motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _"

Transkript

1 mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14

2 Adkomst 2. Progrmrel og mks gesimshøyder som L- form Eksisterende ttrksjoner BEDØMMELSESKRITERIER TAKFORM Arkitektonisk uttrykk i forhold til lndskp og eks. bebyggelse. Vi hr i designprosessen vurdert 3 lterntiver tkformer Det skl være et signlbygg som gjenspeiiler innholdet, med et mritimt preg. _ flte tk på lle 6 volumer _ flte tk på de lve volumene kombinert med sltk på de 3 høyeste volumene _ flte tk på de lve volumene kombinert med overlys og solfngere på de 3 høyeste volumene Når bygget sees fr sjøsiden skl det skpe nyskjerrighet og interesse. Uterom _ Vitenplssen med rel til både innstllsjoner og ktiviteter, vil til enhver tid være tilgjengelig for publikum. Siktlinjer 2.etsje Mks. BRA 25m2 _ Mks. grunnflte 2m2 _ For 5% v bebyggelsen er mks. byggehøyde kote 11 For de resterende 5% er mks. byggehøyde kote 9 Ny bebyggelse må tilpsses lndskpet og nærliggende terreng i form og uttrykk _ Effektivutnyttelse v rel _ smbruksløsninger. Flte tk på lle 6 volumer enkelt, stillferdig og helt i tråd med regulerte gesimshøyder Relistisk prosjektøkonomi. Mterilbruk i forhold til høy brukerintensitet og en nøktern kostndsrmme. Miljøvennlig og teknisk relistisk løsning som reduserer byggets ressursbruk og klimbelstning. Bygningsmssen må brytes opp og h en slik utforming t den ikke oppleves som mssiv, eller blir for dominerende i lndskpet. Bebyggelse og nlegg skl h en smordnet og helhetlig utførelse. Frge og mterilbruk som bryter vesentlig med lndskpet eller omgivelsene er ikke tillttt. Uteoppholdsområder skl utformes på en måte som åpner for bruk, selv utenom fste åpningstider. _ Løsningen v progrmmets øvrige krv og forventninger. Universell utforming i hht. NS 111. Universell utforming. Det skl nlegges 7 HC-p.plsser innenfor området i kort vstnd tilhovedinngng. _ VISJON Forøvrig ønsker styringsgruppen for Vitensenteret seg et mrknt rkitekturverk som smtidig psser inn i nturskjønne omgivelser. Siktlinjer 1.etsje RAMMEBETINGELSER FOR NYTT VITENSENTER PROSJEKTET MED MOTTO MVT Løsningens helhetlige, plnmessige hovedgrep og ivretkelse v funksjonskrv. Vitenvågen: utsikt_innsikt_oppsikt PROSJEKTET 3.L - formet bygg smmenstt v 3 1.etsjes volumer og 3 2.etsjes volumer Flte tk på de lve volumene kombinert med sltk på de 3 høyeste volumene ikke i tråd med regulerte, mks. gesimshøyder mer ruvende i lndskpet tydelig refernse til tkformer på eks. nbobebyggelse Flte tk på de lve volumene kombinert med overlys og solfngere på de 3 høyeste volumene ; gir tydelig refernse til teknologi og industri _ relevnt i forhold til byggets innhold bærekrftig _ energiøkonomisk smsvr mellom uttrykk _ form og innhold i tråd med mks. gesimshøyde = 11m gir bygget en mrknt krkterer smtidig som det ikke virker dominerende i forhold til omgivelsene Det skl nlegges minst 5 sykkel p.plsser innenfor området. Reguleringspln med byggelinjer _ bygget er trukket helt ut mot kyststien lngs byggets nordside mot hvet _ dvs. i flukt med yttervegg mot nord på eks. bygg som skl rives _ på den måten får vi størst mulig vstnd til eks. bebyggelse mot syd og skper et tydelig uterom _ Vitenplssen _ som forlenget ned til hvnen, flukter med nordsiden v eks. nust, og dermed binder smmen nytt og gmmelt og fornkrer nybygget tydelig i forhold til omgivelsene. Nybygget kn selvfølgelig trekkes tilbke, innefor regulert byggelinje om nødvendiig. å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ Progrmrel og mks. gesimshøyder som ett rektngulært volum mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ KONSEPT

3 å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14 C C+9. C+7. C+3. 5 utsikt til hvet TERRENGSNITT 1_1 mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ vitenplssen _ for forskning og uteopphold med orgnisk formede elementer som rom i uterommet plssbelegg i plsstøpt betong _ ekspnsjonsfugemønster med refernse til fiskegrnmønster betongen med tilslg v skjell vnnspeil _ dm inspirert v stedlige dmmer vrde kyststi vitenplssen _ konseptskisser forskningsfelt småbåthvn til kyststi tungeneset fyr hovedinngng visuell kontkt med fyret ny brygge for vitensenterets båt vitenplssen hvnen blomster eng eks. nust eringsykkelprk mur lngs stien eks. brygge utsikt til hvnen fr bygget og plssen tregruppe HCprkring vrelevering :serviceinngng småbåthvn hoveddkomst N C C+9. prkering C+7. C+3. 5 SITUASJONSPLAN 1_1 N OMGIVELSENE

4 utsikt til fyret 8 grupperom møterom teknisk rom 12 gjenstndsmottk/lger 163 uditorium 185 kontor/personl 63 kjøl 9 92 under visnings mteriell 2 vskerom 2 verksted resepsjon butikk 32 wc/grd. 52 utsikt til hvet wc/grd. pers.grd. wc/grd. kjøk publikums mottk hovedinngng b kfé 271 VITENPLASSEN for forskning og uteopphold med orgnisk formede elementer som rom i uterommet sitteknter _ lve murer definerer elementene plssbelegg i plsstøpt betong _ ekspnsjonsfugemønster med refernse til fiskegrnmønster betongen med tilslg v skjell uteservering vnnspeil _ dm heis vitenplssen blomstereng tredekk forskningsfelt forskningsfelt 187 utsikt til hvnen INTERIØRPERSPEKTIV HOVED-UTSTILLINGSROM AREALER _ VOLUM MARITIMT VITENSENTER PROGRAMMERT PROSJEKTERT VITENSENTER bruttorel nettorel Utstillingslokler Butikk/resepsjon 5 32 Kontor 7 63 Pers. Grderobe 3 Verksted 5 Gjenstndsmottk/lger Teknisk rom 1 12 Vskerom 3 2 Undervisningsmtr. 3 2 MØTEPLASS Publikumsmottk, inkl.grd. & wc Kfé og kjøkken Kjølerom 2 9 Auditorium Undervisningsrom 1 8 Undervisningsrom 92 Grupperom 5 Møterom 5 SUM rel BRA rel mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ åpen rkitektkonkurrnse _12_214 2 etsje etsje 175 SUM BRA BTA rel levering b Hovedbygg 1995 SUM BTA Volume Hovedbygg 1193 SUM Volume m PLAN 1.ETASJE _ 1_2 1m

5 b 8 grupperom møterom teknisk rom 12 gjenstndsmottk/lger 163 utsikt til fyret uditorium 185 kontor/personl 63 C+11. C+9. C+6. C+3. kjøl uditorium utsikt til hvet PLAN 2.ETASJE _ 1_2 under visnings mteriell 2 vskerom 2 SNITT BB _ 1_2 verksted resepsjon butikk 32 wc/grd. 52 wc/grd. pers.grd. wc/grd. kjøk publikums mottk 84 hovedinngng resepsjon åpent ned til 1.etsje kfé kfé 271 åpent ned til 1.etsje heis kfé severing heis utsikt til Vitenplssen C+11. C+9. C+6. C C+11. solcelle/fnger innsetting v vindu dtgulv isolert yttervegg betong sokkel luftet loft dtgulv pssivhus stndrd BYGGETEKNSIK BESKRIVELSE _ PASSIVHUS STANDARD Økt isolsjon i tk, vegger og mot bkken.8 U-verdi på vinduer og dører Redusjon v kuldebro i overgng dekke / yttervegger Bedre gjennvinning på meknisk ventilsjon Lvenergibelysning Gjennomgående dtgulv i sreler for mks. fleksibilitet Solceller på tk til eget strømforbruk og eksport til strømleverndør Solfngere på tk til eget vrmtvnn mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ åpen rkitektkonkurrnse _12_214 C+9. C+6. levering b kfé severing C+3. SNITT AA _ 1_2 1m

6 C C+9. C+7. C TERRENGSNITT 1_5 _ Vi foreslår en hvit fsdekledning i lle vegger over 1.etsje, for å spille på lg med omgivelsene som preges v hvite fsder, grå tktekking, med tørrmurer i lokl stein. Den hvite fsden kn forslgsvis være i tre, metll eller et nnet egnet, lett og robust mterile. Endelig vlg må gjøres i tett dilog med oppdrgsgiver. M V T _Vi ser også for oss t vi benytter rødt i enkelte, bygningsmessige elementer både på selve bygget og i utomhusnlegget, som en refernse til det røde nustet og de røde elementene på fyret. M V T FASADEUTSNITT Med silketrykket glss og hvit fsdekledning M V T å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14 _ Vi foreslår silketrykket glss, både som vinduer og som utvendig kledning i 1.etsje. Som silketrykk ser vi for oss et mritimt motiv, f.eks. et bølgemotiv som kn vriere i opsitet, dvs. mer gjenomsiktig på vinduer og mindre gjennomsiktig der glsset brukes som kledning. Bølgemotivet er direkte inspiret v vitensenterets omgivelser. Hele glssfeltet i 1.etsje vil i tillegg få innebygde led-lys. Bygget vil d lyse opp i mørket. Lysstripen vil på en diskret og enkel måte signlisere bygget og gi det krkter, uten t bygget vil virke for dominerende i forhold til sine omgivelser. Lyset vil også kunne dempes eller forsterkes etter behov _ dvs. signlbygg-effekten vil til enhver tid kunne kontrolleres. mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ FORM _ UTTRYKK _ MATERIALBRUK BELEGG VITENPLASSEN Betong med skjell tilslg _ digonle diltsjonsfuger _ som refernse til fiskegrn FASADER _ 1_2 1m

7 VITENSENTERET SET FRA HAVET mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ PERSPEKTIVSKISSER AV VITENPLASSEN å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Marka. skaarlia amfi

Marka. skaarlia amfi Marka skaarlia amfi Flott natur å hvile øyet på... Marka i skaarlia amfi Marka er et helt nytt felt i Skaarlia Amfi. Det ligger flott til i fin natur, og vi satser på en variert og allsidig bebyggelse.

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

OLJENASJONENS NYE ANSIKT?

OLJENASJONENS NYE ANSIKT? OLJENSJONENS NYE NSIKT? a-labs nybygg på Fornebu, der Statoil skal være hovedleietaker de neste 1 årene, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg, et markant tilholdssted for Norges største bedrift,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm PROSJEKT TOPPETUA! 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur Prosjekt ToppeTua Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm Moderne sleveiende eneboliger

Detaljer