Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0"

Transkript

1 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

2 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten SANDVIKA Sentralbord: Brukerstøtte: E-post: Internett: Merk! Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel. Norconsult Informasjonssystemer har ikke ansvar for feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Innhold 2 Versjon NOIS AS

3 Innhold Hurtigstartguide Beskrivelse 5 Kom i gang...5 Kurs...5 Lisenser...5 Enbrukerlisens...5 Nettverkslisens...5 Moduler...6 ISY G-prog Beskrivelse - Grunnstammen til programmet...6 Utvidet versjon...6 ElementBeskrivelse...6 Pris- og Elementregister...6 NS 3420 Utgave NS 3420 utgave NS 3420 Leser...6 Prosesskoden fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket...6 Beskrivelse BIM...7 Opprette en ny beskrivelse...8 Ny beskrivelse fra mal...8 Prosjektoppsett Prosjektoppsett - Opplysninger Prosjektoppsett - Databaser Tilknyttede NS-databaser Prosjektoppsett Kontoplan layout NS 3420-koder og tekster Databaseoppslagsvindu Lag ny post fra databasevinduet Utfylling av stikkord NoIS as Versjon Innhold 3

4 Andre krav Hente flere NS-koder samtidig med Dra /Slipp metoden Supplerende arbeider Mengder Hurtigregistrere mengder Delmengder Post og postredigering Konto/Postoversikt Flagg på poster Generell del / alminnelig del Endringer og revisjoner Kopiering Utskriftsmuligheter Forhåndsvisning Beskrivelse Forhåndsvisning Anbudsrapport Forhåndsvisning Endringsliste Filtyper og Anbudsbehandling Innhold 4 Versjon NoIS as

5 Hurtigstartguide Beskrivelse Kom i gang Kurs ISY G-Prog Beskrivelse lastes ned fra vår internettside For spørsmål om nedlasting, installasjon og lisens ta kontakt med oss på eller send epost til Spørsmål om det faglige innholdet i NS3420 supporteres av Standard Norge. Det arrangeres jevnlig kurs i ISY G- G-prog Beskrivelse. De mest kjørte Beskrivelseskursene våre er: Beskrivelse Grunnkurs etter NS 3420 Beskrivelse Videregående kurs etter NS 3420 Beskrivelse BIM-kurs etter NS 3420 Beskrivelse Prosesskode Se vår kurskalender på for oppsatte kurs, eller ta kontakt med Geir Johansen på epost for informasjon om bedriftsinterne kurs. Lisenser Enbrukerlisens Denne lisensen er knyttet fysisk til en maskin eller en USB lås og krever ingen lisensserver. Lisensfilen NOIS.enb.lic lagres lokalt på maskinen. Start lisensprogrammet FlexLic for å se aktive lisenser, antall og utløpsdato. Nettverkslisens Denne lisensen installeres på en server og tillater en tilkoblet bruker per lisens. Dette gir bedre fleksibilitet og bedre utnyttelse av lisensene. Med en serverlisens kan man også installere programvaren sentralt på serveren, og enkelt distribuere oppdateringer med minimal tidsbruk for IT ansvarlig. For brukeren er det bare å taste inn servernavn foran servernavnet!) første gang programmet skal brukes. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 5

6 Moduler ISY G-prog Beskrivelse består av en rekke moduler som kan kombineres for å passe ditt behov. ISY G-prog Beskrivelse - Grunnstammen til programmet Profesjonelt i innhold - enkelt å bruke. G-prog Beskrivelse anses av mange som bransjestandard i Norge for utarbeidelse av byggebeskrivelser. Beskrivelse er markedsleder og har mer enn fornøyde brukere. Utvidet versjon Utvidet versjon av ISY G-prog Beskrivelse er nødvendig for de som ønsker å utnytte programmet mer profesjonelt. Utvidet versjon tilbyr anbudsbehandling, erfaringsprisbank, mengdekalkulator, endringsmengder og endringsmeldinger, m.m. ElementBeskrivelse Lag dine byggebeskrivelser med ferdige bygningselementer. Elementregisteret inneholder over 1500 ferdig sammensatte og gjennomarbeidede elementer. En ny og bedre arbeidsmetode som sparer tid og øker kvaliteten! Pris- og Elementregister Denne modulen gir en oversikt over erfaringspriser for 5000 prislinjer. Det er et flott verktøy for å sjekke anbudspriser eller anslå konsekvens av en endring, og benytter samme datagrunnlag som i ISYCalcus og Norsk Prisbok. NS 3420 Utgave 4 NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide anbudsbeskrivelser, kalkyler, prising og oppføling av byggeprosjekter. NOIS er forhandler av databaseversjon NS Databasen kan kjøpes i FullTekst og SpesTekst. NS 3420 utgave 3 Vi har også støtte for den gamle utgaven av NS NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide anbudsbeskrivelser, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. NOIS er forhandler av databaseversjon NS Databasen kan kjøpes i FullTekst og SpesTekst. NS 3420 Leser For å kunne lese NS 3420 databasene trenger man en egen leser til dette. Dette er et meget kraftig oppslagsverktøy for å finne frem til og velge ut de riktige NS kodene for anbudet. Prosesskoden fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket ISY G-prog Beskrivelse har to egne moduler for å kunne lage beskrivelser etter prosesskoden fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Hurtigstartguide Beskrivelse 6 Versjon NoIS as

7 Beskrivelse BIM Beskrivelse BIM er en videreutviklet metode av løsningen som er i bruk i ISY Calcus for import av mengder fra BIM-modeller i filformatet *.ifc. BIM-modellen vises grafisk i programmet, og det er enkelt å knytte bygningselementer eller NS 3420-koder til objekter fra modellen. Benytt denne modulen til å hente inn hele bygg fra BIM inn i din beskrivelse eller til å sette sammen flere BIMmodeller i én og samme beskrivelse. For mer informasjon om disse modulene eller bestilling, ta kontakt med Jørn Romberg på telefon eller send en epost til NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 7

8 Opprette en ny beskrivelse Ny beskrivelse fra mal Start programmet eller hvis du allerede har gjort det bruk knappen Ny Beskrivelse som vist under: Nå får du flere valg muligheter: Velger du Ny beskrivelse gir det deg en tom beskrivelse uten kontoplan. Velger du Åpne en eksisterende fil kan du åpne et tidligere prosjekt og jobbe videre med det. Vi anbefaler ikke å starte et nytt prosjekt ved å åpne et eksisterende for så å gi dette et nytt navn. Årsaken vil du se senere. Velger du Ny Beskrivelse fra mal får du følgende maler å starte ut fra. Hurtigstartguide Beskrivelse 8 Versjon NoIS as

9 Malene er gruppert for Arkitekt, Bygg, Elektro osv. og inneholder kontoplan med fagkapitler og bygningsdeler iht. NS3451. Disse malene følger med programvaren. Ny Beskrivelse fra mal gir deg et nytt prosjekt med kontoplan sideoppsett m.m. Egne firma-, prosjekt- eller fagtilpassede maler kan opprettes og lagres slik at de ligger sammen med våre standardmaler. Kontoplanen er selvsagt fullt redigerbar slik at du kan slette, endre og legge til nye mapper! NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 9

10 Prosjektoppsett Hvis du kanskje var litt rask ved å trykke ok eller ENTER, så finner du Prosjektoppsettet på din verktøymeny eller ved å gå inn på Fil -> Prosjektoppett. Prosjektnavn blir foreslått til det samme som filnavnet. Den tekst du skriver inn her vil komme i toppteksten på arket. Prosjektoppsett - Opplysninger Legg også inn Oppdrag og oppdragsgiver. Hurtigstartguide Beskrivelse 10 Versjon NoIS as

11 I teksten kan du benytte Autotekst-variable som finner "verdien" som er lagt inn for oppdrag og oppdragsgiver. Prosjektoppsett - Databaser Her velger du hvilke databaser som skal være aktive i ditt prosjekt. Normalt er dette kun NS 3420 utg.4, men du kan også ha utgave 3 eller andre databaser. Her kan du også velge års versjon for dette prosjektet. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 11

12 Tilknyttede NS-databaser Trykk på knappen i database-oppslagsvinduet og velg NS 3420-fliken. Du kan ha flere års versjoner(max. 4) av NS3420 tilknyttet i Beskrivelse som vist over. Hurtigstartguide Beskrivelse 12 Versjon NoIS as

13 Prosjektoppsett Kontoplan layout Normalt har kontoplan strukturen to nivåer (Kapittel og Bygningsdel). Enkelte prosjekt har behov for en annen inndeling. Du kan øke antall nivåer og antall tillatte tegn på hvert nivå uten å endre eksisterende kontokoder i prosjektet. For å redigere kontokode eller tekst for en konto kan du markere kontoen, og høyreklikke og velge Rediger tekst NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 13

14 NS 3420-koder og tekster Databaseoppslagsvindu I dette vinduet styrer du hvilke databaser som er tilknyttet i Beskrivelse, hvilke databaser som skal være synlig, hvilke som er gyldig i prosjektet og hvilken versjon kodene har i prosjektet. Oppsett databaser: Vis kun nyeste versjon:: Prosjektoppsett databaser: Kode sjekk: Lag ny post fra databasevinduet Du kan velge valget Lag ny post i beskrivelsen eller benytte Dra /Slipp metoden. Velger du den først metoden må du velge konto hvor posten skal opprettes først. Knappen du både på verktøymenyen og i databasevinduet. finner Posten opprettes med første ledige løpenummer. Fra 1 og oppover. For å plassere ny post mellom eksisterende poster, må du velge ny post før. Utfylling av stikkord I NS 3420 utg. 4 er det kommet stikkord på hver kode. Dette er tekst som skal fortelle mer om posten. Dette kan for eksempel være Lokalisering, Dimensjonering eller Veggtykkelse. Disse stikkordene kommer automatisk med hver post. Man skal fylle ut alle de relevante stikkordene og fjerne linjene med irrelevante stikkord. For at posten skal være rett utfylt må man fylle ut alle stikkordene. Hurtigstartguide Beskrivelse 14 Versjon NoIS as

15 Andre krav 9 er koder er blitt erstattet av Andre krav i NS 3420 utg. 4. Dette vil si at hvis posten avviker fra standarden krysser man av for Andre krav og posten vil automatisk få en A til slutt i koden. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 15

16 Det vil også komme opp avsnitt (a-x). Andre krav skal spesifiseres under en eller flere av disse avsnittene. De avsnitt som ikke fylles ut kan slettes. Slik at posten ikke er ferdig før den ser slik ut: Er man uheldig og krysser av på nei etter at man har skrevet inn Andre krav husker programmet hva du har skrevet inn. Haker du av for Ja igjen vil teksten du har skrevet inn komme opp igjen. Hurtigstartguide Beskrivelse 16 Versjon NoIS as

17 Hente flere NS-koder samtidig med Dra /Slipp metoden Dra / Slipp metoden er raskeste måten å opprette poster fra databasen på, men du kan også velge flere koder samtidig og slippe den inn i dokumentet. Trykk Vis tre/liste i databaseoppslag og velg flere koder samtidig. Merk at disse kodene ikke får utfylt matrisevalgene men det gjør du jo like enkelt i prosjektdokumentet. Supplerende arbeider En av de store utfordringene ved utarbeidelse av beskrivelser er å få med alle poster. For å hjelpe til med dette arbeidet har vi på et stort antall poster en oversikt over Supplerende arbeider. Dette er poster som ofte brukes sammen med den valgte posten. Ved å bruke denne funksjonen aktivt sparer man tid i arbeidet med å finne postene, og det blir lettere å få komplette beskrivelser. For å finne de supplerende arbeidene se etter en sort S under postnummeret. I figuren nedenfor er den ringet rundt med en rød sirkel. Holder man musepekeren over S symbolet får man opp en liste med supplerende arbeider som vist på figuren nedenfor. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 17

18 Mengder Hurtigregistrere mengder Mengder legger du enklest inn i postlisten. Velg Layout->Alle poster. Mengder registreres som tallverdier eller regneuttrykk. For eksempel Ved bruk av regneutrykk vises dette som "Ballongtips" når du holder musen over mengden. Delmengder Ønsker du å fordele mengden på en post for eksempel: etasje vis / pr. rom eller byggetrinn bruk da delmengde. Ta stilling til om du vil benytte delmengder før du begynner å legge inn mengder. Delmengder finner du på menyen som vist på figuren nedenfor. Velger man for eksempel etasjefordeling av mengdene, kan man legge inn mengdene som vist nedenfor. Hurtigstartguide Beskrivelse 18 Versjon NoIS as

19 Post og postredigering Konto/Postoversikt Det finnes tre forskjellige visninger av beskrivelsen man kan bytte mellom når man jobber med beskrivelsen som vist på figuren nedenfor. Kontoplan og poster og Høy kontoplan og poster brukes når man legger til poster i beskrivelsen. Særlig hvis du bruker widescreen skjerm er det verdt å prøve ut for bedre oversikt i kontoplanen. Bruk Alle poster for redigering av mengder og poster generelt, men denne layout kan ikke brukes når ny post skal legges inn. Flagg på poster Flagg brukes for å merke og velge ut poster for utskrift. Det finnes mange flagg med ulik funksjon som vist nedenfor. Høyreklikk på posten og velg Sett flagg, og velg flagget som passer for ditt tilfelle. Skal du fjerne ett flagg høyreklikker du på posten igjen, velger Fjern flagg, og velger det aktuelle flagget. Flagget Ferdig er nyttig å bruke for å holde orden på hvilke poster som er ferdige, og hvilke som fortsatt krever mer arbeid. Flagget Føres ikke til sum er egnet til å merke poster som opsjonsposter, dvs. poster som ikke skal føres til totalsummen for anbudet. Sum-kolonnen på postarket vil da vise summen i klammeparentes [ ]. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 19

20 Generell del / alminnelig del Det er en fordel å ha den generelle delen av beskrivelsen sammen med mengdebeskrivelsen i et dokument. Med programmet følger en del forslag til generelle tekster som du kan importere til prosjektet. Velg Fil > Import > Generell del og velg de deler du ønsker å bruke. Ved å bruke de ferdige dokumentene til den generelle delen slipper du å lage eget sideoppsett og legge inn koder manuelt. Ved import opprettes konto 00 Generell del og undermapper med de delene du har valgt. For eksempel Forside, Anbudsinnbydelse osv. Innholdet i de generelle delene er bare forslag til tekst som du fritt kan redigere, men i de fleste tilfeller anbefaler vi at kodene som ligger i dokumentene beholdes. Endringer og revisjoner På verktøymenyen til ISY G-prog Beskrivelse har du en liten endringsmeny. Knappen til venstre håndterer endringsmengder og knappen til høyre lar deg velge revisjonsnummer. Når man utarbeider første utgave av beskrivelsen jobber man normalt i revisjon 0. Revisjoner utover dette må merkes med revisjonsnummer for at programmet skal registrere endringene du gjør som endringer i beskrivelsen. Ved endring av mengder velger man først revisjonsnummer, og så trykker man på mengde tastes inn, og endringshistorikken lagres i posten.. Ny Hurtigstartguide Beskrivelse 20 Versjon NoIS as

21 Kopiering Skal du legge til nye poster i en revisjon velger du revisjonsnummer og legger til poster som vanlig. Tilknytning av endringsliste til beskrivelsen gjøres som forklart på forrige side, og utskrift av endringsliste gjøres som forklart på neste side. Det er veldig fristende å kopiere poster fra andre prosjekt, men er det virkelig tidsbesparende? Og hva med kvaliteten? Vær svært bevisst på hva du egentlig får med deg når du "koker" fra andre prosjekter! Dette kan skape mye "krøll" og ekstra forbruk av prosjekttimer. Når du kopierer poster vil du få opp en dialogboks der du må velge hva som skal bli med når du kopierer. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 21

22 Kopierer du derimot hele kontoer vil du få opp en liten melding om hvor mange kontoer og poster som er blitt opprettet i prosjektet ditt. Finnes derimot kontoene fra før må man velge om man vil la være og kopiere eller erstatte det som ligger i prosjektet. Du vil få opp en dialogboks der du må velge hva du vil gjøre. Det øverste valget, Slett eksiterende kontoer, og alle postene i disse kontoene, fjerner det som ligger i prosjektet og legger inne det du kopierte inn. Det andre valget, Hopp over eksisterende kontoer, sett kun inn nye, fjerner ingenting i prosjektet. Det settes bare inn kontoer som ikke finnes i prosjektet fra før av. Det tredje valget, Overskriv eksisterende poster, gir flere valg. Dette brukes når man har en konto f. eks. 26 Supplerende bygningsdeler et gammel prosjekt med tre poster. I prosjektet som vi holder på med har du en konto 26 Overflater med to poster. Du ønsker at kontoen skal hete 26 Supplerende bygningsdeler også i det nye prosjektet. Du kan du bruke dette valget. Du må videre velge hva du skal gjøre med postene som er i kontoene. Du kan overskrive postene i kontoen, hopp over postene (tar bare med kontonavnet) eller legge til postene fra det gamle prosjektet slik at ny mappe inneholder både gamle og nye poster. Hurtigstartguide Beskrivelse 22 Versjon NoIS as

23 Utskriftsmuligheter Forhåndsvisning Beskrivelse Bruk verktøyknappen dialogboks: eller gå inn på Fil -> Forhåndsvisning ->Beskrivelse. Da får du følgende Det er en rekke innstillingsmuligheter for utskrift og forhåndsvisning. På den første fanen bestemmer man i hvordan utskriften skal se ut, mens på fanen Utvelgelse velger man hvilke deler av beskrivelsen man skal ha med. Man kan eksempelvis filtrere på grunnlag av flaggede poster, delmengder, eller attributter. Tilsvarende er det også for utskrift. Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke forhåndsvisningsknappen aktivt for å spare unødvendige utskrifter! NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 23

24 Forhåndsvisning Anbudsrapport Gå på Fil ->Forhåndsvisning ->Anbudsrapport for å skrive ut anbudsrapporten. Du har en rekke innstillingsmuligheter. Man kan velge hvilket nivå av kontoplanen man skal sammenligne på, hvilke deler av kontoplanen man skal sammenlikne, hvilke anbydere som skal sammenlignes, og en rekke andre filtreringsmuligheter. I anbudsrapporten kan man vise prisavvik og diverse statistiske analyser. Hurtigstartguide Beskrivelse 24 Versjon NoIS as

25 Forhåndsvisning Endringsliste Gå på Fil ->Forhåndsvisning ->Endringsliste for å skrive ut endringsliste. Velg hvilke revisjoner og poster som skal være med. Hvis du vil ha med forside på denne utskriften kan dette importeres fra menyen Fil -> Import -> Generell del -> X0 Endringsliste. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 25

26 Filtyper og Anbudsbehandling Det finnes mange forskjellige filtyper som brukes i bransjen i dag. Her er en oversikt over hvilke dere kan komme borti i forbindelse med ISY G- prog Beskrivelse, og ISY G- prog Linker. Linker er et gratis program som kan lastes ned fra Når du skal sende ut forespørselen som Linker fil er det lurt å skrive noe om hvordan prosessen foregår i dokumentet. Forslag til tekst kan du importere som Generell del, digital utsendelse av anbud. Vi anbefaler våre kunder på det sterkeste å bruke de mulighetene som finnes i programmet for digital anbudsbehandling. Prising for hånd, og tilhørende inntasting av priser er svært tidkrevende og har mange feilkilder! *.GA1 Dette er prosjektfilen din. Denne kan åpnes og redigeres i ISY G-prog Beskrivelse. Hvis man åpner filen i ISY G- prog Linker vil kan kunne lese beskrivelsen, men ikke redigere. Legg merke til at man ikke kan prise anbudet i ISY G-prog Linker hvis man har sendt ut en.ga1 fil. *.GAB Dette er en Linker anbudsfil. Den lages fra Beskrivelse og sendes ut for prising. Dette gjøres ved å gå inn på Fil -> Anbudsbehandling med ISY G- prog Linker. Bruk valget Lag anbudsfil. GAB-filen prises i ISY G- prog Linker. *.GAP Dette er en ISY G-prog Linker Prisfil. Dette er filen dere skal få tilbake fra prising. Denne filen inneholder anbyderens priser. Denne leses inn ved å gå inn på Fil ->Anbudsbehandling med ISY G- prog Linker. Bruk valget Les inn priser. *.XML Dette er NS 3459:2009- eller NS 3459:2012- filer. Dette er en standard for overføring av data mellom ulike systemer. Disse filene kan brukes til flere forskjellige ting. Dette kan være Prisforespørsel, Tilbud og Prosjektoverføring. Skal du sende ut fil som skal brukes til et annet beskrivelses program velger man prosjektoverføring. Skal du sende ut en fil til prising velger du prisforespørsel. Da vil du få en tilbuds-fil tilbake. Denne leses inn ved å gå inn på Fil -> Import - >NS 3459, les inn pristilbud. Skal du åpne en beskrivelse fra et annet anbudsbeskrivelse-program, velger du Fil -> Åpne og velger filtype *.xml. *.TXT Dette er NS3459-filer fra den gamle versjonen (utgave 2). Skal du sende ut fil til prising velger du Fil -> Eksport -> Utgått -> NS (valget uten versjons nummer). Får du tilbake en prisfil på dette formatet leses den inn ved å velge Fil -> Import ->Ns3459 utg. 2. Regneark (*.TXT) For eksport til regneark velger du Fil ->Eksport ->Regneark. Det lages det en tekstfil som kan importeres i Excel. Vær obs på steg 3 i tekstimporten i Excel. En del postnummer blir ofte tolket som datoer hvis man ikke setter formateringen til Tekst. Hurtigstartguide Beskrivelse 26 Versjon NoIS as

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Innhold Velkommen til Byggeweb-manualen... 11 Innledning... 11 Byggewebs historie... 11 Prosjektweb som prinsipp... 12 Prosjektering... 12 Byggeweb Prosjekt

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer