September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen"

Transkript

1 September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway

2 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag side 11 Fylkesfordelt vareeksport side 12 Tjenesteeksport og import side.20 Utenriksregnskapet for 2013 side 23 Valutakursutviklingen side 23 Markedsutviklingen i utlandet side 27 OECDs prognose side 27 IMFS prognose side 31 Verdensbankens prognose side 34 EUs prognose side 36 Bilmarkedet i Europa side 39 Ledene indikatorer side 51 PMI indekser (innkjøpssjefsindekser) side 54 IFO Institute «Business survey» Tyskland side 55 Ordreinngang side 56 Eksportpriser (kvartal) side 58 Industriproduksjon og omsetning side 61 Prisutviklingen i utlandet side 64 Konsumprisutviklingen side 65 Utviklingen i norsk økonomi side 67 1

3 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2014 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL September 2014 Verdiendring fra sept Mill NOK Prosent I alt - alle varer ,7 - Råolje ,2 - Naturgass ,6 - Kondensater ,8 - Skip og plattformer 1-87,5 - Fastlandseksport (trad. varer) ,6 MÅNEDSTALL Januar- september 2014 Verdiendring fra jan.-sept Mill NOK Prosent I alt alle varer ,1 - Råolje ,0 - Naturgass ,7 - Kondensater ,4 - Skip og plattformer ,1 - Fastlandseksport (trad. varer) ,9 Maskiner, fisk, metaller, kjemiske produkter og propangass ga eksportøkning i september Sammenlignet med september i fjor, økte samlet vareeksport med 7,7 prosent. Hittil i år er det nedgang i eksportverdien på 0,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vareimporten økte med 5,0 prosent i september, og så langt i 2014 har vareimporten økt med 5,5 prosent. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det, sammenlignet med samme måned året før, en økning på 10,1 prosent i januar, 6,6 prosent i februar, 3,6 prosent i mars, 3,1 prosent i april, 11,9 prosent i mai før den falt med 6,7 prosent i juni og økte med 3,3 prosent i juli, 2,2 prosent i august og 11,6 prosent nå i september. Gjennomsnittsøkningen for de ni månedene er 4,9 prosent. I september i år var det en virkedag mer enn i september i fjor (22 mot 21 dager), mens det i august var motsatt. I januar, februar, juni og juli var det like mange virkedager begge år, mens det i år var to dager mer i mars (21 mot 19 dager) og i april to dager mindre enn året før (19 mot 21 dager). I mai var det en virkedag mer i år. Kronekursen svekket seg markert gjennom 2013, og bidro til å heve eksportverdien regnet i kroner. I hele 2013 økte fastlandseksporten (regnet i kroner) med 1,2 prosent. Så langt i år har fiskeeksporten økt med nær 6,5 milliarder kroner eller 16,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjorde 47,2 milliarder kroner. Fersk laks alene økte med 2,9 milliarder eller 13,4 prosent. Dette til tross for at eksporten til det viktige russiske markedet stoppet helt opp i september med nedgang på 96 prosent fra september i fjor. Det var spesielt laks, ørret og sild som ble rammet av Russlands boikott. Den store og viktige gruppen maskiner og transportmidler (verksted- /teknologiindustri) har så langt i år økt eksportverdien med 2,5 milliarder kroner eller 2

4 4,5 prosent, sammenlignet med de ni første månedene av Da er ikke skip tatt med. I årets ni første måneder er det registrert en økning på 2,1 milliarder i eksport av brukte skip, og nedgang på 1,1 milliarder for nye skip. Selv uten skipene, kan denne gruppen ha betydelige svingninger i eksportverdien fra måned til måned. Eksport av nye skip utgjør 1,6 milliard kroner og brukte skip 3,8 milliarder så langt i år. Eksport av raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel propan mv., som inngår i fastlandseksporten) økte med 0,5 milliarder kroner eller 9,5 prosent i september etter 21,7 prosent nedgang i august, 8,4 prosent økning i juli, og 23,3 prosent nedgang i juni. Det har gått mye opp og ned for denne gruppen så langt i år. I januar var det opp 0,35 milliarder kroner eller 5,1 prosent, men deretter var det fall på 1,4 prosent i februar, 21,7 prosent i mars og 8,3 prosent i april før den økte med 33,5 prosent i mai. I sum gir dette 3,7 prosent nedgang i eksportverdien så langt i år. Økningen på 9,5 prosent i september i år fordeler seg med 2,6 prosent nedgang for de raffinerte oljeproduktene og 45,1 prosent økning for gassproduktene. Energi dominerer Eksport av råolje og naturgass utgjorde 53,9 prosent av samlet vareeksport i september. Tar vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til 62,2 prosent. For hele 2013 var andelene 58,8 og 67,3 prosent, mens andelene i 2012 var 61,0 og 70,1 prosent. Dette viser at energi, til tross for nedgang i 2013 og 2014, utgjør en dominerende andel av norsk eksport. Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm, var det i september en økning i den øvrige fastlandseksporten på 2,9 milliarder kroner eller 11,8 prosent sammenlignet med september i fjor. Så langt i 2014 er det en økning på 15,1 milliarder kroner eller 7,2 prosent i fastlandseksport utenom energiprodukter. Lenger bak i denne rapporten er det en tabell som viser fordelingen av vareeksporten på varegrupper i 2013 og en tabell som viser foreløpige utenriksregnskap i 2013, basert på de foreløpige nasjonalregnskapstallene. Petroleumseksporten I september ble det eksportert naturgass for 13,9 milliarder kroner, som er 13,6 prosent lavere enn i september i fjor. Fra rekorden på 10,5 milliarder standard kubikkmeter gass i desember 2012 har volumet av gasseksporten flatet ut og falt. I januar 2014 ble det eksportert 9,4 milliarder kubikkmeter naturgass, i februar 8,7 milliarder, i mars 9,8 milliarder, i april 8,3 milliarder, i mai 8,1 milliarder, i juni 7,1 milliarder, i juli 7,3 milliarder, i august 6,8 milliarder og i september 7,4 milliarder. Hittil i 2014 er det eksportert naturgass for 156,7 milliarder kroner. Ned 10,7 prosent fra samme periode i I hele 2013 ble det eksportert naturgass for 241,7 milliarder kroner og råolje for 278,9 milliarder kroner. I 2012 utgjorde eksporten av naturgass 252,3 milliarder kroner og eksporten av råolje 306,8 milliarder kroner. Råoljeeksporten utgjorde i januar i år 29,1 milliarder kroner. Dette var 8,6 prosent mer enn i desember, og hele 38,0 prosent mer enn i januar I september i år var verdien av råoljeeksporten 24,0 milliarder som er 18,2 prosent opp fra september i fjor, da vedlikeholdsarbeider reduserte produksjonen. Gjennomsnittsprisen per fat var 618 kroner i september, som er 26 kroner mindre enn i måneden før, og 53 kroner eller 7,9 prosent lavere enn i september i fjor. Det ble eksportert 39 millioner fat i september, opp 8,5 millioner fra september i fjor. 3

5 Oljepris og antall eksporterte fat Kilde: SSB oktober 2014 Utviklingen i pris og antall fat er vist i grafen over. I april 2013 falt for første gang siden juni 2012 gjennomsnittsprisen under 600 kroner per fat. Brent olje hadde en topp på 118 USD per fat 14. februar 2013, men har i 1.halvår 2014 ligget mellom 105 og 110 USD og økte til vel 115 USD i juni før den falt tilbake til 105 USD i juli og ytterligere til rundt 100 kroner i august og under 100 i september. Svakere krone har imidlertid bidratt til at prisen i kroner ble hevet mot slutten av Den siste nedgangen knyttes opp mot forhold i Midtøsten og økte tilførsler fra Libya, som var ute av markedet i første halvår, og lavere forbruksvekst. Libyas fravær i markedet har økt prisen i første del av Nå er Libya tilbake med leveranser og prisen har i det siste falt til under 90 kroner fatet. Dagens fallende oljepris illustrerer hvor uforutsigbart dette markedet kan være. For få måneder siden mente sentrale aktører i markedet at prisen nå ville stabilisere seg rundt 100 USD. Slik gikk det ikke! Overraskende sterkt fall i råolje-etterspørselen IEA kom i september med nyheten om at veksten i den globale etterspørselen etter råolje har falt bemerkelsesverdig mye i 2. kvartal 2014, til under 500 tusen fat per dag dette kvartalet, den laveste veksten på to og et halvt år. Svakere etterspørsel og rikelige forsyninger til tross for konflikter i produserende land, har senket prisen til et nivå som er den laveste på mer enn to år. Dette har ledet til at IEA har nedjustert sine prognoser for vekst i global oljeetterspørsel i 2014 og 2015 til 900 tusen fat per dag og 1,2 millioner fat per dag. Dette gir årsprognoser på 92,6 millioner og 93,8 millioner fat per dag disse to årene. Olje regnes å være en ledende indikator, og den svake etterspørselsveksten kan være et signal om at den globale oppgangen er svakere en antatt. BP påpeker i sin rapport i juni 2014 at oljeprisen ikke har ligget mer stabilt siden To forhold som ikke har noe med hverandre å gjøre, men som begge har hatt stor betydning, med motsatt fortegn, har bidratt til denne stabile prisutviklingen. Den ene faktoren er den sterke økningen i oljeproduksjon i USA, som har avbalansert den andre, som er bortfall av produksjon i Nord-Afrika og Midtøsten. Basert på tidligere erfaringer tror BP at det vil ta år å få i gang igjen produksjon, som har stoppet opp som følge av konflikter, slik vi nå ser eksempler på. 4

6 I USA har prisen på skifergassbasert råolje (WTI-olje), som var ned mot 90 dollar fatet i 2012, økt senere. Den er nå nesten like høy som for annen råolje (Brent-olje). Dette har hevet lønnsomheten og stimulerer investeringsaktiviteten, som har vært svært omfattende. Det er antagelig ikke noe land som har økt oljeproduksjonen så mye på ett år som USA gjorde i Økningen var 1,1 millioner fat per dag, og dette utgjorde 96 prosent av all produksjonsøkning utenfor Opec. Dette har skjedd i et gunstig politisk klima, der det har vært et ønske å redusere USAs avhengighet av importert olje. Rask utvikling av ny teknologi har også vært viktig for å realisere den raske produksjonsveksten. Svakere utvikling i industriproduksjonen i Kina og Storbritannia har bidratt til å dempe oljeprisen i I USA holdt den kjente økonomen Nouriel Roubini et foredrag, der han spådde en hovedtrend som tilsier lavere global oljepris framover. Han påpekte også at det er stor fare for eksterne økonomiske sjokk. De langsiktige prisutsiktene for olje er mer usikre. På kort og mellomlang sikt kan svakere etterspørsel gi lavere priser. På lengre sikt vil utvikling av alternativer, som skiferbasert olje- og gassproduksjon, blant annet i USA, påvirke prisutviklingen. Det har vært et teknologisk gjennombrudd på dette området, og USA har svært store forekomster. Dette kan gi betydelig produksjon av både olje og gass. Det meldes at Tyskland planlegger allerede neste år å oppheve sitt forbud mot fracking for utvinning av skifergass. Den tyske industrien er sterk forkjemper for dette, og påpeker at skifergass har gitt konkurrenter i USA billig energi og dermed konkurransefordel. Rørledning kan påvirke fremtidig olje- og gasspris President Obama har lenge hatt en rørledning for transport av petroleum fra feltene ved grensa mot Canada og ned til raffineriene i Texas på sitt bord. Miljøforkjemperne kjemper mot mens oljeindustrien kjemper for ledningen. Dersom den blir realisert vil den utløse betydelige investeringer i utvinning. Potensialet er så betydelig at det trolig vil senke oljeog gass prisen globalt, og slik få betydning for andre petroleumsprodusenter. Obama har vegret seg av hensyn til miljøet. Råvareanalytikerne i det amerikanske meglerhuset Citi laget en analyse av oljemarkedet i Selv om de legger til grunn en solid global BNP vekst på 3,5 prosent per år fram til 2020, vil kombinasjon av overgang til gass og bedret drivstoffeffektivitet, føre til at oljeetterspørselen avtar tidligere enn markedet tidligere har trodd. De antyder derfor en oljepris på USD per fat ved utgangen av tiåret. Statistisk sentralbyrå har i en ny rapport konkludert med at det mest sannsynlige nivået for oljeprisen i 2025 er rundt 70 USD per fat (reell pris). DnB Markets har tidligere antydet en nominell pris på 90 USD i Dette tilsvarer rundt 80 USD reelt, når en korrigerer for prisstigning. USA er selvforsynt med gass (og mener å være det de neste 100 år). Gassprisen i USA har vært en brøkdel (mellom en tredjedel og en fjerdedel) av prisen i Europa og Asia. Lavere gasspris øker gassens markedsandeler, og den erstatter kull i elektrisitetsproduksjonen. Dette har igjen gitt lavere energipriser som styrker industriens konkurranseevne. En ser derfor at det igjen investeres innen tradisjonell industrinæringer. Kina passerte i desember 2012 USA som verdens største nettoimportør av olje- og oljeprodukter. Det planlegges også eksportterminaler i USA, som kan være i drift fra 2015 (Sabine Pass i Louisiana). Dette er tre år før et eventuelt trinn 2 på Melkøya i Finnmark tidligst kunne være i produksjon. Statoil har også gjort gassfunn i Tanzania i Afrika, som er minst på Snøhvits (Melkøya) størrelse. I midten av september 2013 kom det melding om at den eneste atomkraftreaktoren som fortsatt har vært i drift i Japan (reaktor fire på Kansai Electric Power sitt Ohi verk i Osaka vest i landet) stenges ned. Japan har hatt atomkraft i 40 år, og før Fukushima krisen våren 2011 utgjorde atomkraft rundt 30 prosent av Japans elproduksjon. Statsminister Shinzo Abe ønsker atomkraften tilbake, og det er verk som klargjøres for start i Foreløpig produseres det ikke atomkraft i Japan, som derfor er avhengig av stor import av gass og kull. Japan har tatt initiativ til at gasskjøpende land danner et interessefellesskap (innkjøpskartell), for å få ned prisene i Asia, som er høyere enn i andre deler av verden. 5

7 IEAs leder Maria van der Hoeven uttrykker at IEA ble overrasket over hvor raskt skifergassrevolusjonen i USA kom. Hun mener imidlertid at revolusjonen trolig ikke vil spre seg raskt til andre land. Det finnes rett nok store ressurser, blant annet i Kina, men ressursene er vanskeligere å utvinne. Utfordringene kan trolig løses, men det tar tid og produksjonen blir neppe betydelig før etter Det går heller ikke fort andre steder det er påvist ressurser, som Russland, Polen, Australia og Argentina. Derfor mener IEA at den amerikanske revolusjonen vil ha en betydning for LNG markedet, men i mindre grad påvirke markedet ved at selve utvinningsaktiviteten spres raskt. En brems for den skiferbaserte utbyggingen kan også være miljøutfordringer knyttet til konsekvenser for blant annet grunnvann. Redusert gass og oljepris kan også redusere lønnsomheten og dermed investeringene. Kostnadene ved utbygging og drift av eksportterminaler i USA er også betydelige. Basert på erfaringene fra USA, regnes skiferolje å være billigere å utvinne enn olje på de største havdypene. Investeringene er mindre og tiden fra oppstart til produksjon av skiferolje kan være rundt tre år, mens det er to til tre ganger så lang tid for komplekse oljefelt på dypt vann. IEA (International Energy Agency) tegner et energibilde der USA blir verdens største oljeprodusent innen Dette sammen med mer effektiv energibruk vil da også gjøre landet selvforsynt med energi. I dag importerer USA 20 prosent av sitt energibehov. IEA venter at USA vil gå forbi Saudi-Arabia og bli verdens største oljeprodusent innen Allerede i 2013 vil trolig USAs produksjon av råolje overstige importen i følge USAs energidepartement (EIA). Mot slutten av 2014 venter de at importen begynner å falle. En mer dyster side er IEAs konstatering om at fossil energi og kull fortrenger fornybare energikilder. Spesielt transport (dieseldrevne lastebiler drar mest opp) øker klimagassutslippene, og en når ikke målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader celsius. I IEAs hovedprognose stiger middeltemperaturen med 3,6 grader. Både omfattende nedstengning og eventuell oppstart av atomkraftanlegg, vil også kunne påvirke olje- og gassetterspørselen. Sjansen for oppstart av atomkraftverk i Japan har også økt etter at Abe overtok som statsminister. På den andre side kan en ventet heving av levestandarden i Asia de nærmeste tiårene øke energietterspørselen. På kort sikt kan også uro i oljeproduserende land i Midtøsten og boikott av Iran bety strammere marked. Saudi-Arabia har i det siste endret holdning og økte i 2012 produksjonen sin vesentlig for å dempe oljeprisen. Nye oljefunn i den østlige delen av Middelhavet kan på lengre sikt også bidra til lavere pris. FNs klimakonferanse (klimatoppmøte) i Qatars hovedstad Doha ble avsluttet tidlig i desember 2012 med magert resultat. Kyotoavtalen fra 1997 ble forlenget i en Kyoto 2 avtale, som gjelder fram til 2020 uten innskjerpinger av landenes forpliktelser. Dette er den eneste legale internasjonale avtale med forpliktende enighet om å redusere klimagasser som CO2. Landene som forplikter seg står bare for rundt 14 prosent av utslippene. Blant store utslippsland har USA og Kina ikke ratifisert den opprinnelige Kyoto avtalen og Canada, Japan, New Zealand og Russland ønsket ikke å bli med i den nye avtalen. Avtalen svekkes også av mange unntak i de landene som fortsatt forplikter seg. Etter valget i Australia i september 2013, der de konservative, som ønsker at Australia trekker seg fra forpliktelsene i Kyoto avtalen, vant, øker usikkerheten om hele avtalens fremtid. Selv om land som USA ikke er med i Kyoto avtalen har de likevel lokale programmer/kvoter for reduksjon av CO2 utslipp. Overgangen fra kull til skifergass i USA har også gitt en betydelig reduksjon i CO2 utslippene, og paradoksalt nok kan USA oppfylle målene selv om de ikke har forpliktet seg. USAs kull finner nå nytt marked i Europa, der det erstatter dyr gass i elektrisitetsproduksjonen. I 2012 økte USA kulleksporten til Europa med 29 prosent. Bloomberg/Financial Times melder at tyske elektrisitetsverk tjener 25 euro per megawatt/time ved bruk av kull, men taper 1,1 euro ved bruk av gass. 6

8 Norsk fastlandseksport Markedene Sammenlignet med de ni første månedene av 2013, var det i samme periode i 2014 økning i norsk fastlandseksport til alle kontinenter utenom Afrika, der den falt med 6,8 prosent. For Europa var det 3,7 prosent økning, mens det var 8,2 prosent økning for Asia, 12,7 prosent økning for Nord-Amerika, 1,9 prosent for Sør-Amerika og 4,5 prosent økning for Oceania. Kina ble i januar 2013 passert av Sør Korea, som det viktigste norske markedet i Asia, men i juli 2013 gjenerobret Kina førsteplassen og beholdt den ut I starten av 2014 tok Korea igjen førsteplassen, men allerede i februar gjenerobret Kina den, da eksporten til Kina fortsatte å øke, mens det var markert nedgang for Sør-Korea. Hittil i 2014 er Asia-rekkefølgen; Kina, S-Korea, Singapore og Japan. Endringen for disse fire landene er henholdsvis opp 14,7 prosent, ned 4,5 prosent, opp 8,7 prosent for Singapore og opp 54,6 prosent for Japan. Eksporten til Kina, som hadde negativt fortegn fram til og med april i 2013, har senere økt hver måned, med unntak av april og juli i år, sammenlignet med de samme månedene året før. Eksporten til Brasil som falt med 11,5 prosent i 2013, har så langt i år økt med 5,9 prosent. Eksporten til USA som falt med 16,6 prosent i 2013, har økt med 15,5 prosent så langt i 2014, mens eksporten til Canada, som økte med 48 prosent i 2013, er ned 20,9 prosent så langt i I Europa registreres 5,2 prosent økning for EU, og 4,9 prosent økning for de nordiske landene alene så langt i år. Eksport til de kriserammede eurolandene, som falt i 2013, viser nå tegn til oppgang åpnet bedre enn 2013, og for Hellas, Italia, Spania og Portugal er det økning på henholdsvis 30, 22, 17 og 7 prosent, mens det for Irland er minus 37 prosent så langt i år. Varegruppene Samlet fastlandseksport økte med 13,3 milliarder kroner eller 4,9 prosent fra januarseptember 2013 til januar-september Fiskeeksporten økte med 6,5 milliarder kroner eller 16,0 prosent. Det er fortsatt fersk laks som står for det meste av økningen, med økning på 2,9 milliarder kroner, eller opp 15 prosent fra samme periode i fjor. Utenom laks har fiskeeksporten hittil i år økt med 2,7 milliarder kroner eller 17,3 prosent. Torsk står for en stor del av dette. Så langt i år utgjør fersk og fryst laks 55,6 prosent av samlet fiskeeksport. I samme periode i fjor var andelen 56,0 prosent. Lakseprisen (kiloprisen for fersk laks) passerte et rekordnivå på 43,61 kroner kiloet i uke 15 i Deretter var det en fallende trend, fram til et bunnpunkt i uke 43 i 2011, da kiloprisen var nede i 21,63. Så økte prisen til 28,49 kroner i uke 50 i 2011, for igjen å gå litt begge veier. I uke passerte kiloprisen for eksport av fersk laks igjen en foreløpig topp med 31,27 kroner. Deretter falt den tilbake til nytt bunnpunkt med 23,99 i uke , for så å gå med en underliggende stigende trend fram til ny rekordnotering på 43,81 uke 20 i Prisen falt deretter tilbake til 39,22 i uke 24, men steg så igjen til nytt rekordnivå i uke 27 i 2013, med 45,15 kroner. Etter en forbigående nedgang til rundt 40 kroner, steg den igjen til 43,43 kroner i uke 33. Deretter falt prisen markert i flere uker til vendepunkt på nær 30 kroner i uke 38, for deretter å stige nesten sammenhengende i resten av I uke 52 satte prisen for eksport av fersk laks igjen ny rekord, med hele 50,58 kroner kiloet (se figur). Så langt i 2014 har prisen falt tilbake til en bunnotering på 33,60 kroner (uke 26), men økte raskt igjen til rundt 42 kroner før den de siste ukene har falt til 34,44 kroner i uke 42. Senest ved påsketider var kiloprisen oppe i 47,40 kroner. Eksportert volum i uke 42 var 0,7 prosent lavere enn i uke 42 i 2013, og det ble eksportert tonn fersk laks denne uka. I tillegg kommer tonn fryst laks (ned 8,7 prosent fra samme uke året før). Eksporten av laks økte (i følge Sjømatrådets statistikk) med 10,2 milliarder kroner eller 34,6 prosent fra 2012 til 2013, selv om volumet falt med 3,4 prosent. Fra 2011 til 2012 økte verdien av lakseeksporten med 449 millioner kroner eller 1,5 prosent. Volumet økte 7

9 da med 18,9 prosent, mens 14,6 prosent lavere gjennomsnittspriser da dro eksportverdien ned. Eksportpris fersk og kjølt laks SSB oktober 2014 Eksportverdien for kjemiske produkter falt gjennom 2012, men økte i gjennomsnitt med 2,0 prosent i Hittil i år er det en økning på 9,7 prosent sammenlignet med samme periode i Dette er en av gruppene som økte eksportverdien mest de siste månedene. Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre commodities hadde en eksportnedgang på 1,8 milliarder kroner eller 2,7 prosent i Det er økning på 2,8 prosent så langt i år. Den store undergruppen metaller unntatt jern og stål (aluminium og nikkel) har en økning i eksportverdien på 12,0 prosent hittil i år. I hele 2013 var det en nedgang for denne undergruppen på 4,1 milliarder eller 10,2 prosent. I juni var det en nedgang på hele 2,7 milliarder kronet for undergruppen «varer av metaller». Dette skyldes at det i juni i fjor ble eksportert en konstruksjon til oljeplattformer fra Værdal i Nord- Trøndelag. Dette har også gitt stor nedgang i eksporten fra Nord-Trøndelag sammenlignet med fjoråret. Det var også en nedgang på 6,5 prosent i september for denne undergruppen. Gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær hadde 5,5 prosent nedgang i eksportverdien i Så langt i år er det en økning på 5,5 prosent. Den største undergruppen, tekniske og vitenskapelige instrumenter (maritim elektronikk mv.), har så langt i år økt eksporten med 9,3 prosent. Det er opp 0,9 prosent for møbler og opp 0,1 prosent for klær så langt i Den store gruppen verksted-/teknologiprodukter økte eksporten med 4,9 milliarder kroner eller 6,6 prosent i For denne gruppen har større enkeltleveranser gitt store svingninger i eksporten fra måned til måned. Det registreres økning på 2,5 milliarder kroner eller 4,5 prosent så langt i år. Figuren under viser utviklingen i 2014 sammenlignet med samme periode i Tas nye og brukte skip med, er det en økning på 5,8 prosent hittil i år. Det er eksportert nye skip for 1,6 milliard kroner og brukte for 3,8 milliarder så langt i år. 8

10 20,0 15,0 Mrd. Kr. EKSPORTEN AV VERKSTEDPRODUKTER - Januar - september ,0 5,0 0,0 Eksportverdien for raffinerte olje- og gassprodukter var i september 9,5 prosent høyere enn i september i fjor. Det har vært store svingninger fra måned til måned, og så langt i år er det en nedgang på 3,7 prosent. Oljeproduktene bensin og diesel mv. har falt med 6,8 prosent så langt i år, mens gassproduktene propan og butan økt med 4,7 prosent. I september var det 2,6 prosent nedgang for oljeproduktene og 45 prosent økning for gassproduktene. Eksporten av elektrisk strøm falt med 13,6 prosent i 2013, og utgjorde 4,4 milliarder kroner. Hittil i 2014 er det eksportert strøm for 3,9 milliarder kroner, en økning på 13,9 prosent sammenlignet med samme periode i Import og handelsbalanse Vareimporten økte med 5,0 prosent fra september i fjor til september i år, og for de ni første månedene samlet er økningen 5,5 prosent. I hele 2013 var det en økning på 4,3 prosent. Sammenlignet med samme periode i 2013 har importen fra europeiske land økt med 4,5 prosent så langt i Fra Asia økte den med 5,6 prosent (opp 11,1 prosent utenom skip og plattformer), mens det fra Afrika var fall på 33,3 prosent. Importen fra Nord- Amerika økte med 26,0 prosent (25,8 prosent utenom skip), mens importen fra Sør- Amerika har økt med 8,9 prosent. Fra Oceania har importen økt med 14,0 prosent så langt i år. Importen fra Kina har økt med 7,8 prosent så langt i år (10,4 prosent utenom skip mv.). Økningen for Kina gjelder spesielt elektronikk mv. Importen av kjøretøy har økt med 1,0 milliarder kroner eller 2,5 prosent så langt i I juli, august og september falt den med henholdsvis 3,1, 5,0 og 3,7 prosent. I hele 2013 ble det importert kjøretøy for 54,9 milliarder kroner, en økning fra 2012 på 3,5 milliarder kroner eller 6,9 prosent. Det er importert elektrisk strøm for 1,1 milliarder kroner så langt i år. Dette er 57 prosent lavere enn året før. Importverdien av elektrisk strøm, som var rekordhøy i 2011, falt til et lavt nivå i 2012, men tok seg noe opp igjen i I hele 2013 er det importert strøm for 3,1 milliarder kroner, en økning på 2,0 milliarder eller 180 prosent fra Samlet hadde Norge de første ni månedene av 2014 et overskudd i varehandelen med utlandet på 253,2 milliarder kroner, ned 8,0 prosent, fra samme periode i I september var overskuddet 14,4 prosent større enn i september året før, mens det i juni, juli og august var 43, 37 og 22 prosent lavere enn i En må ti år tilbake for å finne tilsvarende lavt handelsoverskudd som i juni i år. I hele året 2013 var handelsoverskuddet 370,5 milliarder, som var 13,4 prosent lavere enn i

11 NOK Milliarder Fastlandseksport - varer NOK Milliarder 61 OLJE- OG GASSEKSPORTEN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

12 VAREEKSPORT FORDELT PÅ VARESLAG Verdi/Verdiendring Varegruppe (SITC) Endring NOK mill. NOK mill. NOK mill. % EKSPORT I ALT , , ,9-3,8 % EKSPORT ekskl.skip/plattformer , , ,9-3,9 % EKSPORT ekskl.skip, plattformer, råolje og naturgass , , ,1 1,2 % NÆRINGSMIDDLER(0,1,4) , , ,4 18,0 % Meierivarer og egg (02) , , ,4 19,5 % Fisk (03) , , ,3 18,8 % Laks,fersk og fryst , , ,6 37,3 % - fersk ( ) , , ,0 38,4 % - fryst ( ) , , ,8 15,5 % Annen fisk og fiskevarer , , ,8 2,2 % -fersk, fryst, kjølt (034) , , ,1 6,4 % -saltet, tørket, røkt (035) , , ,1-9,9 % -krepsdyr, bløtdyr (036) , , ,8 30,5 % -tilb. fiskeprod. etc. (037) , , ,1-25,0 % Dyrefor (u/korn) (08) , , ,8 6,4 % DYRE- OG PLANTEFETT (4) , , ,0-6,4 % RÅVARER (2) , , ,0-2,9 % Huder og skinn, rå (21) , , ,7 39,0 % Tømmer, trelast, kork (24) , , ,2 29,3 % Papirmasse, -avfall (25) , , ,8-6,8 % Mineraler, malmer (27+28) , , ,1 6,5 % BRENSELSSTOFFER (3) , , ,4-7,4 % Mineralolje, -prod. (33) , , ,7-9,0 % - Råolje , , ,8-9,1 % - Mineraloljeprodukter (334) , , ,3-5,3 % Gass (34) , , ,7-5,2 % - Naturgass , , ,6-4,2 % Elektrisk strøm (35) , , ,4-13,6 % KJEMISKE PRODUKTER (5) , , ,3 2,0 % Kjemiske gr. stoff (51-52) , , ,0 13,8 % Farge-, garvestoffer (53) , , ,9 4,3 % Medisinske prod. (54) , , ,7 4,4 % Kunstgjødsel (56) , , ,9-6,7 % Plastråstoffer (57) , , ,0 11,3 % Plast, halvfabr. (58) , , ,6-11,0 % HALVFABRIKATA (6 ekskl. 69) , , ,7-8,9 % Lær,-varer, bearb. skinn(61) , , ,2-26,6 % 11

13 Gummivarer (62) , , ,1 19,7 % Varer, tre, kork u/møbl. (63) , , ,7-7,1 % Papir, papp (64) , , ,6-10,0 % Garn og stoffer mv. (65) , , ,7-0,6 % Varer av ikke-met.min. (66) , , ,1-3,3 % Jern og stål (67) , , ,0-7,1 % Metaller u/jern, stål (68) , , ,6-10,2 % VERKSTEDPRODUKTER (69 og 7) , , ,6 10,4 % Verkstedprod. u/skip,plattf , , ,6 10,4 % Varer av metaller (69) , , ,4 48,9 % Ind.-/kraftmask. (71-74) , , ,4 6,4 % Data- og kontormask. (75) , , ,4 12,9 % Tele-, TV-, lydopptakapp.(76) , , ,7-4,8 % Elektriske apparater (77) , , ,0 14,3 % Kjøretøy og deler (78) , , ,9 6,0 % Andre transp.midl.inkl.lystbåter , , ,8-11,1 % Nye skip , , ,0 63,0 % Eldre skip , , ,0-20,6 % Oljeplattformer 0,0 0,0 0,0 0,0 % ANDRE FERDIGVARER (8,9) , , ,1-5,5 % Prefabr. bygn.;vvs-mater.(81) , , ,6-3,7 % Møbler og deler (82) , , ,4-5,0 % Klær (84) , , ,5 3,7 % Tekniske instrumenter (87) , , ,4 8,0 % Forskj. ferdigvarer (89) , , ,2-10,3 % Datakilde: SSB Fylkesfordelt vareeksport Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 14 fylker hadde eksportøkning i september, sammenlignet med samme måned i Størst økning hadde Nordland (42% økning), Vest-Agder (28%), Sogn og Fjordane (26%) og Sør-Trøndelag (24%). Deretter fulgte Oppland (15%), Hordaland(13%), Møre og Romsdal (12%), Aust-Agder (9%), Oslo (8%), Akershus(7%), Rogaland(7%), Buskerud(6%), Troms (5%) og Vestfold (4%). Det var fem fylker som hadde lavere eksportverdi i september i år. Disse var Finnmark (- 5%), Hedmark (-6%), Østfold (-7%) Telemark (-30%) og Nord-Trøndelag(-50%). I de ni første månedene under ett er det 12 fylker som har økning. Det er Rogaland (36%), Nordland (22%), Sør-Trøndelag (19%), Sogn og Fjordane (15%), Oppland (12%), Finnmark (12%), Oslo (10%), Vest-Agder (9%), Aust-Agder (8%), Møre og Romsdal (8%), Troms (6%) og Akershus (4%). Vestfold (-5%), Telemark (-8%), Buskerud (-8%), Hedmark (-11%), Hordaland (-15%), Østfold (-19%) og Nord-Trøndelag (-31%), har nedgang så langt i Nord-Trøndelag skiller seg ut med spesielt stor nedgang, noe som skyldes leveranse av en store konstruksjoner til petroleumsutvinning i juni og september Det er imidlertid ikke bare negativ utvikling, fiskeeksporten fra Nord-Trøndelag har så langt i år økt med 29 prosent. Den sterke økningen i Rogaland skyldes at eksporten av raffinerte petroleumsprodukter har økt med 65 prosent fra i fjor (økt med 8,7 milliarder kroner). For posten bearbeidede varer har fylket så langt i år en økning på 2,8 prosent. For Hordaland er det raffineriene (Mongstad) som trekker ned med 9,1 milliarder lavere eksportverdi så langt i 2014 (ned 30 %), mens eksporten av bearbeidede varer har økt med 22 prosent. 12

14 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer januar - september 2014 Prosent endring fra januar-september året før Rogaland Nordland Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland Finnmark Oslo Vest-Agder Aust-Agder Møre og Romsdal Troms Akershus Vestfold Telemark Buskerud Hedmark Hordaland Østfold Nord-Trøndelag 36,1 22,4 18,7 14,5 12,1 11,6 10,4 8,5 8,0 7,8 5,9 3,7-4,8-7,9-8,4-11,1-14,8-18,8-31,

15 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer Januar - september NOK Millioner Hordaland Rogaland Møre og Romsdal Vest-Agder Vestfold Nordland Telemark Sør-Trøndelag Østfold Sogn og Fjordane Buskerud Oslo Akershus Nord-Trøndelag Oppland Finnmark Troms Aust-Agder Hedmark

16 Fylkesfordelt eksport september 2014 Prosent endring fra september året før Nordland Vest-Agder Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Oppland Hordaland Møre og Romsdal Aust-Agder Oslo Akershus Rogaland Buskerud Troms Romsa Vestfold Finnmark Finnmárku Hedmark Østfold Telemark Nord-Trøndelag 41,5 28,1 25,7 23,8 15,2 13,1 12,1 8,7 8,4 6,7 6,5 6,3 5,2 4,2-5,4-5,6-6,5-29,9-49,

17 Fylkesvis eksport for varegrupper Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå publiserer, begrenser inndelingen til fire varegrupper; matvarer, råvarer, brenselstoffer (raffinerte produkter mv) og bearbeidede varer. Den sistnevnte er en stor gruppe som omfatter de fleste industrivarer (kjemiske produkter, metaller, papir og verkstedprodukter). Matvarer er den eneste som har undergruppe, og undergruppen fisk utgjør i praksis det meste av norsk matvareeksport, som vi ser av tabellen. Fylkesfordelt eksportverdi i årets ni første måneder og endring fra samme periode i 2013, er vist i tabellen under. På landsbasis var det en økning på 4,9 prosent for gruppen bearbeidede varer. Fastlandseksport etter fylke og varegruppe, januar-september 2014 Mill. kroner 2013M M09 Endring 0 Hele landet Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer ,3 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % 01 Østfold Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,3 % Brenselsstoffer ,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % 02 Akershus Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk 1 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,3 % Brenselsstoffer 5 6 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % 03 Oslo Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,6 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,6 % Brenselsstoffer ,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % 04 Hedmark Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % 16

18 Brenselsstoffer 1 1 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % 05 Oppland Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % 06 Buskerud Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 1 1 0,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % 07 Vestfold Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,3 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer ,5 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % 08 Telemark Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer ,5 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % 09 Aust-Agder Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer 0 0 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % 10 Vest-Agder Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk ,4 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer ,8 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, ,1 % 17

19 tobakk 11 Rogaland Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer ,5 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % 12 Hordaland Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,4 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer ,2 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % 14 Sogn og Fjordane Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % Fisk ,4 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,3 % Brenselsstoffer 1 1 0,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % 15 Møre og Romsdal Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,5 % Brenselsstoffer ,2 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % 16 Sør-Trøndelag Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk ,8 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,5 % Brenselsstoffer 0 0 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,7 % 17 Nord-Trøndelag Varer i alt ,3 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % Fisk ,5 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 0 0 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % 18 Nordland Varer i alt ,4 % 18

20 Matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % Fisk ,4 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,8 % Brenselsstoffer 1 1 0,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % 19 Troms Romsa Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk ,4 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer ,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % 20 Finnmark Finnmárku Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,1 % Brenselsstoffer ,0 % Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % 19

21 Tjenesteeksport og tjenesteimport Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester. Nå er også utenriks sjøfart tatt med, men fortsatt ikke reiselivseksport. Statistikken viser en økning i eksporten for disse tjenestene på 5,1 prosent fra 2012 til Tilsvarende økning for importen var 5,5 prosent. I påfølgende tabell framgår det at fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 økte tjenesteeksporten med 5,3 prosent og importen med 5,2 prosent. Tabellen under viser utviklingen fra 2012 til 2013 for de ulike tjenestetyper. Bak denne tabellen er to tabeller med kvartalstall, som viser den siste utviklingen fordelt på tjenestetype og næringsgruppe. Tjenestebalansen for disse tjenestene viste et overskudd på 1,3 milliarder i 2. kvartal 2014, som er 0,1 milliarder mer enn i 2. kvartal året før. For hele 2013 var det et overskudd i denne balansen på 1,4 milliarder kroner. Eksport i milliarder NOK Endring Alle tenester 188,6 198,2 5,1 % Leigearbeid og reparasjonar 12,0 11,1-7,2 % Petroleumstenester 24,6 18,8-23,5 % Byggje- og anleggstenester 1,5 1,2-17,9 % Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 2,8 4,0 41,4 % Jernbane- og landtansporttenester 4,1 3,8-7,0 % Sjøtransporttenester 65,8 68,8 4,7 % Lufttransporttenester 3,3 3,3 1,7 % Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 9,3 11,8 28,0 % Post- og teletenester 5,5 7,3 32,1 % Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 6,3 9,6 54,0 % IT-tenester 8,9 9,1 3,2 % Forsking og utvikling (FoU) 2,6 2,7 3,0 % Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester 38,5 41,7 8,4 % Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 0,7 0,9 37,6 % Andre tenester 3,1 3,9 27,3 % Import i milliarder NOK Endring Alle tenester 186,6 196,8 5,5 % Leigearbeid og reparasjonar 11,1 12,7 14,5 % Petroleumstenester 41,3 42,6 3,0 % Byggje- og anleggstenester 4,0 3,5-11,9 % Agenturhandel, provisjon og mellomhandel 5,2 6,6 28,6 % Jernbane- og landtansporttenester 5,8 7,4 29,0 % Sjøtransporttenester 15,5 14,7-5,6 % Lufttransporttenester 2,8 3,1 7,5 % Tenester tilknytt transport og reiseverksemd 33,0 33,6 1,9 % Post- og teletenester 6,1 5,8-4,1 % Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr 7,6 8,8 16,4 % IT-tenester 9,8 10,6 7,7 % Forsking og utvikling (FoU) 2,7 2,6-3,2 % Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester 32,2 34,9 8,4 % Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 3,2 3,2-2,7 % Andre tenester 6,4 6,8 6,7 % 20

22 2.kv 2014 Endring i prosent Mill.kroner Andel Siste kvartal Siste år Eksport Alle tenester ,6 5,3 Leigearbeid og reparasjonar ,6 11,3 Petroleumstenester , ,6 Byggje- og anleggstenester 288 0,6 15,2 20 Agenturhandel, provisjon og mellomhandel ,6-6 Jernbane- og landtansporttenester ,2 8,5 17,2 Sjøtransporttenester ,5 11,1 3,5 Lufttransporttenester 359 0,7-55,1-58,8 Tenester tilknytt transport og reiseverksemd ,1 11,7 6,4 Post- og teletenester ,7 9,6 13,8 Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr ,5 2,5-7,5 IT-tenester ,3-1,4-6,5 Forsking og utvikling (FoU) 619 1, ,9 Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester ,2 Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 140 0,3-8,5-44,9 Andre tenester ,1 81,1 153,9 Utanrikshandel med tenester for ikkjefinansielle føretak, etter tenestetype I millioner kroner, andel i prosent og prosent endring frå 1. til 2. kvartal og frå 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 Kilde:SSB 19 sept. Import Alle tenester ,1 5,2 Leigearbeid og reparasjonar ,9 31,4 2,7 Petroleumstenester ,9 29,1 18,7 Byggje- og anleggstenester 540 1,1-12,8 3,1 Agenturhandel, provisjon og mellomhandel ,9 2,6-24,9 Jernbane- og landtansporttenester ,6-36,7-27,1 Sjøtransporttenester ,8-5,4-17,7 Lufttransporttenester 544 1, ,7 Tenester tilknytt transport og reiseverksemd ,2 21,5 25,6 Post- og teletenester ,6-9,7-3,7 Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr ,8-1,8 6,9 IT-tenester ,1 2,3 13,2 Forsking og utvikling (FoU) 479 0,9-21,6-13,4 Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester ,2 1,3-5,2 Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport 717 1,4-2,3-14,7 Andre tenester ,4 18,1 29,8 21

23 Endring i 2.kv 2014 prosent Mill.kroner Andel Siste kvartal Siste år Eksport Alle næringar ,6 5,3 Bergverksdrift og utvinning ,6 21,6 5,8 Industri ,6 23,3-0,8 Byggje- og anleggsverksemd 58 0,1-46,8-62,6 Varehandel, reparasjon av motorvogner ,4-10,6 Transport og lagring ,5 13,2 12,1 Informasjon og kommunikasjon ,8-13 Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting ,3-6,1-2,4 Forretningsmessig tenesteyting ,4-16,4 23 Andre næringar 727 1,4-9,4 33,6 Utanrikshandel med tenester for ikkjefinansielle føretak, etter næring I millioner kroner, andel i prosent og prosent endring frå 1. til 2. kvartal og frå 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 Kilde:SSB 19 sept. Import Alle næringar ,1 5,2 Bergverksdrift og utvinning ,9 23,7 7,3 Industri , Byggje- og anleggsverksemd 555 1,1-4 20,4 Varehandel, reparasjon av motorvogner ,9-25,9-29,3 Transport og lagring ,2 3,5 10,9 Informasjon og kommunikasjon ,2 9,2 Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting ,8 7,3-1,6 Forretningsmessig tenesteyting ,5 47 Andre næringar 818 1,6-29,1-38,9 22

24 Utenriksregnskapet 2013 Driftsregnskapet overfor utlandet (foreløpige tall for 2013) Endring i prosent NOK Mrd. NOK Mrd. Verdi Volum TOTAL EKSPORT 1 189, ,8-1,6-3,3 EKSPORT AV VARER 929,4 901,5-3,0-4,7 Råolje og naturgass 610,8 570,4-6,6-7,7 Eksport av skip og fly 8,6 9,0 4,8 1,3 Tradisjonelle varer 310,0 322,1 3,9 0,4 EKSPORT AV TJENESTER 260,2 269,3 3,5 1,5 TOTAL IMPORT 802,1 847,9 5,7 2,9 IMPORT AV VARER 527,1 551,8 4,7 2,3 Råolje og naturgass 14,9 16,0 7,2 11,6 Skip plattformer og fly 26,6 27,7 4,3-5,2 Tradisjonelle varer 485,6 508,1 4,6 2,5 IMPORT AV TJENESTER 275,0 296,1 7,7 3,8 VARE-/TJENESTEBALANSE 387,6 322,9 RENTE-/STØNADSBALANSE 29,6 10,8 OVERSKUDD PÅ DRIFTSREGNSKAPET 417,2 333,6 Kilde: SSB - Foreløpig nasjonalregnskap for 2013 (oktober 2014) Valutakursutviklingen Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet er følsom for endringer i valutakurser. De siste årene har det vært store endringer i kronekursen, spesielt mot USD, og de siste årene også en jevn styrking mot euro, før en markert svekkelse i 2. halvår av I perioder med nedgang i oljeprisen har kronen også svekket seg markert. De store gjeldsproblemene til flere land og banker i euroområdet ledet også i en periode til en markert svekkelse av euroen. I krisetider søkes det mot valutaer som USD, som betraktes som trygg havn. Motsatt kan utsikter til ny oppgang gi mindre risikoaversjon, og da vil investorer igjen bevege seg bort fra USD, slik at denne svekkes. Samtidig pekes det på at råvareeksporterende lands valutaer styrker seg når det er utsikt til ny oppgang. Dette gjelder valutaer til land som Australia, New Zealand, Canada og Norge. Kronen sin jevne styrking svekket i økende grad norsk næringslivs konkurranseevne mot utlandet, fram til kronesvekkelsen mot slutten av

25 NOK/USD og NOK/Euro 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 ' USD EUR 8, okt. 6, okt. Siste 12 måneder, fra september 2013 til september 2014 har dollar styrket seg med 6,2 prosent, mens euro er styrket med 2,6 prosent mot kroner. Ser vi tre år tilbake og sammenligner med september 2011, da en dollar ble notert til 5,61 kroner, har den styrket seg med 13,0 prosent, til 6,34 kroner. Euroen har med en gjennomsnittskurs på 8,18 i september 2014, styrket seg med 5,9 prosent mot norske kroner, i løpet av de siste tre årene. Fra gjennomsnittet i september 2014 og fram til 17. oktober har dollarkursen styrket seg ytterligere til 6,54. Samtidig har eurokursen styrket seg til 8,38. Både forhold i utlandet som lave renter, lav prisstigning, utvikling i energi og råvaremarkeder og forhold i Norge, har bidratt til svingning og fall i kronekursen i 2013 og Valutakursendringene kan være store. For eksempel svekket kronen seg mye over en kort periode i 2008, da dollaren, fra et bunnivå i mai 2008 og frem til desember 2008, steg (månedsgjennomsnitt) fra 5,05 til 7,01 kroner (opp 39 %), og euro samtidig fra 7,87 til 9,40 kroner (opp 19,6%). Etter vendepunkt, like før årsskiftet styrket norske kroner seg markert, fram til det høye nivået ved årsskiftet Gjennom 2013 var det igjen nedadgående trend for kronekursen. Norges Bank hevet styringsrenten fra 2,00 til 2,25 prosent 12. mai Senere ble styringsrenten holdt uendret på de månedlige rentemøtene fram til 14. desember Da ble kursen lagt markert om og styringsrenten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent, og videre med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent den 14. mars Det er først og fremst en vedvarende lavkonjunktur internasjonalt, spesielt i Europa, og lav rente der, som er Norges Banks begrunnelse. Til bildet hører lav prisstigning hjemme og svært sterk kronekurs. Senere er ikke styringsrenten endret, men rentebanen fremover som varsler sannsynlig utvikling, er justert flere ganger. Senest på møtet 18. september 2014 ble renteøkning skjøvet ut i tid. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at renten vil holdes på dagens nivå ut 2015, og deretter økes gradvis. Rentereduksjonen til ECB og den fallende og lave prisstigningen der, sammen med svekkede vekstutsikter for Norge har vært begrunnelsen for nedjustering av rentebanen. Det vises til mer moderate 24

26 vekstutsikter for norsk økonomi, noe som blant annet fremgår av Norges Banks siste regionale nettverk rapport (sammendrag lenger bak), og utsiktene til fall i olje og gassinvesteringene i Samtidig har veksten i industrilandene skuffet, og den moderate oppgangen er sårbar og ujevn. Styringsrentene holdes derfor fortsatt på et svært lavt nivå i utlandet og spesielt i EU. Svakere kronekurs har hevet prisstigningen i Norge opp mot inflasjonsmålet. Fortsatt høyt aktivitet i Norge gjorde det mindre aktuelt for at Norges Bank å vurdere ytterligere senkning av styringsrenten. Det er tidligere kommet utsagn fra Norges Bank om at det de anser som normal rente er i ferd med å bli justert ned. Det er ikke oppgitt ny «normalrente», men det er ventet at den kan ligge i underkant av 4 prosent. Tidligere var det antydet vel 5 prosent. I Europa og USA er veksten og prisutviklingen foreløpig for svak til å øke renten. Den europeiske sentralbanken (ECB) reduserte på møtene både i november og desember 2011 styringsrenten (key ECB interest rate) med 0,25 prosentpoeng (25 basis points), og ytterligere med 0,25 prosentpoeng 5. juli 2012, slik at den etter dette har vært på 0,75 prosent fram til 8. mai 2013, da den ble senket ytterligere til 0,50 prosent. Den 7. november 2013 senket ECB igjen styringsrenten fra 0,50 prosent til 0,25 prosent, 5 mai 2014 til 0,15 prosent og 4. september til 0,05 prosent. Renten for innskudd i ECB ble også senket med 0,10 prosentpoeng både i mai og september 2014 og de honoreres etter dette med minus 0,2 prosent. Dette er den deposit renten bankene får når de plasserer penger hos sentralbanken (over natten), og er dermed en form for gulv i pengemarkedet. Marginal utlånsrente ble samtidig senket og er etter dette nede i 0,2 prosent. 5. mai 2014 kom også ECB-sjef Mario Draghi med ytterligere utspill for å stimulere økonomien og heve inflasjonen til nær 2,0 prosent, som er ECBs mål. Innen en ramme (foreløpig) på 400 milliarder euro vil han tilby næringslivet (ikke finansielle bedrifter) målrettede langsiktige banklån (TLTRO) til fast lav rente. Tidshorisonten er Det kom også andre justeringer av pengepolitikken som vil gjøre det lettere for bankene å gi lån til næringslivet, og arbeidet med rammeverk for kjøp av ABS-er (Asset backed securities) skal intensiveres. På pressekonferansen 5.mai ga også Draghi uttrykk for at det kan komme ytterligere stimulanser, som mer tradisjonelle QE (kjøp av statsobligasjoner eller andre aktiva), dersom ikke det som nå er iverksatt er nok til å heve inflasjonen. En ventet svekkelse av euroen i forhold til USD, når stimulansene nå trappes ned i USA, vil ventelig bidra til økt inflasjon i eurolandene, og kan ha gjort Draghi noe tilbakeholden i denne omgang. Bank of England har fortsatt å holde sin rente uendret på 0,5 prosent, selv om veksten der har overrasket på den positive siden, og renteøkning er blitt mer aktuelt. I begynnelsen av juli 2012 startet BoE igjen sitt program (quantitative easing) med tilførsel av likviditet (trykking av penger) for å stimulere veksten (tilførsel av nye 50 milliarder pund), etter et par måneders opphold. I desember falt inflasjonen i Storbritannia, for første gang siden november 2009, ned til 2,0 prosent, som er inflasjonsmålet. Den amerikanske sentralbanken (Fed) ga i 2013 signaler om at den vil holde styringsrenten nær null de neste to årene. Flere av de fremvoksende økonomiene økte sine styringsrenter i 2013 for å hindre kapitalflukt. Dette ble spesielt aktuelt etter at FED i USA signaliserte å starte nedtrapping av obligasjonskjøp (pengetrykking). Den nye FED sjefen Janet Yellen, sa på pressekonferansen etter rentemøtet i mars 2014 at den første rentehevingen kan komme seks måneder etter at obligasjonskjøpene er avviklet. Det åpner for en renteheving fra sommeren 2015, og er i så fall noe tidligere enn mange ventet. Kjøp av obligasjoner i følge QE3 programmet ble redusert med nye 10 milliarder USD, og er nå nede i 55 milliarder i måneden. Opprinnelig 85 milliarder. USD styrket seg markert etter rentemøtet. Indias sentralbank (The Reserve Bank of India) økte sin styringsrente (key interest rate) fra 7,50 til 7,75 prosent 29. oktober, som et tiltak for å bekjempe inflasjonen. Næringslivet mener renteøkningen svekker et allerede svakt investeringsklima i India. 25

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne August 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-9-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 29-1-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mai 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 17-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 27-4-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juli 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 27-8-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-3-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

April 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 4-06-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Juni 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juni 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juni 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 18-07-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-03-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2017 Verdiendring fra sept. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 63 935

Detaljer

Oktober 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Oktober 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Oktober 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 24-11-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 JLR/ 19.10. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL September 2013

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Juli 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juli 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juli 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 1-9-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2013

EKSPORTEN I APRIL 2013 JLR/ 29.05. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I APRIL 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL April 2013 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2017

EKSPORTEN I OKTOBER 2017 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2017 Verdiendring fra okt. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 273 3,5

Detaljer

Tjenesteeksporten i 1. kvartal 2017 og året 2016

Tjenesteeksporten i 1. kvartal 2017 og året 2016 Tjenesteeksporten i 1. kvartal 2017 og året 2016 Eksporten av tjenester som tok seg markert opp i 4. kvartal, falt tilbake i 1. kvartal i år. Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for

Detaljer

November 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

November 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen November 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 19-12-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-2-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2017 Verdiendring fra nov. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 75 312 6,9

Detaljer

April Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Februar Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-3-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2013

EKSPORTEN I MARS 2013 JLR/ 18.04. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MARS 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mars2013 Verdiendring

Detaljer

Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 20-01-2014 Innhold Eksportutviklingen Vareeksporten side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mai Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mai Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mai 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-06-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2013

EKSPORTEN I AUGUST 2013 JLR/ 19.09. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August2013 Verdiendring

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

August Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

August Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne August 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 17-9-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2013

EKSPORTEN I FEBRUAR 2013 JLR/ 19.03. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I FEBRUAR 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Februar2013 Verdiendring

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2013

EKSPORTEN I MAI 2013 JLR/ 25.06. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2013 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JUNI 2013

EKSPORTEN I JUNI 2013 JLR/ 17.07. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JUNI 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juni 2013 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2013

EKSPORTEN I JULI 2013 JLR/ 27.08. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2013 Verdiendring

Detaljer

Oktober 2013. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Oktober 2013. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Oktober 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 19-11-2013 Innhold Eksportutviklingen Vareeksporten side 3 Import og handelsbalanse side 8 Fylkesfordelt vareeksport side 9

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-02-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2013

EKSPORTEN I APRIL 2013 JLR/ 29.05. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I APRIL 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL April 2013 Verdiendring

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2013

EKSPORTEN I JANUAR 2013 JLR/ 16.02. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar2013 Verdiendring

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer