Trådløs HP Jetdirect 690n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådløs HP Jetdirect 690n"

Transkript

1 Trådløs HP Jetdirect 690n utskriftsserver Oppsettguide

2

3 Trådløs HP Jetdirect 690n utskriftsserver Oppsettguide

4 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Gjeldende produkt: J8007G Edition 2, 10/2009 Microsoft, Windows og Windows XP er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land/ regioner.

5 Innhold 1 Innledning Nødvendig når du skal installere... 1 Mer informasjon Installering Kontrollere skriverdrift... 3 Installere maskinvaren... 4 Koble til nettverkskabelen (LAN-kabelen)... 6 Kontrollere utskriftsserverdrift... 7 Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen... 7 Microsoft Windows... 7 Mac OS UNIX-/Linux-systemer Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin Microsoft-klientservernettverk Microsoft-peer-to-peer-nettverk Mac OS-nettverk Feilsøking HP Jetdirect-konfigurasjonssiden Tilbakestille til fabrikkinnstillinger Kald tilbakestilling av HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter Tjenestemenyeksempel Tolke statuslampene Feilsøking for trådløs kobling Nettverksdatamaskiner kan ikke kommunisere med skriveren Ingen tilkobling under innledende oppsett Ingen tilkobling etter innledende oppsett Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden Kan ikke bruke veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver Forbedre mottak og ytelse Feil ved fastvarenedlasting Tillegg A Ordliste NOWW iii

6 Termer og begreper for trådløst lokalnett Tilgangspunkt Ad hoc-modus (peer-to-peer-modus) Kanaler Kryptering Infrastruktur-modus Sikkerhetstype SSID (Service Set Identifier) Signalrekkevidde Termer og begreper for nettverksutskrift Klientserverutskrift Peer-to-peer-utskrift (direktemodus) Nettverksprotokoller Nettverksadresse Maskinvareadresse Tillegg B Løsningssammendrag HP-programvare for brukerstøtte Innebygde tjenester Nettverksprotokoller som støttes Tillegg C Spesifikasjoner Nettverk (for konfigurering av utskriftsserver) Elektrisitet Miljø Elektromagnetikk Lyd Radioegenskaper HP-delenheter Kanalfrekvenser Sikkerhet Trådløs telekommunikasjon Tillegg D Lovbestemte erklæringer FCC-erklæring Lovbestemt modellidentifikasjonsnummer Canada VCCI (Japan) RRL-erklæring (Korea) Lovbestemte erklæringer om trådløse nettverk Eksponering for radiofrekvent stråling Merknad til brukere i Argentina Merknad til brukere i Brasil iv NOWW

7 Merknad til brukere i Canada Merknad om EU-lovgivning Merknad til brukere i Indonesia Merknad til brukere i Korea Merknad til brukere i Mexico Merknad til brukere i Pakistan Merknad til brukere i Singapore Merknad til brukere i Sør-Afrika Merknad til brukere i Taiwan Tillegg E Service og støtte Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti Autorisert forhandler Tjenestefakturering (utenfor garanti) Service utenfor USA Lokale garantierklæringer Australia og New Zealand Brukerstøtte HP-brukerstøtte på Internett HP-brukerstøtte over telefonen Produkttilgjengelighet NOWW v

8 vi NOWW

9 1 Innledning Nødvendig når du skal installere Mer informasjon Takk for at du kjøpte den trådløse utskriftsserveren HP Jetdirect 690n. Denne utskriftsserveren er i samsvar med IEEE g, standard for trådløse nettverk. Nødvendig når du skal installere Du må ha følgende for å installere utskriftsserveren: Innholdet i utskriftsserveresken: den trådløse utskriftsserveren HP Jetdirect 690n, HP Jetdirect CD- ROM-en og nettverkskabelen (LAN-kabelen). MERK: Bruk den medfølgende LAN-kabelen for å unngå mulig radiointerferens under installeringen. Du kan fjerne kabelen etter installeringen. En Microsoft Windows-, Apple Macintosh- eller Linux-/Unix-datamaskin som støttes. Et b- eller g-grensesnittkort for trådløst lokalnett (WLAN) må være installert på datamaskinen. Følgende operativsystemer støttes: Microsoft Windows XP, Vista, Server 2003 eller Server 2008 Mac OS X 10.2 og senere UNIX/Linux: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris, IBM AIX, HP MPE-i, RedHat Linux, SuSE Linux Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over operativsystemer som støttes, se Innebygde tjenester på side 26. En HP-skriver eller en MFP-enhet med et ledig EIO-spor. Vi forutsetter at skriveren/mfp-enheten fungerer på riktig måte. Bruk dokumentasjonen som leveres med skriveren/mfp-enheten, for å montere og teste enheten. Bare for trådløs infrastruktur-modus: en trådløs ruter, et tilgangspunkt eller en Apple AirPortbasestasjon. NOWW Nødvendig når du skal installere 1

10 I infrastrukturmodus er et tilgangspunkt en enhet som kobler trådløse enheter, for eksempel en trådløs nettverksskriver, til det kabelbaserte nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Infrastruktur-modus på side 22. Programvaredriveren for skriveren/mfp-enheten for Windows-systemer som støttes. Når du bruker CD-ROM-en som leveres med den nettverksklare skriveren/mfp-enheten, er driveren inkludert i programvaren for nettverksinstallasjonen. Hvis du bruker HP Jetdirect-CD-ROM-en for å installere en skriver/mfp-enhet, må du skaffe og installere skriverdriveren. HP Jetdirect-CD-ROM-en inneholder ikke enhetsdrivere. Du kan skaffe driveren for skriveren/mfp-enheten fra én av følgende kilder: Skriver-/MFP-CD-ROM-en som leveres med den nettverksklare enheten HPs webområde for brukerstøtte: Den automatiske drivernedlastingsfunksjonen som er tilgjengelig når du kjører installasjonsveiviseren på HP Jetdirect-CD-ROM-en. (Hvis du har tilgang til Internett, kan HP Jetdirect-installasjonsveiviseren prøve å laste ned og installere skriver-/mfp-driveren automatisk.) Mer informasjon Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte, se Service og støtte på side 38. Du finner mange HP Jetdirect-utskriftsserverdokumenter, inkludert HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide, på CD-ROM-en i Adobe Acrobat Reader-format (PDF-format). Du kan få tilgang til disse dokumentene via CD-ROM-verktøyet for Windows-systemer som støttes. 1. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 2. Vent til installasjonsverktøyet starter automatisk. Hvis det er nødvendig, kjører du Setup.exe fra rotkatalogen på HP Jetdirect-CD-ROM-en. 3. Klikk på Dokumentasjon-knappen, velg utskriftsserveren, og bla deretter til dokumentene. For dokumenter i Adobe Acrobat-format (PDF-format) kreves Adobe Acrobat Reader 4.0 eller høyere. Adobe Acrobat er tilgjengelig gratis fra Adobes webområde på: readstep.html. MERK: For andre operativsystemer som støttes, kan du få tilgang til dokumentasjonsfilene direkte fra mappen \DOCS på CD-ROM-en. For dokumenter i Adobe Acrobat-format (PDF-format) må Adobe Acrobat Reader være installert og tilgjengelig på systemet. Hvis du har problemer med å vise PDF-dokumenter, kan du oppgradere til den nyeste versjonen av Acrobat Reader som er tilgjengelig fra Adobe Systems Incorporated. Dokumenter i PDF-format på HP Jetdirect-CD-ROM-en er kompatible med skjermlesere som brukes for tilgjengelighet. 2 Kapittel 1 Innledning NOWW

11 2 Installering Kontrollere skriverdrift Installere maskinvaren Koble til nettverkskabelen (LAN-kabelen) Kontrollere utskriftsserverdrift Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin Kontrollere skriverdrift Skriv ut en skriverkonfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren eller MFP-enheten fungerer som den skal. Konfigurasjonssiden viser driftsstatusen for skriveren/mfp-enheten. Fremgangsmåten for å skrive ut en konfigurasjonsside varierer for hver skriver-/mfp-modell. For de fleste skrivere/mfp-enheter med kontrollpanel finnes et menykart for å navigere kontrollpanelmenyene. Når du skal skrive ut en konfigurasjonsside, bruker du menykartet eller ser i dokumentasjonen for skriveren/mfp-enheten for spesifikke instruksjoner. MERK: Navnet på skriverkonfigurasjonssiden kan også variere basert på skrivertypen. HP Designjetskrivere har for eksempel en tjenestekonfigurasjonsutskrift som inneholder statusinformasjon. NOWW Kontrollere skriverdrift 3

12 Installere maskinvaren FORSIKTIG: HP Jetdirect-kort inneholder elektroniske komponenter som kan skades av statisk elektrisitet via ESD (Electrostatic Discharge elektrostatisk utladning). For å hindre ESD-skade bør du ha regelmessig kontakt med alle overflater i rent metall på skriveren. En jordet håndleddstropp (eller en lignende enhet) er nyttig for dette formålet. Behandle alltid kortet forsiktig. Unngå å berøre elektroniske komponenter eller kretsbaner. 1. Slå av skriveren/mfp-enheten, og koble deretter fra strømmen til enheten. 2. Finn et tilgjengelig EIO-spor på enheten. MERK: Hvis det finnes flere EIO-spor, kan du vanligvis installere utskriftsserveren i et hvilket som helst EIO-spor. Se om du finner informasjon om eventuelle begrensninger i enhetshåndbøkene. 4 Kapittel 2 Installering NOWW

13 3. Hvis det finnes en dekkplate over sporet, fjerner du de to festeskruene, og deretter fjerner du dekkplaten. Skruene og dekkplaten kan kastes. 4. Sett inn utskriftsserverkortet. a. Juster kortet etter styreskinnene i sporet. b. Trykk kortet inn i sporet slik at det settes skikkelig på plass, og stram deretter hver festeskrue gradvis til begge skruene er festet. 5. Fortsett til neste del for å koble til LAN-kabelen. NOWW Installere maskinvaren 5

14 Koble til nettverkskabelen (LAN-kabelen) Konfigurer trådløsinnstillingene ved hjelp av den medfølgende nettverkskabelen (LAN-kabelen) som kan fjernes når konfigureringen er fullført. 1. Finn nettverkskabelen som leveres med utskriftsserveren. 2. Koble én ende av nettverkskabelen til en nettverkskontakt eller en nettverksport og den andre enden til RJ-45-kontaktporten på utskriftsserveren. 3. Koble til strømmen til skriveren/mfp-enheten på nytt, og slå deretter på enheten. 4. Vent til skriveren/mfp-enheten har fullført oppstarten. 5. La kabeltilkoblingen bli aktivert automatisk. (Dette kan ta noen minutter.) 6. Gå videre til neste del for å kontrollere utskriftsserverdriften. 6 Kapittel 2 Installering NOWW

15 Kontrollere utskriftsserverdrift 1. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å se om det finnes statusmeldinger. En HP Jetdirect-konfigurasjonsside skrives vanligvis ut når du skriver ut en skriverkonfigurasjonsside. 2. I den øvre delen av HP Jetdirect-konfigurasjonssiden ser du etter statusmeldingen I/U-KORT KLART. MERK: Hvis du vil ha en beskrivelse av andre meldinger som kan vises på HP Jetdirectkonfigurasjonssiden, se HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide. 3. Hvis I/U-KORT KLART vises, fungerer utskriftsserveren som den skal. Gå videre til neste del for å konfigurere trådløsinnstillingene. Hvis en annen melding enn I/U-KORT KLART vises, prøver du følgende: Installer utskriftsservermaskinvaren på nytt. Slå av skriveren/mfp-enheten, og slå den deretter på for å initialisere utskriftsserveren på nytt. Kontroller at statusindikatorlampen for utskriftsserveren viser riktig status. MERK: Hvis du vil ha mer informasjon, se Tolke statuslampene på side 15. Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen Microsoft Windows Mac OS UNIX-/Linux-systemer Når du har installert utskriftsservermaskinvaren, konfigurerer du tilkoblingen til det trådløse nettverket. FORSIKTIG: Hvis du tilbakestiller utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene etter å ha konfigurert en trådløs nettverkstilkobling, mister du nettverkstilkoblingen. Når du skal opprette en ny tilkobling, konfigurerer du utskriftsserveren på nytt. Microsoft Windows Slik konfigurerer du trådløsinnstillingene på en Microsoft Windows-datamaskin: 1. Sett HP Jetdirect-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. NOWW Kontrollere utskriftsserverdrift 7

16 2. Når åpningsskjermbildet for HP Jetdirect vises, klikker du på Installasjon-knappen. 3. Klikk på Trådløs-knappen for å koble skriveren til nettverket ved hjelp av trådløs kommunikasjon (802.11), og klikk deretter på Neste-knappen. 4. Velg følgende konfigurasjonsalternativer: Førstegangsinstallasjon av trådløs skriver Installer skriveren på PC-en 8 Kapittel 2 Installering NOWW

17 5. Klikk på Neste-knappen. 6. Velg alternativet for å konfigurere innstillingene ved hjelp av nettverkskabelen. 7. Følg instruksjonene i skjermbildene som følger, for å fullføre trådløskonfigureringen. 8. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å bekrefte innstillingene. 9. Koble fra nettverkskabelen, og la det gå litt tid slik at den trådløse tilkoblingen blir aktivert automatisk. (Dette kan ta noen minutter.) NOWW Konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen 9

18 Mac OS Når du skal konfigurere en trådløs nettverkstilkobling med en trådløs Apple Macintosh-datamaskin, ser du i de detaljerte instruksjonene på HP Jetdirect-CD-ROM-en. Når du har opprettet en trådløs tilkobling, må du bruke andre verktøy, for eksempel HP LaserJet Utility for Mac OS, for å konfigurere og behandle skriveren. Når du har konfigurert trådløsinnstillingene, kobler du fra nettverkskabelen og lar den trådløse tilkoblingen bli aktivert automatisk. (Dette kan ta noen minutter.) UNIX-/Linux-systemer HP Jetdirect-utskriftsservere støtter drift med UNIX-/Linux-systemer over et nettverk. HP Jetdirect CD-ROM-en inkluderer imidlertid ikke installasjonsprogramvare for disse systemene. Bruk systemverktøyene for å installere enheten. Hvis du vil ha mer hjelp, kan du besøke support/net_printing. Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin Når utskriftsserveren er konfigurert for drift i nettverket, kan du legge til skriveren/mfp-enheten på hver trådløse datamaskin. Du kan angi at systemet skal sende jobber direkte til skriveren (peer-to-peer). Hvis systemet er en server, kan du også dele skriveren slik at nettverksklientene kan få tilgang til den via serveren (klientserver). MERK: Hvis du bruker HP Jetdirect CD-ROM-en for å installere MFP-enhetene, kan det hende at noen funksjoner (bortsett fra utskriftsfunksjoner) ikke er tilgjengelige. Microsoft-klientservernettverk Når du har konfigurert skriveren/mfp-enheten på serveren, konfigurerer du nettverksklientene slik at de får tilgang til skriveren via serveren. Fremgangsmåten avhenger av verktøyene som er tilgjengelige for klientene og nettverksoperativsystemet du bruker. Hvis skriveren for eksempel er installert og delt på en Microsoft-server, kan hver Windows-klient bruke verktøyene Legg til skriver eller Andre maskiner for å få tilgang til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen og hjelpen som leveres med nettverksoperativsystemet. Microsoft-peer-to-peer-nettverk Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du installerer skriveren/mfp-enheten på et Windows XP-, Vista-, Server eller Server 2008-system ved hjelp av HP Jetdirect CD-ROM-verktøyet. 10 Kapittel 2 Installering NOWW

19 MERK: Det kan være enklere å installere skriveren hvis du bruker CD-ROM-en som ble levert med den nettverksklare skriveren/mfp-enheten, i stedet for å bruke HP Jetdirect-CD-ROM-en. 1. Sett HP Jetdirect-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 2. Når åpningsskjermbildet for HP Jetdirect vises, klikker du på Installasjon-knappen. 3. Klikk på Trådløs-knappen i tilkoblingstypevinduet for å koble skriveren til nettverket, og klikk deretter på Neste-knappen. 4. Velg følgende alternativ for å installere skriveren: Trådløsinnstillingene er allerede konfigurert. Installer skriveren på datamaskinen. HP Jetdirect-CD-ROM-en inneholder ikke skriverdriverprogramvare som må være tilgjengelig når du skal installere og bruke skriveren. Hvis du har tilgang til Internett, prøver installasjonsveiviseren å laste ned og installere skriver-/ MFP-driveren automatisk. NOWW Legge til skriveren/mfp-enheten på hver nettverksdatamaskin 11

20 Du kan også bruke CD-ROM-en som ble levert med skriveren/mfp-enheten, for å installere driveren. 5. Klikk på Neste-knappen. 6. Når veiviseren er ferdig med å installere skriveren og du mottar en melding, skriver du ut en testside for å kontrollere skriveroppsettet. Hvis testsiden blir skrevet ut uten feil, er skriveren konfigurert på datamaskinen. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, utfører du feilsøkingsoppgavene som vises av veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på Hjelp-knappen. Mac OS-nettverk Når du skal legge til og behandle skriver-/mfp-enheter i Mac OS-nettverk, bruker du HPs skriver-/mfpverktøy (for eksempel HP LaserJet Utilities) som leveres med skriveren. Når du skal installere programvaren, gjør du følgende: 1. Sett HP Jetdirect-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen, og vent til ikonet for HP Jetdirect-CD-ROM-en vises på skjermen. 2. Dobbeltklikk på ikonet for HP Jetdirect-CD-ROM-en for å vise elementene i HP Jetdirect-vinduet. 3. Dobbeltklikk på ikonet for det ønskede språket for installering av skriver-/mfp-programvare. 4. Følg instruksjonene på skjermen. Når du skal kjøre og bruke skriver-/mfp-programvaren, ser du i hjelpefilene som leveres med programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om utskriftsserveren i HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide som leveres på CD-ROM-en. 12 Kapittel 2 Installering NOWW

21 3 Feilsøking HP Jetdirect-konfigurasjonssiden Tilbakestille til fabrikkinnstillinger Tolke statuslampene Nettverksdatamaskiner kan ikke kommunisere med skriveren Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden Kan ikke bruke veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver Forbedre mottak og ytelse Feil ved fastvarenedlasting Dette kapittelet inneholder grunnleggende feilsøkingsinformasjon. Du finner mer informasjon om utskriftsserveren i HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide som leveres på HP Jetdirect-CD- ROM-en. Når du skal feilsøke HP Jetdirect-utskriftsserveren, kan det hende at du må ha følgende: En HP Jetdirect-konfigurasjonsside En skriverkonfigurasjons- eller diagnostikkside Dokumentasjon som ble levert med skriveren Dokumentasjon på CD-ROM-en som ble levert med HP Jetdirect-utskriftsserveren Diagnostikkverktøyene som ble levert med nettverksprogramvaren (for eksempel TCP/IP-verktøy, eller programmer for administrasjon av nettverksskrivere, for eksempel HP Web Jetadmin) HP Jetdirect-konfigurasjonssiden HP Jetdirect-konfigurasjonssiden viser omfattende informasjon om status for utskriftsserveren. Den er et viktig diagnostikkverktøy, særlig hvis nettverkskommunikasjon med utskriftsserveren ikke er tilgjengelig. Med de fleste HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter skrives en HP Jetdirect-konfigurasjonsside automatisk ut når du skriver ut en skriverkonfigurasjonsside. Med HP Designjet-skrivere er HP Jetdirectkonfigurasjonsinformasjon inkludert på tjenestekonfigurasjonssiden. Se etter informasjon om hvordan du skriver ut konfigurasjonssider i dokumentasjonen for skriveren/mfp-enheten. Hvis du vil ha en beskrivelse av meldinger som kan vises på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden, se HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide. NOWW HP Jetdirect-konfigurasjonssiden 13

22 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger Når du har konfigurert HP Jetdirect-utskriftsserveren, er innstillingene lagret i minnet. Hvis du mister kommunikasjonen med HP Jetdirect-utskriftsserveren, eller hvis den ikke fungerer som den skal, kan det hende at du må tilbakestille utskriftsserveren til standardkonfigurasjonen fra fabrikken. Dette kalles en kald tilbakestilling. MERK: Når du tilbakestiller den trådløse HP Jetdirect-utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene, kan det forårsake at utskriftsserveren mister den trådløse tilkoblingen til nettverket. Det kan være nødvendig å konfigurere innstillingene for trådløst nettverk og installere utskriftsserveren på nytt. Parametere på HP Jetdirect-utskriftsserveren kan tilbakestilles til standardverdiene fra fabrikken ved hjelp av følgende fremgangsmåter: Kald tilbakestilling av HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter I de fleste tilfeller kan HP Jetdirect-utskriftsserveren tilbakestilles til standardinnstillingene når det utføres en kald tilbakestilling på skriveren. FORSIKTIG: Pass på at du skriver ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside før du utfører en kald tilbakestilling. Når du tilbakestiller skriveren, slettes alle data fra skriverminnet, og alle skriverinnstillinger, inkludert nettverkskonfigurasjoner, tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikken. Etter en kald tilbakestilling kan det hende at brukere blir påvirket på grunn av endringer i brukerdefinerte skriverinnstillinger. Nettverkssystemer kan miste tilkoblingen til skriveren. MERK: Menyelementet Gjenopprett fabrikkinnstillinger på kontrollpanelmenyen for skriveren/ MFP-enheten tilbakestiller ikke HP Jetdirect-utskriftsserveren. For eldre HP LaserJet-skrivere utføres en kald tilbakestilling ved å slå på skriveren mens du trykker på knappen OK, Start eller Pause/gjenoppta på kontrollpanelet. For nyere HP LaserJet-skrivere og MFP-enheter bruker du tjenestemenyen på skriveren. Menyen er tilgjengelig under den innledende oppstartssekvensen. Se Tjenestemenyeksempel på side 14. For andre skrivere/mfp-er ser du i håndbøkene for disse enhetene. I tillegg kan du besøke og søke etter dokumentfilen bpj02300.html for mer informasjon. Etter en kald tilbakestilling skriver du ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å kontrollere at fabrikkinnstillingene ble tilordnet. Tjenestemenyeksempel Slik utfører du en kald tilbakestilling på mange nyere HP LaserJet-skrivere og MFP-er: 1. Slå skriveren på, og se at minnetellingen begynner. 2. Trykk på og hold nede Velg-knappen (eller 6-knappen på MFP-enheter med bare numerisk tastatur) til de tre kontrollpanellampene (Klar, Data og Obs!) blinker og deretter lyser. 3. Slipp Velg-knappen (eller 6-knappen). Kontrollpanelet viser Velg språk. 14 Kapittel 3 Feilsøking NOWW

23 4. Trykk på pil ned-knappen (eller 9-knappen) til Kald tilbakestilling vises. 5. Trykk på Velg-knappen (eller 6-knappen) for å utføre en kald tilbakestilling og deretter fortsette med oppstartssekvensen. Tolke statuslampene Statuslampene for den trådløse utskriftsserveren HP Jetdirect 690n angir statusen for det trådløse signalet og nettverksaktiviteten. 1 LED for trådløs signalstyrke og aktivitet 2 Kobling 3 Aktivitet Tabell 3-1 HP Jetdirect 690n-lamper Lampe Farge Beskrivelse Trådløs LED Varig blå Trådløst på koblet til tilgangspunkt eller trådløst nettverk. Langsomt blinkende blå Flimrende blå Klar Trådløst på kjører selvtest eller skanning. Blinker også når det ikke finnes noen trådløs kobling. Nettverksaktivitet. Trådløs av. Kobling Grønn Koblet til nettverket. Aktivitet Gul Nettverksoverføringsaktivitet. Feilsøking for trådløs kobling Hvis HP Jetdirect-utskriftsserveren ikke blir koblet til nettverket: Trådløslampen er blå og blinker langsomt (ingen trådløs tilkobling), eller trådløslampen er klar (trådløs tilkobling er av). En melding vises på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. NOWW Tolke statuslampene 15

24 Hvis en koblingsfeil er angitt, prøver du følgende: Kontroller at utskriftsserveren er riktig installert i skriveren/mfp-enheten. Slå av skriveren/mfp-enheten, og slå den deretter på for å initialisere innstillingen på utskriftsserveren på nytt. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside, og kontroller koblingsinnstillingene på utskriftsserveren. Innstillingene inkluderer koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen. Nettverksdatamaskiner kan ikke kommunisere med skriveren Ingen tilkobling under innledende oppsett Kontroller følgende: Den trådløse datamaskinen må være konfigurert for å samsvare med innstillingene for det trådløse nettverket på HP Jetdirect-utskriftsserveren, inkludert følgende: Kommunikasjonsmodus (infrastruktur eller ad hoc) Nettverksnavn (SSID), som skiller mellom øvre og nedre tegnsett Sikkerhetstype Krypteringsnivå, krypteringsnøkkeloppføringer eller angitt overføringsnøkkel Hvis tilkoblingen mislykkes etter at du har angitt konfigurasjonsinnstillingene, tilbakestiller du utskriftsserveren til fabrikkinnstillingene (kald tilbakestilling) og prøver på nytt. Trådløsfunksjonen er slått på og fungerer som den skal (skriv ut en HP Jetdirectkonfigurasjonsside). Datamaskinen er innenfor rekkevidden til utskriftsserveren. Det er færre enn totalt seks enheter hvis du bruker et ad hoc-nettverk. Det finnes ikke noe tilgangspunkt i nærheten som er konfigurert med SSID-en hpsetup. Ingen tilkobling etter innledende oppsett Hvis du har konfigurert HP Jetdirect-utskriftsserveren uten feil med en trådløs tilkobling til nettverket, men nettverksdatamaskinene ikke kan kommunisere med skriveren, prøver du følgende: Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside, og kontroller alle konfigurasjonsinnstillingene for nettverket. Blant vanlige feil er oppføringsfeil for følgende elementer: Kommunikasjonsmodus (ad hoc eller infrastruktur) Nettverksnavn (SSID), som skiller mellom øvre og nedre tegnsett Sikkerhetstype Krypteringsnivå, krypteringsnøkkeloppføringer eller angitt overføringsnøkkel 16 Kapittel 3 Feilsøking NOWW

25 IP-adresse BSSID (Basic Service Set Identifier), som skiller ett trådløst lokalnett fra et annet, selv om de har samme SSID. Kontroller at skriveren er innenfor rekkevidden til nettverket. Se Forbedre mottak og ytelse på side 17. Bruk en trådløs datamaskin og datamaskinens verktøy for å bekrefte signalstyrken der skriveren er plassert. Den registrerte signalstyrken bør være den samme for utskriftsserveren, slik det er angitt på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden (Bare ad hoc-modus) Med HPs konfigurasjonsverktøy kan du velge kanal 10 (standard) eller 11 på den trådløse HP Jetdirectutskriftsserveren. Denne kanalen brukes bare av utskriftsserveren for å kringkaste nettverksnavnet (SSID-en) hvis den ikke kan registrere og koble til et eksisterende trådløst nettverk. Hvis den kan koble til et nettverk, konfigurerer den kanalen på nytt slik at den bruker kanalen som brukes av nettverket. HP Jetdirect-konfigurasjonssiden identifiserer nettverkskanalen som brukes i et nettverk. Den viser ikke kringkastingskanalen som brukes når et nettverk ikke blir registrert. Kan ikke bruke veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver Veiviseren for installasjon av HP nettverksskriver (Windows) brukes for å konfigurere innstillingene for den trådløse nettverkstilkoblingen for å få tilgang til nettverket. Hvis du ikke kan bruke denne veiviseren, kan du se informasjonen om andre alternativer som beskrives i HP Jetdirect Print Servers Administrator s Guide, som finnes på HP Jetdirect-CD-ROM-en. Du kan også bruke den innebygde webserveren for skriveren/mfp-enheten. Parametrene som er tilgjengelige med denne metoden, kan imidlertid være begrensede. Hvis du vil ha mer informasjon, se håndboken for den innebygde webserveren, som ble levert med skriveren. Forbedre mottak og ytelse Radiosignaler for trådløst lokalnett kan trenge gjennom mange strukturer innendørs og kan bli reflektert rundt hindringer. Rekkevidden og ytelsen til den trådløse kommunikasjonen avhenger imidlertid av flere faktorer, for eksempel antall brukere, kvaliteten på og den fysiske plasseringen til trådløsmaskinvaren og kildene til radiosignalinterferens. (Mikrobølgeovner og trådløse telefoner bruker for eksempel lignende frekvenser og kan forstyrre signaler for trådløst lokalnett.) Dataoverføringshastigheten for den trådløse HP Jetdirect-utskriftsserveren vil generelt bli redusert ved økende avstand, flere hindringer og mer interferens. For disse symptomene Signalstyrken er svak eller marginal. Utskriftsjobber går svært langsomt. NOWW Den konfigurerte kanalen samsvarer ikke med konfigurasjonssiden 17

26 Prøv disse handlingene Forandre retning på skriveren. Hvis du plasserer utskriftsserveren slik at den vender mot tilgangspunktet eller den trådløse datamaskinen, forbedrer du vanligvis mottak og ytelse. Reduser eller fjern interferenskilder. Metallgjenstander kan absorbere eller svekke radiosignaler, og enheter som mikrobølgeovner og trådløse telefoner bruker lignende radiofrekvenser. Reduser avstanden mellom skriveren og tilgangspunktet eller den trådløse datamaskinen. Dette kan gjennomføres på følgende måter: flytte utskriftsserveren flytte tilgangspunktet eller den trådløse PC-en legge til ytterligere ett tilgangspunkt (bare infrastruktur-modus) Hev antennen for tilgangspunktet. I de fleste kontormiljøer bedres rekkevidden og ytelsen til alle trådløse enheter hvis du hever antennen til tilgangspunktet. Feil ved fastvarenedlasting HP Jetdirect-utskriftsserveren har begrensede muligheter for fastvareoppgradering. Fastvareoppgraderinger kan lastes ned ved hjelp av verktøy som HP Download Manager (Windows), HP Web Jetadmin, innebygd webserver eller FTP (File Transfer Protocol). Hvis fastvarenedlastingen ikke blir fullført, starter du nedlastingen på nytt uten strømtilstandsendring for utskriftsserveren. 18 Kapittel 3 Feilsøking NOWW

27 A Ordliste Termer og begreper for trådløst lokalnett Termer og begreper for nettverksutskrift Termer og begreper for trådløst lokalnett Tilgangspunkt Et tilgangspunkt er en enhet som vanligvis fungerer som en bro eller gateway mellom trådløse enheter og enhetene i et kabelbasert nettverk. Et tilgangspunkt må kunne motta og videresende nettverkstrafikk mellom trådløse og kabelbaserte nettverksenheter. Flere tilgangspunkter kan fungere som forsterkere for å utvide rekkevidden til et trådløst nettverk. Tilkobling via et tilgangspunkt kalles infrastruktur-modus. I Apple-nettverk kalles dette AirPortnettverksmodus. 1 Nettverksserver 2 Tilgangspunkt NOWW Termer og begreper for trådløst lokalnett 19

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Tillegg til håndboken for systemansvarlig - HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB-løsning (J8026A) Oversikt... 2 Telnet-kommandoer og -parametere... 2 HPs innebygde webserver...

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://no.yourpdfguides.com/dref/885403

Din bruksanvisning HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://no.yourpdfguides.com/dref/885403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO NPD 5282-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38)

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Oppsettguide. HP Jetdirect 2700w utskriftsserver for USB-løsning

Oppsettguide. HP Jetdirect 2700w utskriftsserver for USB-løsning Oppsettguide HP Jetdirect 2700w utskriftsserver for USB-løsning HP Jetdirect 2700w utskriftsserver for USB-løsning Oppsettguide 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delnummer: 312970-093 November 2004 Denne håndboken gir informasjon om sikkerhet og bestemmelser som er i samsvar med lover

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer