1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+"

Transkript

1 For importører og eksportører av varer er det viktig å holde seg oppdatert på regelendringer innenfor tollovgivningen. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist: 1. Endringer i tollpreferansesystemet for import fra utviklingsland GSP+ 2. Endringer i særavgiftssatser 1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+ Fra 1. januar 2013 er det gjort endringer i det norske GSP-systemet. GSP-systemet gir toll-lettelser ved import fra utviklingsland. De nye endringene er relevante for importører av klær og næringsmidler, og innebærer følgende: Kapp Verde, Kamerun, Mongolia og Nicaragua går fra å være land med MULbehandling (såkalte minst utviklede land tollfrihet på alle varer) til å være ordinære GSP-land. Bahrain, Barbados, Kuwait, Saudi-Arabia og Trinidad og Tobago går ut av GSPsystemet. Dette medfører ordinær toll ved innførsel fra disse landene. Det er innført en ny landgruppe GSP+: For varer fra ordinære GSP-land er det tollfrihet for varer under tolltariffens kapitler 25-97, med unntak for enkelte tekstilvarer i kapittel For landbruksprodukter er det mellom 10 og 100 % tollpreferanse i forhold til den ordinære tollsatsen. Varer fra MUL-land har i utgangspunktet full tollfrihet. GSP+ introduserer en tredje landgruppe som vil stå i en mellomstilling mellom MUL-landene og de ordinære GSP-landene. GSP+-landene vil få tollfrihet for klær og tekstilvarer og bedret tollpreferanse på landbruksprodukter. Klikk på følgende link for oversikt over hvilke land som er ordinære GSP-land og hvilke som er GSP+: Vi minner om at GSP er et eget system uavhengig av frihandelsavtalene, og at opprinnelsesdokumentasjonen normalt er Formular A eller erstatningssertifikat, og ikke fakturaerklæringer eller EUR1.

2 2. Vedtatte særavgiftssatser for 2013 Det er vedtatt endrede avgiftssatser for Nedenfor følger en oversikt over vedtatte satser for 2013 samt tidligere satser: Sats 2012 Sats Alkoholholdige drikkevarer Annen alkoholholdig drikk, tom 0,7 vol.pst. (som alkoholfri drikkevare) Brennvinsbaserte drikkevarer, over 0,7 vol.pst., kr/vol. pst og liter Annen alkoholholdig drikk over 0,7 tom 2,7 vol.pst. kr/liter Annen alkoholholdig drikk over 2,7 tom 3,7 vol.pst. kr/liter Annen alkoholholdig drikk over 3,7 tom 4,7 vol.pst. kr/liter Annen alkoholholdig drikk over 4,7 tom 22 kr/vol.pst. og liter Etanol til teknisk bruk over 0,7 vol.pst ,72 6,85 3,00 3,06 11,31 11,52 19,59 19,96 4,38 4,46 Sats som for alkoholholdig drikkevarer 2. Alkoholfrie drikkevarer (sats i kr/liter) Alkoholfrie drikkevarer, tilsatt sukker eller kunstig søtstoff 2,85 3,06 Sirup tilsatt sukker eller kunstig søtstoff 17,40 18,68 3. Miljøavgift (sats i kr/emballasjeenhet) Miljøavgift, glass 5,14 5,24 Miljøavgift, metall 5,14 5,24 Miljøavgift, plast 3,10 3,16 Miljøavgift, kartong og papp 1,28 1,30 Grunnavgift på engangsemballasje 1,06 1,08

3 4. Avgift på tobakkvarer Sigarer (kr/gram av pakningens nettovekt) 2,31 2,35 Sigaretter (kr/stykk) 2,31 2,35 Røyketobakk (kr/gram) 2,31 2,35 Skrå (kr/gram) 0,93 0,95 Snus (kr/gram) 0,93 0,95 Sigarettpapir og hylser (kr/stykk) 0,0351 0, Avgift på sjokolade- og sukkervarer Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kr/kg.) 18,21 18,56 6. Avgift på klimagasser HFK og PFK Kr/tonn CO2-ekvivalenter 225,00 229,00 7. Avgift på elektrisk kraft (øre/kwh) Generell sats 11,39 11,61 Redusert sats 0,45 0,45 til industri og bergverk 0,45 0,45 til produksjon av fjernvarme 0,45 0,45 til arbeidsmarkedsbedrifter 0,45 0,45 til Finnmark og div. kommuner i Nord-Troms 0,45 0,45 8. CO2-avgift på mineralske produkter (kr/liter) CO2-avgift på petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3 0,49 0,96 CO2-avgift på mineralolje 0,60 0,61 CO2-avgift på mineralolje til innenriks luftfart, ikke kvotepliktig CO2-avgift mineralolje til innenriks luftfart, kvotepliktig 0,70 0,71 0,42 0,43

4 CO2-avgift på mineralolje til treforedl., sildemel- og fiskemelind 0,31 0,31 CO2-avgift på mineralske produkter bensin 0,89 0,91 Naturgass, kr/sm3 0,45 0,46 LPG, kr/kg 0,67 0,68 Redusert sats for naturgass, kr/sm3 0,05 0,05 9. Svovelavgift på mineralske produkter Svovelavgift, kr/liter 0,077 0, Grunnavgift på mineralolje mv. (kr/liter) Mineralolje 0,999 1,018 til treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter 0,126 0, Veibruksavgift på bensin (kr/liter) Bensin, svovelfri, (u. 10 ppm) 4,69 4,78 Bensin, lavsvovlet, (u. 50 ppm) 4,73 4,82 Annen bensin 4,73 4, Veibruksavgift på mineralolje (autodiesel) (kr/liter) Svovelfri, (u. 10 ppm svovel) 3,68 3,75 Lavsvovlet (u. 50 ppm svovel) 3,73 3,80 Annen mineralolje 3,73 3,80 Biodiesel 1,84 1, Båtmotoravgift (kr/hk) Båtmotorer/blokker 155,50 158, Avgift på sukker (kr/kg) Sukker 7,05 7,18

5 15. Avgift på sluttbehandling av avfall deponi Deponering (kr/tonn) 284,00 289,00 Deponering av avfall med dispensasjon fra deponeringsforbudet (kr/tonn) 470,00 479, Avgift på smøreolje mv. (kr/liter) Smøreolje 1,86 1, Avgift på TRI og PER (kr/liter) Over 0,1 t.o.m. 1,0 (gjelder bare PER) 0,64 0,65 Over 1-tom. 5% innhold 3,21 3,27 Over 5-tom. 10% innhold 6,42 6,54 Over 10-tom. 30% innhold 19,26 19,62 Over 30-tom. 60% innhold 38,51 39,25 Over 60-tom. 100% innhold 64,19 65, Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) Utslipp av nitrogenoksider (NOx) (kr/kilo) 16,69 17, Dokumentavgift Dokumentavgift (prosent av avgiftsgrunnlaget, minst kr 250) 2,5 prosent 2,5 prosent 20. Bilavgifter Det er også endringer i bilavgifter. For nærmere informasjon se

6 Kontakter Kontakt oss gjerne dersom dere ønsker mer detaljert informasjon, eller ønsker å diskutere konsekvensene av disse endringene for din bedrift: Lars Flatåker advokat og tollekspert Per Kirknes advokat og tollekspert Yngvar E. Solheim partner, customs and world trade The information contained in this publication should not be relied on as professional advice and should not be regarded as a substitute for advice in individual cases. No responsibility for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in this publication is accepted by the author or the publisher PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Innst. S. nr. 209. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:38 (2006-2007)

Innst. S. nr. 209. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:38 (2006-2007) Innst. S. nr. 209 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen Dokument nr. 8:38 (2006-2007) Innstilling fra utenrikskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav

Detaljer

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Internasjonale rammevilkår handelspolitikk Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Versjon per mai 2015 Internasjonale rammevilkår - handelspolitikk Nedenfor omtales kort elementer i rammevilkåra

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic E-Crime Survey 2009 Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic 3. Desember 2009 As one of the world s leading providers of Information Protection and Forensic advice, KPMG firms can help you to effectively

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer. Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke

Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer. Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke Hvorfor tollvern? En kortfattet innføring i det norske tollvernet for landbruksvarer Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke l Norge har et tollvern, men ikke for alle landbruksvarer l Noen landbruksvarer

Detaljer

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

WTO. http://www.publictendering.com

WTO. http://www.publictendering.com WTO http://www.publictendering.com WTO-forhandlinger Bakgrunn Urugay-runden 1986, Landbrukssektoren egen landbruksavtale Overgang fra kvotebasert grensevern til et tollbasert importregime Liten grad av

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer