Studentundersøkelsen Høgskolen i Bodø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø"

Transkript

1 Studentundersøkelsen Høgskolen i Bodø Publisert fra til respondenter (688 unike) Filter: MIA-RAPPORT "Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)?" = "Ja" 1. Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)? 1 Ja 100,0 % Nei 0,0 % 0 Total 689 1

2 2. Kjønn 1 Mann 30,9 % Kvinne 69,1 % 468 Total 677 2

3 3. Alder ,6 % ,8 % ,7 % ,9 % 226 Total 686 3

4 4. Hjemstedsfylke/region 1 Salten 29,7 % Helgeland 16,0 % Ofoten 2,8 % 19 4 Lofoten 6,3 % 43 5 Vesterålen 6,9 % 47 6 Østfold 0,9 % 6 7 Akershus 1,6 % 11 8 Oslo 2,5 % 17 9 Hedmark 1,0 % 7 10 Oppland 0,6 % 4 11 Buskerud 1,6 % Vestfold 1,6 % Telemark 0,3 % 2 14 Aust-Agder 0,3 % 2 15 Vest-Agder 1,3 % 9 16 Rogaland 1,9 % Hordaland 1,9 % Sogn og Fjordane 0,1 % 1 19 Møre og Romsdal 2,3 % Sør-Trøndelag 3,5 % Nord-Trøndelag 2,8 % Troms 8,3 % Finnmark 2,8 % Annet 3,1 % 21 Total 686 4

5 5. Studiested 1 Bodø 80,7 % Rana 6,4 % 43 3 Vesterålen 1,3 % 9 4 Bodø, nettbasert 8,4 % 56 5 Rana, nettbasert 0,7 % 5 6 Stokmarknes, nettbasert 2,4 % 16 Total 669 5

6 6. Studium 1 Adventure Knowledge 0,0 % 0 2 Allmennlærer 1,2 % 8 3 Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag 0,4 % 3 4 Bachelor - faglærerutdanning i musikk 0,1 % 1 5 Bachelor - førskolelærerutdanning 1,3 % 9 6 Bachelor i akvakultur 0,1 % 1 7 Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) 3,5 % 24 8 Bachelor i biologi 0,3 % 2 9 Bachelor i Business og IT 0,6 % 4 10 Bachelor i eiendomsmegling 1,0 % 7 11 Bachelor i eksportmarkedsføring 1,3 % 9 12 Bachelor i fiskeri og akvakultur 0,3 % 2 13 Bachelor i fiskerifag 0,0 % 0 14 Bachelor i havbruksdrift og ledelse 0,9 % 6 15 Bachelor i historie 0,7 % 5 16 Bachelor i idrett 0,6 % 4 17 Bachelor i idrettsadministrasjon 0,0 % 0 18 Bachelor i informatikk 0,0 % 0 19 Bachelor i journalistikk 2,4 % Bachelor i kulturkunnskap 0,0 % 0 21 Bachelor i marin økonomi og ledelse 0,0 % 0 22 Bachelor i nordområdestudier 0,0 % 0 23 Bachelor i organisasjon og ledelse 1,9 % Bachelor i revisjonsfag 0,9 % 6 25 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) 3,2 % Bachelor i sosiologi 1,3 % 9 27 Bachelor i språk 0,4 % 3 6

7 28 Bachelor i statsvitenskap 0,9 % 6 29 Bachelor i sykepleie 14,5 % Bachelor i økonomi og eksport 0,0 % 0 31 Bachelor i økonomi og ledelse 2,8 % Bachelor i økonomi og ledelse, Mo i Rana 1,3 % 9 33 Bachelor i økonomi og ledelse, Vesterålen 0,0 % 0 34 Bachelor i økonomi og personalutvikling 0,0 % 0 35 Bachelor of Arts; Nordic perspectives 0,0 % 0 36 Barn og kosthold 0,0 % 0 37 Barne- og ungdomsarbeid 1,5 % Barnehagepedagogikk 0,1 % 1 39 Bedriftsøkonomi, årsstudium 2,1 % Bedriftsøkonomi, årsstudium (Mo i Rana) 0,1 % 1 41 Boligsosiale emner 0,4 % 3 42 Business English 0,0 % 0 43 Deltidsstudier studiested Mo i Rana 0,3 % 2 44 Deltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og 0,3 % 2 akvakultur 45 Deltidsstudier ved Fakultet for 0,1 % 1 samfunnsvitenskap 46 Deltidsstudier ved Handelshøgskolen i Bodø 0,0 % 0 47 Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen 0,7 % 5 48 Deltidsstudium 0,7 % 5 49 Demensomsorg og omsorg til eldre med 0,1 % 1 psykiske lidelser 50 Diabetesbehandling og diabetesomsorg 0,4 % 3 51 Diabetesbehandling og diabetesomsorg, 0,4 % 3 årsstudium 52 Dokumentasjon og IKT for førskolelærere i 0,0 % 0 barnehag 53 Engelsk 1 0,0 % 0 54 Engelsk 2 0,0 % 0 55 Engelsk årsstudium 0,4 % 3 56 Ettårig studium i personalledelse og 0,4 % 3 kompetanseutv 57 Ettårig studium i personalledelse og 0,3 % 2 kompetanseutv. 58 Examen Philosophicum 0,9 % 6 59 Fitnessinstruktør 0,6 % 4 60 Folkehelsearbeid 0,1 % 1 61 Forskningsmetode og vitenskapsteori 0,0 % 0 62 Fra verdensrommet til landjorda - halvårsenhet 0,1 % 1 63 Friluftsliv 1 0,1 % 1 64 Friluftsliv 2 0,0 % 0 65 Funksjonshemming - Aktivitet og deltakelse 0,0 % 0 66 Grunnleggende lese-, skrive- og 0,0 % 0 matematikkopplærin 67 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn 1,3 % 9 7

8 68 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn, nett- og 2,1 % 14 praksisbasert 69 Grunnskolelærer for trinn 1,6 % Grunnskolelærer for trinn, nett- og 0,9 % 6 praksisbasert 71 Grunnstudium 3,2 % Halvårig studium i journalistikk 1 0,0 % 0 73 Halvårig studium i journalistikk 2 0,1 % 1 74 Havbruksdrift 0,1 % 1 75 Havbruksdrift, 30 studiepoeng 0,4 % 3 76 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium 1,0 % 7 77 Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere 0,3 % 2 78 Idrett påbyggingsstudium 0,0 % 0 79 Idrett, årsstudium 0,9 % 6 80 IKT og læring 1 0,0 % 0 81 Informasjonsbehandling, årsstudium 0,3 % 2 82 Informasjonsledelse-Informasjon og 0,9 % 6 samfunnskontakt 83 Innføring i spansk - deltid 0,0 % 0 84 Internasjonale relasjoner og konflikter 0,0 % 0 85 Bachelor Degree in Animal Science 1,6 % ,0 % 0 87 Karriereveiledning 0,0 % 0 88 Kinesisk språk - innføring 0,0 % 0 89 Kinesisk språk 3 0,1 % 1 90 Kommunal ledelse 0,6 % 4 91 Krise- og beredskapsledelse 0,9 % 6 92 Kunst og håndverk, halvårsstudium 0,1 % 1 93 Kunst og håndverk, årsstudium 0,3 % 2 94 Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon 0,0 % 0 95 Lulesamisk 1 0,0 % 0 96 Lulesamisk 2 0,1 % 1 97 Master i havbruk 0,1 % 1 98 Master i helseledelse 1,2 % 8 99 Master i historie 0,1 % Master i idrett - trener- og lederprofesjonen 0,0 % Master i klinisk sykepleie 0,0 % Master i marin økologi 0,1 % Master i personalledelse (HRM) 1,0 % 7 (erfaringsbasert) 104 Master i politikk og samfunnsendring 0,3 % Master i praktisk kunnskap 1,5 % Master i rehabilitering 0,3 % Master i sosialt arbeid 0,7 % Master i sosiologi 0,0 % Master i spesialpedagogikk 0,1 % Master i tilpassa opplæring 0,3 % Master in Social Work - with a comparative 0,1 % 1 8

9 perspective 112 Master of Business Administration 4,4 % Master of Science in Management 0,1 % Matematikk - kompetanse for kvalitet 0,1 % Matematikk 2 0,0 % Matematikk 3 0,0 % MBA Desentralisert 0,1 % MBA HHB - Bodø 1,9 % MBA HHB - Harstad 0,0 % MBA HHB - Helgeland 0,4 % MBA HHB - Tromsø 1,0 % MBA i Luftfartsledelse 0,6 % MBA Næringslivsjournalistikk 0,0 % Mentorutdanning 0,1 % Metode, vitenskapsteori og etikk 0,0 % Modulbasert undervisning 0,1 % Multimedial nettjournalistikk 0,0 % Musikk 1 0,1 % Musikk 2 0,1 % Naturfag 1 0,0 % Nettbasert arbeidsmiljøopplæring 0,1 % Nettbasert studium i historie, 60 sp 0,7 % Newton-rom som læringsarena 0,0 % Nordisk litteratur 0,1 % Nordisk språk 0,0 % Norsk 2 med vekt på lese- og skriveopplæring 0,0 % 0 i grunnskolen 137 Northern Scandinavian Politics and Society 0,1 % Norwegian Language and Society 0,3 % Norwegian Politics and Society 0,0 % Palliativ behandling, omsorg og pleie 0,3 % Pedagogisk entreprenørskap påbygging 0,0 % Pedagogisk veiledning 1 0,4 % Personalledelse og kompetanseutvikling (Mo i 0,4 % 3 Rana) 144 Personalledelse og kompetanseutvikling, 0,9 % 6 årsstudium 145 Polarforskning i klasserommet 0,0 % Praktisk-pedagogisk utdanning for 0,0 % 0 allmennfaglærer 147 Praktisk-pedagogisk utdanning for 0,7 % 5 allmennfaglærere, nettbasert 148 Praktisk-pedagogisk utdanning for 0,1 % 1 yrkesfaglærere 149 Praktisk-pedagogisk utdanning for 1,5 % 10 yrkesfaglærere - nettbasert 150 Prosjektledelse 0,4 % Påbyggingsstudium til bachelor i økonomi og 0,0 % 0 9

10 ledels 152 Påbygningsstudium til Bachelor i regnskap og 0,0 % 0 revis 153 Religion, livssyn og etikk - nettbasert 0,1 % Religion, livssyn og etikk 2 0,0 % Rusproblematikk og psykiske lidelser 0,4 % Russisk språk - innføring 0,0 % Samspill og samspillsvansker 0,0 % Serviceledelse 0,9 % Siviløkonom / Master of Science in Business 0,3 % Siviløkonom / Master of Science in Business, 0,7 % år 161 Siviløkonom / Master of Science in Business, 0,0 % 0 ett årig påbygning 162 Siviløkonom / Master of Science in Energy 0,0 % 0 Management 163 Siviløkonom / Master of Science in Sustainable 0,0 % 0 Management 164 Siviløkonom/Master 0,0 % Skoleledelse nivå 1 0,0 % Skoleledelse nivå 2 0,0 % Skoleledelse nivå 2 - Indre Salten 0,0 % Småbarnspedagogikk 0,3 % Spansk innføringskurs 0,0 % Spansk påbygging 0,0 % Spansk påbygging 2 0,0 % Spansk årsstudium 0,3 % Spesialpedagogikk 2 0,3 % Språk og kommunikasjonsvansker 0,0 % Tilpassa opplæring i skolefag: Norsk 0,0 % Torskeoppdrett 0,0 % Trenerutdanning 0,3 % Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 0,0 % 0 arbeid 179 Utefag 0,0 % Utvekslingsstudenter alle avdelinger skal ikke 0,0 % 0 bet 181 Utvekslingsstudier - ERASMUS 0,0 % Veilederutdanning for mentorer 0,3 % Veiledning i et familie- og brukerperspektiv 0,9 % Videreutdanning for førskolelærere - 0,0 % 0 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 185 Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0,0 % Videreutdanning i anestesisykepleie 0,0 % Videreutdanning i barnevern 0,6 % Videreutdanning i helse, miljø og sikkerhet 0,1 % Videreutdanning i helse- og omsorgsarbeid i 0,3 % 2 kommunehelsetjenesten 10

11 190 Videreutdanning i intensivsykepleie 0,0 % Videreutdanning i kreftsykepleie 0,1 % Videreutdanning i miljøterapi 0,0 % Videreutdanning i norsk og matematikk for 0,3 % 2 barnesko 194 Videreutdanning i operasjonssykepleie 0,0 % Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0,0 % Vurdering for læring 0,0 % Yrkesdidaktikk 0,0 % Årsstudium - Nordlige studier/ Northern Studies 0,0 % Årsstudium i biologi og kjemi 0,4 % Årsstudium i havbruk 0,3 % Årsstudium i historie 0,1 % Årsstudium i sosiologi 0,4 % Årsstudium i sosiologi (Vesterålen) 0,0 % Årsstudium i statsvitenskap 0,6 % 4 Total

12 7. Studietype 1 Heltidsstudent 0,0 % 0 2 Deltidsstudent 0,0 % 0 3 Nettstudent 0,0 % 0 Total 0 12

13 8. Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen). Alternativer N

14 8.1 Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen) Rett faglig tilbud 53,7 % Sosialt og kulturelt tilbud (studentmiljø) 2,2 % 15 3 Kort vei hjem 15,7 % Anbefaling fra venner 2,8 % 19 5 Venner valgte det samme 1,2 % 8 6 Høyt faglig nivå 3,2 % 22 7 Gode muligheter for internasjonal utveksling 0,6 % 4 8 Godt boligtilbud 0,4 % 3 9 Etter og videreutdanning 10,9 % Annet 9,3 % 64 Total

15 8.2 Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen) Rett faglig tilbud 21,2 % Sosialt og kulturelt tilbud (studentmiljø) 6,5 % 41 3 Kort vei hjem 23,0 % Anbefaling fra venner 8,4 % 53 5 Venner valgte det samme 2,4 % 15 6 Høyt faglig nivå 12,8 % 81 7 Gode muligheter for internasjonal utveksling 4,1 % 26 8 Godt boligtilbud 2,2 % 14 9 Etter og videreutdanning 14,6 % Annet 4,8 % 30 Total

16 8.3 Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen) Rett faglig tilbud 5,7 % 34 2 Sosialt og kulturelt tilbud (studentmiljø) 7,9 % 47 3 Kort vei hjem 12,2 % 72 4 Anbefaling fra venner 11,8 % 70 5 Venner valgte det samme 4,4 % 26 6 Høyt faglig nivå 12,5 % 74 7 Gode muligheter for internasjonal utveksling 4,6 % 27 8 Godt boligtilbud 3,9 % 23 9 Etter og videreutdanning 11,5 % Annet 25,5 % 151 Total

17 9. Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen). Alternativer N

18 9.1 Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen) ,9 % Besøk av HBO på videregående skole 3,6 % 25 3 Besøk på HBO 2,5 % 17 4 Utdanningsmesse 2,2 % 15 5 Annonser i avis 2,2 % 15 6 Annonser på internett 1,6 % 11 7 Andre annonser 0,7 % 5 8 Studiekatalogen for HBO 6,9 % 47 9 Annet brosjyremateriell eller informasjon fra 1,5 % 10 HBO 10 Artikler i media, ukeblad 0,9 % 6 11 Bilag i aviser 0,1 % 1 12 Facebook 0,7 % 5 13 Andre sosiale media 0,3 % 2 14 Personlig kontakt (venner, familie, rådgivere 11,5 % 79 osv ,7 % 5 16 Andre nettsider 0,4 % 3 17 Søkerhåndboka til Samordna Opptak 4,2 % Andre informasjonskilder 3,9 % 27 Total

19 9.2 Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen) ,1 % Besøk av HBO på videregående skole 1,9 % 11 3 Besøk på HBO 4,4 % 26 4 Utdanningsmesse 2,9 % 17 5 Annonser i avis 3,2 % 19 6 Annonser på internett 3,6 % 21 7 Andre annonser 1,4 % 8 8 Studiekatalogen for HBO 16,5 % 97 9 Annet brosjyremateriell eller informasjon fra 3,9 % 23 HBO 10 Artikler i media, ukeblad 0,8 % 5 11 Bilag i aviser 0,7 % 4 12 Facebook 1,5 % 9 13 Andre sosiale media 1,4 % 8 14 Personlig kontakt (venner, familie, rådgivere 19,2 % 113 osv ,4 % Andre nettsider 2,7 % Søkerhåndboka til Samordna Opptak 5,8 % Andre informasjonskilder 5,8 % 34 Total

20 9.3 Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen) ,7 % 46 2 Besøk av HBO på videregående skole 1,7 % 9 3 Besøk på HBO 4,6 % 24 4 Utdanningsmesse 2,7 % 14 5 Annonser i avis 3,4 % 18 6 Annonser på internett 3,0 % 16 7 Andre annonser 0,6 % 3 8 Studiekatalogen for HBO 10,4 % 55 9 Annet brosjyremateriell eller informasjon fra 6,5 % 34 HBO 10 Artikler i media, ukeblad 1,9 % Bilag i aviser 0,9 % 5 12 Facebook 2,5 % Andre sosiale media 1,9 % Personlig kontakt (venner, familie, rådgivere 14,6 % 77 osv ,4 % Andre nettsider 2,7 % Søkerhåndboka til Samordna Opptak 10,1 % Andre informasjonskilder 19,5 % 103 Total

21 10. HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. Alternativer N 1 Jeg fikk tiltrekkelig informasjon om Studweb 686 før/ved studiestart 2 Jeg bruker Studweb aktivt i min studiehverdag Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om Fronter 687 før/ved studiestart 4 Jeg bruker Fronter aktivt i min studiehverdag

22 10.1 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg fikk tiltrekkelig informasjon om Studweb før/ved studiestart 1 Enig 58,7 % Uenig 41,3 % 283 Total

23 10.2 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg bruker Studweb aktivt i min studiehverdag 1 Enig 36,9 % Uenig 63,1 % 431 Total

24 10.3 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om Fronter før/ved studiestart 1 Enig 63,5 % Uenig 36,5 % 251 Total

25 10.4 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg bruker Fronter aktivt i min studiehverdag 1 Enig 91,8 % Uenig 8,2 % 56 Total

26 11. På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. Alternativer N 1 Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om HBO før 688 studiestart 2 HBO er flink til å ta seg av nye studenter HBO har levd opp til mine forventinger HBO har dyktige forelesere HBO har et godt faglig tilbud HBO har gode velferdstilbud på campus Bodø/Mo i Rana/Stokmarknes som studentby 627 lever opp til mine forventninger 26

27 11.1 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om HBO før studiestart 1 Enig 74,7 % Uenig 25,3 % 174 Total

28 11.2 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO er flink til å ta seg av nye studenter 1 Enig 81,9 % Uenig 18,1 % 123 Total

29 11.3 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har levd opp til mine forventinger 1 Enig 83,2 % Uenig 16,8 % 114 Total

30 11.4 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har dyktige forelesere 1 Enig 88,4 % Uenig 11,6 % 79 Total

31 11.5 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har et godt faglig tilbud 1 Enig 93,8 % Uenig 6,2 % 42 Total

32 11.6 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har gode velferdstilbud på campus 1 Enig 83,0 % Uenig 17,0 % 106 Total

33 11.7 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - Bodø/Mo i Rana/Stokmarknes som studentby lever opp til mine forventninger 1 Enig 77,7 % Uenig 22,3 % 140 Total

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Brukes Blackboard i dag? Bruk av Blackboard i 2006? Avd Studieprogramnavn stp JA NEI ant. stud. JA NEI LU 4-årig allmennlærerutdanning 240 x x LU

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk Søkerstatistikk 2009-2010 Alle studier -sluttstatistikk 01.10.2009 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Frafall Frafall Møtt HUMANISTISK FAKULTET plasser 1.prio studieplass fra % 2008 2009

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

02.06.2008 23:18 QuestBack export - Oppstartsevaluering. Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique)

02.06.2008 23:18 QuestBack export - Oppstartsevaluering. Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique) Oppstartsevaluering Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique) 1. Velg klasse/studie (alfabetisk liste) 1 AU 2006 3,2 % 1 2 AU 2007 0,0 % 0 3 Barn og unge i bevegelse 0,0 % 0 4 DALU

Detaljer

Viktor Solbakken EVU-Koordinator

Viktor Solbakken EVU-Koordinator Miljøseminar for akvakulturnæringa 13-14 februar 2013, Florø Viktor Solbakken EVU-Koordinator Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur 320 studenter

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2017 Alle studier oppdatert 15.09. STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar RegistrerRegistrert Registrert Registrert HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i historie 20 277 30

Detaljer

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10,

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Notodden og desentralisert 63 657 GLU 5-10, nett 45 651 GLU

Detaljer

Grunnskolelærarutdanning trinn

Grunnskolelærarutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heiltid/deltid:

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen

Kompetanse for fremtiden. Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen Kompetanse for fremtiden Hanne Solheim Hansen Prorektor for utdanning Sandnessjøen 29.03.17 Nord universitet midt i ressursene «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns-

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier 15.09.2010 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Møtt HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i religionsstudier 19 0 2009 plasser 1.prio studieplass 2010 2010

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere Del 3 Vedlegg 1 SAMORDNA OPPTAK (april-/maitall) - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Tabell 1: PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere 2006 2010 Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) 2009 2010

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2016 Alle studier Oppdatert 15.09.15 STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar Reg. Reg. Reg. Reg. Reg plasser totalt 1.prio 18.aug. 20.aug. 26.aug 02.sep 15.sep HUMANISTISK

Detaljer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Ved Marit Bjørnevik Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om Fakultet for biovitenskap og akvakultur 130 studenter på campus (2008/09)

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Undervisningsplan for studieåret 2015-2016

Undervisningsplan for studieåret 2015-2016 Undervisningsplan for studieåret 2015-2016 Forklaringer: Rød uke = helligdager/off. høytidsdager: Uke 52+53 jul, påske uke 12, 2. påskedag mandag 28. mars (uke 13), Torsdag 5. mai Kristi Himmelsfartsdag

Detaljer

Uhl. 4-9, første ledd, etter politiregisterl. 39 (barneomsorgsattest) som beskrevet i hol 5-4

Uhl. 4-9, første ledd, etter politiregisterl. 39 (barneomsorgsattest) som beskrevet i hol 5-4 POLITIATTESTER 2017-2018 (Hjemmelsoversikt og mottakssted) Det humanistiske fakultet Studieprogram Hjemmel m/merknad u/merknad Bachelor i drama og teater Det humanistiske fakultet v/vegard Fuglaas Andersen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag.

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Figurene og tabellene nedenfor søker å si noe om studentsammensetningen for nye studenter ved HiN. Med nye studenter menes alle som er nye på et studieprogram

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen 2013 Brukerundersøkelsen 2013 Innledning: I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/1778-1 ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet 20 16/ 20 17 TA NESTE STEG Studier ved Nord universitet Velkommen til Nord universitet «Det er langt dette landet. Det meste er nord.», skrev Rolf Jacobsen i et dikt. Og han hadde helt rett. Det er i nord

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Har du pedagogisk utdanning? Ønsker du faglig påfyll eller videre studier? Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Innhold Studiet tar opp

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer