Midtre Romerike Avløpsselskap - Mira IKS - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Romerike Avløpsselskap - Mira IKS - Offentlig journal"

Transkript

1 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Ansvarsrett og samsvarserklæring Prosjektering massedeponi Lystad tredning vedr massedeponi av overskuddsmasser 44/9 Rambøll AS /Rolf Aasland 4/29/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Fullmakt og dokumentenes prioriteringsrekkefølge - Avskjermet Dialog med Bermingrud - Avskjermet 4/26/2015 tgående internt produsert, 15/ VS: Trafikk... - Avskjermet Dialog med Bermingrud - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 15/ Tillatelse til pressing/boring under F427 hp 02/,284 Brådalsgutua i Gjerdrum Avtaledokumenter/Delstrekk E - Overføringsanlegg/21007 Statens vegvesen /Aud Fjerdingby 4/20/2015 tgående internt produsert, 15/ Protokoll/ Sjøledning Rømua/ (15/ ) Alfa Dykk ØPD Subsea AS Nordby Maskin AS Seabed Services AS Park & Anlegg AS Arne Rød AS 3/9/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/ Sjøledning Rømua/ Alfa Dykk AS/ Avskjermet Alfa Dykk AS /Lars Erik Andresen 3/6/2015

2 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/ Sjøledning Rømua/ SeaBed Services AS/ Avskjermet SeaBed Services AS SeaBed Services AS /Sigrid Espeland 3/6/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/ Sjøledning Rømua/ ØDP SBSEA AS/ Avskjermet ØPD SBSEA AS (OK) /Jan Rune Sigurdsen 3/6/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/ Sjøledning Rømua/ Nordby Maskin AS/ Avskjermet NORDBY MASKIN AS /Karl Martin Nordby 3/6/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/ Sjøledning Rømua/ Park & Anlegg AS/ Avskjermet Park & Anlegg AS 3/9/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/ Sjøledning Rømua/ Arne Rød & Co AS/ Avskjermet Arne Rød & Co AS /Chriss Johnsen 3/7/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/SHA Koordinator/Sjåtil - Fornæss Odal AS/(14/ ) - Avskjermet Anbud/ SHA Koordinator - Avskjermet Sjåtil & Fornæss Odal AS 2/27/2014

3 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud/SHA Koordinator/ - Avskjermet Anbud/ SHA Koordinator - Avskjermet 2/27/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Brev fra Sjåtil - Fornæss vedr Avtale om SHA-koordinering (14/ ) - Avskjermet Avtaledokumenter/ SHA Koordinering - Avskjermet Sjåtil & Fornæss Odal AS (OK) 2/6/2014 tgående internt produsert, 15/ Brev til Sjåtil - Fornæss vedr Avtale om SHA-koordinering (14/ ) - Avskjermet Avtaledokumenter/ SHA Koordinering - Avskjermet Sjåtil & Fornæss Odal AS 2/9/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Protokoll fra anbudsåpning Landtak Tangen (15/00644) - Avskjermet Landtak Tangen MIRA - Avskjermet Park & Anlegg AS 2/20/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ VA-anlegg i Rømua- Fra Lørenfallet til ny pumpestasjon ved Hammeren bru - Tangen - Sørum kommune (15/ ) - Avskjermet VA-anlegg i Rømua- Fra Lørenfallen til ny pumpestasjon ved Hammeren bru - Tanngen - Sørum kommune - Avskjermet Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Øst 1/9/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale - Overføringsanlegg Sørumsand - Tangen Renseanlegg (15/ ) - Avskjermet Avtale - Overføringsanlegg Sørumsand - Tangen Renseanlegg - Avskjermet Marthinsen & Duvholt AS 1/5/2015

4 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om byggelederoppdrag for overføringsanlegg (15/ ) - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 15/ Ytelsesbeskrivelse for byggeledelse (15/ ) - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 15/ VEDLEGG B - MIRAs Generelle kontraktsbestemmelser, tilpasset NS 8403:2005 (15/ ) - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 15/ VEDLEGG C - Administrative Bestemmelser (15/ ) - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 15/ VEDLEGG D - Oppdragsbeskrivelse og fremdriftsplan (15/ ) - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 15/ Velkomstbrev som andelseier i Norsk Vann BA (14/ ) - Avskjermet Info om medlemskap i Norsk Vann BA - Avskjermet Norsk Vann BA 10/6/2014

5 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Medlemsliste Norsk Vann BA (14/ ) - Avskjermet Info om medlemskap i Norsk Vann BA - Avskjermet Norsk Vann BA 10/6/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider (14/ ) - Avskjermet John Galten AS 12/16/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Møtereferat - Kontraktsavklaringer Delstrekk B2 (14/ ) - Avskjermet John Galten AS 12/16/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Møtereferat - Anbudsbefaring, Delstrekk B2 Yssimoen - Myrer (14/ ) - Avskjermet Sweco Norge AS 9/26/2014 tgående internt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag - Overføringsanlegg Delstrekk B2 Yssimoen Myrer (14/ ) - Avskjermet 12/18/2014 tgående internt produsert, 15/ Revidert tilbudsskjema (14/ ) - Avskjermet

6 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/ Avtale om ekstern varslingsordning mellom Romerike revisjons IKS og Midtre Rome ( SK ) - Avskjermet Avtale om ekstern varslingsordning - Avskjermet tgående internt produsert, 15/ Lønnsutgifter i forbindelse med drift av eksisterende renseanlegg (SK 14/05326) - Avskjermet Dekking av MIRAs lønnskostnader av eierkommunene - Avskjermet Fet kommune Gjerdrum kommune Sørum kommune Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om byggelederoppdrag for overføringsanlegg (SK 14/05289) - Avskjermet Avtaler byggelederoppdrag MIRA - Hjellnes Consult AS - Avskjermet Hjellnes Consult AS 9/9/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Kontrakt om utførelse av Bygge- og anleggsarbeider ( SK 14/ ) - Avskjermet Avtale ndervannsledninger - Tangen Sørumsand Avskjermet Alfa Dykk AS 11/14/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Møtereferat - Avklarende møte før kontrakt ( SK ) Avtale ndervannsledninger - Tangen Sørumsand Avskjermet Lasse Andresen 11/14/2014 tgående internt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag sjøledninger (SK ) - Avskjermet Avtale ndervannsledninger - Tangen Sørumsand Avskjermet Gisle Fagerlid

7 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud undervannsledninger Tangen og Sørumsand (SK ) - Avskjermet Avtale ndervannsledninger - Tangen Sørumsand Avskjermet Alfa Dykk AS /Lars Erik Andresen 10/9/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ Skjema for tilleggsarbeider og Anbudsskjema ( SK ) - Avskjermet Avtale ndervannsledninger - Tangen Sørumsand Avskjermet COWI AS 1/2/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ MIRA - Møtereferat avklaringsmøte entreprise V2 Referater samt tilbakemeldinger - avklaringsmøter med V2- entreprenører, prosjekt Bukholm Kjell Gunnar Inngående eksternt produsert, 15/ MIRA - Svar på møtereferat avklaringsmøte entreprise V2 Referater samt tilbakemeldinger - avklaringsmøter med V2- entreprenører, prosjekt Ove Johansen 4/29/2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak om samtykke og gebyr/ Gnr 42 bnr 99 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Arbeidstilsynet 4/23/2015 4/29/2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om leie av arbeidskraft - Tone Helland ( SK 14/ ) - Avskjermet Avtaler om leie av arbeidskraft - Avskjermet Sørum kommunalteknikk KF /Morgan Lervaag 4/29/2015

8 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Re: MIRA - transporter pr døgn i ordinær drift Kommunikasjon med innbyggere i forbindelse med bygging av adkomstvei og renseanlegg Jon Ola Eggen 4/15/2015 4/29/2015, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Endrede forsikringsvilkår fra 2015 ( SK14/ ) KLP Forsikring - Diverse dokumenter/brev KLP 11/19/2014 Inngående eksternt produsert, 15/ KOSTRA-rapportering for 2014 ( SK14/ ) KOSTRA-rapportering for 2014 Statistisk sentralbyrå 11/3/2014

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-22 Søknad om skjenkebevilling for fredag 18. oktober Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Mads Erlandsen Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 03.10.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00071-1 Søknad om ferdigattest for Moerveien 13 B, 1430 Ås, Gnr:54, Bnr: 10 Gnr 54 Bnr 10 Moerveien 13 B - Bolig Rune Høilund dato: 23.09.2013 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 6 AVTALER 12 7 HMS /SHA 15

1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 6 AVTALER 12 7 HMS /SHA 15 Årsberetning 2014 1 Innhold 1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 INNLEDNING 6 BAKGRUNN 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 5.1 REPRESENTANTSKAPET 9 5.2 STYRET 10 5.3 PERSONALET 11 5.4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00008-6 Protokoll fra representantskapsmøte 4. mars 2014 Follo Ren IKS - Eierstyring 2013 og 2014 Follo Ren IKS Politiske tjenester dato: Sakarkiv 026 Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00047-2 Alderspensjon - redusert pensjonsgrad mappe Kommunale Landspensjonskasse Hjemmebaserte tjenester dato: 09.10.2013 Sakarkiv 420 18.10.2013, Tatt til orientering

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 201100394-53 Tilbakemelding - Støyplager Hell-Værnes brobygging Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Offentlige myndigheter Stjørdal kommune

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-1 Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: 01.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-19 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 20 bnr 70 i frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Friis Foyn

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat med oppfølging, 201100365-23 Erverv av Roms eiendoms arealer på Koppang stasjon Tømmerterminaler BRN - Generell - Prosjekt 960207 Eiendom stab /Hege Modell Infrastrukturprosjekter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00291-2 Stort fravær Elevmappe dato: 09.01.2014 Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00427-20 Opplysning om avtale om atkomst - Gnr 86 Bnr 154 Husvikveien 41 - Fradeling

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2013-25.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2013-25.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 13/322-2 Regdato:25.02.2013 Arkivkode:***** ****************************** O0 Ofl 13 Saksb: STB/OVR/LKA OVR Dok.beskr: SAK: OVERFORMYNDERIET **********************************************************

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-11 Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00042-9 Vedrørende alternativ plassering av container HYTTERENOVASJON Nordre Ekeberg vann- og avløpslag Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100389-32 Hell-Værnes R5 - rapport skadebefaring Øyvegen 2B Nordlandsbanen - 960249 Hell - Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse rådgivere Reinertsen

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3137-1 Sakstittel J.f.dato: 24.11.2014 Påskjønnelse 2014 Brev.dato 24.11.2014 Mottaker Familierelaterte tjenester - Hilde Dybedahl; Barnehagene i Spydeberg - Per Jarle Hestnes;

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer