Vi føler oss også meget beæret over at Matskolen/Tor Wessel fikk tildelt diplom for beste poster under gruppen Informasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi føler oss også meget beæret over at Matskolen/Tor Wessel fikk tildelt diplom for beste poster under gruppen Informasjon."

Transkript

1 Referat fra Allergistämman Allergistämman i Uppsala september Det svenske Astma og Allergiforbundet har Dronning Silvia som sin høyeste beskytter. Under den høytidelige åpningen av Allergistämman 2006 holdt Dronningen en meget engasjert og flott tale. Hun pekte på at vi alle har ansvar for barn som har fått astma og allergi, og at vi alle har et ansvar når det gjelder forebygging. Hun kastet også små stikk til både presse og det offentlige for manglende engasjement når det gjelder en så stor del av vår befolkning som rammes av en kronisk sykdom. Årets program var spesielt viet mat og allergi. Se også Matskolen deltok denne gangen med en stor delegasjon: Brit Randi Gjønvik og Tor Wessel fra matskolen. Roald Bolle, barnelege/overlege fra UNN. Merete Askim fra HIST Hallvard Ramfjord, NAAFs pollenforsker og forfatter av boken Gode råd er grønne Marianne Bjerke; fylkessekretær i NAAF Sør-Trøndelag. Vi fordelte oss på de forskjellige parallellsesjonene og vil her gi et kortfattet referat fra foredragene. 1

2 I tillegg til å delta på foredragene, hadde vi også to flotte poster/stands. Det var Matskolen Mat for alle og Gode råd er grønne boken om allergivennlige planter. Vi føler oss også meget beæret over at Matskolen/Tor Wessel fikk tildelt diplom for beste poster under gruppen Informasjon.. 2

3 Avslutningsvis var det stor festmiddag på Uppsala Slott. Menyen var satt sammen med tanke på mange ulike matallergier, en meget stor utfordring som slottet taklet utmerket. Referat fra Merete Askim Magnus Borres og Andrea Mikkelsen: Syk av melk / laktoseintoleranse Laktoseintoleranse Melkesukker (laktose) fordøyes i tarmen av enzymet laktase i tarmveggen. Mengde laktase avtar med alderen, man vil få symptomer når det er 10 % igjen av laktasen. Ved tarmsykdommer blir laktasen midlertidig borte (sekundær laktasemangel), men det kommer tilbake. Hvor mye laktose tåles? De fleste med laktoseintoleranse tåler noe laktose som i vispet krem og gulost. Melkeallergi: Det er mange proteiner i melk som kan gi allergisk reaksjon, og mange reagerer på flere av dem. Proteiner i melk fra ulike dyr har meget like strukturer, derfor reagerer de fleste på alle melketyper. Men noen få tåler melk fra andre dyr. Reaksjoner uten IgE er ofte senreaksjoner, som kommer etter noen timer. Da kan det være vanskelig å få mistanke om at reaksjonen har sammenheng med melk. IgG 3

4 Det er populært å måle IgG mot mange matvarer i alternative miljøer. Men IgG er vanligvis tegn på toleranse. Litt av proteinene fra mat lekker inn i tarmvevet hos alle, da lager kroppen IgG mot dem. Påvisning av IgG mot slike proteiner er derfor et normalfenomen og må ikke tolkes slik at kroppen ikke tåler proteinene. Bengt Björkstén og Karel Duchèn: Probiotika og fettsyrer i utkanten av vår allergikunnskap Bengt Björkstén tok opp tarmflora. Tarmen har en meget viktig rolle i immunforsvaret. Bakteriemengden er enorm og er helt avgjørende for normal tarmfunksjon. En forstyrrelse av bakteriesammensetningen ( tarmfloraen ) kan gi symptomer og eventuelt sykdom. Det er derfor rimelig å anta at oppretting av en forstyrret bakteriesammensetning kan lindre og kanskje også forebygge plager og sykdom. Bredspektrede antibiotika er en vanlig årsak til forbigående endring av tarmfloraen. Tidligere undersøkelser har vist at tarmfloraen i vårt geografiske område ( vestlig levesett ) er annerledes enn det var i Baltikum før jernteppets fall. Der var laktobakterier fremtredende, og det var nettopp slik det var også hos oss før økningen av allergier satte inn. Dette førte til teorien at endret tarmflora var en av flere årsaker til økningen av allergier. Følgelig har man prøvd å tilføre laktobakterier, blant annet til spedbarn i forsøk på å hindre eller utsette allergisykdom. Foreløpige undersøkelser tyder på gunstige effekter når det gjelder atopisk eksem, mens øvrige atopiske sykdommer ikke har vært påvirket. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at laktobakterier skal anbefales, men siden det ikke har vært beskrevet alvorlige bivirkninger, kan dette være aktuelt å vurdere hos spedbarn med sterk arvelig tendens til allergi eller spedbarn med eksem og kumelkallergi. Nutramigen, som ofte gis til barn som ikke tåler kumelk, finnes nå også med laktobakterier. 4

5 Siden det er så mange ulike arter av tarmbakterier (minst 500 og hver har flere undergrupper) og vi vet alt for lite om dem, er det imidlertid liten grunn til å forvente store effekter ved endring av bare en eller et fåtall. Det er økende forskningsaktivitet omkring probiotika, det vil si levende komponenter i mat som har heldige effekter ut over matens næringsverdi (laktobakterier er best undersøkt). Karel Duchèn: fettsyrer. Planter lager korte flerumettede fettsyrer av typen omega-3 (n-3) og omega-6 (n-6). Korte vil si at de ikke har mer enn 18 karbonatomer; marint n-3 fett (EPA og DHA) fra fet fisk har flere. Omega beskriver plassering av umettethet. Vi må ha begge typene, de kan ikke erstatte hverandre. Vi har system i kroppen som omdanner de korte til de lange marine fettsyrene. Men her er det problemer. Spiser vi mye n-6, vil det hemme omdannelsen av n-3 til EPA og DHA. Og kosten er i dag har mye n-6. Ikke alle har gode nok system for å gjøre den omdannelsen, det er sett i noen studier av atopikere. Da er det viktig med fet fisk med EPA og DHA. Det er viktig at mor har nok EPA og DHA (n-3) i kosten, i kroppen og at det blir nok i morsmelken. Disse fettsyrene trengs i alle cellene til den lille, spesielt viktige for hjernen og de blir brukt av immunsystemet. Har ikke cellen nok EPA eller DHA, må den bruke noen n-6 fettsyrer som gir mer sinte reaksjoner. Dette har betydning for mange av stoffene som deltar i allergireaksjoner. Det kan være en sammenheng mellom mer fisk og mindre allergi. Generelle betraktninger: Barn og voksne som har diaré, har større behov for mat. Det er en del sykdomsplager som kan ha sammenheng med mat, spesielt kumelk, soya, hvete og egg. Det er også et stort problem at mange tror at matvarer er årsaken til de plagene de har, uten at det er noen sammenheng i det hele tatt. Det kan føre til at det ilegges unødvendige, tidkrevende og kostbare restriksjoner og i verste fall 5

6 blir resultatet underernæring. Derfor er det viktig i usikre tilfeller å foreta kontrollert eliminasjon og provokasjon. Ikke sjelden må man ha hjelp av klinisk ernæringsfysiolog og lege for at dette skal bli gjort riktig. Referat fra Roald Bolle Genteknikk er et fyord for mange; for andre åpner teknikken uanede muligheter for helse- og mathjelp for mennesker i både I- og U-land. Derfor knyttet det seg stor interesse til seminaret: Øker genteknikk risikoen for matallergi. Ingrid Malmheden Yman fra Statens Livsmedelverk ledet seminaret. Når man endrer arveegenskapen i en matvare, er det selvsagt mulig at den endrede sammensetningen av proteiner i denne matvaren gir opphav til nye allergiantistoffer som i sin tur gir allergisymptomer. I utgangspunktet er denne faren liten for en matvare som sjelden gir allergiproblemer, som for eksempel mais. For soya vil det være et langt større problem. Toksikolog Christer Andersson, Statens Livsmedelverk, gikk igjennom teknikken for å fremstille en ny matvare (et fødemiddel med endrede egenskaper for eksempel for å skape større motstandskraft mot forråtnelse) ved konvensjonell krysning. Denne fremgangmåten 6

7 ble så sammenlignet med teknikken for å fremstille matvaren med tilsvarende egenskaper ved genteknikk. Det ble tydelig vist at man har større kontroll over sammensetningen av en matvare fremstilt ved genteknikk enn ved konvensjonell foredling. Det betyr at det kan skapes flere allergener ved gammeldags krysning enn ved nymotens genteknikk. Kravene til merking av genetisk modifiserte produkter blir nå skjerpet. Foreleserne ser ikke lenger noe problem med fødemidler produsert i Sverige. Men fra store land utenfor EU må man regne med som sannsynlig at det kan komme fødemidler som inneholder genmodifisert materiale uten merking. Det ble for øvrig henvist til nettstedet Konklusjonen var: Allergi ansees ikke å øke på grunn av genmodifisering av matvarer med nåværende rutiner for sikkerhet og godkjennelse. Eventuelle problemer ligger blant de ikke-godkjente genmodifiserte produktene. Magetarmfølsomhet uten IgE-allergi var et seminar som ikke uventet samlet stor deltakelse. Seminaret ble ledet av voksenallergolog og gastroenterolog Ulf Bengtsson og besto av to bolker, den ene omhandlet matvarereaksjoner i mage-tarm-kanalen hos barn, med forelesning av barnegastroenterolog Robert Saalman, den andre tok for seg matfølsomhet nervøs tykktarm ( colon irritabile, irritable bowel syndrome (IBS), med forelesning av voksengastroenterolog Magnus Simrén. Reaksjoner på matvarer hos barn kan gi et mangefasettert symptombilde, ofte fra mer enn ett organsystem. Når fordøyelsessystemet reagerer, kan reaksjonen skje fra munnhule til endetarm, men som regel bare fra en avgrenset del. Testing kan gi resultater som både er veiledende og villedende. Rådgivning som skjer på bakgrunn av den (ikke-vitenskapelige) diagnostikken som 7

8 skjer i alternative miljøer kan skape store problemer for barn og familie. Ofte kommer diagnosen først etter kontrollert eliminasjon og provokasjon. Det er all grunn til å advare mot dietter som er satt i gang på et ikke-faglig grunnlag. IBS finnes hos omtrent 15 % i den voksne befolkningen. Det finnes ingen enkel test for å stille diagnosen, men det er formulert kriterier for den. Sykehistorien er viktigst, og prøvene er vanligvis helt normale. Siden nervereflekser er forsterket og gjæringsprosessen i tykktarmen endret ved denne tilstanden, er regulering av dietten viktig. Det ble vist at økt fibertilskudd som er så vanlig å anbefale i kosten i dag kan gi mer symptomer hos disse pasientene. Generelt sett er fett et større problem enn kullhydrater som igjen er et større problem enn proteiner. Det pågår studier om mosjon kan være gunstig, likeså om betydningen av forstyrret tarmflora. Siden smerteterskelen kan være høyere hos pasienter med IBS, har lav dose antidepressiva (brukt som smertestillende, ikke på grunn av virkningen på psyken) effekt hos en del pasienter. Referat fra Hallavrd Ramfjord. Åpningen: For en botaniker var det stort å oppleve at selveste Carl von Linné dukket opp på podiet under åpningsseremonien. Gjennom sitt banebrytende Systema naturae på 1700-tallet la han grunnlaget for den klassifiseringen av planter og dyr som fortsatt er i bruk, eller som han selv med vanlig mangel på beskjedenhet en gang uttalte: Gud skapte Linné ordnet! Denne tidenes vel mest berømte svenske hadde holdt seg forbausende bra, og stemte forsamlingen til ettertanke ved å minne om sitt valgspråk OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA, som betyr: Undre deg over alt, til og med det hverdagslige! 8

9 Foredrag. Noen inntrykk i stikkords form: Vem blir allergisk? Dr. Magnus Wickman, Karolinska Sjukhuset: -Forekomsten av allergier har blitt tredoblet de siste 50 årene -Attenåringer: 5 % pollenallergi i 1972, 20% i Noen faktorer som øker risikoen for allergi hos barnet: Kjønn (mer allergi hos gutter), stresset mor, luftforurensning, arvelighet, ung mor -Påvist sammenheng mellom røkning hos den gravide og økt mulighet for astma hos barnet Dr. Maria Gunnbjörnsdottir: -Klar sammenheng hos begge kjønn mellom overvekt og økt risiko for å få astma -Økt forekomst av astmasymptomer korrelerer med økt luftfuktighet i boligen og/eller synlige soppskader på overflater i huset -Fukt i bostedet minsker sjansen for å bli kvitt en etablert astma Den falska idyllen myten om det hälsosamma livet på landet Dr. Tryggve Månsson, Kärnsjukhuset, Skövde: -Bønder røker bare halvparten så mye som resten av befolkningen (overraskende!) -Inhalasjonsfeber ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome) skyldes inhalering av endotoxiner i lufta, og gir symptomer som hoste, muskelsmerter og tretthet -ODTS er ikke en immunologisk inflammasjon 9

10 -ODTS kommer ofte etter arbeid i grisehus, og symptomene er borte etter ca. et døgn Dr. Lennart Bråbäck: -Lokal undersøkelse på 1980-tallet: 20% pollenallergi på landsbygda, 30% i Sundsvall (understøttes av tilsvarende undersøkelse på Gotland) Allergi-hur vanlig är det? Dr. Christer Jansson: -Barn fra landsbygda har mindre pollenallergi enn barn i byen (jfr. forrige forelesning), men for astma har det derimot ikke vært noen målbar forskjell før i de aller siste årene -Tradisjonelt har pollenallergi vært en overklasse-sykdom, men disse sosiologiske forskjellene i forekomsten er ved å viskes ut Dr. Bo Lundbäck: -En av ti barn blir kvitt sin astma hvert år, men ca. halvparten av dem får tilbakefall -Helsinki: 19 % sensibilisert mot bjørk, 18 % mot gress -Trendene tyder på at økningen av astma og allergi i Sverige holder på å flate ut/stagnere -Prevalens av astma i Stockholm 2006: 10 % -Sensibilisering i Sverige generelt pr. i dag: Pollen 20 %, muggsopp 2,4 %, atopisk dermatitt 7 %, astma mellom 5 og 10 % -Totalt er ca. en tredjedel av den svenske befolkningen sensibilisert -Det er store geografiske forskjeller i utbredelsesbildet Det hållbara samhället hållbart även för dem med allergi? Dr. Ann-Therese Karlberg, Göteborgs Universitet: -Primin i primulaer nyodlede arter skal være allergifrie -Kurvplanter gir oftest kontaktallergi (via laktoner) av plantefamiliene -Kvae har kolofonium, som gir kontaktallergi hos ca. 1 % av befolkningen 10

11 -Kolofonium brukes i: Lim på plaster (særlig tidligere), polish, maling, lakk, lim, gummiprodukter, tyggegummi, papirprodukter, rengjøringsmidler -Papir laget fra bartrær gir mer kontakteksem enn papir laget fra osp -Appelsinskallolje (limonin) og lavendelolje (linanol) gir allergi ved oksydering hos ca. 1 % av befolkningen -Lavendelolje brukes i massasjebehandling (aromaterapi) Dr. Ann-Beth Antonsson, Svenska Miljöinstitutet, Stockholm: -Påvist økt allergi hos ansatte ved gjenvinningsanlegg/stasjoner (kontakt med avfall som er fuktig) 11

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005 Sammendrag Sammendrag I samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) ble det utarbeidet to dokumentasjoner på merutgifter ved matvareallergi. Den ene omhandler merutgifter for mat, drikke og transport

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s.

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s. www.unilabs.no Telefon 08808 ANNONSE JUNI 2015 MAGEOGTARM.NO PÅ NETT! Bakterier er viktig for helsa vår. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet.

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010 Sunn livsstil Slik påvirker kosthold og trening sykdommen ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET & NORSK PSORIASISFORBUND Foran kamera Fotoprosjekt med psoriasis i fokus Forskning Store fremskritt de siste

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox POLLENALLERGI Foto: Colourbox Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1 Innhold Pollenallergi Pollenallergi 3 Pollen 5 Undersøkelse og behandling 8 Allergimedisiner 10 Pollenkalender 12 Målestasjoner 13 Pollenvarsling

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Matvareallergi & Matvareintoleranse. Matvareallergi & Matvareintoleranse

Matvareallergi & Matvareintoleranse. Matvareallergi & Matvareintoleranse Matvareallergi & Matvareintoleranse Matvareallergi & Matvareintoleranse Brosjyren er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund. Manuset er gjennomlest av Ragnhild Halvorsen, overlege ved Rikshospitalet

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

EKSEMBEHANDLING. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1

EKSEMBEHANDLING. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1 EKSEMBEHANDLING Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1 Innhold Hva er eskem?... 3 Fakta om huden... 4 Atopisk eksem... 5 Kontakt og kjærlighet... 7 Gode råd ved eksem... 8

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer