ÅRSMELDING Norsk Skuespillersenter Welhavensgate Oslo Org.nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Norsk Skuespillersenter Welhavensgate 1 0166 Oslo Org.nr: 984 401 701"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Norsk Skuespillersenter Welhavensgate Oslo Org.nr:

2 NORSK SKUESPILLERSENTER ÅRSMELDING 2014 Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for kontinuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Vårt mål er å nå skuespillere over hele landet gjennom kurs, seminarer, debatter og idéutvikling. Sentret skal også bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og kunstorganisasjoner fra kunstformer og miljøer innen scenekunst, film, billedkunst, dans og musikk. GENERELT Norsk Skuespillersenter (NSS) er en selvstendig stiftelse opprettet 1. november Stiftelsen har kontor i Oslo, men arrangerer også kurs i bl.a. Trondheim, Bergen,Tromsø, Kristiansand. STYRENDE ORGANER 2014 Styreleder: Nestleder: Varamedlem: Hauk Heyerdahl Knut Alfsen Peder Opstad Birgitte Victoria Svendsen Tove Veierød Hilde Olausson Styret har hatt 4 møter i meldingsåret. SEKRETARIAT OG ORGANISASJON Sekretariatet bestod frem til august 2014 av Mika Ore i 100 % stilling som daglig leder, og Øystein U.Brager i 50 % stilling som kunstnerisk konsulent. I august sluttet Øystein U.Brager, og Ivar Furre Aam har midlertidig tatt over som kunstnerisk konsulent (50%). Sekretariatet hadde totalt 15 sykedager i NSS arbeider bevisst for å skape et godt arbeidsmiljø, både psykisk og fysisk. Sentret legger vekt på å fremme likestilling med tanke på kjønn og etnisitet, både når det gjelder egen arbeidsplass, kursholdere og kursdeltagere. NSS driver ikke virksomhet som forurenser eller ødelegger natur og miljø. Stiftelsen har ekstern regnskapsfører og revisor. Hans Petter Nagelstad, Kunst- og kulturregnskap AS, har ført regnskap for stiftelsen. Revisor er revisjonsfirmaet Flattum & Co. DA. KURSAKTIVITET NSS er en betydningsfull arena og møteplass for skuespillere og scenekunstnere. Siden oppstarten har vi opplevd en stor økning av kursdeltagere og samarbeidspartnere. Senteret har etablert seg som et møtested for norske scenekunstnere, særlig for de som jobber frilans. Vi tilstreber en bredde i programmet vårt med ulike typer kurs, fra de svært matnyttige og konkrete, til de mer utforskende og eksperimentelle. Samarbeidsprosjekter har stått sentralt også i Vi har arbeidet videre med å finne nye mennesker og institusjoner vi kan samarbeide med. På den måten får vi nye impulser fra ulike deler av bransjen, og kan realisere prosjekter som vi ikke ville hatt mulighet til å gjennomføre alene. NSS programmerte 80 ordinære arrangement i 2014, av disse var 9 Prøverom, der kunstnere selv søker med et prosjekt som de ønsker å videreutvikle hos oss. Vi legger vekt på ta imot og gi rom for kunstnere som ønsker å fremme kunstnerisk fornyelse gjennom eksperimentering og utviklingsarbeid. Prosessene har ført til utvikling av nye tekster, ideer, uttrykksformer, nettverk, samarbeid og forestillinger. Prøveromsordningen har blitt svært populær de siste årene, og vi opplever at vi kan stille med et godt tilbud til kunstnere i startfasen med et prosjekt, som trenger en arena for utprøving. Vi har videreført samarbeidet med Bikuben på Det Norske Teatret, der to monologkurs endte i visninger på Bikubekveld. Kursene i seg selv er veldig populære, og visningene ble svært godt mottatt av både deltakerne og publikum. I løpet av 2014 arrangerte vi flere filmskuespillrelaterte kurs, blant annet i samarbeid med Norsk Filminstitutt, for både ferske og mer erfarne kursdeltakere. Dette er en nisje vi ser stor interesse for, og som det også er et stort behov for, da det er lite filmrelaterte fag i de norske offentlige skuespillerutdanningene. Etterspørselen etter denne typen kurs øker veldig, dette er derfor noe vi ønsker å videreføre som satsningsområde. Arbeidsmarkedet for gode norske filmskuespillere er i vekst, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Filmkurs er også ofte dyre i privat regi, og våre subsidierte priser tilgjengeliggjør dem for flere og bidrar derfor til å heve kompetansen ytterligere på filmområdet. Høsten 2013 inngikk vi i et samarbeid med Kulturrådet om en seminarrekke kalt «Hands up, be counted!», om det flerkulturelle landskapet i scenekunsten og de utfordringene det inneholder. Det første seminaret ble holdt i januar 2014 og var veldig vellykket, med rundt 100 deltakere. Seminarrekken ønskes å videreføres i årene fremover, med mål om å bevisstgjøre om og øke mangfoldet i norsk scenekunst/filmkunst. I 2013 startet vi også et nytt morgentreningstilbud hver mandag-torsdag morgen, med ulike skuespillerteknikker og treningsformer for skuespillere og andre utøvende scenekunstnere. Dette har vi videreført i 2014 i samarbeid Kvadraten Studio. I tillegg til å være et kompetansehevende og inkluderende treningstilbud, har det også vært en nettverksskapende møteplass, som blir mer og mer populær. I tillegg til det ordinære programmet lanserte vi prosjektet Northern Lights, et arrangement i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund, Scandinavian Locations og Rushprint, med veiledning fra Norsk Filminstitutt, med mål om å promotere nordiske skuespillere til internasjonal filmbransje på filmfestivalen i Berlin i februar Siden norske skuespillere er i vinden internasjonalt nå, var det viktig å utnytte dette momentet. Prosjektet var en suksess, og fikk mye positiv oppmerksomhet både i media og bransjen. BRUKERUNDERSØKELSE Våren 2014 sendte NSS ut en omfattende brukerundersøkelse. Undersøkelsen stadfester at senteret i stor grad bidrar til å heve profesjonelle skuespilleres kompetanse, i tillegg til å være en verdifull arena for nettverksbygging. Over 70% av de spurte mener at senteret er veldig viktig, eller uunnværlig for skuespillere og norsk scenekunst. SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN Høsten 2012 ble Skuespiller-og danseralliansen opprettet, med kontor i samme bygg som NSS. Alliansen har blitt en nær samarbeidspartner for NSS. Vi har i fellesskap utarbeidet kjøreregler for samarbeidet som omhandler praktisk samarbeid knyttet til kursbehov/planlegging/gjennomføring, synliggjøring, HMS, og økonomi. Alliansens kunstnere deltok også i 2014 i Oslo og Bergen i et bredt spekter av kurs, fra bl.a.morgentrening og skuespillercoaching, til filmskuespill og radioteater. 13 av Alliansens ansatte kunstnere var påmeldt totalt 19 kurs/workshops i regi av NSS. Flere av kursene har blitt arrangert etter ønsker fra de Allianseansatte, og i samråd med Alliansen holdt vi av plasser på kurs de var interessert i. 2 3

3 NORSK SKUESPILLERSENTER ÅRSMELDING 2014 OVERSIKT OVER ANTALL KURS OG DELTAKERE PÅ SKUESPILLERSENTERET År Antall kurs Deltakere på kurs * 86 (107) 1272 (2077) 2011* 82 (91) 1015 (1131) 2012* 71 (72) 1071 (1271) 2013* 76 (77) 1445 (1645) *Tallene i parentes er medberegnet arrangementene på Frilansfestivalen/OIAF. Fra 2012 regnes festivalen som ett arrangement, ettersom den er vanskelig å dele opp i enkeltarrangementer, og derfor er tallene tilsynelatende lavere. I 2014 ble ikke OIAF arrangert. Morgentreningen og Studio X er også talt som ett arrangement, selv om morgentreningen ble arrangert hver man-tors vår og høst 2014, og Studio X hver mandag kveld høsten INKLUDERING OG KULTURELT MANGFOLD NSS har også i 2014 aktivt fremmet økt kunstnerisk og kulturelt mangfold i scenekunsten. Vi tilbyr en rekke kurs for å introdusere landets skuespillere for nye idéer og strømninger, og trekker inn nye grupper med annen kulturell og kunstnerisk bakgrunn enn det som dominerer på feltet. Gjennom tekstutviklingsprosjektet «Tekstlab» får skuespillere og dramatikere med minoritetsbakgrunn utviklet nye tekster for scenen. Gjennom seminaret «Hands up, be counted!» satte vi fokus på det flerkulturelle landskapet i scenekunsten og dets utfordringer. NSS har også videreført arbeidet med regionale tilbud av workshops, i Bergen, Trondheim, Tromsø, Hamar, Fredrikstad og Kristiansand. SAMARBEIDSPARTNERE 2014 ACTS Aladdin Kino Caféteateret / Nordic Black Theatre Det Andre Teatret Det Norske Teatret / Bikuben HATS KHiO,Teaterhøgskolen Kulturrådet Musikkteaterforum Musikkteaterhøyskolen MØST Nationaltheatret NorDubb Studios Norsk Filminstitutt Norsk Fortellerforum Norsk Skuespillerforbund Norsk Teater- og Orkesterforening / Norsk Teaterlederforum Vi har mottatt støtte fra Norsk Filminstitutt. Norske Dansekunstnere NRK NRK Radioteateret Oslo Internasjonale Teater Propellen Scenekunstnettverk Proscen RadArt, Rådstua Teaterhus Ravnedans Riksteatret Scenekunst Sør Scenekunst Østfold Scenekunstbruket SceSam Skuespiller- og danseralliansen SPKRBOX Teater Innlandet Tekstlab SKUESPILLERSENTERETS PROGRAM 2014 Morgentrening ved Kvadraten Studio (hver mandag-torsdag morgen utenom ferier og helligdager) Studio X (hver mandag kveld utenom ferier og helligdager) Stemmebruk med Ruth Wilhelmine Meyer (Hamar) Stemmeskuespill med Stig Krogstad hos NorDubb Slapstick and physical comedy with Trygve Wakenshaw HANDS UP, BE COUNTED - Kulturrådsseminar på Cafeteatret thecloseup. - Masterclass with David Penn (BBC, ITV) Opphavsrett for skuespillere med Eirik Djønne Handlende analyse med Kristina Kjeldsberg Musical scenes to song i samarbeid med Musikktaterforum (MTF) Chubbuck-teknikken med Elisabet Sevholt Coaching the actor with Pascal-Emmanuel Luneau Leserom: «Ingenting av meg» av Arne Lygre m/erik Schøyen SPKRBOX: Workshop with Dama Nilz (Trondheim) DKS for dummies Monologkurs med Linn Meyer Kongshavn SPKRBOX: Seminar med Craig mums Grant SPKRBOX: Hip Hop Poetics with Darian Dauchan Selvangivelse for scenekunstnere Innføring i Grotowski Kurs i auditiontrening for musikal i samarbeid med MTF og MØST Møte med Merete Vold Casting Leserom: Ørkenstormer av Thorvald Steen & Tariq Ali m/cliff Moustache Filmlab med Peter Kuzinski Søknadsskriving med Guri Glans fra JSK (Kristiansand) Sceniske verksteder med Propellen Teater (Trondheim) Showcase for etablerte skuespillere Monologbonanza i Bikuben (vår) Kurs med Radioteatret Challenging a young audience - actors, ethics and new writing «Den skapende utøveren» med Pia Maria Roll Interaction technique with Gianluca Iumiento Produsenten & Internasjonalt Nettverksarbeid (Bergen) - i samarbeid med Proscen Leserom: Play Alter Nativ av Finn Iunker m/pia Maria Roll Filmskuespill med Peter Kuzinski Introkurs i Alexanderteknikk med individuell time Workshop for actors and film directors with Pascal Luneau i samarbeid med NFI Seminar med koreograf Malin Hellkvist Sellén under Ravnedans (Kristiansand) Masterclass in actor-musicianship with Jeremy Harrison Mesterklasse med Toralv Maurstad Portrettfoto med Kristin Aafløy Opdan Tekstlab Michael Chekhov Workshop with The Actors Gym Pitching med Ole Hedemann fra NRK CV-spa Arbeid på hovedscene med Ivar Tindberg Staging the story with Michael Harvey-I samarbeid med Norsk Fortellerforum (NOFF) Monologkurs: Tekst & sang med Renate Stridh Staging the story with Michael Harvey (Tromsø) - I samarbeid med NOFF og RadArt/HATS Mesterklasse: Skuespillerens forberedelser med Sigmund Sæverud Staging the story with Michael Harvey (Kristiansand) - I samarbeid med NOFF og Scenekunst Sør Introduction to puppeteering with Wakka Wakka Workshop for experienced puppeteers with Wakka Wakka Leserom: Barnet av Jon Fosse m/anne-karen Hytten En frilansers hverdag med Eivind Dundas i samarbeid med MTF Årlig audition 2014 Monologbonanza i Bikuben (høst) Kurs i castingprosessen m/casting Vest: fra manus til låste roller (Bergen) 4 5

4 NORSK SKUESPILLERSENTER ÅRSMELDING 2014 SKUESPILLERSENTERETS PROGRAM 2014 (FORTS.) REGNSKAP OG FINANSIERING Skyggeteaterkurs with Jeff Achtem - Bunk Puppets Workshop (Fredrikstad) Body perceptions - Worksession w/rose Akras in collaboration w/acts Stemmeskuespill med Stig Krogstad hos NorDubb (høst) Att delta på djupet: Workshop med Malin Axelsson og SceSam.thecloseup. - private session with David Penn x 2.thecloseup. - Masterclass with David Penn (BBC, ITV) (høst) Design av lys og rom med Chrisander Brun Stemmebruk med Ruth Wilhelmine Meyer Stiftelsen mottok kr fra Kulturdepartementet. Sentrets totale inntekter i 2014 var på kr Samlede utgifter for NSS i 2014 var på kr PRØVEROM Tonen med Knut Alfsen og Levende dukker Waiting for war med Grete Christine Lunde Ballerinaboksen med Annie Dahr Nygaard og Morten Anda Berg Menn trenger ikke søke... med Hilde Hannah Buvik Krapps siste bånd med Jørn-Bjørn Fuller-Gee Kammermusikkverksted i samarbeid med MTF, Maria Tryti Vennerøds prosjekt Taterstev med Ida Løken Lillebror Ser Deg med Pøbelkompaniet Actor-musicianship med Eline Sundal og Jenny Kaatz PLANLAGTE, AVLYSTE KURS Prøverom med prosjekt via Scesam The system of Evgevny Vakhtangov with Vladimir Bouchler SPKRBOX: Hip Hop Poetics med Darian Dauchan (Trondheim) SPKRBOX: Workshop with Dama Nilz (Oslo) Mesterklasse med Rut Tellefsen Det performative selv med Trine Falch (Kristiansand) 6 NSS gikk med et underskudd på kr Dette var et planlagt underskudd, da tidligere akkumulert overskudd ble bestemt brukt i Mye av disse midlene ble brukt på å initiere og videreføre nye typer arrangementer (morgentrening,studio X), samt investere i nytt utstyr til bruk i kurssammenheng. Det muliggjorde også en del dyrere kurs, blant annet kurs i samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen, filmskuespillrelaterte kurs, samt forarbeidene til prosjektet Northern Lights. Den regnskapsførte egenkapitalen ved utgangen av 2014 var kr Stiftelsen har en grunnkapital på kr OPPLYSNINGER OM FORTSATT DRIFT Etter flere år med stadig økning i antall arrangementer, har denne økningen stabilisert seg på et nivå der vi utnytter ressursene vi har til rådighet, uten at det går ut over kvaliteten på kursene. NSS har etter hvert etablert et sterkt renommé, noe vi ser i en fortsatt økning i antallet deltakere, og stadig tilfang av nye ansikter. Vi får stadige tilbakemeldinger fra våre brukere om at senteret fungerer som en faglig og sosial møteplass, som bidrar direkte til arbeidsfremmende nettverksbygging og nye samarbeidsprosjekter. Vi får også tilbakemeldinger på at våre subsidierte priser muliggjør en kompetanseheving våre brukere ellers ikke ville hatt råd til. Mange gode samarbeid med andre parter i scenekunstmiljøet har gitt en stor bredde i programmet vårt, og har muliggjort desto flere kurs både i og utenfor Oslo, innenfor det samme budsjettet. Vi vil i tiden fremover videreutvikle eksisterende samarbeidsprosjekter, og arbeide for å finne nye, med et særskilt mål om å styrke tilbudet vårt utenfor Oslo, for å bedre kunne oppfylle vår målsetning om å være et nasjonalt/landsdekkende tilbud. Alle forutsetninger er til stede for fortsatt drift. Oslo, 6.mai

5 Norsk Skuespillersenter

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HØYDEPUNKTER 2011... 3 RAPPORT 2011... 4 Ferske sceners base... 4 Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

KURS OG WORKSHOPS HØST 2014.

KURS OG WORKSHOPS HØST 2014. M T F K U R O G W O R K H O P H Ø T 2 0 1 4 KUR OG WORKHOP HØT 2014. kurs og workshops høst 2014 1 Velkommen til en høst fullspekket med foredrag, kurs og workshops i regi av Musikkteaterforum! MTF har

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring Våren 2012 Rapporten er skrevet av: Kristina Junttila, prosjektleder 8.8.2011 1.8.2012

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 Prosjekt RadArt Å dele en bølge Første del Prosjekt RadArt våren 2011 Å dele en bølge Del 1 Innovativ markedsskapning Del 1: Vårscenefest

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

melding 1 2013 Års- melding

melding 1 2013 Års- melding Årsmelding 1 2013 Årsmelding 2 3 2013 Innholdsfortegnelse 1. Om Viken Filmsenter 4 1.1 Visjon og formål 4 1.2 Målgrupper 4 1.3 Lokaliteter og personalet 4 1.4 Eierskap og finansiering 4 2. Virksomhet 5

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

ÅRSMELDING TVIBIT 2013

ÅRSMELDING TVIBIT 2013 ÅRSMELDING TVIBIT 2013 1 Redaktør Vilde Fjeldheim Wold Korrektur og språkvask Vilde Fjeldheim Wold Grafisk utforming Liv Ragnhild Kjellman Forsidefoto Bianca Emilia Fjellstad Tekst av Anette Tunheim Jakobsen

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer