Journaldato: , Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført Skjold - fornyelse befalsmesse generalentreprise Skjold - fornyelse befalsmesse - 2FM / / Bjørn Bygg AS Vedr vedlikehold av hovedvei til og internt i tidligere Skarsteindalen leir Avhending av Skarsteindalen leir og andre forsvarsanlegg - Andøy kommune 2012/ / Byggeiere i Skarsteindalen leir Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM EM Setermoen - ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen - ny mannskapsforlegning - innredning 2012/ / Bjørn Bygg AS Horten kommune - DSB Baggerød alarmplass gnr 129 bnr 161 Horten kommune - tilbakeføring av grunn - oversendelse av protokoll for undertegning DSB Baggerød alarmplass gnr 129 bnr 161 Horten 2012/ / Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Side: 1 av 96

2 Kristiansand kommune - melding om eierskifte for eiendommen Kirkegaten 51 og 53 med gnr 150 bnr Kristiansand garnison Baneheia gnr 150 bnr avhending / / Kristiansand kommune Skjold - fornyelse mannskapsforlegning generalentreprise Skjold - fornyelse mannskapsforlegning - 2FM / / Aktør som bygger AS Forvaltningsoverføring av Forsvarets eiendom Trollerudmoen - Kongsgårdmoen med gnr 110 bnr 109 i Kongsberg kommune - oversendelse av tinglyst erklæring Trollerudmoen - Kongsgårdmoen Kongsberg kommune 2012/ / Statens vegvesen Region Sør Søknad om autorisasjon som advokatfullmektig Tilsynsrådet for advokatvirksomhet - søknader, godkjenninger mv. 2012/ / Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Side: 2 av 96

3 Milstøy - ovesendelse av avtale for signering Milstøy - videreutvikling - oppdatering feilretting 2012/ / Sintef KT Ambassadetomt Huseby - Forsvarsbyggs ansvar for rekkefølgebestemmelsene - kommunens krav om 11-bane - klage på vedtak Husebyområdet med gnr 29 bnr 4 - ambassadetomta med gnr 29 bnr 791 i Oslo kommune 2012/ / Forsvarsdepartementet Oversendelse av forliksklage - Staten v FD mot Skoletomten AS og DNB Bank ASA Rettstvist: Staten v/fd mot Skoletomten AS og DNB Bank ASA for Målselv forliksråd - mangler ved leiligheter i Skoletomten sameie 2012/ / O.off., jf. offl. 18 Målselv forliksråd Artillerileiren Setermoen - søknad om dekning av skade på kjøretøy Artillerileiren Setermoen - skade på kjøretøy 2012/ / Ann Helen Trandal Side: 3 av 96

4 Oversendelse av forliksklage og prosesskriv til Codex Advokat Rettstvist: Staten v/fd mot Skoletomten AS og DNB Bank ASA for Målselv forliksråd - mangler ved leiligheter i Skoletomten sameie 2012/ / O.off., jf. offl. 18 Codex Advokat v/ Advokat Bård B. Harila Skoletomten AS - Oversendelse av forliksklage og prosesskriv til DNB Rettstvist: Staten v/fd mot Skoletomten AS og DNB Bank ASA for Målselv forliksråd - mangler ved leiligheter i Skoletomten sameie 2012/ / O.off., jf. offl. 18 DNB Bank ASA Evje og Hornnes kommune - kjøp av Forsvarets eiendom - idrettstomt med gnr 42 bnr 12 i Evje og Hornnes kommune Tomter Evjemoen 2012/ / Evje og Hornes kommune Krav om forsinkelsesrenter - avtale gnr 36 bnr fl. i Andøy kommune 615 MOAN 1531 Juridisk bistand Nord - Stave grunneierforening 2012/ / Stave Grunneierlag Side: 4 av 96

5 Prosjektnr Kjeller - gnr 83 bnr 555 i Skedsmo kommune - oversendelse av skjøte og slettelseserklæring Prosjektnr Kjeller - festetomter 2012/ / Statens Kartverk Marineveien 3 - begjæring om heving av sak - tvfl Harstad boligsalg Marineveien 3 gnr 57 bnr / / Namsmannen i Harstad Marineveien 3 - oversendelse av kjøpekontrakt mm Harstad boligsalg Marineveien 3 gnr 57 bnr / / Bjørnar Pedersen m.fl. Forsvarsbygg - oversendelse av undertegnet tilleggsavtale til leieavtale for gnr 8 bnr 1 feste nr 4 i Vegårshei kommune MOVE - eiendomssaker / / Mai-Lisbet Gisletveit og Kåre rfjell Gisletveit Side: 5 av 96

6 Merkeveien 85 - annonsebestilling - budsjett og 2 gangs annonsering Andenes boligslag - Støa 5 - Albatrossveien 7 A - Merkeveien 85 - Strandgt 183 X 2012/ / Annonsebestilling og budsjett og annonser - naust Lonkuselv - Grindestua - vaktbu Grande Grindstua X 2012/ / Madlamoen - gnr 38 bnr 42 i Stavanger - hester og dyr på beite MOVE - eiendomssaker / / Margit Bellesen Oversendelse av rammesøknad om tiltak på gnr 81 bnr 59 Skjold Riving FAD messa Skjold 2012/ / Prosjekttjenester AS v/oddvar Skogheim Side: 6 av 96

7 Oversendelse av avtale om forhåndstiltredelse av grunn/avtaleskjønn - gnr 111 bnr 22 i Bergen kommune Bergen - salg av Kokstad tomteområde 2012/ / O.off., jf. offl Forsvarsdepartementet Prosesskriv til Nord-Østerdal tingrett TV-NOST Heving av kennelavtale - Hege Hesby Mejdell 2012/ / Nord-Østerdal Tingrett Avvikling fjernvarmeanlegg - salg av fyrbygg Avhending av Skarsteindalen leir og andre forsvarsanlegg - Andøy kommune 2012/ / Egersund Net m fl Søknad om fradeling av parsell fra gnr 116 bnr 3 i Tromsø kommune - Langnes Salg tankanlegg på Langnes - Tromsø lufthavn 2012/ / Tromsø kommune Side: 7 av 96

8 Kofa-sak nr 2011/104 og 2011/368 - Sollid entreprenør AS - svar på forlikstilbud og prosessvarsel Kofa-sak nr 2011/104 og 2011/368 - Sollid entreprenør AS - brøytekontrakt Setermoen 2012/ / Advokat Hedvig Svardal Formelt varsel - avhending av Forsvarets eiendom - lager Holmstaddalen i Sortland kommune gnr 16 bnr trinn 2 - utvidet offentlig avklaring Salg lagerbygg Holmstaddalen Sortland kommune 2012/ / Departementene m.fl. Formelt varsel - avhending av Forsvarets eiendom - ammunisjonslager Holmstaddalen i Sortland kommune - parsell av gnr 16 bnr 82 - trinn 2 - utvidet offentlig avklaring Salg lagerbygg Holmstaddalen Sortland kommune 2012/ / Departementene m.fl. Prosjekt nr Tittelsnes fort - forhåndsmelding om midlertidig eller skiftende arbeidsplass Tittelsnes gnr 4 nr 1 - riving / sikring - Sveio kommune / / Arbeidstilsynet Side: 8 av 96

9 Bodø riving av bygg Tilleggsavtale til Bodø - ny støyskjerm Bodø - riving av bygg 0243 N 2012/ / O.off., jf. offl Jan Enger m.fl. Prosjekt Haakonsvern orlogstasjon - miljøsaneringsbeskrivelse inv signert avrop nr mot rammeavtale Håkonsvern - riving 2012/ / COW AS avd Fredrikstad Oscarsborg - gymsal rehabilitering - post 46 - oversendelse av EA01 på kontrakt til underskrift Oscarsborg - gymsal rehabilitering - post / / Bioconsult AS Prosat V fase 2 - Oversendelse av kontrakt EA03 til underskrift Prosat V 2012/ / PABAS Arkitekter og Rådgivende ngeniør AS Side: 9 av 96

10 Prosjekt Prosat V - Oversendelse av signert kontrakt Prosjekt Prosat V 2012/ / Tronrud Bygg AS Prosjekt 1205/ Prosat V - Kontrakt Oversendelse av kopi av avtaledokument Prosjekt Prosat V 2012/ / ng. O. A. Mehlum Skjold - fornyelse befalsmesse generalentreprise - endringsmeldinger Skjold - fornyelse befalsmesse - 2FM / / Bjørn Bygg AS Oversendelse av signert kjøpekontrakt for gnr 54 bnr 853 i Målselv kommune - tomteparsell Krokbekken Krokbekkveien 45 A og B Bardufoss i Målselv kommune 2012/ / Målselv kommune Side: 10 av 96

11 Kongsvinger - renovering av kaserne - Oversendelse av EA12 til underskrift Kongsvinger - renovering av kaserne 2012/ / Glåma Bygg AS Avtale om utredning og bygging - nytt LOC system - oppgradering av antennesystemet fra 6 elementers antennesystem til 12 elementers antennesystem nytt LOC 25 system Bodø Hovedflystasjon 2012/ / Avinor AS HK416 - ventilering standplass - kostnadsdekkende husleie HK416 ventilering av standplasser X 2012/ / Fredrikstad festning - offentlige toaletter - Oversendelse av kontrakt EA02 til underskrift Akershus festning / Fredrikstad festning - offentlige toaletter 2012/ / Murerfirma Roar Kristoffersen AS Side: 11 av 96

12 Anmodning om sletting av heftelse i gnr 56 bnr 27 i Sør-Aurdal kommune MOOF - Eiendomssaker / / Kartverket Sak TV-TRES Forsvarsdepartementet - Holte m fl - oversendelse av prosesskriv Harstadgårdsveien 7 - salg av tomt - gnr 57 bnr Harstad kommune 2012/ / Trondenes tingrett Bardufoss - infrastruktur Rusta - referat møte nr 2 om graderingsspesifikasjon Bardufoss - fornyelse/kapasitetsøkning infrastruktur - Rusta 2BS / / ht distribusjonsliste Setermoen - boliger - tilbud totalentreprise - avvisning tilbud Setermoen - boliger - 2BO / / N Entreprenør Side: 12 av 96

13 Setermoen - boliger - tilbud totalentreprise - avvisning av tilbud Setermoen - boliger - 2BO / / Nor-Team AS Kvalitetssikring av Forsvarets innvirkning på valg av alternativ i KV for ny E39 Aksdal-Bergen Konseptvalgutredning for ny E39 mellom Kristiansand og Trondheim 2012/ / B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 Forsvarsdepartementet Reitan FOH - prioriterte sikringstiltak bergarbeider - avlysning av konkurranse Reitan FOH - prioriterte sikringstiltak 2012/ / AS Birkeland Entreprenørforretning m.fl Fredriksten festning - vedlikehold - tilbud generalentreprise - for sent innkommet tilbud - Viking Entreprenør AS Fredriksten festning - vedlikehold (12) 2012/ / Viking Entreprenør AS Side: 13 av 96

14 Prosjekt / og Fredriksten festning - Rehabilitering av Nykaserna - Tilbud Referat fra forhandlingsmøte nr. 1 avholdt KF Entreprenør AS Fredriksten festning - vedlikehold (12) 2012/ / KF Entreprenør AS Prosjekt / og Fredriksten festning - Rehabilitering av Nykaserna - Tilbud Referat fra forhandlingsmøte nr. 1 avholdt Consem Entreprenør AS Fredriksten festning - vedlikehold (12) 2012/ / Consem Entreprenør AS Prosjekt / og Fredriksten festning - Rehabilitering av Nykaserna - Tilbud Referat fra forhandlingsmøte nr. 1 avholdt Buer & Bratfoss AS Fredriksten festning - vedlikehold (12) 2012/ / Buer & Bratfoss AS Prosjekt / og Fredriksten festning - Rehabilitering av Nykaserna - Tilbud Referat fra forhandlingsmøte nr. 1 avholdt Bioconsult AS Fredriksten festning - vedlikehold (12) 2012/ / Bioconsult AS Side: 14 av 96

15 Jølster kommune - sletting av Forsvarets rettigheter i henhold til tinglyste avtaler Nedrebødalen - avhending / / Statens Kartverk plattform for container - oversender signert innkjøpsordre plattform for container 2012/ / FLO/KT/KONTRAKT Avviksmelding COB hall Flesland lven - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg - 2Ø40050 N 2012/ / O.off., jf. offl tredning for HV - Prosjekt lven - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg lven - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg - 2Ø40050 N 2012/ / Side: 15 av 96

16 Andøy - Status rivearbeid Andenes- kontrakt Andøya utbedring firemannsbolig etter brann 2BO60133 X 2012/ / Horten kommune - riving av sambandsbunkeren med invnr 0032 på Karljohansvern Karljohansvern i Horten - riving / sikring / / Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold Bergen kommune Kvarven i Bergen friluftsområde - melding om kontraktstildeling Kvarven i Bergen friluftsområde - etabl / / hht liste Signert protokoll for endringsavtale 01 på kontrakt Prosjekt Prosat V Prosjekt Prosat V X 2012/ / Side: 16 av 96

17 Rammeavtale boligmegling Hedmark og Oppland - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtaler boligmegling 2012/ / DNB NOR Eiendom AS Rammeavtale boligmegling Østfold - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtaler boligmegling 2012/ / Postbanken Eiendom Frode Eriksen AS Rammeavtale boligmegling Nordland - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtaler boligmegling 2012/ / DNB NOR Eiendomsmegling AS Rammeavtale boligmegling Hordaland - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtaler boligmegling 2012/ / Torgalmenningen Eiendomsmegling AS Side: 17 av 96

18 Rammeavtale boligmegling Oslo og Akershus - forlengelse av avtaleperioden Rammeavtaler boligmegling 2012/ / DNB NOR Eiendom AS Rammeavtale boligmegling Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtaler boligmegling 2012/ / Megleren Din AS Rammeavtale næringsmegleing - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtale næringsmegleing 2012/ / DNB NOR Næringsmegling AS Rammeavtale næringsmegling Troms - forlengelse av avtaleperiode Rammeavtale næringsmegleing 2012/ / Midt Troms Eiendom AS Side: 18 av 96

19 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Senior prosjektleder - st. ref. ( ) - Senior prosjektleder Forsvarsbygg utvikling - st. ref / / Søknad og CV m/vedlegg - Senior prosjektleder - st. ref. ( ) - Senior prosjektleder Forsvarsbygg utvikling - st. ref / / Svarbrev, søknad mottatt - Senior prosjektleder Forsvarsbygg utvikling - st. ref Senior prosjektleder Forsvarsbygg utvikling - st. ref / / Side: 19 av 96

20 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 20 av 96

21 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 21 av 96

22 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Direktør - st. ref. ( ) - Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Direktør - st. ref. ( ) - Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Side: 22 av 96

23 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 23 av 96

24 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 24 av 96

25 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Side: 25 av 96

26 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 26 av 96

27 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 27 av 96

28 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 28 av 96

29 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 29 av 96

30 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 30 av 96

31 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 31 av 96

32 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 32 av 96

33 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 33 av 96

34 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Prosjekt ARS-Sørreisa - kontrakt signert E ARS-Sørreisa 2012/ / Bardufoss Rørservice Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 34 av 96

35 Analyse av vann - metoder for behandling D N ALS Scandinavia - analyseresultater / / ALS Laboratory Group Norway AS Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Lønn/Endringsmelding M Personalmappe X 2010/ /2012 P O 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 35 av 96

36 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Avrop mot rammeavtale med COW på miljøtekniske undersøkelser - kartlegging - rapportering på Klungset leir - tilbud fra COW Klungset leir - miljøtekniske grunnundersøkelser 2012/ / COW AS Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 36 av 96

37 Søknad og CV - Direktør - st. ref. ( ) - Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Direktør - st. ref. ( ) - Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref Direktør Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 37 av 96

38 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Endringsmelding M Personalmappe X 2012/ /2012 P.off., jf. offl. 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Lønn/Endringsmelding M Personalmappe X 2012/ /2012 P O 13 Side: 38 av 96

39 tlysning - WebCruiter annonse Elektriker markedsområde Hålogaland, Bodø hovedflystasjon Forsvarsbygg utleie - st. ref X 2012/ / Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Prosjektleiar vedlikehald - marknadsområde Oslo - st. ref. ( ) - Prosjektleiar vedlikehald - marknadsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleiar vedlikehald - marknadsområde Oslo - st. ref. ( ) - Prosjektleiar vedlikehald - marknadsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Side: 39 av 96

40 Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleiar vedlikehald - marknadsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Prosjektleiar vedlikehald - marknadsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Lønn/endringsmelding M Personalmappe X 2010/ /2012 P O 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Side: 40 av 96

41 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Prosjekt Andøy - Rehabilitering Natokai - Signert protokoll for endringsavtale 4 - kontrakt NSP 2010/PL11085 Andøya - Restore POL jetty X 2012/ /2012 Lønn/endringsmelding M Personalmappe X 2010/ /2012 P O 13 Side: 41 av 96

42 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Signert avtaledokument Tilpasning antennehus/frigi RL på Rassegalvarre Tilpasning antennehus/frigi RL på Rassegalvarre 2BS / / nko AS Tilbud - hovedrengjøring av verkstedkontor bygg Trandum MOOF - Avrop på rammeavtale for renholdstjenester Toma AS / / Toma AS Side: 42 av 96

43 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Melding om oppstart av planarbeid - FV 546 Åmot kommune MOØ - Åmot kommune - reguleringsplan FV / / Statens vegvesen, region øst Luftving Ørland hovedflystasjon - gjennomføring og oppfyllelse av pålegg Kontroll og vedlikehold av flysheltere og porter 2012/ / Arbeidstilsynet Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 43 av 96

44 Referat fra etatstyringsmøte for Forsvaret 29. mars samt 21. og 28. juni 2012 Etatstyringsmøter / / F Fortrolig., jf. offl. 13 Forsvarsdepartementet Skade på kjøretøy - uhell 12 juli kjennemerke KT Jørstadmoen - skade på kjøretøy 2012/ / Gjensidige forsikring ASA Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) / HOS - bolig og kvarter - signert avtale rådgivning Haakonsvern - Bolig og kvarter - 2BO / / Til Hest v/avd 3RW Arkitekter Side: 44 av 96

45 Retur av tinglyst dokument - erklæring om rettighet i fast eiendom - Tjøme kommune - gnr 12 bnr 3 MOOF - Eiendomssaker / / Statens Kartverk Signert kjøpekontrakt - Ekkoveien 40 gnr 54 bnr 97 snr 1 i Bærum kommune Boligsalg Ekkoveien 38 og 40 etabl / /2012 Olav Skogli Retur av tinglyst dokument - anmodning om sletting av heftelse - gnr 11 bnr 12 - Kristiansand kommune MOVE - eiendomssaker / / Statens Kartverk Trondheim - ny sesjonsordning - signert forenklet og kombinert dokument for sikkerhet - helse og arbeidsmiljøplan - SHA - koordinatoravtale - KP og K og kravdokument for generelle SHA tiltak - planfasen Trondheim - ny sesjonsordning - 2BS X 2012/ / Randi-Grethe Pedersen Side: 45 av 96

46 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Side: 46 av 96

47 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Søknad og CV - Driftsleder Vertskapsservice MOHÅ (intern utlysning) - st. ref. ( ) - Driftsleder Vertskapsservice MOHÅ (intern utlysning) Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Driftsleder Vertskapsservice MOHÅ (intern utlysning) - st. ref. ( ) - Driftsleder Vertskapsservice MOHÅ (intern utlysning) Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Driftsleder Vertskapsservice MOHÅ (intern utlysning) Forsvarsbygg utleie - st. ref Driftsleder Vertskapsservice MOHÅ (intern utlysning) Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Side: 47 av 96

48 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) / Persaunet leir - opprydding - gjenstående arealer, oversendelse av FDV-dokumentasjon til arkiv vedr. kontraktsnr Braa & Sørvåg Bygg AS Persaunet leir - opprydding - gjenstående arealer X 2012/ /2012 Lise Henriksen Teknisk sikkerhetsundersøkelse - TS - av overvåkingskamera Teknisk sikkerhetsundersøkelse - TS 2012/ / B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Side: 48 av 96

49 Søknad om permisjon fra Forsvaret og oppsigelse hos Forsvarsbygg Personalmappe 2010/ / P.off., jf. offl. 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) / Trondheim - ny sesjonsordning - signert forenklet og kombinert dokument for sikkerhet - helse og arbeidsmiljøplan - SHA - koordinatoravtale - KP og K og kravdokument for generelle SHA tiltak - gjennomføringsfasen Trondheim - ny sesjonsordning - 2BS X 2012/ / Frank Nordheim Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 49 av 96

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 14.11.2012 2455219 - Ramnes - infrastruktur med mer - 2Ø60152 - svar E-melding

Detaljer

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok.

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 trangeringsprotokoll 120102 Hetlevikåsen 21 23 25 27 inv 0320

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 - Offentlig journal Periode:18092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05240-87 Dok.dato: 06092012 Grad: U 0 Par.: U Til: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 -

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 - Offentlig journal Periode:17072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-195 Dok.dato: 24062012 Grad: U 0 Par.: U Til: Eidsiva

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 -

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 - Offentlig journal Periode:23072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00482-137 Dok.dato: 16072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:17092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:17092012 - Offentlig journal Periode:17092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-128 I Fra: Statens kartverk tinglysning Sak: 5173108

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 -

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 - Offentlig journal Periode:02082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00411-27 Dok.dato: 05032002 Grad: U 0 Par.: I Fra: 3RW Arkitekter

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013 Pr 28.5.13 GSV: Kjøkken- messebygg Høybuktmoen, ferdig 2011 Bygget for spesialisering og helhet Ca 1500

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

HP-lisenser - Avrop på rammeavtale med Manag-E Nordic om system for tjenestebasert overvåkning og ITIL basert driftsstøtte - MA 1929/07E. Dok.

HP-lisenser - Avrop på rammeavtale med Manag-E Nordic om system for tjenestebasert overvåkning og ITIL basert driftsstøtte - MA 1929/07E. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.12.10-31.12.10, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.07.2012 HP-lisenser - Avrop på rammeavtale med Manag-E Nordic om system for tjenestebasert overvåkning

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014.

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 16.01.2015 Oppsummering og innspill - Tilbud oppgradering fra ephorte4 til ephorte

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer