STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012"

Transkript

1 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert:

2 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid, bruk den godt den går fort. Se rundt deg se på dine medstudenter i egen klasse og andre klasser, forelesere og administrasjonen. Ta til deg av kunnskapen og erfaringen som finnes her. Husk også at andre ser på deg vårt håp er at du gir og tar, at du er mottakelig for innspill og bidrag så vel som at du gir andre det samme. Klarer vi alle å følge den leveregelen i større eller mindre grad blir Bilder Nordic et givende sted å være det kan vi garantere. Bilder Nordic skal være en skole der du som student er med på å utforme og påvirke studietilbudet. Vi har studentstyre, studentredaksjon, og ikke minst; vi er en skole med stor takhøyde. Du velger selv hvor aktivt du vil delta men vår klare oppfordring er: Delta, gi og få! Jo mer aktivt du tar del og jo mer aktivt du drar nytte av all erfaring og kunnskap rundt deg, jo større utbytte får du av studiene. Studenthåndboken har en enkel struktur: Del 1 Bilder Nordic som en åpen og studentdrevet skole Del 2 Praktisk informasjon Vedlegg 1. Vaktordningen 2. Studioregler 3. Printere 4. Utlånsutstyr 5. Innlevering av bilder 6. Oppdatering ved RSS (intranett) 7. Modellavtale 8. Studentkontrakt 9. Avtale for bruk av utlånsutstyr Lykke til med studiene. Vi er ambisiøse på dine vegne, og vi er her for deg! Kontakt oss med spørsmål eller innspill: Silje Anne Joachim Inge Vennlig hilsen Inge, Anne, Silje og Joachim Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 1 av 41

3 Del 1 En åpen og studentdrevet skole... 3 Studentdemokrati og involvering... 3 Studentstyret... 3 Studentredaksjonen... 3 Sosialt utvalg... 4 Klassens time... 4 Noen enkle spilleregler for godt miljø... 4 Disiplinære brudd... 5 Del 2 Praktisk og administrativt... 6 Lokaler... 6 Ditt ansvar i det daglige... 6 Åpningstid og vakt... 7 Kontrakt og betalingsplaner... 7 Studentbevis... 7 Bibliotek... 7 Nøkkelbrikke... 8 Oppbevaringsskap... 8 Parkering/sykkelparkering... 8 Personlige opplysninger... 8 Branninstruks... 9 Lånekassen... 9 Undervisningen Timeplan Pensumlitteratur Fravær Eksamen Vitnemål Fotografering Studio Utlånsutstyr Modeller Printer og papir Vedlegg 1 - Vaktordningen Vedlegg 2 - Studioregler Vedlegg 3 - Bruk av printere/printerrom Vedlegg 5 - Innlevering av bilder Vedlegg 6 Oppdatering ved RSS Vedlegg 7 - Modellavtale Vedlegg 8 - Studentkontrakt Vedlegg 9 - Kontrakt for utlån av utstyr Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 2 av 41

4 DEL 1 EN ÅPEN OG STUDENTDREVET SKOLE åpenhet tillit respekt Bilder Nordic preges av åpenhet og involvering. For å si det enkelt: Skolen fungerer ikke uten at studentene involveres og tar eierskap i skolehverdagen og utviklingen av skolen. Dette gjelder alt fra å bidra i studentstyret eller andre organer, til å involvere seg i prosjekter som kommer eller hjelpe en medstudent. Vi ønsker en dialog preget av åpenhet, tillit og respekt. Kritikk gitt i ønske om forbedring er ikke negativt, det er drivkraften til forbedring. Studentdemokrati og involvering Utvikling og stadig forbedring av skolen kommer ikke av seg selv, det krever samarbeid mellom student og skole. Vi har derfor valgt å etablere en ordning med et studentstyre, en studentredaksjon og et sosialt utvalg. Studentstyret Studentstyret er Bilder-studentenes øverste organ og består av en representant pluss vara fra hver klasse. Representanter velges for et halvt år. For å sikre en direkte involvering i utviklingen av skolens faglige kvalitet vil ledelsen invitere studentstyret eller dens leder, til møter i ulike fora og med andre aktører i passende situasjoner. Studentstyret vil involveres i gjennomgang av studentenes evaluering av skole, fag og forelesere herunder også komme med innspill til skolens fagplaner. Vi viser her til studentstyrets vedtekter. Studentstyret er velkommen til å ta initiativ til aktiviteter som beriker studentlivet, det være seg filmkvelder, egne studentworkshops eller lignende. Studentstyrets leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret i Bilder Nordic School of Photography. Studentstyret er ansvarlig for å etablere og følge opp et sosialt utvalg. Studentredaksjonen Studentredaksjonen jobber med Bilder Magazine og jobber ellers for å få studentenes arbeid ut til publikum, utover de initiativ skolen selv tar. Dette kan innebære å finne samarbeidspartnere, komme med innspill til Bilder Nordics internettløsning slik at den blir mest mulig til nytte for studentene, arbeide fram gode konsepter og ideer som kan visualiseres gjennom bilder og tekst i en bok, magasin og lignende. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 3 av 41

5 Studentredaksjonen har også ansvar for å orientere seg om utstillinger vi bør besøke og konkurranser det er verdt å se nærmere på. Deltakelse i studentredaksjonen er ikke basert på at representanter velges, men at de som ønsker å jobbe med dette søker til kreativ leder. Alle kan søke, men studenter i 2. året på det toårige utdanningsløpet vil naturlig jobbe mest med dette. Sosialt utvalg Som navnet tilsier: Utvalget har ansvar for å organiserie sosiale happenings så vel som mer seriøse arrangementer. Fester, fredagscafé/samlinger, studieturer, besøk på fotoutstillinger osv. Vi ser det som naturlig at utvalget dessuten samarbeider med studentredaksjonen om å få eksponert studentenes arbeid gjennom utstillinger. Representantperioder som i studentstyret. Klassens time To til fire ganger per semester skal klassen ha en klassens time. Ved en eller flere av disse vil representant fra administrasjonen være til stede. Her er det takhøyde og alt er lov nesten. Vi håper å unngå personangrep, men ellers tåler vi det meste. Husk at vi ikke blir bedre hvis vi ikke får ærlige tilbakemeldinger! Ikke alle er komfortable med å ta opp forbedringsbehov. Snakk med en medstudent som kan bringe det på bane, ta det opp med oss/en av oss på tomannshånd, eller ta det opp med klassens representant i studentstyret. Din mening er viktig for oss! Noen enkle spilleregler for godt miljø Bilder Nordic skal preges av frihet og ansvar. For å få til dette må vi ha noen spilleregler som sikrer et godt studiemiljø. Alle har ansvar for å ivareta skolens utstyr og lokaler. Papir og annet materiell som ligger igjen i klasserom, grupperom og andre steder, kan bli kastet etter endt skoledag; rydd opp etter deg og kast søppel. Drikke er tillatt men mat er ikke tillatt i datarommene. Spising skal foregå i fellesrommene eller i teorirom. Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler eller i bakgården. Ved røyking utenfor skolebygningen er det viktig at du benytter utendørsaskebegeret. Ikke stå rett utenfor inngangsdøra, da røyken trekker innover. Røyking i trapperom/nødutgang fører til utrykning med påfølgende faktura fra Oslo Brann- og Redningsetat. La oss unngå det. Den som forårsaker en slik utrykning må betale alle kostnader forbundet med dette. Skolens utstyr, studio, datamaskiner osv skal kun disponeres av studenter ved Bilder Nordic. Det er allikevel lov å ha med venner og modeller i studio, samt skolens lokaler i forbindelse med fotorelaterte prosjekt. Det er ikke tillatt å være beruset eller ruset i skoletid. Fest/arrangement er ikke tillatt med mindre et arrangement på forhånd er godkjent av administrasjonen. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 4 av 41

6 Disiplinære brudd Ved alvorlige disiplinære uregelmessigheter som tyveri, ødeleggelser av skolens materiell o.l., medfører erstatningsplikt og/eller i alvorlige tilfeller umiddelbar utvisning fra skolen. Vi viser til din studentkontrakt, men gjør her oppmerksom på at også den måten du agerer på som fotograf påvirker oss som fotoskole, våre forelesere og dine medelever. Dersom du agerer på en slik måte at det kan skade skolens omdømme er det å anse som et disiplinært brudd. Ved oppsigelse av disiplinære årsaker bortfaller ikke betalingsforpliktelsen, men følger de samme normer og satser som om studenten selv hadde avbrutt studiet på dette tidspunkt (jf. studentkontrakten). Les nøye gjennom studentkontrakten du signerer på din første dag, ref. vedlegg 8. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 5 av 41

7 DEL 2 PRAKTISK OG ADMINISTRATIVT Lokaler Lokalene blir du fort kjent med, men her er oversikten: - T1: Teorirom 1, 3. etg, Kongensgate - T2: Teorirom 2, 4. etg, Kongensgate - T3: Teorirom 3, 2. etg, Kongensgate - D1: Data-/undervisningsrom 1, 3. etg, Kongensgate - D2: Data-/undervisningsrom 2, 4. etg, Kongensgate - Studio Grå: Studio i 1. etg, Kongensgate - Studio Grønn: Første studio (venstre side), Øvre Vollgate - Studio Rødt: Åpent studio ved kontorer, Øvre Vollgate - Studio Sort: Innerste studio, Øvre Vollgate - Bibliotek: 2. etasje Kongensgate Ellers finner du kontoret i 4. etasje i Kongensgate 3. Kontorets åpningstid er Har du for eksempel studiotid som starter utenfor kontorets åpningstid er du naturligvis velkommen til å banke på. På kontoret får du ordnet praktiske ting som kjøp av kompendier, nøkler og adgangskort, lån av utstyr osv. Vi har også kontorer i 2. etasje, her finner du vanligvis Anne, Inge og Joachim. Her har vi ingen faste åpningstider, kom bare og bank på. Vi har et lite kjøkken. Det benytter du som du selv vil, når du selv vil. Det eneste vi venter av deg er at du ordner opp etter deg. Ikke overraskende gjelder det samme som i studio: Forlat kjøkkenet slik du ønsker å finne det. Koppen du setter fra deg på benken forsvinner ikke av seg selv. Ditt ansvar i det daglige Skolens lokaler og fasiliteter skal kun benyttes av studenter og ansatte ved Bilder Nordic. Du skal ikke slippe inn ukjente; ringer det på er det en selvfølge at vedkommende presenterer seg og sitt ærend. Videre har du et ansvar for at det er ryddig rundt deg; at du orker å kaste søppel i stedet for å la det ligge igjen i klasserom, datarom osv, og at du selvfølgelig rydder bort og vasker tallerkner, kopper osv du har brukt. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 6 av 41

8 Åpningstid og vakt Som student har du tilgang til skolens lokaler i Kongensgate 3 hele døgnet. Tilgang til studio, datarom og printerrom begrenses av vaktordningen som håndteres av studentene på rundgang. Rullerende studentvakt i følgende tidsrom: - Mandag til fredag Lørdag Søndag Nærmere beskrivelse av studentvaktordningen finnes i vedlegg 1. Regler for bruk av datarom finner du i studiereglementet (intranett). Dersom du er i en spesiell situasjon som tilsier at det er helt nødvendig å benytte noen fasiliteter utenom disse tidene må dette avtales med administrasjonen rimelig tid i forkant. Kontrakt og betalingsplaner Alle forhold knyttet til økonomi og betaling beskrives i studiekontrakt mellom Bilder og student. Vesentlige betalingsproblemer er å anse som mislighold av kontrakten og vil kunne medføre at din studiekontrakt termineres. Betalingsforpliktelser gjelder likevel, og manglende betaling medfører inkasso. Studentbevis Studentbevis utleveres ved skolestart så sant opptaksgebyr er betalt. Ved tap av studiebevis kan et nytt utstedes mot et gebyr på kr 100,-. Studentbevis fornyes hvert semester med oblat (klistrelapp) på baksiden; denne må vise riktig semester for å at studentbeviset skal være gyldig og gi rabatter på offentlig kommunikasjon osv. Bibliotek I 2. etasje finner du biblioteket. Ikke stort, men du finner rundt 400 bøker og noen få DVDer innenfor en rekke fotografiske sjangre. Biblioteket er åpent hver ukedag kl og utlånstid er 7 dager (med unntak av noen få spesielle bøker som ikke skal tas med ut av bygget). Kveldsstudenter kan bruke bibliotek når det er kveldsadmin. Du kan til enhver tid utforske bøkene i biblioteket på denne nettsiden: Her kan du søke alfabetisk eller blant sjangre, og lese mer om de forskjellige bøkene. Du finner også en link til biblioteket på intranett. For at så mange som mulig skal få glede av biblioteket, er det viktig at du leverer tilbake bøkene/dvd-ene i tide. Ved for sen levering, påløper et gebyr på 50,- per bok/dvd, per påbegynte uke etter at fristen er utløpt. Ved tap av bibliotekbok/dvd faktureres studenten Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 7 av 41

9 kostnaden av nyinnkjøp, pluss et administrasjonsgebyr på 100,-. En bok/dvd er regnet som tapt dersom den ikke leveres innen 1 mnd etter den opprinnelige utlånsfristen. Biblioteket oppdateres jevnlig, og vi tar gjerne imot forslag på bøker og DVD-er du ønsker at skal kjøpes inn. Nøkkelbrikke Du får utlevert din personlige nøkkelbrikke ved studiestart mot et depositum på kr 200,-. Denne må aldri overdras eller lånes bort. Ved tap av brikken må du si fra raskt så den kan sperres. For å få tilbake depositum må du levere inn brikken senest to uker etter avsluttet studie ettersom vi da må bestille nye i god tid før nytt semester. Oppbevaringsskap Bilder Nordic har skap til disposisjon i 1. etasje. Til hvert skap er det fem nøkler for hver klasse setter administrasjonen opp lister over tilgjengelige skap. Vi oppfordrer deg til å finne andre å dele skap med; siden antall skap er begrenset søker vi å ha fem studenter på hvert skap; det vil si at vi må plassere inn andre på skap som ikke er fullt utnyttet. For hver nøkkel betales et depositum på kr 200,- som naturligvis fås tilbake ved tilbakelevering av nøkkel. NB: Ikke oppbevar verdifullt utstyr i skapene. De er ment for oppbevaring av papir og småsaker. Skolen er ikke ansvarlig for tap fra disse skapene. Skapet MÅ tømmes for innhold før hver sommerferie. For å få tilbake depositum må du levere inn nøkkel senest to uker etter avsluttet skoleår/studie ettersom vi da må bestille nye i god tid før nytt semester. Parkering/sykkelparkering Parkeringsplasser for bil har vi ikke, men vi har en finfin sykkelparkering i bakgården! Personlige opplysninger Når du flytter, får nytt telefonnummer eller ny e-postadresse er det viktig at du orienterer oss så raskt som mulig. Riktig kontaktinformasjon er nødvendig for fakturering, for beskjeder og ikke minst vitnemål. Endringer varsles per e-post til Du er selv ansvarlig for at skolen har riktig kontaktinformasjon. Se også studiereglement. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 8 av 41

10 Branninstruks Klassens representant i studentstyret er sammen med foreleser ansvarlig for å få studentene ut av undervisningsrom ved utløst brannalarm. I Kongensgate er det to rømningsveier i hver etasje samt pulverapparat og brannslange. Hovedrømningsvei er hovedtrappen, den andre rømningsveien er baktrappen som fører ut i Nedre Slottsgate; i 4. etasje fra sofagruppe/fellesområde, i 3. etasje fra T1, i 2. etasje fra Inges kontor. Fra Studio Grå er det en nødutgang midt i rommet. Gjør deg kjent med rømningsveier og slukkeutstyr. Slukkeutstyr Kongensgate Øvre Vollgate 1. etg: Pulverapparat bak branndør til bar 2. etg: Pulverapparat ved glassdør til klasserom og ved heis 3. etg: Pulverapparat ved inngang til etasje, i D1 og T1. Brannslange i gang. 4. etg: Pulverapparat ved inngang til etasje, ved heisen, i T2 og på kjøkkenet, samt brannslange ved kontor Ett pulverapparat i hvert studio Det er brannvarslere ved heisen i hver etasje. Gjør ditt i det daglige for å holde nødutganger fri, og si fra dersom du ser noe som ikke er i tråd med god brannsikkerhet. Ta deg en runde og gjør deg kjent med rømningsveier og slokkeutstyr slik at du er forberedt dersom noe skulle inntreffe. Det burde ikke være nødvendig å si, men: Brannslukningsapparater skal ikke fungere som dørstoppere. Dørene inn fra trappen i Kongensgate er branndører og skal holdes lukket. Brannvernleder er Joachim Thorsen. Ved alarm må du ta trappen, oppmøte sted er Bankplassen. Lånekassen Gjeldsbrev kan hentes på kontoret. Dette må signeres ut av deg personlig, ta med gyldig legitimasjon. Informasjon om hvem som har fått lånekassebrev henger på oppslagstavlen i 4. etg. Skal du søke studielån gjøres dette via lånekassens nettsider, Du er må selv sette deg inn i Lånekassens betingelser og utbetalinger, og returnere svarslipp i egen konvolutt (NB; ikke ferdigfrankert). Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 9 av 41

11 Undervisningen Undervisningstiden er og på dagtid, og på kveldstid. Noen forelesninger kan falle utenfor disse rammene dersom aktiviteten krever det. Pauser tilpasses den enkelte undervisningsøkt. I teoriundervisning skal det tilstrebes 45 minutter undervisning og 5-10 minutter pause. Vi er oppmerksom på mange av dere som studerer på dagtid må ha kvelds-/helgejobb ved siden av studiene. Husk bare at fulltidsstudier er fulltid; ukedager fra er å anse som skoletid. Hvite felter på timeplanen er nødvendig for å jobbe med oppgaver, selvstudier og innleveringer. Videre må skolen forbeholde seg retten til å flytte på økter eller legge til undervisning/gjennomganger osv. Timeplan Timeplanen ligger alltid oppdatert på intranett: intranet.bildernordic.no. Logg inn med brukernavn student og passord bnsop1213. En av skolens styrker er våre forelesere. De har alle det til felles at de lever av å drive med det de underviser i. Vår timeplan må derfor bygges opp noe annerledes enn på andre skoler. Fra tid til annen må vi være innstilt på endringer i planene våre. Følg derfor med på oppdateringer i timeplanen og andre beskjeder; gjør det til en vane å sjekke intranett regelmessig helst hver kveld! Endringer VIL skje fra tid til annen og det er KUN dersom det er en endring for påfølgende dag at du vil få en varsling (sms). NB! Det er mulig å abonnere på RSS-feed fra vårt intranett, slik du får beskjeder rett til deg. Se vedlegg 6 for beskrivelse. Pensumlitteratur Pensumliste finner du på NKI forlaget (www.nkiforlaget.no). Velg din studieretning under Bilder Nordic øverst til venstre på websiden. Kompendier kjøpes på kontoret i 4. etasje, pris per stk er kr 100,- Kamera og Kamerabruk (KK) Lyssetting (LY) Fravær I begynnelsen av undervisningsøkten starter foreleseren med en gjennomgang av dagens program og annen viktig informasjon. Oversikt over frammøte noteres. Kom i tide til hver time! Varsle skolen dersom du har gyldig grunn for fravær eller for å komme senere. Hvis du er borte fra undervisningen, er det ditt ansvar å komme à jour. Hør med en medstudent om forberedelser til neste time, oppgaver/hjemmearbeid og viktige beskjeder. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 10 av 41

12 Forelesere forbeholder seg retten til å føre en lukket-dør policy for å unngå stadige forstyrrelser. NB: FRAVÆR FØRES PÅ VITNEMÅLET. FOR Å GÅ OPP TIL EKSAMEN MÅ DU HA ET FREMMØTE PÅ MER ENN 50% Sykdom: Ved sykdom utover tre dager oppfordrer vi deg til å oppsøke lege samt orientere administrasjonen. Ved fremvisning av legeerklæring vil vi strekke oss langt for å legge forholdene til rette for at du likevel kan gjennomføre studiet. Se for øvrig studiekontrakt. Eksamen Alle studentene må legitimere seg ved fremmøte til eksamen. Form og gjennomføring av eksamen varierer fra fag til fag. Se studiereglement for eksamensreglement. Vitnemål Vitnemål blir sendt deg i rimelig tid etter siste skoledag. Ved manglende betaling av studieavgift vil vitnemål bli holdt tilbake. Dersom du mister ditt vitnemål kan du få en kopi mot et gebyr på kr 100,-. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 11 av 41

13 Fotografering Det er dette det handler om! Vi forsøker å legge forholdene godt til rette for at du skal bruke din tid best mulig og ha tilgang til både studio, utstyr og modeller. Studio Booking av studio gjøres via link på intranett (intranet.bildernordic.no). Logg inn med brukernavn student og passord bnsop1213. Velg booking og logg deg på i gmail med passord booking1213. Du kan også gå direkte til og logge deg på med brukernavn studiobilder og passord booking1213. Når du skal booke; velg bort alle andre kalendre enn den du skal booke deg på (skal du booke studio Rødt tar du bort alle andre slik at du kun står igjen med kalender for Rødt), merk tiden du vil booke og skriv inn fullt navn og telefonnummer. Lengste studiotid er fire timer, og maksimalt antall bookinger fremover i tid er tre. Flere eller lengre bookinger kan uten varsel slettes av administrasjonen eller overtas av andre. NB: Dobbeltsjekk at du har booket deg på riktig studio. Du må skrive inn fullt navn og telefonnummer i bookingen. Bookinger som mangler denne informasjonen slettes. Overtredelse kan medføre karantenetid på studiobooking, dette følges opp både av administrasjonen og studioansvarlige. Selv kreative individualister ønsker å komme til et studio med orden og et utstyrsrom der ting er i orden og på rett sted. Vår oppfordring er enkel: Forlat studio og utstyrsrom slik du selv vil møte det den dagen du tropper opp med et slep av modeller, stylister, assistenter og kunder. Se vedlegg 2 for studioregler. Utlånsutstyr Som student på Bilder Nordic har du tilgang på profesjonelt utstyr. For alle studenter har vi tilgjengelig utstyr fra Nikon som jevnlig oppgraderes. Vi har også lydopptakere, kalibreringsutstyr og annet. I tillegg har vi mellomformatskameraer tilgjengelig for toårige studenter, primært er dette tiltenkt andre års studenter med spesialisering reklame og mote. Utlån av utstyr skjer gjennom administrasjonen i kontorets åpningstid. Normal låneperiode er to dager, lengre tid kan unntaksvis avtales ved behov. Booking av mobilt lysutstyr skjer på samme måte som studiobooking. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 12 av 41

14 Utlån av utstyr er også beskrevet i vedlegg 4. Merk: For å låne skolens utstyr må du signere avtale om bruk av utlånsutstyr, se vedlegg 9. Modeller Bilder Nordic har samarbeid modellbyråer. La oss bare understreke viktigheten av et gjensidig nyttig samarbeid. Gjennom samarbeidende byråer kan du skaffe modeller, byråene og deres modeller får publisitet og utvikling av egne porteføljer. Det vi alle plikter å gjøre i samarbeid med modeller og byråer er å følge de enkle spillereglene som settes. Dette dreier seg i korthet om: Kreditering av modell og andre som er med på opptak (stylister osv) Levering av bilder i riktig format på rett sted til rett tid Ryddighet og profesjonalitet i gjennomføring av opptak still forberedt! Vi opererer i et lite og oversiktlig miljø der lite skal til for å ødelegge vårt omdømme. Vi håper du har forståelse for det og respekterer dine samarbeidspartnere. Bilder skal leveres senest innen en uke etter at shoot er fullført. Bilder skal gå til modellbyrå, modell, stylister og andre det er avtalt med. Husk metadata: Dersom en modellavtale tilsier at bildet ikke kan brukes i for eksempel utstillinger/profilering må dette angis. For bruk av private modeller, dvs ikke gjennom modellbyrå, finner du en modellavtale du kan bruke på tjeneren, og du finner et eksempel i vedlegg 7. Printer og papir Printere bookes på samme måte som studio. Merk at du kan maksimalt booke tre printertider frem i tid, hver på maksimalt tre timer. Ved fullført booking; sjekk at du står på riktig printer ved å velge bort alt annet enn din printer i listen på venstre side. Når du booker tid, enten studio eller printer, må du skrive inn telefonnummer og fullt navn. Bookinger uten telefonnummer kan slettes. Du kan booke inntil tre timer, men som regel trenger du på langt nær så mye. Du skal IKKE bruke maskinene på printerrommet for redigering og justering av bildene, dette gjør du ferdig før du skal printe for å få best mulig flyt og utnyttelse av printerne. Se vedlegg 3 for bruk av printere. Papir selges enkeltvis på selvbetjeningsbasis utenfor kontoret i 4. etasje i kontorets åpningstid. Vi oppfordrer alle til å kjøpe inn hele esker. Gå gjerne sammen med medstudenter for å spleise på en eske som dere har i fellesskap i felles skap. Super A3 A4 Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 13 av 41

15 Pris per enkeltark: 25,- 15,- Pris per eske (100 ark): 2.000, ,- Pris på ark er basert på en selvkostberegning for papir og blekk, dette er ikke noe skolen tjener penger på. Det er ikke tillatt å benytte ark som ikke er kjøpt på skolen. VEDLEGG TIL STUDENTHÅNDBOK Vedlegg 1 Vaktordningen Vedlegg 2 Studioregler Vedlegg 3 Printere Vedlegg 4 Utlånsutstyr Vedlegg 5 Innlevering av bilder Vedlegg 6 Oppdatering ved RSS Vedlegg 7 Modellavtale Vedlegg 8 Studentkontrakt Vedlegg 9 Avtale for bruk av låneutstyr Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 14 av 41

16 Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 15 av 41 Bilder Nordic School of Photography

17 VEDLEGG 1 - VAKTORDNINGEN For at studentene skal få mulighet til å bruke skolens lokaler også etter at kontoret stenger kl , har vi et rullerende vaktsystem. Det er 2. og 3. semesterstudentene som har vaktansvar. Vi må ha en vakt på skolen for å kunne opprettholde orden og sikkerhet for utstyret utenom skoletid. Eventuelt bytte av vakt må gjøres direkte med en annen student, og varsles Kveldsvakten har administrativt ansvar utenom åpningstid, og alle studenter plikter seg å rette seg etter kveldsvaktens retningslinjer. Husk at vakten er en medstudent; ta ikke for gitt at vakten skal kunne hjelpe deg med printerproblem, problemer med lampene i studio eller lignende. Husk også at vakten ikke er vaskehjelp. Alle skal selv rydde etter seg alltid. Også på kjøkkenet. Vaktkalenderen finner du på Brukernavn: studiobilder Passord: booking1213 Du må alltid passe på å skrive inn telefonnummeret ditt ved bytte av vakt. Dette gjelder også booking av studio og printer som også gjøres her inne. Husk å skrive inn telefonnummeret ditt ved booking. Kveldsvakten oppgaver er: - Holde orden på skolen utenom undervisningstiden - Sørge for at kjøkken og skolen for øvrig er ryddig - Håndtere utlån av lysutstyr og studio, samt printere - Holde ubenyttede rom låst og sørge for utstyrskontroll i studioer og klasserom - Holde rede på studenter inn og ut av studio. - Låse og kontrollere studioer, sjekke signeringslister og foreta telling (utstyrssjekk) - Levere inn vaktskjema hullet vegg inn til kontoret i 4. etg (NB: Ikke legg vaktnøkler i hullet i veggen i 4. etg. når du har fredags-/ helgevakt, når neste vakt må få nøkkel av deg) Se egen vaktinstruks for mer informasjon. Vakttidene er som følgende: - Hverdager kl Lørdag kl Søndag kl Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 16 av 41

18 kl Dersom en student ønsker å bli i studio etter at vakten går hjem så er det greit, men da overtar studenten selv ansvaret for å være vakt og må da fylle ut et vaktansvarsskjema og et tellelisteskjema. Begge må leveres i hullet i veggen ved siden av TV i 4. etg. NB: Du kan ikke booke studio i vakttiden. Vaktnøkkel Vaktnøkkel og nøkkel til våre lokaler i Øvre Vollgate hentes på kontoret i 4. etg fortrinnsvis i lunsjen mellom og 12.30, eller senest kl Annen tid etter avtale. Vaktnøkkel legges i hullet i veggen ved siden av TV i 4. etg. ved endt vakt. NB: De som har vakt fra fredag til søndag må avtale overlevering av nøkkel seg imellom. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 17 av 41

19 VEDLEGG 2 - STUDIOREGLER STUDIOREGLER BOOKING Max tid fire timer. Max tre studiobookinger inne til enhver tid. Avbooking: Minimum 12 timer før. Skriv alltid navn og telefonnummer i bookingen. Studiokofferter Skal du bruke studio skal du alltid hente koffert i 4. etg i Kongensgate (hos administrasjon eller vakt). Denne inneholder sender, lysmåler, sync-kabel BRUK Hold gulv og bakgrunn rent. Ikke sko! Rene sko på modellen er eneste unntak. Ikke kutt bakgrunnen helt ren, spar et par meter skitten/brukt bakgrunn. Backdrop skal ikke tegnes på eller lignende uten avtale med Studioansvarlig. Bytte av papir backdrop: Rullen som tas av skal rulles stramt og teipes før den henges bort, dette hindrer at den rives i to og får gjennomgående bretter. Bruk plaststopperen på backdrop-pluggene når de settes på holderen i veggen Avkapp fra backdrop kastes i bakgården. Gulltoppene på blits-stativene skal IKKE taes av. De store softboksene står permanent montert i studioene. Disse skal IKKE demonteres.. Si fra når det begynner å bli lite av noe (sikringer, pærer til innstillingslys, bakgrunner med mer) Bliltzutløser får du med sammen med studionøkler. Bakgrunnene Bruk av sko på bakgrunnene skal være begrenset. Skoene skal tørkes av og være helt rene før modellen går på bakgrunnen. På vinterstid skal ikke utesko benyttes. Fotografer og assistenter jobber uten sko, evt ha med innesko! Dersom du trenger papir til produktbord så se først om det finnes rester du kan benytte i stedet for å klippe av deler av rullen. Brukte deler skal ikke rives av. Bruk en saks eller tapetkniv slik at avkuttingen blir en rett linje. Behandling av lampene Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 18 av 41

20 Lampene er dyre så flytt rundt på dem med omhu. Noen stativer kan være ustabile og lamper med tunge forsatser kan lett bli for tung og velte. Dersom du bruker de største softboksene skal du alltid bruke de største stativene. Dersom lampene ikke skulle fungere så sjekk følgene: modellpæra, sikringen og eventuelt blitspæra. Dersom modellpæra ikke fungerer er det ofte sikringen som må byttes. Ha godt med skjøteledning når du stiller opp lampene. Korte ledninger skaper snubletråder og er kun til frustrasjon for alle i studio, og det er farlig. Skifting av pærer og sikringer Ta alltid ut strømkabelen ved skifte av modellampe og sikring. Sikringen sitter inne i et hylster som man må skru løst med et flatt skrujern eller en liten mynt. Når pærene skal skiftes skal de ikke berøres med hud/fingrene. Pærene ligger i plastlommer som skal brukes til å holde rundt pæra til den er satt fast i lampa. Du kan også bruke et rent tøystykke, det viktigste er at du aldri rører pæren/blitsen. Fett fra fingrene på pæra/blitsen medfører at den kan eksplodere ved sterk varme og reduserer levetiden betraktelig. Selve blitsrøret må repareres eller skiftes av fagpersonell. Ta kontakt med studieansvarlig dersom blitsrøret er ødelagt. Bruk av trådløst system Den trådløse blitsutløseren skal festes til kamera i blitsskoen (hotshoe). Den skyves rett inn og festes ved å skru den fast, tilsvarende en normal ekstern kamerablits. Etter bruk trekkes den ut i en rettlinjet bevegelse. Pass på at du ikke bøyer og brekker på festet. Vær oppmerksom på at de optiske sensorene ikke vil utløse blitsen dersom du står i feil vinkel i forhold til lampens mottakersensor. Bruk av synk-kabel Synk-kabler må brukes forsiktig; de tåler ikke å bli brekt eller tråkket på med stor tyngde. Inn- og utgangene er svært skjøre og det skal lite til før de blir ustabile og ikke vil fungere. Pass på at kabelen ikke får brekkbelastning når den er montert i/på kameraet. Synk-kabelen er en typisk snublesnor, vær oppmerksom hvor den ligger når du fotograferer. Orden i studio For at alle skal få godt utbytte av studietiden de er satt opp på er det svært viktig at alle rydder etter seg. Er du satt opp på studiotid fra skal du være ferdig å rydde kl 15. Alt studio utstyr skal settes tilbake på sine respektive plasser. Dersom noe blir ødelagt skal det gis beskjed fortløpende til kontoret. Studenter som ikke overholder ordensregler i studio kan miste sin rett til å bruke studio for en periode. Studenthåndbok oppdatert høst 2012Side 19 av 41

Informasjon og reglement. Elevhefte

Informasjon og reglement. Elevhefte Informasjon og reglement Elevhefte Velkommen til Agder folkehøgskole Du har sikkert hørt at folkehøgskolen er en annerledes skole. Den er kreativ, spennende og utfordrende. Vi vil legge til rette for at

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer