Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS"

Transkript

1 Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS

2 2

3 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler seg på ulike deler av kjernevirksomheten ved norske universiteter og høyskoler. Identifisere de viktigste kostnadsdriverne og undersøke hva som forklarer forskjeller i kostnadsnivå mellom institusjoner og mellom ulike typer utdanninger. Kunnskapsdepartementet har utlyst et utredningsoppdrag i to deler: Del 1) skal være en kartlegging av hvordan kostnadene fordeler seg på ulike deler av kjernevirksomheten i universiteter og høyskoler. Del 2) identifikasjon av kostnadsdrivere og en analyse av forskjeller i kostnadsnivå mellom institusjoner og mellom utdanninger 3

4 Hovedproblemstillinger DEL 1 Det første av de to delprosjektene handler om å dekomponere kostnadsfaktorer på ulike deler av virksomheten, det vil si inndeling etter kostnadsart og etter formål. Kostnadene skal så relateres til utdanningen av kandidater innenfor noen utvalgte studier. 4 årig lærerutdanning: GLU årig teknologisk utdanning: Ingeniør IKT 3 årig helsefaglig utdanning: Sykepleie 3 årig språkutdanning: Bachelor i engelsk 6 årig helsefaglig utdanning: Medisin 3 årig og 5 årig økonomisk/administrativ utdanning: Bachelor i økonomi og ledelse, og Master i Siviløkonomi Målet er å skille mellom forskjeller i kostnader pr. student og kandidat som henger sammen med forskjeller i institusjonenes oppgaver, strategi, beliggenhet eller rammevilkår, og forskjeller som kan henge sammen med ulikheter i kostnadseffektivitet. Som grunnlag for analyser på institusjonsnivå ønsker Kunnskapsdepartementet at kartleggingen grupperer kostnader i følgende hovedkategorier Utdanning, Forskning, Forskerutdanning, Formidling og samfunnsoppdrag, Museumsdrift, Areal (FDV) og Administrasjon 4

5 Hovedproblemstillinger DEL 2 Kostnadene pr. kandidat vil variere. Årsaken til dette er sammensatt, og kan f.eks. skyldes: Fagområdenes forskningsaktivitet Antall studenter pr. vitenskapelig ansatt Ulik bygningsmasse Ulike utstyrsmessige krav knyttet til enkelte studier Størrelsen på utdanningsinstitusjonen Den viktigste problemstillingen er: Hva koster det å skaffe til vei den nødvendige kapasiteten for å utføre oppgavene på de ulike institusjonene? Etter en kartlegging ressursinnsatsen kan man holde informasjonen om antall studenter opp mot ressursbruken, og få gode forklaringer på hvilke forhold som er avgjørende for å forklare kostnadsforskjeller. 5

6 Data Analysene vil bli basert på følgende data: Detaljerte regnskapsdata fra 2013 (2011). Regnskapsdata for 2013 er allerede samlet inn fra sentraladministrasjon ved universiteter og høyskoler som del av NIFUs arbeid med FoU-statistikken. Data fra NIFUs forskerpersonalregister, kombinert med lønnsdata fra Statens Tjenestemannsregister Tidsbruksdata fra NIFUs og AFIs tidsbruksundersøkelser for vitenskapelig ansatte fordelt på undervisning, veiledning, FoU inkl. forskningsadministrasjon, annen administrasjon og andre oppgaver. Data om studenter, ferdige kandidater og studiepoengproduksjon hentet fra DBH Supplerende data fra utvalgte læresteder 6

7 Metode Del 1 Fremgangsmåte for å fordele kostnader på enheter og utdanninger: Separat analyse der kostnadene knyttet til fellesfunksjoner, stab, støtte og administrasjon fordeles på hovedkategoriene gitt av KD. Hensikt: Få frem reelle kostnader ved å yte tjenester og unngå stor variasjon i institusjonenes administrasjonskostnader som følge av ulikheter i kontering av kostnader. OBS! Arealkostnader håndteres for seg. 7

8 Metode Del 2 Fremgangsmåte for å identifisere kostnadsdrivere ved enheter og utdanninger: Dekomponering og identifikasjon av lønnskostnader: Lønn til vitenskapelig og faglig ansatte fordeles ved bruk av tidsstudier gjennomført av NIFU og AFI. Lønn til teknisk/administrativt personale fordeles forholdsmessig etter arbeidsoppgaver og nivået de er tilsatt på. Dekomponering og identifikasjon av driftskostnader: Driftskostnader fordeles etter: Forskning Undervisning Administrasjon Museumsvirksomhet Dersom dataene tillater det, vil vi identifisere kostnadsdrivere på mer detaljertnivå. Et eksempel på dette kan være kostander tilknyttet betjening av studenter. 8

9 Metode Del 2 Analyser av forskjeller i kostnadsnivå på institusjonsnivå og for utvalgte studier: For å undersøke kostnadsforskjeller vil vi bruke broanalyser som grafisk viser kostnadsforskjeller mellom ulike insitusjoner, ulike utdanninger mv. Eksempel: 9

10 Fremdriftsplan Prosjektet har to milepeler. Delrapport 1 kostnadskartlegging og identifisering av kostnadsdrivere leveres ultimo august. Delrapport 2 analyse av kostnadsforskjeller leveres ultimo oktober Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid mellom NIFU og Deloitte, som har komplementær kompetanse. Det er videre tilknyttet en referansegruppe med bl. a erfarne økonomisjefer og økonomimedarbeidere ved utvalgte universiteter og høyskoler som allerede er en del av NIFUs samarbeidsnettverk for analyser for regnskapsdata i arbeidet med FoU-statistikken. 10

11 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Bakgrunn 2 Offentlige virksomheter kan samlet sett spare milliardbeløp ved å profesjonalisere anskaffelsene Offentlige virksomheter

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS Arveguiden 2015 Deloitte Advokatfirma AS Hvem har arverett Arvetavle Oldeforeldre arver ikke Rett på arv kan en person ha i egenskap av å være avdødes slektning avdødes ektefelle eller samboer arving i

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner / Advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard Eierskiftealliansen, Kongsvinger 29. januar 2015 Sentrale problemstillinger ved eierskifte Nye rammebetingelser

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst

Detaljer

Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren

Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren Consulting Februar 2012 En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren Bred erfaring fra kommunesektoren Hvorfor velge Deloitte som samarbeidspartner? Bred kommuneerfaring Deloitte har kommunal sektor som

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet Audit & Advisory Desember 2013 Kartlegging av givermarkedet Innholdsfortegnelse Forord 4 Oppsummering 5 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 6 Faddere/fastgivere 7 Inntekter

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Juni 2013 1.april 2013-30. juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til

Detaljer