Journaldato: , Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført Ramnes - infrastruktur med mer - 2Ø svar E-melding nr Ramnes - infrastruktur med mer - 2Ø / / Målselv Maskin & Transport AS Setermoen ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen ny mannskapsforlegning - E-avtale nr Setermoen - ny mannskapsforlegning - 2FM Setermoen - ny mannskapsforlegning - innredning 2012/ / Bjørn Bygg AS Storåsveien 16 - Søsterveien 12 - gnr 39 bnr Narvik kommune - fremsendelse til godkjenning av salg Storåsveien 16 - Søsterveien 12 - gnr 39 bnr Narvik kommune - boligsalg N 2012/ / O.off., jf. offl Vidar Aldén Olsen m.fl. Side: 1 av 79

2 Overtagelse av bygningsmassen på Oddane fort i Larvik kommune Oddane fort / / advokat Jan Birger Løken P S17 BYGGEMØTEREFERAT NR 2 Prosjekt S / / O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd Etterretningstjenesten m.fl. P S17 BYGGEMØTEREFERAT NR 3 Prosjekt S / / O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd KF Entreprenør AS m.fl. Registeringsprotokoll - endringsavtale 1 - kontrakt sanering kortholdsbane Hysnes fort - entreprenøravtale med AF-Decom Miljøopprydning Hysnes fort X 2012/ / O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd Side: 2 av 79

3 Bestillling av sandfangerdam miljøopprydning - Storskardet skytebane 2012/ / mplenia tsendelse av anbudsdokumenter - rive sikre Andøya Rivingsarbeider Andøya FS - Andøy kommune 2012/ / Prosjekttjenester AS Avklaring med EOD av funn på Storskardet 18 oktober miljøopprydning - Storskardet skytebane 2012/ / mplenia Miljø AS Svar - søknad disponering naust - Nærøysund fyr Nærøysund fyr - Vikna kommune 2012/ / Eirik Wahl Side: 3 av 79

4 Prosjekt Terningmoen SØF - referat prosjekteringsmøte 16 oktober Terningmoen - Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg 2012/ / OPSSTØ EBA ØG, OPSSTØ SØF ØG, Rambøll AS Prosjekt Bardufoss infrastruktur - Vedr. dokumenter i prosjektet Bardufoss - infrastruktur 2012/ / O.off., jf. offl. 21 OEC Consulting AS Søknad om tillatelse riving sanering av anlegg - Kleppen DSB Kleppen alarmplass gnr 17 bnr 3 Namsos 2012/ / Golder Associates AS Kongsvinger kommune - retur av garanti nr Østcom - prosjekt riving og rydding Vardåsen Avhending - Etabl nr Vardåsen/LK 2012/ / DnB NOR Eiendom AS Oslo Side: 4 av 79

5 Jølster kommune - Tinglysing av skjøte i forbindelse med salg av gnr 71 bnr 12 i Jølster kommune Nedrebødalen - avhending / / Statens Kartverk Risør kommune - Retur av garanti nr B mplenia miljø - Sikring av rheia fort Risør / rheia - Avvikling av etablissementet rheia i Risør kommune 2012/ / Katradius Farvannet og Gimlemoen skytebane - opprydding - oversendelse av sluttrapport Farvannet og Gimlemoen Skytebane - opprydding 2012/ / Fylkesmannen i Vest-Agder v/miljøvernavdelingen Bardufoss - fornyelse/kapasitetsøkning infrastruktur Rusta 2BS kontrakt avrop A010 - oversendelsesbrev Bardufoss - fornyelse/kapasitetsøkning infrastruktur - Rusta 2BS / / Terramar AS Side: 5 av 79

6 innspill til Samordner'n for ØG for uke 44 / Rena leir - Kjøleanlegg undervisningsbygget X 2012/ / Forsvarsbygg Markedsområdet v/ Svehagen, Geir nnspill til Samordner`n for ØG for uke 44 / 2012 Prosjekt Terningmoen - Rehabilitering av bygning inventar 0037 X 2012/ / Forsvarsbygg Markedsområdet v/ Svehagen, Geir nnspill til Samordner`n for ØG for uke 44 / Terningmoen - Nytt kontorbygg X 2012/ / Forsvarsbygg Markedsområdet v/ Svehagen, Geir Harstad boligsalg Marineveien 3 gnr 57 bnr fremsendelse for godkjennelse av salg Harstad boligsalg Marineveien 3 gnr 57 bnr 878 X 2012/ / O.off., jf. offl Trond Eliassen Side: 6 av 79

7 Prosjekt 2Ø70082 Lutvann Leir ndervisningsbygg. Orientering om økt forventet sluttkostnad Prosjektnr Lutvann - undervisningslokaler for FSES 2012/ / O.off., jf. offl. 23, 1 Forsvarsdepartementet Setermoen - utvidelse av Troms landverksted - nnkalling garantibefaring Setermoen - utvidelse av Troms landverksted 2012/ / Bjørn Bygg AS Oslo kommune - Orientering om status på klage til Oslo kommune vedrørende størrelse på kunstgressbane på Huseby Husebyområdet med gnr 29 bnr 4 - ambassadetomta med gnr 29 bnr 791 i Oslo kommune 2012/ / Forsvarsdepartementet Gjenbruk av innredning i innredningsprosjekter sentralt lager for omstillingsinnredning nventar til nybygg 2012/ / Forsvarets logistikkorganisasjon Side: 7 av 79

8 Bæreia veteransenter fase 2 - kontrakt Eidsiva nett AS - avtaledokument Bæreia veteransenter fase / / Eidsiva Nett AS Bergen kommune - oppdrag om taksering av invnr 0010 maskinverksted og lager på eiendommen Kvarven med gnr 146 bnr 1 i Bergen kommune Kvarven i Bergen friluftsområde - etabl / / Knut Farestvedt Prosjekt AVA Rygge - kontrakt signert endringsavtale nr AVA - øst 2012/ / YT AS Tilbud om kjøp av forsvarsbolig - Ravnåsveien 67 H Boligsalg Ravnåsveien 67 H etabl pri / / Kjetil tne Side: 8 av 79

9 Oversendelse av signerte dokumenter Boligsalg Hoffsveien 64 A 3021 etabl Boligsalg Hoffsveien 64 A 3021 etabl / / DnB Eiendom AS avd Nordstrand v/nina Fjellheim Oversendelse av signerte dokumenter Boligsalg Ospelia Hagan Boligsalg Ospelia 26 C Hagan / / DnB Eiendom AS avd Nordstrand v/nina Fjellheim Oversendelse av signert kjøpekontrakt og oppgjørsinstruks Bolisalg Revestien 7 etabl pri Boligsalg Revestien 7 etabl pri 1 - gnr 103 bnr / / DnB Eiendom AS avd Nordstrand v/nina Fjellheim Framtidig disponering av Vesl-li setrane i Grisungdalen, Hjerkinn skytefelt Hjerkinn O - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt bygg og anlegg 2012/ / Asbjørn Bentdal m.fl. Side: 9 av 79

10 Prosjekt Teknisk bygg FSTV Prosjekt Teknisk bygg FSTV 2012/ / B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 Etterretningstjenesten Hjerkinn O - avrop 1 til rammeavtaler Rammeavtaler eksplosivrydding EOD støtte nedlagte SØF 2012/ / Explo-Sør v/odd Regevik Bardufoss - kjøkken/messebygg Endringsforespørsel Bardufoss - kjøkken/messebygg 2012/ / Dyrvik Arkitekter AS Kjeller - omdanning av luftforsvarets hovedverksted til statsforetak - internprosjekt - styringsdokument Kjeller - omdanning av luftforsvarets hovedverksted LHK til statsforetak - internprosjekt X 2012/ / Forsvarsbygg Side: 10 av 79

11 Oversendelse av dokumenter til tinglysning - skjøte og pantobligasjon - gnr 63 bnr 14 og 15 i SNåsa kommune - Kjenstadmoen Salg av ammunisjonslager på Kjenstadmoen i Snåsa kommune / / Statens Kartverk Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 11 av 79

12 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 12 av 79

13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 13 av 79

14 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 14 av 79

15 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 15 av 79

16 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 16 av 79

17 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 17 av 79

18 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 18 av 79

19 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 19 av 79

20 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 20 av 79

21 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 21 av 79

22 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 22 av 79

23 Behovsbeskrivelse ferievikar HA uke MOØ - Avrop mot rammeavtale under SS Facility Services AS - regelmessig renhold 2012/ / SS Facility Services Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Behovsbeskrivelse vikar Jørstadmoen uke MOØ - Avrop mot rammeavtale under SS Facility Services AS - regelmessig renhold 2012/ / SS Facility Services Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 23 av 79

24 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 24 av 79

25 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 25 av 79

26 Kontrakt prosjekt Bardufoss Boliger - Månedsrapport mai Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS kontrakt , prosjekt Bardufoss Boliger - Rapport til byggemøte Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Bardufoss Boliger - Prosjektmøtereferat nr Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 26 av 79

27 prosjekt Bardufoss boliger - teknisk avklaring - SD-kabel til vekslerhus Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS prosjekt Bardufoss Boliger - Rapport til byggemøte Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS prosjekt Bardufoss Boliger - VA-arbeid Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS prosjekt Bardufoss boliger - fjernvarme Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Side: 27 av 79

28 prosjekt Bardufoss boliger - bemerkninger til EM 08 - vinterkostnader garasje og fjernvarme Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS tgår Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Bardufoss Boliger - EM 11 - Rev 1 - solasjon gulv på grunn garasjer Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS prosjekt Bardufoss boliger Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Side: 28 av 79

29 prosjekt Bardufoss boliger - prosjektmøtereferat nr Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Endringsmelding 18 - Fristforlengelse miljøopprydning - Storskardet skytebane 2012/ /2012 mplenia Miljø AS Side: 29 av 79

30 Styringssignaler ifm jobbutførelse Personalmappe X 2010/ / P.off., jf. offl. 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Signert endringsavtale nr 1 - avtale / prosjekt Vardås skytebaner Avhending - Etabl nr Vardåsen/LK 2012/ / Cowi Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 30 av 79

31 Gnr 2073 bnr Festningsveien - kartforretning over veiareal MOOF - nabovarsel MO Oslofjord / / Sarpsborg kommune Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 BYGGEMØTE NR. 4 FOR OSJEKT S17 Prosjekt S / /2012 O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd Etterretningstjenesten m.fl. Side: 31 av 79

32 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Sak AB RØG jaktorganisering - merknader til forslag om vedtekter - Deset - Osen viltlag Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn- og rettighetserverv / / Nord-Østerdal jordskifterett Sak AB RØG jaktorganisering - merknader til forslag til vedtekter - Søndre Kjølen grunneierlag Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn- og rettighetserverv / / Nord-Østerdal jordskifterett Sak AB RØG jaktorganisering - merknader til forslag til vedtekter - Østre Åbu utmarkslag Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn- og rettighetserverv / / Nord-Østerdal jordskifterett Side: 32 av 79

33 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Sak AB RØG jaktorganisering - merknader til forslag til vedtekter - Åmøtet grunneierlag Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn- og rettighetserverv / / Nord-Østerdal jordskifterett Sak AB RØG jaktorganisering - merknader til forslag til vedtekter - Sjøli viltlag Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn- og rettighetserverv / / Nord-Østerdal jordskifterett Sak AD RØG Grenser - hjemmelsoverføringer Prosjekt Regionfelt Østlandet - RØ Eiendom - grunn- og rettighetserverv / / Nord-Østerdal jordskifterett Side: 33 av 79

34 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) / Skjold rehabilitering kaserne Porsanger Bemanning RV - Rutinepreget arbeid Skjold rehabilitering av kaserne Porsanger 2FM / /2012 COW AS Side: 34 av 79

35 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Ankomstskjema M Personalmappe X 2012/ /2012 P.off., jf. offl. 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Oversendelse garanti nr utskiftning av tak og taktekke i Ramsund MOHÅ Ramsund garasje Ramsund trafo Ramnes velferdshus - utskifting av tak og ny taktekking 2012/ / SpareBank1 Nord-Norge Side: 35 av 79

36 Retur av tinglyst dokument - anmodning om sletting av heftelse i gnr 56 bnr 27 - Sør-Aurdal kommune MOOF - Eiendomssaker / / Statens Kartverk Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål - gjennomføringsoppdrag fase Hjerkinn O - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt eksplosivrydding 2012/ / O.off., jf. offl. 22, 1.2 Forsvarsdepartementet Plan for SHA og ytre miljø - prosjekt / Rivearbeider Haltdalen og Hambåranesset Rivningsarbeider Haltdalen 2012/ /2012 Prosjekttjenester AS Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 36 av 79

37 Tilbud benchmarking Regnskap og Arkiv Benchmarking - Fellestjenester regnskap og arkiv 2012/ / Ernst & Young AS Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og utlegging av planprogram på høring - oppgradering av riksveg 23 - strekningen Verpen til Vassum MOOF - Frogn og Hurum kommuner - reguleringsplan riksveg 23 - Verpen til Vassum 2012/ / Statens vegvesen, region Øst Prosjekt kontrakt avrop 13 EA Myntgata 1 - bygning 39 - tilpasning til ny bruker - 2AS / / Longva Arkitekter AS Ovesendelse av kjøpekontrakt vedrørende parsell av gnr 107 bnr 1 ved Værnes kirke Salg av tomt ved Værnes kirke - parsell av gnr 107 bnr 1 i Stjørdal kommune 2012/ / Stjørdal kommune Side: 37 av 79

38 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Haukerød idrettspark - gnr 10 bnr 38 mfl - reguleringsplan - varsel om oppstart MOOF - Sandefjord kommune - reguleringsplan Haukerød idrettspark 2012/ / Sandefjord kommune, teknisk etat Matrikkelbrev etter oppmålingsforretning over en parsell av gnr 31 bnr 116 avholdt den 3 juli 2012 i Skedsmo kommune Prosjektnr Kjeller - festetomter 2012/ / Skedsmo kommune Husleiekontrakt fra boligkontoret - inventarnr Krokbekkveien 9 A og B - Bardufoss - boligsalg 2012/ / Kenneth Heibø Moen Side: 38 av 79

39 Husleiekontrakt fra boligkontoret - inventarnr Nordselvegen 1 - Tromsø - gnr 17 bnr boligsalg 2012/ / Tor Gunnar Ødegårdsstuen Husleiekontrakt fra boligkontoret - inventarnr Krokbekkveien 11 A og 11 B - Bardufoss - boligsalg 2012/ / Heidi Alstad Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 39 av 79

40 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Oversendelse av leieprotokoller - etablissementsnr Bodø hovedflystasjon - etablnr Sandhorngata boligfelt - etablnr Banak - etablnr Ørland hovedflystasjon - etablnr Bardufoss flystasjon tleietjenester LEE Generalinspektøren for Luftforsvaret - LFT 2012/ / Luftforsvaret Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 40 av 79

41 Omgjøring av vårt vedtak om tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn - Lortvatnet lokalitet Setermoen øvingsfelt Tiltak Lortvatnet - Setermoen 2012/ /2012 Klima og forurensningsdirektoratet Dykkerapport - ordrenr sonarinstallasjon Haakonsvern MOVE - Haakonsvern - sonarinstallasjon 2012/ / MC Diving Oppgjør - Kjøp av Terje Wolds gate 16 gnr 8 bnr 573 i Vadsø kommune Terje Woldsgt 16 og 18 med garasjer - Vadsø kommune 2012/ / DNB Bank ASA Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Side: 41 av 79

42 Stengning av garasje Jørstadmoen MOØ - Jørstadmoen - garasje / / Forsvaret, Forsvarets informasjonsstruktur Prosjekt Buarøy - Visterøy - rive - sikre - Avrop mot rammeavtale mot Dørmænen & Eide AS - aksptert tilbud Buarøy Visterøy kystfort - etabl riving rydding avhending X 2012/ /2012 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Lønnsmelding M Personalmappe X 2012/ /2012 P O 13 Side: 42 av 79

43 Lønnsmelding M Personalmappe X 2010/ /2012 P O 13 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Lønnsmelding M Personalmappe X 2010/ /2012 P O 13 Lønnsmelding M Personalmappe X 2010/ /2012 P O 13 Side: 43 av 79

44 Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Avslagsbrev etter intervju - Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev etter intervju - Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Budsjett annonsering Aftenposten - Vevelstadåsen Boligsalg Vevelstadåsen Langhus / /2012 Mediaplus AS Side: 44 av 79

45 Vågedalen - ENØK - VB Bunker garanti Vågedalen - ENØK VB Bunker 2012/ / Arctic Seaworks Construction Attest * - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 45 av 79

46 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 46 av 79

47 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 47 av 79

48 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 48 av 79

49 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 49 av 79

50 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 50 av 79

51 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Avslagsbrev 3 - stilling besatt, lang tid - (OK) Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref Prosjekt controller Forsvarsbygg kampflybase - st. ref / /2012 Side: 51 av 79

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok.

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 trangeringsprotokoll 120102 Hetlevikåsen 21 23 25 27 inv 0320

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 - Offentlig journal Periode:18092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05240-87 Dok.dato: 06092012 Grad: U 0 Par.: U Til: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 -

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 - Offentlig journal Periode:17072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-195 Dok.dato: 24062012 Grad: U 0 Par.: U Til: Eidsiva

Detaljer

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 -

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 - Offentlig journal Periode:23072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00482-137 Dok.dato: 16072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2010. Dok.dato: 26.11.2009. Dok.dato: 19.11.2009

Dok.dato: 03.01.2010. Dok.dato: 26.11.2009. Dok.dato: 19.11.2009 journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.10-31.1.10, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.07.2012 søkerliste til stilling som nettreporter (vikariat til 30.04.2011) Sogn og Fjordane - DKSF Stilling som nettreporter

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer