Eksamen FRI2001 Produksjon. Programområde: Frisør. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen FRI2001 Produksjon. Programområde: Frisør. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen FRI2001 Produksjon Programområde: Frisør Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Vedlegg Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 1 vedlegg. Vedlegg som skal leverast inn 1 vedlegg (side 7). Informasjon om vurderinga I denne oppgåva skal du vise din kompetanse i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen ved å: Planleggje og utføre grunnleggjande frisyredesign i henhold til eigen arbeidsplan, kvalitetskriteriar og gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerhet Forklare grunnleggjande praktisk arbeid med klipp, frisyreform og strukturomforming Forklare ulike kjemiske behandlinger i tilknyting til farge og strukturendringar Forklare bestemde uttrykk i ein frisyredesign med bruk av farge og formelement Forklare bruken av verktøy, produkt og teknikkar som er tilpassa kunden sine ønske og behov Dokumentere, kvalitetssikre og presentere arbeidsprosessar og eigne frisørarbeid Andre opplysningar ved bruk av: Fagterminologi i heile arbeidsprosessen Skisseteikning Strukturomformingsprosessen Klippeprosessen Kundeservice/konsultasjon Ingen Side 2 av 8

3 Case Kunden er ei klassisk dame på 70 år som ønskjer seg ein ny og kortare frisyre med strukturomforming. Du bestemmer sjølv kunden sine forutsetningar og behov. Oppgåve 1 a) Ut frå din analyse av kunden, skal du velje frisyre og forklare og grunngi heile prosessen: korleis du skal utføre ein hårklipp, strukturomforming og frisyreform som passar til kunden din. Vel riktige teknikkar, verktøy og produkt. b) Forklar den kjemiske prosessen og riktig oppvikling. c) Korleis vil du ta omsyn til HMS i arbeidet ditt? d) Teikn skisseteikning av det ferdige resultatet. Side 3 av 8

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg 1 vedlegg se side 7. Vedlegg som skal leveres inn Informasjon om vurderingen 1 vedlegg. I denne oppgaven skal du vise din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen ved å: Planlegge og utføre grunnleggende frisyredesign i henhold til egen arbeidsplan, kvalitetskriterier og gjeldene regelverk for helse, miljø og sikkerhet Forklare grunnleggende praktisk arbeid med klipp, frisyreform og strukturomforming Forklare ulike kjemiske behandlinger i tilknytning til farge og strukturendringer Forklare bestemte uttrykk i en frisyredesign med bruk av farge og formelementer Forklare bruken av verktøy, produkter og teknikker som er tilpasset kundens ønske og behov Dokumentere, kvalitetssikre og presentere arbeidsprosesser og egne frisørarbeider Andre opplysninger ved bruk av: Fagterminologi i hele arbeidsprosessen Skissetegning Strukturomformingsprosessen Klippeprosessen Kundeservice/konsultasjon Ingen Side 4 av 8

5 Case Kunden er en klassisk dame på 70 år som ønsker seg en ny og kortere frisyre med strukturomforming. Du bestemmer selv kundens forutsetninger og behov. Oppgave 1 a) Ut i fra din analyse av kunden, skal du velge frisyre og forklare og begrunne hele prosessen: hvordan du skal utføre en hårklipp, strukturomforming og frisyreform som passer til kunden din. Velg riktig teknikker, verktøy og produkter. b) Forklar den kjemiske prosessen og riktig oppvikling. c) Hvordan vil du ta hensyn til HMS i arbeidet ditt? d) Tegn skissetegning til det ferdige resultatet. Side 5 av 8

6 DENNE SIDEN ER BLANK Side 6 av 8

7 Vedlegg 1 FRI2001 Kandidatnr.... Side 7 av 8

8