Cand. scient. og klinisk ernæringsfysiolog Marlene Blomstereng Karlsen. Vekstutvikling og kosthold hos barn som har hatt kumelkallergi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cand. scient. og klinisk ernæringsfysiolog Marlene Blomstereng Karlsen. Vekstutvikling og kosthold hos barn som har hatt kumelkallergi"

Transkript

1 Cand. scient. og klinisk ernæringsfysiolog Marlene Blomstereng Karlsen Vekstutvikling og kosthold hos barn som har hatt kumelkallergi

2 Undersøkelsen et samarbeid mellom: Voksentoppen senter for astma og allergi Avdeling for ernæringsvitenskap, UIO Nordlandssykehuset HF

3 Medforfattere Universitetslektor Elin Bjørge Løken, Avdeling for ernæringsvitenskap Overlege Ketil Mevold, Nordlandssykehuset HF Dr. med. Ragnhild Halvorsen, Voksentoppen Kef Anne Elisabeth Kørner Bueso, Voksentoppen

4 BAKGRUNN Barn med melkeallergi - har et lavere inntak av kalsium, B 2, protein og energi - har redusert vekst? sammenlignet med friske barn Henriksen et al. (2000), Isolauri et al. (1998), Tiainen et al. (1995), Paganus et al. (1992) Kumelkallergi har god prognose: % utviklet toleranse ved tre års alder Høst & Halken (1990)

5 Hva skjer når barn med melkeallergi når skolealder? Er de da kvitt allergi mot kumelk? (slik litteraturen antyder) Inntar de melk og melkeprodukter eller benytter de melkeredusert kost fortsatt? Hvorfor benytter de eventuelt ikke melk? Er kostholdet annerledes enn hos barn som aldri har hatt matvareallergi? Vokser de like godt som andre barn?

6 Hovedmålsetning Å sammeligne kosthold og vekstutvikling hos barn i alderen 6-10 år som tidligere hadde hatt kumelkallergi med tilsvarende barn uten allergi

7 Problemstillinger Hvordan er kostholdet til barn som tidligere har hatt kumelkallergi, sammenlignet med barn uten allergi? Har barn som tidligere har hatt kumelkallergi, et ernæringsmessig tilfredsstillende kosthold? Inntar barn som tidligere har hatt kumelkallergi, like mye melk og melkeprodukter som barn uten allergi? Hva blir drikkemelken erstattet med hos de barna som eventuelt ikke drikker melk? Hvordan er vekstutviklingen hos barn som har hatt kumelkallergi, sammenlignet med barn uten allergi?

8 METODE SPØRRESKJEMA - Bakgrunnsvariabler - Allergisykdom - Bruk av melk, melkeprodukter og spesialprodukter - Kosttilskudd ANTROPOMETRISKE MÅL - 1, 2 og 4 år (helsekort) - nåværende alder (vekt og høyde målt av MBK) KOSTREGISTRERING - 4 dagers veid registrering av mat og drikke - Mat utenfor hjemmet registrert vha. hush. mål

9 Inklusjonskriterier Barn med allergi Nordland og Troms 6-10 år Kumelksfri kost > 1 år Har utviklet toleranse eller benytter nå en melkeredusert kost med fravær av symptomer Minimum 3 dagers kostregistrering Barn uten allergi Bodø 6-10 år Minimum 3 dagers kostregistrering

10 Eksklusjonskriterier Begge gruppene Laktoseintoleranse Prematur fødsel Diagnoser som medfører store ernæringsvansker Barn med allergi Ikke tidligere benyttet melkefri kost Fortsatt en melkefri kost og klare symptomer på allergi mot melk

11 Figur 1: Skjematisk oversikt over rekruttering Barn med allergi n=68 Barn uten allergi n=230 Nei, n=34 Nei, n=194 Ja, n=34 Ja, n=36 Ekskludert, n=5 Ekskludert, n=3 Inkludert, n=29 Inkludert, n=33 Drop-out, n=1 Drop-out, n=1 Endelig utvalg n=28 Endelig utvalg n=32 Melkeredusert kost Melk frigitt n=11 n=17 11

12 Utvalg av barn Barn med allergi Kjønn gutter jenter 26* 2* 15* 17* Alder 7,4 7,9 Søsken 1,0 1,0 Barn uten allergi *Signifikansnivå = 0,05 Samværsform mor og far bare mor

13 Skoleår mor far Helsearbeidere mor far Røyking en/begge ingen Foreldrene Barn med allergi 14,8 12, Barn uten allergi 13,0 13,

14 Allergibarna, n=28 3 reagerte bare på kumelk 7 hadde hatt andre matvareallergier 18 hadde fortsatt andre matvareallergier egg: n=14 nøtter: n=14 fisk: n=5 hvete: n=1 soya: n=0 Melkefri kost: min. 12 mnd - maks. 105 mnd 23 hadde fått kostveiledning hos kef vedrørende melkeallergi

15 Tabell 1: Median alder ved 1, 2, 4 år (mnd) og ved studiestart (år) Melkeredusert Melk frigitt 1 år 12,0 12,0 12,0 Barn uten allergi 2 år 25,0 24,0 25,5 4 år 49,3* 48,0* c 50,3* c Nå 7,0 8,0 7,9 *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

16 Tabell 2: Median vekt (kg) Melkeredusert Melk frigitt Barn uten allergi 1 år 9,2* a 9,7* a 10,0* 2 år 11,9* b 12,6* 13,3* b 4 år 16,0* 16,0* 18,2* Nå 23,2* b 25,8* 30,3* b *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

17 Tabell 3: Median høyde (cm) Melkeredusert Melk frigitt 1 år 75,0 77,0 77,0 Barn uten allergi 2 år 86,0* b 88,5* 89,0* b 4 år 102,0 104,5 106,3 Nå 121,3* b 128,4* 130,0* b *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

18 Z-score = Antall standard avvik over eller under gjennomsnitt/median i en referansepopulasjon. Internasjonale referanseverdier WHO/NCHS Undervektig v/a < 2 z-score Stunted h/a < 2 z-score Waisted v/h < 2 z-score

19 Figur 2: Normalfordelingskurve vekt for høyde Tilnærmet normal vekt-for-høyde referansekurve (kilde: WHO)

20 Tabell 4: Median høyde for alder som z-score Melkeredusert Melk Barn uten frigitt allergi 1 år -0,4* b 0,3* 0,7* b 2 år 0,1* b 0,8* 0,9* b 4 år -0,2* 0,3* 0,6* Nå -0,2* b 0,5* 0,7* b *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

21 Tabell 5: Median vekt for alder som z-score Melkeredusert Melk Barn uten frigitt allergi 1 år -1,1* b -0,2* 0,6* b 2 år -0,5* b 0,2* 0,7* b 4 år -0,4* -0,3* 0,7* Nå 0,0* b 0,0* c 0,7* b,c *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

22 Tabell 6: Median vekt for høyde som z-score Melkeredusert Melk Barn uten frigitt allergi 1 år -0,7* b -0,3* 0,3* b 2 år -0,6* b -0,3* 0,4* b 4 år -0,2* -0,4* c 0,2* c Nå -0,2-0,1 0,5 *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

23 Anbefalingene Anbefalt 6-10 år Protein, E% Fett, E% maks. 30 Karbohydrat, E% Sukker, E% maks. 10 Kostfiber, g

24 Anbefalingene og nedre grense Anbefalt Nedre grense Kalsium, mg Riboflavin, mg 1,1 0,8 Vitamin D, µg 5 2,5 Tiamin, mg 1,0 0,7 Jern, mg 10 6 Vitamin C, mg

25 Tabell 7: Energi og energigivende næringsstoffer, median Melkeredusert Melk frigitt Energi, MJ 7,7 8,1 7,1 Barn uten allergi Protein, E% 10,9* b 11,7* 12,4* b Fett, E% 28,5 30,0 30,8 Karboh, E% 59,3* b 59,0* 55,5* b *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

26 Tabell 8: Mettet fett, kolesterol, Mettet fett fra melk,e% sukker og kostfiber, median Melkeredusert Melk Barn uten frigitt allergi 0,7* a,b 3,4* a 4,3* b Kolesterol,mg 107* a,b 154* a,c 205* b,c Sukker,E% 21,2 18,4 17,1 Kostfiber,g 16,0 13,4 12,7 *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

27 Tabell 9.1: Kalsium, riboflavin og Kalsium,mg m/ tilskudd u/ tilskudd Riboflavin,mg m/ tilskudd u/ tilskudd Vitamin D,µg m/ tilskudd u/ tilskudd vitamin D, median Melkeredusert Melk frigitt Barn uten allergi 358* a,b 566* a 737* b 297* a,b 566* a 737* b 0,77 0,99 1,21 0,63* a,b 0,99* a 1,15* b 4,68 2,23 3,50 1,82 2,93 2,

28 Tabell 9.2:Tiamin, jern og vitamin C, Tiamin m/ tilskudd u/ tilskudd Jern m/ tilskudd u/ tilskudd Vitamin C m/ tilskudd u/ tilskudd median mg/dag Melkeredusert 0,86 0,80 8,1 8,1 Melk frigitt 0,89 0,88 8,3 8,3 108* b 86* 100* b 69* Barn uten allergi 0,87 0,81 7,1 7,1 73* b 53* b

29 Tabell 10: Melk og melkeprodukter, median g/dag Melkeredusert Melk Barn uten frigitt allergi Melk 0* a,b 188* a 298* a,b Yoghurt 0* b 0* 31* b Ost 0* a,b 13* a 20* b Iskrem *: alle gruppene mot hverandre Signifikansnivå = 0,05 a: gruppe 1 mot 2; b: 1 mot 3; c: 2 mot 3 Signifikansnivå = 0,

30 Tabell 11: Drikke, median (25-75 p) g/dag Melk frigitt Barn uten allergi Melk 0* a,b 188* a 298* b Melkeredusert Melkeerstatning 0 (0-42)* b 0* a 0* b Saft/brus Vann Juice 0 (0-75) 42 5 Nektar 0 (0-148) 0 (0-76) 0 (0-0) Sum

31 Figur 2: Fordeling av kalsiuminntaket Melkeredusert Melk frigitt Barn uten allergi over

32 Figur 3: Kilder til kalsium 600 Melkeredusert: 427 mg/dag 500 Melk frigitt: 655 mg/dag Barn uten allergi: 775 mg/dag Gjennomsnitt kalsium, mg/dag Kumelk og produkter Brød og kaker Pizza Sjokolade og godteri Egg, kjøtt og fisk Frukt og grønnsaker Soya semp Kosttilskudd

33 Figur 4: Fordeling av riboflavin-inntaket Melkeredusert Melk frigitt Barn uten allergi ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 over 3,

34 Figur 5: Kilder til riboflavin 0.7 Melkeredusert: 1,29 mg/dag 0.6 Melk frigitt: 1,45 mg/dag Barn uten allergi: 1,52 mg/dag Gjennomsnitt riboflavin, mg/dag Kumelk og produkter Brød og kaker Egg, kjøtt og fisk Frukt og grønnsaker Pizza Sjokolade og godteri Soya semp Kosttilskudd

35 Figur 6: Kilder til vitamin C Melkeredusert: 147 mg/dag Melk frigitt: 97 mg/dag Barn uten allergi: 87 mg/dag Gjennomsnitt vitamin C, mg/dag Frukt og bær Appelsinjuice Saft Grønnsaker Poteter Eplejuice Syltetøy Kosttilskudd

36 Oppsummering hele gruppen Høyt sukkerinntak Ikke tilstrekkelig med fiber D-vitamin noe lav B 1 -vitamin noe lav Jern noe lav Energi, protein, fett, karbohydrat, A, E og C-vitamin og magnesium var OK

37 Melkeredusert Barn med allergi sml Lavere inntak av kalsium, B 2, protein og kolesterol Høyere inntak av C-vitamin barn uten allergi Høyere inntak av vann og saft/brus, lavere inntak av melk Lavere vekt og høyde Melk frigitt Lavere inntak av kolesterol Høyere inntak av saft/brus Tendens til lavere vekt og høyde For øvrig nokså like barn uten allergi

38 Oppsummering - toleranseutvikling, n=33 n=17 (50 %) utviklet fullstendig toleranse og inntok melk i fri mengde n=11 (35 %) delvis toleranse og hadde melkeredusert kost n=5 (15 %) fortsatt klar reaksjon og totalt melkefri kost

39 Hvorfor ikke drikkemelk? n=11 9: ubehag ved inntak 5: likte ikke smaken 3: engstelige 1: ville vente med å innføre

40 Undersøkelsen viser: Behov for mer kunnskap om kosthold, vekst og toleranseutvikling hos barn som har (hatt) kumelkallergi

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005 Sammendrag Sammendrag I samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) ble det utarbeidet to dokumentasjoner på merutgifter ved matvareallergi. Den ene omhandler merutgifter for mat, drikke og transport

Detaljer

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Klinisk ernæringsfysiolog Janne Anita Kvammen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus HF Disposisjon Ernæringsstatus hos syke

Detaljer

Om effekten på inntak av utvalgte næringsstoffer ved å bytte til nøkkelhullsmerkede matvarer. Basert på matvarer spist i Norkost 3

Om effekten på inntak av utvalgte næringsstoffer ved å bytte til nøkkelhullsmerkede matvarer. Basert på matvarer spist i Norkost 3 RAPPORT Om effekten på inntak av utvalgte næringsstoffer ved å bytte til nøkkelhullsmerkede matvarer Basert på matvarer spist i Norkost 3 Av Helene Astrup Elin Bjørge Løken Lene Frost Andersen Avdeling

Detaljer

anbefalinger for spedbarnsernæring

anbefalinger for spedbarnsernæring TIL HELSEPERSONELL anbefalinger for spedbarnsernæring Anbefalinger for spedbarnsernæring Opplag 2001: 15 000 Design: Tank Design AS Foto: Astrid Hals Trykk: Zoom Grafisk AS Papir: Munken Lynx Innhold Forord

Detaljer

Råd & Oppskrifter Nutramigen og Nutramigen 2 LGG

Råd & Oppskrifter Nutramigen og Nutramigen 2 LGG Råd & Oppskrifter Nutramigen og Nutramigen 2 LGG Hva er Nutramigen? Hva er Nutramigen? Nutramigen er et erstatningsprodukt for spedbarn/barn som ikke tåler kumelkprotein, soyaprotein eller laktose (melkesukker).

Detaljer

For at kroppen skal vokse, utvikle seg, holde seg vedlike,

For at kroppen skal vokse, utvikle seg, holde seg vedlike, K J Ø T T P Å Gode grunner til å spise kjøtt: Kjøtt inneholder flere viktige næringsstoffer som jern, sink og B-vitaminer. Kjøtt inneholder proteiner av høy kvalitet som er viktig for fornyelse og vedlikehold

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN. Bertha Storesund 29.04.14

KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN. Bertha Storesund 29.04.14 KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN Bertha Storesund 29.04.14 Litt om meg selv. Mor til tre jenter Lege Spesialist i indremedisin Spesialist i revmatologi Ernæringsfysiolog Lovgrunnlag Forskrift om miljørettet

Detaljer

JOD! Ikke synd. Drikk melk GRAVIDE TRENGER. etter trening. på allergibarn. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. Nr 1 2008

JOD! Ikke synd. Drikk melk GRAVIDE TRENGER. etter trening. på allergibarn. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. Nr 1 2008 MELK_1.08 31-01-08 10:07 Side 1 Nr 1 2008 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Drikk melk etter trening Ikke synd på allergibarn GRAVIDE TRENGER JOD! MELK_1.08 31-01-08 10:07 Side 2 FOTO: KETIL JACOBSEN

Detaljer

Kosthold og ernæring for skolebarn

Kosthold og ernæring for skolebarn Kosthold og ernæring for skolebarn Effekter av et sundt kosthold Et sundt kosthold som er rik på vitaminer og mineraler er kroppens «gode bensin» som man trenger for å fungere optimalt. Gir motstandskraft

Detaljer

Barn og melk Ernæringstips og oppskrifter for barn 1 6 år

Barn og melk Ernæringstips og oppskrifter for barn 1 6 år Postboks 1011 Sentrum 0104 Oslo Besøksadresse: Borggata 1, oppgang A 0 10 Fax 23 30 20 11 Grønt nummer: 800 69 900 post@melk.no www.melk.no Postboks 1011 Sentrum 0104 Oslo Besøksadresse: Borggata 1, oppgang

Detaljer

Kosthold - fysisk aktivitet/trening

Kosthold - fysisk aktivitet/trening Kosthold - fysisk aktivitet/trening Kirsti Bjerkan Kosthold og helse Disposisjon Hvilken mat bør vi velge kosthold og helse kosthold og fysisk aktivitet/trening Hvilke kostråd bør/kan vi gi? (Kosthold

Detaljer

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET 2 Forord 4 Formål og innhold 6 Anbefalinger til bruk ved planlegging av kosthold til grupper 8 Anbefalt inntak av fett, karbohydrater og protein som

Detaljer

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no Nasjonale kostholdsanbefalinger Guro.smedshaug@helsedir.no Hva betyr mat for deg? Hvorfor spiser vi? - Biologisk betydning - Fokus på matens innhold - Fremme helse/forebygge sykdom - Kulturell betydning

Detaljer

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Dette er et undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere som tar for seg mange ulike temaer innen idrettsernæring. Tanken er at du som lærer/trener/foreldre

Detaljer

Husk a t t må m lt l i t d i er r MÅ M PLAN A LEGG G E G S på s amm m e m må m te t som m t r t e r nin i g!

Husk a t t må m lt l i t d i er r MÅ M PLAN A LEGG G E G S på s amm m e m må m te t som m t r t e r nin i g! Tema Kosthold for dansere Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett, 2012 Anu Koivisto Klinisk ernæringsfysiolog Hverdagskost Generelle behov Hva er et godt kosthold for dansere? Hva bør jeg spise?

Detaljer

Mat og diabetes. Kirsti Kverndokk Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog. Kostveiledning til personer med diabetes. Kost ved diabetes

Mat og diabetes. Kirsti Kverndokk Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog. Kostveiledning til personer med diabetes. Kost ved diabetes Mat og diabetes Kirsti Kverndokk Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog Kostveiledning til personer med diabetes Kost ved diabetes Anbefales samme kost som den øvrige befolkningen: - skal forebygge overvekt

Detaljer

Norske barn har kanskje litt større hoder enn svenske, men det er fordi de bruker lue med dusk på. OLOV, 7 ÅR. Barns mat og helse Barnehagen/SFO

Norske barn har kanskje litt større hoder enn svenske, men det er fordi de bruker lue med dusk på. OLOV, 7 ÅR. Barns mat og helse Barnehagen/SFO Norske barn har kanskje litt større hoder enn svenske, men det er fordi de bruker lue med dusk på. OLOV, 7 ÅR Barns mat og helse Barnehagen/SFO Charlotte Björk Ingul Lege, Dr. med, forsker www.barnogmat.no

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Kostråd for barn fra 1 år

Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Kostråd for barn fra 1 år Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Kostråd for barn fra 1 år 2 Innholdet i heftet I dette heftet får du kostråd til barn med kumelkproteinallergi fra ett år og oppover. Heftet er laget for å

Detaljer

Naturfag for yrkesfag

Naturfag for yrkesfag John Engeseth Odd Heir Håvard Moe forenklet BOKMÅL Naturfag for yrkesfag Harald Brandt Odd T. Hushovd Cathrine W. Tellefsen BOKMÅL Naturfag for yrkesfag forenklet Harald Brandt Odd T. Hushovd Cathrine

Detaljer

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den.

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den. Denne presentasjonen bygger på brosjyren Måltidet en verdi å ta vare på. Her får du praktiske råd om dagens ulike måltider, om de ulike matvaregruppene, og hvilke næringsstoffer du finner i hvilke matvarer.

Detaljer

Små barn har lav kroppsvekt og er særlig sårbare

Små barn har lav kroppsvekt og er særlig sårbare Barns mat og helse Foreldrekurs 120514 Små barn har lav kroppsvekt og er særlig sårbare Derfor en variasjon i kostholdet Charlotte Björk Ingul Lege, Dr. med, forsker www.barnogmat.no Livsstilsutvikling

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Ernæring for idrettsutøvere Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Velg sunt på idrettsarenaen Det er ikke lett å spise sunt når det ikke finnes alternativer

Detaljer

Matvareallergi & Matvareintoleranse. Matvareallergi & Matvareintoleranse

Matvareallergi & Matvareintoleranse. Matvareallergi & Matvareintoleranse Matvareallergi & Matvareintoleranse Matvareallergi & Matvareintoleranse Brosjyren er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund. Manuset er gjennomlest av Ragnhild Halvorsen, overlege ved Rikshospitalet

Detaljer

Eksamen ERN 3120, del 2

Eksamen ERN 3120, del 2 Eksamen ERN 3120, del 2 Torsdag den 18 Desember 2014, kl 0900 1300 - Oppgavesettet er på seks (6) sider og består av fire (4) oppgaver som hver teller like mye. - Hjelpemidler tillatt: kalkulator. Oppgave

Detaljer

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Prestér bedre med riktig kost En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har det idrettspolitiske ansvaret for all idrett i Norge. NIFs toppidrettsorgan,

Detaljer

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en Nr. 1 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oppskrifter til en god start på dagen Vær et frokostforbilde Nye kostråd: Magre meieriprodukter hver dag Klinisk

Detaljer