Forsvarsbygg Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg 10082012. Offentlig journal. Periode:06082012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 2004/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Ullensaker kommune Sak: Nordkisa stabbur og garasje Rammetillatelse- og igangsettingstillatelse - Miljøsanering og riving av 2 stk bygninger - Skrythagen 24 Nordkisa Saksansv: SE / SESØR / ARNPAL Saksbeh: SE / SESØR / ARNPAL 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Vadsø kommune Sak: Vadsø boligsalg Grunnforurensning ved Kanabakken 2 i Vadsø kommune - oversendelse av miljøteknisk notat Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2007/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Birger Mietinen AS Sak: Vadsø boligsalg Tilbud på fjerning av forurensede masser fra Kanabakken 2 Saksansv: SE / SENORD / MADTOR Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN 2008/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokatfirmaet Thallaug Sak: Hjerkinn PRO - tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt - delprosjekt bygg og anlegg Hjerkinn PRO - Signert endringsavtale E001 mot kontrakt for Hjerkinnhus hotell AS Saksansv: U / ØST / MARAND Saksbeh: U / ØST / MIKMAR Side1

3 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Tilbyderne Sak: Jørstadmoen - befalsforlegning Jørstadmoen - Befalsforlegninger - Utomhus Entreprise - Meddelesskriv Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / SUNIVA 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: YIT AS Sak: AVA - øst AVA Rygge - Utkvittert mangelliste fra ferdigbefaring Saksansv: U / ØST / FJEROA Saksbeh: U / ØST / TUPSTA 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Delvis innvilget Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: U / NORD / GRIKN1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 Side2

4 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Innvilget Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: U / NORD / FAGTO1 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Innvilget Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: SE / SENORD / SOMHEL 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Innvilget Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: UTL / MONO / BLEJON 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Avisa Nye Troms Sak: Innsynsbegjæringer Svar på innsynsbegjæring Avslått Saksansv: FTJ / ARK / MALELL Saksbeh: U / NORD / LOVOYS Side3

5 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Fylkesmannen i Troms Sak: Miljøopprydning Olavsvern Oversendelse av sluttrapport og søkanad om avslutning av lokalitet - sedimentopprydding ved Olavsvern Orlogsstasjon Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: F / MILJØ / SPACAM 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Kongsvinger kommune Sak: Kongsvinger festning - etablering av strandpromenade over forterreng Høring / uttalelse vedr gjenetablering av bom over skjæret ved Kongsvinger festning Saksansv: NAFE / SF / FJEJON Saksbeh: NAFE / SF / FJEJON 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ola Tronrud AS Sak: Tomt Eggemoen Prosjekt nr salg av gnr 92 bnr 174 i Ringerike kommune til Ola Tronrud AS Saksansv: SE / SESØR / HELHAR Saksbeh: SE / SESØR / HELHAR 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsk Sanerings Service AS Sak: Rive / sikre Bodø hovedflystasjon 2012 Signert avtale - Rive / sikre Bodø HF og Reitan kontrakt Saksansv: SE / SENORD / ENGJAN Saksbeh: SE / SENORD / ENGJAN Side4

6 2010/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 U Til: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sak: DSB Dokumentasjon - anlegg for arkivmessig bevaring Oversendelse av 8 x 2 nye kopier av dokumentasjonsrapporter DSB-anlegg Saksansv: NAFE / RÅDG / HAMERL Saksbeh: NAFE / RÅDG / HAMERL 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Rørleggermester Kai G Almeli AS Sak: Trandum rørledning Prosessvannledning Trandum - Besparelser endret kapasitet i pkt C Saksansv: U / ØST / DAHOLA Saksbeh: U / ØST / BJOANN 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Skipnes kommunikasjon AS Sak: Innkjøpstjenester - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriell Aksept på pristilbud byggrapport rehbilitering forlegninger Terningmoen Saksansv: UTL / E-TJ / VESMAY Saksbeh: U / ØST / ENETRO 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Byggteam Bodø Sak: Miljøtiltak på Nes fort Månedsrapportering - SHA - helse - sikkerhet - arbeidsmiljø Nes fort Saksansv: SE / SENORD / ERIARN Saksbeh: SE / SENORD / ERIARN Side5

7 2011/ Dok.dato: Grad: B 2 Par.: 13 I Fra: Forsvarsdepartementet Sak: Akershus Ledelsesbygg - klargjøring for Forsvarsstaben Tekniske endringer i SOA-Prosjektet samt møtereferat Akershus Ledelsesbygg - klargjøring for Forsvarsstaben Saksansv: U / OSLO / KAMKJE Saksbeh: U / OSLO / KAMKJE 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvaret Informasjons- og kommunikasjonstjenester Sak: Bruk av Statnetts reservedriftssentral Utvidelse og ombygging av Statsnetts reservedriftssentral i 1001 Saksansv: UTL / E-TJ / OVEVID Saksbeh: UTL / E-TJ / OVEVID 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ark. Atle Dahl As Sak: MOOS - Nabovarsel MO Oslo 2012 Nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr 29 bnr 427 Gamle Hovsetervei Oslo Saksansv: UTL / MOOS / NORODD Saksbeh: UTL / MOOS / NORODD 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Andøy kommune Sak: Støa Boligsalg Andenes Vedr salg av boliger i Støa - oversendelse av tinglyst skjøte Saksansv: SE / SENORD / GOTRAN Saksbeh: SE / SENORD / GOTRAN Side6

8 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Attest * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG Side7

9 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Attest * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Attest * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG Side8

10 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Attest * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG Side9

11 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Saksansv: FTJ / ARK / AKEDAG Saksbeh: FTJ / ARK / AKEDAG 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: Klagenemnda for offentlige anskaffelser - KOFA - Sweco AS Sak 2012/ KOFA - Sweco Norge AS - Forsvarsbygg Saksansv: F / ADV / BRASTE Saksbeh: F / ADV / BRASTE Side10

12 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13 U Til: Advokatene MNA Christian Wiig og co AS Sak: Kampflybase Ørland - Innløsing av eiendom - Geir Ketil Volden Kampflybase Ørland - Innløsing av eiendom Saksansv: K / ES / LANFIN Saksbeh: F / ADV / OLSVID 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev - søknad mottatt - Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side11

13 2012/ Sak: Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - Materialforvalter Renhold Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev søknad mottatt - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side12

14 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev søknad mottatt - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Fagingeniør Bygg - Forsvarsbygg markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Driftstekniker Markedsområde Nord - Høybuktmoen/Kirkenes Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - Driftstekniker Markedsområde Nord - Høybuktmoen/Kirkenes Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side13

15 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Driftstekniker Markedsområde Nord - Høybuktmoen/Kirkenes Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Markedsområde Nord - Høybuktmoen/Kirkenes Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Driftstekniker Markedsområde Nord - Høybuktmoen/Kirkenes Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - Driftstekniker Markedsområde Nord - Høybuktmoen/Kirkenes Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Søknad for stilling - OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Avskjermet Side14

16 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Søknad for stilling - OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref CV for stilling - OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref CV for stilling - OK Prosjektleder vedlikehold Markedsområde Oslo - st. ref Avskjermet Side15

17 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Serviceleder vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Serviceleder vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Serviceleder vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Serviceleder vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Serviceleder vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Serviceleder vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side16

18 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side17

19 2012/ Sak: (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Driftstekniker vertskapsservice, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Serviceansvarlig leirmedarbeider, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Serviceansvarlig leirmedarbeider, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Serviceansvarlig leirmedarbeider, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Serviceansvarlig leirmedarbeider, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Serviceansvarlig leirmedarbeider, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Serviceansvarlig leirmedarbeider, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side18

20 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Ansvarlig elektroniske sikringstjenester, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Ansvarlig elektroniske sikringstjenester, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Ansvarlig elektroniske sikringstjenester, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Ansvarlig elektroniske sikringstjenester, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Ansvarlig elektroniske sikringstjenester, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Ansvarlig elektroniske sikringstjenester, Markedsområde Oslo Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Jurister - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side19

21 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Attest * - (OK) Jurister - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Attest * - (OK) Jurister - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Attest * - (OK) Jurister - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Attest * - (OK) Jurister - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side20

22 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Søknad for stilling - (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Søknad for stilling - (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Avskjermet Side21

23 2012/ Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref CV for stilling - (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref CV for stilling - (OK) Jurister Forsvarsbygg futura - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Søknad for stilling - (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side22

24 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) Forsvarsbygg utvikling - st. ref CV for stilling - (OK) Prosjektleder region Øst (Rygge) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Søknad for stilling - (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet Side23

25 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Søknad for stilling - (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref CV for stilling - (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref CV for stilling - (OK) Prosjektleder region Øst (Hamar/Rena) Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet Side24

26 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Rådgiver skytefeltinstallasjoner/målmateriell - region Øst Forsvarsbygg utvikling - st. ref Søknad for stilling - (OK) Rådgiver skytefeltinstallasjoner/målmateriell - region Øst Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Rådgiver skytefeltinstallasjoner/målmateriell - region Øst Forsvarsbygg utvikling - st. ref CV for stilling - (OK) Rådgiver skytefeltinstallasjoner/målmateriell - region Øst Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Serviceansvarleg driftsteknikar marknadsområde Vest Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Serviceansvarleg driftsteknikar marknadsområde Vest Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Serviceansvarleg driftsteknikar marknadsområde Vest Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Serviceansvarleg driftsteknikar marknadsområde Vest Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side25

27 2012/ Sak: (OK) Serviceansvarleg driftsteknikar marknadsområde Vest Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Serviceansvarleg driftsteknikar marknadsområde Vest Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Prosjektleiar i Bodø Forsvarsbygg utvikling - st. ref Søknad for stilling - Prosjektleiar i Bodø Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Prosjektleiar i Bodø Forsvarsbygg utvikling - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleiar i Bodø Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Prosjektleiar i Bodø Forsvarsbygg utvikling - st. ref CV for stilling - Prosjektleiar i Bodø Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet Side26

28 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Søknad for stilling - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side27

29 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side28

30 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref CV for stilling - (OK) Prosjektleiar region vest, Stavanger Forsvarsbygg utvikling - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side29

31 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side30

32 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side31

33 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Attest * - Sommarjobbar på Oscarsborg festning - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Attest * - Sommarjobbar på Oscarsborg festning - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side32

34 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side33

35 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side34

36 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref CV for stilling - Sommarjobbar på Oscarsborg festning Forsvarsbygg nasjonale festningsverk - st. ref Avskjermet Side35

37 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref Søknad for stilling - (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref Attest * - (OK) Analytisk økonomirådgiver - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref CV for stilling - (OK) Analytisk økonomirådgiver Forsvarsbygg - st. ref Avskjermet Side36

38 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Ansvarlig elektroniske sikringssystemer-markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Søknad for stilling - (OK) Ansvarlig elektroniske sikringssystemer-markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: (OK) Ansvarlig elektroniske sikringssystemer-markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - (OK) Ansvarlig elektroniske sikringssystemer-markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: (OK) Ansvarlig elektroniske sikringssystemer-markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref CV for stilling - (OK) Ansvarlig elektroniske sikringssystemer-markedsområde Oslofjord Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side37

39 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Attest * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Attest * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Attest * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side38

40 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Attest * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side39

41 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side40

42 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side41

43 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side42

44 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb energitenestar - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side43

45 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Søknad for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side44

46 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side45

47 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side46

48 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet 2012/ CV for stilling - Sommarjobb energitenestar Forsvarsbygg utleie - st. ref Avskjermet Side47

49 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb hos arkivtenester - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Attest * - Sommarjobb hos arkivtenester - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Vitnemål/kar.utskrift * - Sommarjobb hos arkivtenester - st. ref. ( ) - - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Attest * - Sommarjobb hos arkivtenester - st. ref. ( ) - - Avskjermet Side48

50 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet Side49

51 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet Side50

52 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet Side51

53 2012/ Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref CV for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref CV for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref CV for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref CV for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet Side52

54 2012/ Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref CV for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Sak: Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref CV for stilling - Sommarjobb hos arkivtenester Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Seniorkonsulent regnskap Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Søknad for stilling - Seniorkonsulent regnskap Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 25 Sak: Seniorkonsulent regnskap Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Seniorkonsulent regnskap Forsvarsbygg fellestjenester - st. ref Avskjermet Side53

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:19092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:19092012 - Offentlig journal Periode:19092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00309-70 Dok.dato: 10092012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Prosjekttjenester

Detaljer

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 -

Forsvarsbygg 08082012. Offentlig journal. Periode:02082012 - Offentlig journal Periode:02082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/00411-27 Dok.dato: 05032002 Grad: U 0 Par.: I Fra: 3RW Arkitekter

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:18092012 - Offentlig journal Periode:18092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05240-87 Dok.dato: 06092012 Grad: U 0 Par.: U Til: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 -

Forsvarsbygg 20072012. Offentlig journal. Periode:17072012 - Offentlig journal Periode:17072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/01572-195 Dok.dato: 24062012 Grad: U 0 Par.: U Til: Eidsiva

Detaljer

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:17092012 -

Forsvarsbygg 27092012. Offentlig journal. Periode:17092012 - Offentlig journal Periode:17092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02368-128 I Fra: Statens kartverk tinglysning Sak: 5173108

Detaljer

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 -

Forsvarsbygg 26072012. Offentlig journal. Periode:23072012 - Offentlig journal Periode:23072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/00482-137 Dok.dato: 16072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:23082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:23082012 - Offentlig journal Periode:23082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2004/01041-163 I Fra: Akershus og Oslo jordskifterett Sak: 5173083

Detaljer

Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: 451 UØST/KOLEIV. Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 407 SESØR/NORTRO

Dok.dato: 26.09.2012. Klassering: 451 UØST/KOLEIV. Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 407 SESØR/NORTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: Prosjekt 2445057 Rena HRF - garasjer - protokoll for endringsavtale - EA 24 - kontraktsnr

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012

Journaldato: 30.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 08.10.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 14.11.2012 2455219 - Ramnes - infrastruktur med mer - 2Ø60152 - svar E-melding

Detaljer

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2455234 - Skjold - fornyelse befalsmesse - 450536 generalentreprise

Detaljer

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok.

Journaldato: 22.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 10.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 trangeringsprotokoll 120102 Hetlevikåsen 21 23 25 27 inv 0320

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00206-21 U Vestre Viken HF Vestre Viken HF, Pasientreiser Gjennomgang

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00213-22 U Pasientreiser Helse Fonna Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Gran 02.05.2013 Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 02.05.2013 11/00017 242 I Dok.dato: 23.04.2013

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer