Madagaskar og økonomisk utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Madagaskar og økonomisk utvikling"

Transkript

1 Madagaskar og økonomisk utvikling av: Sven Larsen Madagaskar er verdens fjerde største øy og er nesten dobbelt så stor som Norge arealmessig. Nesten hele Madagaskar har tropisk klima og øya har et unikt biologisk mangfold, og er særlig kjent for sine lemurer. I tillegg til lemurene har Madagaskar svært mange forskjellige dyr og planter. Om lag 70 prosent av artene finnes ingen andre steder i verden, og derfor er det spesielt viktig å ivareta den gassiske naturen slike at artene ikke går tapt. Grunnen til det eksklusive mangefoldet på Madagaskar skyldes at det er en øy, og artene har fått utvikle seg uavhengig av evolusjonen på fastlandet. I tillegg til et rikt biologisk mangfold har Madagaskar har mange naturressurser. Det er en frodig øy med gode muligheter for å drive landbruk, og det finnes det mange forskjellige mineraler og edelstener omkring på øya. Noen eksempler er kvartz, jern og kull, men også marmor, rubiner, smaragder og gull. Dessuten er det funnet forekomster av olje, både under havbunnen og på land i form av oljesand. I skogene på Madagaskar vokser det palisander, ibenholt og rosentre. Dette er eksklusive tresorter som er meget kostbare. Selv om Madagaskar har svært mange naturressurser er det likevel et av verdens fattigste land. FN kategoriserer Madagaskar som et minst utviklet land (MUL) med bruttonasjonalprodukt per innbygger på $ FNs grense for ekstrem fattigdom er 1 $ om dagen og nesten 70 prosent av befolkningen lever for under 1 $ om dagen, og nesten 80 prosent av befolkningen har inntekt på mindre enn 2 $ om dagen. Men hvorfor er Madagaskar fattig når landet er så rikt på naturressurser? Det er to overordnede utfordringer når det gjelder økonomisk utvikling. Det ene er å forvandle naturressursene om til penger, og det andre er å fordele pengene slik at de kommer hele befolkningen til gode. Det er bakvendt at et ressursrikt land som Madagaskar er fattig, men dette er relativt vanlig fenomen blant utviklingsland. Overflodsparadokset blir dette fenomenet ofte kalt. Det vil si at man har overflod av ressurser, men likevel er fattig. Noen ganger kaller man det for en ressursforbannelse. Det kan være en forbannelse fordi funn av diamanter, gull, olje og andre verdifulle naturforekomster kan bidra til å forlenge krig, konflikt og diktatoriske styresett. Istedenfor burde ressursene kunne brukes til å forbedre levekårene til befolkningen i landet. Hvordan blir olje i bakken eller verdifulle trær i skogen om til penger på konto? Det er som regel bedrifter som gjør jobben med å borre olje, grave etter edelstener eller hugge skog. Vi sier at selskaper etablerer industrier. I disse industriene kan folk få jobb og motta lønn, og staten får inntekter ved at bedriftene betaler skatt på sin inntekt. Inntektene kan regjeringen bruke på skoler, veier, sykehus og andre ting som trengs for å skape utvikling og bedre levekår. Derfor er det viktig at utviklingsland får gode avtaler med selskaper som har teknologien til å utvinne naturressurser. Dersom regjeringen får inntekter fra ressursene er det viktig er at regjeringen som forvalter pengene deler dem rettferdig i befolkningen. Dessverre finnes det korrupte ledere og udemokratiske regimer som ikke fordeler pengene rettferdig. Sittende president på Madagaskar Andry Rajoelina tok makten ved et kupp i mars Derfor er dagens

2 regjering på Madagaskar udemokratisk. Heldigvis var det en ganske lite voldelig maktovertakelse, men de politiske omveltningene har ført til flere uheldige politiske og økonomiske konsekvenser. Oppsummert kan vi si at Madagaskar har problemer både med å omgjøre naturressurser til penger, og med å fordele de få pengene de har til rådighet. I denne artikkelen fokuseres det på omgjøring av naturressurser til penger, og prøver den å forstå hvorfor den gassiske regjeringen går med på urettferdige avtaler med flernasjonale selskaper. Videre undersøkes økonomisk urettferdighet på Madagaskar under tre konkrete tema: oljeutvinning, landran og avskoging. Artikkelen viser også hvordan den politiske krisen har direkte og indirekte økonomiske konskvenser for de fattige på Madagaskar. Politisk uro og økonomiske konsekvenser I mars 2009 ble det utført et statskupp på Madagaskar. Andry Rajoelina var borgermester i hovedstaden Antananarivo før han overtok makten fra president Marc Ravalomanana. Siden mars 2009 er det et udemokratisk regime som har styrt Madagaskar. Dette kan ikke det internasjonale samfunnet tolerere. Derfor har Norge, og flere andre land, midlertidig stanset bistand og samarbeid med Madagaskar. Blant annet er olje for utvikling - programmet frosset siden Meningen med programmet er å hjelpe utviklingsland til å organisere oljeutvinningen på en god måte slik at oljen kommer også de fattige til gode. Men dette programmet er stoppet, og starter ikke igjen før det gjennomføres et demokratisk valg på Madagaskar. Siden starten av 2000-tallet har turismen på Madagaskar økt betraktelig. Både økoturisme til nasjonalparker og solferie på paradisaktige strender gjør Madgaskar velegnet som turistmål. Men dessverre falt turismen med nesten 50 prosent i 2009 sammenliknet med året før. Den politiske krisen gjorde at turistene følte at det ikke var trygt å reise. Det har fått negative økonomiske konsekvenser for hoteller og andre som jobber med turister. Klesindustri har vært viktig for å bygge opp den nasjonale økonomien på Madagaskar siden midten av 1990-tallet. Madagaskar har hatt spesialavtaler med USA og Europa for import av klær på grunn av at Madagaskar er klassifisert som MUL (minst utviklet land) av FN. Grunnen til at de har fått spesialavtale er for hjelpe industri og internasjonal handel på Madagaskar for å forbedre den dårlige økonomien. Disse avtalene har fungert bra for Madagaskar, men i januar 2010 ble dessverre én av avtalene avsluttet med USA på grunn av at den nye regjeringen ikke fulgte opp kravene i avtalen. Det har skadeskutt klesindustrien og mange tusen har mistet jobben sin på fabrikkene. Dessuten øker presset på klesfabrikkene som står igjen på Madagaskar siden de har mistet et konkurransefortrinn. Det gjør at lønninger presses nedover og arbeidskårene blir dårligere. Enda en negativ konsekvens av den politiske krisen er at det generelt blir dårlige kår for utenlandske investeringer. Utenlandske investeringer er viktig for å utvikle industri som kan skape arbeidsplasser og inntekter til staten. Det ustabile politiske styresettet gjør at bedrifter generelt sett er mindre interessert i å investere penger på Madagaskar. Verdensbanken har laget en liste over med alle verdens land over hvor enkelt det er å gjøre foretninger i hvert land. Madagaskar kommer på 138. plass av 193 land. Uten investeringer fra utlandet er det veldig vanskelig for Madagaskar å få til utvikling, og akkurat nå er det ikke veldig gode utsikter på Madagaskar på denne fronten. For eksempel kunne det vært lønnsomt å grave etter titan, gull eller andre mineraler. Men siden styresettet er svakt er det ikke mange bedrifter som tør å investere siden de er usikre på om regjeringen og rettsvesenet er til å stole på.

3 Olje Det er olje på Madagaskar og den ligger på land, nord-vest på øya. Oljen er i form av oljesand, og oljesand er veldig energikrevende og forurensende å utvinne. Man har kjent til oljen lenge, men det har ikke vært økonomisk å utvinne den før nå. Dette har å gjøre med at oljereservene minker og at oljeprisen stiger på verdensbasis. To av selskapene som har vært i fokus i forbindelse med oljeutvinning er det franske selskapet Total og Madagascar Oil. Madagascar Oil har imidlertid lite med Madagaskar å gjøre, annet enn at de vil grave etter olje der. Det er et multinasjonalt selskap som er har kontorer i Houston, USA. Tsimiroro er den mest utviklede oljefeltet for tiden, og Madagascar Oil som eier feltet har estimert av de kommer til å utvinne omtrentlig én milliard fat med olje. Det kan utvinnes fat per dag i år. Bemolanga er et større oljefelt som innholder omtrentlig 1,2 milliarder fat med olje. Ettersom økonomien går ganske dårlig på Madagaskar for tiden og regjeringen er ganske desperate etter penger har oljeselskapene forhandlet fram ganske urettferdige avtaler. Oljeselskapene blir tilbudt 99 prosent av inntektene, mens 1 prosent går til staten. Denne avtalen skal gjelde for de 10 første årene slik at selskapene er sikret utbytte for sine investeringer. De neste 10 årene er Madagascar Oil og Total tilbudt 80 prosent av inntektene og det tredje året skal det være en deling på 70 prosent til oljeselskapet og 30 prosent til regjeringen. Det internasjonale pengefondet (IMF) rangerer Madagaskar som det 170. fattigste landet av 182. Pengene fra oljen er sårt trengt, og derfor burde det være mer av pengene gå til staten. Men det er problematisk at den sittende regjeringen ikke er demokratisk valgt. Oljeselskapene benytter seg av den kaotiske politiske situasjonen og forhandler seg fram til avtaler med svært god profitt. Det er forståelig at oljeselskapene må få utelling for sine investeringer, allikvel er den gjeldene kontrakten drøy, og Madgaskar kan være fastlåst i disse dårlige avtalene i flere årtier framover. Utvinningen av olje på Madagaskar er kontroversiell. Oljesanden på Madagaskar er veldig tykk, og dermed veldig forurensende å utvinne. Likevel blir det sannsynligvis få eller ingen miljøreguleringer. Dette kan ha dårlig konsekvenser for det biologiske mangfoldet på Madagaskar. Vohary Gasy er en gassisk miljøorganisasjon har klagd på at regjeringen er hemmelighetsfull og at det er dermed vanskelig å vite hva som skjer i forbindelse på oljekontrakter og miljøvern. Men det er sannsynlig at det første oljeprosjektene er enda mer forurensende enn det kontroversielle oljesandsprosjektet i Alberta i Kanada. Metoden som brukes for å hente opp oljen er å sprøyte store mengder vanndamp ned i bakken for å varme opp oljen slik at den presses til overflaten. Beregninger viser at det krever energimessig omtrentlig ett fat med olje for å utvinne fem fat. Det er veldig mye sammenliknet med andre oljeutvinningsmetoder. En representant fra Madagascar Oil har fortalt at miljøtiltak ikke har vært med i forhandlingene om oljekontrakter på Madagaskar ennå, og at den gassiske regjeringen er ivrig etter å sette i gang oljeutvinningen. Landran Ran av land er et fenomen som blir stadig mer utbredt, og det har vært flere tilfeller i Afrika. Man kaller det landran når flernasjonale selskaper leaser store områder med land på ekstremt gunstige kontrakter. Bønder som har bodd på jorda i generasjoner kan oppleve å bli kastet vekk, og for disse bøndene oppleves dette som et ran. Ettersom småbønder på bygda i Afrika sjelden har formelle eiedomsrettigheter kan regjeringen lease vekk landområdet som de bor på uten å spørre de som bor der. Landran er derfor

4 ikke kriminelt, men det er veldig urettferdig for dem som opplever å bli kastet vekk fra jorden sin og mister levebrødet sitt. I november 2008 ble det klart at det Sør-Koreanske selskapet Daewoo skulle signere en kontrakt for å lease 1,3 millioner hektar land for 99 år. 1,3 millioner hektar land er halvparten av alt dyrkbar mark på Madagaskar og tilsvarer nesten Telemark fylke arealmessig. Daewoo skulle produsere mais og palmeolje som skulle eksportes til Sør- Korea på veldig gunstige vilkår for selskapet. Jorda skulle Daewoo få låne gratis, men de skulle bygge ut infrastruktur, som veier og havner, for å muliggjøre eksport. Da dette kom ut i offentligheten vakte dette sterk motstand i det gassiske folket. Mange fryktet for matsikkerheten i et land hvor mange går sultne i seng hver kveld. Flere motstandsbevegelser oppstod og arrangerte opprop mot landranet. På Madagaskar er omtrentlig 37 prosent av befolkning underernært og 70 prosent lever i ekstrem fattigdom. Dessuten bor og jobber de aller fleste gasser på bygda, eller det som kalles rurale strøk og de jobber for det alle meste i landbruk. Noe av grunnen til at president Ravalomanana gikk med på en slik kontrakt finner man i press fra Verdensbanken om IMF om å privatisere og liberalisere økonomien sin. Som en del av sine fattigdomsreduserende strategier skulle Madagaskar tiltrekke seg utenlandske investeringer for å øke produksjon og eksport. Dette blir ansett for å være viktig for å drive utviklingen av landet framover. Den gassiske økonomien er veldig avhengig av landbruk og derfor ble moderniseringen av denne sektoren et hovedanliggende for å drive fram en lønnsom landbruksindustri. Med hjelp - og under press - fra Verdensbanken, IMF og amerikansk bistand gjennomgikk den gassiske regjeringen et program for å formalisere og regulere landeierskap og å tillate eierskap av land av utenlandske investorer. Tradisjonell religion på Madagaskar er sterkt i mot at utlendinger skal eie gassisk jord, ettersom den er nedarvet fra forfedre. Allikvel ble lover og regler tilpasset for å muliggjøre og tiltrekke seg utenlandske investeringer. Blant annet ble en lov vedtatt som muligjorde 99-års kontrakter. Samtidig som det blir stadig lettere for flernasjonale selskaper å kjøpe opp jord er det fremdeles svært vanskelig for gassiske småbønder å få formell eiendomsrett på landet de bor på. Lokalbefolkningen har ofte bodd på samme jordområde i flere generasjoner, men ettersom de aldri har fått formell eiendomrettighet har regjeringen anledning til å selge jorda deres uten å spørre dem. Dette har ført til fortvilelse hos maktesløse gassiske bønder. Dessuten kan man si at Madagaskar mister nasjonal selvbestemmelse når det innvilges å lease ut store landarealer, særlig når det skjer uten offentlig debatt. Det er også frykt for at genetisk modifisert mais kan bli plantet, og at maisdyrking på vestsiden av øya kan tørke ut landskapet, i tillegg til at dyrking av kun oljepalmer over store arealer kan ødelegge det biologiske mangfoldet. Dessuten vil ikke matdyrking på disse arealene bidra til å øke tilgjengeligheten av mat på Madagaskar, ettersom all maisen og palmeoljen skal eksporteres til Sør-Korea. I demonstrasjonen mot president Ravalomanana og kuppet i mars 2009 sies det at Daewoos landran var kjernen i protestene. Da Rajoelina tok over makten etter kuppet annonserte han at avtalen med Daewoo skulle bli kansellert. Allikvel har det ikke kommet formell informasjon om at dette har skjedd, isteden har Daewoos gassiske filial skiftet navn. Nå heter det Madagascar Tsaku SARLU, men fortsetter produksjonen som planlagt. Kort oppsummert kan man si at storskala leasing av land av utenlandske selskaper kan lede til bortvisning av småbønder fra deres jord. I tillegg kan det sette på spill den nasjonale kapasiteten til å produsere mat for både nålevende og framtidige generasjoner. Derfor er landran en trussel mot både matsikkerhet og sikkerheten til gasserne som ikke har formell eiedomsrett på jorda der de bor.

5 Avskoging Madagaskar har et unikt dyre- og planteliv, flesteparten av artene på Madagaskar finnes ingen andre steder på jorden. 22 prosent av landmassen på Madagaskar er dekket med skog og flesteparten av artsmangfoldet finner man i skogene. Dessverre pågår det en utbredt avskoging på Madagaskar nå. En viktig grunn til avskoging er trehogst for å selge verdifullt treverk som palisander, ibenholt og rosentre. Hogst av disse edle trærne er forbudt og derfor kriminelt. Skogen er vernevedige fordi den er opphavet til artsmangfoldet på Madagaskar. I tillegg er de verdifulle tresortene utrydningstruet ettersom kvaliteten er svært høy og derfor veldig ettertraktet. Brorparten av den illegale rosentrehugsten finnes sted i Masoala nasjonalpark og Marojejy nasjonalpark, som begge er på UNESCOs verdensarvliste. Hugsten finner sted hovedsakelig nord-øst på øya hvor den fraktes til blant annet kystbyen Antalaha hvor den lastes på skip. For å hugge ned ett rosentre hugges fire eller fem andre trær i tillegg. Det fordi rosentre er en veldig tung tresort og flyter derfor veldig dårlig. Når tømmeret sendes nedover elvene brukes de andre tømmerstokken som flyteelement for å transportere trærne nedover elvene. Det hugges mellom 100 og 200 edeltrær hver dag, og det innbærer at mellom 500 og 1000 trær forsvinner hver dag fra gassiske skoger. Etter kuppet i mars 2009 økte den illegale hugsten og eksporten betraktelig. Siden hugsten er kriminell er det organiserte kriminelle, såkalte tømmerbaroner, som sitter igjen med gevinsten. I november 2009 ble det anslått av det ble eksportert tømmer for en verdi av opptil $ 460,000 per dag. Fra kystbyen Vohémar ble det i 2009 eksporter 625 containere med ulovlig tømmer til en estimert verdi av $ 130 millioner. Siden det er politisk kaos kan tømmerbaronene jobbe i fred. Regjeringen har ikke kapasitet til å hamle opp med den ulovlige avskogingen. Dessuten har den sittende regjeringen tidvis åpnet for å tillate eksport av rosentre mot av det betales skatt. Litt av tømmeret eksporteres til USA og Europa, men 98 prosent av tømmeret sendes til Kina. Der blir trestokkene til ekslusive møbler, for eksempel har man funnet senger av rosentre som selges for opptil én million dollar i Kina. De som jobber i skogen får ikke del i gevinsten. Tvert imot. Lokalbefolkningen som gjør selve hugging av trærne får svært lav lønn for jobben de gjør, og de kjenner som regel lite til de økologiske konsekvensene av trefellingen. Fattigdommen er utstrakt og lokalbefolkningen har ofte ingen alternative jobber som kan bringe inntekt til familien. Derfor er de nødt til å ta den eneste jobben som de kan få. Den nasjonale økonmien vokser lite eller ingenting som følge av hogsten. Deler av skogen kunne vært hogget kontrollert i takt med at man plantet nye trær. Slik kunne man bevart skogen samtidig som at den skaffet arbeidsplasser til lokalbefolkningen og inntekter til regjeringen, men nå er det kaos som regjerer i skogene på Madagaskar. Transport av tømmeret finner ofte sted i fullt dagslys, til med på veistrekninger hvor militærpoliti patruljerer. Dette viser at håndhevelsen av loven har brutt sammen, både på grunn av mangel på kapasitet og på grunn av korrupsjon. Men det er viktig å ikke gi opp kampen mot avskogingen. Madagaskar har et unikt biologisk mangfold som bør bevares. Det er viktig at land som importerer disse tresortene vet hvor de kommer fra og at de er hugget på lovlig vis. Det er også viktig at vi som forbruker ikke kjøper møbler er musikkinstrumenter som er laget av disse tresortene. Hvis vi som forbrukere ikke vil kjøpe produkter som er laget av disse tresortene er det heller ingen penger å tjene på å hugge skogen. Kilder

6 Dahl, Ø Merkverdige Madagaskar. Øvrige kilder og ressurser Bøker og rapporter Campell, B Mining in Africa. Regulation and development. Pluto Press, London. Klein, J. World Bank Globalization, Wages, and the Quality of Jobs: Five country studies. Landsider Nettartikler MG Videoer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

De regionale utviklingsbankene

De regionale utviklingsbankene De regionale utviklingsbankene Virksomhet, Norges rolle og mulighet for påvirkning Av Line Madsen Simenstad De regionale utviklingsbankene vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Forum for utvikling

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Hvorfor finnes det ikke løver på Madagaskar? En motorsyklists drøm Med røtter i flere kulturer Psykiatri på Madagaskar. nr 2 2014 årgang 12

Hvorfor finnes det ikke løver på Madagaskar? En motorsyklists drøm Med røtter i flere kulturer Psykiatri på Madagaskar. nr 2 2014 årgang 12 Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fikambanana Fifankatiavana Norvezy Madagasikara nr 2 2014 årgang 12 Hvorfor finnes det ikke løver på Madagaskar? En motorsyklists drøm Med røtter i flere kulturer

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Politisk krise truer miljøet

Politisk krise truer miljøet Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fikambanana Fifankatiavana Norvezy Madagasikara nr 2 2009 årgang 7 Politisk krise truer miljøet - Vellykket treff i Tønsberg - Hedersutmerkelser for god innsats 1

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5%

JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% JEG VIL EIE HELE VERDEN PLUSS 5% Fabian var spent og øvde seg enda en gang på talen han skulle holde for folkemengden som sikkert ville møte opp i morgen. Han hadde alltid ønsket seg prestisje og makt

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Juni 2013 Det er ikke lenger bistand som dominerer Norges forhold til den fattige

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer