Forsvarsbygg Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg 18072012. Offentlig journal. Periode:13072012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 2003/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 20, 1 a I Fra: Norges faste delegasjon til NATO Sakstittel er avskjermet Saksansv: U / NORD / HEIKJE Saksbeh: U / STAB 2003/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Akershus fylkeskommune Sak: Kjeller Gård - Gnr 31 bnr Skedsmo kommune - Reguleringsplan - Kjeller gård 31/1 - oversendelse til Riksantikvaren for behandling iht kulturminneloven 10 1 ledd Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2004/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Sara Anne Sofie Sak: Boligsalg Banak Porsangmoen - Lakselv Angående inkurieskjøte for gnr 17 bnr Porsanger kommune Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2004/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsas Sak: Nordkisa stabbur og garasje Signert avrop mot rammeavtale prosjekt Nordkisa Saksansv: SE / SESØR / ARNPAL Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL Side1

3 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Klima- og forurensningsdirektoratet Sak: Nesje fort - Avvikling Vedrørende søknad om endring av vilkår for visse delområder - Nesje SØF - foreløpig tilbakemelding Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2006/ I Fra: Implenia Miljø AS Sak: Nesje fort - Avvikling Avtaledokumenter kontrakt Nesje SØF - transport - og deponientreprise Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Verneplaner verneområder nasjonalparker Forvaltningsplan for Elstad lanskapsvernområde Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / JOHCAT 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Verneplaner verneområder nasjonalparker Oppstartsmelding for forvaltningsplan - revisjon og utvidelse av verneområdene i Saltfjellet Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / JOHCAT Side2

4 2007/ I Fra: Sparebanken Hedmark Sak: Prosjekt Rena HRF - garasjer Bankgaranti nr overfor dem for regning TH Johansen & Sønner Kontrakt Saksansv: U / ØST / KOLEIV Saksbeh: U / ØST / KOLEIV 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Noroppgjør AS Sak: Avhending av Skarsteindalen leir og andre forsvarsanlegg Andøy kommune Oppgjørosoppstilling - Skarsteindalen - bygg 115 Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Noroppgjør AS Sak: Avhending av Skarsteindalen leir og andre forsvarsanlegg Andøy kommune Oppgjørosoppstilling - Skarsteindalen - bygg 0201 Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: DNB Harstad Bygningstakst AS Sak: Indre Troms - boligsalg Rustabakken 5 - A - B - C - D - selgers egenerklæringsskjemaer Saksansv: SE / SENORD / GOTRAN Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN Side3

5 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Gullik E. Bråthen AS Sak: Prosjekt Karljohansvern i Horten - riving / sikring Byggemøte referat 01 - Karljohansvern øyene - Lutvann osv Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Stefanussen Sak: Diverse sletting av heftelser - avtaler - servitutter - i eiendommer Forespørsel om sletting av heftelse tinglyst i gnr 17 bnr 359 i Bardu kommune Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Måselv kommune Sak: Bardufoss - befalsforlegning - 2FM60128 Ferdigattest - Ombygging - bruksendring og fasadeendring Rusta befalsmesse gnr 53 bnr Saksansv: U / NORD / HEIKJE Saksbeh: U / NORD / HEIKJE 2008/ U Til: Ihht adresseliste Sak: Sparebankstiftelsen DnB NOR Spørsmål om videreføring av kunstprosjekter på festningsverkene Saksansv: NAFE / LE / STRANN Saksbeh: NAFE / LE / JOHLEI Side4

6 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Stavanger kommune Sak: Stavanger kommune - kommuneplan Plan 130K - Kommunedelplan for universell utforming planprogram Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / FOSRAG 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Takst Team AS Sak: Vikedalsmoen Verditakst av bygninger med tomt på Vikedalsmoen - gnr 35 bnr 22 inventar 0010 Sanitærbygg - kontor / depot 0011 og kokeskur 0012 Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Takst Team AS Sak: Vikedalsmoen Verditakst av bygninger med tomt Vikedalsmoen gnr 35 bnr 23 inventar 0013 verksted / kontor og 0014 spisebrakke Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Takst Team AS Sak: Vikedalsmoen Verditakst standplass for skyting Vikedalsmoen gnr 35 bnr 159 fnr 1 i Bjerkreim kommune - inv 0015 Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL Side5

7 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsas Sak: Vikedalsmoen Miljøsaneringsbeskrivelse for fem inventarer og 0014 på Vikedalsmoen i Rogaland Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsas AS Sak: Vikedalsmoen Signert avrop mot rammeavtale prosjekt Vikedalsmoen Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Vikedalsmoen Signert avrop mot rammeavtale prosjekt Vikedalsmoen riving Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Mur-Sentret AS Sak: Oscarsborg - gymsal rehabilitering (Post 46) Oscarsborg - gymsal rehabilitering Bioconsult AS - Referat fra BM 09 - Avholdt 3 juli 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS Side6

8 2009/ I Fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sak: DSB Lagård alarmplass gnr 56 bnr 1012 Stavanger DSB Lagård alarmplass - gnr 56 bnr Stavanger kommune - erklæring vedrørende sletting av tinglyst overenskomst Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sak: DSB Lagård alarmplass gnr 56 bnr 1012 Stavanger Oversendelse av signert protokoll for tilbakeføring av grunn - Lagård alarmplass Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2009/ I Fra: Oslo Havn KF Sak: Prosjekt Akershus festning - ny lyssetting Vedr retur av signert avtale ang eierskap - kostnadsfordeling - og vedlikeholdsansvar for lysmaster Akershusstrand - endelig utgave Saksansv: U / OSLO / STESTE Saksbeh: U / OSLO / STESTE 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Golder Associates AS Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Miljøtiltak Steinkjersannan - Tilbud 1 og 2 på entreprise - ikke antatt Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL Side7

9 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Golder Associates AS Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Miljøtiltak Steinkjersannan -Tilbud 3 entreprise - antatt Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ihht adresseliste Sak: Miljøtiltak Steinkjersannan SØF Steinkjersannan SØF - Signert tildelingsbrev entreprisekontrakt Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bamble kommune Sak: Bamble kommune - Omregulering av Langesund sentrum Forslag til omregulering Langesund sentrum - 1 gang behandling offentlig høring Saksansv: UTL / MOOF / SJOJAN Saksbeh: UTL / MOOF / SANUNE 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Mur-Sentret AS Sak: NFV Akershus festning AP3 - sikringstiltak - Post Akershus festning AP3 - Sikringstiltak fase 2 del 1 og B og B - Referat fra byggemøte BM23 - Avholdt 13 juni 2012 Saksansv: U / OSLO / LANHIL Saksbeh: U / ØST / WINLIS Side8

10 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Mur-Sentret AS Sak: NFV Akershus festning AP3 - sikringstiltak - Post Akershus festning AP3 - Sikringstiltak fase 2 del B og B - Referat fra byggemøte BM04 avholdt 4 juli 2012 Saksansv: U / OSLO / LANHIL Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: UTL / MOVE / BIRMAY Saksbeh: UTL / MOVE / BIRMAY 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bergen kommune Sak: Haakonsvern riving/sikring Varsel om forlenget saksbehandlingstid - gnr 125 bnr 2 haakonsvern 1 - riving av diverse bunkerser Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Avskjermet Saksansv: SE / SESØR / HENTOR Saksbeh: SE / SESØR / HENTOR Side9

11 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Statens pensjonskasse Sak: Personalmappe - Avskjermet Innvilgelse av uførepensjon - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / LUNKRI Saksbeh: FTJ / ARK / LUNKRI 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Hageland Zvezlana Sak: Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: UTL / MOVE / BIRMAY Saksbeh: UTL / MOVE / BIRMAY 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Informasjon vedr din sykefraværs periode - Avskjermet Saksansv: UTL / MOVE / BIRMAY Saksbeh: UTL / MOVE / BIRMAY 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: NAV Sak: Personalmappe - Avskjermet Vedtak om avslag på søknad - Avskjermet Saksansv: U / ØST / MOLJEN Saksbeh: U / ØST / MOLJEN Side10

12 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Multiconsult Sak: Avhending - Kjoselvdalen i Tromsø kommune Tromsø skytterlag - sauegjerde rundt skytebanen i Tønsvika - Kjoselvdalen Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ihht adresseliste Sak: Avhending - Kjoselvdalen i Tromsø kommune Tromsø skytterlag - sauegjerde rundt skytebanen i Tønsvika - Kjoselvdalen Saksansv: SE / LED / HENPAL Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Oppsigelse av stilling i Forsvarsbygg - Avskjermet Saksansv: FTJ / PSA / JENTER Saksbeh: FTJ / PSA / JENTER 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rive - sikre Langnes - Tromsø kommune Anbudsvurdering - rive - sikre Langnes 2012 Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side11

13 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rive - sikre Langnes - Tromsø kommune Scannet anbud Langnes fra Steinbakk Entreprenør AS Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2010/ I Fra: Stange kommune Sak: Radiolinjestasjon Vallset etabl Igangsettingstillatelse - riving av radiolinjestasjon på eiendommen gnr 405 bnr 1 i Stange Saksansv: SE / SESØR / ARNPAL Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ola Tronrud AS Sak: Tomt Eggemoen Gnr 92 bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ihht adresseliste Sak: Innkjøpstjenester - Retur og gjennvinning av brukt embalasje - Grønt Punkt Norge Oppfordring om innmelding i Grønt Punkt Saksansv: UTL / E-TJ / HALKRI Saksbeh: UTL / E-TJ / VESMAY Side12

14 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Byggteam Bodø Sak: Frøy linjen - avvikling Frøy - status uke Svestad - Dividalen Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ U Til: Norsk Sanering Sak: Rive / sikre Bodø hovedflystasjon 2012 Kontrakt Bodø og Reitan Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rive / sikre Bodø hovedflystasjon 2012 Gbnr Søknad om IG - Diverse rivearbeider - Reitan leir Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Rive / sikre Bodø hovedflystasjon 2012 Tilleggsopplysninger - Gbnr Søknad om IG - Diverse rivearbeider Bodø HF Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side13

15 2011/ I Fra: Grimstad kommune Sak: MOVE - Grimstad kommune - Reguleringsplan for Vik park Forslag til detaljplan for Vik Park - Offentlig ettersyn Saksansv: UTL / MOVE / PETOIV Saksbeh: UTL / MOVE / FOSCHR 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: SP-Maskin AS Sak: Riving Setermoen 2012 Riving Setermoen rapport fra Vernerunde Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: HV hus Båtsfjord Svar på formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom - Spirasvingen 1 - gnr 10 bnr 43 i Båtsfjord kommune - Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / MADTOR 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Svenning Arild Blom Sak: Tilleggsareal til gnr 54 bnr 106 og 136 i Harstad kommune - Stangnesveien 77 og 88 Klage på sak nr Avslag på søknad om dispensasjon for deling av eiendommen gnr 55 bnr 4 i Harstad kommune - Stangnes Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN Side14

16 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ihht adresseliste Sak: Avhending av skyte- og øvingsfelt - PRO II Spredningsmodell SØF - Signert og utsendt meddelelsesbrev Saksansv: SE / LED / FAYTOD Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Holger Teknologi as Sak: Avhending av skyte- og øvingsfelt - PRO II Signert avtaledokument - innkjøp av XRF - Holger Teknologi as Saksansv: SE / LED / FAYTOD Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norconsult AS Sak: Riving Honningsvåg og Nordkapp Rivearbeider Honningsvåg - Nordkapp - BM møte 04 Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN 2011/ I Fra: DNB Meglerservice AS Sak: Boligsalg Ravnkroken 19 F leil 8010 etabl Spesifisert oppgjørsoppstilling - Ravnkroken 19 F - andel nr 84 i Nedre Ravnåsen borettslag org nr Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / HEGELI Side15

17 2011/ I Fra: DNB Meglerservice AS Sak: Boligsalg Grefsenkollveien Oslo Spesifisert oppgjørsoppstilling - Grefsenkollveien 12 E leil 76 - gnr 75 bnr 117 snr 76 i Oslo Saksansv: SE / SESØR / HEGELI Saksbeh: SE / SESØR / HEGELI 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ALS Laboratory Group Norway AS Sak: ALS Scandinavia - analyseresultater Analyse av vann - bane 5-1 vann fra bekk i skog - N Saksansv: F / MILJØ / BJOHAR Saksbeh: F / MILJØ / AMUCAR 2012/ U Til: Multiconsult Sak: Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå 2012 Bruk av Multiconsult AS - Skøyen Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Pabas Sak: Prosjekt Linderud - rehabilitering befalsforlegninger Bergenhus og Vardøhus Linderud Leir rammesøknad - vedlegg Saksansv: U / OSLO / JANOYS Saksbeh: U / OSLO / STESTE Side16

18 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen Region nord Sak: MOHÅ - Fauske kommune - Reguleringsplan RV 80 Klungset Gang- og sykkelveg rv 80 - Detaljreguleringsplan med planprogram for balansefylling ved Klungset til høring og offentlig ettersyn Saksansv: UTL / MOHÅ / PEDAAS Saksbeh: UTL / MOHÅ / JONJON 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Montasje Nor, Arkiv Sak: MOHÅ Evenes Kombibygg Utskifting tak Avtaledokument_ utskifting tak på Kombibygg Evenes Saksansv: UTL / MOHÅ / JOHLE1 Saksbeh: UTL / MOHÅ / JOHLE1 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Iht. liste Sak: MONO - Rammeavtale entreprenørtjenester anlegg - Setermoen skytefelt Befaringsreferat - oppdragsbeskrivelse - Rammeavtale Setermoen SØF 2012 Saksansv: UTL / MONO / INGKJE Saksbeh: UTL / MONO / FOSKNU 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Multiconsult Sak: Futura Miljø Anskaffelser - bistand til miljøstyring 2012 Tilbudsinnbydelse - miljøstyringsbistand Multiconsult Saksansv: F / MILJØ / JORTOR Saksbeh: F / MILJØ / JORTOR Side17

19 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Multiconsult Sak: Futura Miljø Anskaffelser - bistand til miljøstyring 2012 Tilbudsinnbydelse - miljøstyringsbistand Multiconsult - vedlegg Saksansv: F / MILJØ / JORTOR Saksbeh: F / MILJØ / JORTOR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Teknologisk institutt Sak: Futura Miljø Anskaffelser - bistand til miljøstyring 2012 Tilbudsinnbydelse - miljøstyringsbistand - Teknologisk Institutt Saksansv: F / MILJØ / JORTOR Saksbeh: F / MILJØ / JORTOR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Det Norske Veritas Sak: Futura Miljø Anskaffelser - bistand til miljøstyring 2012 Tilbudsinnbydelse - miljøstyringsbistand - Veritas Saksansv: F / MILJØ / JORTOR Saksbeh: F / MILJØ / JORTOR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Det Norske Veritas AS Sak: Futura Miljø Anskaffelser - bistand til miljøstyring 2012 Tilbudsinnbydelse - miljøstyringsbistand - bekreftelse Saksansv: F / MILJØ / JORTOR Saksbeh: F / MILJØ / JORTOR Side18

20 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: 138 Luftving Sak: Kontroll og vedlikehold av flysheltere og porter Tilsynsrapport og varsel om pålegg - Ørland Hovedflystasjon Saksansv: UTL / MOTR / JOHTH1 Saksbeh: UTL / MOTR / JOHTH1 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen Region nord Sak: MOHÅ - Hamarøy kommune - Reguleringsplan for g/s-veg på Innhavet langs Fv 662 Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for g/s-veg på Innhavet langs fv 662 i Hamarøy kommune - brev til offentlige instanser / interesseorganisasjoner Saksansv: UTL / MOHÅ / JONJON Saksbeh: UTL / MOHÅ / JONJON 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bamble kommune Sak: MOOF - Bamble kommune - reguleringsplan for busslommer - torg og gangvegsystem - Brotorvet Forslag til omregulering for busslommer - torg og gangvegsystem - Brotorvet Saksansv: UTL / MOOF / SANUNE Saksbeh: UTL / MOOF / SANUNE 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Stavanger kommune Sak: MOVE - Stavanger kommune - Reguleringsplan Ankerkvartalet og Straensenteret - Eiganes og Våland bydel - Plan 2328P Plan 2328P - Reguleringsplan for Ankerkvartalet og Straensenteret - Eiganes og Våland bydel Saksansv: UTL / MOVE / FOSCHR Saksbeh: UTL / MOVE / FOSCHR Side19

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 -

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 - Offentlig journal Periode:23072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00482-137 Dok.dato: 16072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:19092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:19092012 - Offentlig journal Periode:19092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00309-70 Dok.dato: 10092012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester

Detaljer

Forsvarsbygg 01082012. Offentlig journal. Periode:27072012 -

Forsvarsbygg 01082012. Offentlig journal. Periode:27072012 - Offentlig journal Periode:27072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01411-584 Dok.dato: 12072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: K9-gruppen

Detaljer

Forsvarsbygg 13072012. Offentlig journal. Periode:10072012 -

Forsvarsbygg 13072012. Offentlig journal. Periode:10072012 - Offentlig journal Periode:10072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01380-80 Dok.dato: 01072012 Grad: NR 3 Par.: C-M(55) I Fra:

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 - Offentlig journal Periode:18092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05240-87 Dok.dato: 06092012 Grad: U 0 Par.: U Til: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:21092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:21092012 - Offentlig journal Periode:21092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/03313-74 I Fra: Rissa kommune Sak: Forsvarets eiendom på Brettingen

Detaljer

Forsvarsbygg 19072012. Offentlig journal. Periode:16072012 -

Forsvarsbygg 19072012. Offentlig journal. Periode:16072012 - Offentlig journal Periode:16072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-194 U Til: Netco AS Sakstittel er avskjermet 2182004

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:23082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:23082012 - Offentlig journal Periode:23082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01041-163 I Fra: Akershus og Oslo jordskifterett Sak: 5173083

Detaljer

Forsvarsbygg 13082012. Offentlig journal. Periode:08082012 -

Forsvarsbygg 13082012. Offentlig journal. Periode:08082012 - Offentlig journal Periode:08082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/02769-27 Dok.dato: 01082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen

Detaljer

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 -

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 - Offentlig journal Periode:17072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-195 Dok.dato: 24062012 Grad: U 0 Par.: U Til: Eidsiva

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

Forsvarsbygg 30082012. Offentlig journal. Periode:24082012 -

Forsvarsbygg 30082012. Offentlig journal. Periode:24082012 - Offentlig journal Periode:24082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-122 Dok.dato: 17082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: BER Bygg

Detaljer

Forsvarsbygg 03082012. Offentlig journal. Periode:31072012 -

Forsvarsbygg 03082012. Offentlig journal. Periode:31072012 - Offentlig journal Periode:31072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00267-180 Dok.dato: 25042012 Grad: U 0 Par.: U Til: Norconsult

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:17092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:17092012 - Offentlig journal Periode:17092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-128 I Fra: Statens kartverk tinglysning Sak: 5173108

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:30082012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:30082012 - Offentlig journal Periode:30082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01041-164 Dok.dato: 29082012 Grad: U 0 Par.: U Til: Akershus

Detaljer

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 -

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 - Offentlig journal Periode:02082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00411-27 Dok.dato: 05032002 Grad: U 0 Par.: I Fra: 3RW Arkitekter

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:28082012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:28082012 - Offentlig journal Periode:28082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01098-77 Dok.dato: 24082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Klima-

Detaljer

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:13092012 -

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:13092012 - Offentlig journal Periode:13092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01098-80 Dok.dato: 20082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: AF Decom

Detaljer

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2455234 - Skjold - fornyelse befalsmesse - 450536 generalentreprise

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:20092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:20092012 - Offentlig journal Periode:20092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-125 Dok.dato: 12092012 Grad: U 0 Par.: U Til: Kulturhistorisk

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Forsvarsbygg 10082012. Offentlig journal. Periode:06082012 -

Forsvarsbygg 10082012. Offentlig journal. Periode:06082012 - Offentlig journal Periode:06082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/02010-25 Dok.dato: 31072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Ullensaker

Detaljer

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok.

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 trangeringsprotokoll 120102 Hetlevikåsen 21 23 25 27 inv 0320

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 481 KFBLS/LANFIN

Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 481 KFBLS/LANFIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: Evalueringsreferat nr 8 - Plan- og prosjekteringsgruppe - Prosjekt 5000220 - Kontrakt 852003

Detaljer

Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: 451 UØST/KOLEIV. Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 407 SESØR/NORTRO

Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: 451 UØST/KOLEIV. Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 407 SESØR/NORTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: Prosjekt 2445057 Rena HRF - garasjer - protokoll for endringsavtale - EA 24 - kontraktsnr

Detaljer

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 14.11.2012 2455219 - Ramnes - infrastruktur med mer - 2Ø60152 - svar E-melding

Detaljer

Journaldato: 23.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 05.10.2012. Dok.

Journaldato: 23.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 05.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2495483 Plasthall RTV - Meddelelse om kontraktsinngåelse 2495483

Detaljer