Romerike politidistrikt Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei

2 2006/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Metro Senter ANS Sak: Leiekontrakt - Lørenskog lensmannskontor Regulering av kontrakt - Lørenskog lensmannskontor 2007/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Helseattest og legerklæring - Avskjermet 2007/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Opphevelse av vedtak om tap av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2010/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Oslo politidistrikt Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Melding om enkelthendelse - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 412 / 4120 Side1

3 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Skedsmo kommune Sak: Salgsbevilling - Rema 1000 Kanalveien Lillestrøm Uttalelse ved søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Kanalveien Lillestrøm 2010/ U Til: Advokatfirmaet Kirkholm Innvilget søknad om gjenerverv av førerett - Avskjermet 2010/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Oslo Statsadvokatembeter Sak: Tiltak for utvisning og soningsoverføring av straffedømte utlendinger - påtalemyndighetens rolle Rapportering - Tiltak for utvisning og soningsoverføring av straffedømte utlendinger Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 23 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Oslo politidistrikt Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Melding om enkelthendelse - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 412 / 4120 Side2

4 2011/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Dispensasjon fra førerkortforskriftenes helsekrav - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Vedtak på tilbakekall av førerett - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Avslag på søknad om gjenerverv av førerett - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Statens vegvesen, Drøbak trafikkstasjon Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Søknad om førerett - Avskjermet Side3

5 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Gjerdrum Idrettslag Skiskyttergruppa Sak: Sikkerhetsinstruks for Merketremyra Skiskytterstadion Instruks for Merketremyra Siskytterstadion Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 23 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Opphevelse av vedtak om tap av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Eidsvoll Østre Skytterlag Sak: Skytebane - Vidtjennet - Eidsvoll Østre Skytterlag Endring av skytetider - Eidsvoll Østre Skytterlag Saksansv: 23 / 230 Saksbeh: 414 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politidirektoratet Sak: Høring - forslag til endringer i utlendingsloven heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet Ikrafttredelse av lovendring - heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / 110 Side4

6 2013/ U Til: Politidirektoratet Sak: Våpen - Avskjermet Oversendelse av tilleggsdokumenter i våpensak - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Opphevelse av vedtak om tap av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Politidirektoratet Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Klage over avslag på søknad om førerett - Avskjermet 2013/ U Til: Politidirektoratet Klage i førerkortsak- 2. oversendelse - Avskjermet Side5

7 2013/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politihøgskolen Sak: IP3 grunnkurs - Politihøgskolen 2014 Kurs i registrering i DAFI er utsatt til Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / / U Til: Nannestad kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner 2014 Søknad på studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner 2014 Søknad på studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner - Avskjermet Side6

8 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner 2014 Søknad på studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner 2014 Søknad på studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Innvilget søknad om dispensasjon til å ta kjøretimer fra 24. februar 14 - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Ordensvakt - Avskjermet Avslag på søknad om ordensvaktbevis - Avskjermet Side7

9 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 I Fra: Avskjermet Sak: Utlysning av 4 stillinger som politibetjent ved Fellesoperativ enhet Takker nei til tilbud om stilling som politibetjent - Avskjermet 2013/ U Til: Nannestad kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / U Til: Nannestad kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / U Til: Nannestad kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / 4130 Side8

10 2013/ U Til: Olav Aulibråten bilverksted Sak: Bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Beslutning om vraking av bil - Avskjermet 2013/ U Til: Nannestad kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Politidirektoratet Oversendelse av klage på tilbakekall av førerett - Avskjermet 2013/ I Fra: Advokat Olle Nohlin Klage på vedtak i forvaltningssak - Avskjermet Side9

11 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Politidirektoratet Oversendelse av klage på vedtak om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Forhåndsvarsel om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Forhåndsvarsel om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: NAV Lørenskog Sak: Sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet Innkalling til dialogmøte - Avskjermet Saksansv: 432 / 4320 Saksbeh: 432 / 4320 Side10

12 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Elin Svendsen Sak: Innsynsbegjæringer 2014 Innsynsbegjæring av Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / / U Til: Advokat Hasli Oversendelse av sakens dokumenter - Avskjermet 2014/ U Til: Adv.firmaet Hestenes og Dramer & co Vedtak på tilbakekall av førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Vedtak om tilbakekall av førerett - Avskjermet Side11

13 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Vedtak om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2014/ I Fra: Advokatfirmaet Furuholmen Sak: Bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Klage over bruksforbud på motorvogn - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Advokatfirmaet Furuholmen Sak: Bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Oversendelse av sakens dokumenter - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Avslag på søknad om førerett - Avskjermet Side12

14 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Pålegg om legeattest - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Statens pensjonskasse Sak: Forespørsel om stillingsopplysninger - Avskjermet Manglende pensjonsopptjening grunnet yrkesskade - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort- helse - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett av særlige grunner - Avskjermet Side13

15 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Forhåndsvarsel om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Forhåndsvarsel om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Avslag på søknad om førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Avslag på søknad om førerett - Avskjermet Side14

16 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Avslag på søknad om førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Utdannelsespermisjon - Avskjermet Svar på søknad om lønnet permisjon til studier - Avskjermet Saksansv: 22 / 220 Saksbeh: 22 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: NAV Sak: Utlysning av fast stilling som politioverbetjent ved Felles kriminalenhet, etterforskningsseksjonen Kunngjøring - Utlysning av fast stilling som politioverbetjent ved Felles kriminalenhet, etterforskningsseksjonen Side15

17 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Forhåndsvarsel om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Pål Arne Edvinsen Sak: Politiattest - Pål Arne Edvinsen Avslag på søknad om politiattest - Pål Arne Edvinsen 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ole Morten Bråten Sak: Politiattest - Ole Morten Bråten Avslag på søknad om politiattest -Ole Morten Bråten 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Marius Berg Olsen Sak: Politiattest - Marius Berg Olsen Avslag på søknad om politiattest - Marius Berg Olsen Side16

18 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Lene Strandberg Hansen Sak: Politiattest - Lene Strandberg Hansen Avslag på søknad om politiattest - Lene Strandberg Hansen 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet Side17

19 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet Side18

20 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Statens vegvesen, Lillestrøm trafikkstasjon Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Søknad om førerett - Avskjermet Side19

21 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Møter i Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) 2014 Innkalling til fellesmøte SFL og ekspertgruppen Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Enebakk kommune Sak: Barnevern - bekymeringsmelding - Avskjermet Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Oslo politidistrikt Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Melding om enkelthendelse - Avskjermet Saksansv: 432 / 4320 Saksbeh: 432 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Oslo politidistrikt Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Melding om enkelthendelse - Avskjermet Saksansv: 414 / 4140 Saksbeh: 414 / 4140 Side20

22 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Oslo politidistrikt Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Melding om enkelthendelse - Avskjermet Saksansv: 414 / 4140 Saksbeh: 414 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Felleskjøpet Kløfta v/anna F. Nabbing Sak: Mosjonsløp - Felleskjøpet Kløfta Søke om tillatelse til å ha mosjonsløp - Felleskjøpet Kløfta Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 412 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skedsmo kommune Sak: Fjerning av biler grunnet snørydding - Skedsmo kommune Fjerning av biler grunnet snørydding - Skedsmo kommune Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politidirektoratet Sak: Kurs i Forliksrådsarbeid SFN Invitasjon til forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor den sivile rettspleie i politiet til kurs i Forliksrådsarbeid 2014 Side21

23 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Bekymringsmelding - Avskjermet Saksansv: 423 / 4230 Saksbeh: 423 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl I Fra: Røhne Selmer Lillestrøm AS Sak: Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl I Fra: Røhne Selmer Lillestrøm AS Sak: Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl I Fra: Røhne Selmer Lillestrøm AS Sak: Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet Side22

24 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl I Fra: Røhne Selmer Lillestrøm AS Sak: Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl I Fra: Røhne Selmer Lillestrøm AS Sak: Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet Kontrakt kjøp av bil - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Anne Maj Kvale Sak: Statistikk over alvorlige ulykker de siste tjue årene langs RV171 Statistikk over alvorlige ulykker de siste tjue årene langs RV171 Saksansv: 422 / 4220 Saksbeh: 422 / / Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Øyvind Gulbrandsen Sak: Politiattest - Øyvind Gulbrandsen Søknad om politiattest - Øyvind Gulbrandsen Side23

25 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Statens vegvesen, Lillestrøm trafikkstasjon Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Søknad om førerett - Avskjermet Side24

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-42 I Dok.dato: 22.10.2012 Jour.dato: 20.11.2012 Avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29032010 -

Offentlig journal Periode: 29032010 - 06042010 Offentlig journal Periode: 29032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-85 U Dok.dato: 26032010 Jour.dato: 29032010 HR-enhet - Eva Moxness Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-08-2015-24-08-2015

Offentlig journal Periode: 24-08-2015-24-08-2015 Offentlig journal Periode: 24-08-2015-24-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00560-61 I Resepsjon Kiwi Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012015 -

Offentlig journal Periode: 01012015 - 06012015 Offentlig journal Periode: 01012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00515-35 I Dok.dato: 31122014 Jour.dato: 02012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015

Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015 Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01204-2 I Nordre Buskerud politidistrikt Anmeldt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00309-228 I Lister DPS Dekning av reiseutgifter til kurs - konferanse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer