:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF"

Transkript

1 UNDERSØKELSE FNF Publisert fra til :58:53 66 respondenter (66 unike) 1. Er du medlem av NFF (Norges Film Forbund)? 1 Ja 77,3 % 51 2 Nei 22,7 % 15 Total 66 Gjennomsnitt 1,23 Standard avvik 0,42 Median 1,0 1

2 2. Hvor lang ansiennitet har du som fotograf i den norske film/tv-bransjen? 1 Under 2 år 1,5 % år 6,1 % år 31,8 % år 24,2 % år 13,6 % år 7,6 % 5 7 Over 25 år 15,2 % 10 Total 66 Gjennomsnitt 4,26 Standard avvik 1,56 Median 4,0 2

3 3. Kryss av for de 2 kategoriene du arbeider mest innenfor: 1 Dokumentarfilm 51,5 % 34 2 Oppdragsfilm 19,7 % 13 3 Musikkvideo 12,1 % 8 4 Spillefilm 45,5 % 30 5 Kort- / novellefilm 25,8 % 17 6 Reklame 37,9 % 25 7 Tv-produksjon 34,8 % 23 8 Annet 0,0 % 0 Total 66 Gjennomsnitt 4,00 Standard avvik 2,14 Median 4,0 3

4 4. Fakturerer du som selvstendig næringsdrivende for jobbene du gjør? 1 Ja 45,0 % 27 2 Kun lønnsmottager 11,7 % 7 3 Begge deler 43,3 % 26 Total 60 Gjennomsnitt 1,98 Standard avvik 0,94 Median 2,0 4

5 5. Hva hadde du som brutto omsetning i 2009? 1 Under ,2 % ,1 % ,2 % ,2 % ,6 % ,1 % ,0 % 2 8 Over ,6 % 7 Total 66 Gjennomsnitt 3,80 Standard avvik 2,09 Median 3,0 5

6 6. Benytter du faste rater/priser på dine oppdrag? 1 Ja 20,0 % 13 2 Nei - varierer 80,0 % 52 Total 65 Gjennomsnitt 1,80 Standard avvik 0,40 Median 2,0 6

7 7. Hva baserer du lønnen din/honorarene dine på? 1 NFF s rater 41,5 % 27 2 Egen forhandling 66,2 % 43 3 Sammenlikner med andre kollegaer 41,5 % 27 4 Annet - skriv inn her: 6,2 % 4 Total 65 Gjennomsnitt 2,08 Standard avvik 0,83 Median 2,0 7

8 8. Skriv inn her: Vurderer dimensjonen på produksjonen Arbeidsgivers satser NFF i Norge - forhandlinger i utlandet Fast ansatt NRK Faste rater 8

9 9. Bruker du idag NFF s standard satser? 1 Aldri 24,6 % 16 2 Av og til 50,8 % 33 3 Ofte 24,6 % 16 4 Hver gang 0,0 % 0 Total 65 Gjennomsnitt 2,00 Standard avvik 0,70 Median 2,0 9

10 10. Dokumentarfilm 1 Under ,9 % til ,2 % til ,7 % til ,1 % til ,0 % eller mer 0,0 % 0 Total 61 Gjennomsnitt 2,77 Standard avvik 0,73 Median 3,0 10

11 11. Oppdragsfilm 1 Under ,0 % til ,5 % til ,2 % til ,7 % til ,7 % eller mer 1,9 % 1 Total 53 Gjennomsnitt 3,47 Standard avvik 0,79 Median 3,0 11

12 12. Musikkvideo 1 Under ,9 % til ,6 % til ,3 % til ,9 % til ,9 % eller mer 4,4 % 2 Total 45 Gjennomsnitt 2,87 Standard avvik 1,53 Median 3,0 12

13 13. Kortfilm 1 Under ,5 % til ,5 % til ,5 % til ,6 % til ,0 % eller mer 0,0 % 0 Total 51 Gjennomsnitt 2,35 Standard avvik 1,06 Median 2,0 13

14 14. TV produksjon 1 Under ,6 % til ,6 % til ,1 % til ,1 % til ,6 % eller mer 0,0 % 0 Total 56 Gjennomsnitt 2,96 Standard avvik 0,80 Median 3,0 14

15 15. Reklamefilm 1 Under ,0 % til ,8 % til ,9 % til ,5 % til ,4 % til ,1 % til ,4 % til ,0 % eller mer 1,9 % 1 Total 52 Gjennomsnitt 6,08 Standard avvik 1,67 Median 6,0 15

16 16. Hvor mange produksjonsselskaper jobber du for i året? ,2 % ,8 % ,4 % eller flere 10,6 % 7 Total 66 Gjennomsnitt 2,42 Standard avvik 0,91 Median 2,5 16

17 17. Varierer dine honorarer for "like oppdrag" hos de ulike selskapene? (Ulike honorarer for samme type oppdrag). 1 Ja 60,0 % 39 2 Nei 40,0 % 26 Total 65 Gjennomsnitt 1,40 Standard avvik 0,49 Median 1,0 17

18 18. Inngår du pakke dealer? 1 Aldri 0,0 % 0 2 Sjelden 17,2 % 11 3 Av og til 43,8 % 28 4 Ofte 32,8 % 21 5 Alltid 6,3 % 4 Total 64 Gjennomsnitt 3,28 Standard avvik 0,82 Median 3,0 18

19 19. Dersom du inngår pakke dealer. Hva gjør at du inngår pakke dealer? 1 Pålagt av produsent 54,8 % 34 2 Eget ønske 17,7 % 11 3 Annen grunn. 27,4 % 17 Total 62 Gjennomsnitt 1,73 Standard avvik 0,86 Median 1,0 19

20 20. Spesifiser her: Praktisk og vanlig på spillefilm Ønsket av produsent Har eget utstyr Kommentar til neste punkt: Hvis jeg inngår pakke dealer så er det kun for mange dagers opptak, ellers gjør jeg ikke det Spurt av produsent. Beholde kunden gjør det enklere og gir forutsigbarhet Av og til produsent - av og til personlig engasjement i prosjektet med kamera Både ønskelig for meg og produsent. Spillefilm og reklamefilm er meningsløst å fakturere pr time. For å få budsjettet til å gå opp. Hvis det er en jobb jeg vil ha. Inngåes ofte som ett kompromiss mot en bedre betalt neste jobb. Dette skjer vel kanskje i ca 70% av tilfellene etter forslag fra produsenten Oppdragets varighet. produsent ønsker det og om jeg leier meg ut med eller uten utstyr I enighet med produsent Der hvor det er naturlig 20

21 21. Blir du pålagt pakke dealer med flere dagers opptak? 1 Aldri 7,8 % 5 2 Sjelden 20,3 % 13 3 Av og til 43,8 % 28 4 Ofte 23,4 % 15 5 Alltid 4,7 % 3 Total 64 Gjennomsnitt 2,97 Standard avvik 0,97 Median 3,0 21

22 22. Opplever du bruk av overtid utover det som er forsvarlig? 1 Aldri 1,5 % 1 2 Sjelden 31,8 % 21 3 Av og til 43,9 % 29 4 Ofte 21,2 % 14 5 Alltid 1,5 % 1 Total 66 Gjennomsnitt 2,89 Standard avvik 0,80 Median 3,0 22

23 23. Opplever du avlysing av jobber som resulterer i tapt lønn/fakturering som ett problem? 1 Aldri 9,2 % 6 2 Sjelden 32,3 % 21 3 Av og til 49,2 % 32 4 Ofte 9,2 % 6 Total 65 Gjennomsnitt 2,58 Standard avvik 0,78 Median 3,0 23

24 24. Når avlysning skjer under ett døgn før opptak: 1 Aldri 14,3 % 9 2 Sjelden 30,2 % 19 3 Av og til 23,8 % 15 4 Ofte 22,2 % 14 5 Alltid 9,5 % 6 Total 63 Gjennomsnitt 2,83 Standard avvik 1,20 Median 3,0 24

25 25. Når avlysning skjer 2-3 dager før opptak: 1 Aldri 44,4 % 28 2 Sjelden 28,6 % 18 3 Av og til 19,0 % 12 4 Ofte 4,8 % 3 5 Alltid 3,2 % 2 Total 63 Gjennomsnitt 1,94 Standard avvik 1,05 Median 2,0 25

26 26. Når avlysning skjer innen 4 dager før opptak: 1 Aldri 65,1 % 41 2 Sjelden 23,8 % 15 3 Av og til 6,3 % 4 4 Ofte 3,2 % 2 5 Alltid 1,6 % 1 Total 63 Gjennomsnitt 1,52 Standard avvik 0,87 Median 1,0 26

27 27. Hvor mange dager gjennomsnittlig per måned er du på opptak? ,8 % ,8 % ,4 % ,9 % eller mer 3,1 % 2 Total 64 Gjennomsnitt 2,47 Standard avvik 1,02 Median 2,0 27

28 28. Hvor mange dager gjenomsnittlig i året jobber du ubetalt på ett prosjekt? 1 Ingen 17,2 % ,6 % ,5 % ,2 % ,5 % ,7 % eller mer 9,4 % 6 Total 64 Gjennomsnitt 3,33 Standard avvik 1,85 Median 3,0 28

29 29. Hvor mange dager jobbet du ifjor på prosjekter som ikke ble realisert? 1 Ingen 26,6 % ,7 % ,8 % ,3 % ,1 % ,0 % eller mer 4,7 % 3 Total 64 Gjennomsnitt 2,70 Standard avvik 1,63 Median 2,0 29

30 30. Hvis ja, gjennom hvem? 1 Privat 38,9 % 14 2 Offentlig (NAV el). 19,4 % 7 3 Gjennom arbeidsgiver. 41,7 % 15 Total 36 Gjennomsnitt 2,03 Standard avvik 0,90 Median 2,0 30

31 31. Hvis nei, hvorfor ikke? 1 Har ikke tenkt på det 15,6 % 5 2 Vet ikke nok om det 31,3 % 10 3 Koster for mye 34,4 % 11 4 Annen grunn 18,8 % 6 Total 32 Gjennomsnitt 2,56 Standard avvik 0,97 Median 3,0 31

32 32. Hvis ja, gjennom hvem? 1 Privat 46,2 % 18 2 Offentlig (NAV el). 12,8 % 5 3 Gjennom arbeidsgiver. 41,0 % 16 Total 39 Gjennomsnitt 1,95 Standard avvik 0,93 Median 2,0 32

33 33. Hvis nei, hvorfor ikke? 1 Har ikke tenkt på det 13,8 % 4 2 Vet ikke nok om det 37,9 % 11 3 Koster for mye 27,6 % 8 4 Annen grunn 20,7 % 6 Total 29 Gjennomsnitt 2,55 Standard avvik 0,97 Median 2,0 33

34 34. Hvis ja, gjennom hvem? 1 Privat 38,2 % 13 2 Offentlig (NAV el). 29,4 % 10 3 Gjennom arbeidsgiver. 32,4 % 11 Total 34 Gjennomsnitt 1,94 Standard avvik 0,84 Median 2,0 34

35 35. Hvis nei, hvorfor ikke? 1 Har ikke tenkt på det 20,6 % 7 2 Vet ikke nok om det 26,5 % 9 3 Koster for mye 38,2 % 13 4 Annen grunn 14,7 % 5 Total 34 Gjennomsnitt 2,47 Standard avvik 0,98 Median 3,0 35

36 36. Har du andre tilleggsforsikringer? 1 Nei 70,8 % 46 2 Ja 29,2 % 19 Total 65 Gjennomsnitt 1,29 Standard avvik 0,45 Median 1,0 36

37 37. Eventuellt hvilke? Skriv det inn her: Ulykke rivat tillegspensjon Liv og gjeldsforsikring Ulykke, reise Vertikal helseforsikring Privat helseforsikring. ansvarforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikring Helse forsikring i USA Forsikringsselskap Livssforsikring, reiseforsikring, barneforsikring, innboforsikring Reiseforsikring Utvidet reiseforsikring ansvarsforsikring og utstyr Reiseforsikring samt død og invaliditetsforsikting Ulykke Reiseforsikring, innboforsikring egen livsforsikring + utstyrsforsikring skade 3 part 37

38 38. Har din dagsrate økt de siste 5 årene? I så fall hvor mye? Angi ca. prosent: 1 Nei 23,1 % % - 10% 43,1 % % - 20%, 18,5 % % - 30% 6,2 % % - 40%, 4,6 % % - 50% 3,1 % % - 60% 1,5 % 1 8 Over 61% 0,0 % 0 Total 65 Gjennomsnitt 2,42 Standard avvik 1,33 Median 2,0 38

39 39. Får du betalt for etterarbeid/scanning? 1 Aldri 17,7 % 11 2 Stort sett ikke 30,6 % 19 3 Av og til 19,4 % 12 4 Stort sett 25,8 % 16 5 Alltid 6,5 % 4 Total 62 Gjennomsnitt 2,73 Standard avvik 1,21 Median 3,0 39

40 40. Tar du ansvar for lysmester og b-fotograf sin arbeidstid og forhold? 1 Aldri 8,1 % 5 2 Stort sett ikke 21,0 % 13 3 Stort sett 54,8 % 34 4 Alltid 16,1 % 10 Total 62 Gjennomsnitt 2,79 Standard avvik 0,81 Median 3,0 40

41 41. Er det type oppdragsgiver(e) du er spesielt misfornøyd med relatert til dine honorarer/lønn? 1 Nei 61,3 % 38 2 Ja 38,7 % 24 Total 62 Gjennomsnitt 1,39 Standard avvik 0,49 Median 1,0 41

42 42. Hvis ja, hvorfor? tv NRK Tv produskjon Tv produsenter NRK, elendig med vikarsordning. NRK har gått fra første til sistevalg på min rankeringsliste pga lønnsnivået. Tv bransjen Motion Blur tv-produksjons selskaper Musikkvideo filmhuset NRK Ønsker ikke å utlevere noen. jevt over har alle for lite penger - uansett nrk Monster spillefilmprodusenter tv bransjen generelt, spesielt tv serier. TV produksjon musikk video bransjen NRK NRK Strix men de har jeg aldri jobbet for fordi vi ikke har blitt enige om pris Store/etablerte reklameprodusenter Alle som lager musikkvideo... 42

43 43. Har NFF (Norges Film Forbund) fremforhandlede avtaler noe å si for ditt lønnsforhold på reklamefilm? 1 Ja 25,8 % 16 2 Nei 74,2 % 46 Total 62 Gjennomsnitt 1,74 Standard avvik 0,44 Median 2,0 43

44 44. Er det andre faktorer du anser som viktig i ditt lønnsforhold, eller ting du gjerne ville forbedret? Problemet med NFF s avtale er at den bygger på 8 t arbeidsdag, noe som egner seg dårlig til filmproduksjon. Den skulle hatt en tilpasning til f.eks. 9 t arbeidsdag, da tror jeg produsentene hadde kunnet laget avtaler basert på denne avtalen. I stedet lager man pakker, der filmfotografene tilslutt kommer dårlig ut mht timelønn, ettersom respekten for hans/hennes tid faller drastisk, ettersom den dermed er "gratis"når man har inngått en pakke-avtale. Det hadde vært interessant om noen kunne sett på dette. Opplever ofte at Filmforbundets satser er for lav. Spesiellt spillefilm og reklame fotograf. Siden spillefilmkontrakter som regel er pakkedealer - lurer jeg på om mitt inntrykk stemmer - at honorarene har stått stille - eller tilogmed har gått ned de siste 8-10 årene...?? Nå kommer kanskje endelig en spesifisert TV fotograf post i NFF sine tariffer. Viktig også at det er ulike summer spesifisert for lønn og fakturering. I TV bransjen trekker de 30% av lønna di hvis du krever honoraret som lønnsmottaker. Men hvis man kan henvise til konkrete tall hos NFF så hjelper det arbeidstaker når man forhandler lønn. Føler lønn er litt texas idag. Og verre er det med kreditt trenden hos spillefilmprodusenter med 50/50 og 10 timers dager som standard. så overtid etter det. Det hadde vært fint å fremforhandle satser som gjelder for alle overalt (alle produksjonsfirmaer osv.), slik at lønnsdumping ikke forekommer og folk blir valgt pga kvalifikasjon og ikke pris. Hadde også vært fint om medlemskap i et fagforbund hadde vært forpliktende for å få jobber. Det forhindrer også lønnsdumping. I et så lite miljø som her i Norge bør det være mulig å få til. Det bør gjelde alle fag i film og tv produksjon. Forsikrings ordninger, mere faste rammer for honorar og arbeids tid. Mangler egene kontrakter for filmfotografere og konkrete avtaler med f.eks etterarbeid og scanning. Jeg jobber hovedsaklig i USA og en del i Kina så mine svar er ganske irrelevante. Men en ting er veldig relevant: I Los Angeles er det faktisk konkurranse om godt kvalifisert arbeidskraft fordi det er mange arbeidsgivere. I Norge har særlig NRK veldig stor makt og trenger ikke konkurrere mye om arbeidskraften. De er i monopol og kan gjøre akkurat hva de vil, uten at noen konkurranse-myndigheter griper inn... Opplever ofte at honorar/lønn er hovedfokus, fremfor og bli satt pris på for de de kvalitetetne man har. Veldig vanskelig å bare følge honorarsatser fra NFF for flere produsenter. Jeg har gått over til å ta mye på lønn fremfor fakturering, av hensyn til forsikring og pensjonspoeng. Ift arbeidstid på bfoto/lysmester, vet jeg jo hva de må gjøre i for- og etterkant - og tar ansvar for at vi skal få gjort det vi må på avtalt tid i så stor grad som mulig. Avtaling av hvor mye tid de skal bruke i for og etterarbeid har jeg derimot ikke noe med å gjøre. Er relativt nyutdannet, og det har vært så få jobbtilbud at å forhandle om lønn ikke har vært en prioritet. Det viktigste har vært å JOBBE. Jeg gjør nesten ikke reklame og derfor er det vanskelig å svare på spørsmål knyttet til reklame, Forholdene i TV-bransjen er svært dårlige. Der eksisterer knapt overtid og turnover. Live fast, die young! honorar på spillefilm og reklame bør i kontrakten spesifisere det som har med rettigheter for bruk av still-bilder som er tatt ut av filmens sammenheng. Foreslår for fri bruk av stillbilder i en spillefilm og for bruk av stillbilder fra en reklamefilm. Synes det kan være aktuelt og diskutere en slags svartelisting av ekstremt dårlige produsenter/produksjonsselskap. Skulle gjerne hatt litt fokus på overtidsavtaler produksjonsselskaper opererer med. F.eks standardkontrakter hvor det står at "noe overtid må påberegnes". Har erfart at man aldri får kompensert for overtid, med mindre man tar saken i egne hender og forhandler seg frem til en slags "lønn" (ekstra) som kun er time for time, og egentlig ikke overtid. Ekstra tillegg for overtid, helgearbeid, kveldsarbeid eksisterer stort sett ikke i produksjonsselskaper ut ifra det jeg har erfart. Jeg vil bare opplyse om at jeg jobber 50% fotograf og 50% klipper. Ønsker at lønnsforhold blir bedret og at det finnes en god avtale med produsentforeningen. Det bør også være en løsning for dem som er nye i gamet slik at de ikke blir utnyttet. Det må jobbes med forholdene innenfor dokumentarfilm. Dette er som regel offentlig støttede produksjoner, men på et grunnlag som forutsetter enorm gratis innsats. Jeg ba en av mine produsenter levere min timeliste sammen med regnskap etter avsluttet produksjon for å vise frem forholdet mellom betaling/overtidstimer. Det ble da sukket nede på filminstituttet og man kom med følgende utsagn= "skal man ha overtidsbetaling på dokumentarfilm også nå..." Dette er altså fra dem som gir støtte til noe som skal være et realistisk levegrunnlag for oss som jobber på produksjonene. Hvis de ler av ønsket om overtidsbetaling så er det noe galt. Tarriffene for dokumentar spesifiserer jo også dette. Fotografer har fast dagslønn på reklamefilm, uavhengig av dagens lengde. Det har blitt mer og mer vanlig med ekstremt lange dager. Det ene som skjer er selvfølgelig at man ikke er i stand til å jobbe dagen etter. Det andre som skjer er at assistenter/"alle andre" etter et visst antal timer faktisk tjener mer enn fotografen. Tredje tingen er sikkerhetsaspektet= utslitte og trøtte mennesker som så setter seg i bilen for å kjøre hjem... Det virker som produsentene gjør hva som helst for å skvise det inn på EN dag. Slik slipper de med dagsrate på både fotograf, regi, utstyr, studio/locationleie etc. I USA har fotografer også overtidsbetalt, på linje med resten. Dette er nok ikke realistisk i Norge, men kanskje et eller annet slags trappesystem som gir en annen lønn når man jobber 18-timers dag enn når man jobber 8-timers dag? 44

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU.

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Arbeidsplass: Paul Scherrer Institute (PSI) Arbeidsperiode: 02.06.14 22.08.14 Innledning Jeg

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer