REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

2 Markedssjef Arild Inge Markussen Priskurven på kraftbørsen NordPool har i det siste året lignet på en berg- og dalbane. Spotprisen startet på rundt 30 øre/kwh i januar 2006 var oppe i over 60 øre/kwh i august før den stupte ned og ligger i skrivende stund på ca 25 øre/kwh. Iforbindelse med den potensielle strømkrisen i august/september i fjor var det et enormt fokus fra media på mulige skyhøye strømpriser for vinteren 2006/2007. Mange valgte å sikre seg med fastpriskontrakter. Undertegnede var en av dem. De fleste av våre kunder som bandt seg til fastavtal tegnet 3 års avtaler. Det er for tidlig å si noe om en slik avtaleinngåelse var gunstig eller ikke. Bakgrunnen for det kraftige prisfallet i 4. kvartal i 2006 var styrking av den hydrologiske balansen (vann i magasinene + markvann + snø) i Norge og Sverige. Den gikk fra minus 30 TWh i august 2006 til pluss 20 TWh i januar/ februar En slik styrking av hydrologisk balanse, 50 TWh på fire mnd, har aldri vært målt tidligere. Hva skjer med kraftprisene i 2007? Igjen er det været som har en avgjørende rolle. Ved normal nedbørsmengde og temperatur viser analyser at prisene ikke vil endre seg stort i løpet av året, men som vi alle vet kan ingen styre været. Det har vært stor diskusjon rundt import/eksport av kraft fra Norge i de siste årene. I 2006 importerte Norge 1 TWh av kullkraft/kjernekraft fra sine naboland. I 6 av 10 år er Norge avhengig av import av kraft. For å begrense de store pris-sprangene i forbindelse med «tørre» år, er det viktig å sette fart i ny produksjon av vannkraft. Krafthandler Kåre Sæther mener prisutviklinga på strøm i 2006 var helt ekstraordinær. Utsiktene så langt i år ser langt mer normal ut. Tror på stabile priser 2006 var et historisk år der kraftprisen gikk helt i taket. Prognosene for 2007 tyder på en mer stabil prisutvikling. Vi kan aldri garantere hvordan prisene vil utvikle seg utover året. Men våre prognoser og dagens terminpriser på kraftbørsen NordPool, tyder på en mer stabil utvikling. Kraftreservene i form av snømengde og magasinfylling ligger TWh (milliarder kwh) over det som er normalt landet sett under ett. På samme tid i fjor lå de 10 TWh under normalen, forteller krafthandler Kåre Sæther i HelgelandsKraft. Etter en snøfattig og tørr vår og sommer, gikk prisene til himmels utover høsten i fjor. Stenging av kjernekraftverk og øre/kwh W01-06 W09-06 W17-06 W25-06 Historisk og forventet utvikling NordPool W33-06 W41-06 W49-06 W05-07 lite nedbør var noen av årsakene til denne utviklingen. Norske kraftselskap fikk ordre fra NVE om å lage beredskapsplaner i tilfelle rasjonering, og markedet generelt var svært nervøst. Det bidro ytterligere til at prisene steg. Prisutviklingen gjennom året i 2006 var helt unormal. Den utviklingen vi så utover høsten og førjulsvinteren i fjor har vi aldri sett før. Først et prisnivå så høyt at at vi knapt har sett det før. Så enorme mengder nedbør, med påfølgende økt produksjon og et ganske formidabelt prisfall, forteller Sæther. Situasjonen så langt i 2007 ser ut til å være langt mer normal. Ikke minst har det med de kraftreservene snøen og magasinfyllingen representerer, sier krafthandleren. NP Spot Terminpriser NP Uke W13-07 W21-07 W29-07 W37-07 W45-07 En gigantisk prisstigning med påfølgende prisfall utover høsten i fjor, gjør at 2006 vil gå over i historien som et helt spesielt kraftår. 2

3 Tar i bruk nye avtaler Fra nyttår ble nye standardavtaler for levering av strøm tatt i bruk. Det nye avtaleverket for levering av strøm omfatter nettleie, tilknytning og levering av elektrisk kraft. Standardavtalene er i samsvar med kravene til vern av forbrukernes rettigheter i forbrukerlovgivningen, og brukes av alle nettselskap i landet, forklarer Mona Nicolaisen i HelgelandsKraft. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon sier at det nye lovverket gir forbrukerne et bedre vern ved spørsmål om stenging av forbrukernes anlegg, ved at innsigelser fra forbrukeren kan få virkning for stengingen. I praksis innebærer dette at kraftselskapene har en lenger varslingsfrist før stenging av strøm kan skje. Endringene i avtaleverket kommer etter en god dialog mellom Ny energirådgiver på plass Trond Skaland (47) er på plass som ny energirådgiver i HelgelandsKraft. Han kommer fra jobben som markedskonsulent i Helgeland Arbeiderblad, og skal jobbe med bedriftskundemarkedet til HK. Dette er en svært spennende og utfordrende jobb. Jeg blir en del av et team på tre personer. Den første tida skal jeg bruke til å gjøre meg kjent, og å besøke en del av våre bedriftskunder, forteller Skaland. Et nytt avtaleverk som omfatter nettleie, tilknytning og levering av kraft er på plass, og vil gi forbrukerne et sterkere vern, sier Mona Nicolaisen i HelgelandsKraft. Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerombundet (FO). I korthet kan man si at endringene i standardvilkårene i større grad er formulert som rettigheter for forbrukerne, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Faste satser I tillegg til nye standardavtaler, er energiloven endret fra nyttår slik at forbrukerne kan kreve kompensasjon dersom strømmen blir borte i mer enn 12 timer. 47-åringen er en erfaren selger og har bakgrunn fra bank og media. Han var på plass i jobben 1. februar. Jeg har kontor i Mosjøen, men har bedrifter over hele Helgeland som arbeidsfelt, sier han. Det er utarbeidet faste satser for hva du har krav på av kompensasjon dersom strømmen blir borte: * For avbrudd over 12 timer kan du kreve 600 kroner * Varer avbruddet over 24 timer kan du kreve kroner * Er du uten strøm i over 48 timer øker kompensasjonen til kroner. * Skulle strømmen være borte i over 72 timer, kan du kreve et tillegg på kroner for hver påbegynte 24 timers periode avbruddet varer. Forbrukerne bør være oppmerksomme på at det går et klar skille mellom kompensasjon og erstatning. Kompensasjon kan kreves i tilfeller der uvær eller andre forhold som ligger utenom kraftselskapets herredømme forårsaker strømbrudd. Erstatning kommer kun til anvendelse i de tilfellene der årsaken til strømbrudd kan forklares med uaktsomhet fra kraftselskapet, sier Mona Nicolaisen i HelgelandsKraft. Mer om det nye avtaleverket kan du lese på forbruker.no eller ebl.no Kundesenteret svarer Hvordan skal jeg gå fram dersom jeg har behov for byggestrøm? Når kunden kontakter HelgelandsKraft og ønsker byggestrømskap må vi vite følgende: * Navn og regn.adr. på kunden, anleggets adresse der skapet skal stå. * Skapstørrelse, dato for oppsetting og om der er noe å henge opp skapet på. HelgelandsKraft informerer om: * At skapet skal være låst * Det skal henge min. 1,5 m fra bakken * Kostnader * Gjør avtale om nøkkel skal hentes eller at montørene tar den med. * Når skapet er oppsatt sendes nettleieavtale og prisliste til kunden. Inger Lise Valla (fra venstre), Laila Sandvik og Anne- Grethe Aakvik. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ønsker strøm til hytta? Det første du må gjøre er å ta kontakt med HelgelandsKraft for å forhøre seg om det er teknisk mulig å få strøm til hytta. Når det er avklart og det er mulig, får kunden et pristilbud som gjelder i tre måneder. Når tilbudet er akseptert må det tas kontakt med installatør som legger opp det elektriske og forhåndsmelding sendes til HK. Det må deretter tas kontakt med kundesenteret for å bestille strøm og ordre blir deretter sendt til målerinspektør som setter opp måler og kobler til strømmen når ferdigmelding fra installatør er mottatt. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Bedriftsprofilen Bidrar til aktivitet og trivsel Gjennom HelgelandsKraft sine mange samarbeidsavtaler bidrar vi til lokal aktivitet og trivsel. Det sier markedssjef Arild Markussen. I år bruker HK over kroner til å støtte lag, foreninger, idrett og kultur i samtlige av kraftselskapets 14 eierkommuner. Stor respons I november i år inviterte vi lag og foreninger til å søke om samarbeidsavtaler, eller sponsorstøtte om du vil. Vi fikk enorm respons. Det kom inn haugevis med tildels veldig godt begrunnende søknader. Samlet ble det søkt om støtte til en verdi av 4,5 millioner kroner. HK har ingen mulighet til å imøtekomme alle, sier markedssjefen. Ei gruppe på fire personer har hatt en stor jobb med å gå igjennom alle søknadene, og velge ut hvem som får støtte fra HelgelandsKraft i år. Fordeling Felles for alle som får støtte fra oss er at de skal være med og profilere HelgelandsKraft på en positiv måte. Alle som får støtte over kroner har vi egne samarbeidsavtaler med. I tillegg foregår tildelingen Markedssjef Arild Markussen er stolt av at HelgelandsKraft bidrar aktivt til å støtte mange lag og foreninger på Helgeland. utfra hvor stor del den enkelte kommune eier av HK. Som eksempel eier Rana 26 prosent. Det betyr at 26 prosent av de midlene vi bruker til å støtte lokale lag og foreninger går til Rana, opplyser Markussen. Han legger imidlertid vekt på at det aller viktigste for HK er at de gjennom dette lokale engasjementet bidrar til trivsel og aktivitet i mange lokalmiljø rundt om på Helgeland. Viktig Erkjennelsen av at vi er en stor lokal bedrift med dype røtter på Helgeland har også vært viktig for at vi har valgt å øke pengesummen vi bruker til å støtte lokal aktivitet betydelig. Bare i løpet av de to siste årene er dette beløpet fordoblet. I fjor bidro vi alene til å støtte Petter Dass museet på Alstahaug med en million kroner. Dette var midler som kom i tillegg til de midlene vi bruker på ulike lag og foreninger. Du kan godt si at vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og ser at lokal trivsel og lokal aktivitet er svært viktig, sier Markussen. Valget av samarbeidspartnere for 2007 er gjort. Likevel sitter markedssjefen med et mindre beløp som kan brukes dersom det kommer helt spesielle arrangementer eller prosjekt som er viktige å støtte. Realiserte drømmen om et liv i Thor Inge og Heidi Kristensen tok drømmene på alvor. For sju år siden flyttet de fra gode jobber på Mo, til Umbukta for å drive fjellstua. Du kan godt si at dette var en drøm som ble til virkelighet. Vi hadde hytte i området, og hadde sett på fjellstua som sto her. Den var i relativt dårlig forfatning, og vi begynte å diskutere om vi kanskje skulle overta den og åpne kafè og ha noen rom til utleie, forteller Thor Inge. Etter ei tid med spekulasjoner bestemte de seg for å ta steget. Høsten 2000 overtok de Umbukta fjellstue. Våren 2001 åpnet de kafeen. Huset ble solgt, og Thor Inge har sammen med Kafeèn på Umbukta fjellstue er et trivelig møtested for hyttefolket og et populært spisested. Thor Inge og Heidi sørger selv for serveringen. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. fjellet Thor Inge og Heidi Kristensen har lagt ned et betydelig arbeid og kan tilby et fjellstueanlegg av topp kvalitet. I bakgrunnen pakkhuset som er nyrestaurert og inneholder rom og leilighet for utleie. Heidi lagt ned et betydelig antall arbeidstimer for å gjøre fjellstue-anlegget til et attraktivt og moderne spise- og overnattingssted. Tunnelarbeid Vi var heldige med at arbeidet på tunnelen gjennom Umskardet kom i gang, og har leid ut rom til anleggsarbeiderne. I tillegg har vi ganske stor trafikk særlig i forbindelse med høytider og i sommersesongen, forteller de to. I løpet av de siste årene har de i tillegg til å restaurere selve fjellstua, bygd opp pakkhuset slik det så ut i gamle dager. I tillegg har de bygd et stort garasjeanlegg der hyttefolket i området leier garasje til snøscooter, båt eller bil. Og som ikke det var nok består anlegget også av en oppstillingsplass for campingvogner, fullt utstyrt med sanitæranlegg. Egeninnsats En ting er å bygge dette. Men det skal også vedlikeholdes og driftes. Å leie folk er kostbart. Derfor blir det til at vi forsøker å gjøre det meste selv, forteller Thor Inge. Totalt består anlegget Umbukta fjellstue av kvadratmeter bygningsmasse. I tillegg til hovedhuset der de også leier ut rom, inneholder pakkhuset sju dobbeltrom og ei leilighet. Garasjeanlegget består av 141 garasjer og caravan-området har plass til 70 campingvogner. Vi har lånt fem millioner kroner for å få dette til. I tillegg kommer en betydelig andel egeninnsats. Vi er avnhegige av en viss aktivitet for at dette skal gå rundt. Men vi har klart oss så langt, og skal nok gjøre det framover også. Høysesong Torsdag 1. februar åpnet de dørene for årets sesong. Mars og april er gode måneder for fjellstua. Hyttefolk, turister og gjester som kjører fra Mo på dagstur benytter seg av tilbudet til Umbukta fjellstue. Thor Inge og Heidi kunne imidlertid godt tenkt seg å utvide aktivitetstilbudet. Både egen løypemaskin og snøscooterløype de to kilometrene fra fjellstua til svenskegrensen står på ønskelista. Snøscooterløypa har vi søkt om. Rana kommune var positiv, men fylkesmannen sa nei. Slik stivbeint holdning gjør det ikke lettere å drive et sted som dette, mener de to. I flere år har de vært plaget med svært varierende stømtilførsel. Å arrangere julebord har på mange måter vært et sjansespill. En gang var vi akkurat ferdig med matserveringa da strømmen gikk, forteller de. Nå skal imidlertid disse problemene være et tilbakelagt stadium. HelgelandsKraft har lagt ny kabel fra grensen til Mo i Rana, noe som sikrer fjellstua sikker strømforsyning. Vi bruker over kilowattimer strøm i året. En sikker strømforsyning er helt avgjørende for oss. Til tross for problemene har HelgelandsKraft vært imøtekommende og løsningsorientert når det har oppstått problemer, sier Thor Inge og Heidi Kristensen. Nå ser de framover mot en vårsesong med stor trafikk. Umbukta er et meget populært utfartsområde. Man kan knapt finne flottere områder til skiturer om vinteren og fotturer om sommeren. Dette er et eldorado, slår de to gründerne fast. Om man ønsker en helt spesiell overnatting kan rommet med himmelseng i pakkhuset anbefales 5

6 Åtte aggregater parat Sju av HelgelandsKrafts åtte aggregater står parat og klare til bruk i en nødsituasjon. Det åttende forsyner for tiden Sandvær i Herøy med strøm. Utenom arbeidstid tar det ikke mer enn en time før vi er klare til å kjøre ut aggregatene dersom det skulle oppstå en nødsituasjon. Kontinuerlig tilsyn sørger for at nødstrømsanleggene våre til enhver tid er klare til bruk, sier verkstedleder Kurt Opland i HelgelandsKraft. Nødsituasjoner HK har investert flere millioner kroner i de åtte aggregatene som er øremerket nødsituasjoner. Aggregatene brukes også dersom det er behov for å koble ut nettet i et avgrenset område for å opprettholde strømforsyningen. De to største aggregatene kan hver produsere 500 kilowattimer strøm. De drives av dieselmotorer på 650 hestekrefter. I tillegg har kraftselskapet seks aggregat som er noe mindre. Fem av disse drives også av store dieselmotorer. Forsynte Tosbotn Vi er avhengige av lastebil for å frakte dem ut. Når vi kommer fram til området som er strømløst, er det en forholdsvis enkel sak for fagfolk å få dem i drift. Sist vi benyttet de store aggregatene var under stormen Narve, Verkstedleder Kurt Opland sørger for at HelgelandsKraft sine nødstrømsaggregat er klare til bruk. Her foran et av HKs to største aggregat. da vi forsynte Tosbotn med strøm over en forholdsvis lang periode mens hovedforsyningen ble reparert, sier Opland. Nødvendig Det er langt fra gratis å sette inn aggregat som en nødløsning. Etter at strømforsyningen til Sandvær ble brutt, har vi satt opp et aggregat der, mens reparasjonene pågår. Både transport og drift innebærer utgifter på flere titusen kroner. Men for oss var det aldri noe alternativ at de få beboerne på Sandvær skulle være uten strøm, sier nettsjef Frode Valla. Han mener investeringen i aggregatparken har vært nødvendig for HK. Folk skal være trygge på at vi gjør det som står i vår makt for å sikre forsyningen. Dårlig vær kan godt være en forklaring på at et område er strømløst, men ingen unnskyldning for at det skal gå lang tid uten at folk får strøm, sier nettsjefen. Det har også vært litt av bakgrunnen for at vi har investert så tungt som vi har gjort i aggregat, sier nettsjef i HelgelandsKraft, Frode Valla. Deltar i reklamefilm for realfagrekruttering Torkil Nersund er med i en reklamefilm som skal få flere unge til å velge realfag. Torkil Nersund i HelgelandsKraft deltar i en nasjonal reklamefilm for å sikre rekrutteringen til realfag i videregående skoler. Jeg ble spurt om å delta i filmen som er et samarbeidsprosjekt der blant annet Energibedriftenes landsforening har vært med på finansieringssiden. Filmen er et ledd i kampanjen for å få flere unge til å velge realfag, forteller Torkil Nersund. Han er utdannet elkraftingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I HelgelandsKraft jobber 26-åringen som prosjektutvikler. Det innebærer blant annet prosjektering av kraftverk og kraftutbygging. Det var selvfølgelig artig å være med på dette, sier Nersund, som var noen dager i Sandefjord i forbindelse med innspillingen. Reklamefilmen ligger på nettstedet Her finnes en rekke filmer fra yrker der realfag er en nødvendig kompetanse. 6

7 Jeg jobber i HK Navn: Per-Einar Pedersen Funksjon i HK: Energiingeniør Alder: 38 Bosted: Kulstadlia i Mosjøen Plassjef Einar Thorvaldsen hos YIT i Mosjøen (t.v), energimontør Inge Øygård, som nå tar et nytt fagbrev som elektromontør, og Bård Svendsen i HelgelandsKraft er så langt meget tilfreds med det videreutdanningstilbudet som nå utprøves. Unikt kompetanseløft Energimontør Inge Øygård er en av to fagarbeidere som er med på et unikt prosjekt for videreutdanning. Gjennom et samarbeid mellom HK og YIT er han nå i gang med å ta fagbrev som elektromontør. Prosjektet for videreutdanning av fagarbeidere er unikt og er kommet i stand som et resultat av kreative innspill og nytenking. Prøveprosjekt Dette er et prøveprosjekt. Energimontør Inge Øygård som er ansatt i HelgelandsKraft, får ta et nytt fagbrev som elektromontør gruppe L gjennom å ta læretida hos YIT. Det samme gjelder elektromontør Rune Sørgård som er ansatt i YIT. Han er nå er i gang med å ta fagbrev som energimontør ved å ta læretida hos HK, forteller Bård Svendsen i HelgelandsKraft. Både Han og Einar Thorvaldsen ved YIT i Mosjøen mener denne ordninga kan være et eksempel på samarbeid som andre bedrifter godt kan kopiere. Fordeler Fordelene er mange. Ikke minst er det en styrke at ansatte i de to bedriftene kan ta videreutdanning og på den måten tilføre sine egne bedrifter ny kompetanse, sier Svendsen og Thorvaldsen. I første omgang er dette en prøveordning som evalueres underveis og når de to som er i gang med videreutdanningen er ferdige. Først når vi har evaluert dette skikkelig kan vi bestemme om dette kan bli en permanent ordning, sier Bård Svendsen i HelgelandsKraft. Svært positivt For Inge Øygård (29) er dette en ordning som han setter svært stor pris på. Det hele startet vel med at jeg tok et initiativ for å få dette til. Responsen fra HK og YIT var meget positiv. Deretter kom opplæringskontoret med Einar Knutli på banen, og det ble etterhvert laget formelle avtaler. Jeg har permisjon med lønn fra HK. Videreutdanningen tar ett og et halvt år. Ordningen er meget god og jeg tror at dette er veien å gå for å gjøre bedriftene enda mer attraktive, sier Øygård. Han skal gjennom både praktisk og teoretisk opplæring. Teorien er det opplæringskontoret for Midt-Helgeland som tar seg av. Unikt Einar Knutli ved opplæringskontoret for Midt-Helgeland beskriver dette prosjektet som unikt. Jeg har aldri vært borti et lignende samarbeid mellom to bedrifter. Dette er en styrke både for bedriftene som blir tilført nye kompetanse, men det er også en styrke for de arbeidstakerne som får mulighetene til et slikt kompetanseløft, sier Einar Knutli. Hva er du opptatt av nå? I jobben er jeg opptatt av diverse prosjekter som skal utføres i løpet av året. Privat jobber jeg med å pusse opp badet. Hva er det beste med å jobbe i HK? Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver. Godt arbeidsmiljø. Hva gjør du i fritida? Jeg er fotballtrener for småguttelaget til Halsøy IL. Ellers drar jeg gjerne på hytta ved Tomasvatn i Grane sammen med kone og sønn. Da blir det gjerne turer i skog og mark med hytta som utgangspunkt. Inviter en kjent person på middag. Jeg foretrekker å spise middag med noen jeg kjenner, framfor noen som er kjent. Hva villle du servert? Helstekt indrefilet med grønnsaker og fløtegratinerte poteter. En god fransk eller italiensk rødvin hører til. Anbefal en god bok Leser lite bøker, men Henning Mankells krimromaner kan anbefales. Hva gjør du for å holde deg i form? Ski- og fotturer, og litt volleyball på bedriftsnivå. Hva er du villig til å demonstrere for? Sykehus og skole. Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Jeg ville brukt litt på hus og hytte. Resten ville jeg satt av til framtidige formål. Hva gjør du om fem år? Hvem vet, men jeg håper at jeg fortsatt jobber i HK. 7

8 Vil redusere forbruket med ti prosent HelgelandsKraft drar nå i gang et prosjekt der målet er å redusere eget strømforbruk med ti prosent. HelgelandsKarft er en stor bedrift med en stor bygningsmasse spredt over hele Helgeland. Vårt mål er at vi gjennom det prosjektet vi nå starter, skal kunne redusere vårt forbruk med ti prosent, sier Asle Bardal og Stian Vikdal i HelgelandsKraft. En del av tiltakene HelgelandsKraft iverksetter kan være eksempler som både private og bedrifter kan benytte seg av. Tiltak som å slå av lys i rom som ikke er i bruk og å senke temperaturen med en grad eller to kan hvem som helst starte med. Vi tar i bruk styringssystemet E::SAVE som er utviklet av Norsec og som gjør at vi har kontinuerlig oversikt over eget forbruk. Dette er et nytt web basert produkt som HK forhandler på vegne av Norsec. De som ønsker å vite mer om dette systemet kan kontakte oss, sier Bardal og Vikdal. De oppfordrer både bedrifter og private til å ta et tak for å redusere strømforbruket. For private dreier det seg egentlig bare om å starte. Deres råd er å starte med å lese av strømmåleren minst en gang hver måned. Vær bevisst ditt eget forbruk av Vi starter et prosjekt for å redusere eget strømforbruk med ti prosent. Både husholdninger og bedrifter kan på en enkel måte komme i gang med slike prosjekt, mener Asle Bardal (t.h) og Stian Vikdal. strøm. Bare det kan bidra til at man sparer mellom sju og ti prosent, sier Stian Vikdal. Noen råd som på en enkel måte bidrar til å spare strøm: Senk temperaturen fra 21 til 20 grader. Forbruket til oppvarming reduseres med fem prosent. Blir det for varmt skru av ovnene i stedet for å lufte ut varmen. Ta i bruk sparedusj. Brukes dusjen ti minutter hver dag sparer du 1000 kroner i året. Bruk sparelyspærer Enkle tidsur og andre styringssystemer gjør det enklere å bruke strøm når du behøver det. Ikke la elektriske apparater som TV og datamaskin stå stand-by. Slå dem av. Kjøp elektrisk utstyr med energimerking. Merkingen viser hvor mye strøm apparatet bruker. Sudoku Adresse: Industrivn Mosjøen Redaksjon: SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Kvalitet og smarte løsninger 6 Nr. 4 2006 Flott læretid i HK 4 Nettsjef Frode Valla Sist vinter ga oss virkelig noe å tenke på med hensyn

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no Umbukta hyttefelt stedet for din mest verdifulle tid Velkommen til Umbukta Nå har du muligheten til å skaffe deg hytte i friluftseldoradoet Umbukta. Med eventyrlige friluftsmuligheter og kort vei til byen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Vi møter morgendagen i ny profil

Vi møter morgendagen i ny profil Alltid til stede Vi møter morgendagen i ny profil Vi ønsker å fremstå som en nær og solid bedrift som er til stede for kunden. Godt forankret med verdiskapning og nyskapning i høysete. Valdres Energiverk

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Det har tatt bransjen 6 år å komme tilbake på samme nivå som før vinteren med de høye strømprisene Kilde: TNS Gallup Energibarometer 1934 2000

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet!

Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet! Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet! Orion700 som bordmodell Orion700 som veggmodell Lavere strømregning og bedre komfort Ved hjelp

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Søknad om bolystmidler

Søknad om bolystmidler Leksdal 16.04.13 Til Verdal Kommune Fra Leksdal Idrettslag Søknad om bolystmidler Generelt om Marka skianlegg Leksdal IL driver med omfattende anleggsdrift for vinteraktiviteter der det aller meste er

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los.

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los. Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND www.los.no LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR Sommerværet ble aldri det helt store,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN WES Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN 27. JANUAR 2012 1 INNHOLD: 1.OM GRUPPEN...s. 3 2.FORRETNINGSIDÈ...s.4! 2.1 INFORMASJON...s.4! 2.2 STIKKONTAKT...s.4! 2.3 LYSBRYTER...s.5! 2.4 SIKRINGSSKAP...s.5!

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 4 2005

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 4 2005 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2005 Nettsjef Frode Valla Det flimrer fortsatt Vi har nå bak oss en periode med mer nedbør enn på «manns minne». Magasinene til HK og

Detaljer

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11 Entreprenør Team 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 AS Vi har lang erfaring med EntreprenørTeam og har bare positivt å si om samarbeidet og de jobbene de har utført for oss. Bedriften opptrer profesjonelt

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Medium rå tomannsbolig i Bærum lambertz-nilssen arkitekter as Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Det blir nokså høyt ja, sa John tørt mens han kikket opp mot himmelen over

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Sluttbefaring på Tosen-prosjektene Mer enn bare rør Nr. 5 2007 4-5 6-7 En million til Sagbakken 8 Nettsjef Frode Valla En sommer er over Vi

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for husholdning Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 2% Sentralnett

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006 Nytt kraftverk 3 Godkjenning 2 Markedssjef Arild Markussen Kraftmarkedet i Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet og markedet

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen En guide i etter- og videreutdanning i energibransjen Innledning Energibransjen er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Det er avgjørende at de ansatte i bransjen har den nødvendige kompetansen

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer