Forsvarsbygg Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 2003/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending Deklerasjonsskjema - tønner oppgravd fra strandkanten Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2004/ I Fra: Statens kartverk tinglysning Sak: Fredrikstad - Regimentsmyra - friluftsområde Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Saken gjelder gnr 603 bnr 6 i Fredrikstad kommune Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2004/ I Fra: Tromsø kommune Sak: Breiviknes fort Breiviknesset - gnr 131 bnr 3 og 6 - riving - rydding og sikring av deler av Forsvarets avhendede anlegg - Godkjenning av tiltak og foretak for ansvarsrett Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL 2004/ U Til: Johansen Per Ove Sak: SE Nord - forespørsel om salg Forespørsel i forbindelse med opprettelse av avtale for gnr 26 bnr Bonhaugveien - Sørreisa kommune Saksansv: SE / SENORD / GOTRAN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN Side1

3 2004/ I Fra: Rørinspeksjon AS Sak: Skoglund leir Bjerkvik - Overføring av avløpsanlegg til Narvik kommune Skoglund leir - avløpsanlegget - Rapport rørinspeksjon Saksansv: SE / SENORD / ELLPER Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2005/ I Fra: Grov Astrid Marie Sak: Målbruk i offentlig tjeneste Purring på tilbakemelding om videre målbruksarbeid Saksansv: K / INFO / JENCEC Saksbeh: K / INFO / ROSARV 2005/ U Til: I hht liste Sak: Andøya - kontrolltårn - 2AP Andøya - kontrolltårn - Referat fra møte 21 august Utbedring av kjøleanlegg Saksansv: U / NORD / JOAKNU Saksbeh: U / NORD / JOAKNU 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Gullik E Bråthen AS Sak: Nesje fort - Avvikling Miljøtiltak Nesje fort - Hyllestad kommune - Sogn- og Fjordane - Referat fra byggemøte 03-6 juli 2012 Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL Side2

4 2006/ I Fra: Dørmænen & Eide AS Sak: Nesje fort - Avvikling Vernerundeskjema uke Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Dørmænen & Eide AS Sak: Nesje fort - Avvikling Vernerundeskjema uke Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2006/ I Fra: Atradius Sak: Nesje fort - Avvikling Garanti nr B Nesje SØF - kontrakt Implenia Miljø AS Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2006/ I Fra: Implenia Miljø AS Sak: Nesje fort - Avvikling Tilbud massesortering Nesje og Steinskjersannan Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL Side3

5 2006/ U Til: Implenia Miljø AS Sak: Nesje fort - Avvikling Tilbud massesortering Nesje og Steinskjersannan Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2006/ I Fra: Dørmænen & Eide AS Sak: Nesje fort - Avvikling Tilbud - Slamsuging Nesje Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2006/ U Til: Nordea Sak: Jåtta - Ny vakt og oppgradering av sikringsanlegg Prosjekt Jåtta - Ny vakt og oppgradering av sikringsanlegg - kontrakt retur av bankgaranti nr Saksansv: U / VEST / BRIREI Saksbeh: U / VEST / VAGING 2007/ I Fra: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: Vindkraftverk i Norge Nordlandsnett AS kv kraftledning Svartisen - Halsa - Høring tilleggssøknad Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / JOHCAT Side4

6 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Gjensidige Forsikring ASA Sak: MO Østlandet - Trafikkuhell - Kjøretøy - Skade Skade på kjøretøy - uhell 02 juli AR Saksansv: UTL / MOØ / RISHIL Saksbeh: UTL / MOØ / MIDWEG 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Gjensidige Forsikring ASA Sak: MO Østlandet - Trafikkuhell - Kjøretøy - Skade Skade på kjøretøy - uhell 02 juli LH Saksansv: UTL / MOØ / RISHIL Saksbeh: UTL / MOØ / MIDWEG 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen Region Sør Sak: Trollerudmoen - Kongsgårdmoen E 134 hp 07 Damåsen - Saggrenda - Oppgjør for gnr 110 bnr 109 i Kongsberg kommune Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Securitas Sak: Prosjekt nr Stab Utvikling Oslo Prosjekt Tilbud Sikkerhetsvakttjenester - bygg og anlegg Saksansv: U / OSLO / SOLTUR Saksbeh: U / OSLO / AANROG Side5

7 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Metro Garda Norge Sak: Prosjekt nr Stab Utvikling Oslo Prosjekt Tilbud Sikkerhetsvakttjenester - bygg og anlegg Saksansv: U / OSLO / SOLTUR Saksbeh: U / OSLO / AANROG 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: NOKAS Sak: Prosjekt nr Stab Utvikling Oslo Prosjekt Tilbud Sikkerhetsvakttjenester - bygg og anlegg Saksansv: U / OSLO / SOLTUR Saksbeh: U / OSLO / AANROG 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: G4S Secure Solutions AS Sak: Prosjekt nr Stab Utvikling Oslo Prosjekt Tilbud Sikkerhetsvakttjenester - bygg og anlegg Saksansv: U / OSLO / SOLTUR Saksbeh: U / OSLO / AANROG 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA16 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN Side6

8 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA17 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA18 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA19 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA20 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN Side7

9 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA21 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA22 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hent AS Sakstittel er avskjermet Prosjekt Kontrakt Generalentreprise - EA23 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / VALUNN 2007/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Longva Arkitekter AS Sakstittel er avskjermet Bygning 39 - Prosjekteringsmøte 44 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / KAMKJE Side8

10 2007/ I Fra: Norconsult AS Sak: Høybuktmoen - kjøkken/messebygg - 2FM Høybuktmoen - kjøkken/messebygg - Søknad om rammetillatelse med vedlegg Saksansv: U / NORD / BREKNU Saksbeh: U / NORD / BREKNU 2007/ I Fra: Direktoratet for mineralforvaltning Sak: Eiendommen Nylund - gnr 51 bnr 4 i Bardufoss kommune Vedrørende vårt tilsyn / bedriftsbesøk ved Nylund / Fossmoen i Målselv kommune Saksansv: UTL / MONO / SKOSVE Saksbeh: UTL / MONO / SKOSVE 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Notar - Salten Eiendomsmegling AS Sak: Avhending av Skarsteindalen leir og andre forsvarsanlegg Andøy kommune Brev fra advokat via megler - ønske om å trekke bud vedrørende fjellanlegget i Skarsteindalen Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: DSB Kihlemoen kommandoplass gnr 52 bnr 8 Ringerike Oppdragsavtale - salg av fjellanlegg med parkeringsplass - Kihlemoen gnr 52 bnr 8 i Ringerike kommune Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU Side9

11 2008/ I Fra: Elverum Vaktmester Service Sak: Miljølab - Terningmoen og Østerdalen Signert avtaledokument - Vaktmestertjenester Saksansv: F / MILJØ / ENGFRE Saksbeh: F / MILJØ / ENGFRE 2008/ I Fra: Askøy kommune Sak: DSB Nordre Hetlevik alarmplass Askøy Bergen DS - Gnr 13 bnr Hetlevik - Miljøsansering - Opprydding og sikring av anlegg - Forsvarsbygg Skifte Eiendom sør Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2009/ I Fra: Mur-Sentret AS Sak: Fredriksvern Verft - Krutthus Fredriksvern Verft - Krutthus - Referat fra Byggemøte 18 - avholdt 16 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: I hht liste Sak: NFV - Kristiansten festning - Sikringstiltak Prosjekt NFV - Kristiansten festning - Sikringstiltak festningsmurer - E1 og Fase II - Referat fra byggemøte nr 47-6 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS Side10

12 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Lillehammer kommune Sak: Jørstadmoen - befalsforlegning Jørstadmoen - Revidert fakturagrunnlag for tilknytningsavgift offisersforlegning og fritismesse gnr 122 bnr 3 Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / SUNIVA 2009/ U Til: I hht liste Sak: Fredriksvern - ENØK tiltak (Post 47) Prosjekt Stavern ENØK - Referat fra BM01 avholdt 16 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Høyer Finseth AS Sakstittel er avskjermet / / Eggemoen - kontrakt Høyer Finseth AS - Adresseendring fra 1 september 2012 Saksansv: U / STAB / KLELEI Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ I Fra: Rørleggern Narvik AS Sak: Bjerkvik - ENØK 2BS Bjerkvik - ENØK 2BS Endringsavtale nr 009 Rørleggern A/S Saksansv: U / NORD / NORSVE Saksbeh: U / NORD / NORSVE Side11

13 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Pemco Trepellets AS Sak: Kjeller ENØK (post 47) - Bioenergi Kjeller - kjøp av energi i form av sirkulerende varmtvann - Signert endringsavtale 1 Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / WELARN 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Byggelederfirmaet Gullik E. Bråthen AS Sak: Kongsvinger - renovering av kaserne Prosjekt Kongsvinger Festning - Renovering av kaserne - Byggemøtereferat nr 25-9 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Byggelederfirmaet Gullik E. Bråthen AS Sak: Mågerø - fornying kaserne (Post 47) Prosjekt Mågerø - Ny mannskapsforlegning - Oppdatert feil- og mangelliste fra befaringen 10 august 2012 Saksansv: U / ØST / STOASM Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ I Fra: Byggelederfirmaet Gullik E Bråthen AS Sak: Mågerø - fornying kaserne (Post 47) Prosjekt Mågerø - Fornying kaserne - Riving mannskapsforlegning Referat fra oppstartsmøte / BM00 avholdt 10 august 2012 Saksansv: U / ØST / STOASM Saksbeh: U / ØST / WINLIS Side12

14 2009/ U Til: Forsvarsdepartementet Sak: MO Bergen - Eiendomssaker Anmodning om fullmakt Saksansv: UTL / MOVE / ROERUN Saksbeh: F / ADV / SKOKAR 2009/ I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: MO Bergen - Eiendomssaker Anmodning om fullmakt - svar Saksansv: UTL / MOVE / ROERUN Saksbeh: F / ADV / SKOKAR 2009/ I Fra: Reindriftsforvaltninga Øst-Finnmark Sak: GSV - grensestasjon nord - 2FM GSV - grensestasjon sør - 2FM GSV - gensevaktstasjon nord (innredning) GSV - grensevaktstasjon sør (innredning) Uttalelse til reguleringsplan for Forsvarets nye grensevaktstasjon nord ved Storskog i Sør-Varanger kommune Saksansv: U / NORD / FOSSTE Saksbeh: U / ØST / VESARE 2009/ I Fra: Planstyring Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Steinkjersannan SØF - Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL Side13

15 2009/ I Fra: Atradius AS Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Garanti nr B Steinkjersannan SØF - miljøtiltak - Implenia Miljø AS Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2009/ I Fra: Implenia Miljø AS Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Tilbud massesortering Nesje og Steinskjersannan Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2009/ U Til: Implenia Miljø AS Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Tilbakemelding på tilbud massesortering Nesje og Steinskjersannan Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2010/ U Til: Henry Verdal Fjellbygg AS Sak: Lista - Ny mast Lista - Ny mast - Møtereferat Garantibefaring Saksansv: U / VEST / KARKEN Saksbeh: U / VEST / KARKEN Side14

16 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Reber Schindler Heis AS Sak: MOST - tilsynsrapporter - brann heis elektriske anlegg 2010 Tilbakemelding fra Reber Schindler Heis AS vedrørende NHKNR Saksansv: UTL / MOVE / SELVID Saksbeh: UTL / MOVE / SELVID 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Signert avtale i forbindelse med videreutdanning - Avskjermet Saksansv: K / AD / SJUFRO Saksbeh: K / AD / SJUFRO 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Oslo kommune Sak: MOOS - Huseby leir Gnr 29 bnr 4 delnr 1 - Sørkedalsveien Beregning av årsgebyr for vann og avløp - ny avregning Saksansv: UTL / MOOS / DINKET Saksbeh: UTL / MOOS / LIDOYS 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Lensmannen i Måselv Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / WOLSIG Saksbeh: FTJ / LØNN / IVEKIR Side15

17 2010/ I Fra: Lundin Lisbeth Sagen Sak: Karljohansvern - Utleie av næringslokaler og langtidsleie Signert leiekontrakt - Inventarnr Garasje Port 13 Saksansv: NAFE / VESTF / SVATHE Saksbeh: NAFE / VESTF / SVATHE 2010/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Forsvarets informasjonsinfrastruktur Sak: Utleietjenester LEIE Sjef for Forsvarets informasjonsstruktur - INI Oppsigelse av leieforhold - etablissementsnr Kletkovfjell Saksansv: UTL / U-TJ / BERIN1 Saksbeh: UTL / U-TJ / BERIN1 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 U Til: NAV Sak: Personalmappe - Avskjermet Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet Saksansv: UTL / MOVE / BIRMAY Saksbeh: UTL / MOVE / BIRMAY 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Statens pensjonskasse Sak: Personalmappe - Avskjermet Innvilgelse av forhøyet uførepensjon - Avskjermet Saksansv: UTL / MOBO / OLAARN Saksbeh: UTL / MOHÅ / OLAARN Side16

18 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Innkalling til oppfølgingssamtale - Avskjermet Saksansv: UTL / MOVE / FOSCHR Saksbeh: UTL / MOVE / FOSCHR 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Svar på søknad om perminsjon - Avskjermet Saksansv: K / KIK / WESDAG Saksbeh: K / KIK / WESDAG 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 U Til: NAV Sak: Personalmappe - Avskjermet Refusjonskrav - tilretteleggingstilskudd for - Avskjermet Saksansv: FTJ / RTJ / MORLAI Saksbeh: FTJ / RTJ / MORLAI 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Permisjonssøknad med kommentarer - Avskjermet Saksansv: UTL / MOØ / OVEJAN Saksbeh: UTL / MOØ / OVEJAN Side17

19 2010/ I Fra: Implenia Miljø AS Sak: Miljøopprydning Storskardet skytebane Vernerunde uke 34 - Storskardet skytebane Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ I Fra: Planstyring as Sak: Miljøopprydning Storskardet skytebane Skifte eiendom - Storskardet skytebane - referat fra byggemøte august 2012 Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ I Fra: Planstyring AS Sak: Miljøopprydning Storskardet skytebane Skifte eiendom - Storskardet - SJA - samordningskjema og personlige sikkerhetserklæringer Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ I Fra: Atradius AS Sak: Miljøopprydning Storskardet skytebane Garanti nr B Miljøtiltak Storskardet skytebane Implenia Miljø AS Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN Side18

20 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Svar på søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: U / ØST / MOLJEN Saksbeh: U / ØST / MOLJEN 2010/ U Til: Tore Løkke AS AF Decom AS Implenia Miljø AS Sak: Miljøopprydning Hysnes fort Meddelelse om kontraktstildeling - Prosjekt Miljøtiltak Hysnes kortholdsbane Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2010/ U Til: Ihht adresseliste Sak: Miljøopprydning Hysnes fort Tildeling på Hysnes - miljøsanering av kortholdsbane Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ U Til: Svein Erik Johansen AS Sak: Revegetering på BRASS Skjelstad - Bodø Ompostering av midler i avtaledok - Bestilling til entreprenør Saksansv: F / MILJØ / SELLIN Saksbeh: F / MILJØ / SPACAM Side19

21 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Statens innkrevningssentral Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MOHÅ / HEGJAN Saksbeh: FTJ / LØNN / BEIHEI 2010/ I Fra: Cowi AS Sak: Andøya - utbedring hovedrullebane/flyplassdekker 2BS Andøya - fornyelse oppstillingsplass for P3C Orion 2BS30410 Signert endringsavtale EA001 kontrakt prosjekt Andøya - utbedring av hovedrullebane Saksansv: U / NORD / GRIKN1 Saksbeh: U / NORD / PAUMON 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: Felles ledermøte FLM 2010 Forum for materiellfremskaffelser og felles ledermøte 30 august 2012 Saksansv: K / AD / SJUFRO Saksbeh: K / AD / SJUFRO 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Tromsø kommune Sak: Rive - sikre Langnes - Tromsø kommune Langnes 116/1/1 - Miljøsanering / riving og sikring av fjellanlegg / bunker - Godkjenning av tiltak og foretak for ansvarsrett Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side20

22 2010/ I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rive - sikre Langnes - Tromsø kommune Tillatelse til tiltak Langnes 2012 Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2010/ U Til: Rambøll Sak: Setermoen - helhetlig gj.planlegging fase Kontrakt Oppstartsmøte med innleid konsulent - prosjektledelse Saksansv: U / NORD / HELERI Saksbeh: U / NORD / HELERI 2010/ U Til: Operasjonsstøtte ØG Sak: Skytefeltadministrasjon Terningmoen - utredning Skytefeltadministrasjon Terningmoen - innredning - protokoll overlevering til bruker Saksansv: U / ØST / MARAND Saksbeh: U / ØST / KRIROY 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: Helsethellinga 21 etabl Avhending Oppdragsavtale - salg Helsethellinga 21 gnr 116 bnr 42 snr 109 i Bærum kommune Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU Side21

23 2010/ I Fra: Contur arkitektur & design as Sak: Bodø - fornyelse boliger 2BO60154 / 2BO Bodø fornyelse boliger - Arealoversikt Sandhorngata 18 og 20 samt Ole Reistadsvei og 15 - Kontrakt Saksansv: U / NORD / ENGVI1 Saksbeh: U / NORD / ENGVI1 2010/ I Fra: Åmot kommune Sak: Kartongparken Boliger Sikring og istandsetting av fabrikkpipa i Rena syd på gnr 9 bnr varsel om pålegg iht plan og bygningslovens paragraf 31-3 Saksansv: UTL / MOØ / KARKJE Saksbeh: UTL / MOØ / KARKJE 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: Boligsalg Ole Messeltsvei Oppdragsavtale - salg av Ole Messelts vei 3 og 5 gnr 142 bnr 22 i Oslo kommune Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: Boligsalg Ole Messeltsvei Oppdragsavtale - salg av Ole Messelts vei 5 gnr 142 bnr 22 i Oslo kommune Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU Side22

24 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Byggteam Bodø AS Sak: Frøy linjen - avvikling Frøy - prosjektet - SHA - rapport for juli måned Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Rambøll AS Sak: Terningmoen - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg Terningmoen - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg - Signert kontrakt Utarbeidelse av forprosjekt Saksansv: U / ØST / MARAND Saksbeh: U / ØST / TUPSTA 2010/ I Fra: Møre og Romsdal Fylkeskommune Sak: Regionalt planforum - Møre og Romsdal fylkeskommune Varsel om planforum 29 august 2012 Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / NILSTE 2010/ U Til: Forsvarsdepartementet Sak: Klage på offentlige anskaffelser - KOFA - Hjerkinn PRO - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt delprosjekt eksplosivrydding og drift Klagesak 2010/352 Saksansv: F / ADV / SKOKAR Saksbeh: F / ADV / AASLAR Side23

25 2010/ I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: Klage på offentlige anskaffelser - KOFA - Hjerkinn PRO - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt delprosjekt eksplosivrydding og drift Klagesak 2010/352 Saksansv: F / ADV / SKOKAR Saksbeh: F / ADV / AASLAR 2011/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Attest - Avskjermet Saksansv: U / STAB / PEDCAR Saksbeh: U / STAB / PEDCAR 2011/ I Fra: Johs Granås AS Sak: Sessvollmoen - pistolbane Sessvollmoen - pistolbane - Kontrakt nr Signert endringsavtale nr 4 Saksansv: U / ØST / MARAND Saksbeh: U / ØST / KRIROY 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DnB NOR Eiendom AS Sak: Vevelstadåsen 43 - boligsalg Oppdragsavtale - salg av Vevelstadåsen 43 gnr 107 bnr 101 snr 120 i Ski kommune Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU Side24

26 2011/ I Fra: Skipnes kommunikasjon AS Sak: Innkjøpstjenester - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell Oppsummering fra evalueringsmøte med Skipnes 7 august 2012 Saksansv: UTL / E-TJ / VESMAY Saksbeh: K / INFO / JENCEC 2011/ U Til: Kystplan AS Sak: Bjugn kommune - Kommuneplaner Reguleringsplan for Urstuhaugen - problem ifht forhåndslageret Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / NILSTE 2011/ I Fra: Byggteam Bodø AS Sak: Miljøtiltak på kortholdsbane Bodin leir - prosjektnr Referat fra kontrakts/oppstartsmøte Bodin Leir - Sanering skytebane 2012 Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: F / MILJØ / SPACAM 2011/ U Til: Klima og forurensningsdirektoratet Sak: Miljøtiltak på kortholdsbane Bodin leir - prosjektnr Angående krav om overvåkningsprogram for tiltaksfase - Bodin Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: F / MILJØ / SPACAM Side25

27 2011/ I Fra: Lyshaugen Entreprenør AS Sak: Ombygging av Forsvarsbyggs kontor - Det Hvite Hus - Rygge Prosjekt Ombygging Forsvarsbyggs kontor - Rygge - retur signert avrop Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / SIMBER 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sparebanken Vest Sogn og Fjordane Sakstittel er avskjermet Prosjekt HK nytt kjøleanlegg - Garanti på vegne av Normatic AS - kontrakt Saksansv: U / OSLO / JANOYS Saksbeh: U / OSLO / AANROG 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Rambøll Lillehammer Sak: Rena - EBA-behov for målmateriell EBA-behov Rena - Kontrakt nr Oppstartsmøte med innleid konsulent Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: SP Maskin AS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Honningsvåg og Nordkapp - SHA månedsrapport juli 2012 Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side26

28 2011/ I Fra: INI OPS STAVD VS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Rivearbeider Honningsvåg og Nordkapp - uavklarte kostnader Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: SP Maskin AS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Fremdriftsplan - revidert 1 august Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2011/ I Fra: SP Maskin AS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Riving Honningsvåg og Nordkapp - Endringsavtale E008 - Kontrakt Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2011/ I Fra: SP Maskin AS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Rivingsarbeider Honningsvåg og Nordkapp - Endringsavtale E009 Kontrakt nr Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side27

29 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: SP-Maskin AS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Rivingsarbeider Honningsvåg - Avtaledokument KG Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2012/ I Fra: TOOLS Sak: Anskaffelser under Fredriksvern verft - gassmaske / filter - Rammeleverandør Saksansv: NAFE / LE / BREPAL Saksbeh: NAFE / VESTF / WIIGEI 2012/ I Fra: Oskar L. Hansen A/S Sak: Anskaffelser under Fredriksten - Skifte knust glass Saksansv: NAFE / LE / BREPAL Saksbeh: NAFE / NORDF / KJOMOR 2012/ I Fra: YIT Sak: Anskaffelser under Fredriksvern verft - Inventar 0004 Smia - brannvarsling/sikring - Rammeleverandør Saksansv: NAFE / LE / BREPAL Saksbeh: NAFE / VESTF / WIIGEI Side28

30 2012/ I Fra: Bodø kommune Sak: MOHÅ - Nabovarsel MO Hålogaland 2012 Varsel om oppmålingsforretning gnr 32 bnr 179 Saksansv: UTL / MOHÅ / PEDAAS Saksbeh: UTL / MOHÅ / GRAODD 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler 2012 Arbeidsavtale 1 september Avskjermet Saksansv: FTJ / PERS / KLEIDA Saksbeh: UTL / MOOF / PRYJAK 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ACC Trondheim Sak: MOTR - Nabovarsel MO Trøndelag 2012 Hot august nights Trondheim august 2012 Saksansv: UTL / MOTR / OPOPER Saksbeh: UTL / MOTR / SYDJAN 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: CoNova AS Sak: Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå 2012 Signert sikkerhetsavtale på BEGRENSET nivå - CoNova AS Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI Side29

31 2012/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: CoNova AS Sak: Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå 2012 Signert sikkerhetsavtale på BEGRENSET nivå - CoNova AS Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ I Fra: ISS facility Services Sak: MOØ - Avrop mot rammeavtaler under Markedsområde Østlandet Hovedrengjøring og skuring av gulv Saksansv: UTL / MOØ / SPIOLE Saksbeh: UTL / MOØ / STONIN 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: FagFlis Elverum AS Sak: MOØ - Avrop mot rammeavtaler under Prisoverslag på maling i kjeller - inventar 0061 Terningmoen Saksansv: UTL / MOØ / SPIOLE Saksbeh: UTL / MOØ / MIDWEG 2012/ I Fra: Forsvaret Sak: Skyte- og øvingsfelt - Mulighet for å gjøre skytebaner rikosjettfrie Risikovurdering - Tiltak ved rikosjetter og tilbakekast på skytebaner Saksansv: UTL / FSTAB / DYBSTI Saksbeh: UTL / U-TJ / GETTHO Side30

32 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Statens innkrevningssentral Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MOOF / REIPAL Saksbeh: FTJ / LØNN / BEIHEI 2012/ I Fra: Ullensaker kommune Sak: MOOF - Ullensaker kommune - Byutviklingsstrategi for Jessheim Orientering om vedtak av Byutviklingsstrategien for Jessheim og vedtak om bystatus Saksansv: UTL / MOOF / SANUNE Saksbeh: UTL / MOOF / SANUNE 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Tett bygg Sak: Rammeavtaler Eksplosivrydding EOD støtte nedlagte SØF Kontrakt Signert avtaledokument - andre tjenester Saksansv: U / ØST / GUNOLE Saksbeh: U / ØST / GUNOLE 2012/ I Fra: Buer & Bratfoss AS Sak: Prosjekt Oscarsborg festning - vedlikehold (12) / Oscarsborg Festning - Brannsikring diverse bygg og tak havnefortet - Signert kontrakt Entrepriseoppdrag Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / JOHDAG Side31

33 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Evenes bygdeservice Sak: MOHÅ Ramsund Dykkerbygg Utskifting varmtvannsledning MOHÅ Ramsund Dykkerbygg Utskifting varmtvannsledning - Signert endringsavtale nr 1 Saksansv: UTL / MOHÅ / JOHLE1 Saksbeh: UTL / MOHÅ / JOHLE1 2012/ I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rivingsarbeider Andøya FS - Andøy kommune Kunngjøring Doffin - Riving av 3 bygninger på Andøya flystasjon - inventar og 0022 Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2012/ I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rivningsarbeider Haltdalen Oversendelse av anbudsdokumenter for rivearbeider Haltdalen og Hambåraneset Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: NAV Lørenskog Sak: Personalmappe - Avskjermet Refusjon av forledrepenger - Avskjermet Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / OSLO / SYVKJE Side32

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer