Studentundersøkelsen Høgskolen i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø"

Transkript

1 Studentundersøkelsen Høgskolen i Bodø Publisert fra til respondenter (688 unike) Filter: MIA-RAPPORT "Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)?" = "Ja" 1. Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)? 1 Ja 100,0 % Nei 0,0 % 0 Total 689 1

2 2. Kjønn 1 Mann 30,9 % Kvinne 69,1 % 468 Total 677 2

3 3. Alder ,6 % ,8 % ,7 % ,9 % 226 Total 686 3

4 4. Hjemstedsfylke/region 1 Salten 29,7 % Helgeland 16,0 % Ofoten 2,8 % 19 4 Lofoten 6,3 % 43 5 Vesterålen 6,9 % 47 6 Østfold 0,9 % 6 7 Akershus 1,6 % 11 8 Oslo 2,5 % 17 9 Hedmark 1,0 % 7 10 Oppland 0,6 % 4 11 Buskerud 1,6 % Vestfold 1,6 % Telemark 0,3 % 2 14 Aust-Agder 0,3 % 2 15 Vest-Agder 1,3 % 9 16 Rogaland 1,9 % Hordaland 1,9 % Sogn og Fjordane 0,1 % 1 19 Møre og Romsdal 2,3 % Sør-Trøndelag 3,5 % Nord-Trøndelag 2,8 % Troms 8,3 % Finnmark 2,8 % Annet 3,1 % 21 Total 686 4

5 5. Studiested 1 Bodø 80,7 % Rana 6,4 % 43 3 Vesterålen 1,3 % 9 4 Bodø, nettbasert 8,4 % 56 5 Rana, nettbasert 0,7 % 5 6 Stokmarknes, nettbasert 2,4 % 16 Total 669 5

6 6. Studium 1 Adventure Knowledge 0,0 % 0 2 Allmennlærer 1,2 % 8 3 Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag 0,4 % 3 4 Bachelor - faglærerutdanning i musikk 0,1 % 1 5 Bachelor - førskolelærerutdanning 1,3 % 9 6 Bachelor i akvakultur 0,1 % 1 7 Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) 3,5 % 24 8 Bachelor i biologi 0,3 % 2 9 Bachelor i Business og IT 0,6 % 4 10 Bachelor i eiendomsmegling 1,0 % 7 11 Bachelor i eksportmarkedsføring 1,3 % 9 12 Bachelor i fiskeri og akvakultur 0,3 % 2 13 Bachelor i fiskerifag 0,0 % 0 14 Bachelor i havbruksdrift og ledelse 0,9 % 6 15 Bachelor i historie 0,7 % 5 16 Bachelor i idrett 0,6 % 4 17 Bachelor i idrettsadministrasjon 0,0 % 0 18 Bachelor i informatikk 0,0 % 0 19 Bachelor i journalistikk 2,4 % Bachelor i kulturkunnskap 0,0 % 0 21 Bachelor i marin økonomi og ledelse 0,0 % 0 22 Bachelor i nordområdestudier 0,0 % 0 23 Bachelor i organisasjon og ledelse 1,9 % Bachelor i revisjonsfag 0,9 % 6 25 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) 3,2 % Bachelor i sosiologi 1,3 % 9 27 Bachelor i språk 0,4 % 3 6

7 28 Bachelor i statsvitenskap 0,9 % 6 29 Bachelor i sykepleie 14,5 % Bachelor i økonomi og eksport 0,0 % 0 31 Bachelor i økonomi og ledelse 2,8 % Bachelor i økonomi og ledelse, Mo i Rana 1,3 % 9 33 Bachelor i økonomi og ledelse, Vesterålen 0,0 % 0 34 Bachelor i økonomi og personalutvikling 0,0 % 0 35 Bachelor of Arts; Nordic perspectives 0,0 % 0 36 Barn og kosthold 0,0 % 0 37 Barne- og ungdomsarbeid 1,5 % Barnehagepedagogikk 0,1 % 1 39 Bedriftsøkonomi, årsstudium 2,1 % Bedriftsøkonomi, årsstudium (Mo i Rana) 0,1 % 1 41 Boligsosiale emner 0,4 % 3 42 Business English 0,0 % 0 43 Deltidsstudier studiested Mo i Rana 0,3 % 2 44 Deltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og 0,3 % 2 akvakultur 45 Deltidsstudier ved Fakultet for 0,1 % 1 samfunnsvitenskap 46 Deltidsstudier ved Handelshøgskolen i Bodø 0,0 % 0 47 Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen 0,7 % 5 48 Deltidsstudium 0,7 % 5 49 Demensomsorg og omsorg til eldre med 0,1 % 1 psykiske lidelser 50 Diabetesbehandling og diabetesomsorg 0,4 % 3 51 Diabetesbehandling og diabetesomsorg, 0,4 % 3 årsstudium 52 Dokumentasjon og IKT for førskolelærere i 0,0 % 0 barnehag 53 Engelsk 1 0,0 % 0 54 Engelsk 2 0,0 % 0 55 Engelsk årsstudium 0,4 % 3 56 Ettårig studium i personalledelse og 0,4 % 3 kompetanseutv 57 Ettårig studium i personalledelse og 0,3 % 2 kompetanseutv. 58 Examen Philosophicum 0,9 % 6 59 Fitnessinstruktør 0,6 % 4 60 Folkehelsearbeid 0,1 % 1 61 Forskningsmetode og vitenskapsteori 0,0 % 0 62 Fra verdensrommet til landjorda - halvårsenhet 0,1 % 1 63 Friluftsliv 1 0,1 % 1 64 Friluftsliv 2 0,0 % 0 65 Funksjonshemming - Aktivitet og deltakelse 0,0 % 0 66 Grunnleggende lese-, skrive- og 0,0 % 0 matematikkopplærin 67 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn 1,3 % 9 7

8 68 Grunnskolelærer for 1.-7.trinn, nett- og 2,1 % 14 praksisbasert 69 Grunnskolelærer for trinn 1,6 % Grunnskolelærer for trinn, nett- og 0,9 % 6 praksisbasert 71 Grunnstudium 3,2 % Halvårig studium i journalistikk 1 0,0 % 0 73 Halvårig studium i journalistikk 2 0,1 % 1 74 Havbruksdrift 0,1 % 1 75 Havbruksdrift, 30 studiepoeng 0,4 % 3 76 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium 1,0 % 7 77 Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere 0,3 % 2 78 Idrett påbyggingsstudium 0,0 % 0 79 Idrett, årsstudium 0,9 % 6 80 IKT og læring 1 0,0 % 0 81 Informasjonsbehandling, årsstudium 0,3 % 2 82 Informasjonsledelse-Informasjon og 0,9 % 6 samfunnskontakt 83 Innføring i spansk - deltid 0,0 % 0 84 Internasjonale relasjoner og konflikter 0,0 % 0 85 Bachelor Degree in Animal Science 1,6 % ,0 % 0 87 Karriereveiledning 0,0 % 0 88 Kinesisk språk - innføring 0,0 % 0 89 Kinesisk språk 3 0,1 % 1 90 Kommunal ledelse 0,6 % 4 91 Krise- og beredskapsledelse 0,9 % 6 92 Kunst og håndverk, halvårsstudium 0,1 % 1 93 Kunst og håndverk, årsstudium 0,3 % 2 94 Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon 0,0 % 0 95 Lulesamisk 1 0,0 % 0 96 Lulesamisk 2 0,1 % 1 97 Master i havbruk 0,1 % 1 98 Master i helseledelse 1,2 % 8 99 Master i historie 0,1 % Master i idrett - trener- og lederprofesjonen 0,0 % Master i klinisk sykepleie 0,0 % Master i marin økologi 0,1 % Master i personalledelse (HRM) 1,0 % 7 (erfaringsbasert) 104 Master i politikk og samfunnsendring 0,3 % Master i praktisk kunnskap 1,5 % Master i rehabilitering 0,3 % Master i sosialt arbeid 0,7 % Master i sosiologi 0,0 % Master i spesialpedagogikk 0,1 % Master i tilpassa opplæring 0,3 % Master in Social Work - with a comparative 0,1 % 1 8

9 perspective 112 Master of Business Administration 4,4 % Master of Science in Management 0,1 % Matematikk - kompetanse for kvalitet 0,1 % Matematikk 2 0,0 % Matematikk 3 0,0 % MBA Desentralisert 0,1 % MBA HHB - Bodø 1,9 % MBA HHB - Harstad 0,0 % MBA HHB - Helgeland 0,4 % MBA HHB - Tromsø 1,0 % MBA i Luftfartsledelse 0,6 % MBA Næringslivsjournalistikk 0,0 % Mentorutdanning 0,1 % Metode, vitenskapsteori og etikk 0,0 % Modulbasert undervisning 0,1 % Multimedial nettjournalistikk 0,0 % Musikk 1 0,1 % Musikk 2 0,1 % Naturfag 1 0,0 % Nettbasert arbeidsmiljøopplæring 0,1 % Nettbasert studium i historie, 60 sp 0,7 % Newton-rom som læringsarena 0,0 % Nordisk litteratur 0,1 % Nordisk språk 0,0 % Norsk 2 med vekt på lese- og skriveopplæring 0,0 % 0 i grunnskolen 137 Northern Scandinavian Politics and Society 0,1 % Norwegian Language and Society 0,3 % Norwegian Politics and Society 0,0 % Palliativ behandling, omsorg og pleie 0,3 % Pedagogisk entreprenørskap påbygging 0,0 % Pedagogisk veiledning 1 0,4 % Personalledelse og kompetanseutvikling (Mo i 0,4 % 3 Rana) 144 Personalledelse og kompetanseutvikling, 0,9 % 6 årsstudium 145 Polarforskning i klasserommet 0,0 % Praktisk-pedagogisk utdanning for 0,0 % 0 allmennfaglærer 147 Praktisk-pedagogisk utdanning for 0,7 % 5 allmennfaglærere, nettbasert 148 Praktisk-pedagogisk utdanning for 0,1 % 1 yrkesfaglærere 149 Praktisk-pedagogisk utdanning for 1,5 % 10 yrkesfaglærere - nettbasert 150 Prosjektledelse 0,4 % Påbyggingsstudium til bachelor i økonomi og 0,0 % 0 9

10 ledels 152 Påbygningsstudium til Bachelor i regnskap og 0,0 % 0 revis 153 Religion, livssyn og etikk - nettbasert 0,1 % Religion, livssyn og etikk 2 0,0 % Rusproblematikk og psykiske lidelser 0,4 % Russisk språk - innføring 0,0 % Samspill og samspillsvansker 0,0 % Serviceledelse 0,9 % Siviløkonom / Master of Science in Business 0,3 % Siviløkonom / Master of Science in Business, 0,7 % år 161 Siviløkonom / Master of Science in Business, 0,0 % 0 ett årig påbygning 162 Siviløkonom / Master of Science in Energy 0,0 % 0 Management 163 Siviløkonom / Master of Science in Sustainable 0,0 % 0 Management 164 Siviløkonom/Master 0,0 % Skoleledelse nivå 1 0,0 % Skoleledelse nivå 2 0,0 % Skoleledelse nivå 2 - Indre Salten 0,0 % Småbarnspedagogikk 0,3 % Spansk innføringskurs 0,0 % Spansk påbygging 0,0 % Spansk påbygging 2 0,0 % Spansk årsstudium 0,3 % Spesialpedagogikk 2 0,3 % Språk og kommunikasjonsvansker 0,0 % Tilpassa opplæring i skolefag: Norsk 0,0 % Torskeoppdrett 0,0 % Trenerutdanning 0,3 % Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 0,0 % 0 arbeid 179 Utefag 0,0 % Utvekslingsstudenter alle avdelinger skal ikke 0,0 % 0 bet 181 Utvekslingsstudier - ERASMUS 0,0 % Veilederutdanning for mentorer 0,3 % Veiledning i et familie- og brukerperspektiv 0,9 % Videreutdanning for førskolelærere - 0,0 % 0 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 185 Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0,0 % Videreutdanning i anestesisykepleie 0,0 % Videreutdanning i barnevern 0,6 % Videreutdanning i helse, miljø og sikkerhet 0,1 % Videreutdanning i helse- og omsorgsarbeid i 0,3 % 2 kommunehelsetjenesten 10

11 190 Videreutdanning i intensivsykepleie 0,0 % Videreutdanning i kreftsykepleie 0,1 % Videreutdanning i miljøterapi 0,0 % Videreutdanning i norsk og matematikk for 0,3 % 2 barnesko 194 Videreutdanning i operasjonssykepleie 0,0 % Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0,0 % Vurdering for læring 0,0 % Yrkesdidaktikk 0,0 % Årsstudium - Nordlige studier/ Northern Studies 0,0 % Årsstudium i biologi og kjemi 0,4 % Årsstudium i havbruk 0,3 % Årsstudium i historie 0,1 % Årsstudium i sosiologi 0,4 % Årsstudium i sosiologi (Vesterålen) 0,0 % Årsstudium i statsvitenskap 0,6 % 4 Total

12 7. Studietype 1 Heltidsstudent 0,0 % 0 2 Deltidsstudent 0,0 % 0 3 Nettstudent 0,0 % 0 Total 0 12

13 8. Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen). Alternativer N

14 8.1 Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen) Rett faglig tilbud 53,7 % Sosialt og kulturelt tilbud (studentmiljø) 2,2 % 15 3 Kort vei hjem 15,7 % Anbefaling fra venner 2,8 % 19 5 Venner valgte det samme 1,2 % 8 6 Høyt faglig nivå 3,2 % 22 7 Gode muligheter for internasjonal utveksling 0,6 % 4 8 Godt boligtilbud 0,4 % 3 9 Etter og videreutdanning 10,9 % Annet 9,3 % 64 Total

15 8.2 Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen) Rett faglig tilbud 21,2 % Sosialt og kulturelt tilbud (studentmiljø) 6,5 % 41 3 Kort vei hjem 23,0 % Anbefaling fra venner 8,4 % 53 5 Venner valgte det samme 2,4 % 15 6 Høyt faglig nivå 12,8 % 81 7 Gode muligheter for internasjonal utveksling 4,1 % 26 8 Godt boligtilbud 2,2 % 14 9 Etter og videreutdanning 14,6 % Annet 4,8 % 30 Total

16 8.3 Hvorfor valgte du HBO som studiested? (Ranger de tre viktigste, se alternativer i nedtrekksmenyen) Rett faglig tilbud 5,7 % 34 2 Sosialt og kulturelt tilbud (studentmiljø) 7,9 % 47 3 Kort vei hjem 12,2 % 72 4 Anbefaling fra venner 11,8 % 70 5 Venner valgte det samme 4,4 % 26 6 Høyt faglig nivå 12,5 % 74 7 Gode muligheter for internasjonal utveksling 4,6 % 27 8 Godt boligtilbud 3,9 % 23 9 Etter og videreutdanning 11,5 % Annet 25,5 % 151 Total

17 9. Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen). Alternativer N

18 9.1 Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen) ,9 % Besøk av HBO på videregående skole 3,6 % 25 3 Besøk på HBO 2,5 % 17 4 Utdanningsmesse 2,2 % 15 5 Annonser i avis 2,2 % 15 6 Annonser på internett 1,6 % 11 7 Andre annonser 0,7 % 5 8 Studiekatalogen for HBO 6,9 % 47 9 Annet brosjyremateriell eller informasjon fra 1,5 % 10 HBO 10 Artikler i media, ukeblad 0,9 % 6 11 Bilag i aviser 0,1 % 1 12 Facebook 0,7 % 5 13 Andre sosiale media 0,3 % 2 14 Personlig kontakt (venner, familie, rådgivere 11,5 % 79 osv ,7 % 5 16 Andre nettsider 0,4 % 3 17 Søkerhåndboka til Samordna Opptak 4,2 % Andre informasjonskilder 3,9 % 27 Total

19 9.2 Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen) ,1 % Besøk av HBO på videregående skole 1,9 % 11 3 Besøk på HBO 4,4 % 26 4 Utdanningsmesse 2,9 % 17 5 Annonser i avis 3,2 % 19 6 Annonser på internett 3,6 % 21 7 Andre annonser 1,4 % 8 8 Studiekatalogen for HBO 16,5 % 97 9 Annet brosjyremateriell eller informasjon fra 3,9 % 23 HBO 10 Artikler i media, ukeblad 0,8 % 5 11 Bilag i aviser 0,7 % 4 12 Facebook 1,5 % 9 13 Andre sosiale media 1,4 % 8 14 Personlig kontakt (venner, familie, rådgivere 19,2 % 113 osv ,4 % Andre nettsider 2,7 % Søkerhåndboka til Samordna Opptak 5,8 % Andre informasjonskilder 5,8 % 34 Total

20 9.3 Hvor fikk du best informasjon om HBO? (Ranger de tre viktigste, bruk alternativene i nedtrekksmenyen) ,7 % 46 2 Besøk av HBO på videregående skole 1,7 % 9 3 Besøk på HBO 4,6 % 24 4 Utdanningsmesse 2,7 % 14 5 Annonser i avis 3,4 % 18 6 Annonser på internett 3,0 % 16 7 Andre annonser 0,6 % 3 8 Studiekatalogen for HBO 10,4 % 55 9 Annet brosjyremateriell eller informasjon fra 6,5 % 34 HBO 10 Artikler i media, ukeblad 1,9 % Bilag i aviser 0,9 % 5 12 Facebook 2,5 % Andre sosiale media 1,9 % Personlig kontakt (venner, familie, rådgivere 14,6 % 77 osv ,4 % Andre nettsider 2,7 % Søkerhåndboka til Samordna Opptak 10,1 % Andre informasjonskilder 19,5 % 103 Total

21 10. HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. Alternativer N 1 Jeg fikk tiltrekkelig informasjon om Studweb 686 før/ved studiestart 2 Jeg bruker Studweb aktivt i min studiehverdag Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om Fronter 687 før/ved studiestart 4 Jeg bruker Fronter aktivt i min studiehverdag

22 10.1 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg fikk tiltrekkelig informasjon om Studweb før/ved studiestart 1 Enig 58,7 % Uenig 41,3 % 283 Total

23 10.2 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg bruker Studweb aktivt i min studiehverdag 1 Enig 36,9 % Uenig 63,1 % 431 Total

24 10.3 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om Fronter før/ved studiestart 1 Enig 63,5 % Uenig 36,5 % 251 Total

25 10.4 HBO har to sentrale IT-systemer du som student må forholde deg til, Studweb og Fronter. Vi ber deg si deg enig eller uenig i følgende utsagn vedrørende disse. - Jeg bruker Fronter aktivt i min studiehverdag 1 Enig 91,8 % Uenig 8,2 % 56 Total

26 11. På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. Alternativer N 1 Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om HBO før 688 studiestart 2 HBO er flink til å ta seg av nye studenter HBO har levd opp til mine forventinger HBO har dyktige forelesere HBO har et godt faglig tilbud HBO har gode velferdstilbud på campus Bodø/Mo i Rana/Stokmarknes som studentby 627 lever opp til mine forventninger 26

27 11.1 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om HBO før studiestart 1 Enig 74,7 % Uenig 25,3 % 174 Total

28 11.2 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO er flink til å ta seg av nye studenter 1 Enig 81,9 % Uenig 18,1 % 123 Total

29 11.3 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har levd opp til mine forventinger 1 Enig 83,2 % Uenig 16,8 % 114 Total

30 11.4 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har dyktige forelesere 1 Enig 88,4 % Uenig 11,6 % 79 Total

31 11.5 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har et godt faglig tilbud 1 Enig 93,8 % Uenig 6,2 % 42 Total

32 11.6 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - HBO har gode velferdstilbud på campus 1 Enig 83,0 % Uenig 17,0 % 106 Total

33 11.7 På følgende påstander skal du enten si deg enig eller uenig. Ønsker du å utdype bakgrunnen for ditt svar får du mulighet til dette i siste spørsmål. - Bodø/Mo i Rana/Stokmarknes som studentby lever opp til mine forventninger 1 Enig 77,7 % Uenig 22,3 % 140 Total

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer