Det farlige demokratiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det farlige demokratiet"

Transkript

1

2 Finn Olstad Det farlige demokratiet Om folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år

3 Om forfatteren: FINN OLSTAD (født 1950) er dr.philos. i historie og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges Idrettshøgskole. Olstads forfatterskap omfatter bøker om arbeiderbevegelsens historie, idrettshistorie og generell

4 norsk historie. Blant disse er Einar Gerhardsen en politisk biografi (1999), bind 1 av LOs historie (2009) og Frihetens århundre. Norsk historie gjennom de siste hundre år (2010).

5 Om boken: Hvordan står det egentlig til med demokratiet vårt? Denne boka tar opp en side ved demokratiet som historisk og aktuelt problem nærmere bestemt motstanden mot demokratiet og uviljen hos flere typer makthavere mot å gi rom for virkelig demokratiske prosesser. Gjennom fem kapitler drøfter Finn Olstad fasene i demokratiutviklingen i Norge fra 1814-grunnloven til i dag. Den første, embetsmannsstatens eliteregime, gir han betegnelsen «det politiske formynderskap». Videre tar han for seg den tidlige arbeiderbevegelsen og kampen for allmenn stemmerett for menn (et neglisjert historisk problemfelt, ifølge forfatteren), de antidemokratiske bevegelsene i første del av det 20. århundre, samt det Olstad kaller «den politiske maskin», som betegner sosialdemokratiet hegemoni. I våre dager uthules det folkelige demokratiet fra to kanter, påpeker Olstad, nemlig ved avståelse av nasjonal suverenitet gjennom «globalisering» og ved overføring av beslutningsmakt fra det politiske til det juridiske feltet. Dette får forfatteren til å spørre: Er vi på vei mot en ny embetsmannsstat? «INTERESSANT OG LESVERDIG.» Øystein Sørensen

6 2013 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo Tilrettelagt for ebok av Framnes Tekst & Bilde as, 2014 ISBN Tilbakemeldinger vedrørende denne boken kan sendes til Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

7 FORORD Kvalitet i forskning og kvalitet i demokrati det er den dobbelte utfordring som påhviler oss. Rune Slagstad Jeg ønsker leseren velkommen til denne boka. Den er på mange måter en personlig bok en oppsummering av førti år med historiske studier, prosjekter og forsøk på refleksjon. Samtidig er det min ambisjon å bidra til et bedre samfunn, slik jeg ser det. Et utgangspunkt er en viss frustrasjon over det politiske Norge, og særlig det jeg oppfatter som manglende vilje blant ledende politikere og intellektuelle til å lytte til og ta hensyn til folkemeningen. Jeg ser ikke bort fra at denne frustrasjonen er blitt forsterket hver gang jeg har fått refusert en kronikk eller et leserinnlegg om emner som man visst ikke skal snakke for mye eller for høyt om, som problemer knyttet til befolkningsutvikling og innvandring. I hvert fall er oppmerksomheten blitt vendt mot demokratiets vilkår som det kanskje mest fundamentale politiske spørsmål i dagens Norge. Skal vi diskutere dette på en meningsfylt måte, kommer vi ikke forbi historien. Et annet utgangspunkt er det historiefaglige. Det har nylig kommet nye og inspirerende synspunkter på

8 demokratiets tidlige historie i Norge, det vil si tiden etter Særlig leste jeg med interesse Mona Ringvejs bok Makten og ordene, der hun skriver rett ut at Grunnloven ikke var demokratisk og heller ikke var ment å være det. Jeg forventer at det blir stor interesse for Grunnloven i jubileumsåret og flere nye historiske bidrag. Selv mener jeg å ha noe å bidra med, ved å forsøke å trekke noen linjer fra 1800-tallet gjennom mer og mindre politisk turbulente perioder på 1900-tallet og fram til våre dager. Jeg burde kanskje be de mer spesialiserte tallhistorikerne om unnskyldning for at jeg blander meg inn på deres område. Men jeg forsto tidlig at man må begynne med begynnelsen når demokratiets historie i Norge skal diskuteres. For meg personlig har det også betydd å se meg om i gamle spor og vende tilbake til mitt faglige utgangspunkt, som var 1800-tallets sosialhistorie. Jeg tror nok også at jeg har med meg noen perspektiver derfra som kan berike diskusjonen. Hovedperspektivet er oppsummert i kapitteloverskriften «Det politiske formynderskap». Kapitlet «Demokratiets kilder» konsentrerer seg om kampen for utvidet stemmerett og i siste omgang innføringen av allmenn stemmerett for menn. Det har lenge slått meg at dette er et område som det er forsket og skrevet merkelig lite om, og særlig i den senere tid. Jeg hadde faktisk en tid planer om å skrive en bok om opptakten til den allmenne stemmeretten for menn i Det ble det av forskjellige grunner ingenting av. Men kanskje kan et kapittel i denne boka være et passende format. At jeg skriver såpass lite om kampen for kvinnelig stemmerett og innføringen av virkelig allmenn stemmerett i 1913, skyldes ikke manglende interesse eller respekt. Jeg

9 regner med at emnet er blitt grundig belyst gjennom stemmerettsjubileet i Kapitlene om det tidlige 1900-tallet og mellomkrigstiden («Revolusjonær utopi og konservativ reaksjon») og om etterkrigstiden fram til 1970-årene («Arbeiderparti-staten») bygger i stor utstrekning på tidligere undersøkelser og bøker, senest min bok Frihetens århundre fra Jeg har prøvd å spisse til stoffet med forholdet til demokrati og demokratiets utfordringer som ledetråd. Forhåpentligvis har det gitt en ny og frisk framstilling av hvordan kriser ble avverget og demokratiet befestet og utbygd, men også utfordret og kanskje delvis underminert. Vi ender opp med spørsmålet «Den nye embetsmannsstaten?» i det avsluttende kapitlet. Det er ikke bare for å gi fortellingen en form. Det bunner også i et kritisk blikk på vår egen samtid, der jeg ser trekk fra tallets eliteregime vende tilbake, selv om formene naturligvis har skiftet. Jeg ønsker å diskutere nærmere demokratiets utfordringer i vår samtid og for så vidt også med relevans for framtiden. Jeg håper at leseren synes det er verdt å være med på det, selv om vi kanskje ikke nødvendigvis er enige om konklusjoner og om veien framover. Dette er en historiebok, men på en måte også en politisk bok, tror jeg. Jeg har lenge fundert over forholdet mellom historie og politikk. Jeg er utdannet med bakgrunn innenfor 1970-årenes sosialhistorie, som nettopp vokste fram i opposisjon mot det vi mente var en snever politisk historie. Men, har jeg senere kommet til å tenke, er ikke all historie også politikk? Historie er naturligvis så mangt og

10 kan begrunnes på flere måter. Men dreier ikke fagets kjerne seg nettopp om å skape det gode samfunn? Når dette er sagt, vil jeg skynde meg å ta avstand fra den politiserte historien, der historien skal være politikkens tjener. Det bør i en viss forstand være omvendt. Jeg synes den nederlandske historikeren og historiefilosofen Frank Ankersmit har skrevet forstandig om dette, utkrystallisert i utsagnet om at historien gir oss muligheten til å analysere og teste ut våre forskjellige politiske og moralske verdier. («Historical writing is, so to speak, the experimental garden where we may try out different political and moral values [ ].») Den historiske diskursen er i dette perspektivet det beste redskapet vi har for å avgjøre hvilke moralske og politiske standarder vi bør opprettholde. Det betyr vel også at hovedsaken ikke er historiske kunnskaper i seg selv, men utdanning eller dannelse. («In this way the discipline of history aims at education, or Bildung, rather than at knowledge.») Jeg kaller denne boka Det farlige demokratiet, med referanse til hvordan demokratiet er blitt oppfattet blant eliter og makthavere av forskjellig slag, og hvordan det har vært og er en hovedsak å begrense demokratisk medvirkning, også om man har sverget til det formelle demokratiet. Jeg ønsker også at dette skal være en, om ikke farlig, så i hvert fall utfordrende bok. Jeg vil gjerne komme i dialog, ikke nødvendigvis for å overbevise, men for å gi impulser til en rasjonell diskusjon. Derfor har jeg også valgt en form som ligger opp til det essayistiske og forsøkt å lage en kortfattet, poengtert framstilling, der ting sies rett ut slik jeg oppfatter og mener det. Jeg tror det er best slik.

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Last ned Marcus Thrane - Mona R. Ringvej. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Marcus Thrane Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Marcus Thrane - Mona R. Ringvej. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Marcus Thrane Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Marcus Thrane - Mona R. Ringvej Last ned Forfatter: Mona R. Ringvej ISBN: 9788253035420 Format: PDF Filstørrelse: 21.92 Mb Marcus Thrane er noe av et mysterium i norsk historie. Hans skjebne var

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Last ned Frihetens århundre - Finn Olstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Frihetens århundre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Frihetens århundre - Finn Olstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Frihetens århundre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Frihetens århundre - Finn Olstad Last ned Forfatter: Finn Olstad ISBN: 9788253032894 Antall sider: 295 Format: PDF Filstørrelse: 12.83 Mb Frihet, frihetslengsel og frigjøringsprosjekter er kjennetegnet

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Last ned Frihetens århundre. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Frihetens århundre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Frihetens århundre. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Frihetens århundre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Frihetens århundre Last ned ISBN: 9788276343823 Antall sider: 325 Format: PDF Filstørrelse:23.64 Mb Program for kulturstudier Frihetens århundre. Vol. III 1700-tallet er det århundre hvor grunnlaget

Detaljer

Maja Lunde Bienes historie. roman

Maja Lunde Bienes historie. roman Maja Lunde Bienes historie roman Om forfatteren: Maja Lunde (f. 1975) er en norsk forfatter og manusforfatter. Hun er født og oppvokst i Oslo, hvor hun bor med mann og tre barn. Lunde har skrevet fem

Detaljer

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN Etter sjokket Traumatisk stress og PTSD Om forfatteren: Om boken: «Dette er en bok som har sitt utgangspunkt i en sterk personlig beretning fra en kvinne som kom tett

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Last ned Demokratisk teori og historisk praksis. Last ned

Last ned Demokratisk teori og historisk praksis. Last ned Last ned Demokratisk teori og historisk praksis Last ned ISBN: 9788230400548 Antall sider: 283 Format: PDF Filstørrelse: 28.71 Mb Denne boken tar for seg 1700-tallets frykt for folkelig deltakelse i politikken

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Birgitte Lange. Hjemmestedet. Lengselen etter å komme hjem

Birgitte Lange. Hjemmestedet. Lengselen etter å komme hjem Birgitte Lange Hjemmestedet Lengselen etter å komme hjem BIRGITTE LANGE er assisterende direktør i UDI. I mer enn ti år i ulike stillinger i blant annet Kirkens Bymisjon og i arbeid med barnevernet og

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Last ned Afrikas historie - Jarle Simensen. Last ned

Last ned Afrikas historie - Jarle Simensen. Last ned Last ned Afrikas historie - Jarle Simensen Last ned Forfatter: Jarle Simensen ISBN: 9788202307851 Antall sider: 483 Format: PDF Filstørrelse: 24.69 Mb Denne boka tar for seg det afrikanske kontinentets

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg Bjørn-Erik Hanssen Glamour for Goebbels En biografi om Kirsten Heiberg Om forfatteren: BJØRN-ERIK HANSSEN (f. 1952) er forfatter og dramatiker. Hans produksjon spenner fra barne- og ungdomsbøker til lyrikk

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

Editor: CandPolit Jan Eirik Brun Cover design: Jenny Hole Kristiansen Text design: Are Johan Rasmussen

Editor: CandPolit Jan Eirik Brun Cover design: Jenny Hole Kristiansen Text design: Are Johan Rasmussen Copyright Shaker Publishing 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Last ned Sagasyn - Torgrim Titlestad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sagasyn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sagasyn - Torgrim Titlestad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sagasyn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sagasyn - Torgrim Titlestad Last ned Forfatter: Torgrim Titlestad ISBN: 9788291640747 Antall sider: 207 Format: PDF Filstørrelse: 19.58 Mb Dette er en bok om viktigheten av "eldre" historiekunnskap

Detaljer

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket Roman Om forfatteren: Karine Nyborg er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun gikk på Aschehougs forfatterskole i 2007 og fikk samme år pris

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Last ned Jøde i Tyskland - flyktning i Norge - Øystein Løvseth. Last ned

Last ned Jøde i Tyskland - flyktning i Norge - Øystein Løvseth. Last ned Last ned Jøde i Tyskland - flyktning i Norge - Øystein Løvseth Last ned Forfatter: Øystein Løvseth ISBN: 9788230012376 Antall sider: 196 Format: PDF Filstørrelse: 10.03 Mb Få biografier har vært skrevet

Detaljer

Last ned Demokratiske praksiser i barnehagen. Last ned

Last ned Demokratiske praksiser i barnehagen. Last ned Last ned Demokratiske praksiser i barnehagen Last ned ISBN: 9788245016529 Antall sider: 199 Format: PDF Filstørrelse:26.45 Mb Demokrati som livsform er det sentrale i bokens kapitler. Hvordan kan vi forstå

Detaljer

Last ned De nasjonale strateger - Rune Slagstad. Last ned

Last ned De nasjonale strateger - Rune Slagstad. Last ned Last ned De nasjonale strateger - Rune Slagstad Last ned Forfatter: Rune Slagstad ISBN: 9788253037974 Antall sider: 667 Format: PDF Filstørrelse: 27.44 Mb Dette er 3. utgave av De nasjonale strateger,

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 5

Glenn Ringtved Dreamteam 5 Glenn Ringtved Dreamteam 5 Tur-retur Malaga Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Last ned Makten og ordene - Mona R. Ringvej. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Makten og ordene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Makten og ordene - Mona R. Ringvej. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Makten og ordene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Makten og ordene - Mona R. Ringvej Last ned Forfatter: Mona R. Ringvej ISBN: 9788292622742 Antall sider: 264 Format: PDF Filstørrelse: 14.57 Mb Ordenes makt er sentralt i et demokrati, men hvordan

Detaljer

Klaus Hagerup. Markus og jentene

Klaus Hagerup. Markus og jentene Klaus Hagerup Markus og jentene Forfatteromtale: Klaus Hagerup er forfatter, dramatiker, regissør og utdannet skuespiller. Han er særlig kjent for de fem bøkene om Markus. Den første Markus-boka, Markus

Detaljer

Last ned Kritikk før Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kritikk før 1814 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kritikk før Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kritikk før 1814 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kritikk før 1814 Last ned ISBN: 9788282650595 Antall sider: 639 Format: PDF Filstørrelse: 26.55 Mb Immanuel Kant beskrev opplysningstiden som kritikkens tidsalder. Denne antologien er den mest

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Gudrun Skretting. Anton og andre uhell. En fortelling om maten og mennesket

Gudrun Skretting. Anton og andre uhell. En fortelling om maten og mennesket Gudrun Skretting Anton og andre uhell En fortelling om maten og mennesket Om forfatteren: Gudrun Skretting (f. 1971) er utdannet klassisk pianist ved Norges Musikkhøyskole. Hun har gått forfatterutdanningen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Last ned Hva er psykose? - Jan Olav Johannessen. Last ned

Last ned Hva er psykose? - Jan Olav Johannessen. Last ned Last ned Hva er psykose? - Jan Olav Johannessen Last ned Forfatter: Jan Olav Johannessen ISBN: 9788277862477 Antall sider: 68 Format: PDF Filstørrelse: 23.53 Mb Psykose er et gresk ord, og gir liten mening

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Last ned I krig og fred - Thomas Chr. Wyller. Last ned. Last ned e-bok ny norsk I krig og fred Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned I krig og fred - Thomas Chr. Wyller. Last ned. Last ned e-bok ny norsk I krig og fred Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned I krig og fred - Thomas Chr. Wyller Last ned Forfatter: Thomas Chr. Wyller ISBN: 9788275961400 Antall sider: 249 Format: PDF Filstørrelse: 28.06 Mb Thomas Chr. Wyller (f. 1922), professor i statsvitenskap,

Detaljer

Last ned Arbeids- og organisasjonspsykologi. Last ned

Last ned Arbeids- og organisasjonspsykologi. Last ned Last ned Arbeids- og organisasjonspsykologi Last ned ISBN: 9788202343071 Antall sider: 473 Format: PDF Filstørrelse:27.37 Mb Målet med denne boka er å analysere og utfordre etablerte forestillinger om

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Hopp da, så blir vi kvitt deg!

Hopp da, så blir vi kvitt deg! Tanja Wibe-Lund Hopp da, så blir vi kvitt deg! En bok om mobbing Om forfatteren: Om boken: Tine-Mari Lyngbø Mjåtveit vokste opp med mor og far og tre søsken i et trygt hjem. Men i verden utenfor, på fritiden,

Detaljer

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad Harlan Coben Beskytteren Oversatt av Chris Hafstad Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren HARLAN COBEN ligger på bestselgerlisten i mange land. Han er den første forfatteren i verden som har vunnet

Detaljer

HENRIK ENNART. Aldringens gåte. Vitenskapen som forlenger livet ditt.

HENRIK ENNART. Aldringens gåte. Vitenskapen som forlenger livet ditt. HENRIK ENNART Aldringens gåte Vitenskapen som forlenger livet ditt. Om forfatteren: HENRIK ENNART har bakgrunn som journalist, nyhetssjef og sjef for innenriksredaksjonen i Svenska Dagbladet og har i mange

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN Dag Solstad. Uskrevne memoarer Forlaget Oktober AS 2013 Forsidefoto TOM SANDBERG Bokdesign Egil Haraldsen og Ellen

Detaljer

Klaus Hagerup. Markus er konge

Klaus Hagerup. Markus er konge Klaus Hagerup Markus er konge Forfatteromtale: Klaus Hagerup er forfatter, dramatiker, regissør og utdannet skuespiller. Han er særlig kjent for de fem bøkene om Markus. Den første Markus-boka, Markus

Detaljer

Verdier og verdighet. Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007

Verdier og verdighet. Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007 Verdier og verdighet Tanker om humanismen HUMANIST FORLAG 2007 Humanist forlag 2007 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Fotografi: Fabien Greenberg Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN-13: 978-82-82-82032-5

Detaljer

Henrik Thune. et oppgjør med den mediefikserte politikken

Henrik Thune. et oppgjør med den mediefikserte politikken Henrik Thune ØYEBLIKKETS TRIUMF et oppgjør med den mediefikserte politikken (et politisk essay fra maktens sentrum) Til Audun, Bjørnar, Erna, Jonas, Knut Arild, Rasmus, Siv, Trine og Trygve Øyeblikkets

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Historie tre tekster til ettertanke

Historie tre tekster til ettertanke Bokanmeldelse Øivind Larsen Historie tre tekster til ettertanke Michael 2013; 10: 453 7. Andresen A, Rosland S, Ryymin T, Skålevåg SA. Å gripe fortida Innføring i historisk forståing og metode. Oslo: Det

Detaljer

Last ned Psykiatri - Einar Kringlen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Psykiatri - Einar Kringlen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Psykiatri - Einar Kringlen Last ned Forfatter: Einar Kringlen ISBN: 9788205412187 Antall sider: 639 Format: PDF Filstørrelse: 21.90 Mb Boken Psykiatri gir en grundig innføring i individuell psykopatologi

Detaljer

Last ned Kunsten å skremme barn - Anita Berge. Last ned

Last ned Kunsten å skremme barn - Anita Berge. Last ned Last ned Kunsten å skremme barn - Anita Berge Last ned Forfatter: Anita Berge ISBN: 9788215025759 Antall sider: 232 Format: PDF Filstørrelse:39.53 Mb Det er for få skumle voksne i barnehagen, og det kan

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Last ned Kritikk - Christoffer C. Eriksen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kritikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kritikk - Christoffer C. Eriksen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kritikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kritikk - Christoffer C. Eriksen Last ned Forfatter: Christoffer C. Eriksen ISBN: 9788215026336 Antall sider: 161 Format: PDF Filstørrelse:17.81 Mb Kritikk er en bok om hvordan man utfordrer det

Detaljer

Arnfinn Pettersen. Vampyr! Blodsugende lik i litteratur og tradisjon

Arnfinn Pettersen. Vampyr! Blodsugende lik i litteratur og tradisjon Arnfinn Pettersen Vampyr! Blodsugende lik i litteratur og tradisjon HUMANIST FORLAG, OSLO 2003 HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATøRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Last ned Maktens kanaler - Hans Petter Hermansen. Last ned

Last ned Maktens kanaler - Hans Petter Hermansen. Last ned Last ned Maktens kanaler - Hans Petter Hermansen Last ned Forfatter: Hans Petter Hermansen ISBN: 9788293003120 Antall sider: 274 Format: PDF Filstørrelse: 24.11 Mb Maktens kanaler utgjør bind 2 i serien

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Last ned Thrane - Magnus E. Marsdal. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Thrane Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Thrane - Magnus E. Marsdal. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Thrane Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Thrane - Magnus E. Marsdal Last ned Forfatter: Magnus E. Marsdal ISBN: 9788283420487 Antall sider: 79 Format: PDF Filstørrelse: 25.53 Mb Dette er historien om Marcus Thrane og Arbeiderforeningene

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Last ned Annerledestenkerne - Per Arne Bjørkum. Last ned

Last ned Annerledestenkerne - Per Arne Bjørkum. Last ned Last ned Annerledestenkerne - Per Arne Bjørkum Last ned Forfatter: Per Arne Bjørkum ISBN: 9788215027166 Antall sider: 473 Format: PDF Filstørrelse:21.04 Mb Annerledestenkerne en fascinerende reise i kreativitetens

Detaljer

Last ned Ibsen - Bjørn Hemmer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ibsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ibsen - Bjørn Hemmer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ibsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ibsen - Bjørn Hemmer Last ned Forfatter: Bjørn Hemmer ISBN: 9788241902796 Antall sider: 578 Format: PDF Filstørrelse: 15.10 Mb Dette er en av de mest omfattende bøker som noensinne er skrevet

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Øystein Sørensen. Den store sammensvergelsen

Øystein Sørensen. Den store sammensvergelsen Øystein Sørensen Den store sammensvergelsen Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden på Reeperbahn

Detaljer

Last ned Annerledestenkerne; kreativitet i vitenskapens historie - Per Arne Bjørkum. Last ned

Last ned Annerledestenkerne; kreativitet i vitenskapens historie - Per Arne Bjørkum. Last ned Last ned Annerledestenkerne; kreativitet i vitenskapens historie - Per Arne Bjørkum Last ned Forfatter: Per Arne Bjørkum ISBN: 9788215027166 Antall sider: 473 Format: PDF Filstørrelse: 26.47 Mb Annerledestenkerne

Detaljer

Last ned Jesus fra Nasaret - Per Bjarne Ravnå. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jesus fra Nasaret Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Jesus fra Nasaret - Per Bjarne Ravnå. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jesus fra Nasaret Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Jesus fra Nasaret - Per Bjarne Ravnå Last ned Forfatter: Per Bjarne Ravnå ISBN: 9788282654159 Antall sider: 332 Format: PDF Filstørrelse: 23.41 Mb Ifølge verdens største religion er Jesus fra

Detaljer

Last ned Individet i journalistikken. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Individet i journalistikken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Individet i journalistikken. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Individet i journalistikken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Individet i journalistikken Last ned ISBN: 9788202480639 Antall sider: 301 Format: PDF Filstørrelse:17.36 Mb Hvordan har individets plass i journalistikken endret seg over tid? Hva betyr det for

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt fra fransk av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt fra fransk av Christina Revold Pierre Lemaitre CAMILLE Oversatt fra fransk av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre er født 1956 i Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå. Last ned. Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13.

Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå. Last ned. Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13. Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå Last ned Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: 9788276747737 Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13.37 Mb Helga Eng (1875-1966) var en banebrytende skikkelse i norsk

Detaljer

Den rikeste gutten i verden

Den rikeste gutten i verden David Walliams Den rikeste gutten i verden Illustrert av Tony Ross Oversatt av Sverre Knudsen Forfatteromtale: Barnebøkene til den britiske forfatteren og komikeren David Walliams topper bestselgerlistene

Detaljer

Last ned Erfaring og forståelse. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Erfaring og forståelse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Erfaring og forståelse. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Erfaring og forståelse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Erfaring og forståelse Last ned ISBN: 9788274771093 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse:11.54 Mb Erfaring og forståelse stiller noen sentrale spørsmål: Kan biografien bidra til tradisjonelle

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

din kunnskapspartner 20.12.2010 1

din kunnskapspartner 20.12.2010 1 20.12.2010 1 Obligatoriske veiledningstimer Veiledning eller kjøretest? Formativ eller Summativ vurdering? Vurdering for eller vurdering av læring? Lærer instruktør testlærer sensor eller veileder? Stein

Detaljer

Last ned Ved forstandens grenser - Jean Amery. Last ned

Last ned Ved forstandens grenser - Jean Amery. Last ned Last ned Ved forstandens grenser - Jean Amery Last ned Forfatter: Jean Amery ISBN: 9788275190114 Antall sider: 159 Format: PDF Filstørrelse: 18.04 Mb I denne boka reflekterer forfatteren over ofrene for

Detaljer

Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk

Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk prekenpraksis Om forfatteren: Gyrid Gunnes (f. 1978) er feministteolog og prest i Den norske kirke. I 2008 mottok hun

Detaljer

Om forfatteren: Rankin Photography Ltd.

Om forfatteren: Rankin Photography Ltd. Jo Nesbø Sønnen Om forfatteren: Jo Nesbø (f. 1960) har med sine ti romaner om Harry Hole, den filmatiserte suksessromanen Hodejegerne og barnebøkene om Doktor Proktor, blitt et verdensnavn. Han hylles

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Last ned Handke-debatten. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Handke-debatten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Handke-debatten. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Handke-debatten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Handke-debatten Last ned ISBN: 9788205488144 Antall sider: 678 Format: PDF Filstørrelse: 10.66 Mb Høsten 2014 ble Ibsen-prisen tildelt den østerrikske forfatteren Peter Handke. Tildelingen skapte

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Last ned Norske kvinners liv og kamp - Bodil Chr. Erichsen. Last ned

Last ned Norske kvinners liv og kamp - Bodil Chr. Erichsen. Last ned Last ned Norske kvinners liv og kamp - Bodil Chr. Erichsen Last ned Forfatter: Bodil Chr. Erichsen ISBN: 9788282260602 Antall sider: 343 Format: PDF Filstørrelse: 27.97 Mb Norge er i dag et av verdens

Detaljer

Last ned Hva er helse - John Gunnar Mæland. Last ned

Last ned Hva er helse - John Gunnar Mæland. Last ned Last ned Hva er helse - John Gunnar Mæland Last ned Forfatter: John Gunnar Mæland ISBN: 9788215016863 Antall sider: 160 sider Format: PDF Filstørrelse:33.80 Mb Interessen for egen og andres helse er utvilsomt

Detaljer

Last ned Hva er helse - John Gunnar Mæland. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva er helse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hva er helse - John Gunnar Mæland. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva er helse Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hva er helse - John Gunnar Mæland Last ned Forfatter: John Gunnar Mæland ISBN: 9788215016863 Format: PDF Filstørrelse: 16.67 Mb Interessen for egen og andres helse er utvilsomt økende. God helse

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 4

Glenn Ringtved Dreamteam 4 Glenn Ringtved Dreamteam 4 Tilbudet Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie

En filosofisk kjærlighetshistorie En filosofisk kjærlighetshistorie Våre sentrale verdier: frihet, kjærlighet, 1 Filosofer sier gjerne: «vi må klargjøre disse»! Det betyr i praksis: «kjenn deg selv!» (Sokrates) To veier: begrepsanalytisk

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

SVERRE M. NYRØNNING. Northug. En familiehistorie

SVERRE M. NYRØNNING. Northug. En familiehistorie SVERRE M. NYRØNNING Northug En familiehistorie Om forfatteren: SVERRE M. NYRØNNING (f. 1955), tidligere journalist i avis og redaksjonssjef i NRK, forfatter, siden 2002 forlegger i Communicatio forlag

Detaljer