STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013"

Transkript

1 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert:

2 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid, bruk den godt den går fort. Se rundt deg se på dine medstudenter i egen klasse og andre klasser, forelesere og administrasjonen. Ta til deg av kunnskapen og erfaringen som finnes her. Husk også at andre ser på deg vårt håp er at du gir og tar, at du er mottakelig for innspill og bidrag så vel som at du gir andre det samme. Klarer vi alle å følge den leveregelen i større eller mindre grad blir Bilder Nordic et givende sted å være det kan vi garantere. Bilder Nordic skal være en skole der du som student er med på å utforme og påvirke studietilbudet. Vi har studentstyre, studentredaksjon, og ikke minst; vi er en skole med stor takhøyde. Du velger selv hvor aktivt du vil delta men vår klare oppfordring er: Delta, gi og få! Jo mer aktivt du tar del og jo mer aktivt du drar nytte av all erfaring og kunnskap rundt deg, jo større utbytte får du av studiene. Studenthåndboken har en enkel struktur: Del 1 Bilder Nordic som en åpen og studentdrevet skole Del 2 Praktisk informasjon Vedlegg 1. Vaktordningen 2. Studioregler 3. Printere 4. Utlånsutstyr 5. Innlevering av bilder 6. Oppdatering ved RSS (intranett) 7. Modellavtale 8. Studentkontrakt 9. Avtale for bruk av utlånsutstyr Lykke til med studiene. Vi er ambisiøse på dine vegne, og vi er her for deg! Kontakt oss med spørsmål eller innspill: Silje Anne Joachim Vennlig hilsen Inge, Anne, Silje og Joachim Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 1 av 37

3 Innholdsfortegnelse DEL 1 EN ÅPEN OG STUDENTDREVET SKOLE STUDENTDEMOKRATI OG INVOLVERING STUDENTSTYRET STUDENTREDAKSJONEN SOSIALT UTVALG KLASSENS TIME NOEN ENKLE SPILLEREGLER FOR GODT MILJØ DISIPLINÆRE BRUDD DEL 2 PRAKTISK OG ADMINISTRATIVT LOKALER DITT ANSVAR I DET DAGLIGE ÅPNINGSTID OG VAKT KONTRAKT OG BETALINGSPLANER STUDENTBEVIS BIBLIOTEK NØKKELBRIKKE OPPBEVARINGSSKAP PARKERING/SYKKELPARKERING PERSONLIGE OPPLYSNINGER BRANNINSTRUKS LÅNEKASSEN UNDERVISNINGEN TIMEPLAN OG OPPGAVER - INTRANET PENSUMLITTERATUR FRAVÆR EKSAMEN VITNEMÅL FOTOGRAFERING STUDIO UTLÅNSUTSTYR MODELLER PRINTER OG PAPIR VEDLEGG 1 - VAKTORDNINGEN VEDLEGG 2 - STUDIOREGLER VEDLEGG 3 - BRUK AV PRINTERE/PRINTERROM VEDLEGG 4 - UTLÅNSUTSTYR VEDLEGG 5 - INNLEVERING AV BILDER VEDLEGG 6 OPPDATERING VED RSS VEDLEGG 7 - MODELLAVTALE VEDLEGG 8 - STUDENTKONTRAKT VEDLEGG 9 - KONTRAKT FOR UTLÅN AV UTSTYR Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 2 av 37

4 Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 3 av 37

5 DEL 1 EN ÅPEN OG STUDENTDREVET SKOLE åpenhet tillit respekt Bilder Nordic preges av åpenhet og involvering. For å si det enkelt: Skolen fungerer ikke uten at studentene involveres og tar eierskap i skolehverdagen og utviklingen av skolen. Dette gjelder alt fra å bidra i studentstyret eller andre organer, til å involvere seg i prosjekter som kommer eller hjelpe en medstudent. Vi ønsker en dialog preget av åpenhet, tillit og respekt. Kritikk gitt i ønske om forbedring er ikke negativt, det er drivkraften til forbedring. Studentdemokrati og involvering Utvikling og stadig forbedring av skolen kommer ikke av seg selv, det krever samarbeid mellom student og skole. Vi har derfor valgt å etablere en ordning med et studentstyre, en studentredaksjon og et sosialt utvalg. Studentstyret Studentstyret er Bilder-studentenes øverste organ og består av en representant pluss vara fra hver klasse. Representanter velges for et halvt år. For å sikre en direkte involvering i utviklingen av skolens faglige kvalitet vil ledelsen invitere studentstyret eller dens leder, til møter i ulike fora og med andre aktører i passende situasjoner. Studentstyret vil involveres i gjennomgang av studentenes evaluering av skole, fag og forelesere herunder også komme med innspill til skolens fagplaner. Vi viser her til studentstyrets vedtekter. Studentstyret er velkommen til å ta initiativ til aktiviteter som beriker studentlivet, det være seg filmkvelder, egne studentworkshops eller lignende. Studentstyrets leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret i Bilder Nordic School of Photography. Studentstyret er ansvarlig for å etablere og følge opp et sosialt utvalg. Studentredaksjonen Studentredaksjonen jobber med Bilder Magazine og jobber ellers for å få studentenes arbeid ut til publikum, utover de initiativ skolen selv tar. Dette kan innebære å finne samarbeidspartnere, komme med innspill til Bilder Nordics internettløsning slik at den blir mest mulig til nytte for studentene, arbeide fram gode konsepter og ideer som kan visualiseres gjennom bilder og tekst i en bok, magasin og lignende. Studentredaksjonen har også ansvar for å orientere seg om utstillinger vi bør besøke og konkurranser det er verdt å se nærmere på. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 4 av 37

6 Deltakelse i studentredaksjonen er ikke basert på at representanter velges, men at de som ønsker å jobbe med dette søker til kreativ leder. Alle kan søke, men studenter i 2. året på det toårige utdanningsløpet vil naturlig jobbe mest med dette. Sosialt utvalg Som navnet tilsier: Utvalget har ansvar for å organisere sosiale happenings så vel som mer seriøse arrangementer. Fester, fredagscafé/samlinger, studieturer, besøk på fotoutstillinger osv. Vi ser det som naturlig at utvalget dessuten samarbeider med studentredaksjonen om å få eksponert studentenes arbeid gjennom utstillinger. Representantperioder som i studentstyret. Klassens time To til tre ganger per semester skal klassen ha en klassens time. Ved en eller flere av disse vil representant fra administrasjonen være til stede. Her er det takhøyde og alt er lov nesten. Vi håper å unngå personangrep, men ellers tåler vi det meste. Husk at vi ikke blir bedre hvis vi ikke får ærlige tilbakemeldinger! Ikke alle er komfortable med å ta opp forbedringsbehov. Snakk med en medstudent som kan bringe det på bane, ta det opp med oss/en av oss på tomannshånd, eller ta det opp med klassens representant i studentstyret. Din mening er viktig for oss! Noen enkle spilleregler for godt miljø Bilder Nordic skal preges av frihet og ansvar. For å få til dette må vi ha noen spilleregler som sikrer et godt studiemiljø. Alle har ansvar for å ivareta skolens utstyr og lokaler. Papir og annet materiell som ligger igjen i klasserom, grupperom og andre steder, kan bli kastet etter endt skoledag; rydd opp etter deg og kast søppel. Drikke er tillatt men mat er ikke tillatt i datarommene. Spising skal foregå i fellesrommene eller i teorirom. Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler eller i bakgården. Ved røyking utenfor skolebygningen er det viktig at du benytter utendørsaskebegeret. Ikke stå rett utenfor inngangsdøra, da røyken trekker innover. Røyking i trapperom/nødutgang fører til utrykning med påfølgende faktura fra Oslo Brann- og Redningsetat. La oss unngå det. Den som forårsaker en slik utrykning må betale alle kostnader forbundet med dette. Skolens utstyr, studio, datamaskiner osv skal kun disponeres av studenter ved Bilder Nordic. Det er allikevel lov å ha med venner og modeller i studio, samt skolens lokaler i forbindelse med fotorelaterte prosjekt. Det er ikke tillatt å være beruset eller ruset i skoletid. Fest/arrangement er ikke tillatt med mindre et arrangement på forhånd er godkjent av administrasjonen. Disiplinære brudd Ved alvorlige disiplinære uregelmessigheter som tyveri, ødeleggelser av skolens materiell o.l., medfører erstatningsplikt og/eller i alvorlige tilfeller umiddelbar utvisning fra skolen. Vi viser til din studentkontrakt, men gjør her oppmerksom på at også den måten du agerer på som fotograf påvirker oss som fotoskole, våre forelesere og dine medelever. Dersom du Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 5 av 37

7 agerer på en slik måte at det kan skade skolens omdømme er det å anse som et disiplinært brudd. Ved oppsigelse av disiplinære årsaker bortfaller ikke betalingsforpliktelsen, men følger de samme normer og satser som om studenten selv hadde avbrutt studiet på dette tidspunkt (jf. studentkontrakten). Les nøye gjennom studentkontrakten du signerer på din første dag, ref. vedlegg 8. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 6 av 37

8 DEL 2 PRAKTISK OG ADMINISTRATIVT Lokaler Lokalene blir du fort kjent med, men her er oversikten: - T2: Teorirom i 2. etg Kongensgate - T3: Teorirom i 3. etg Kongensgate - T4: Teorirom i 4. etg Kongensgate - D3: Data-/undervisningsrom i 3. etg Kongensgate - D4: Datarom i 4. etg Kongensgate - Studio Grå: Studio i 1. etg, Kongensgate, inn fra baren - Studio Grønn: Studio i 1. etg, Kongensgate, ut mot innergården - Studio Rødt: Studio i 1. etg, Kongensgate, produktstudio - Studio Sort: Studio i 1. etg, Kongensgate, ut mot Kongensgate - Bibliotek: 2. etasje i Kongensgate Ellers finner du studentadministrasjonens kontor i 4. etasje i Kongensgate. Kontorets åpningstid er Har du for eksempel studiotid som starter utenfor kontorets åpningstid er du naturligvis velkommen til å banke på. På kontoret får du ordnet praktiske ting som kjøp av kompendier, nøkler og adgangskort, lån av utstyr osv. Vi har også kontorer i 2. etasje, her finner du vanligvis Anne, Inge og Joachim. Her har vi ingen faste åpningstider, kom bare og bank på. Vi har et lite kjøkken. Det benytter du som du selv vil, når du selv vil. Det eneste vi venter av deg er at du ordner opp etter deg. Ikke overraskende gjelder det samme som i studio: Forlat kjøkkenet slik du ønsker å finne det. Koppen du setter fra deg på benken forsvinner ikke av seg selv. Ditt ansvar i det daglige Skolens lokaler og fasiliteter skal kun benyttes av studenter og ansatte ved Bilder Nordic. Du skal ikke slippe inn ukjente; ringer det på er det en selvfølge at vedkommende presenterer seg og sitt ærend. Videre har du et ansvar for at det er ryddig rundt deg; at du orker å kaste søppel i stedet for å la det ligge igjen i klasserom, datarom osv, og at du selvfølgelig rydder bort og vasker tallerkener, kopper osv du har brukt. Åpningstid og vakt Som student har du tilgang til skolens lokaler i Kongensgate 3 hele døgnet. Tilgang til studio, datarom og printerrom begrenses av vaktordningen som håndteres av studentene på rundgang. Rullerende studentvakt i følgende tidsrom: - Mandag til fredag Lørdag Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 7 av 37

9 - Søndag Nærmere beskrivelse av studentvaktordningen finnes i vedlegg 1. Regler for bruk av datarom finner du i studiereglementet (intranett). Dersom du er i en spesiell situasjon som tilsier at det er helt nødvendig å benytte noen fasiliteter utenom disse tidene må dette avtales med administrasjonen rimelig tid i forkant. Kontrakt og betalingsplaner Alle forhold knyttet til økonomi og betaling beskrives i studiekontrakt mellom Bilder og student. Vesentlige betalingsproblemer er å anse som mislighold av kontrakten og vil kunne medføre at din studiekontrakt termineres. Betalingsforpliktelser gjelder likevel, og manglende betaling medfører inkasso. Studentbevis Studentbevis utleveres ved skolestart så sant opptaksgebyr er betalt. Ved tap av studiebevis kan et nytt utstedes mot et gebyr på kr 50,-. Studentbevis fornyes hvert semester med oblat (klistrelapp) på baksiden; denne må vise riktig semester for å at studentbeviset skal være gyldig og gi rabatter på offentlig kommunikasjon osv. Bibliotek I 2. etasje finner du biblioteket. Ikke stort, men du finner rundt 400 bøker og noen få DVDer innenfor en rekke fotografiske sjangre. Biblioteket er tilgjengelig i kontortid og utlånstid er 7 dager (med unntak av noen få spesielle bøker som ikke skal tas med ut av bygget). Ta kontakt med noen i administrasjonen i 2. Etasje for å registrere utlån. Kveldsstudenter kan bruke bibliotek når det er kveldsadmin. Du kan til enhver tid utforske bøkene i biblioteket på denne nettsiden: Her kan du søke alfabetisk eller blant sjangre, og lese mer om de forskjellige bøkene. Du finner også en link til biblioteket på intranett. For at så mange som mulig skal få glede av biblioteket, er det viktig at du leverer tilbake bøkene/dvd-ene i tide. Ved for sen levering, påløper et gebyr på 50,- per bok/dvd, per påbegynte uke etter at fristen er utløpt. Ved tap av biblioteksbok/dvd faktureres studenten kostnaden av nyinnkjøp, pluss et administrasjonsgebyr på 100,-. En bok/dvd er regnet som tapt dersom den ikke leveres innen 1 mnd etter den opprinnelige utlånsfristen. Biblioteket oppdateres jevnlig, og vi tar gjerne imot forslag på bøker og DVD-er du ønsker at skal kjøpes inn. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 8 av 37

10 Nøkkelbrikke Du får utlevert din personlige nøkkelbrikke ved studiestart mot et depositum på kr 200,-. Denne må aldri overdras eller lånes bort. Ved tap av brikken må du si fra raskt så den kan sperres. For å få tilbake depositum må du levere inn brikken senest to uker etter avsluttet studie ettersom vi da må bestille nye i god tid før nytt semester. Oppbevaringsskap Bilder Nordic har skap til disposisjon i 1. etasje. Til hvert skap er det fem nøkler for hver klasse setter administrasjonen opp lister over tilgjengelige skap. Vi oppfordrer deg til å finne andre å dele skap med; siden antall skap er begrenset søker vi å ha fem studenter på hvert skap; det vil si at vi må plassere inn andre på skap som ikke er fullt utnyttet. For hver nøkkel betales et depositum på kr 200,- som naturligvis fås tilbake ved tilbakelevering av nøkkel. NB: Ikke oppbevar verdifullt utstyr i skapene. De er ment for oppbevaring av papir og småsaker. Skolen er ikke ansvarlig for tap fra disse skapene. Skapet MÅ tømmes for innhold før hver sommerferie. For å få tilbake depositum må du levere inn nøkkel senest to uker etter avsluttet skoleår/studie ettersom vi da må bestille nye i god tid før nytt semester. Parkering/sykkelparkering Parkeringsplasser for bil har vi ikke, men vi har en finfin sykkelparkering i bakgården! Personlige opplysninger Når du flytter, får nytt telefonnummer eller ny e-postadresse er det viktig at du orienterer oss så raskt som mulig. Riktig kontaktinformasjon er nødvendig for fakturering, for beskjeder og ikke minst vitnemål. Endringer varsles per e-post til Du er selv ansvarlig for at skolen har riktig kontaktinformasjon. Se også studiereglement. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 9 av 37

11 Branninstruks Klassens representant i studentstyret er sammen med foreleser ansvarlig for å få studentene ut av undervisningsrom ved utløst brannalarm. I Kongensgate er det to rømningsveier i hver etasje samt pulverapparat og brannslange. Hovedrømningsvei er hovedtrappen, den andre rømningsveien er baktrappen som fører ut i Nedre Slottsgate; i 4. etasje fra sofagruppe/fellesområde, i 3. etasje fra T1, i 2. etasje fra Inges kontor. Fra Studio Grå er det en nødutgang midt i rommet. Gjør deg kjent med rømningsveier og slukkeutstyr. Slukkeutstyr Kongensgate 1. etg: Pulverapparat bak branndør til bar 2. etg: Pulverapparat ved glassdør til klasserom og ved heis 3. etg: Pulverapparat ved inngang til etasje, i D3 og T3. Brannslange i gang. 4. etg: Pulverapparat ved inngang til etasje, ved heisen, i T4 og på kjøkkenet, samt brannslange ved kontor Det er brannvarslere ved heisen i hver etasje. Gjør ditt i det daglige for å holde nødutganger fri, og si fra dersom du ser noe som ikke er i tråd med god brannsikkerhet. Ta deg en runde og gjør deg kjent med rømningsveier og slokkeutstyr slik at du er forberedt dersom noe skulle inntreffe. Det burde ikke være nødvendig å si, men: Brannslukningsapparater skal ikke fungere som dørstoppere. Dørene inn fra trappen i Kongensgate er branndører og skal holdes lukket. Brannvernleder er Joachim Thorsen. Ved alarm må du ta trappen, oppmøte sted er Bankplassen. Lånekassen Gjeldsbrev kan hentes på kontoret. Dette må signeres ut av deg personlig, ta med gyldig legitimasjon. Informasjon om hvem som har fått lånekassebrev henger på oppslagstavlen i 4. etg. Skal du søke studielån gjøres dette via lånekassens nettsider, Du er må selv sette deg inn i Lånekassens betingelser og utbetalinger, og returnere svarslipp i egen konvolutt (NB; ikke ferdigfrankert). Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 10 av 37

12 Undervisningen Undervisningstiden er og på dagtid, og på kveldstid. Noen forelesninger kan falle utenfor disse rammene dersom aktiviteten krever det. Pauser tilpasses den enkelte undervisningsøkt. I teoriundervisning skal det tilstrebes 45 minutter undervisning og 5-10 minutter pause. Vi er oppmerksom på mange av dere som studerer på dagtid må ha kvelds-/helgejobb ved siden av studiene. Husk bare at fulltidsstudier er fulltid; ukedager fra er å anse som skoletid. Hvite felter på timeplanen er nødvendig for å jobbe med oppgaver, selvstudier og innleveringer. Videre må skolen forbeholde seg retten til å flytte på økter eller legge til undervisning/gjennomganger osv. Timeplan og oppgaver - intranet Timeplanen ligger alltid oppdatert på intranett: intranet.bildernordic.no. Logg inn med brukernavn student og passord bnsop1314. Endringer i timeplan mv. En av skolens styrker er våre forelesere. De har alle det til felles at de lever av å drive med det de underviser i. Vår timeplan må derfor bygges opp noe annerledes enn på andre skoler. Fra tid til annen må vi være innstilt på endringer i planene våre. Følg derfor med på oppdateringer i timeplanen og andre beskjeder; gjør det til en vane å sjekke intranett regelmessig helst hver kveld! Endringer VIL skje fra tid til annen og det er KUN dersom det er en endring 48 timer frem i tid eller mindre at du vil få en varsling (sms). Endringer to dager til to uker frem i tid annonseres pr mail (husk at vi alltid må ha din riktige mailadresse). Endringer lenger frem i tid legges kun ut på intranet. Oppgaver mv Oppgaver, oppdrag, og andre beskjeder fra administrasjonen, meldinger fra lærere osv kan være en ufordring for studentene å følge med på. Intranet brukes aktivt følg med, er vår oppfordring! NB! Det er mulig å abonnere på RSS-feed fra vårt intranett, slik du får beskjeder rett til deg. Se vedlegg 6 for beskrivelse. Pensumlitteratur Pensumliste finner du på NKI forlaget (www.nkiforlaget.no). Velg din studieretning under Bilder Nordic øverst til venstre på websiden. Kompendier kjøpes på kontoret i 4. etasje, pris per stk er kr 100,- Kamera og Kamerabruk (KK) Lyssetting (LY) Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 11 av 37

13 Fravær I begynnelsen av undervisningsøkten starter foreleseren med en gjennomgang av dagens program og annen viktig informasjon. Oversikt over frammøte noteres. Kom i tide til hver time! Varsle skolen dersom du har gyldig grunn for fravær eller for å komme senere. Hvis du er borte fra undervisningen, er det ditt ansvar å komme à jour. Hør med en medstudent om forberedelser til neste time, oppgaver/hjemmearbeid og viktige beskjeder. Forelesere forbeholder seg retten til å føre en lukket-dør policy for å unngå stadige forstyrrelser. NB: FRAVÆR FØRES PÅ VITNEMÅLET. FOR Å GÅ OPP TIL EKSAMEN MÅ DU HA ET FREMMØTE PÅ MER ENN 75% Sykdom: Ved sykdom utover tre dager oppfordrer vi deg til å oppsøke lege samt orientere administrasjonen. Ved fremvisning av legeerklæring vil vi strekke oss langt for å legge forholdene til rette for at du likevel kan gjennomføre studiet. Se for øvrig studiekontrakt. Eksamen Alle studentene må legitimere seg ved fremmøte til eksamen. Form og gjennomføring av eksamen varierer fra fag til fag. Se studiereglement for eksamensreglement. Vitnemål Vitnemål blir sendt deg i rimelig tid etter siste skoledag. Ved manglende betaling av studieavgift vil vitnemål bli holdt tilbake. Dersom du mister ditt vitnemål kan du få en kopi mot et gebyr på kr 100,-. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 12 av 37

14 Fotografering Det er dette det handler om! Vi forsøker å legge forholdene godt til rette for at du skal bruke din tid best mulig og ha tilgang til både studio, utstyr og modeller. Studio Booking av studio gjøres via link på intranett (intranet.bildernordic.no). Logg inn med brukernavn student og passord bnsop1314. Velg booking og logg deg på i gmail med passord booking1314. Du kan også gå direkte til og logge deg på med brukernavn studiobilder og passord booking1314. Når du skal booke; velg bort alle andre kalendere enn den du skal booke deg på (skal du booke studio Rødt tar du bort alle andre slik at du kun står igjen med kalender for Rødt), merk tiden du vil booke og skriv inn fullt navn og telefonnummer. Lengste studiotid er fire timer, og maksimalt antall bookinger fremover i tid er tre. Flere eller lengre bookinger kan uten varsel slettes av administrasjonen eller overtas av andre. NB: Dobbeltsjekk at du har booket deg på riktig studio. Du må skrive inn fullt navn og telefonnummer i bookingen. Bookinger som mangler denne informasjonen slettes. Overtredelse kan medføre karantenetid på studiobooking, dette følges opp både av administrasjonen og studioansvarlige. Selv kreative individualister ønsker å komme til et studio med orden og et utstyrsrom der ting er i orden og på rett sted. Vår oppfordring er enkel: Forlat studio og utstyrsrom slik du selv vil møte det den dagen du tropper opp med et slep av modeller, stylister, assistenter og kunder. Se vedlegg 2 for studioregler. Utlånsutstyr Som student på Bilder Nordic har du tilgang på profesjonelt utstyr. For alle studenter har vi tilgjengelig kamerautstyr til utlån som jevnlig oppgraderes. Vi har også lydopptakere, kalibreringsutstyr og annet. I tillegg har vi mellomformatskameraer tilgjengelig for toårige studenter, primært er dette tiltenkt andre års studenter med spesialisering reklame og mote. Utlån av utstyr skjer gjennom administrasjonen i kontorets åpningstid. Normal låneperiode er to dager, lengre tid kan unntaksvis avtales ved behov. Booking av mobilt lysutstyr skjer på samme måte som studiobooking. Utlån av utstyr er også beskrevet i vedlegg 4. Merk: For å låne skolens utstyr må du signere avtale om bruk av utlånsutstyr, se vedlegg 9. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 13 av 37

15 Modeller Bilder Nordic har samarbeid modellbyråer. La oss bare understreke viktigheten av et gjensidig nyttig samarbeid. Gjennom samarbeidende byråer kan du skaffe modeller, byråene og deres modeller får publisitet og utvikling av egne porteføljer. Det vi alle plikter å gjøre i samarbeid med modeller og byråer er å følge de enkle spillereglene som settes. Dette dreier seg i korthet om: Kreditering av modell og andre som er med på opptak (stylister osv) Levering av bilder i riktig format på rett sted til rett tid Ryddighet og profesjonalitet i gjennomføring av opptak still forberedt! Vi opererer i et lite og oversiktlig miljø der lite skal til for å ødelegge vårt omdømme. Vi håper du har forståelse for det og respekterer dine samarbeidspartnere. Bilder skal leveres senest innen en uke etter at shoot er fullført. Bilder skal gå til modellbyrå, modell, stylister og andre det er avtalt med. Husk metadata: Dersom en modellavtale tilsier at bildet ikke kan brukes i for eksempel utstillinger/profilering må dette angis. For bruk av private modeller, dvs ikke gjennom modellbyrå, finner du en modellavtale du kan bruke på tjeneren, og du finner et eksempel i vedlegg 7. Printer og papir Printere bookes på samme måte som studio. Merk at du kan maksimalt booke tre printertider frem i tid, hver på maksimalt tre timer. Ved fullført booking; sjekk at du står på riktig printer ved å velge bort alt annet enn din printer i listen på venstre side. Når du booker tid, enten studio eller printer, må du skrive inn telefonnummer og fullt navn. Bookinger uten telefonnummer kan slettes. Du kan booke inntil tre timer, men som regel trenger du ikke på langt nær så mye. Du skal IKKE bruke maskinene på printerrommet for redigering og justering av bildene, dette gjør du ferdig før du skal printe for å få best mulig flyt og utnyttelse av printerne. Se vedlegg 3 for bruk av printere. Papir selges enkeltvis på selvbetjeningsbasis utenfor kontoret i 4. etasje i kontorets åpningstid. Vi oppfordrer alle til å kjøpe inn hele esker. Gå gjerne sammen med medstudenter for å spleise på en eske som dere har i fellesskap i felles skap. Super A3 A4 Pris per enkeltark: 25,- 15,- Pris per eske (100 ark): 2.000, ,- Pris på ark er basert på en selvkostberegning for papir og blekk, dette er ikke noe skolen tjener penger på. Det er ikke tillatt å benytte ark som ikke er kjøpt på skolen. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 14 av 37

16 VEDLEGG TIL STUDENTHÅNDBOK Vedlegg 1 Vaktordningen Vedlegg 2 Studioregler Vedlegg 3 Printere Vedlegg 4 Utlånsutstyr Vedlegg 5 Innlevering av bilder Vedlegg 6 Oppdatering ved RSS Vedlegg 7 Modellavtale Vedlegg 8 Studentkontrakt Vedlegg 9 Avtale for bruk av låneutstyr Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 15 av 37

17 VEDLEGG 1 - VAKTORDNINGEN For at studentene skal få mulighet til å bruke skolens lokaler også etter at kontoret stenger kl , har vi et rullerende vaktsystem. Det er 2. og 3. semesterstudentene som har vaktansvar. Vi må ha en vakt på skolen for å kunne opprettholde orden og sikkerhet for utstyret utenom skoletid. Eventuelt bytte av vakt må gjøres direkte med en annen student, og varsles Kveldsvakten har administrativt ansvar utenom åpningstid, og alle studenter plikter seg å rette seg etter kveldsvaktens retningslinjer. Husk at vakten er en medstudent; ta ikke for gitt at vakten skal kunne hjelpe deg med printerproblem, problemer med lampene i studio eller lignende. Husk også at vakten ikke er vaskehjelp. Alle skal selv rydde etter seg alltid. Også på kjøkkenet. Vaktkalenderen finner du på Brukernavn: studiobilder Passord: booking1314 Du må alltid passe på å skrive inn telefonnummeret ditt ved bytte av vakt. Dette gjelder også booking av studio og printer som tidligere nevnt. Kveldsvakten oppgaver er: - Holde orden på skolen utenom undervisningstiden - Sørge for at kjøkken og skolen for øvrig er ryddig - Håndtere utlån av lysutstyr og studio, samt printere - Holde ubenyttede rom låst og sørge for utstyrskontroll i studioer og klasserom - Holde rede på studenter inn og ut av studio. - Låse og kontrollere studioer, sjekke signeringslister og foreta telling (utstyrssjekk) - Levere inn vaktskjema hullet vegg inn til kontoret i 4. etg NB: Ikke legg vaktnøkler i hullet i veggen i 4. etg. når du har fredags-/ helgevakt, når neste vakt må få nøkkel av deg. Se egen vaktinstruks for mer informasjon. Vakttidene er som følgende: - Hverdager kl Lørdag kl Søndag kl kl Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 16 av 37

18 Dersom en student ønsker å bli i studio etter at vakten går hjem så er det greit, men da overtar studenten selv ansvaret for å være vakt og må da fylle ut et vaktansvarsskjema og et tellelisteskjema. Begge må leveres i hullet i veggen ved siden av TV i 4. etg. NB: Du kan ikke booke studio i vakttiden. Vakten må være lett tilgjengelig og befinne seg i skolens lokaler. Vaktnøkkel Vaktnøkkel og nøkkel til våre lokaler hentes på kontoret i 4. etg fortrinnsvis i lunsjen mellom og 12.30, eller senest kl Annen tid etter avtale. Vaktnøkkel legges i hullet i veggen ved siden av TV i 4. etg. ved endt vakt. NB: De som har vakt fra fredag til søndag må avtale overlevering av nøkkel seg imellom. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 17 av 37

19 VEDLEGG 2 - STUDIOREGLER STUDIOREGLER BOOKING Max tid fire timer. Max tre studiobookinger inne til enhver tid. Avbooking: Minimum 12 timer før. Skriv alltid navn og telefonnummer i bookingen. Studiokofferter Skal du bruke studio skal du alltid hente koffert i 4. etg i Kongensgate (hos administrasjon eller vakt). Denne inneholder sender, lysmåler, sync-kabel BRUK Hold gulv og bakgrunn rent. Ikke sko! Rene sko på modellen er eneste unntak. Ikke kutt bakgrunnen helt ren, spar et par meter skitten/brukt bakgrunn. Backdrop skal ikke tegnes på eller lignende uten avtale med Studioansvarlig. Bytte av papir backdrop: Rullen som tas av skal rulles stramt og teipes før den henges bort, dette hindrer at den rives i to og får gjennomgående bretter. Bruk plaststopperen på backdrop-pluggene når de settes på holderen i veggen Avkapp fra backdrop kastes i bakgården. Gulltoppene på blits-stativene skal IKKE taes av. De store softboksene står permanent montert i studioene. Disse skal IKKE demonteres. Si fra når det begynner å bli lite av noe (sikringer, pærer til innstillingslys, bakgrunner med mer) Bliltzutløser får du med sammen med studionøkler. Bakgrunnene Bruk av sko på bakgrunnene skal være begrenset. Skoene skal tørkes av og være helt rene før modellen går på bakgrunnen. På vinterstid skal ikke utesko benyttes. Fotografer og assistenter jobber uten sko, evt ha med innesko! Dersom du trenger papir til produktbord så se først om det finnes rester du kan benytte i stedet for å klippe av deler av rullen. Brukte deler skal ikke rives av. Bruk en saks eller tapetkniv slik at avkuttingen blir en rett linje. Behandling av lampene Lampene er dyre så flytt rundt på dem med omhu. Noen stativer kan være ustabile og lamper med tunge forsatser kan lett bli for tung og velte. Dersom du bruker de største softboksene skal du alltid bruke de største stativene. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 18 av 37

20 Dersom lampene ikke skulle fungere så sjekk følgene: modellpæra, sikringen og eventuelt blitspæra. Dersom modellpæra ikke fungerer er det ofte sikringen som må byttes. Ha godt med skjøteledning når du stiller opp lampene. Korte ledninger skaper snubletråder og er kun til frustrasjon for alle i studio, og det er farlig. Skifting av pærer og sikringer Ta alltid ut strømkabelen ved skifte av modellampe og sikring. Sikringen sitter inne i et hylster som man må skru løst med et flatt skrujern eller en liten mynt. Når pærene skal skiftes skal de ikke berøres med hud/fingrene. Pærene ligger i plastlommer som skal brukes til å holde rundt pæra til den er satt fast i lampa. Du kan også bruke et rent tøystykke, det viktigste er at du aldri rører pæren/blitsen. Fett fra fingrene på pæra/blitsen medfører at den kan eksplodere ved sterk varme og reduserer levetiden betraktelig. Selve blitsrøret må repareres eller skiftes av fagpersonell. Ta kontakt med studioansvarlig dersom blitsrøret er ødelagt. Bruk av trådløst system Den trådløse blitsutløseren skal festes til kamera i blitsskoen (hotshoe). Den skyves rett inn og festes ved å skru den fast, tilsvarende en normal ekstern kamerablits. Etter bruk trekkes den ut i en rettlinjet bevegelse. Pass på at du ikke bøyer og brekker på festet. Vær oppmerksom på at de optiske sensorene ikke vil utløse blitsen dersom du står i feil vinkel i forhold til lampens mottakersensor. Bruk av synk-kabel Synk-kabler må brukes forsiktig; de tåler ikke å bli brekt eller tråkket på med stor tyngde. Inn- og utgangene er svært skjøre og det skal lite til før de blir ustabile og ikke vil fungere. Pass på at kabelen ikke får brekkbelastning når den er montert i/på kameraet. Synk-kabelen er en typisk snublesnor, vær oppmerksom hvor den ligger når du fotograferer. Orden i studio For at alle skal få godt utbytte av studietiden de er satt opp på er det svært viktig at alle rydder etter seg. Er du satt opp på studiotid fra skal du være ferdig å rydde kl 15. Alt studio utstyr skal settes tilbake på sine respektive plasser. Dersom noe blir ødelagt skal det gis beskjed fortløpende til kontoret. Studenter som ikke overholder ordensregler i studio kan miste sin rett til å bruke studio for en periode. Skjema for orden i studio henger i hvert studio. Dette SKAL fylles inn og signeres. Er det ikke signert regnes det som no-show. Studenthåndbok oppdatert høstsemesteret 2013 Side 19 av 37

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

Informasjon og reglement. Elevhefte

Informasjon og reglement. Elevhefte Informasjon og reglement Elevhefte Velkommen til Agder folkehøgskole Du har sikkert hørt at folkehøgskolen er en annerledes skole. Den er kreativ, spennende og utfordrende. Vi vil legge til rette for at

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 12 4. UTVEKSLING... 16 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer