REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

2 Markedssjef Arild Inge Markussen Priskurven på kraftbørsen NordPool har i det siste året lignet på en berg- og dalbane. Spotprisen startet på rundt 30 øre/kwh i januar 2006 var oppe i over 60 øre/kwh i august før den stupte ned og ligger i skrivende stund på ca 25 øre/kwh. Iforbindelse med den potensielle strømkrisen i august/september i fjor var det et enormt fokus fra media på mulige skyhøye strømpriser for vinteren 2006/2007. Mange valgte å sikre seg med fastpriskontrakter. Undertegnede var en av dem. De fleste av våre kunder som bandt seg til fastavtal tegnet 3 års avtaler. Det er for tidlig å si noe om en slik avtaleinngåelse var gunstig eller ikke. Bakgrunnen for det kraftige prisfallet i 4. kvartal i 2006 var styrking av den hydrologiske balansen (vann i magasinene + markvann + snø) i Norge og Sverige. Den gikk fra minus 30 TWh i august 2006 til pluss 20 TWh i januar/ februar En slik styrking av hydrologisk balanse, 50 TWh på fire mnd, har aldri vært målt tidligere. Hva skjer med kraftprisene i 2007? Igjen er det været som har en avgjørende rolle. Ved normal nedbørsmengde og temperatur viser analyser at prisene ikke vil endre seg stort i løpet av året, men som vi alle vet kan ingen styre været. Det har vært stor diskusjon rundt import/eksport av kraft fra Norge i de siste årene. I 2006 importerte Norge 1 TWh av kullkraft/kjernekraft fra sine naboland. I 6 av 10 år er Norge avhengig av import av kraft. For å begrense de store pris-sprangene i forbindelse med «tørre» år, er det viktig å sette fart i ny produksjon av vannkraft. Krafthandler Kåre Sæther mener prisutviklinga på strøm i 2006 var helt ekstraordinær. Utsiktene så langt i år ser langt mer normal ut. Tror på stabile priser 2006 var et historisk år der kraftprisen gikk helt i taket. Prognosene for 2007 tyder på en mer stabil prisutvikling. Vi kan aldri garantere hvordan prisene vil utvikle seg utover året. Men våre prognoser og dagens terminpriser på kraftbørsen NordPool, tyder på en mer stabil utvikling. Kraftreservene i form av snømengde og magasinfylling ligger TWh (milliarder kwh) over det som er normalt landet sett under ett. På samme tid i fjor lå de 10 TWh under normalen, forteller krafthandler Kåre Sæther i HelgelandsKraft. Etter en snøfattig og tørr vår og sommer, gikk prisene til himmels utover høsten i fjor. Stenging av kjernekraftverk og øre/kwh W01-06 W09-06 W17-06 W25-06 Historisk og forventet utvikling NordPool W33-06 W41-06 W49-06 W05-07 lite nedbør var noen av årsakene til denne utviklingen. Norske kraftselskap fikk ordre fra NVE om å lage beredskapsplaner i tilfelle rasjonering, og markedet generelt var svært nervøst. Det bidro ytterligere til at prisene steg. Prisutviklingen gjennom året i 2006 var helt unormal. Den utviklingen vi så utover høsten og førjulsvinteren i fjor har vi aldri sett før. Først et prisnivå så høyt at at vi knapt har sett det før. Så enorme mengder nedbør, med påfølgende økt produksjon og et ganske formidabelt prisfall, forteller Sæther. Situasjonen så langt i 2007 ser ut til å være langt mer normal. Ikke minst har det med de kraftreservene snøen og magasinfyllingen representerer, sier krafthandleren. NP Spot Terminpriser NP Uke W13-07 W21-07 W29-07 W37-07 W45-07 En gigantisk prisstigning med påfølgende prisfall utover høsten i fjor, gjør at 2006 vil gå over i historien som et helt spesielt kraftår. 2

3 Tar i bruk nye avtaler Fra nyttår ble nye standardavtaler for levering av strøm tatt i bruk. Det nye avtaleverket for levering av strøm omfatter nettleie, tilknytning og levering av elektrisk kraft. Standardavtalene er i samsvar med kravene til vern av forbrukernes rettigheter i forbrukerlovgivningen, og brukes av alle nettselskap i landet, forklarer Mona Nicolaisen i HelgelandsKraft. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon sier at det nye lovverket gir forbrukerne et bedre vern ved spørsmål om stenging av forbrukernes anlegg, ved at innsigelser fra forbrukeren kan få virkning for stengingen. I praksis innebærer dette at kraftselskapene har en lenger varslingsfrist før stenging av strøm kan skje. Endringene i avtaleverket kommer etter en god dialog mellom Ny energirådgiver på plass Trond Skaland (47) er på plass som ny energirådgiver i HelgelandsKraft. Han kommer fra jobben som markedskonsulent i Helgeland Arbeiderblad, og skal jobbe med bedriftskundemarkedet til HK. Dette er en svært spennende og utfordrende jobb. Jeg blir en del av et team på tre personer. Den første tida skal jeg bruke til å gjøre meg kjent, og å besøke en del av våre bedriftskunder, forteller Skaland. Et nytt avtaleverk som omfatter nettleie, tilknytning og levering av kraft er på plass, og vil gi forbrukerne et sterkere vern, sier Mona Nicolaisen i HelgelandsKraft. Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerombundet (FO). I korthet kan man si at endringene i standardvilkårene i større grad er formulert som rettigheter for forbrukerne, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Faste satser I tillegg til nye standardavtaler, er energiloven endret fra nyttår slik at forbrukerne kan kreve kompensasjon dersom strømmen blir borte i mer enn 12 timer. 47-åringen er en erfaren selger og har bakgrunn fra bank og media. Han var på plass i jobben 1. februar. Jeg har kontor i Mosjøen, men har bedrifter over hele Helgeland som arbeidsfelt, sier han. Det er utarbeidet faste satser for hva du har krav på av kompensasjon dersom strømmen blir borte: * For avbrudd over 12 timer kan du kreve 600 kroner * Varer avbruddet over 24 timer kan du kreve kroner * Er du uten strøm i over 48 timer øker kompensasjonen til kroner. * Skulle strømmen være borte i over 72 timer, kan du kreve et tillegg på kroner for hver påbegynte 24 timers periode avbruddet varer. Forbrukerne bør være oppmerksomme på at det går et klar skille mellom kompensasjon og erstatning. Kompensasjon kan kreves i tilfeller der uvær eller andre forhold som ligger utenom kraftselskapets herredømme forårsaker strømbrudd. Erstatning kommer kun til anvendelse i de tilfellene der årsaken til strømbrudd kan forklares med uaktsomhet fra kraftselskapet, sier Mona Nicolaisen i HelgelandsKraft. Mer om det nye avtaleverket kan du lese på forbruker.no eller ebl.no Kundesenteret svarer Hvordan skal jeg gå fram dersom jeg har behov for byggestrøm? Når kunden kontakter HelgelandsKraft og ønsker byggestrømskap må vi vite følgende: * Navn og regn.adr. på kunden, anleggets adresse der skapet skal stå. * Skapstørrelse, dato for oppsetting og om der er noe å henge opp skapet på. HelgelandsKraft informerer om: * At skapet skal være låst * Det skal henge min. 1,5 m fra bakken * Kostnader * Gjør avtale om nøkkel skal hentes eller at montørene tar den med. * Når skapet er oppsatt sendes nettleieavtale og prisliste til kunden. Inger Lise Valla (fra venstre), Laila Sandvik og Anne- Grethe Aakvik. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ønsker strøm til hytta? Det første du må gjøre er å ta kontakt med HelgelandsKraft for å forhøre seg om det er teknisk mulig å få strøm til hytta. Når det er avklart og det er mulig, får kunden et pristilbud som gjelder i tre måneder. Når tilbudet er akseptert må det tas kontakt med installatør som legger opp det elektriske og forhåndsmelding sendes til HK. Det må deretter tas kontakt med kundesenteret for å bestille strøm og ordre blir deretter sendt til målerinspektør som setter opp måler og kobler til strømmen når ferdigmelding fra installatør er mottatt. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Bedriftsprofilen Bidrar til aktivitet og trivsel Gjennom HelgelandsKraft sine mange samarbeidsavtaler bidrar vi til lokal aktivitet og trivsel. Det sier markedssjef Arild Markussen. I år bruker HK over kroner til å støtte lag, foreninger, idrett og kultur i samtlige av kraftselskapets 14 eierkommuner. Stor respons I november i år inviterte vi lag og foreninger til å søke om samarbeidsavtaler, eller sponsorstøtte om du vil. Vi fikk enorm respons. Det kom inn haugevis med tildels veldig godt begrunnende søknader. Samlet ble det søkt om støtte til en verdi av 4,5 millioner kroner. HK har ingen mulighet til å imøtekomme alle, sier markedssjefen. Ei gruppe på fire personer har hatt en stor jobb med å gå igjennom alle søknadene, og velge ut hvem som får støtte fra HelgelandsKraft i år. Fordeling Felles for alle som får støtte fra oss er at de skal være med og profilere HelgelandsKraft på en positiv måte. Alle som får støtte over kroner har vi egne samarbeidsavtaler med. I tillegg foregår tildelingen Markedssjef Arild Markussen er stolt av at HelgelandsKraft bidrar aktivt til å støtte mange lag og foreninger på Helgeland. utfra hvor stor del den enkelte kommune eier av HK. Som eksempel eier Rana 26 prosent. Det betyr at 26 prosent av de midlene vi bruker til å støtte lokale lag og foreninger går til Rana, opplyser Markussen. Han legger imidlertid vekt på at det aller viktigste for HK er at de gjennom dette lokale engasjementet bidrar til trivsel og aktivitet i mange lokalmiljø rundt om på Helgeland. Viktig Erkjennelsen av at vi er en stor lokal bedrift med dype røtter på Helgeland har også vært viktig for at vi har valgt å øke pengesummen vi bruker til å støtte lokal aktivitet betydelig. Bare i løpet av de to siste årene er dette beløpet fordoblet. I fjor bidro vi alene til å støtte Petter Dass museet på Alstahaug med en million kroner. Dette var midler som kom i tillegg til de midlene vi bruker på ulike lag og foreninger. Du kan godt si at vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og ser at lokal trivsel og lokal aktivitet er svært viktig, sier Markussen. Valget av samarbeidspartnere for 2007 er gjort. Likevel sitter markedssjefen med et mindre beløp som kan brukes dersom det kommer helt spesielle arrangementer eller prosjekt som er viktige å støtte. Realiserte drømmen om et liv i Thor Inge og Heidi Kristensen tok drømmene på alvor. For sju år siden flyttet de fra gode jobber på Mo, til Umbukta for å drive fjellstua. Du kan godt si at dette var en drøm som ble til virkelighet. Vi hadde hytte i området, og hadde sett på fjellstua som sto her. Den var i relativt dårlig forfatning, og vi begynte å diskutere om vi kanskje skulle overta den og åpne kafè og ha noen rom til utleie, forteller Thor Inge. Etter ei tid med spekulasjoner bestemte de seg for å ta steget. Høsten 2000 overtok de Umbukta fjellstue. Våren 2001 åpnet de kafeen. Huset ble solgt, og Thor Inge har sammen med Kafeèn på Umbukta fjellstue er et trivelig møtested for hyttefolket og et populært spisested. Thor Inge og Heidi sørger selv for serveringen. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. fjellet Thor Inge og Heidi Kristensen har lagt ned et betydelig arbeid og kan tilby et fjellstueanlegg av topp kvalitet. I bakgrunnen pakkhuset som er nyrestaurert og inneholder rom og leilighet for utleie. Heidi lagt ned et betydelig antall arbeidstimer for å gjøre fjellstue-anlegget til et attraktivt og moderne spise- og overnattingssted. Tunnelarbeid Vi var heldige med at arbeidet på tunnelen gjennom Umskardet kom i gang, og har leid ut rom til anleggsarbeiderne. I tillegg har vi ganske stor trafikk særlig i forbindelse med høytider og i sommersesongen, forteller de to. I løpet av de siste årene har de i tillegg til å restaurere selve fjellstua, bygd opp pakkhuset slik det så ut i gamle dager. I tillegg har de bygd et stort garasjeanlegg der hyttefolket i området leier garasje til snøscooter, båt eller bil. Og som ikke det var nok består anlegget også av en oppstillingsplass for campingvogner, fullt utstyrt med sanitæranlegg. Egeninnsats En ting er å bygge dette. Men det skal også vedlikeholdes og driftes. Å leie folk er kostbart. Derfor blir det til at vi forsøker å gjøre det meste selv, forteller Thor Inge. Totalt består anlegget Umbukta fjellstue av kvadratmeter bygningsmasse. I tillegg til hovedhuset der de også leier ut rom, inneholder pakkhuset sju dobbeltrom og ei leilighet. Garasjeanlegget består av 141 garasjer og caravan-området har plass til 70 campingvogner. Vi har lånt fem millioner kroner for å få dette til. I tillegg kommer en betydelig andel egeninnsats. Vi er avnhegige av en viss aktivitet for at dette skal gå rundt. Men vi har klart oss så langt, og skal nok gjøre det framover også. Høysesong Torsdag 1. februar åpnet de dørene for årets sesong. Mars og april er gode måneder for fjellstua. Hyttefolk, turister og gjester som kjører fra Mo på dagstur benytter seg av tilbudet til Umbukta fjellstue. Thor Inge og Heidi kunne imidlertid godt tenkt seg å utvide aktivitetstilbudet. Både egen løypemaskin og snøscooterløype de to kilometrene fra fjellstua til svenskegrensen står på ønskelista. Snøscooterløypa har vi søkt om. Rana kommune var positiv, men fylkesmannen sa nei. Slik stivbeint holdning gjør det ikke lettere å drive et sted som dette, mener de to. I flere år har de vært plaget med svært varierende stømtilførsel. Å arrangere julebord har på mange måter vært et sjansespill. En gang var vi akkurat ferdig med matserveringa da strømmen gikk, forteller de. Nå skal imidlertid disse problemene være et tilbakelagt stadium. HelgelandsKraft har lagt ny kabel fra grensen til Mo i Rana, noe som sikrer fjellstua sikker strømforsyning. Vi bruker over kilowattimer strøm i året. En sikker strømforsyning er helt avgjørende for oss. Til tross for problemene har HelgelandsKraft vært imøtekommende og løsningsorientert når det har oppstått problemer, sier Thor Inge og Heidi Kristensen. Nå ser de framover mot en vårsesong med stor trafikk. Umbukta er et meget populært utfartsområde. Man kan knapt finne flottere områder til skiturer om vinteren og fotturer om sommeren. Dette er et eldorado, slår de to gründerne fast. Om man ønsker en helt spesiell overnatting kan rommet med himmelseng i pakkhuset anbefales 5

6 Åtte aggregater parat Sju av HelgelandsKrafts åtte aggregater står parat og klare til bruk i en nødsituasjon. Det åttende forsyner for tiden Sandvær i Herøy med strøm. Utenom arbeidstid tar det ikke mer enn en time før vi er klare til å kjøre ut aggregatene dersom det skulle oppstå en nødsituasjon. Kontinuerlig tilsyn sørger for at nødstrømsanleggene våre til enhver tid er klare til bruk, sier verkstedleder Kurt Opland i HelgelandsKraft. Nødsituasjoner HK har investert flere millioner kroner i de åtte aggregatene som er øremerket nødsituasjoner. Aggregatene brukes også dersom det er behov for å koble ut nettet i et avgrenset område for å opprettholde strømforsyningen. De to største aggregatene kan hver produsere 500 kilowattimer strøm. De drives av dieselmotorer på 650 hestekrefter. I tillegg har kraftselskapet seks aggregat som er noe mindre. Fem av disse drives også av store dieselmotorer. Forsynte Tosbotn Vi er avhengige av lastebil for å frakte dem ut. Når vi kommer fram til området som er strømløst, er det en forholdsvis enkel sak for fagfolk å få dem i drift. Sist vi benyttet de store aggregatene var under stormen Narve, Verkstedleder Kurt Opland sørger for at HelgelandsKraft sine nødstrømsaggregat er klare til bruk. Her foran et av HKs to største aggregat. da vi forsynte Tosbotn med strøm over en forholdsvis lang periode mens hovedforsyningen ble reparert, sier Opland. Nødvendig Det er langt fra gratis å sette inn aggregat som en nødløsning. Etter at strømforsyningen til Sandvær ble brutt, har vi satt opp et aggregat der, mens reparasjonene pågår. Både transport og drift innebærer utgifter på flere titusen kroner. Men for oss var det aldri noe alternativ at de få beboerne på Sandvær skulle være uten strøm, sier nettsjef Frode Valla. Han mener investeringen i aggregatparken har vært nødvendig for HK. Folk skal være trygge på at vi gjør det som står i vår makt for å sikre forsyningen. Dårlig vær kan godt være en forklaring på at et område er strømløst, men ingen unnskyldning for at det skal gå lang tid uten at folk får strøm, sier nettsjefen. Det har også vært litt av bakgrunnen for at vi har investert så tungt som vi har gjort i aggregat, sier nettsjef i HelgelandsKraft, Frode Valla. Deltar i reklamefilm for realfagrekruttering Torkil Nersund er med i en reklamefilm som skal få flere unge til å velge realfag. Torkil Nersund i HelgelandsKraft deltar i en nasjonal reklamefilm for å sikre rekrutteringen til realfag i videregående skoler. Jeg ble spurt om å delta i filmen som er et samarbeidsprosjekt der blant annet Energibedriftenes landsforening har vært med på finansieringssiden. Filmen er et ledd i kampanjen for å få flere unge til å velge realfag, forteller Torkil Nersund. Han er utdannet elkraftingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I HelgelandsKraft jobber 26-åringen som prosjektutvikler. Det innebærer blant annet prosjektering av kraftverk og kraftutbygging. Det var selvfølgelig artig å være med på dette, sier Nersund, som var noen dager i Sandefjord i forbindelse med innspillingen. Reklamefilmen ligger på nettstedet Her finnes en rekke filmer fra yrker der realfag er en nødvendig kompetanse. 6

7 Jeg jobber i HK Navn: Per-Einar Pedersen Funksjon i HK: Energiingeniør Alder: 38 Bosted: Kulstadlia i Mosjøen Plassjef Einar Thorvaldsen hos YIT i Mosjøen (t.v), energimontør Inge Øygård, som nå tar et nytt fagbrev som elektromontør, og Bård Svendsen i HelgelandsKraft er så langt meget tilfreds med det videreutdanningstilbudet som nå utprøves. Unikt kompetanseløft Energimontør Inge Øygård er en av to fagarbeidere som er med på et unikt prosjekt for videreutdanning. Gjennom et samarbeid mellom HK og YIT er han nå i gang med å ta fagbrev som elektromontør. Prosjektet for videreutdanning av fagarbeidere er unikt og er kommet i stand som et resultat av kreative innspill og nytenking. Prøveprosjekt Dette er et prøveprosjekt. Energimontør Inge Øygård som er ansatt i HelgelandsKraft, får ta et nytt fagbrev som elektromontør gruppe L gjennom å ta læretida hos YIT. Det samme gjelder elektromontør Rune Sørgård som er ansatt i YIT. Han er nå er i gang med å ta fagbrev som energimontør ved å ta læretida hos HK, forteller Bård Svendsen i HelgelandsKraft. Både Han og Einar Thorvaldsen ved YIT i Mosjøen mener denne ordninga kan være et eksempel på samarbeid som andre bedrifter godt kan kopiere. Fordeler Fordelene er mange. Ikke minst er det en styrke at ansatte i de to bedriftene kan ta videreutdanning og på den måten tilføre sine egne bedrifter ny kompetanse, sier Svendsen og Thorvaldsen. I første omgang er dette en prøveordning som evalueres underveis og når de to som er i gang med videreutdanningen er ferdige. Først når vi har evaluert dette skikkelig kan vi bestemme om dette kan bli en permanent ordning, sier Bård Svendsen i HelgelandsKraft. Svært positivt For Inge Øygård (29) er dette en ordning som han setter svært stor pris på. Det hele startet vel med at jeg tok et initiativ for å få dette til. Responsen fra HK og YIT var meget positiv. Deretter kom opplæringskontoret med Einar Knutli på banen, og det ble etterhvert laget formelle avtaler. Jeg har permisjon med lønn fra HK. Videreutdanningen tar ett og et halvt år. Ordningen er meget god og jeg tror at dette er veien å gå for å gjøre bedriftene enda mer attraktive, sier Øygård. Han skal gjennom både praktisk og teoretisk opplæring. Teorien er det opplæringskontoret for Midt-Helgeland som tar seg av. Unikt Einar Knutli ved opplæringskontoret for Midt-Helgeland beskriver dette prosjektet som unikt. Jeg har aldri vært borti et lignende samarbeid mellom to bedrifter. Dette er en styrke både for bedriftene som blir tilført nye kompetanse, men det er også en styrke for de arbeidstakerne som får mulighetene til et slikt kompetanseløft, sier Einar Knutli. Hva er du opptatt av nå? I jobben er jeg opptatt av diverse prosjekter som skal utføres i løpet av året. Privat jobber jeg med å pusse opp badet. Hva er det beste med å jobbe i HK? Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver. Godt arbeidsmiljø. Hva gjør du i fritida? Jeg er fotballtrener for småguttelaget til Halsøy IL. Ellers drar jeg gjerne på hytta ved Tomasvatn i Grane sammen med kone og sønn. Da blir det gjerne turer i skog og mark med hytta som utgangspunkt. Inviter en kjent person på middag. Jeg foretrekker å spise middag med noen jeg kjenner, framfor noen som er kjent. Hva villle du servert? Helstekt indrefilet med grønnsaker og fløtegratinerte poteter. En god fransk eller italiensk rødvin hører til. Anbefal en god bok Leser lite bøker, men Henning Mankells krimromaner kan anbefales. Hva gjør du for å holde deg i form? Ski- og fotturer, og litt volleyball på bedriftsnivå. Hva er du villig til å demonstrere for? Sykehus og skole. Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Jeg ville brukt litt på hus og hytte. Resten ville jeg satt av til framtidige formål. Hva gjør du om fem år? Hvem vet, men jeg håper at jeg fortsatt jobber i HK. 7

8 Vil redusere forbruket med ti prosent HelgelandsKraft drar nå i gang et prosjekt der målet er å redusere eget strømforbruk med ti prosent. HelgelandsKarft er en stor bedrift med en stor bygningsmasse spredt over hele Helgeland. Vårt mål er at vi gjennom det prosjektet vi nå starter, skal kunne redusere vårt forbruk med ti prosent, sier Asle Bardal og Stian Vikdal i HelgelandsKraft. En del av tiltakene HelgelandsKraft iverksetter kan være eksempler som både private og bedrifter kan benytte seg av. Tiltak som å slå av lys i rom som ikke er i bruk og å senke temperaturen med en grad eller to kan hvem som helst starte med. Vi tar i bruk styringssystemet E::SAVE som er utviklet av Norsec og som gjør at vi har kontinuerlig oversikt over eget forbruk. Dette er et nytt web basert produkt som HK forhandler på vegne av Norsec. De som ønsker å vite mer om dette systemet kan kontakte oss, sier Bardal og Vikdal. De oppfordrer både bedrifter og private til å ta et tak for å redusere strømforbruket. For private dreier det seg egentlig bare om å starte. Deres råd er å starte med å lese av strømmåleren minst en gang hver måned. Vær bevisst ditt eget forbruk av Vi starter et prosjekt for å redusere eget strømforbruk med ti prosent. Både husholdninger og bedrifter kan på en enkel måte komme i gang med slike prosjekt, mener Asle Bardal (t.h) og Stian Vikdal. strøm. Bare det kan bidra til at man sparer mellom sju og ti prosent, sier Stian Vikdal. Noen råd som på en enkel måte bidrar til å spare strøm: Senk temperaturen fra 21 til 20 grader. Forbruket til oppvarming reduseres med fem prosent. Blir det for varmt skru av ovnene i stedet for å lufte ut varmen. Ta i bruk sparedusj. Brukes dusjen ti minutter hver dag sparer du 1000 kroner i året. Bruk sparelyspærer Enkle tidsur og andre styringssystemer gjør det enklere å bruke strøm når du behøver det. Ikke la elektriske apparater som TV og datamaskin stå stand-by. Slå dem av. Kjøp elektrisk utstyr med energimerking. Merkingen viser hvor mye strøm apparatet bruker. Sudoku Adresse: Industrivn Mosjøen Redaksjon: SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer