HP Jetdirect-utskriftsservere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Jetdirect-utskriftsservere"

Transkript

1

2

3 HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.36)

4 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er vedtatt i lover om opphavsrett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HPs produkter og tjenester er sett fram i de uttrykkelige garantierklæringene som medfølger slike produkter og tjenester. Ingenting heri må oppfattes som å utgjøre en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonsmessige feil eller utelatelser heri. Varemerker Microsoft, MS-DOS, Windows, Vista er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. NetWare og Novell er registrerte varemerker for Novell Corporation. IBM er et registrert varemerke for International Business Machines Corp. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. PostScript er et varemerke for Adobe Systems, Incorporated. UNIX er et registrert varemerke for Open Group. Edition 7, 5/2007

5 Innhold 1 Innføring i HP Jetdirect-utskriftsserveren Utskriftsservere som støttes... 1 Støttede nettverksprotokoller... 2 Sikkerhetsprotokoller... 4 SNMP (IP og IPX)... 4 HTTPS... 4 Godkjenning... 4 EAP/802.1X serverbasert godkjenning... 4 IPsec/brannmur... 5 Håndbøker som følger med... 5 HP-støtte... 5 HP-støtte på Internett... 5 Fastvareoppgraderinger... 5 Verktøy for fastvareinstallasjon... 6 HP-støtte på telefon... 6 Produktregistrering... 6 Produkttilgjengelighet Oversikt over programvareløsninger fra HP Veiviseren HP Install Network Printer (Windows) Krav HP Jetdirect Printer Installer for UNIX HP Web Jetadmin Systemkrav Installere HP Web Jetadmin Kontrollere installasjon og gi tilgang Konfigurere og endre en enhet Fjerne programvaren for HP Web Jetadmin Internet Printer Connection, programvare Programvare fra HP Systemkrav for HP-programvaren Proxyer som støttes av HP-programvaren Programvare fra Microsoft Integrert programvare for Windows 2000/XP/Server Programvare fra Novell Mac OS, nettverksinstallasjon TCP/IP-konfigurasjon IPv6-konfigurasjon NOWW iii

6 IPv6-adresser innføring Konfigurering av IPv6-adresser Adresse for lokalt grensesnitt Tilstandsløse adresser Adresser med tilstand Bruke DNS Verktøy IPv4-konfigurasjon Serverbasert og manuell TCP/IP-konfigurasjon (IPv4) Standard IP-adresse (IPv4) Standard IP-adresse vil ikke bli tilordnet Standard IP-adresse vil bli tilordnet Konfigurasjonsalternativer for standard IPv4-adresse Standard IPv4-virkemåte TCP/IP-konfigurasjonsverktøy Bruke BOOTP/TFTP (IPv4) Hvorfor bruke BOOTP/TFTP? BOOTP/TFTP på UNIX Bruke DHCP (IPv4) UNIX-systemer Windows-systemer Deaktivere DHCP-konfigurasjon Bruke RARP (IPv4) Bruke kommandoene arp og ping (IPv4) Bruke Telnet (IPv4) Opprette en Telnet-tilkobling En vanlig Telnet-økt Alternativer i brukergrensesnittet Bruke Telnet til å slette de eksisterende IP-innstillingene Flytte til et annet nettverk (IPv4) Bruke den innebygde Web-serveren Bruke skriverens kontrollpanel Innebygd Web-server (V.36.xx) Krav Kompatible Web-lesere Leserunntak HP Web Jetadmin-versjon som støttes Vise den innebygde Web-serveren Bruksmerknader HP Jetdirect, kategorien Hjem Enhetskategorier Nettverk-kategorien Sende produktinformasjon til HP TCP/IP-innstillinger Sammendrag Nettverks-ID TCP/IP(v4) TCP/IP(v6) Konfig.prioritet iv NOWW

7 Avansert Network Settings IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP Other Settings (Andre innstillinger) Div. innstillinger Fastvareoppgradering LPD-køer USB-innstillinger Support Info Oppdateringsfrekvens Privacy Settings Select Language Sikkerhet: Innstillinger Status Veiviser Gjenopprett standarder Authorization Admin. Konto Sertifikater Konfigurere sertifikater Tilgangskontroll Behandlingsprotokoller Web Mgmt SNMP SNMP v Other (Annet) X Authentication IPsec/brannmur Nettverksstatistikk Protocol Info Konfigurasjonsside Andre koblinger... 98? (Hjelp) Support (Støtte) IPsec/brannmur-konfigurering (V.36.xx) Default Rule-eksempel IPsec-sikkerhetstilknytninger (Security Associations - SA) HP Jetdirects IPsec/brannmur-veiviser Begrensninger for regler, maler og tjenester Trinn 1: Angi adressemal Opprett adressemal Trinn 2: Angi tjenestemal Opprett tjenestemal Administrer tjenester Administrere egendefinerte tjenester Trinn 3: Angi handling NOWW v

8 Angi IPsec/brannmur-mal Opprett IPsec-mal IPsec-protokoller (Manuelle nøkler) Regelsammendrag Konfigurere Windows-systemer Sikkerhetsfunksjoner (V.36.xx) Bruke sikkerhetsfunksjonene Feilsøke HP Jetdirect-utskriftsserveren Tilbakestille til fabrikkstandarder Eksempel: Kaldstart ved hjelp av tjenestemenyen Slik deaktiverer du en innebygd Jetdirect-utskriftsserver (V.36.xx) Generell feilsøking Feilsøkingsskjema Vurdering av problemet Prosedyre 1: Kontrollere at skriveren er på og aktivert Prosedyre 2: Skrive ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside Prosedyre 3: Løse feilmeldinger i vinduet på skriverens kontrollpanel Prosedyre 4: Løse skriverens kommunikasjonsproblemer med nettverket HP Jetdirect-konfigurasjonssider Konfigurasjonsside for HP Jetdirect Feilmeldinger i Status-felt Konfigurasjonssideformat Meldinger på konfigurasjonssider HP Jetdirect-konfigurasjon / generell informasjon Sikkerhetsinnstillinger Nettverksstatistikk TCP/IP -protokollinformasjon IPv4-del IPv6-del IPX/SPX -protokollinformasjon Novell/NetWare-parametere AppleTalk-protokollinformasjon DLC/LLC -protokollinformasjon Feilmeldinger HP Jetdirect-sikkerhetsside: Sikkerhetsinnstillinger IPsec-feillogg Lokal IP-adresse IPsec-statistikk IKE-statistikk IPsec-regler IPsec SA-tabell Tilgjengelige nettverkstjenester Tillegg A LPD-utskrift Om LPD Konfigurasjonskrav for LPD vi NOWW

9 Installasjonsoversikt for LPD Trinn 1. Konfigurere IP-parametere Trinn 2. Sette opp utskriftskøer Trinn 3. Skrive ut en testfil LPD på UNIX-systemer Konfigurere utskriftskøer for BSD-baserte systemer Konfigurere utskriftskøer ved hjelp av SAM-systemer (HP-UX-systemer) Skrive ut en testfil LPD på Windows 2000-/Server 2003-systemer Installere TCP/IP-programvare Konfigurere en nettverksskriver for Windows 2000-/Server systemer Kontrollere konfigurasjonen Utskrift fra Windows-klienter LPD på Windows XP-systemer Legge til valgfrie nettverkskomponenter for Windows Konfigurere en LPD-skriver for nettverk Legge til en ny LPD-skriver Opprette en LPR-port for en installert skriver Tillegg B FTP Printing Krav Utskriftsfiler Bruke FTP-utskrift FTP-tilkoblinger Kontrolltilkobling Datatilkobling Pålogging til FTP Avslutte FTP-økten Kommandoer Eksempel på en FTP-økt Tillegg C HP Jetdirect-kontrollpanelmenyer (V.36.xx) Jetdirect-menyer for grafiske kontrollpaneler Jetdirect EIO-menyer for klassiske kontrollpaneler Tillegg D Lisenserklæringer åpen kilde gsoap OpenSSL OpenSSL-lisens Opprinnelig SSLeay-lisens Stikkordregister NOWW vii

10 viii NOWW

11 1 Innføring i HP Jetdirectutskriftsserveren Du kan bruke HP Jetdirect-utskriftsservere til å koble skrivere og andre enheter direkte til et nettverk. Ved å koble en enhet direkte til et nettverk, kan du installere den på en passende plassering og dele den med flere brukere. En nettverkstilkobling gjør også at data kan overføres til eller fra enheten i nettverkshastighet. Innebygde HP Jetdirect-utskriftsservere er integrert med en støttet skriver eller en flerfunksjonsenhet (MFP). Siden den er bygd direkte inn i hovedkortet på skriveren, kan ikke utskriftsserveren kjøpes for seg eller skiftes ut. De er imidlertid tildelt et HP-artikkelnummer for å angi kompatibilitet og identifisere dem, avhengig av skriveren (eller MFPen). Interne HP Jetdirect EIO-utskriftsservere er modulære I/U-kort som er installert i HP-skrivere (eller MFP-er), som har et kompatibelt EIO-spor. Eksterne HP Jetdirect-utskriftsservere kobler skrivere (eller MFP-er) til nettverket ved å overføre I/U-kontakten på en skriver, for eksempel en USB-port, til nettverket. MERK: Med mindre noe annet er oppgitt henviser utskriftsservere i denne håndboken til en HP Jetdirect-utskriftsserver, og ikke til en egen datamaskin som brukes til å kjøre programvare for utskriftsservere. Utskriftsservere som støttes Funksjonene og egenskapene til en HP Jetdirect-utskriftsserver avhenger av produktmodell og versjonen av fastvaren. Denne håndboken beskriver funksjoner og egenskaper for produktmodellene som er oppført i tabellen nedenfor. Tabell 1-1 Støttede produkter Modell Produktnummer Skrivertilkobling Nettverkstilkobling Nettverksprotokoller ogfunksjoner 1 Firmware Version 4 635n J7961G EIO 10/100/1000T Fullstendig (inkluderer IPsec) V.36.xx.nn 630n J7997G EIO 10/100/1000T Fullstendig V.36.xx.nn en1700 J7988G USB /100 TX Value V.36.xx.nn Gjelder ikke J7993E Innebygd 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Fullstendig V.36.xx.nn NOWW Utskriftsservere som støttes 1

12 Tabell 1-1 Støttede produkter (forts.) Modell Produktnummer Skrivertilkobling Nettverkstilkobling Nettverksprotokoller ogfunksjoner 1 Firmware Version 4 Gjelder ikke J8003E Innebygd 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Fullstendig V.36.xx.nn Gjelder ikke J8004E Innebygd 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Fullstendig V.36.xx.nn Gjelder ikke J8005E Innebygd 10/100-TX eller 10/100/1000T 2 Fullstendig V.36.xx.nn 1 Støtte for alle funksjoner inkluderer TCP/IP (IPv 4 og IPv 6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), DLC/LLC og avanserte sikkerhetsfunksjoner. Begrenset støtte inkluderer bare TCP/IP (IPv 4 og IPv 6), med begrensede funksjoner for utskrift, behandling og sikkerhet. Se Tabell 1-2 Støttede nettverksprotokoller på side 2. Om HP Jetdirect-utskriftsserveren støtter IPsec (Internet Protocol security), avhenger av hvilken skriver/mfp-enhet den er installert på. 2 Om den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren støtter 1000T (Gigabit), avhenger både av utskriftsserveren og hvilken skriver/mfp-enhet den er installert på. 4 xx står for et versjonsnummer. Hvis nn vises, er det en kodet verdi bare til bruk for HP-støtte. Produktnummeret for HP Jetdirect-utskriftsserveren og den installerte fastvareversjonen kan identifiseres ved hjelp av ulike metoder, inkludert HP Jetdirect-konfigurasjonssiden (se HP Jetdirectkonfigurasjonssider på side 129), Telnet (se TCP/IP-konfigurasjon på side 17), den innebygde Webserveren (se Innebygd Web-server (V.36.xx) på side 61) og programmer for nettverksadministrasjon. Du finner opplysninger om fastvareoppdateringer under Fastvareoppgraderinger på side 5. Støttede nettverksprotokoller De støttede nettverksprotokollene og populære utskriftsmiljøer for nettverk som bruker disse protokollene, er oppført nedenfor. Tabell 1-2 Støttede nettverksprotokoller Støttede nettverksprotokoller Utskriftsmiljøer for nettverk 1 Produktstøtte TCP/IPv4 (Direct Mode-utskrift) Microsoft Windows 2000, XP (32- og 64- biters versjoner), Server 2003, Vista Microsoft Terminal Server- og Citrix MetaFrame-miljøer 2 Novell NetWare 2 5, 6.x UNIX og Linux, inkludert: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (bare SPARC-systemer), IBM AIX 2, HP MPE-iX 2, RedHat Linux 2, SuSE Linux 2 LPR/LPD-systemer (Line Printer Daemon, overholder RFC 1179) 2 J7961G (635n) J7997G (630n) J7988G (en1700) 3 J7993E J8003E J8004E J8005E IPP (Internet Printing Protocol) FTP-utskrift (File Transfer Protocol) TCP/IPv6 (Direct Mode-utskrift) Microsoft Windows XP (32-biters og 64- biters versjoner). Server 2003, Vista. (Krever at HP IPv6/IPv4 portovervåkingsprogramvare kjører på systemet.) LPR/LPD-systemer (Line Printer Daemon, overholder RFC 1179) med IPv6-klientstøtte. J7961G (635n) J7997G (630n) J7988G (en1700) 3 2 Kapittel 1 Innføring i HP Jetdirect-utskriftsserveren NOWW

13 Tabell 1-2 Støttede nettverksprotokoller (forts.) Støttede nettverksprotokoller Utskriftsmiljøer for nettverk 1 IPP-systemer (Internet Printing Protocol) med IPv6- klientstøtte. FTP-utskrift (File Transfer Protocol) Produktstøtte J7993E J8003E J8004E J8005E IPX/SPX og kompatible Novell NetWare 2 (Direct Mode-utskrift) Microsoft Windows 2000 og XP (bare 32- biters versjoner). J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E AppleTalk (bare EtherTalk) DLC/LLC Apple Mac OS Det finnes DLC/LLC-protokoller for eldre systemer som kan kreve støtte. 2 J8003E J8004E J8005E J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E J8003E J8004E J8005E J7961G (635n) J7997G (630n) J7993E J8003E J8004E J8005E 1 Se gjeldende produktdataark for HP Jetdirect for flere nettverkssystemer og versjoner. Ta kontakt med systemleverandøren eller en autorisert HP-forhandler hvis du vil ha informasjon om bruk sammen med andre nettverksmiljøer. 2 Ta kontakt med forhandleren av nettverkssystemet for å kjøpe programvare, dokumentasjon og støtte. 3 HP Jetdirect J7988G (en1700) ekstern utskriftsserver er et rimelig produkt som bare støtter TCP/IP-nettverk. I tillegg er det enkelte TCP/IP-utskriftsmiljøer som ikke støttes, for eksempel UNIX-systemer og IPP-utskrift. Hvis HPs programvare for nettverksinstallasjon og -administrasjon for systemer som støttes, ikke følger med dette produktet, kan det skaffes fra HP-støtte på: Kontakt forhandleren av systemet hvis du trenger programvare for konfigurasjon av nettverksutskrift på andre systemer. NOWW Støttede nettverksprotokoller 3

14 Sikkerhetsprotokoller SNMP (IP og IPX) HTTPS Godkjenning SNMP (Simple Network Management Protocol) brukes av nettverksadministrasjonsprogrammer til enhetsadministrasjon. HP Jetdirect-utskriftsservere støtter tilgang til SNMP og standard MIB-II-objekter (Management Information Base) både på IPv4-, IPv6- og IPX-nettverk. HP Jetdirect-utskriftsservere med alle funksjoner støtter en SNMP v1/v2c-agent og en SNMP v3-agent for forbedret sikkerhet. Rimelige utskriftsservere, for eksempel HP Jetdirect en1700, støtter bare en SNMP v1/v2c-agent. Både HP Jetdirect-utskriftsservere med alle funksjoner og rimelige utskriftsservere støtter HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol) for sikker, kryptert administrasjonskommunikasjon mellom Webleseren og den innebygde Web-serveren på utskriftsserveren. EAP/802.1X serverbasert godkjenning Som en nettverksklient støtter HP Jetdirect-utskriftsservere med alle funksjoner nettverksklienttilgang ved hjelp av Extensible Authentication Protocol (EAP) på et IEEE 802.1X-nettverk. IEEE 802.1Xstandarden har en portbasert godkjenningsprotokoll der en nettverksport kan tillate eller blokkere tilgang avhengig av resultatet av klientgodkjenning. Når utskriftsserveren bruker en 802.1X-tilkobling, støtter den Extensible Authentication Protocol (EAP) med en godkjenningsserver, for eksempel en RADIUS-server (Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138). HP Jetdirect-utskriftsservere med alle funksjoner støtter følgende EAP/802.1X-metoder: PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP er en gjensidig godkjenningsprotokoll som bruker digitale sertifikater for nettverksservergodkjenning og passord for klientgodkjenning. For ekstra sikkerhet er godkjenningsutvekslingen innkapslet i TLS (Transport Layer Security). Dynamiske krypteringsnøkler brukes for sikker kommunikasjon. EAP-TLS (EAP som bruker Transport Layer Security, RFC 2716). EAP-TLS er en gjensidig godkjenningsprotokoll basert på digitale sertifikater som overholder X.509v3, for godkjenning både av klienten og nettverksgodkjenningsserveren. Dynamiske krypteringsnøkler brukes for sikker kommunikasjon. Nettverksinfrastrukturenheten som kobler skriveren til nettverket (for eksempel en nettverkssvitsj), må også støtte EAP/802.1X-metoden som brukes. Sammen med godkjenningsserveren kan infrastrukturenheten kontrollere graden av nettverkstilgang og tjenester som er tilgjengelige for utskriftsserverklienten. Når du skal konfigurere utskriftsserveren for EAP/802.1X-godkjenning, må du gå til den innebygde Webserveren via Web-leseren. Ønsker du mer informasjon, kan du se Innebygd Web-server (V.36.xx) på side Kapittel 1 Innføring i HP Jetdirect-utskriftsserveren NOWW

15 IPsec/brannmur IPsec/brannmur-funksjoner har nettverkslagssikkerhet i både IPv4- og IPv6-nettverk for utskriftsservere med alle funksjoner. En brannmur gir enkel kontroll av IP-trafikk ved enten å godta eller avslå tilgang. Internet Protocol-sikkerhet (IPsec, RFC 2401) gir ytterligere beskyttelse via godkjennings- og krypteringsprotokoller. Rimelige utskriftsservere, for eksempel HP Jetdirect en1700, støtter ikke disse funksjonene. Om HP Jetdirect-utskriftsserveren støtter IPsec og brannmur, avhenger av produktet og hvilken skriver/ MFP-enhet den er installert på. Utskriftsservere med alle funksjoner og skrivere/mfp-er som støtter IPsec, kan kontrollere IPtrafikk ved hjelp av både brannmur- og IPsec-beskyttelse. Utskriftsservere med alle funksjoner og skrivere/mfp-er som ikke støtter IPsec, kan bare kontrollere IP-trafikk ved hjelp av brannmurbeskyttelse. Det finnes en Web-leserbasert veiviser du kan få tilgang til via den innebygde Web-serveren, slik at du kan få hjelp til å konfigurere utskriftsserveren for IPsec/brannmur. Ønsker du mer informasjon, kan du se IPsec/brannmur-konfigurering (V.36.xx) på side 99. Håndbøker som følger med Håndbøkene nedenfor inneholder informasjon om HP Jetdirect-utskriftsserveren. Starthåndbøker eller brukerhåndbøker, eller tilsvarende skriverdokumentasjon (følger med skrivere som har fabrikkinstallerte HP Jetdirect-utskriftsservere). Denne håndboken, Brukerhåndboken for systemansvarlig for HP Jetdirect-utskriftsserver, for de aktuelle HP Jetdirect-produktmodellene. HP-støtte HP-støtte på Internett Klikk deg frem til en rask løsning! HPs Web-område: er et bra sted å begynne hvis du vil ha svar på spørsmål om HP Jetdirect-utskriftsserveren hele døgnet, 7 dager i uken. Fastvareoppgraderinger HP Jetdirect-utskriftsservere med alle funksjoner støtter fastvareoppgraderinger, slik at nye eller forbedrede funksjoner kan installeres. Fastvareoppgraderingsfiler kan lastes ned og installeres på utskriftsserveren via nettverket. Hvis fastvareoppgraderingsfiler er tilgjengelige for utskriftsservermodellen du har, kan du få tak i dem fra Hewlett-Packard på: NOWW Håndbøker som følger med 5

16 Verktøy for fastvareinstallasjon Fastvareoppgraderinger for HP Jetdirect-utskriftsservere som støttes, kan installeres over et nettverk ved å bruke et av følgende verktøy for fastvareinstallasjon: HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect Download Manager kan lastes ned fra HP-støtte på Internett på: HP Web JetAdmin kan brukes på systemer som støttes. Du finner mer informasjon om HP Web JetAdmin på: Du finner en funksjon for fastvareoppgradering på den innebygde Web-serveren som ligger på utskriftsserveren, ved hjelp av en Web-leser. Du finner flere opplysninger i Innebygd Web-server (V.36.xx) på side 61. FTP (File Transfer Protocol) kan brukes til å overføre en bildefil for en fastvareoppgradering til utskriftsserveren. Hvis du vil starte en FTP-økt, må du bruke IP-adressen eller vertsnavnet til enheten. Hvis det er definert et passord, må det angis for å logge på enheten. Vanlige FTPkommandoer for å oppgradere enheten etter brukerpålogging, vises nedenfor: ftp> bin ftp> hash ftp> cd /download ftp> put <firmware image filename> ftp>################## ##################... ftp> bye der <fastvarebildefilnavn> angir hele banenavnet. Kontroller at nedlastingen er ferdig før du avslutter økten. HP-støtte på telefon Høyt kvalifiserte teknikere står klar til å svare når du ringer. Hvis du vil ha tilgang til de nyeste telefonnumrene til HP-støtte og tjenester som er tilgjengelige over hele verden, kan du besøke: MERK: For gratis støtte i USA og Canada, ring HPINVENT eller MERK: Kostnadene ved å ringe er innringerens ansvar. Takstene kan variere. Kontakt det lokale telefonselskapet for å få oppgitt gjeldende takster. Produktregistrering Bruk følgende HP Web-side til å registrere HP Jetdirect-utskriftsserveren: 6 Kapittel 1 Innføring i HP Jetdirect-utskriftsserveren NOWW

17 Produkttilgjengelighet Her finner du informasjon om HPs forpliktelser angående tilgjengelighet av HP Jetdirectutskriftsserverprodukter: Besøk HPs Web-område på: Send e-post til: NOWW Produkttilgjengelighet 7

18 8 Kapittel 1 Innføring i HP Jetdirect-utskriftsserveren NOWW

19 2 Oversikt over programvareløsninger fra HP HP tilbyr mange forskjellige programvareløsninger for installering, konfigurering eller administrasjon av HP Jetdirect-tilkoblede nettverksenheter. I Tabell 2-1 Programvareløsninger på side 9 får du hjelp til å avgjøre hvilken programvare som passer best for deg. MERK: Du finner flere opplysninger om disse og andre løsninger hvis du besøker HP-støtte på Internett på adressen: Tabell 2-1 Programvareløsninger Driftsmiljø Funksjon Merknader Veiviseren HP Install Network Printer (Windows) på side 10 Windows 2000, XP, Server 2003 For TCP/IP-utskrift i direktemodus. TCP/IPv4 og TCP/IPv6 HP Jetdirect-utskriftsservere: Versjon 5.0 (eller senere) av veiviseren kreves for IPv6- utskrift på støttede systemer (Windows XP og Server 2003). Versjon 5.0 støtter oppdagelse av skrivere bare via IPv4-protokoller. Når skriveren er koblet til nettverket, kan du installere (eller legge til) en enkelt nettverksskriver på systemet for utskrift i direktemodus (node-til-node). For en nettverksserver kan du dele skriveren for klientserver-utskrift (delt utskrift). Enkelt skriveroppsett og - installasjon. Installerbar versjon som kjører fra harddisken, er tilgjengelig for nedlasting fra HPs Webområde. MERK: Skriverdrivere følger ikke med, og du må få tak i disse separat. HP Jetdirect Printer Installer for UNIX på side 10 HP-UX 10.x-10.20, 11.x Solaris 2.6, 7, 8 (bare på SPARCsystemer) Rask og enkel installering av HP Jetdirecttilkoblede skrivere på et IPv4-nettverk. Installerbar versjon som kjører fra harddisken, er tilgjengelig for nedlasting fra HPs Webområde. TCP/IPv4 HP Web Jetadmin på side 11 (Du finner informasjon om støttede systemoppdateringer på Webområdet for HP.) Windows 2000, XP Professional, Server 2003 Ekstern installering, konfigurering og administrasjon av HP Jetdirect-tilkoblede utskriftsservere, skrivere som ikke er levert av HP, men som støtter standard MIB (Management Information Database), og skrivere med innebygde Web-servere. HPs anbefalte løsning for kontinuerlig administrasjon og installering av flere skrivere hvor som helst på intranettet Leserbasert administrasjon HP-UX 1 Administrasjon av varselmeldinger og forbruksartikler. NOWW 9

20 Tabell 2-1 Programvareløsninger (forts.) Driftsmiljø Funksjon Merknader Solaris 1 Fedora Core og SuSE Linux NetWare 1 Eksterne fastvareoppgraderinger for HP Jetdirect-utskriftsservere. Eiendelssøk og utnyttelsesanalyse. TCP/IPv4, IPX/SPX Internet Printer Connection, programvare på side 12 Windows 2000 (Intel-basert) TCP/IPv4 MERK: Programvaren Microsoft Internet Printing er også integrert i Windows 2000, XP og Server Utskrift via Internett til IPP-aktiverte (Internet Printing Protocol) HP Jetdirect-tilkoblede skrivere. Muliggjør kostnadseffektiv distribuering av papirdokumenter av god kvalitet via Internett, som erstatning for telefaks, post og budtjenester. Krever HP Jetdirectutskriftsserver (fastvareversjon x eller senere) 1 Støtter køoppretting og administrasjon av eksterne enheter fra HP Web Jetadmin, der et støttet system er vert. Veiviseren HP Install Network Printer (Windows) Krav Veiviseren HP Install Network Printer er et verktøy for å oppdage, sette opp og installere en skriver på et TCP/IP-nettverk. På Windows XP og 2003 Server støtter versjon 5.0 også utskrift på et IPv6-nettverk, men oppdagelse av skriver er begrenset til IPv4-protokoller. Versjon 6.0 støtter oppdagelse av skriver på et IPv6-nettverk. For trådløse utskriftsservere inneholder veiviseren moduler som du kan bruke til å konfigurere trådløse innstillinger på utskriftsserveren, slik at den kan kobles til nettverket. Når skriveren er koblet til nettverket (enten via kabel eller trådløst), installerer veiviseren skriveren på systemene eller serverne som skal sende utskriftsjobber direkte til skriveren. Dette kalles direktemodus eller node-til-node-utskrift. Hvis systemet er en server, kan du dele skriveren, slik at nettverksklienter kan bruke den via serveren, som også kalles klient-server-utskrift. En versjon som kjøres fra systemdisken, kan lastes ned fra HP-støtte på Internett på adressen: Microsoft Windows XP, Windows 2000, Server 2003, Vista på TCP/IP-nettverk Riktig skriverprogramvare (skriverdriver) som skal brukes med skriveren og operativsystemet Skrivertilkobling til nettverket via en til HP Jetdirect-utskriftsserver HP Jetdirect Printer Installer for UNIX HP Jetdirect Printer Installer for UNIX støtter HP-UX- og Solaris-systemer. Programvaren installerer, konfigurerer og stiller diagnoser på HP-skrivere som er koblet til TCP/IPv4-nettverk med HP Jetdirectutskriftsservere med alle funksjoner. 10 Kapittel 2 Oversikt over programvareløsninger fra HP NOWW

21 Programvaren kan lastes ned fra HP-støtte på Internett på: Du finner flere opplysninger om systemkrav og installasjon i dokumentasjonen som leveres sammen med programvaren. HP Web Jetadmin Systemkrav HP Web Jetadmin er et verktøy for bedriftsadministrasjon som gir deg muligheten til å fjerninstallere, fjernkonfigurere og fjernadministrere en rekke nettverksenheter fra HP og andre produsenter via en standard Web-leser. HP Web Jetadmin kan brukes til proaktivt å administrere enkelte eller grupper av enheter. Siden HP Web Jetadmin støtter enheter som inneholder standard skriver-mib-objekter (Management Information Base) for vanlig administrasjon, er den godt integrert med HP Jetdirect-utskriftsservere og HP-skrivere for å gi utvidete administrasjonsfunksjoner. Hvis du vil bruke HP Web Jetadmin, se den elektroniske hjelpen og dokumentasjonen som leveres med programvaren. HP Web Jetadmin-programvaren kan kjøres på systemer med Microsoft Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 og utvalgte Linux-systemer (Fedora Core og SuSE Linux). Du finner informasjon om støttede operativsystemer, klienter og kompatible leserversjoner på HP-støtte på Internett på adressen MERK: Når programvaren er installert på vertsservere som støttes, får du tilgang til HP Web Jetadmin fra en hvilken som helst klient via en kompatibel Web-leser ved å bla til HP Web Jetadmin-verten. Dette gjør skriverinstallering og -behandling mulig på Novell NetWare og andre nettverk. Installere HP Web Jetadmin Før du installerer programvaren for HP Web Jetadmin, må du ha administrator- eller rotrettigheter på det lokale systemet: 1. Last ned installasjonsfilene fra HP-støtte på 2. Følg anvisningene på skjermen for å installere programvaren for HP Web Jetadmin. MERK: Du kan også finne installasjonsanvisninger i installasjonsfilen for HP Web Jetadmin. NOWW HP Web Jetadmin 11

22 Kontrollere installasjon og gi tilgang Kontroller at HP Web Jetadmin er installert på riktig måte, ved å navigere til programmet med leseren, som vist i følgende eksempel: der systemnavn.domene er vertsnavnet for Web-serveren og port er portnummeret som tilordnes under installeringen. Portnummeret er som standard Gi brukere tilgang til HP Web Jetadmin-programmet ved å legge til en kobling til Web-serverens hjemmeside som peker mot HP Web Jetadmins URL-adresse. For eksempel: Konfigurere og endre en enhet Bruk leseren til å navigere til HP Web Jetadmins URL-adresse. For eksempel: MERK: I stedet for systemname.domain kan du bruke IPv4-adressen til vertsdatamaskinen der HP Web Jetadmin er installert. Følg anvisningene på den aktuelle hjemmesiden for å finne og administrere skriveren. Fjerne programvaren for HP Web Jetadmin Du fjerner HP Web Jetadmin fra Web-serveren med avinstalleringsprogrammet som fulgte med programvarepakken. Internet Printer Connection, programvare (Bare for utskriftsservere med alle funksjoner) HP Jetdirect-utskriftsservere støtter Internet Printing Protocol (IPP og Secure IPP). Hvis du bruker den rette programvaren på systemet, kan du opprette en IPP-utskriftsbane fra systemet til en støttet HP Jetdirect-tilkoblet skriver via Internett. MERK: Tilgjengelige sikkerhetsfunksjoner i IPP-utskriftsprogramvaren er begrenset. Ved inngående forespørsler om utskriftsbane må nettverksadministrator konfigurere brannmuren på nettverket for å godkjenne IPP-forespørsler. I tillegg støttes sikre IPP-tilkoblinger over HTTPS (Secure HTTP). Utskrift via Internett omfatter følgende funksjoner og fordeler: Tidsfølsomme dokumenter av høy kvalitet kan skrives ut eksternt, i helfarger eller svart-hvitt. Dokumenter kan skrives ut eksternt til en brøkdel av kostnadene ved nåværende metoder (for eksempel faks, e-post eller budtjenester). Den tradisjonelle modellen for LAN-utskrift kan utvides til en modell for Internett-utskrift. IPP-forespørsler for sending av utskriftsjobber kan sendes ut gjennom brannmurer. 12 Kapittel 2 Oversikt over programvareløsninger fra HP NOWW

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Trådløs HP Jetdirect 690n

Trådløs HP Jetdirect 690n Trådløs HP Jetdirect 690n utskriftsserver Oppsettguide Trådløs HP Jetdirect 690n utskriftsserver Oppsettguide 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok Juli 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox and Design er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Phaser,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 5mfp HP Innebygd Web-server Brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 flerfunksjonsenhet Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok hp LaserJet 4100 brukerhåndbok HP LaserJet-skriverne 4100, 4100N, 4100TN og 4100DTN Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer