Toll og særavgifter Nyhetsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toll og særavgifter Nyhetsbrev"

Transkript

1 Toll og særavgifter Nyhetsbrev Januar 2014 Tollmyndighetene har vært svært aktive den siste tiden, og både importører/eksportører av varer og særavgiftspliktige har en del nytt å sette seg inn i. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist: GSP-sertifikater ny autorisasjonsordning Tollkreditt endringer for utenlandske foretak Dom om ansvar for NOx-avgift Midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn Antidumping toll biodiesel Elektronisk omberegning i TVINN Nye særavgiftssatser 1. GSP-sertifikater ny autorisasjonsordning Det er gjort endringer i reglene om opprinnelsessertifikater for varer fra utviklingsland (det såkalte GSP-systemet). Endringen gjelder varer som har opprinnelses-sertifikat, men der det må utstedes et erstatningssertifikat pga mellomlagring f.eks. i EU før transport til Norge. Importører kan fra 1. januar søke om en autorisasjon for å kunne importere GSP-varer tollfritt før det er utstedt erstatningssertifikat. Dette har særlig betydning for importører av tekstiler. Det må fortsatt søkes om erstatningssertifikat i landet der varen mellomlagres, og lettelsen ligger i at den norske importøren slipper å legge ut toll mens man venter disse sertifikatene. Autorisasjon gis på nærmere vilkår, og PwC vil kunne bistå importører med å søke om autorisasjon etter den nye ordningen.

2 2. Tollkreditt endringer for utenlandske foretak Mens norske foretak får innvilget tollkreditt uten krav om sikkerhet (bankgaranti) dersom foretaket anses kredittverdig, har tollmyndighetene fram til nylig krevet sikkerhet fra alle utenlandske foretak. Fra 1. november 2013 vil foretak fra EØS-land som Norge har avtale om innkrevingsbistand med, kunne få tollkreditt uten krav om sikkerhet dersom kredittverdigheten for øvrig er god. Vi har også erfart at tollmyndighetene nå setter som et vilkår at det utenlandske foretaket er registrert i både Merverdiavgiftsregisteret og Foretaksregisteret. Dette er uproblematisk for utenlandske foretak med egen filial i Norge, men virker ikke gjennomtenkt for NUF uten eget kontor og personell her i landet. Tollmyndighetene har krevet at også slike foretak registrerer seg i Foretaksregisteret, evt. får en bekreftelse fra Foretaksregisteret på at foretaket ikke er registreringspliktig. PwC kan bistå utenlandske foretak med søknader om tollkreditt, korrespondanse med toll- og registreringsmyndighetene om de ulike registreringsordningene og dokumentasjon av at selskapet evt. kan få tollkreditt uten sikkerhetsstillelse. 3. NOx-avgift ansvar for avgift på flyttbare borerigger Høyesterett fastsatte i dom av 13. november 2013 at ansvaret for NOx-avgift på flyttbare borerigger lå hos riggentreprenøren og ikke operatøren på det aktuelle oljefeltet. Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2014 fastsatt endringer i reglene, som innebærer at operatør er avgiftssubjekt for disse utslippene. Konsekvensen av endringene er at operatør fra 1. januar 2014 er registreringspliktig for utslipp av NOx fra flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet. Dette innebærer at registreringer og innrapporteringer til Tollvesenet fra og med 1. januar 2014 for virksomheter som berøres av endringene skal skje slik de ble gjort inntil tidspunktet for Høyesteretts dom. Operatører som feilaktig har innbetalt avgift for utslipp fra flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet, kan søke om tilbakebetaling av avgift. Krav om tilbakebetaling må dokumenteres, og kravet sendes den tollregionen virksomheten er registrert i. PwC kan bistå med å søke refusjon, samt å overholde tollmyndighetenes dokumentasjonskrav.

3 4. Midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn Fra 1. januar 2014 er det ikke lenger et krav for avgiftsfritak ved midlertidig innførsel av utenlandske firmabiler at arbeids- / oppdragsgiver er hjemmehørende i EØS-området. Dette medfører at det er mulig å bruke f.eks. russisk-registrerte firmabiler i Norge. Vi gjør oppmerksom på at bruken er avhengig av forhåndssøknad til tollmyndighetene, og at visse vilkår må være oppfylt. Toll- og avgiftsdirektoratet har i tillegg gjennomført en høring der det er foreslått en ordning med avgiftsfri bruk av såkalt privatlånt utenlandsregistrert kjøretøy i inntil 25 dager. Den foreslåtte endringen er foreløpig ikke trådt i kraft. 5. Antidumping toll biodiesel EU har i lengre tid ilagt straffetoll for biodiesel med opprinnelse i USA på grunn av påstått dumping av disse varene på det europeiske markedet, og utvider nå sanksjonene til også å gjelde biodiesel fra Argentina og Indonesia. EUs antidumping-tiltak vil kunne ha betydning for norske virksomheter som importerer slike produkter fra de aktuelle landene og videreselger dem til det europeiske markedet. Det er viktig å være klar over at dette kan gjelde selv om produktene blir bearbeidet i Norge, og at vår erfaring tilsier at både den tollmessige klassifiseringen av produktene og spørsmålet om opprinnelse kan være vanskelig. 6. Elektronisk omberegning i TVINN I løpet av 1. halvår 2014 vil elektronisk omberegning i TVINN settes i produksjon. Dette innebærer at deklaranter får muligheten til å sende inn søknad om omberegning elektronisk til Tollvesenet gjennom TVINN. Tollmyndighetene kan be om at ytterligere dokumentasjon skal sendes for dokumentkontroll. 7. Nye særavgiftssatser Særavgiftssatsene er stort sett bare indeksregulert i forbindelse med Statsbudsjettet denne gangen, med følgende unntak: Økt CO2-avgift på mineralolje, med unntak av autodiesel Økt CO2-avgift på naturgass og LPG Opphevelse av avgiftsfritak CO2 avgift for verneverdige fartøy mv Redusert adgang til refusjon av CO2-avgift for fiske- og fangstfartøy Endring i engangsavgiften, ved at det legges større vekt på utslipp og mindre på motorstyrke Redusert omregistreringsavgift Økt el-avgift Økt avgift på produkter som inneholder HFK/PFK-gass De nye avgiftssatsene, som gjelder fra 1. januar, følger i vedlegget. Det er ikke vedtatt materielle endringer i tollsatsene for 2014.

4 Kontakter Kontakt oss gjerne dersom dere ønsker mer detaljert informasjon, eller ønsker å diskutere konsekvensene av disse endringene for din bedrift: Lars Flatåker advokat og tollekspert Per Kirknes advokat og tollekspert Kjetil Øpstad tollrådgiver Yngvar E. Solheim partner, customs and world trade The information contained in this publication should not be relied on as professional advice and should not be regarded as a substitute for advice in individual cases. No responsibility for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in this publication is accepted by the author or the publisher PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

5 Vedlegg: Avgiftssatser fra 1. januar Avgift på alkoholholdige drikkevarer Endring i % Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 6,85 6,98 1,9 Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 4,46 4,54 1,8 Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter a) 0,0 0,7 vol.pst b) 0,7 2,7 vol.pst 3,06 3,12 2,0 c) 2,7 3,7 vol.pst 11,52 11,74 1,9 d) 3,7 4,7 vol.pst 19,96 20,34 1,9 Avgift på tobakkvarer Sigarer, kr/100 gram ,7 Sigaretter, kr/100 stk ,7 Røyketobakk, kr/100 gram ,7 Snus, kr/100 gram ,1 Skrå, kr/100 gram ,1 Sigarettpapir, kr/100 stk 3,58 3,65 2,0 Engangsavgift på kjøretøy Personbiler mv. Avgiftsgruppe a 2 Egenvekt, kr/kg første kg 37,59 38,30 1,9 neste 250 kg 81,94 83,50 1,9 neste 100 kg 163,90 167,01 1,9 resten 190,61 194,23 1,9 Motoreffekt, kr/kw første 70 kw (65 kw i 2013) neste 30 kw (25 kw i 2013) 275,00 240,00-12,7 neste 40 kw 790,00 695,00-12,0 resten 1 960, ,00-12,2 NO X -utslipp, kr per mg/km 35,00 46,14 31,8 CO 2 -utslipp, kr per g/km første 105 g/km (110 g/km i 2013) neste 15 g/km 764,00 779,00 2,0 neste 40 g/km 770,00 785,00 1,9

6 neste 70 g/km 1 796, ,00 1,9 Resten 2 883, ,00 1,9 fradrag for utslipp under 105 g/km (110 g/km i 2013), gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 105 g/km (110 g/km i 2013) 814,00 829,00 1,8 fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km 966,00 984,00 1,9 Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b, 3 egenvekt, pst. av personbilavgift motoreffekt, pst. av personbilavgift NO X -utslipp, pst. av personbilavgift CO 2 -utslipp, pst. av personbilavgift Campingbiler. Avgiftsgruppe c, 4 pst. av personbilavgift Beltebiler. Avgiftsgruppe e, pst. av verdiavgiftsgrunnlaget Motorsykler. Avgiftsgruppe f, stykkavgift, kr ,9 Motoreffektavgift, kr/kw første 11 kw Resten 482,28 491,44 1,9 Slagvolumavgift, kr/cm 3 første 125 cm neste 775 cm 3 37,22 37,93 1,9 Resten 81,62 83,17 1,9 Snøscootere. Avgiftsgruppe g Egenvekt, kr/kg første 100 kg 15,27 15,56 1,9 neste 100 kg 30,55 31,13 1,9 Resten 61,07 62,23 1,9 Motoreffekt, kr/kw første 20 kw 40,74 41,51 1,9 neste 20 kw 81,44 82,99 1,9 Resten 162,87 165,96 1,9 Slagvolum, kr/cm 3 første 200 cm 3 3,19 3,25 1,9 neste 200 cm 3 6,37 6,49 1,9 Resten 12,73 12,97 1,9

7 Drosje. Avgiftsgruppe h, 5 egenvekt, pst. av personbilavgift motoreffekt, pst. av personbilavgift NO X -utslipp, pst. av personbilavgift CO 2 -utslipp, pst. av personbilavgift Veteranbiler. Avgiftsgruppe i, stykkavgift, kr ,9 Minibusser. Avgiftsgruppe j, 6 pst. av personbilavgift Årsavgift, kr/år Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter ,9 Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter ,9 Campingtilhengere ,8 Motorsykler ,9 Traktorer, mopeder mv ,4 Vektårsavgift, kr/år varierer varierer 12,5 Omregistreringsavgift varierer varierer -10,8 Avgift på båtmotorer, kr/hk 158,50 161,50 1,9 Veibruksavgift på drivstoff, kr/liter Bensin 7 4,78 4,87 1,9 Autodiesel 8 3,75 3,82 1,9 Biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene 1,87 1,91 2,1 Avgift på elektrisk kraft, øre/kwh Generell sats 11,61 12,39 6,7 Redusert sats 0,45 0,45 - Grunnavgift på mineralolje mv. Mineralolje, kr/liter 1,018 1,557 52,9 Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter 0,126 0,126 - Avgift på smøreolje, kr/liter 1,90 1,94 2,1 CO 2 -avgift Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm 3 0,96 0,98 2,1

8 Mineralolje generell sats, kr/liter 0,61 0,88 44,3 Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter 0,61 0,62 1,6 Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter 0,43 0,56 30,2 Mineralolje til annen innenriks luftfart, kr/liter 0,71 0,84 18,3 Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter 0,31 0,31 - Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter 0,13 0,26 100,0 Bensin, kr/liter 0,91 0,93 2,2 Naturgass, kr/sm 3 0,46 0,66 43,5 LPG, kr/kg 0,68 0,99 45,6 Redusert sats for naturgass, kr/sm 3 0,05 0,05 - Svovelavgift, kr/liter 0,078 0,079 1,3 Avgift på utslipp av NOx, kr/kg 17,01 17,33 1,9 Avgift på sluttbehandling av avfall, kr/tonn Avgift på biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene ,9 Avgift på deponering av annet avfall ,7 Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg 65,41 66,65 1,9 Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO 2 -ekvivalenter ,1 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg 18,56 18,91 1,9 Avgift på alkoholfrie drikkevarer Ferdigvare, kr/liter 3,06 3,12 2,0 Konsentrat (sirup), kr/liter 18,68 19,03 1,9 Sukkeravgift, kr/kg 7,18 7,32 1,9 Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk. Grunnavgift, engangsemballasje 1,08 1,10 1,9 Miljøavgift a) Glass og metal 5,24 5,34 1,9 b) Plast 3,16 3,22 1,9 c) Kartong og papp 1,30 1,32 1,5 Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 2,5 2,5 -

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+ For importører og eksportører av varer er det viktig å holde seg oppdatert på regelendringer innenfor tollovgivningen. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist:

Detaljer

Budsjett 2014. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2014. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 2014 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser 1 Finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

Budsjett 2011. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2011. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 2011 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens petroleumsfond utenom lånetransaksjoner i 2010 og 2011 (Millioner

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

NOxutslipp. Motoreffekt

NOxutslipp. Motoreffekt www.pwc.no Bilavgifter Avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kw) NOxutslipp (mg/km) CO 2 - utslipp (g/km) Slagvolum (cm³ ) Sats per enhet - 2015 Vrakpantavgift

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2015 Rundskriv nr.11/2015 S II Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2008... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2012 Rundskriv nr. 13/2012 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2009... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 Rundskriv nr. 13/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-1, avgiftskoder BE, CB Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

AVGIFTSHISTORIE 2014

AVGIFTSHISTORIE 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaardsgate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 86 03 00 Telefax: 22 86 02 35 AVGIFTSHISTORIE 2014 A. TIDLIGERE AVGIFTER B. GJELDENDE AVGIFTER

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2015 Rundskriv nr. 1/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2015 Rundskriv nr. 2/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2012 Rundskriv nr. 3/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

En vurdering av særavgiftene

En vurdering av særavgiftene Norges offentlige utredninger NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 1. desember 2006. Avgitt 22. juni 2007. Til Finansdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak) Kapittel 1 Generelt 1-1 Vedtakets anvendelsesområde Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Versjon II Oslo 26. september 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer