Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 29. mai FOT3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse. Programområde: Vg3 Fotterapi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 29. mai FOT3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse. Programområde: Vg3 Fotterapi."

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 29. mai 2018 FOT3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse Programområde: Vg3 Fotterapi Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Andre opplysningar Ingen I denne oppgåva blir det lagt vekt på følgjande kompetansemål: Dokumentere og vurdere fotproblem, fotlidingar og hudskadar Planlegge og gjennomføre forebygging og behandling av hudskadar og fotlidingar Utføre skoanalyse Utføre protetikk og reguleringsteknikkar for negler Behandle hud- og naglelidingar innanfor eige kompetanseområde Utføre ledd- og muskeltestar Kartlegge og vurdere behov for avlastingar ved hjelp av analyse og avtrykksteknikkar Tilpasse individuelle avlastingar og behandle kallositetar, tornar og vorter Utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit (HMS) og ergonomiske prinsipp Følgje gjeldande regelverk for teieplikt og personvern Føre journal Du skal svare på alle oppgåvene. Avskrift trekker ned karakteren. Eksamen Side 2 av 6

3 Oppgåve 1 I yrket ditt som fotterapeut blir det stilt ulike krav. Du skal vere profesjonell og rette deg etter gjeldande lover og reglar. I tillegg må du heile tida vurdere om du meistrar og oppfyller krava lova stiller til fagleg forsvarlegheit. a) Gjer greie for kva du må gjere for å vere ein profesjonell fotterapeut. b) Som fotterapeut kan du oppleve å møte situasjonar som du ikkje meistrar. Forklar korleis du vil handtere slike situasjonar. Bruk praktiske eksempel i forklaringa di. Oppgåve 2 Ei av dei mange arbeidsoppgåvene til ein fotterapeut er å utføre ledd og muskeltestar på pasientar. Dette gjer fotterapeuten for å avdekke avvik. a) Gjer greie for viktige leddtestar. b) Beskriv fotøvingar som styrkar musklane i foten. Oppgåve 3 I løpet av ein arbeidsdag vil du som fotterapeut utføre mange ulike typar behandling. Forklar og grunngi korleis du vil behandle og dokumentere desse fotproblema: a) Pes plano valgus b) Betennelse i 1. tå lateralt på grunn av Unguis Incarnatus c) Clavus mollis mellom 4. og 5. tå Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Bruk av kilder Dersom du bruker kilder i svaret ditt, skal de alltid føres opp på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal føre opp forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Andre opplysninger Ingen I denne oppgaven blir det lagt vekt på følgende kompetansemål: Dokumentere og vurdere fotproblem, fotlidelser og hudskader Planlegge og gjennomføre forebygging og behandling av hudskader og fotlidelser Utføre skoanalyse Utføre protetikk og reguleringsteknikker for negler Behandle hud- og neglelidelser innenfor eget kompetanseområde Utføre ledd- og muskeltester Kartlegge og vurdere behov for avlastninger ved hjelp av analyse og avtrykksteknikker Tilpasse individuelle avlastninger og behandle kallositeter, torner og vorter Utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ergonomiske prinsipper Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern Føre journal Du skal svare alle oppgavene. Avskrift trekker ned karakteren. Eksamen Side 4 av 6

5 Oppgave 1 I yrket ditt som fotterapeut stilles det ulike krav. Du skal være profesjonell og forholde deg til gjeldende lover og regler. I tillegg må du hele tiden vurdere om du mestrer og oppfyller lovens krav om faglig forsvarlighet. a) Gjør rede for hva du må gjøre for å være en profesjonell fotterapeut. b) Som fotterapeut kan du oppleve å møte situasjoner som du ikke mestrer. Forklar hvordan du vil håndtere slike situasjoner. Bruk praktiske eksempler i din forklaring. Oppgave 2 En av fotterapeutens mange arbeidsoppgaver er å utføre ledd og muskeltester på pasienter. Dette gjør fotterapeuten for å avdekke avvik. a) Gjør rede for viktige leddtester. b) Beskriv fotøvelser som styrker musklene i foten. Oppgave 3 I løpet av en arbeidsdag vil du som fotterapeut utføre mange ulike typer behandlinger. Forklar og begrunn hvordan du vil behandle og dokumentere disse fotproblemene: a) Pes plano valgus b) Betennelse i 1. tå lateralt på grunn av Unguis Incarnatus c) Clavus mollis mellom 4. og 5. tå Eksamen Side 5 av 6

6