Journaldato: , Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 15.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført Tillegg til RKR Objektsikkerhet - Vedrørende vurdering av Akershus slott og det kongelige mausoleet Tillegg til RKR Objektsikkerhet 2012/ / Forsvarsdepartementet Akseptert revisjon B2 liste - YT AS nnkjøpstjenester - Rammeavtale tjenestekjøp for drift - vedlikehold - utbedring og montasje av sikringsanlegg 2012/ / O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd Akseptert - Endring av hovedprodukt for AA - Niscayah / Stanley Security AS nnkjøpstjenester - Rammeavtale tjenestekjøp for drift - vedlikehold - utbedring og montasje av sikringsanlegg 2012/ / O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd Stanley Security AS Konsekvensutredning for oljefeltet Bream - Tilbakemelding Konsekvensutredning for oljefeltet Bream 2012/ / Forsvarsdepartementet v/sikkerhetspolitisk avdeling Side: 1 av 96

2 rosat V - krav til kontrakt rosat V 2012/ / O.off., jf. offl. 22, rosat V - vedlegg til epost - første forsendelse rosat V 2012/ / O.off., jf. offl. 22, rosat V - vedlegg til epost - andre forsendelse rosat V 2012/ / O.off., jf. offl. 22, 1. 1 ersonalmappe ersonalmappe 2011/ / O 13 Side: 2 av 96

3 Statoil - Skrugard feltutviklingsprosjekt - konsept landterminal - høring forslag til plan og utredningsprogram - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - merknader Statoil - Skrugard feltutviklingsprosjekt - konsept landterminal - høring forslag til plan og utredningsprogram - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 2012/ / Statoil ASA, Skrugard Resultat og kontrollrapport andre tertial - RKR2 - fra Forsvarsbygg verksettingsbrev til Forsvarsbygg 2012 VB 2012/ / Forsvarsdepartementet Borettslag i MO Oslo - sameiet Grefsen terrassehus - maling av garasjeporter - leil Borettslag i MO Oslo 2012/ / Sameiet Grefsen Terrassehus Salg - Barstadvik fiskerihavn - gnr 90 bnr 67 - Ørsta kommune - signert kjøpekontrakt Salg - Barstadvik fiskerihavn - gnr 90 bnr 67 - Ørsta kommune 2012/ / Woldsund er Harald Side: 3 av 96

4 Bekreftelse på fornyelse av avtale om bruk av Ravninfo Ravninfo 2012/ / AAA Soliditet Arbeidsavtale signert - ersonalmappe 2012/ / off., jf. offl FAC nventar - Kontrakt EFG Hov + Dokka AS - Oversendelse av endringsavtale EA02 for signering Rena leir FAC ldledertrener 2012/ / EFG Hov + Dokka AS Søknad om permisjon ersonalmappe N 2010/ / O 13 Side: 4 av 96

5 Søknad om permisjon ersonalmappe 2010/ / O 13 HOS Ombygging og utvidelse tørrdokk - Frigivelse av garanti HOS Ombygging og utvidelse tørrdokk 2BS / / Handelsbanken Bodin leir - ENØK 2BS rotokoll til A002 - kontrakt Bodin leir - ENØK 2BS X 2012/ / Knut Reidar Joakimsen m.fl. Forsvarsbygg - organisasjonsnr Søknad om forlenget forhåndsregistrering Frivillig registrering for utleie av bygg 2012/ / O.off., jf. offl. 13 jfr fvl 13, 1.ledd Side: 5 av 96

6 Kassasjonsprotokoll for invnr og 1021 på Kvarven i Bergen Kvarven i Bergen friluftsområde - etabl N 2012/ / Tilbudsinnbydelse - Kurs i rådgivningskontraktene Administrasjon - utvikling vest 2012/ / Kluge Advokatfirma Tilbudsinnbydelse - Kurs i rådgivningskontraktene Administrasjon - utvikling vest 2012/ / Wikborg & Rein Advokatfirma Tilbudsinnbydelse - kurs i rådgivningskontraktene Administrasjon - utvikling vest 2012/ / Thommesen Advokatfirma Side: 6 av 96

7 AVA øst - signert endringsavtale nr 3 for Brøttum AVA - øst 2012/ / Stanley Security AS Sikkerhetsavtale på KONFDENSELT nivå - ConAdsto AS Leverandørklareringsprosess / / B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 ConAdsto AS Signert intern avtale mellom Forsvarsbygg og NFV - KJV Det hvite hus - utbedringer ihht tilstandsanalyse rosjekt KJV - det hvite hus N 2012/ / Leif Johnny Johannessen Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå Bryn Byggklima AS Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå / / B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 Bryn Byggklima AS Side: 7 av 96

8 Lønns- og kodeendring ersonalmappe X 2010/ / off., jf. offl. 13 rosjekt protokoll til kontrakt EA NFV - Fredriksten festning - Sikringstiltak X 2012/ / rosjekt KJV Horten lager og verksted - kontraktsnr signert protokoll for endringsavtaler Karljohansvern - lager og verksted - ost 47 X 2012/ / rosjekt Heistadmoen og Hengsvann - oppgradering og utvikling av nye baneanlegg - avtale protokoll Heistadmoen og Hengsvann - nye baneanlegg X 2012/ / Side: 8 av 96

9 rosjekt Jørstadmoen befalsforlegning - avtale endring E059 - protokoll Jørstadmoen - befalsforlegning X 2012/ / rosjekt nr Jørstadmoen befalsforlegning - avtale endring E047 - protokoll Jørstadmoen - befalsforlegning X 2012/ / rosjekt Jørstadmoen infrastruktur - avtale avrop A028 - protokoll Jørstadmoen - infrastruktur X 2012/ / rosjekt Jørstadmoen befalsforlegning - avtale endring E Jørstadmoen - befalsforlegning X 2012/ / Side: 9 av 96

10 Meddelelsesskriv til OEC Ramsund - kapasitet for lading VB 2012/ / OEC Consulting AS Bodø - fornyelse boliger - Endringsavtale 02. Kontrakt BO60154 / 2BO Bodø - fornyelse boliger 2BO60154 / 2BO60115 X 2012/ / Hjerkinn ro - Vegvedlikehold Kontrakt Referat fra driftsmøte nr 1 Hjerkinn O - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt bygg og anlegg 2012/ / Norconsult AS Trondheim,Nina, Hjerkinn ro - Tilbakeføring av HFK-sletta og demoleringsplasser - Kontrakt Referat fra driftsmøte nr 16 Hjerkinn O - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt bygg og anlegg 2012/ / Norconsult AS Trondheim Side: 10 av 96

11 Hjerkinn ro - Tilbakeføring av Haukberget og kontrakt og Referat fra driftsmøte nr 26 Hjerkinn O - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt bygg og anlegg 2012/ / Norconsult AS Trondheim rosjekt Tollbugt 10 - Styringsdokument rosjekt Tollbugt 10 X 2012/ / Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå Tronrud Bygg AS Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå / / B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 Tronrud Bygg AS Svar på innsynsbegjæring / Delvis innvilget - Sladdet versjon nnsynsbegjæringer / / COW AS Side: 11 av 96

12 Styringsdokument forprosjekt orsanger - miljøstasjoner orsanger - miljøstasjoner X 2012/ / Styringsdokument forprosjekt ndre Troms - miljøstasjoner ndre Troms - miljøstasjoner X 2012/ / Søknad og CV - Renholdsbetjent/Fagarbeider Renhold- Mo Hålogaland, lokasjon Leknes - st. ref. ( ) - Renholdsbetjent/Fagarbeider Renhold- Mo Hålogaland, lokasjon Leknes Forsvarsbygg utleie - st. ref / / Søknad og CV m/vedlegg - Renholdsbetjent/Fagarbeider Renhold- Mo Hålogaland, lokasjon Leknes - st. ref. ( ) - Renholdsbetjent/Fagarbeider Renhold- Mo Hålogaland, lokasjon Leknes Forsvarsbygg utleie - st. ref / / Side: 12 av 96

13 Svarbrev, søknad mottatt - Renholdsbetjent/Fagarbeider Renhold- Mo Hålogaland, lokasjon Leknes Forsvarsbygg utleie - st. ref Renholdsbetjent/Fagarbeider Renhold- Mo Hålogaland, lokasjon Leknes Forsvarsbygg utleie - st. ref / / Følgebrev nabovarsel - søknad om rammetillatelse for Regine Normanns vei 9 MOHÅ - nabovarsel MO Hålogaland / / no design og arkitektur AS Jørstadmoen - Befalsforlegninger / fritidsmesse - igangsettingstillatelse utomhus Jørstadmoen - befalsforlegning 2012/ / lan og rosjekt Arkitekter AS Bardufoss Befalsforlegninger - Kontrakt Endringsforespørsel Bardufoss - befalsforlegning 2FM60128 / Bardufoss - befalsforlegning - nnredning 2012/ / Byggmester Geir Svendsen AS Side: 13 av 96

14 Søknad og CV - nnkjøper - Markedsområde Nord - st. ref. ( ) - nnkjøper - Markedsområde Nord Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - nnkjøper - Markedsområde Nord - st. ref. ( ) - nnkjøper - Markedsområde Nord Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - nnkjøper - Markedsområde Nord Forsvarsbygg utleie - st. ref nnkjøper - Markedsområde Nord Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Detaljregulering boligområde Lappland - Åmot kommune MOØ - Åmot kommune - reguleringsplan for boligområde Lappland 2012/ / Åmot kommune Side: 14 av 96

15 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / / Fornyelse Mannskapsforlegning Evje - Endringsvarsel nr 89 - Kontrakt Skjold - fornyelse mannskapsforlegning - 2FM / / Aktør som bygger AS Side: 15 av 96

16 Fornyelse Mannskapsforlegning Evje - Endringsvarsel nr. 88 flis i rom 008 gang - Kontrakt Skjold - fornyelse mannskapsforlegning - 2FM / / Aktør som bygger AS Oppsigelse av stilling ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Framtidig disponering av Vesl-li setrane i Grisungdalen, Hjerkinn skytefelt. Hjerkinn O - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt bygg og anlegg 2012/ / Asbjørn Bentdal m.fl. Høring av reguleringsplan for Østerhaug på Skjærhalden - Kirkeøy MOOF - Hvaler kommune - Reguleringsplan for Østerhaug på Skjærhalden - Kirkeøy 2012/ / Hvaler kommune Side: 16 av 96

17 Signert endringsavtale LOS-010 rosjekt Vågedalen - oppgradering av dokker / verksted i VB bunker 2012/ / LOS Elektro Trondenes Kjøkken Messe tskifting av kjøle- og fryseanlegg - Endringsvarsel 01 MOHÅ Trondenes kjøkken messebygg tskifting av kjøle- og fryseanlegg 2012/ / GK Norge AS Kontrakt nr avrop Jørstadmoen HK416 ventilering av standplasser 2012/ / GK Norge AS Anbudsvurdering Riving lager i Tusenvika riving av ammolager i Tusenvika ved Høybuktmoen 2012/ / rosjekttjenester AS Side: 17 av 96

18 Kopi av ferdigattest - Hammerstadgata 2 gnr 215 bnr 81 - rosjekt Leiligheter Hammerstadgata 4-6 rosjekt Leiligheter Hammerstadgata / / Oslo kommune lan- og bygningsetaten Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Side: 18 av 96

19 Overføring av kvarter i Oslo - inventarnr nnleie MOOS / / Forsvaret Hæren Oppsigelse av veier - plasser og SØF på Hauerseter - inventarnr og nnleie MOOS / / Forsvaret, Hæren rosjekt Akershus - perimetersikring Glacisgt - kontrakt oppdragsspesifikasjon EA-RB rosjekt Akershus - perimetersikring Glacisgt 2012/ / KF Entreprenør AS ntern protokoll - endring husleie Eiendomsforvaltningsportefølje for Forsvarsbygg Kampflybase X 2012/ / Trond Eliassen Side: 19 av 96

20 rosjekt Akershus - midlertidig stengning av Skippergata - kontrakt oppdragsspesifikasjon EA-RB rosjekt Akershus - midlertidig stengning av Skippergata 2012/ / KF Entreprenør AS Garantipolise - rosjekt Trondenes tskifting kjøle- og fryseanlegg MOHÅ Trondenes kjøkken messebygg tskifting av kjøle- og fryseanlegg 2012/ / GK Norge AS Søknad og CV - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Side: 20 av 96

21 Svarbrev, søknad mottatt - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Arbeidsavtale 01 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 rosjekt Akershus - sikringstiltak fase 2 - rammeavtale avrop 08- protokoll for endringsavtale EA01 rosjekt Akershus - sikringstiltak fase 2 X 2012/ / Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 21 av 96

22 rosjekt kontrakt Garantierklæring rosjekt Tak og fasadearbeid - Bygning 38 Akershus festning 2012/ / Malermester Harald Askautrud AS rosjekt Akershus - sikringstiltak fase 2 - rammeavtale avrop 08 - endringsavtale EA01 rosjekt Akershus - sikringstiltak fase / / Terramar AS Søknad og CV - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) - Strategisk planlegger Forsvarsbygg eiendom - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Strategisk planlegger - st. ref. ( ) - Strategisk planlegger Forsvarsbygg eiendom - st. ref / /2012 Side: 22 av 96

23 Svarbrev, søknad mottatt - Strategisk planlegger Forsvarsbygg eiendom - st. ref Strategisk planlegger Forsvarsbygg eiendom - st. ref / /2012 Oppsigelse av arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport nr verksettingsbrev til Forsvarsbygg 2012 VB 2012/ /2012 B Begrenset, iht. offl. 13, sikkerhetsl. 12 Forsvarsstaben Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Side: 23 av 96

24 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV - Rådgivere til kompetansesenteret for sikring av bygg - st. ref. ( ) - Rådgivere til kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivere til kompetansesenteret for sikring av bygg - st. ref. ( ) - Rådgivere til kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref / /2012 Side: 24 av 96

25 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivere til kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref Rådgivere til kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref / /2012 Fredriksvern verft - tilbud panel / materialer - inventar 0011 Fredriksvern verft - Anskaffelser under / /2012 Byggmakker Fredriksvern verft - treskuer til vegg utleielokale inventar 0011 Fredriksvern verft - Anskaffelser under / /2012 Byggmakker Signert korttidsleie - inventar og Samfunnslogen ib Bømoen - utleie diverse bygg / / Samfunnslogen ib Side: 25 av 96

26 Arbeidsavtale 11 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Avsalg kvalifisering kampflybaseprosjektet - debriefmøte - rosjekt Kontrakt lan- og prosjekteringsgruppe Konkurranse - prosjekt kontrakt plan- og prosjekteringsgruppe 2012/ / Sweco Norge AS Signert korttidsleie - inventar Voss Røde Kors Hjelpekorps Bømoen - utleie diverse bygg / / Voss Røde Kors Hjelpekorps Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Side: 26 av 96

27 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk nnhold og gjennomføring Standard for tilstandsanalyse av byggverk 2012/ / Standard Norge AS Vestengveien 5 Festetomt - Vestengveien 5 Kjeller - Etablissement / / roperitas as Arbeidsavtale 21 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 27 av 96

28 Fredriksten Festning - Signert endringsavtale 10 - kontrakt NFV - Fredriksten festning - Sikringstiltak 2012/ / Buer & Bratfoss AS Signert avtale - Konsulentbistand Oppdatering av biologisk mangfold 2012/ /2012 Asplan Viak AS Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 rosjekt Akershus - sikringstiltak fase 2 - protokoll for rammeavtale avrop 03 rosjekt Akershus - sikringstiltak fase 2 X 2012/ / Side: 28 av 96

29 Arbeidsavtale 24 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert korttidsleie - inventar og Norske Redningshunder distrikt Hordaland Bømoen - utleie diverse bygg / / Norske Redningshunder distrikt Hordaland rosjekt Akershus - sikringstiltak fase 2 - rammeavtale avrop 03 - til transportavtale til kontrakt rosjekt Akershus - sikringstiltak fase / / YT AS Bardufoss boliger - Endringsmelding 14 - seksmannsbolig - tendørs WS totalentreprise bygging Bardufoss - boliger - 2BO / / Storegga Entreprenør AS Side: 29 av 96

30 Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert avtale mellom Skifte eiendom og Voss Kajakk-klubb Bømoen - utleie diverse bygg / / Voss Kajakk-klubb Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Forkynning av krav om sak for jordskifteretten - sak HSØ - Vestre Viken HF - avhendingsoppdrag 2012/ /2012 Akershus og Oslo Jordskifterett Side: 30 av 96

31 Angående merking av ytre skytefeltgrense - Tømmerneset Avrop på rammeavtale med O-Sundquist 2012 / / / Sundquist GMFL / RTV lasthaller - Ferdigstillelse Trandum - plasthall - AK 2012/ / OB Wiik Arbeidsavtale 1 oktober2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert avtale om erverv av grunn til gang og sykkelvei Etablnr Stafsberg flyplassområde 2012/ / Hamar kommune Side: 31 av 96

32 Kopi av dokument fra vårt arkiv - gnr 95 bnr Lier Sykehus - Vestre Viken HF 2012/ /2012 Statens Kartverk Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 01 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert korttidsleie - inventar 0011 og ne S. Fretheim Bømoen - utleie diverse bygg / / ne S. Fretheim Side: 32 av 96

33 Trondenes Kjøkken Messe - Endringsmelding nr 01-B priskonsekvens MOHÅ Trondenes kjøkken messebygg tskifting av kjøle- og fryseanlegg 2012/ / GK Norge AS Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert korttidsleie - inventar 0008 og Lyn Ski Bømoen - utleie diverse bygg / / Lyn Ski Signert avtaledokument - Kontrakt Delprosjektleder/prosjekteringsleder Kapasitet for lading VB, Ramsund Ramsund - kapasitet for lading VB 2012/ / Norconsult AS Harstad Side: 33 av 96

34 Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert avrop mot rammeavtale taksering - prosjekt Jens Olsens gt i Tromsø Salg Lager Jens Olsens gate 6 Tromsø 2012/ / Troms Takst AS Oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Søknad og CV - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Side: 34 av 96

35 Søknad og CV m/vedlegg - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Tynjadalen - overtaking av brakke til bruk for Lærdal elveeigarlag Tønjumdalen / / Grunneigarane i Tynjadalen nnkalling til rettsmøte nnkjøpstjenester - Rammeavtale entreprenørtjenester - bygg og anlegg 2012/ /2012 Forliksrådet i Melhus Side: 35 av 96

36 Arbeidsgivers og -takers oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Geovekst Finnmark FDV - Regnskap 2011 og budsjett 2012 Geovekst Finnmark 2012/ / Statens Kartverk Tillatelse til tiltak for gnr 1 bnr 7 Blindveien Rygge Etabl nr Rygge hovedflystasjon - riving 2012/ /2012 Rygge kommune rosjekt Akershus - midlertidig stengning av Skippergata - kontrakt rosjekt Akershus - midlertidig stengning av Skippergata 2012/ / O.off., jf. offl. 21 Side: 36 av 96

37 rotokoll fra ferdigbefaring 27 september Riving Honningsvåg og Nordkapp 2012/ / Norconsult AS Analyse av vann - Gimlemoen SØF -miljøkart D N ALS Scandinavia - analyseresultater / / ALS Laboratory Group Norway AS Ramsund - miljøopprydding sjøsedimenter - Byggemøte nr Ramsund - miljøopprydding sjøsedimenter 2012/ / hht Liste Trondenes Kjøkken Messe - Endringsmelding nr 02 MOHÅ Trondenes kjøkken messebygg tskifting av kjøle- og fryseanlegg 2012/ / GK Norge AS Side: 37 av 96

38 Motorvognskade 7 juli åminnelse om sak NAFE - Trafikkuhell - Kjøretøy - Skade 2012/ /2012 Gjensidige Forsikring ASA Analyse av faststoff - Sola Land D N ALS Scandinavia - analyseresultater / / ALS Laboratory Group Norway AS Analyse av vann - Lørbern skytebane D N ALS Scandinavia - analyseresultater / / ALS Laboratory Group Norway AS rosjekt Ytelse- og stabilitetstest ehorte - endringspålegg nr 02 - signert tilleggsavtale Anskaffelse av bistand til test for ytelse og stabilitet ifm med innføring av ephorte 2012/ / Steria AS Side: 38 av 96

39 Signert utstillingsavtale - Jul på Karljohansvern 8 og 9 desember 2012 Karljohansvern - Arrangementsutleie og korttidsleie 2012/ /2012 Michael Ellingsen Bergen lufthavn Flesland - Gjennomføring av makeskifteavtale inngått i Tvist om avtaleforståelse og varsel om rettssak Makeskifte mellom Avinor og Forsvaret - Bergen lufthavn Flesland 2012/ / Avinor AS Signert kontrakt - Jul på Karljohansvern 8 og 9 desember 2012 Karljohansvern - Arrangementsutleie og korttidsleie 2012/ /2012 Lisbeth Næss Evensen Referat fra byggherremøte tvidelse kontorplasser Rød brakkerigg Heggelia - brakkerigg Heggelia - brakkerigg - innredning 2012/ / ihht Liste Side: 39 av 96

40 Analyse av vann - Nesje SØF D N ALS Scandinavia - analyseresultater / / ALS Laboratory Group Norway AS Analyse av vann - Miljøsanering - Steinkjersannan D N ALS Scandinavia - analyseresultater / / ALS Laboratory Group Norway AS Oppsigelse av arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Referat fra byggherremøte tvidelse kontorplasser Rød brakkerigg Heggelia - brakkerigg Heggelia - brakkerigg - innredning 2012/ / ihht liste Side: 40 av 96

41 Ferdigattest - gnr 125 bnr 2 - Haakonsvern 1 - Riving tekniske rom /anlegg MOVE - eiendomssaker / / Bergen kommune Arbeidsavtale 1 oktober 2012 ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Rustabakken 5 A - gnr 53 bnr 428 snr 1 - fremsendelse for godkjenning av salg Rustabakken 5 A - B - C og D - gnr 53 bnr Målselv kommune - boligsalg X 2012/ /2012 O.off., jf. offl Trond Eliassen Avgjørelse - Klage over avvisningsvedtak Klage på offentlig anskaffelse 2012/ / Konkurransetilsynet Side: 41 av 96

42 Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert avtale om overtakelse av bygg / anlegg på grn 53 bnr 27 i Storfjord Frøy-linjen - avvikling 2012/ / Larsen Geir Tore Trondenes Kjøkken Messe - Endringsmelding nr 03 MOHÅ Trondenes kjøkken messebygg tskifting av kjøle- og fryseanlegg 2012/ / GK Norge AS Arbeidsavtale 20 august 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 42 av 96

43 Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 43 av 96

44 Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 44 av 96

45 Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 45 av 96

46 Søknad og CV - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Arbeidsavtale 1 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 46 av 96

47 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 15 oktober 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 19 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 47 av 96

48 Søknad og CV - Leder utleieservice markedsområde Østlandet - st. ref. ( ) - Leder utleieservice markedsområde Østlandet Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Leder utleieservice markedsområde Østlandet - st. ref. ( ) - Leder utleieservice markedsområde Østlandet Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Leder utleieservice markedsområde Østlandet Forsvarsbygg utleie - st. ref Leder utleieservice markedsområde Østlandet Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Vitnemål/kar.utskrift * - Leder utleieservice markedsområde Østlandet - st. ref. ( ) - Leder utleieservice markedsområde Østlandet Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Side: 48 av 96

49 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 49 av 96

50 Arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale ersonalmappe 2012/ / off., jf. offl. 13 Kommandoplass Gamvik i Gamvik kommune - fullmakt og signert oppdragsprotokoll DSB Gamvik - sikring av bunkers på eiendom gnr 5 bnr 1 fnr 79 i Gamvik kommune 2012/ / Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Side: 50 av 96

51 Renovering av innvendige vegger - gulv og tak MO Nord Avrop mot rammeavtale på entreprenørtjenester med Bygg-og Malermesteren AS 2012/ /2012 Bygg og Malermesteren as Oppfølgingsplan ved sykmelding ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Signert oppdragsavtale - salg Jens Olsensgate 6 gnr 200 bnr 2224 i Tromsø kommune Salg Lager Jens Olsens gate 6 Tromsø 2012/ / DnB NOR Eiendom Tromsø Arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Side: 51 av 96

52 Arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Signert endringsavtale 04 rev 01 - kontrakt prosjekt / Diverse rivearbeider i Vestfold og Oslo Karljohansvern i Horten - riving / sikring / / AF Decom AS Arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 52 av 96

53 Arbeidsavtale 18 august 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Tilbuder Vestre Strandbatteri - YT AS Tilbuder Vestre Strandbatteri 2012/ / YT AS Signert endringsavtale 06 rev nr 01 - kontrakt prosjekt / Diverse rivearbeider i Vestfold og Oslo Karljohansvern i Horten - riving / sikring / / AF Decom AS Side: 53 av 96

54 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Søknad og CV - Leder for kompetansesenteret for sikring av bygg - st. ref. ( ) - Leder for kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Leder for kompetansesenteret for sikring av bygg - st. ref. ( ) - Leder for kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Leder for kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref Leder for kompetansesenteret for sikring av bygg Forsvarsbygg futura - st. ref / /2012 Side: 54 av 96

55 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Søknad og CV - Driftstekniker - tømrer Markedsområde nord - st. ref. ( ) - Driftstekniker - tømrer Markedsområde nord Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Driftstekniker - tømrer Markedsområde nord - st. ref. ( ) - Driftstekniker - tømrer Markedsområde nord Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Side: 55 av 96

56 Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker - tømrer Markedsområde nord Forsvarsbygg utleie - st. ref Driftstekniker - tømrer Markedsområde nord Forsvarsbygg utleie - st. ref / /2012 Anleggsrapport og avviksmelding uke 41 Storskardet Miljøopprydning - Storskardet skytebane 2012/ /2012 mplenia Miljø AS Høybuktmoen - mannskapsforlegning Referat fra byggemøte nr Høybuktmoen - mannskapsforlegning 2FM60098 / Høybuktmoen - mannskapsforlegning - nnredning 2012/ / Multiconsult AS Tromsø Offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen - betydning for innkjøpere av renholdstjenesten Godkjenningsordning i renholdsbransjen 2012/ / Forsvarsdepartementet Side: 56 av 96

57 SK4 - Adkomst til eiendom i Kvivika MOVE - eiendomssaker / / Statnett SF Oversendelse av kontrakter for kjøp av to parseller av gnr 70 bnr 1 Batteriveien 1 i Frogn Regulering / salg parseller Drøbak 2012/ / Frogn kommune Avtaledokument FLO/V-MAR BD Vågedalen - VB belysning i dokker 2012/ /2012 Forsvarets logistikkorganisasjon Vedrørende leieavtale for lagring av militært materiell på Østgård - gnr 31 bnr 3 i Sørreisa kommune MONO - Eiendomssaker / /2012 Arne Østgård Side: 57 av 96

58 Søknad og CV - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Side: 58 av 96

59 Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat - st. ref. ( ) - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat Forsvarsbygg utvikling - st. ref / /2012 Side: 59 av 96

60 Signert endringsavtale EO-03 - kontrakt prosjekt Riving av bygg på Madla i Stavanger kommune - trinn 2012/ / AF Decom AS Verditakst over lagerbygg - Jens Olsens gt 6 gnr 200 bnr 2224 og Troms kommune Salg Lager Jens Olsens gate 6 Tromsø 2012/ / Troms Takst AS Oppsigelse av arbeidsavtale 1 august 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Signert avtaledokument - kontrakt prosjekt Riving Engenes Meldestasjon Riving Engenes Meldestasjon i bestad kommune 2012/ / AF Decom AS Side: 60 av 96

61 Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 61 av 96

62 Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 62 av 96

63 Vitnemål/kar.utskrift * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 63 av 96

64 Attest * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Søknad og CV - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - Systemforvaltere - st. ref. ( ) - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Side: 64 av 96

65 Svarbrev, søknad mottatt - Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Systemforvaltere Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale ersonalmappe 2010/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 65 av 96

66 Oversendelse av dokument - Rapport intern hendelse Leverandørklareringsprosess / / MEK Consult AS Forbedringer i husleiemodellen - møter med modellens viktigste aktører verksettingsbrev til Forsvarsbygg 2012 VB 2012/ / Forsvarsdepartementet Arbeidsavtale 10 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 24 august 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 66 av 96

67 Bestilling av oppdrag - Vedlikehold tilknyttet skilting Store Haraåsen - vernesoner og yttergrenser Rødsmoen MOØ - Grenseskilting Rødsmoen øvingsfelt X 2012/ /2012 Arne Kjetil Klevgård Arbeidsavtale 5 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 10 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Side: 67 av 96

68 Bestilling av oppdrag - Vedlikehold tilknyttet skilting på Rødsmoen og Regionfelt Østlandet MOØ - Grenseskilting Rødsmoen øvingsfelt N 2012/ / Arne Kjetil Klevgård Arbeidsavtale ersonalmappe 2012/ / off., jf. offl. 13 Oppsigelse av arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / off., jf. offl. 13 Arbeidsavtale 27 august 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl. 13 Side: 68 av 96

69 Arbeidsavtale 1 september 2012 Sommervikarer / korttidsvikarer - arbeidsavtaler / / off., jf. offl Høybuktmoen - kjøkken/messebygg Signert endringsavtale nr Høybuktmoen - kjøkken/messebygg - 2FM / / Roald Johansen AS Høybuktmoen - kjøkken/messebygg signert endringsavtale nr Høybuktmoen - kjøkken/messebygg - 2FM / / Roald Johansen AS Høybuktmoen - kjøkken/messebygg signert endringsavtale nr Høybuktmoen - kjøkken/messebygg - 2FM / / Roald Johansen AS Side: 69 av 96

70 Storskardet skytebane - Referat fra byggemøte Miljøopprydning - Storskardet skytebane 2012/ /2012 lanstyring AS rosjekt nr Sikringsanlegg GH kontorbygg Bardufoss - anskaffelsesprotokoll Bardufoss - administrasjonsbygg GH - 2AS Adm bygg GH - utvendig infrastruktur brukerbehov X 2012/ / Møtereferat - særmøte 01 - koordinering HDH og HDH nfra Haakonsvern infrastruktur helikopterdetasjement (HDH) - 2BS / / O.off., jf. offl. 21 hht liste Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 70 av 96

71 Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 71 av 96

72 Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 72 av 96

73 Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Attest * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Side: 73 av 96

74 Vitnemål/kar.utskrift * - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / / Søknad og CV - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Søknad og CV m/vedlegg - rosjektleder - st. ref. ( ) - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref rosjektleder Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref / /2012 Side: 74 av 96

Journaldato: 17.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 17.10.2012

Journaldato: 17.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 17.10.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 07.11.2012 nnhold: Søknad og CV - Administrasjonskonsulent på Rygge - vikariat

Detaljer

Journaldato: 16.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 16.10.2012

Journaldato: 16.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 16.10.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J - Journalført 07.11.2012 nnhold: Søknad og CV - Serviceleder renhold markedsområde Oslo

Detaljer

Journaldato: 11.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.10.2012. Dok.

Journaldato: 11.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 30.10.2012 2FM60128- Bardufoss - befalsforlegning. Oversendelse av beslutningsunderlag

Detaljer

Offentlig journal. 2455209 - Bardufoss - administrasjonsbygg GIH - Ref. byggemøte nr 23 2012/3044-1 34380/2012 UNORD/HEIKJE 24.10.2012 03.10.

Offentlig journal. 2455209 - Bardufoss - administrasjonsbygg GIH - Ref. byggemøte nr 23 2012/3044-1 34380/2012 UNORD/HEIKJE 24.10.2012 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: 2455209 - Bardufoss - administrasjonsbygg GH - Ref. byggemøte nr 23 2455209 - Bardufoss -

Detaljer

Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: 451 UØST/KOLEIV. Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 407 SESØR/NORTRO

Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: 451 UØST/KOLEIV. Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 407 SESØR/NORTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: Prosjekt 2445057 Rena HRF - garasjer - protokoll for endringsavtale - EA 24 - kontraktsnr

Detaljer

Journaldato: 24.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 02.10.2012. Dok.

Journaldato: 24.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 02.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2455324 - Reitan FOH - prioriterte sikringstiltak - referat fra

Detaljer

Journaldato: 19.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 01.10.2012. Dok.

Journaldato: 19.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 01.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 07.11.2012 Bekreftelse på benyttelse av fastpristilbud på flising 5176321

Detaljer

Journaldato: 10.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført

Journaldato: 10.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,U,,N, Status: J - Journalført 30.10.2012 Prosjekt 2435028 kontrakt 430210 endringsavtale EA28 protokoll

Detaljer

Forsvarsbygg 10082012. Offentlig journal. Periode:06082012 -

Forsvarsbygg 10082012. Offentlig journal. Periode:06082012 - Offentlig journal Periode:06082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/02010-25 Dok.dato: 31072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Ullensaker

Detaljer

Journaldato: 23.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 05.10.2012. Dok.

Journaldato: 23.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 05.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2495483 Plasthall RTV - Meddelelse om kontraktsinngåelse 2495483

Detaljer

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:13092012 -

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:13092012 - Offentlig journal Periode:13092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01098-80 Dok.dato: 20082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: AF Decom

Detaljer

Journaldato: 29.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 13.10.2012. Dok.

Journaldato: 29.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 13.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 14.11.2012 nnhold: Storåsveien 16 snr 3 - signert oppgjørsinstruks fra selger

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Journaldato: 09.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.03.2011. Dok.

Journaldato: 09.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 30.10.2012 nnhold: Lønnsmelding Personalmappe N 2010/2087-5 15996/2011 30.03.2011

Detaljer

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2455234 - Skjold - fornyelse befalsmesse - 450536 generalentreprise

Detaljer

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 -

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 - Offentlig journal Periode:02082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00411-27 Dok.dato: 05032002 Grad: U 0 Par.: I Fra: 3RW Arkitekter

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:05092012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:05092012 - Offentlig journal Periode:05092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05382-256 Dok.dato: 30082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: ES Elektro

Detaljer

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011 Forsvarsbygg utvikling nord Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca hundre små og store

Detaljer

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok.

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 trangeringsprotokoll 120102 Hetlevikåsen 21 23 25 27 inv 0320

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 481 KFBLS/LANFIN

Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 481 KFBLS/LANFIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: Evalueringsreferat nr 8 - Plan- og prosjekteringsgruppe - Prosjekt 5000220 - Kontrakt 852003

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:03092012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:03092012 - Offentlig journal Periode:03092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-391 Dok.dato: 30082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Oslo kommune

Detaljer

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 14.11.2012 2455219 - Ramnes - infrastruktur med mer - 2Ø60152 - svar E-melding

Detaljer

Journaldato: 26.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 05.06.2012. Dok.

Journaldato: 26.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 05.06.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,,N, Status: J - Journalført 07.11.2012 Fratredelse ved oppnådd pensjonsalder - Administrative forhold

Detaljer

Forsvarsbygg 16082012. Offentlig journal. Periode:13082012 -

Forsvarsbygg 16082012. Offentlig journal. Periode:13082012 - Offentlig journal Periode:13082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00996-90 I Fra: Prosjekttjenester AS Sak: 112264 Gjesdal lager

Detaljer

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:03082012 -

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:03082012 - Offentlig journal Periode:03082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-197 Dok.dato: 03052012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Netco

Detaljer

Forsvarsbygg 15082012. Offentlig journal. Periode:09082012 -

Forsvarsbygg 15082012. Offentlig journal. Periode:09082012 - Offentlig journal Periode:09082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/02571-2 Dok.dato: 23072012 Grad: F 2 Par.: 13 I Fra: Forsvarets

Detaljer

Forsvarsbygg 30082012. Offentlig journal. Periode:27082012 -

Forsvarsbygg 30082012. Offentlig journal. Periode:27082012 - Offentlig journal Periode:27082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-123 Dok.dato: 17082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: BER Bygg

Detaljer

Forsvarsbygg 01082012. Offentlig journal. Periode:27072012 -

Forsvarsbygg 01082012. Offentlig journal. Periode:27072012 - Offentlig journal Periode:27072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01411-584 Dok.dato: 12072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: K9-gruppen

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013 Pr 28.5.13 GSV: Kjøkken- messebygg Høybuktmoen, ferdig 2011 Bygget for spesialisering og helhet Ca 1500

Detaljer

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:11092012 -

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:11092012 - Offentlig journal Periode:11092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00267-166 Dok.dato: 01022012 Grad: U 0 Par.: U Til: Leverandører

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:28082012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:28082012 - Offentlig journal Periode:28082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01098-77 Dok.dato: 24082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Klima-

Detaljer

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 -

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 - Offentlig journal Periode:23072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00482-137 Dok.dato: 16072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:04092012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:04092012 - Offentlig journal Periode:04092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2006/00405-17 Dok.dato: 02092012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sortland

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:30082012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:30082012 - Offentlig journal Periode:30082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01041-164 Dok.dato: 29082012 Grad: U 0 Par.: U Til: Akershus

Detaljer

Forsvarsbygg 30082012. Offentlig journal. Periode:24082012 -

Forsvarsbygg 30082012. Offentlig journal. Periode:24082012 - Offentlig journal Periode:24082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-122 Dok.dato: 17082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: BER Bygg

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

RAMMEAVTALE: VIKARTJENESTER Side 1 av 5 LEVERINGSTID OG BETINGELSER

RAMMEAVTALE: VIKARTJENESTER Side 1 av 5 LEVERINGSTID OG BETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandøren skal ved mottak av forespørsel

Detaljer

Forsvarsbygg 09072012. Offentlig journal. Periode:04072012 -

Forsvarsbygg 09072012. Offentlig journal. Periode:04072012 - Offentlig journal Periode:04072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02912-212 Dok.dato: 12062012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Åmot kommune

Detaljer

Forsvarsbygg 18072012. Offentlig journal. Periode:13072012 -

Forsvarsbygg 18072012. Offentlig journal. Periode:13072012 - Offentlig journal Periode:13072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00332-515 Dok.dato: 11072012 Grad: UO 2 Par.: 20, 1 a I Fra:

Detaljer

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:12092012 -

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:12092012 - Offentlig journal Periode:12092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-397 Dok.dato: 08022011 Grad: U 0 Par.: Huseby / HMKG

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 - Offentlig journal Periode:18092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05240-87 Dok.dato: 06092012 Grad: U 0 Par.: U Til: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:31082012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:31082012 - Offentlig journal Periode:31082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02912-215 I Fra: Åmot kommune Sak: Rena leir - Biobrenselanlegg

Detaljer

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:07092012 -

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:07092012 - Offentlig journal Periode:07092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00309-69 Dok.dato: 14082012 Grad: U 0 Par.: U Til: Statsbygg

Detaljer

Forsvarsbygg 24072012. Offentlig journal. Periode:19072012 -

Forsvarsbygg 24072012. Offentlig journal. Periode:19072012 - Offentlig journal Periode:19072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-379 Dok.dato: 06072012 Grad: U 0 Par.: U Til: NLI Contracting

Detaljer

Forsvarsbygg 17072012. Offentlig journal. Periode:12072012 -

Forsvarsbygg 17072012. Offentlig journal. Periode:12072012 - Offentlig journal Periode:12072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01890-418 Dok.dato: 23052012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 28082012. Offentlig journal. Periode:21082012 -

Forsvarsbygg 28082012. Offentlig journal. Periode:21082012 - Offentlig journal Periode:21082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01411-586 Dok.dato: 27072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Goffeng

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:29082012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:29082012 - Offentlig journal Periode:29082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00698-359 Dok.dato: 23082012 Grad: U 0 Par.: U Til: Politidirektoratet

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:19092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:19092012 - Offentlig journal Periode:19092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00309-70 Dok.dato: 10092012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester

Detaljer

Forsvarsbygg 12072012. Offentlig journal. Periode:09072012 -

Forsvarsbygg 12072012. Offentlig journal. Periode:09072012 - Offentlig journal Periode:09072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-378 Dok.dato: 28062012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Oslo kommune

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:23082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:23082012 - Offentlig journal Periode:23082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01041-163 I Fra: Akershus og Oslo jordskifterett Sak: 5173083

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:10092012 -

Forsvarsbygg 18092012. Offentlig journal. Periode:10092012 - Offentlig journal Periode:10092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-124 U Til: Statens kartverk Sak: 5173108 Kjeller Gård

Detaljer

Forsvarsbygg 16082012. Offentlig journal. Periode:14082012 -

Forsvarsbygg 16082012. Offentlig journal. Periode:14082012 - Offentlig journal Periode:14082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00482-138 U Til: Statens kartverk Sak: 5172155 Fredrikstad

Detaljer

Forsvarsbygg 20082012. Offentlig journal. Periode:15082012 -

Forsvarsbygg 20082012. Offentlig journal. Periode:15082012 - Offentlig journal Periode:15082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00267-217 Dok.dato: 10082012 Grad: U 0 Par.: U Til: Ihht adresseliste

Detaljer

Forsvarsbygg 05072012. Offentlig journal. Periode:02072012 -

Forsvarsbygg 05072012. Offentlig journal. Periode:02072012 - Offentlig journal Periode:02072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00680-39 Dok.dato: 26062012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Fornyings-

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2017 Søknad av 16.08.16 fra Storfjord kommune om fradeling

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 19984/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 11.07.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 19984/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 11.07.14 Side 1 13/2495-1 U Datert: 14.11.13 Arkivkode:601 S.ansv: FTJ.FTJ.GLOHEI Til: ROALD LARSEN AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BLIKKENSLAGER - TAKVEDLIKEHOLD Innhold: RAMMEAVTALE BLIKKENSLAGER - TAKVEDLIKEHOLD

Detaljer

Dok.dato: 12.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 12.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 15.04.2013.

Dok.dato: 12.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 12.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 15.04.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2013 Mellombels arbeidsavtale medisinsk klinikk, medisinsk avd NSH - Arbeidsforhold 2013/468-6 10811/2013 12.04.2013

Detaljer

Forsvarsbygg 06072012. Offentlig journal. Periode:03072012 -

Forsvarsbygg 06072012. Offentlig journal. Periode:03072012 - Offentlig journal Periode:03072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00267-215 U Til: AS Bygganalyse Sak: Teknisk kvalitetssikring

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Forsvarsbygg 10072012. Offentlig journal. Periode:05072012 -

Forsvarsbygg 10072012. Offentlig journal. Periode:05072012 - Offentlig journal Periode:05072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01074-7 Dok.dato: 13062012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 I Fra:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 42/5 - Sydengveien 186 Søknad om VA

Detaljer

Forsvarsbygg 13072012. Offentlig journal. Periode:10072012 -

Forsvarsbygg 13072012. Offentlig journal. Periode:10072012 - Offentlig journal Periode:10072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01380-80 Dok.dato: 01072012 Grad: NR 3 Par.: C-M(55) I Fra:

Detaljer

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 -

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 - Offentlig journal Periode:17072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-195 Dok.dato: 24062012 Grad: U 0 Par.: U Til: Eidsiva

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2017 Referat fra befaring av kommunale veier 15.05.2017. Hovedplan

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til avtale for eiendommen 1942/15/ / /

Offentlig journal. Utkast til avtale for eiendommen 1942/15/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2016 nnhold: tkast til avtale for eiendommen 1942/15/139 Eiendommen 1942/15/139 2016/1460-1 10147/2016 Knut Toralf Nygård

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: HV-S-1,HV-EEN- 07.09.2017 Møte på Fredrikstad Brannstasjon - brannvann til Prinsebakken Søknad om dispensasjon og

Detaljer

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2014 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Bosetting av flyktninger O

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2011 nnhold: Planoppstart området nedre Hatteng - melding om befaring Sentrumsplan

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca

Detaljer

Offentlig journal. Hjelpemidler under ferie på Hvaler 2016/ /

Offentlig journal. Hjelpemidler under ferie på Hvaler 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-08.05, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2016 nnhold: Hjelpemidler under ferie på Hvaler Hjelpemidler i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8403 Byggeledelse Bardufoss og Sør-Troms Kontrakt 450805 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av aktuelle bygg-

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, avslag SML - midler

Detaljer

Offentlig journal. SV: Forlenget ettersyn LN-OLO fører til redusert kapasitet på back-up. Oppdatering 23. Juni. Beredskapsavbrudd RW

Offentlig journal. SV: Forlenget ettersyn LN-OLO fører til redusert kapasitet på back-up. Oppdatering 23. Juni. Beredskapsavbrudd RW Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2017-2.7.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2017 nnhold: SV: Forlenget ettersyn LN-OLO fører til redusert kapasitet på back-up. Oppdatering 23.

Detaljer

Dok.dato: Vedrørende søknad om utslippstillatelse fra gnr. 175, bnr.79 og gnr.175, bnr.77 i Nore og Uvdal kommune. Dok.dato:

Dok.dato: Vedrørende søknad om utslippstillatelse fra gnr. 175, bnr.79 og gnr.175, bnr.77 i Nore og Uvdal kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.03.2017 Tillatelse til tiltak - Ny hytte og avløpsanlegg -188/1 T M18 - Seterdalen Ny hytte og utslipp Seterdalen

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2011 Arbeidsavtale datert 220811 ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 Paul Erik Svendsen Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01.

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2013-6.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Møretun og tilpassninger for endring i bruk Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012

Detaljer

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2009 Oversendelse av oppfølgingsplan ersonalmappe - 2009/3255-6 41769/2009 07.12.2009 LYSOLBO/AK

Detaljer

Forsvarsbygg 19072012. Offentlig journal. Periode:16072012 -

Forsvarsbygg 19072012. Offentlig journal. Periode:16072012 - Offentlig journal Periode:16072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-194 U Til: Netco AS Sakstittel er avskjermet 2182004

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon - og byggetillatelse - stikkledning for VA - gnr 53 bnr 320 - Vesterøy 2014/1903-5 19390/2014 25.09.2014 05.01.

Offentlig journal. Dispensasjon - og byggetillatelse - stikkledning for VA - gnr 53 bnr 320 - Vesterøy 2014/1903-5 19390/2014 25.09.2014 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.01-04.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.01.2016 nnhold: Dispensasjon - og byggetillatelse - stikkledning for VA - gnr 53

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte 13.02.12. Styremøte 13.02.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/113-1 652/2012 06.02.2012 29.03.

Offentlig journal. Innkalling til styremøte 13.02.12. Styremøte 13.02.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/113-1 652/2012 06.02.2012 29.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2012-18.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2012 nnhold: nnkalling til styremøte 13.02.12 Styremøte 13.02.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/113-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2013 Høring - søknad om deling gnr 1942/73/8 Søknad om deling av gnr 1942/73/8

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Forsvarsbygg 02082012. Offentlig journal. Periode:30072012 -

Forsvarsbygg 02082012. Offentlig journal. Periode:30072012 - Offentlig journal Periode:30072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00332-507 Dok.dato: 06022012 Grad: NR 3 Par.: C-M(55) U Til:

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.07-20.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.07.2016 Viktig sak om fremkommelighet Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/174-12

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.09.2011 nnhold: Arbeidsavtale 29,11% ved Sonjatun sykehjem til 11.12.11

Detaljer

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok.

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Vedtak - tilsetting Flyktningkonsulent 2015/186-5 2956/2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08-06.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.08.2015 nnhold: Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: HV-S-1,HV-EEN- 15.09.2017 Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt 53/344, 53/345 og 53/349 Vedtak om eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/436-4 1080/2012 20.03.2012 04.05.2012. Leie av kontorplass på fredager

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/436-4 1080/2012 20.03.2012 04.05.2012. Leie av kontorplass på fredager Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2012 Sluttattest ersonal 2011/436-4 1080/2012 04.05.2012 20.03.2012 Leie av kontorplass på fredager

Detaljer