der skriveren er plassert. Den registrerte signalstyrken bør være den samme for utskriftsserveren, slik det er angitt på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden (Bare ad hoc-modus) Med HPs konfigurasjonsverktøy kan du velge kanal 10 (standard) eller 11 på den trådløse HP Jetdirectutskriftsserveren. Denne kanalen brukes bare av utskriftsserveren for å kringkaste nettverksnavnet (SSID-en) hvis den ikke kan registrere og koble til et eksisterende trådløst nettverk. Hvis den kan koble til et nettverk, konfigurerer den kanalen på nytt slik at den bruker kanalen som brukes av nettverket. HP Jetdirect-konfigurasjonssiden identifiserer nettverkskanalen som brukes i et nettverk. Den viser ikke kringkastingskanalen som brukes når et nettverk ikke blir registrert. Kan ikke bruke veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver Veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver (Windows) brukes for å konfigurere innstillingene for den trådløse nettverkstilkoblingen for å få tilgang til nettverket. Hvis du ikke kan bruke denne veiviseren, kan du se informasjonen om andre alternativer som beskrives i HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide, som finnes på HP Jetdirect-CD-ROM-en. Du kan også bruke den innebygde webserveren for skriveren/mfp-enheten. Parametrene som er tilgjengelige med denne metoden, kan imidlertid være begrensede. Hvis du vil ha mer informasjon, se håndboken for den innebygde webserveren, som ble levert med skriveren. Forbedre mottak og ytelse Radiosignaler for trådløst lokalnett kan trenge gjennom mange strukturer innendørs og kan bli reflektert rundt hindringer. Rekkevidden og ytelsen til den trådløse kommunikasjonen avhenger imidlertid av flere faktorer, for eksempel antall brukere, kvaliteten på og den fysiske plasseringen til trådløsmaskinvaren og kildene til radiosignalinterferens. (Mikrobølgeovner og trådløse telefoner bruker for eksempel lignende frekvenser og kan forstyrre signaler for trådløst lokalnett.) Dataoverføringshastigheten for den trådløse HP Jetdirect-utskriftsserveren vil generelt bli redusert ved økende avstand, flere hindringer og mer interferens. For disse symptomene Signalstyrken er svak eller marginal. Utskriftsjobber går svært langsomt. NOWW Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden 17

26 Prøv disse handlingene Forandre retning på skriveren. Hvis du plasserer utskriftsserveren slik at den vender mot tilgangspunktet eller den trådløse datamaskinen, forbedrer du vanligvis mottak og ytelse. Reduser eller fjern interferenskilder. Metallgjenstander kan absorbere eller svekke radiosignaler, og enheter som mikrobølgeovner og trådløse telefoner bruker lignende radiofrekvenser. Reduser avstanden mellom skriveren og tilgangspunktet eller den trådløse datamaskinen. Dette kan gjennomføres på følgende måter: flytte utskriftsserveren flytte tilgangspunktet eller den trådløse PC-en legge til ytterligere ett tilgangspunkt (bare infrastruktur-modus) Hev antennen for tilgangspunktet. I de fleste kontormiljøer bedres rekkevidden og ytelsen til alle trådløse enheter hvis du hever antennen til tilgangspunktet. Feil ved fastvarenedlasting HP Jetdirect-utskriftsserveren har begrensede muligheter for fastvareoppgradering. Fastvareoppgraderinger kan lastes ned ved hjelp av verktøy som HP Download Manager (Windows), HP Web Jetadmin, innebygd webserver eller FTP (File Transfer Protocol). Hvis fastvarenedlastingen ikke blir fullført, starter du nedlastingen på nytt uten strømtilstandsendring for utskriftsserveren. 18 Kapittel 3 Feilsøking NOWW

27 A Ordliste Termer og begreper for trådløst lokalnett Termer og begreper for nettverksutskrift Termer og begreper for trådløst lokalnett Tilgangspunkt Et tilgangspunkt er en enhet som vanligvis fungerer som en bro eller gateway mellom trådløse enheter og enhetene i et kabelbasert nettverk. Et tilgangspunkt må kunne motta og videresende nettverkstrafikk mellom trådløse og kabelbaserte nettverksenheter. Flere tilgangspunkter kan fungere som forsterkere for å utvide rekkevidden til et trådløst nettverk. Tilkobling via et tilgangspunkt kalles infrastruktur-modus. I Apple-nettverk kalles dette AirPortnettverksmodus. 1 Nettverksserver 2 Tilgangspunkt NOWW Termer og begreper for trådløst lokalnett 19

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt AirPort Extreme Klargjøringsoversikt Innhold 3 Kapittel 1: Komme i gang 10 Kapittel 2: AirPort Extreme-nettverk 11 Bruke AirPort Extreme sammen med en bredbåndstilkobling til Internett 13 Bruke AirPort

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter Brukerveiledning RT-N56U Ekstrem ytelse med stil Dual-band trådløs-n gigabit ruter Den ultratynne og stilige RT-N56U har en 2,4 GHz og 5 GHz dual band for en uovertruffen samtidig trådløs HD-direkteoverføring;

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 220VW8FB http://no.yourpdfguides.com/dref/1030811

Din bruksanvisning PHILIPS 220VW8FB http://no.yourpdfguides.com/dref/1030811 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DM4-1050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DM4-1050EA i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer