Forsvarsbygg Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 2003/ I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending GPS-koordinater for tønne med bitumen på Midtsand Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / LED / HENPAL 2003/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Åmot kommune Sak: Rena leir - Biobrenselanlegg - Bioenergi Søknad om fradeling av tilleggsareal til biobrenselanlegg i Rena leir fra eiendommen gnr 33 bnr 33 Saksansv: UTL / MOØ / ENGSTE Saksbeh: F / ADV / JULELI 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Henning Nesje Sak: Nesje fort - Avvikling Vedrørende overtagelse Nesje fort etablissements nr Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ergane Bygg AS Sak: Prosjekt BS70051 Sessvollmoen - Biobrenselanlegg Prosjekt Enregisentral - Avvik saneringsrapport / sluttrapport Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / DAHOLA Side1

3 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvarsdepartementet Sakstittel er avskjermet Anmodning om delegering av myndighet til vederlagsfri overførsel av materiell i forbindelse med strykereduksjon i Afganistan Saksansv: U / STAB / BIOARN Saksbeh: U / STAB / BIOARN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Verneplaner verneområder nasjonalparker Melding om oppstart av verneplan for syv skogområder i kommunene Gol - Sigdal - Krødsherad - Modum og Hurum Saksansv: UTL / U-TJ / BERBJO Saksbeh: UTL / U-TJ / NESSIL 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: LKC AS Sak: Prosjekt Karljohansvern - lager og verksted (Post 47) Prosjekt Karljohansvern - lager og verksted - Koordineringsmøte nr 1 vedlagt 5 ukers fremdriftsplan for bygg 194/195 og 246/247 - avholdt 15 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2007/ U Til: I hht liste Sak: Prosjekt Karljohansvern - lager og verksted (Post 47) Prosjekt Karljohansvern - lager og verksted - BM01 - avholdt 8 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS Side2

4 2007/ I Fra: Statens kartverk Sak: Trollerudmoen - Kongsgårdmoen Retur av tinglyst dokumenter / Gnr 113 Bnr 8 - Kongsberg kommune Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Niscaya Sak: Prosjekt Rena HRF - garasjer Adgangskontrollanlegg - Oversendelse av tilleggsavtale Saksansv: U / ØST / KOLEIV Saksbeh: U / ØST / KOLEIV 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens Kartverk Sak: Avhending festetomter Marvika / Kristiansand Kopi av dokument fra vårt arkiv - Gnr 152 Bnr 1012 Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / NORTRO 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sweco Norge AS Bergen Sak: Prosjekt Haakonsvern - nytt militært treningsanlegg Prosjekt Haakonsvern - nytt militært treningsanlegg - Vedlegg til kontrakt EA PL-057 Saksansv: U / VEST / WASSTI Saksbeh: U / VEST Side3

5 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Risa AS PeWe Entreprenør Implenia Miljø AS Sak: Tittelsnes gnr 4 nr 1 - riving / sikring - Sveio kommune Kontrakt - riving - sikring og opprydding på Tittelsnes fort - Meddelelse om kontraktstildeling Saksansv: SE / SESØR / NORTRO Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Trude og Halvor Langseth Brosvik Sak: Brosvik - gnr 8 bnr 15 i Gulen kommune - avhending Tinglyst skjøte til kjøper Saksansv: SE / SESØR / HEGELI Saksbeh: SE / SESØR / HELHEL 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Tryg forsikring Sak: Prosjekt Vågedalen - oppgradering av dokker / verksted i UVB bunker Prosjekt Kontrakt Bekreftelse av forsikring - Alminnelig ansvarsforsikring og eiendomsforsikring Chr M Vestrheim AS Saksansv: U / VEST / LUNARI Saksbeh: U / VEST 2008/ I Fra: Statens kartverk Sak: Diverse sletting av heftelser - avtaler - servitutter - i eiendommer Retur av tinglyst dokument / Slettelseserklæring - Gnr 84 bnr 7 - Haram kommune Saksansv: SE / SENORD / HANGUN Saksbeh: SE / SENORD / HANGUN Side4

6 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Nord-Østerdal Jordskifterett Sak: Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn og rettighetserverv 2008 Sak AD - Eiendomsrett til strandlinje langs Glomma sør for Kilde gård Saksansv: UTL / U-TJ / GETTHO Saksbeh: UTL / U-TJ / HAGVID 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: DSB Voss alarmplass gnr 47 / 76 bnr 259 Voss kommune Oversendelse av søknad om igangsettingstillatelse / omgjøring til ett-trinnssøknad - gnr 47 bnr 335 Voss alarmplass - Voss kommune Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: DSB Nordre Hetlevik alarmplass Askøy Bergen Oversendelse av Søknad om igangsettingstillatelse for gnr 13 bnr 519 DSB Nordre Hetlevik Alarmplass - Askøy kommune Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: ihht liste Sak: Skjold - boliger - 2BO Skjold - boliger - Kontrakt Totalentreprise bygging - Møtereferat tilbudsbefaring Saksansv: U / NORD / STEHAN Saksbeh: U / NORD Side5

7 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Mur-Sentret AS Sak: Fredriksvern Verft - Krutthus Fredriksvern Verft - Krutthus - Referat fra Byggemøte 17 - avholdt 2 august 2012 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Aktør som bygger AS Sak: Skjold - fornyelse mannskapsforlegning - 2FM Fornyelse mannskapsforlegning Evje generalentreprise - Byggemøte nr 21 Saksansv: U / NORD / STEHAN Saksbeh: U / NORD / INGSTE 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Aktør som bygger AS Sak: Skjold - fornyelse mannskapsforlegning - 2FM Fornyelse mannskapsforlegning Evje - Kontrakt Generalentreprise - Endringsforespørsel R 09 Saksansv: U / NORD / STEHAN Saksbeh: U / NORD / STEHAN 2009/ I Fra: DnB Bank ASA Sak: AVA - øst AVA - øst - Kontrakt Garantinr Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / TUPSTA Side6

8 2009/ I Fra: DnB Bank ASA Sak: AVA - øst AVA - øst - Garanti Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / TUPSTA 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DnB Bank ASA Sak: AVA - øst AVA - øst - Kontrakt Avrop nr 01 - Garanti nr Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / TUPSTA 2009/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 23, 1 I Fra: Forsvarsdepartementet Sakstittel er avskjermet Prosjekt 2BS60138 Eggemoen - Sikringstiltak P9214 Transportable IKT-moduler - Økning av kostnadsramme Saksansv: U / STAB / KLELEI Saksbeh: U / STAB / KLELEI 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Creuna Sak: Konkurranse med forhandling - Reklamebyråtjenester Avrop rammeavtale brosjyre på Forsvarsbygg forretningsstrategi i populærversjon Saksansv: SE / LED / LEGMAR Saksbeh: K / INFO / PEDMAR Side7

9 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Pemco Trepellets AS Sak: Kjeller ENØK (post 47) - Bioenergi Kjeller - ENØK - Kjøp av bioenergi i form av sirkulerende varmtvann - Endringsavtale nr 1 til signering Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / WELARN 2009/ U Til: Pemco Trepellets AS Sak: Kjeller ENØK (post 47) - Bioenergi Kjeller ENØK - Kjøp av bioenergi i form av sirkulerende varmtvann - Endringsavtale nr 1 - Kontrasignert Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / WELARN 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: YIT AS Lier Sakstittel er avskjermet Prosjekt Prosat IV - Kontrakt Signert endringsavtale 3 - Skifting av lydfeller og flytting av dampbefuktere Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / JOHDAG 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet Sak: Ramsund - infrastruktur - 2BS Prosjekt 2BS20288 Ramsund - infrastruktur Saksansv: U / NORD / NILTOR Saksbeh: U / STAB / SYVJOH Side8

10 2010/ U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Delvis innvilget Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: U / VEST / WASSTI 2010/ U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Innvilget Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: U / NORD / HEIKJE 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Porsanger kommune Sak: Diverse bygg - GP - Porsangmoen - Porsanger kommune Oversendelse ferdigattest - riving av bygg i Porsangmoen leir Gnr 20 Bnr 2 i Porsanger kommune Saksansv: SE / SENORD / SOMHEL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Lindorff Sak: Personalmappe - Avskjermet Lønns- /trekkansvarlig - Avskjermet Saksansv: FTJ / RTJ / MORLAI Saksbeh: FTJ / LØNN / BEIHEI Side9

11 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Lensmannen i Salangen Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / WOLSIG Saksbeh: FTJ / LØNN / IVEKIR 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Lensmannen i Salangen Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / WOLSIG Saksbeh: FTJ / LØNN / IVEKIR 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Lensmannen i Salangen Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / WOLSIG Saksbeh: FTJ / LØNN / IVEKIR 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale 01 september Avskjermet Saksansv: UTL / MOTR / MOSANN Saksbeh: UTL / MOTR / MOSANN Side10

12 2010/ I Fra: Porsanger kommune Sak: Porsveien 43 - Lakselv - Porsanger kommune Tinglyst melding - matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll for gnr 17 bnr 549 Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / MADTOR 2010/ I Fra: Planstyring AS Sak: Miljøopprydning Storskardet skytebane Skifte eiendom - Storskardet - Forhåndsmelding til arbeidstilsynet og anleggsrapport Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: COWI AS Sak: Miljøopprydning Storskardet skytebane Forslag til endringsmelding 2 for Storskardet fra COWI Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Golder Ass. AS Sak: Miljøopprydning Hysnes fort Tilbud 1 på Hysnes Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN Side11

13 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Golder Ass. AS Sak: Miljøopprydning Hysnes fort Tilbud 2 på Hysnes Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Golder Ass. AS Sak: Miljøopprydning Hysnes fort Tilbud 3 på Hysnes Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Thore Magnussen og sønn as Sak: Leknes - sikring av atkomstvei ved Himmeltinden - 2BS Leknes - Sikring av vei ved Himmeltind - Endringsliste nr 1 Saksansv: U / NORD / ENGVI1 Saksbeh: U / NORD / ENGVI1 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / WOLSIG Saksbeh: UTL / MONO / WOLSIG Side12

14 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Making Waves Sak: Ny internettløsning for Forsvarsbygg Prisestimat fra Making Waves - migrering av verneplaner.no Saksansv: SE / LED / LEGMAR Saksbeh: NAFE / LE / BRESYN 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bergen Kommune Sak: Flesland gnr 109 bnr direktesalg til Bergen kommune - etabl Signert kjøpekontrakt - Flesland gnr 109 bnr Fleslandveien 111 Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Gunvald Johansen AS Sak: Bodø - fornyelse boliger 2BO60154 / 2BO Fornying boliger Bodø - oppsett endringer Sh gt 20 grunnet redusert omfang - Fjerning av prosjektert heis-/trappehus - Kontrakt Saksansv: U / NORD / ENGVI1 Saksbeh: U / NORD / ENGVI1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Byggteam Bodø AS Sak: Rive / sikre Bodø hovedflystasjon 2012 Riving og Sikring Bodø/Reitan oppstartsmøterefetat og adresseliste Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side13

15 2011/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 23, 1 I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: Trandum rørledning Prosjekt 2BS60048 Trandum - Ledning for prosessvann - Økning i kostnadsramme Saksansv: U / ØST / DAHOLA Saksbeh: U / STAB / KLELEI 2011/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Høyer Finseth AS Sakstittel er avskjermet Eggemoen - MP Prosjekteringsmøte 15 Saksansv: U / ØST / JOHDAG Saksbeh: U / ØST / PETMO1 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sjåtil & Fornæss Kongsvinger AS Sak: Prosjekt Kongsvinger - Kommandantbolig - yttertak Prosjekt Kongsvinger - Kommandantbolig - Yttertak - Referat fra PM10 avholdt 9 august 2012 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / ØST / WINLIS 2011/ I Fra: Byggelederfirmaet Gullik E. Bråthen AS Sak: Prosjekt Kongsvinger - Kommandantbolig - yttertak Prosjekt Kongsvinger - Kommandantbolig - Yttertak - Referat fra byggemøte 17 - Avholdt 16 august 2012 Saksansv: U / OSLO / SYVKJE Saksbeh: U / ØST / WINLIS Side14

16 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skipnes Kommunikasjon Sak: Innkjøpstjenester - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell Tilbud trykking av håndbok arenakonsept Saksansv: UTL / E-TJ / VESMAY Saksbeh: K / INFO / JENCEC 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Skipnes Kommunikasjon Sak: Innkjøpstjenester - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell Bekreftelse på trykking av arena håndbok Saksansv: UTL / E-TJ / VESMAY Saksbeh: K / INFO / JENCEC 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skipnes Kommunikasjon Sak: Innkjøpstjenester - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell Bekreftelse på leveringstid - Tentativ fremdriftsplan arenahåndbok Saksansv: UTL / E-TJ / VESMAY Saksbeh: K / INFO / JENCEC 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: Bergenhus rive / sikre 2011 Oversendelse av Søknad om igangsettingstillatelse for gnr 167 bnr 895 Bergenhus festning - Bergen kommune Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR Side15

17 2011/ I Fra: Malermester Harald Askautrud AS Sak: Prosjekt Tak og fasadearbeid - Bygning 38 Akershus festning Prosjekt Akershus festning - Tak og fasadearbeider bygning 38 - kontrakt entreprise Saksansv: U / OSLO / AANROG Saksbeh: U / OSLO / JANOYS 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Kreative Ingema Sak: Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Antatt tilbud - Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / KALTIN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: OptioFM AS Sak: Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Ikke antatt tilbud - Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / KALTIN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norconsult Informasjonssystemer AS Sak: Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Ikke antatt tilbud - Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / KALTIN Side16

18 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: HR Prosjekt AS Sak: Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Ikke antatt tilbud - Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / KALTIN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Raad AS Sak: Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Ikke antatt tilbud - Rammeavtale om kjøp av konsulent for innlegging av FDV-dokumentasjon i Jobtech Saksansv: U / ØST / KALTIN Saksbeh: U / ØST / KALTIN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Torgallmenningen Eiendomsmegling AS Sak: Boligsalg Stokkedalslia 109 Dokumenter til megler Stokkedalslia 109 Saksansv: SE / SESØR / HEGELI Saksbeh: SE / SESØR / HELHEL 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Låsesmed E. Haugan AS Sak: Anskaffelser under Karljohansvern - Magasin B - hengelås og utskifting av sylinder Saksansv: NAFE / LE / BREPAL Saksbeh: NAFE / VESTF / SVATHE Side17

19 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: VVS Rørleggeren Horten Sak: Anskaffelser under Karljohansvern - tilbud opplegg / montering utslagsvask inventar 0112 Saksansv: NAFE / LE / BREPAL Saksbeh: NAFE / VESTF / WIIGEI 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Christiania Qvartalet Møtesenter Sak: Anskaffelser under Ordrebekreftelse - kontrakt leie av møterom 20 august 2012 Saksansv: K / AD / EIVMAR Saksbeh: K / INFO / JENCEC 2012/ U Til: Sintef IKT Sak: Miljø - eksterne avtaler 2012 Konsulentbistand flystøykartlegging Bardufoss Saksansv: F / MILJØ / JORTOR Saksbeh: F / MILJØ / WALELI 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Jenssen Annbjørg Sak: MONO - Nabovarsel MO Nord 2012 Nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr 24 bnr 3 Ramfjordnes 9020 Troms - som eier / fester av gnr 24 bnr 38 Saksansv: UTL / MONO / SKOSVE Saksbeh: UTL / MONO Side18

20 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Horten Kommune Sak: MOOF - Nabovarsel MO Oslofjord 2012 Nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr 129 bnr 331 Bromsveien 1 og Horten Saksansv: UTL / MOOF / SANUNE Saksbeh: UTL / MOOF / SANUNE 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ing. Øyvind Pedersen AS Sak: MOØ - Avrop mot rammeavtaler under Markedsområde Østlandet Bytte av shunt gruppe Saksansv: UTL / MOØ / SPIOLE Saksbeh: UTL / MOØ / STONIN 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ing. Øyvind Pedersen AS Sak: MOØ - Avrop mot rammeavtaler under Markedsområde Østlandet Bytte shunt gruppe Saksansv: UTL / MOØ / SPIOLE Saksbeh: UTL / MOØ / STONIN 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / WOLSIG Saksbeh: UTL / MONO / WOLSIG Side19

21 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 I Fra: Statens innkrevingssentral Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: UTL / MONO / OVEARI Saksbeh: FTJ / LØNN / BEIHEI 2012/ U Til: Steinbakk Entreprenør AS Sak: Tilpasning antennehus/frigi RL på Rassegalvarre - 2BS70133 Kontrakt for signatur og retur - prosjekt tilpasning av antennehus Saksansv: U / NORD / HAUMAG Saksbeh: U / NORD / PAUMON 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Metier Sak: Anskaffelse - Prosjektleder for implementering av ephorte Antatt tilbud - Bistand prosjektledelse ephorte Saksansv: FTJ / IS / UTGPER Saksbeh: FTJ / IS / UTGPER 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 23, 1 I Fra: Steria AS Sak: Anskaffelse - Prosjektleder for implementering av ephorte Ikke antatt tilbud - Bistand prosjektledelse ephorte Saksansv: FTJ / IS / UTGPER Saksbeh: FTJ / IS / UTGPER Side20

22 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Deloitte AS Sak: Anskaffelse - Prosjektleder for implementering av ephorte Ikke antatt tilbud - Bistand prosjektledelse ephorte Saksansv: FTJ / IS / UTGPER Saksbeh: FTJ / IS / UTGPER 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: KPMG AS Sak: Anskaffelse - Prosjektleder for implementering av ephorte Ikke antatt tilbud - Bistand prosjektledelse ephorte Saksansv: FTJ / IS / UTGPER Saksbeh: FTJ / IS / UTGPER 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: BearingPoint Norway AS Sak: Anskaffelse - Prosjektleder for implementering av ephorte Ikke antatt tilbud - Bistand prosjektledelse ephorte Saksansv: FTJ / IS / UTGPER Saksbeh: FTJ / IS / UTGPER 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Plan b Sak: Topplederkonferansen høsten 2012 Signert Kontrakt Klaus Joacim Sonstad Saksansv: K / INFO / PEDMAR Saksbeh: K / INFO / PEDMAR Side21

23 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Kristensen Pål Sak: Boligsalg Bankveien 19 B - etabl Vedrørende finansiering av Bankveien 19 B Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU 2012/ I Fra: Kristensen Pål Sak: Boligsalg Bankveien 19 B - etabl Vedrørende finansieringsbevis for Bankveien 19 B Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DNB Eiendom AS Sak: Boligsalg Bankveien 19 B - etabl Vedrørende Bankveien 19 B - Finansieringsbevis Saksansv: SE / SESØR / OSTKNU Saksbeh: SE / SESØR / OSTKNU 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: tilbydere Sak: MOOS - Akershus festning - bygning 9 - Levering og montering av teleskoptribune Meddelelsesbrev om kontraktstildeling - Leveranse av teleskoptribune til Kirkesalen bygn 0009 Akershus festning Saksansv: UTL / MOOS / HIRMOR Saksbeh: UTL / MOOS / HIRMOR Side22

24 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: AB Ilmonte Sak: MOOS - Akershus festning - bygning 9 - Levering og montering av teleskoptribune Ikke antatt tilbud - AB Ilmonte - Leveranse av teleskoptribune til Kirkesalen bygn 0009 Akershus festning Saksansv: UTL / MOOS / HIRMOR Saksbeh: UTL / MOOS / HIRMOR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: EFG Hovdokka AS Sak: MOOS - Akershus festning - bygning 9 - Levering og montering av teleskoptribune Ikke antatt tilbud - Hovdokka - Leveranse av teleskoptribune til Kirkesalen bygn 0009 Akershus festning Saksansv: UTL / MOOS / HIRMOR Saksbeh: UTL / MOOS / HIRMOR 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skeie AS Sak: MOOS - Akershus festning - bygning 9 - Levering og montering av teleskoptribune Signert avtaldokument og tilbud - Leveranse av teleskoptribune til Kirkesalen bygn 0009 Akershus festning Saksansv: UTL / MOOS / HIRMOR Saksbeh: UTL / MOOS / HIRMOR Side23

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer