Forsvarsbygg Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 2003/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til: Forsvarsdepartementet Sak: Husebyområdet med gnr 29 bnr 4 - Ambassadetomta med gnr 29 bnr 791 i Oslo kommune Oslo kommune - Ambassadetomt og rekkefølgebestemmelser - Etablering av erstatningshall for Garden på Huseby - Anmodning om godkjennelse av kjøp Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2004/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statskog SF Sak: Avhending Tarva UOA - Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Tarva / Crossfox Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring - Statskog Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2005/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ing. S. J. Wiik AS Sak: Bodø oppgradering av strømforsyning - 2BS Bodø oppgradering strømforsyning - Signert avtaledokument for avrop A09 på kontrakt Saksansv: U / NORD / HAUMAG Saksbeh: U / NORD / HAUMAG 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statskog SF Sak: Malangen Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom - Fjellanlegg Malangen - Aglapen - Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL Side1

3 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Fylkesmannen i Hedmark Sak: Verneplaner verneområder nasjonalparker Forslag om opprettelse av Drevdalen naturreservat i Trysil kommune - anmodning om uttalelse Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / NILSTE 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Verneplaner verneområder nasjonalparker Oppstartsmelding for forvaltningsplan - revisjon og utvidelse av verneområdene i Saltfjellet Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / JOHCAT 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Valseth Randi Sak: MO Østlandet - Trafikkuhell - Kjøretøy - Skade Skade på kjøretøy - HS parkert på Jørstadmoen 2 juli 2012 Saksansv: UTL / MOØ / RISHIL Saksbeh: UTL / MOØ / MIDWEG 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Klima og forurensningsdirektoratet Sak: Påslipp og utslippstillatelser Svar på Gardermoen Flystasjons egenkontrollrapport og varsel vedtak knyttet til plassering i risikoklasse Saksansv: UTL / MOOF / RONJOR Saksbeh: E / MORO Side2

4 2007/ U Til: Anlegg & maskin AS Sak: Bardufoss - brannstasjon - 2LV30359 Prosjekt Bardufoss brannstasjon - Kontrakt Grunnentreprise - referat avklarende møte nr 2 Anlegg & maskin Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2007/ U Til: Iht adresseliste Sak: Bardufoss - brannstasjon - 2LV30359 Prosjekt Bardufoss brannstasjon - Kontrakt Grunnentreprise - Intensjonsbrev nr 2 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ihht liste Sak: Bardufoss - brannstasjon - 2LV30359 Prosjekt Bardufoss brannstasjon - Kontrakt Grunnentreprise - referat avklarende møte TP maskin Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bergen kommune Sak: / Kvarven / Gravdal gnr 146 bnr 1 og 5 - avhending Målebrev over gnr 146 bnr 307 i Bergen - tinglyst dokument nr /2009 Saksansv: SE / SESØR / HEGELI Saksbeh: SE / SESØR / HEGELI Side3

5 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: S A Frimannslunds Sønner AS Sak: Prosjekt Haugsholmen Kystvaktstasjon gnr 53 bnr 1 - avhending Retur av signert avtale om overtagelse av bygg/anlegg og oppsigelse av avtale/rettigheter - Haugsholmen - gnr 53 bnr 1 i Sande kommune Saksansv: SE / SEUTV / SETJON Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statskog SF Sak: Bømoen rive / rydde / salg Formelt varsel om avhening av Forsvarets Bømoen leir - Voss - trinn 2 - utvidet offentlig avklaring Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU 2007/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 21 U Til: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen - ledelsesbygg fase L2 - Svar EM-512 og 513 Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / NORD / NYBERI 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Mobile Norway AS Sak: Fanasåta gnr 96 bnr 1 i Bergen komune - Avhending Fanasåta peilestasjon - transport av festekontrakt Saksansv: F / ADV / BUGANI Saksbeh: F / ADV / OLSVID Side4

6 2007/ U Til: Lynx Advokatfirmaet Sak: Begby boliger - tomtesalg Innløsning / kjøp av Tyrihjellveien 10 Saksansv: SE / SEUTV / GROBO1 Saksbeh: F / ADV / OLSVID 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Molab as Sak: Setermoen - mannskapsforlegning (Trondenes) - 2FM Trondenes - støvtester Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / HANHEL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Molab as Sak: Setermoen - mannskapsforlegning (Trondenes) - 2FM Trondenes - støvtester Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / HANHEL 2008/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sak: TUSS tilgang Forsvarsbygg lokasjon Oslo Oppdatering - Avskjermet Saksansv: K / KIK / ASTKAR Saksbeh: K / KIK / ASTKAR Side5

7 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DNB Bank ASA Sakstittel er avskjermet Prosjekt Vågsøy ombygning - Garanti - UNU AS Saksansv: U / VEST / RYLTON Saksbeh: U / VEST / RYLTON 2008/ U Til: Energima Sak: Rena - Klimakammer (AK) Klimakammer - Avlysning av konkurranse Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / KOLEIV 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens Kartverk Sak: Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn og rettighetserverv 2008 Kopi av dokument fra vårt arkiv - Gnr 88 Bnr 4 - Østre Toten Saksansv: UTL / U-TJ / GETTHO Saksbeh: UTL / U-TJ / GETTHO 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nord-Østerdal jordskifterett Sak: Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn og rettighetserverv 2008 Sak AD Regionalfelt Østlandet Gråfjell - Grensemerking Saksansv: UTL / U-TJ / GETTHO Saksbeh: UTL / U-TJ / GETTHO Side6

8 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Malthus Sak: Setermoen - befalsforlegninger - 2FM Setermoen befalsforlegning - E39 Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / NORD / SKOMAG 2008/ U Til: Brødrene Kiil as Sak: Ramnes - infrastruktur med mer - 2UØ60152 Ramnes Infrastruktur - Kontrakt Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / NORD / NILTOR 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Infostation Sak: Rygge - utbedring velferdsbygg (Post 47) Prosjekt Rygge utbedring velferdsbygg(innredning)- oversendelse av avtale for underskrift Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / SIMBER 2009/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 U Til: SIVA Sak: MO Oslofjord - Eiendomssaker Kjeller Senterbygg AS - sikkerhetsgradert informasjon Saksansv: UTL / MOOF / HANFRO Saksbeh: F / ADV / OUDPAU Side7

9 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Mesterbygg AS Sakstittel er avskjermet Eggemoen Sikringstiltak P Tilbud Tildeling av kontrakt Saksansv: U / STAB / KLELEI Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ U Til: Forsvarsdepartementet Sak: Prosjekt Huseby - kvinnetiltak Prosjekt 2FM Huseby - EBA økt kvinneandel - fase 2 - Status og anbefaling Saksansv: U / OSLO / ELLTRY Saksbeh: U / STAB / KLELEI 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - DSB Sak: DSB Lagård alarmplass gnr 56 bnr 1012 Stavanger Prosjekt DSB Lagård alarmplass - Stavanger kommune - oversendelse av protokoll for tilbakeføring av grunn Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Vefsn kommune Sak: Skjervengan leir salg Oversendelse av kjøpekontrakt for signatur og retur Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL Side8

10 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: KPMG Sak: Kjøp av internrevisjonstjenester Oversendelse av avrop 9 mot rammeavtale Signert Saksansv: K / KIK / BJEAND Saksbeh: U / STAB / HILAST 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Toma AS Sak: Innkjøpstjenester - Rammeavtale renholdstjenester MOFI MOMT MOHÅ og MOST Prisjustering 2012 Saksansv: UTL / E-TJ / RYVBJA Saksbeh: UTL / E-TJ / HENBJO 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: KIS Nord AS Sak: MOHÅ - Avrop mot rammeavtaler over Fakturaer - Reiseregninger - KIS Nord AS Saksansv: UTL / MOHÅ / KNUHAN Saksbeh: UTL / MOHÅ / FAGMAR 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Arbeidsgruppe v/dag Strømsæther Sak: Fredriksten festning - Arrangementsutleie og korttidsleie Rapport fra arbeidsgruppen for utredning om Fredriksten festning som arrangementsarene Saksansv: NAFE / NORDF / KJOMOR Saksbeh: NAFE / NORDF / KJOMOR Side9

11 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Reidun Bergersen Kind Sak: Krokbekkveien 45 A og B Bardufoss i Målselv kommune Vedrørende kjøp av tilleggsareal til gnr 54 bnr 214 og 219 fra Forsvarets eiendommer - gnr 54 bnr 244 og 249 i Målselv kommune - Krokbekken Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Hans Enok Fjeldstad Sak: Krokbekkveien 45 A og B Bardufoss i Målselv kommune Oversendelse av dokumenter for signering i forbindelse med kjøp av tomteparsell gnr 54 bnr 854 i Målselv kommune - Krokbekken Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Målselv kommune Sak: Krokbekkveien 45 A og B Bardufoss i Målselv kommune Oversendelse av dokumenter for signering i forbindelse med kjøp av tomteparsell gnr 54 bnr 853 i Målselv kommune - Krokbekken Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Henriksen Arne Sak: Reinsdyrveien 14 A - Hesseng - gnr 25 bnr 160 i Sør-Varanger kommune Signert leiekontrakt - Reinsdyrveien 9 B - Hesseng Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN Side10

12 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Oppsigelse av stilling - Avskjermet Saksansv: K / SU / BJORAG Saksbeh: K / SU / BJORAG 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Porsanger kommune Sak: Porsveien 43 - Lakselv - Porsanger kommune Signert leiekontrakt - Porsveien 43 og 45 i Lakselv Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / LUNKRI Saksbeh: FTJ / PERS / STEJAN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 1 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 Side11

13 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 2 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 3 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 4 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 5 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 Side12

14 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 6 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bjørn Bygg AS Sak: Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning (Innredning) Setermoen ny mannskapsforlegning - Signert endringsvarsel 7 Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Eigersund kommune Sak: Eigersund kommune - kommuneplaner Høring og offentlig ettersyn - Forslag til planstrategi for Eigersund kommune Saksansv: UTL / U-TJ / FLAMAR Saksbeh: UTL / U-TJ / NESSIL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ricoh Norge AS Sak: Rammeavtale leasing multifunksjonsskrivere - Ricoh Signert leieavtale Equitrac Server Lisens 4 for sikkert nett - Avtalenummer Saksansv: FTJ / IKT / URDRUN Saksbeh: FTJ / ARK / RUNCHR Side13

15 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Harstadbygg AS Sak: Trondenes KJK - innendørs skytehall Trondenes Innendørs skytehall - referat fra limtremøte Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / NORD / NYBERI 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Harstadbygg AS Sak: Trondenes KJK - innendørs skytehall Trondenes Innendørs skytehall - Referat fra byggemøte nr 12 Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / NORD / NYBERI 2010/ U Til: Harstadbygg AS Sak: Trondenes KJK - innendørs skytehall Trondenes Innendørs Skytehall - Uttalelse fra RIB Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / NORD / NYBERI 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skogly Tore Sak: Terje Woldsgt 16 og 18 med garasjer - Vadsø kommune Signert leiekontrakt - Terje Woldsgate 16 i Vadsø - fra 1 april 2012 Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN Side14

16 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skogly Tore Sak: Terje Woldsgt 16 og 18 med garasjer - Vadsø kommune Signert leiekontrakt - Terje Woldsgate 16 i Vadsø - fra 1juli 2012 Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Tilbud om vikariat i Forsvarsbygg - Avskjermet Saksansv: FTJ / IKT / MORTRO Saksbeh: FTJ / IKT / MORTRO 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarets logistikkorganisasjon Sak: Reitan FOH - prioriterte Sikringstiltak Prosjekt Oversendelse signert endringsavtale nr 1 - Endringsavtale 01 Saksansv: U / NORD / JOAKNU Saksbeh: U / NORD / JOAKNU 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bravida Norge AS Sak: Bodin leir - ENØK 2BS Prosjekt Bodin ENØK - Signert kontrakt Saksansv: U / NORD / JOAKNU Saksbeh: U / NORD / JOAKNU Side15

17 2010/ U Til: Fagertun Frits Sak: Frøy linjen - avvikling Orientering om at Forsvaret ikke lenger har behov for forsvarsanlegg som ligger på gnr 44 bnr 9 i Balsfjord kommune - anleggene vil bli revet / sikret Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ U Til: Fagertun Johan H Sak: Frøy linjen - avvikling Orientering om at Forsvaret ikke lenger har behov for forsvarsanlegg som ligger på gnr 44 bnr 14 i Balsfjord kommune - anleggene vil bli revet / sikret Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ U Til: Hansen Oddny P Sak: Frøy linjen - avvikling Orientering om at Forsvaret ikke lenger har behov for forsvarsanlegg som ligger på gnr 10 bnr 14 i Balsfjord kommune - anleggene vil bli revet / sikret Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ U Til: Johnsen Julian H Sak: Frøy linjen - avvikling Orientering om at Forsvaret ikke lenger har behov for forsvarsanlegg som ligger på gnr 10 bnr 10 i Balsfjord kommune - anleggene vil bli revet / sikret Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL Side16

18 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Karlsen Karl M. Sak: Frøy linjen - avvikling Orientering om at Forsvaret ikke lenger har behov for forsvarsanlegg som ligger på gnr 28 bnr 3 og 5 i Balsfjord kommune - anleggene vil bli revet/sikret Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Siikavuopio Johan Peter Alexander Sak: Frøy linjen - avvikling Orientering om at Forsvaret ikke lenger har behov for forsvarsanlegg som ligger på gnr 56 bnr 24 i Storfjord kommune - anleggene vil bli revet / sikret Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Rambøll AS Norconsult AS Sak: Terningmoen - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg Prosjekt nr Terningmoen SØF - oppgradering - og utvikling av nye baneanlegg Kontrakt nr meddelelse om kontraktstildeling Saksansv: U / ØST / MARAND Saksbeh: U / ØST / TUPSTA 2010/ U Til: Diethelm Umwelttechnik AG Sak: Ramsund - miljøopprydding sjøsedimenter Project Ramsund miljøopprydning sjøsedimenter: Response to letter dated June 7th 2012 Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: F / ADV / KARGEI Side17

19 2011/ U Til: OEC Consulting AS Sak: Bardufoss - infrastruktur Vedr Oppdrag for Forsvarsbygg Bardufoss infrastruktur Helikopterbase Bardufoss Saksansv: U / NORD / HELERI Saksbeh: U / NORD / HELERI 2011/ U Til: OEC Consulting AS Sak: Bardufoss - kjøkken/messebygg Bardufoss kjøkken / messebygg - kontrakt avrop A002 - oversendelse av endringsavtale E002 til signering Saksansv: U / NORD / FAGTO1 Saksbeh: U / NORD / MIDKEN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hartmann Prosjektrådgivning AS Sak: flytting Sjef Kystvakt fra Oslo til Sortland, BS-prosjekt Sortland - KV Nord/SKYS-utvide kontorkapasitet Flytting sjef KV til Sortland - Signert avtale på kontrakt Saksansv: U / ØST / NORFRA Saksbeh: U / ØST 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Møre og Romsdal Boligbyggelag Sak: Aukra bolig med garasje - Gnr 1 bnr 67 Oversendelse av signerte kjøpekontrakter og skjøte - Bolig Hjertvika gnr 1 bnr I Aukra kommune Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / MADTOR Side18

20 2011/ I Fra: Grimstad kommune Sak: MOVE - Grimstad kommune - Reguleringsplan for Vik park Forslag til detaljplan for Vik park - Offentlig ettersyn Saksansv: UTL / MOVE / PETOIV Saksbeh: UTL / MOVE / FOSCHR 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bygg-Kon A Sak: Riving av bygg på Madla i Stavanger kommune - trinn II Klage på vedtak - gnr 38 bnr 50 - jordboll med leplanting Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Bjugn kommune Sak: Bjugn kommune - Kommuneplaner Planforslag Bjugn kommune - høring og og offentlig ettersyn Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / NILSTE 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Hagensen Roy Even Sak: Heimdalsveien 1 Lia - Andslimoen Signert overtagelseserklæring - Heimdalsveien 1 Saksansv: SE / SENORD / GOTRAN Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN Side19

21 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Eliassen Harald Sak: Bjørkveien 1 - Andslimoen Signert overtagelseserklæring - Bjørkveien 1 Saksansv: SE / SENORD / GOTRAN Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Alle tilbydere Sak: Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Rammeavtale FDV-dokumentasjon - meddelelse om tildeling av kontrakt Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / LINMO1 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fitjar kommune Sak: Fitjar kommune - kommuneplaner Vedtatt kommuneplan Fitjar arealdelen Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / JOHCAT 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Torgallmenningen Eiendomsmegling AS Sak: Prosjekt Boligsalg Skjenlien 76 Signerte dokumenter - Skjenlien 76 Saksansv: SE / SESØR / HEGELI Saksbeh: SE / SESØR / HEGELI Side20

22 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Torgallmenningen Eiendomsmegling AS Sak: Prosjekt Boligsalg Våkleivskogen 115 Signerte dokumenter - Våkleivskogen 115 Saksansv: SE / SESØR / HEGELI Saksbeh: SE / SESØR / HEGELI 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statnett Sak: Bruk av Statnetts reservedriftssentral Statusrapport for Statnetts reservedriftsentral - R1 Saksansv: UTL / E-TJ / OVEVID Saksbeh: UTL / MOOS 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ALS Laboratory Group Norway AS Sak: ALS Scandinavia - analyseresultater Analyse av vann - Tisledalen UT overflate/bekk - N Saksansv: F / MILJØ / BJOHAR Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ALS Laboratory Group Norway AS Sak: ALS Scandinavia - analyseresultater Analyse av faststoff - P1-vest jord - N Saksansv: F / MILJØ / BJOHAR Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN Side21

23 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ALS Laboratory Group Norway AS Sak: ALS Scandinavia - analyseresultater Analyse av faststoff - Kulefangervoll jord - N Saksansv: F / MILJØ / BJOHAR Saksbeh: F / MILJØ / BOLMAG 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ALS Laboratory Group Norway AS Sak: ALS Scandinavia - analyseresultater Analyse av vann - 1 RØ 24 Yggleklettbekken vann fra bekk i skog - N Saksansv: F / MILJØ / BJOHAR Saksbeh: F / MILJØ / AMUCAR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ALS Laboratory Group Norway AS Sak: ALS Scandinavia - analyseresultater Analyse av vann - vann Dokk III sigevann - N Saksansv: F / MILJØ / BJOHAR Saksbeh: F / MILJØ / BJOHAR 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler 2012 Arbeidsavtale 01 juli Avskjermet Saksansv: FTJ / PERS / KLEIDA Saksbeh: UTL / MOHÅ / KNUHAN Side22

24 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler 2012 Arbeidsavtale 04 juni Avskjermet Saksansv: FTJ / PERS / KLEIDA Saksbeh: UTL / MOOF / JORTHO 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Richardson Keith Sak: MOØ - Nabovarsel MO Østlandet 2012 Kvittering for mottatt nabovarsel Anton Dahlsveg 4 Saksansv: UTL / MOØ / HAGOD1 Saksbeh: UTL / MOØ / HANJAR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Oslo kommune Brann- og redningsetaten Sak: MOOS - tilsynsrapporter - brann 2012 Tilsynsrapport - Tollbugata 10 - gnr 207 bnr Gamle krigsskolen Saksansv: UTL / MOOS / WESJOR Saksbeh: UTL / MOOS 2012/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Forsvarets forskningsinstitutt Sak: Rapporter til bibliotek Oslo 2012 Anbefalinger for anskaffelsesprosjektet sensormatreriell Saksansv: F / FOU / LANHEL Saksbeh: F / FOU / LANHEL Side23

25 2012/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Forsvarets forskningsinstitutt Sak: Rapporter til bibliotek Oslo 2012 Tests of 155 mm grenades against shelters November 2011 Saksansv: F / FOU / LANHEL Saksbeh: F / FOU / LANHEL 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Telesafe Consulting AS Sak: Leverandørklareringsprosess 2012 Leverandørklarering og sikkerhetsavtale på KONFIDENSIELT nivå - Telesafe Consulting AS, Asker Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Multiconsult AS Sak: Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå 2012 Sikkerhetsavtale på BEGRENSET nivå - Multiconsult AS - Skøyen Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ U Til: Westec AS Sak: Terminering av sikkerhetsavtaler 2012 Terminering av sikkerhetsavtale og leverandørklarering på KONFIDENSIELT nivå - Westec AS - Bergen - tidligere Remsdaq Norge Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI Side24

26 2012/ U Til: Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sak: Terminering av sikkerhetsavtaler 2012 Terminering av sikkerhetsavtale på KONFIDENSIELT nivå - Westec AS - Bergen Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ U Til: Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sak: Terminering av sikkerhetsavtaler 2012 Terminering av sikkerhetsavtale på BEGRENSET nivå - UnionConsult BORO VVS og Miljø AS Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ U Til: UnionConsult BORO VVS og Miljø AS Sak: Terminering av sikkerhetsavtaler 2012 Terminering av sikkerhetsavtale på BEGRENSET nivå - UnionConsult BORO VVS og Miljø AS Saksansv: FTJ / PSA / MATELI Saksbeh: FTJ / PSA / MATELI 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvarets operative hovedkvarter Sak: MOHÅ - Vertskaps- og tilleggsleveranse - over kr Avtaler - vertskapstjenester - mellom markedsområde Hålogaland - MOHÅ og FOH for 2012 og 2013 Saksansv: UTL / MOHÅ / SAVESP Saksbeh: UTL / MOHÅ / SAVESP Side25

27 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Multiconsult AS Sak: Rena leir - Kjøleanlegg undervisningsbygget Avrop 04 - avrop til signering Saksansv: U / ØST / MOLKNU Saksbeh: U / ØST / LINMO1 2012/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: LMR arkitektur as Sak: Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer for LEVERANDØRER 2012 Søknad om godkjenning av PC med periferutstyr - LMR akritektur as Saksansv: K / KIK / ASTKAR Saksbeh: K / KIK / ASTKAR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: MOVE - Sandnes kommune - Reguleringsplan for Lura bydelssenter - plan nr Godkjent plan - Sandnes kommune - Lura bydelssenter - Oversendelse av brev fra Sandnes kommune 02 juli 2012 Saksansv: UTL / MOVE / SKOHEG Saksbeh: UTL / MOVE / FOSCHR 2012/ I Fra: Sør-Fron kommune Sak: MOØ - Sør-Fron kommune - Reguleringsplan for Sørheim Reguleringsplan for Sørheim - Melding om vedtak Saksansv: UTL / MOØ / KARKJE Saksbeh: UTL / MOØ / HANJAR Side26

28 2012/ U Til: Bakkland Maria Chatarina Sak: Innløsning av festet tomt - gnr 75 bnr 11 fnr 11 i Tjeldsund kommune - Utsikten 10 Oversendelse av dokumenter til signering for kjøp av gnr 75 bnr 251 i Tjeldsund kommune - Festet tomt Utsikten 10 Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Salg Barstadvik fiskerihavn - gnr 90 bnr 67 i Ørsta kommune Svar på formelt varsel om avhending av Kystverkets eiendom - kaianlegg i Barstavik gnr 90 bnr 67 i Østa kommune - Offentlig avklaring Saksansv: SE / SENORD / KARFRO Saksbeh: SE / SENORD / KARFRO 2012/ I Fra: Arendal kommune Sak: Riving av antennefundament - gnr 308 bnr 103 i Arendal kommune Tillatelse til tiltak - Sandvigodden gnr 308 bnr 452 riving av inv 1002 radar og antennefundament Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Itera Consulting AS Sak: BRA programmet - Portal og søk Signert avtaledokument - konsulentbistand Portal og søk Saksansv: FTJ / IS / SKAING Saksbeh: FTJ / IS / HODVIB Side27

29 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Halden kommune Sak: Fredriksten festning - Fredriksten kro Forespørsel om kjøp av Fredriksten kro på Fredriksten festning Saksansv: NAFE / NORDF / KJOMOR Saksbeh: NAFE / NORDF / KJOMOR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Rambøll Norge AS Ingeniørfirma Malnes og Endresen AS Multiconsult Asplan Viak AS PABAS AS Sak: Kjevik - fornyelse av bygg 0023 Meddelelsesbrev om kontraktstildeling - prosjekt Kjevik - fornyelse av bygg 0023 messe - tilbud prosjektering / rådgivertjenester Saksansv: U / VEST / DIRBYR Saksbeh: U / VEST / DIRBYR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: Forsvarsdeparementets retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester i Forsvarssektoren - Høring Forsvarsdepartemntets retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester i Forsvarssektoren Saksansv: K / SU / BJORAG Saksbeh: F / ADV / SKOKAR Side28

30 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Departementene Statsbygg Fylkesmannen i Nordland Direktoratet for naturforvaltning Sak: Salg av fjellanlegg i Årnesveien Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Fjellanlegg Årnesveien - Utvidet offentlig avklaring Saksansv: SE / SEUTV / BELELL Saksbeh: SE / SEUTV / BELELL 2012/ U Til: Sirdal kommune Sak: Sirdal kommune - kommuneplan Kommuneplan Sirdal Sør og områdereguleringsplan Tonstad - høring av planprogram Saksansv: UTL / U-TJ / FOSRAG Saksbeh: UTL / U-TJ / FOSRAG 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Kristensen Pål Sak: Boligsalg Bankveien 19 B - etabl Tilbud om kjøp av Forsvarets bolig i Bankveien 19 B - Gnr 51 bnr 72 snr i Rygge kommuen - Pri 1 Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: Lufthavnavgifter for Avinors lufthavner 2013 Høring - utkast til forskrift om avgift på lufthavnene til Avinor AS for 2013 Saksansv: K / SU / BJORAG Saksbeh: K / ES / SMEMAR Side29

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tid: 09:00-11:00. Etter

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer