SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT"

Transkript

1 SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: Faks: E-post: Vennligst bruk sort penn og skriv BLOKKBOKSTAVER Søkers navn (etternavn, fornavn, mellomnavn) Fødselsdato Medsøkers navn (etternavn, fornavn, mellomnavn) Fødselsdato Virksomhetens navn Adresse Postnummer Poststed Telefon (dagtid) Telefon mobil Faks E-post Sponsor Sponsors id-nummer Jeg samtykker herved i å bli konsulent for Nikken i henhold til vilkårene i denne kontrakten. Ved å signere kontrakten bekrefter jeg at jeg har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne kontrakten, samt vilkårene i Nikkens forretningsplan og Nikkens håndbok. Disse dokumentene kan endres fra tid til annen, og alle er en del av denne kontrakten. Det er forbudt for en som verver andre, eller en som deltar i salgsvirksomhet, å overtale andre til å betale penger ved å love fordeler for å få andre til å bli med i salgsvirksomheten. Ikke bli lurt av påstander om at det er lett å tjene store penger. Selv om du undertegner denne kontrakten kan du si den opp innen 14 dager og få pengene tilbake. "Jeg er enig i at Nikken kan beholde og ta i bruk mine personlige opplysninger som jeg har gitt til Nikken i forbindelse med Nikkens markedsføring, provisjoner og ytelse. Nikken kan registrere denne informasjonen manuelt og/eller elektronisk og vil være datakontrollør for denne informasjonen. Nikken kan legge frem og overføre mine personopplysninger for andre medlemmer av Nikken-gruppen som arbeider utenfor EU/EØS-området og andre personer i forbindelse med Nikkens virksomhet. Disse personene kan arbeide i land som ikke har lover som beskytter personopplysning er. Nærmere opplysninger om slike land og bedrifter gis på anmodning." Søkers underskrift Dato Underskrevet på vegne av Nikken Norge AS Medsøkers underskrift Dato Sponsors underskrift Dato Denne delen må fylles ut. Har du eller medsøker tidligere vært Nikken-konsulent, eller vært med i annen Nikken konsulentavtale i løpet av de siste tolv månedene? Ja Nei All provisjon utbetales direkte til deg. Vennligst oppgi bankopplysninger nedenfor. Bank Hvis ja, vennligst oppgi tidligere id-nummer Søknadsdato Navn Vennligst merk at ditt tidligere id-nummer må ha vært terminert i minst tolv måneder dersom du registrerer deg med en annen sponsor. Kontonummer *Hvis du er registrert i merverdiavgiftsmanntallet må du legge ved kopi av registreringsskjemaet. Du må årlig, etter henvendelse fra Nikken, bevise at du fortsatt er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Kontoeiers navn Vennligst pass på at du tar kopi av avtalen til eget arkiv. Ferdig utfylt skjema sendes til Nikken Norge AS c/o Nikken UK Limited, 1 Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, MK13 8LD, Storbritannia Registrert i Norge: No: Registreringskontor: Bygdøy Allé 2, PO Box 2734 Solli, NO-0204 Oslo

2 NIKKENDiscover it. Live it. BESTILLINGSSKJEMA Vennligst bruk sort penn og skriv BLOKKBOKSTAVER Ja, jeg vil bestille NIKKEN FORRETNINGSPAKKE - KOMPLETT BUSINESS-IN-A-BOX SAMLET PRIS KR. 2850,- INKLUDERT MVA OG FRAKT PV 250, CV 1671,35 Inneholder startpakken for konsulenter, Nikken vitalitetspakke (grunnprodukter for god helse bestående av 2 flasker Ciaga (1583), et vannsystem (1335), et par KenkoInsoles (M) (2021), en pakke PowerPatch (1440) og 20 ekstra brosjyrer (2477)) og din egen Nikken nettbutikk i 3 måneder. STARTPAKKE 10 produktbrosjyrer, 10 søknadsskjemaer, Forretningsbyggeren, Velvære på hjemmebane, Vilkår og Regler, Ryggrulling-DVD, 5 Wellness Home DVD er, KenkoDream DVD, Nikken skulderbag, Nikken-pin og en Nikken-penn. Vennligst merk: Startpakken er en del av konsulentavtalen, og omfattes av gjeldende regler og vilkår for denne avtalen. NIKKEN VITALITETSPAKKE Grunnprodukter for god helse bestående av 2 flasker Ciaga (1583), et vannsystem (1335), et par KenkoInsoles (M) (2021), en pakke PowerPatch (1440) og 20 ekstra brosjyrer (2477). NIKKEN NETTBUTIKK I 3 MÅNEDER Vennligst merk: Dersom du ikke har avsluttet ditt abonnement på forretningsverktøyene innen 90 dager, og du har valgt å betale med kredittkort, vil kortet belastes med kr. 131,05 hver 30. dag heretter. Velger du å betale via bankoverføring vil ditt abonnement avsluttes etter 90 dager. Du må da registrere deg til forretningsverktøyene på nytt, hvor du kan velge betalingsmåte. Jeg bekrefter at jeg ønsker å kjøpe ovenstående pakke. Sted Dato Signatur BETALING VISA MASTERCARD BANKOVERFØRING Nikken Norge AS, c/o Den Norske Bank, Kontonr.: Kortnummer Korteiers navn Utløpsdato Korteiers signatur Jeg har overført følgende beløp: kr

3 NIKKENDiscover it. Live it. REGLER OG VILKÅR FOR NIKKENS ONLINE FORRETNINGSVERKTØYER Tjenestevilkår VIKTIG Nikken U.K. Limited vil bestrebe seg på at den informasjon som er oppført på dette nettstedet, er korrekt, og aksepterer intet ansvar for feil eller utelatelser. Nikken-produktene er under kontinuerlig utvikling, og den publiserte informasjonen garanteres ikke å være oppdatert. Vi anbefaler derfor at du sjekker den aktuelle situasjonen med en av våre konsulenter. Dette nettstedet inneholder opphavsbeskyttet materiale, og alle rettigheter til dette materialet tilhører Nikken U.K.Limited. Reproduksjon, videredistribusjon og overføring av informasjon som finnes på nettsidene, er strengt forbudt, med unntak av at abonnenter på enikken kan nedlaste og reprodusere materiale til eget, personlig bruk. Nikken U.K.Limited er ikke ansvarlig for krav eller tap av noe slag som måtte oppstå i forbindelse med bruk av data eller materiale på dette nettstedet eller uautorisert tilgang til alle sider på dette nettstedet, inkludert enikken, uansett hvordan dette oppstår (med unntak av ansvar som følger av lovgivning). Din løpende eller fremtidige bruk av dette nettstedet er en bekreftelse av at du forstår og aksepterer disse vilkårene. Det er ulovlig for en arrangør eller deltaker i et pyramidespill, kjedeforretning og lignende å overtale andre til å foreta innbetaling ved å love fordeler dersom de får andre til å slutte seg til systemet. La deg ikke lure av påstander om at det er lett å oppnå store gevinster. VELKOMMEN TIL enikkens ONLINE ABONNEMENTSIDE. VED Å KLIKKE PÅ KNAPPEN "GODTA AVTALE" NEDENFOR AKSEPTERER DU FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR FOR DIN BRUK AV enikken: 1. Definisjoner 'enikken': de tjenestene som er oppført på enikken-sidene. 'Nettsted': Dette nettstedet: enikken.eu.com Alle andre ord skal ha den samme betydning som i den skriftlige konsulentavtalen som er inngått mellom deg og Nikken. 2. Tilgang til enikken 2.1 Tatt i betraktning ditt løfte om å overholde disse vilkårene og betale i henhold til paragraf 3 nedenfor, gir Nikken gi deg tilgang til enikken. 3. Betaling 3.1 Det er intet innledende oppstartsgebyr. 3.2 Dersom du velger å bruke de enikken-tjenestene som det tas betaling for plikter du å gi Nikken et gyldig kredittkortnummer med utløpsdato, og autoriserer Nikken til å foreta månedlige trekk i henhold til enikkens prisstruktur som følger av paragraf 4 nedenfor. 3.3 Du må betale via bankgiro hvis du har årsabonnement. Innbetaling må skje innen 10 virkedager etter abonnering på tjenesten. Hvis du ikke betaler innen disse 10 dagene vil abonnementet avsluttes. 4. enikken prisstruktur. Fra gjelder følgende avgifter: 4.1 Gratis tilgang til enikken for bestilling, sporing av pakke og sponsing på nettet, valgfritt kr. 4.2 Forretningsverktøyene, inkludert Nikken Connect hvor du blant annet kan registrere nye konsulenter og sende kundebestillinger, koster kr. 131 pr. måned. Det finnes flere nyttige funksjoner både på Connect og enikken, blant annet stamtreinformasjon, info fra ledelsen, oversikt over din upline samt kontoadministrasjon, og for de som har Connect finnes det flere enda flere gode ordninger. 4.3 DERSOM DU ABONNERER PÅ DE VALGFRIE TJENESTENE BELASTES DE MÅNEDLIGE TREKKENE UTEN HENSYN TIL OM ENIKKEN ER BRUKT DEN AKTUELLE MÅNEDEN. 4.4 enikken abonnementsavgift refunderes ikke. Dette inkluderer årlige innbetalinger. 4.5 Du kan si opp betalingsabonnementet over internett, eller ved å skrive til oss minst sju virkedager før fristen for neste innbetaling. 4.6 Nikken UK er ikke økonomisk ansvarlig for manglende ytelser for enikken tjenester. Dette inkluderer manglende tjenester fra vår internettleverandør. Verken deler av eller hele innbetalingen refunderes. 4.7 Hvis vi ikke kan behandle innbetalingen ved tidsfristen, vil ditt enikken-medlemskap umiddelbart midlertidig innstilles. 5. Online bestilling 5.1 Bestillinger som sendes via enikken, må følge Nikkens regler og vilkår (som Nikken har rett til å endre etter eget skjønn), og gjelder fra det tidspunktet bestillingen godtas av Nikken. 5.2 Den til enhver tid gjeldende utgave av Nikkens regler og vilkår er tilgjengelig på 5.3 Som med alle Nikken-bestillinger, kan du avbestille varer som er bestilt via enikken, innen 14 dager etter at du har mottatt kvittering for de bestilte produktene. For fullstendig informasjon om din rett til å avbestille og hvordan du avbestiller, vennligst se Nikkens gjeldende regler og vilkår. 5.4 Nikken aksepterer å betale deg bona fide-provisjon og bonus du har tjent opp, som beskrevet i den gjeldende forretningsplanen. 5.5 Nikken aksepterer å fremskaffe og levere produktene til deg i henhold til korrekt innsendte ordrer til din gjeldende adresse i Norge. Nikken er imidlertid ikke ansvarlig for eventuell manglende evne til å oppfylle en leveringsdato fastsatt av deg for et særskilt antall produkter. 6. Sponsing på nett 6.1 DU AKSEPTERER AT SELV OM DU KAN BRUKE enikken TIL Å "RESERVERE" POTENSIELLE NIKKEN-KONSULENTER SOM DU ØNSKER Å VÆRE SPONSOR FOR ("POTENSIELLE KONSULEN- TER"), VIL EN SLIK RESERVASJON KUN GJELDE NÅR NIKKEN HAR MOTTATT EN SKRIFTLIG KON- SULENTAVTALE (SOM KAN LASTES NED FRA ENIKKEN) SOM ER UNDERTEGNET AV DEN POTENSIELLE KONSULENTEN. 6.2 Du aksepterer videre at sluttbehandling av din reservasjon som sponsor for den potensielle konsulenten, som beskrevet ovenfor under paragraf 6.1, ikke nødvendigvis innebærer at den potensielle konsulenten vil bli akseptert av Nikken som konsulent i ethvert tilfelle. 7. Ansvarsbegrensning 7.1 Selv om Nikken vil bestrebe seg på å sikre at all informasjon på enikken er korrekt, vil bruk av enhver informasjon fra enikken være på egen risiko. enikken-tjenestene leveres på en "som den er"- basis uten noen garantier, eksplisitte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til, garanti for salgbarhet eller egnethet av enikken for eventuelt særskilt bruk, i den utstrekning slike garantier lovlig kan fraskrives. 7.2 enikken skal ikke holdes ansvarlig overfor deg for tap, skade, ansvar, krav eller utgifter (enten det er basert på kontraktsrettslige eller erstatningsrettslige prinsipper) som har sitt utspring i eller oppstår i forbindelse med din bruk av, eller problemer du måtte ha i å få tilgang til enikken eller det tilgjengelige nettstedet eller dets innhold, i den grad slikt ansvar lovlig kan fraskrives. Ikke i noe tilfelle skal Nikken være ansvarlig overfor deg for noen som helst indirekte tap, tilfeldig tap, straffeerstatning, følgeskadeerstatning eller skade som måtte oppstå på grunn av eller i forhold til din bruk av enikken eller nettstedet eller dets innhold. 7.3 Uten at det berører ovennevnte generelle bestemmelser, bestreber Nikken seg på å levere en konstruktiv, interaktiv tjeneste, men skal ikke holdes ansvarlig for noen autoriserte brukeres handlinger, mislighold, forseelse eller uaktsomhet, inklusive eventuell informasjon eller feilinformasjon som måtte bli spredd på nettstedet. 7.4 enikken skal ikke holdes ansvarlig for noen defekt eller sviktende ytelse hos enikken og/eller nettstedet av årsaker som ligger utenfor Nikkens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, feil ved lenker, problemer med strømforsyningen, telefonavbrudd, overbelastning av nettverk, mislighold eller feil fra tredjepart (inklusive offentlige telekommunikasjonsleverandører), handlinger fra statlige organer, sviktende leveranse av tredjeparts tilgangslinje eller noen omstendighet som kan beskrives som force majeure. 7.5 Ingen svikt eller utelatelser fra Nikkens side når det gjelder utførelsen av noen av bestemmelsene i denne avtalen skal gi grunnlag for noe krav mot selskapet eller bli ansett som brudd på denne avtalen dersom slik svikt eller utelatelse oppstår på grunn av forhold som rimelig kan anses å ligge utenfor Nikkens kontroll, og dersom Nikken er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser under slike omstendigheter, skal dets forpliktelser bli opphevet. 8. Eiendomsrett Dette nettstedet inneholder opphavsbeskyttet materiale, og alle rettigheter til materialet skal være Nikkens eiendom. Det er strengt forbudt å reprodusere, videredistribuere og overføre enhver informasjon på nettstedet, med unntak av at enikkens abonnenter kan nedlaste og reprodusere materiale fra enikken for eget, personlig bruk. 9. Avtalen i sin helhet Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom Nikken og deg (inkludert de ytelser som skal utføres) med hensyn til enikken og nettstedet, og erstatter enhver tidligere inngått avtale, fremstilling eller forståelse mellom partene. Du aksepterer at du ikke har inngått denne avtalen på grunnlag av eller i forståelse med noen fremstilling, løfte, forpliktelse, garanti eller annen erklæring (uansett om det er skriftlig eller muntlig) uansett av hvilken art, med unntak av det som uttrykkelig er beskrevet i denne avtalen. (Følgelig er alle lovbestemte eller sedvanerettsbestemte vilkår, garantier eller betingelser ekskludert i den grad dette er tillatt i henhold til loven). 10. Jurisidiksjon Denne avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med engelsk lov. Partene underkaster seg herved ugjenkallelig engelsk jurisdiksjon. 11. Sikkerhet Du er herved forpliktet til å beskytte sikkerheten til din enikken-konto og bruk av denne. Passordet ditt er privat og konfidensielt og skal ikke røpes til eller deles med noen tredjepart. 12. Lenker til andre nettsteder Lenker til andre nettsteder er kun ment for informasjon, og Nikken aksepterer intet ansvar eller forpliktelse som måtte oppstå på grunn av eller relatert til tilgang til materiale på nettsteder som det finnes lenker til på dette nettstedet. 13. DATABESKYTTELSE 13.1 Du aksepterer at Nikken kan: Oppbevare og behandle alle personopplysninger, inkludert alle sensitive personopplysninger, som du har gitt Nikken for markedsføringsformål, for utvikling av virksomheten, for regnskap og betaling av provisjon. Selskapet kan registrere denne informasjonen både manuelt og/eller via elektronisk database og vil ha datakontrollen over denne personlige informasjonen; og Kun oppgi og overføre denne personlige informasjon til andre medlemmer av Nikkens konserngruppe ('Nikken-konsernet'), hvorav enkelte selskaper er lokalisert utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS), til bruk for Nikken-konsernets forretningsformål Uavhengig av bestemmelsene i 13.1 ovenfor, forplikter Nikken seg til å holde dine kredittkortopplysninger strengt hemmelig og skal ikke overføre slike opplysninger til tredjepart eller noen andre selskaper innenfor Nikken-konsernet. Overtredelser Vennligst rapporter eventuelle overtredelser av disse Tjenestevilkårene til

4 REGLER OG VILKÅR FOR KONSULENTSØKNAD/AVTALE NIKKEN NORGE AS I DENNE AVTALEN: Avtalen skal bety vilkårene i denne avtalen, Regler og vilkår og Forretningsplanen som nærmere definert her. Selskapet eller Nikken skal bety Nikken Norge AS, c/o Nikken UK Limited, 1 Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, MK13 8LD, Storbritannia. Konsulent skal bety den personen det refereres til på påfølgende side. Regler og vilkår skal bety den gjeldende versjon av konsulentens regler og vilkår utstedt av Selskapet. Forretningsplan skal bety den gjeldende versjon av forretningsplanen utstedt av Selskapet. Produktene skal bety velværeprodukter, kosttilskudd eller andre artikler som fremgår i Selskapets til enhver tid gjeldende katalog og andre eksisterende tillegg til katalogen, samt andre produkter som Selskapet markedsfører fra tid til annen. Sponsor skal bety sponsorkonsulenten som det refereres til på påfølgende side. Startpakken skal bety det utstyr som leveres til konsulenten av hans/hennes Sponsor eller av Selskapet, (informasjon og materiell som er nødvendig for å inneha medlemskap i Nikken). Nikken er enemarkedsfører av dette salgskonseptet. I dette systemet utføres salget av deltakere i systemet som opptrer som uavhengige hovedmenn. Varene som blir solgt i dette systemet er Produktene. A. Konsulentens forpliktelser 1. Konsulenten må være myndig og ha rettslig evne til å inngå denne avtalen. 2. Konsulenten samtykker i: (a) Å kun kjøpe Produktene fra Selskapet og ikke fra andre av Selskapets øvrige konsulenter med unntak av kjøp av informasjonsmateriell fra Konsulentens Sponsor, og med unntak av kjøp gjort av Konsulenten som forbruker før Konsulenten inngikk denne konsulentavtalen. (b) Å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og etiske og moralske regler, å inneha de nødvendige lisenser/konsesjoner som loven krever, å ikke fremsette noen overdrevne, misvisende eller falske påstander om Produktene eller Selskapet eller Selskapets Forretningsplan, og ikke gjøre noe som kan skade Selskapet eller noen av dets konsulenter. (c) Å aldri antyde eller gi seg ut for at han er ansatt, partner, agent eller eier av Selskapet. Konsulenten erkjenner at han er uavhengig konsulent som driver virksomheten som selvstendig næringsdrivende, og på den måten ikke gir seg ut for å være representant for Selskapet eller forsøker å inngå kontrakter eller binde Selskapet på noen som helst måte, eller pådra ansvar på vegne av Selskapet. (d) Å betale all inntektsskatt, avgift til folketrygden og merverdiavgift i tilknytning til virksomheten, og til å oppbevare den nødvendige dokumentasjon for å sikre korrekt og forsvarlig ligning og betaling av skatt. Dersom Konsulenten har blitt registrert eller ikke lenger skal være registrert i merverdiavgiftsmanntallet, eller på grunn av omsetningen ikke fyller kravene for slik registrering, skal han informere Nikken om dette innen 14 dager fra registrering/avregistrering er gjennomført. (e) Å holde Selskapet skadeløs for: (i) Ethvert beløp som referer seg til de forutgående punkter i den utstrekning de samme er eller forsøkes inndrevet av Selskapet. (ii) Enhver handling, prosess, krav, påstand, skadeerstatning, kostnad, utgift og annet ansvar mot Selskapet eller som Selskapet pådras som følge av at Konsulenten ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne Avtalen. (f) Å oppbevare fornuftig/rimelig dokumentasjon av det som blir gjort i virksomheten i relasjon til salg av Produktene, og på Selskapets anmodning, gjøre dette tilgjengelig ved inspeksjon og/eller fremskaffe kopier til Selskapet. (g) Å rapportere utført salg til Selskapet i samsvar med de prosedyrer som er spesifisert av Selskapet til enhver tid. (h) Å etterkomme vilkår og regler som nedfelt i denne Avtalen, Forretningsplanen og Selskapets øvrige regler og vilkår, og med de modifikasjoner som blir gjort i disse dokumentene av Selskapet til enhver tid. Konsulenten vedkjenner at Selskapets regler og vilkår samt Forretningsplanen (inkludert forhold relatert til prising av Produktene og rabatter, provisjoner eller bonuser) kan endres av Selskapet til enhver tid ved skriftlig underretning til Konsulenter som endringene vedrører, med den begrensning at Selskapet ikke skal gjøre endringer som vil innvirke på de økonomiske forpliktelsene til Konsulenten uten å gi Konsulenten 60 dagers skriftlig varsel om slike endringer. Konsulentens fortsatte engasjement med å selge produktene og markedsføre forretningsmulighetene i Nikken, skal anses som aksept av varslede fremtidige endringer til denne avtalen, Selskapets regler og vilkår og Forretningsplanen, og utgjør en bindende aksept av slike endringer. (i) Å kun bruke Selskapets til enhver tid gjeldende offisielle litteratur ved markedsføring av Produktene eller ved fremsettelse av påstander vedrørende yteevne eller oppfyllelse, og ikke å fremsette noen påstander, verken muntlig eller skriftlig, uttrykkelig eller underforstått, vedrørende Produktene som ikke fremgår av slik litteratur. (j) Å aldri bruke markedsføring via kringkastingsmedia uten uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra Selskapet. (k) Å kun bruke faktiske opplysninger om inntektsmuligheter basert på egen personlig erfaring, og ikke antyde eller gi forsikringer om at man er garantert inntekter eller at dette er enkelt å oppnå. (l) Ved salg av hvert produkt å fremskaffe til alle kjøpere av Produktene en fullstendig utfylt salgskvittering. (m) Å ikke bruke noe varemerke tilhørende Selskapet uten skriftlig samtykke fra Selskapet med unntak av det formål å identifisere Produktene og bruken på salgsskjema. (n) Å ikke gi andre tilbud, garantier eller avtaler i tilknytning til salg av Produktene, eller ved rekruttering av ny konsulent. (o) Å ikke motta betaling for introduksjon av en potensiell konsulent til Selskapet. (p) Til alle tider i denne avtaleperioden å overholde alle relevante bestemmelser i lover, forskrifter og annen regulering i tilknytning til denne Avtalen og ved markedsføring og salg av Produktene. (q) Å ikke selge Produktene til noen detaljistorganisasjon eller å tilby Produktene for salg i detaljistlokaler. 3. Konsulenten erkjenner overfor Selskapet at han har rett og myndighet til å inngå og utføre plikter etter denne Avtalen og opptre som distributør av Produktene, og ved å gjøre dette ikke bryter noen annen kontrakt eller avtale som han har inngått med en annen person eller selskap. 4. Den eneste økonomiske forpliktelse Konsulenten har i perioden på 12 måneder fra dato for inngåelsen av Avtalen er å kjøpe Startpakken til en kostnad av 530,- kroner, kjøpe Produkter som oppfyller forutgående bestillinger, eller Produkter til eget bruk for seg selv eller familien og venner, og dersom Konsulenten velger å fornye denne avtalen å betale en årlig avgift på 256,25 kroner (som inkluderer Nikkens administrasjonsutgifter, utarbeidelse og behandling av søknad om fornyelse, rundskriv, nyhetsbrev og annet materiale/støtte gjennom året). Beløpet er gjenstand for revisjon ved fornyelse av Avtalen. Konsulenten har ingen andre årlige økonomiske forpliktelser og han kan velge hvorvidt han ønsker å kjøpe Produkter (eller tjenester) i dette systemet. Konsulenten kan selv ha et lager av Produkter dersom han ønsker forutsatt at slikt lager er ment å oppfylle bestillinger fra kunder, eller være basislager tilgjengelig for å forsyne kunder, og ikke er overskuddslager som ikke er ment benyttet til dette formål. Konsulenten kan også beholde et rimelig lager av informasjonspakker for salg til nye konsulenter som Konsulenten ønsker å verve. Selskapet har rett til å kreve bevis for at de bestilte Produktene eller tidligere leverte Produkter har blitt solgt til kunder før det imøtekommer noen bestilling, og Selskapet har rett til å kunne nekte å levere Produkter til Konsulenten dersom han etter Selskapets mening besitter eller forsøker å opprette overskuddslager. 5. Dersom noen konsulent under Konsulenten returnerer noen av Produktene til Selskapet og mottar refusjon fra Selskapet (uansett om slik refusjon er et krav etter loven eller ikke) skal Konsulenten på Selskapets forlangende betale til Selskapet enhver utbetalt provisjon eller bonus opptjent på grunnlag av disse Produktene innen 120 dager etter forutgående krav om tilbakebetaling fra Selskapet. Selskapet kan motregne ethvert beløp som følge av dette mot ethvert beløp opptjent av Konsulenten i Selskapet. 6. Konsulenten aksepterer at han ikke skal delta i noe annet direktesalgsystem som markedsfører produkter eller tjenester som direkte konkurrerer med Produktene som markedsføres av Selskapet så lenge han er Konsulent i Selskapet. 7. Konsulenten aksepterer å gjøre seg kjent med alle Nikkens Produkter og produktbeskrivelser. Konsulenten forstår at Produktene ikke er ansett som og aldri skal tilbys eller er ment å være medisin eller til medisinsk behandling for noen som helst sykdom eller tilstand, det være seg fysisk eller mental. Et vilkår etter denne avtalen er at Nikken-konsulenter forbys å delta i enhver diagnostisering, prognosering, undersøkelse, behandling, beskrivelse eller avhjelp av noen som helst sykdom eller fysisk eller mental tilstand. 8. Konsulenten som engasjert og ansvarlig Nikken-konsulent vil følge opp, støtte, oppmuntre og yte service til alle sine kunder. 9. En person kan bare ha en konsulentavtale i Nikken. Han kan ikke eie noen annen konsulentavtale, verken individuelt eller i fellesskap med andre, ei eller skal han delta som partner, eier, aksjonær, tillitsmann eller direktør i mer enn en konsulentavtale i noen form. Nikken forbeholder seg retten til å avslutte enhver stilling som Nikken etter eget skjønn antar å være et surrogat for en annen stilling. 10. Medlemmer av Konsulentens nærmeste familie (inkludert ektefelle og mindreårige barn) kan sammen utgjøre en Nikken konsulentavtale, men kan ikke være separate Nikken-konsulenter. B. Bestillinger og forpliktelser til Selskapet 1. Bestillinger skal opptas i henhold til Selskapets fremgangsmåter og vilkår (som Selskapet har rett til å endre til enhver tid etter eget skjønn) gjeldende på det tidspunkt Selskapet mottar og aksepterer bestillingen. 2. Selskapet aksepterer å betale Konsulenten bona fide-provisjon og bonuser opptjent av Konsulenten som definert i Forretningsplanen. 3. I samsvar med enhver korrekt utført bestilling aksepterer Selskapet å forsyne og levere Produktene til Konsulentens adresse i Norge som Nikken har fått oppgitt av Konsulenten. Alle leveringsdatoer er imidlertid kun veiledende, og kan ikke garanteres overholdt. Selskapet er ikke ansvarlig ved ikke å kunne oppfylle et bestemt leveringstidspunkt eller ved ikke å kunne oppfylle krav om levering av et bestemt antall av Produktene. 4. Merverdiavgift skal beregnes etter de regler som følger av lovgivningen. Dersom regelendringer eller avgjørelser fra avgiftsmyndighetene skulle medføre feil i tidligere utfakturert merverdiavgift, forbeholder Nikken seg retten til å etterfakturere riktig beløp.

5 C. Opphør av avtalen 1. I henhold til bestemmelsene under punkt 2) nedenfor kan både Konsulenten og Selskapet med eller uten grunn si opp denne Avtalen til enhver tid uten ved dette å pådra seg erstatningsansvar, ved å gi 14 dagers skriftlig varsel til den andre parten på den adressen som er oppført i denne Avtalen. 2. Konsulenten kan ved skriftlig varsel til Selskapet oppheve denne Avtalen, uten å komme i erstatningsansvar, innen 14 dager etter at denne er inngått, og for det tilfellet kan Konsulenten: (i) Få tilbakebetalt ethvert beløp han har betalt til Selskapet eller annen konsulent i tilknytning til vedkommendes deltakelse i dette salgsnettverkssystemet; og (ii) For egen regning returnere til Selskapets adresse, som følger av denne Avtalen (eller til en alternativ adresse i Norge eller Storbritannia som Selskapet oppgir), alle Produkter og varer han har kjøpt fra Selskapet (inkludert alt salgsmateriell) i denne perioden såfremt han ikke har solgt dette til noen annen, og forutsatt at varene som returneres er i samme stand som ved tidspunkt for kjøpet. Innen 21 dager etter opphør av Avtalen skal Selskapet refundere alle utgifter Konsulenten har betalt i forbindelse med kjøpet, med unntak av returkostnader. (iii) Avbestille alle bestilte tjenester i denne perioden, og få refundert alle utgifter som er betalt i tilknytning til slike tjenester som ennå ikke er levert til vedkommende. 3. Dersom Konsulenten varsler at han vil si opp denne Avtalen innen 14 dager etter at den er inngått, eller Selskapet gir varsel om å si opp denne Avtalen på ethvert tidspunkt: (a) Skal Konsulenten bli fritatt, uten forpliktelser eller krav, for fremtidige kontraktsrettslige forpliktelser med unntak av å betale for Produkter som er levert og som ikke er blitt returnert i henhold til disse bestemmelser. (b) Har Konsulenten rett til å returnere til Selskapet alle Produkter (inkludert opplærings- og markedsmateriell, Selskapets regler og vilkår og Startpakken) han har kjøpt av Selskapet i dette salgssystemet i løpet av 90 dager før opphør av Avtalen og som forblir usolgt, forutsatt at gjeldende Produkter allerede er i Selskapets besittelse, eller er levert til den adresse som står beskrevet i denne Avtalen (eller til en alternativ adresse innen Norge eller Storbritannia som Selskapet velger) innen 21 dager etter opphør, i så tilfelle skal Selskapet refundere beløpet (inkludert merverdiavgift) som Konsulenten har betalt bortsett fra: (i) Et beløp tilsvarende den reduksjon i verdien forringelsen representerer i tilfelle Produktene returneres i forringet stand av årsaker som skyldes forhold på Konsulentens side. (ii) Et rimelig behandlingsgebyr. (c) Dersom varsel om å si opp kontrakten ble gitt av Selskapet skal de fradrag som nevnt under klausul 3(b) ovenfor ikke gjelde. Selskapet skal i så fall bære utgiftene ved å returnere Produktene. (d) Innkjøpsprisen for Produktene som er returnert skal betales ved levering av Produktene til Selskapet, og omgående dersom de allerede er i Selskapets besittelse. 4. I tillegg skal Konsulenten ha rett til å returnere til Selskapet, på adressen som beskrevet i denne Avtalen (eller til alternativ adresse innen Norge som selskapet bestemmer), innen 21 dager etter opphør av Avtalen, alle Produkter (inkludert kurs- og markedsføringsmateriell, Selskapets regler og vilkår og Startpakken) som han har kjøpt av Selskapet i dette salgssystemet for mer enn 90 dager siden, men senest innen ett år fra opphørsdato, og Produkter som fortsatt er usolgt, forutsatt at de gjeldende Produktene allerede er returnert til eller er i Selskapets besittelse, i det tilfellet skal Selskapet tilbakebetale Konsulenten 90 prosent av prisen inkludert merverdiavgift som er betalt av Konsulenten for kjøp av disse Produktene bortsett fra: (i) Enhver provisjon, bonus eller annen fordel (i kontanter eller i naturalia) mottatt av ham i tilknytning til disse Produktene. (ii) Ethvert beløp som han er skyldig Selskapet på hvilken som helst konto. (iii) Et rimelig behandlingsgebyr, forutsatt at: (i) Konsulenten ikke har kjøpt eller overtatt Produktene i strid med denne Avtalen. (ii) Konsulenten returnerer Produktene til Selskapet i ubrukt og kommersielt salgbar stand; og (iii) Selskapet ikke på forhånd klart har informert Konsulenten før kjøpet at Produktene var sesongmessige, utgåtte varer, eller spesielle markedsføringsprodukter som faller inn under tilbakebetalingsbestemmelsen i ovennevnte punkt Ethvert varsel om oppsigelse gitt i denne Avtalen, ved rekommandert sending til adressen til partene som nedfelt i denne Avtalen eller den adresse som til enhver tid er varslet skriftlig fra noen av partene, skal resultere i at oppsigelsesfristen starter fra det tidspunkt varselet er postlagt. D. Restriksjoner 1. Konsulenten skal ikke uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Selskapet eller uten at Selskapet krever dette oppgi til noen personer forretnings-hemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon vedrørende Selskapet som kan komme til vedkommendes kunnskap i avtaleperioden, og skal holde fullstendig hemmelig all konfidensiell informasjon og ikke bruke eller forsøke å bruke slik informasjon på en måte som kan skade eller forårsake tap direkte eller indirekte for Selskapet eller dets virksomhet. Denne restriksjonen gjelder i ett år etter at avtaleforholdet er avsluttet, men gjelder ikke dersom informasjonen eller kunnskapen er kommet til offentlighetens kjennskap uten at Konsulenten har forårsaket dette. 2. Ved opphør av denne avtalen skal Konsulenten gi fra seg vareprøver, notater, memo eller informasjon vedrørende forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon om Selskapet som Konsulenten har mottatt i løpet av avtaletiden. Konsulenten aksepterer med dette at slike notater, memo og informasjon er Selskapets eiendom. 3. I en periode på 90 dager etter opphør av denne Avtalen skal Konsulenten ikke rekruttere konsulenter fra sin downline på vegne av noen direktesalgsvirksomhet annet enn det som er del av Selskapets virksomhet, han skal heller ikke akseptere slike distributører som del av sin downline i sin direktesalgsvirksomhet i denne perioden, og i denne perioden skal Konsulenten ikke forsøke å overtale noen konsulent til å gi opp sin posisjon i selskapet, eller være mindre aktiv som distributør av Selskapets Produkter eller salg av Produktene, eller på annen måte aktivt være involvert i annen direktesalgsvirksomhet. E. Personvern Denne bestemmelsen beskriver Nikkens plikter ved behandling og innsamling av data (personlig eller annet) i tilknytning til konsulenter som Nikken mottar. I denne forbindelse er Nikken forpliktet til: (a) Å innhente og behandle opplysninger eller informasjon som inneholder personlige data med forsiktighet. (b) Å sørge for at personlige data som registreres er korrekte, og til enhver tid holdes oppdatert. (c) Å beholde og bruke personlige data kun til lovlige formål. (d) Å ikke bruke eller avdekke personlige data på noen måte som er i strid med lovlige formål. (e) Å forsikre seg om at de personlige data er relevante og ikke overflødige i forhold til formålet. (f) Å ikke beholde personlige data lenger enn nødvendig med hensyn til formålet ved disse. (g) Å ta i bruk sikkerhetsmessige forholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang, bruk, endring, avsløring eller sletting av personlige data, eller tap eller ødeleggelse av disse. Konsulenten aksepterer med dette at han er kjent med og godtar at Nikken beholder informasjon som blir gitt til Nikken (inkludert informasjon som relaterer seg til Konsulenten, hans adresse og lignende detaljer), og at disse vil bli lagret på en elektronisk database til bruk for Nikken ved markedsføring og lignende formål. Konsulenten aksepterer også at Nikken kan oppgi disse opplysningene for slike formål til andre medlemmer av Nikken-konsernet som er lokalisert i eller utenfor EU/EØS-området og til andre personer, og særlig at disse opplysningene kan oppgis til andre konsulenter for å vise Nikkens oppbygning i nettverket. Konsulenten samtykker i at Nikken beholder og behandler informasjonen som vist til ovenfor. F. Generelt 1. I denne Avtalen skal, med mindre det motsatte fremgår: (a) Referanse til hankjønn også inkludere hunkjønn. (b) Ord i entall skal også omfatte flertall og vise versa. 2. Dersom Selskapet ikke håndhever noen av bestemmelsene i denne Avtalen eller unnlater å utøve sin mulighet til å si opp Avtalen, skal dette ikke tilsi at selskapet frasier seg rettigheter etter de aktuelle bestemmelsene, og skal ikke innvirke på gyldigheten av Avtalen eller noen del av denne, eller Selskapets rett etter denne til å håndheve hver enkelt bestemmelse. Dersom en bestemmelse i denne Avtalen kjennes ugyldig av en kompetent domstol, skal det ikke innvirke på gyldigheten av de resterende regler og vilkår. 3. Denne Avtalen skal tolkes i samsvar med og være underlagt norsk rett og jurisdiksjon. 4. Disse vilkårene, samt Selskapets regler og vilkår, Forretningsplanen og Manual (dersom slik finnes) skal utgjøre hele avtalen mellom Selskapet og Konsulenten. 5. Med mindre annet er fastslått i denne Avtalen skal denne ikke kunne endres, fravikes eller tillegges noe uten at dette gjøres skriftlig av en autorisert representant for partene. 6. Ved å underskrive denne Avtalen blir Konsulenten oppnevnt til Nikken-konsulent fra det tidspunkt Avtalen signeres. Med mindre Avtalen sies opp etter reglene i denne Avtalen, skal denne være gyldig frem til neste januar (eller annen dato spesifisert av Selskapet). Avtalen vil da være gjenstand for fornyelse for et nytt år, og underlagt rett til oppsigelse etter bestemmelsene i denne Avtalen, og forutsatt at Konsulenten har betalt fornyelsesgebyr (dersom dette er pålagt) og skriftlig anmodet om fornyelse av Avtalen. Nikken har rett til etter eget skjønn å akseptere eller avvise søknad om fornyelse. Ved å signere denne Avtalen aksepterer Konsulenten vilkårene, og bekrefter å ha mottatt kopi av denne Avtalen.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til www.expedia.no ( Nettsiden ), en nettside

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Retningslinjer og prosedyrer

Retningslinjer og prosedyrer VIKTIGE Retningslinjer for styring av din Mannatech forretning IMPORTANT Guidelines for Operating Your Mannatech Business Page 1 Retningslinjer og prosedyrer for Norge Mannatech SM LiveÊforÊReal SM inêeurope

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer