Samlokalisering av Stavne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlokalisering av Stavne"

Transkript

1 Samlokalisering av Stavne LOOP ARK Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t og i bruk. Man skal ha oversikt over kunder og vareleveranser som kommer og går. Gårdsplassen skal være i sentrum og et naturlig s a m l i g s p u n k t hvor man kan treffes uavhengig av hvilken del av Stavne man hører til. På gårdsplassen skal det være rom for alle aktiviteter; arbeid, samtale, kaffe, skating og besøkende. Fokuset har vært å dyrke f o r s k j e l l e n e i de aktivitetene som drives på Stavne. Dette utrykkes gjennom byggene vi har laget. Alle brukerne skal ha sin egen avdeling samtidig som de hører til et felles sted. Ut i fra dette har området fått f i r e k a r a k t e r e r, hver med forskjellig oppgave og forskjellig plass. Diamanten er hovedhuset og utrykker dette med å skille seg ut med både konstruksjon, materialer og farge. Rebygg er den røffe rammen mot vest. Kreativhuset har landet forsiktig mellom de to gamle byggene og slutter den øvre gårdsplassen. De to gamle husa gir området et hint av historie og sammen reflekterer alle karakterene det mangfoldet som Stavne er. 1

2 Situasjonsplan Adkomst Gjennomganger Parkering Oversikt Trafikk Hovedinnganger For bil har vi hovedadkomst til anlegget fra vegen i nord. Denne går inn på den nedre gårdplassen. I tillegg har vi en adkomst for gående fra mellom Diamanten og Rektorboligen, og en adkomst fra sykkelstien i sør. Området deles hoveldsaklig i to mellom Rebygg og de andre byggene. I tillegg er det gjennomganger mellom Kreativhuset og de gamle husene, og mellom Diamanten og Skomaker. Det er kundeparkering og noen få parkeringsplasser til biloppstilling inne på området. Ellers er det parkeringsplasser langs vegen. Disse vil skape en mer urban situasjon og senke farten til forbipasserende biler. I tillegg vil færre parkeringsplasser trigge bruken av andre transportmidler som sykkel og kollektivtransport. Dette er noe vi synes er viktig. Fra kantina i Diamanten skal man ha visuell kontakt med resten av området og aktivitetene som foregår. På gårdsplassen er det tilrettelagt for varelevering og henting, gjerne med store biler. Alle hovedinngangene er ut mot gårdsplassen. Disse skal være synlige og oversiktlige. 2

3 Miljøopplysninger: I prosjektet er temaet miljø og energi er tatt opp og behandlet i hvert enkelt bygg. Energikilder I første fase er Stavne koblet til strømnettet i Trondheim, fra en strømleverandør som produserer strøm fra vannkraft. På taket på Rebygg er det lagt opp til bruk av solceller. På sikt vil disse dekke Stavnes strømbehov. Prinsipp ventilasjon Rebygg Energibruk Hovedvolumet til Rebygg er uklimatisert og har et lite oppvarmings- og ventilasjonsbehov. Det er tilrettelagt for punktoppvarming der det trengs. Boksene gjør at man konsenterer oppvarmingen til små arealer. Det er benyttet bygningsdelaktivering i dekkene i Diamanten. Ventilasjon Det er benyttet hybrid og mekanisk ventilasjon. Mekanisk ventilasjon brukes der man må ha god kontroll på luftkvaliteten. Dette er på grunn av mange mennesker og avgasser fra maskiner i rom. Mekanisk ventilasjon er benyttet i boksene i Rebygg og Kreativhuset. I Diamanten brukes de høye rommene til avtrekk. Materialbruk I Diamantene er det benyttet termisk masse i arealene i første etasje, som butikk og kafé. I kontorer og undervisningsrom som trenger hurtigere oppvarming er det benyttet tre i noen av veggene. Dette på grunn av treets varmekapasitet. Tre er også et bærekraftig og mer fleksibelt materiale, det er derfor brukt som hovekonstruksjon i alle bygg utenom Diamanten. Prinsipp punktoppvarming Rebygg Prinsipp temisk masse Diamanten 3

4 Diamanten Kantine Undervisning Administrasjon Butikk/Showroom Resepsjon Diamanten er felleshuset på Stavne. Det er her Stavne drives fra. Publikumsfunksjonene som kantine, butikk, showroom og undervisning er samlet her. Vi ønsker at Diamanten skal skille seg ut fra resten av byggene i anlegget. Mens de andre byggene skal være mer fleksible skal Diamanten være den uforanderlige, faste. Denne skal kunne brukes til andre formål enn bare arbeidet på Stavne. Diamanten skal være et møtested for lokalmiljøet, et sted for aktiviteter på kveldstid og et sted man kan holde arrangementer. Dette er stedet for store og små anledninger. Bruken og tanken om bestandighet ligger til grunn for konstruksjon og utrykk. Fra Diamanten skal man ha oversikt over aktivitetene på resten av området. Planer Kjeller 1.etasje 2.etasje 3.etasje 4

5 Konstruksjonen i Diamanten er plasstøpt, lys sandwichbetong. Den bærende konstruksjonen ligger i ytterveggene og en sentral vegg inne i bygget. Søyler i fasaden i første etasje er også med å bære. De ikkebærende veggene er skiver av massivtre som er satt inn. Valg av materiale og konstruksjon er et resultat av bruk, oppvarmingsbehov og tanken om bestandighet. Første etasje i Diamanten er den mest offentlige. Her er det kantine, butikk, auditorium og resepsjon. Diamanten er åpen og oversiktlig fordi man skal kunne betjene alle disse funksjonene med et minimum av ansatte tilstede. Andre og tredje etasje er mer for brukerene av Stavne. Her er det undervisningsrom, møterom og administrasjon. 1.etasje I den høye, sørvendte førstre etasjen er det en stor glassvegg som slipper inn mye lys. Det eksponerte betongulvet fungere som termisk masse. I etasjene over hvor det hovedsaklig er kontorer, er varmebehovet mindre. Her er det også en mer lukket fasade. Disse rommene brukes over kortere tidsrom og trenger hurtig oppvarming. Tre er derfor et mer egnet materiale enn betong. Snitt A-A Sørfasade 5

6 Rebygg Rebygg Snekker Bilmekaniker Rebygg avgrenser tomta mot vest. Hovedvolumet er en uklimatisert konstruksjon som innholder små klimatiserte bokser. Disse boksene inneholder de funksjonene som krever oppvarming. Det er blant annet møteboks, samtaleboks, kontorboks, garderobeboks, toalettboks og verkstedsboks. Det er tenkt at det skal være mulig å flytte boksene (med truck) om ønskelig. Stavneblokka er brukt som hovedbyggematerial og konstruksjonprinsipp i boksene. Boksene gjør at man bruker varmen og energien konsentrert der man trenger den. Det store bygningsvolumet rundt fungerer som værhud. I Rebygg er det benyttet tre i både konstruksjon og kledning. Vi har jobbet med en vertikalitet både i panelet og i de store skyvedørene. Skyvedørene gjør det mulig å åpne store arealer i veggen. Slik kan for eksempel snekker flytte arbeidet ut når det er fint vær. Plan 6

7 Snitt A-A Sheddiagram Vinduer i taket mot nord gir gode lysforhold inne Solceller mot sør Fasade Utsnitt av shedtaket på Rebygg. Siden Rebygg er et forholdsvis stort og dypt volum benyttes shedtak for å få dagslys inn. Bruken av denne typen tak frigir veggareal, som trengs til lagring og hyller. Shedtaket har retning nord-sør som gjør det gunstig for montering av solceller. Dette er en mulighet det legges til rette for slik at man kan ta den i bruk når teknologien gjør det løsbart rent økonomisk. På sikt vil kanskje Stavne kunne produsere nok elektrisitet til å betjene sitt eget forbruk. 7

8 Kreativhuset Metaprint Søm I kreativ avdeling har søm og metaprint fått plass. De har sammen fått et stort arbeidsrom som kan deles opp etter ønske og behov. Bygget er en søyle bjelke konstruksjon med stående panel som kledning. Vi ønsket et slektskap mellom Rebygg og Kreativhuset. Dette er gjort blant annet ved å bruke skyvedørsprinsippet, spille på vertikaliteten i kledningen og bruk av farge. Skyvedørene er store glassdører som kan åpnes ved å skyves inn i veggen. Slik har vi ingen vinduer i bygget, men glassflater som åpnes helt. Slik kan det store arbeidsrommet utvides ytterligere på varme sommerdager. Når man sitter inne i Kreativhuset skal man ha oversikt over hva som skjer ute på plassen. Kreativhuset er et hus som hovedsaklig er åpent mellom 9 og 16 når folk er på jobb. Dette har ført til valget av konstruksjon som er en lettkonstruksjon med arealer som kan varmes opp hurtig og ved behov. Maskinene til Metaprint vil også kunne varme opp det store rommet, slik at man ytterligere reduserer behovet for annen oppvarming. Planer Snitt 1 etasje Kjeller Fasade mot nord 8

9 De gamle husa Metaprint Søm og design Salmaker/skomaker APS - rusprosjektet Skomaker I den gamle Rekotorboligen holder salmaker og skomaker til. Her får de to hele etasjer med verkstedsplass. Rektoroboligen blir dermet Skomakeren. Skolehuset I Skolehuset holder APS og rusprosjektet til. Bygget er lagt opp med med samtalerom og møterom og kan benyttes slik de ønsker. Vi har valgt å beholde to av de gamle husa på Stavne. Grunnen til dette er at byggene er vernet i klasse C, og at vi vil bevare dem ut fra et miljøperspektiv og fra et historisk perspektiv. Rektorboligen og Skolebygningen har en histore. Vi er klar over at denne historien ikke er rosenrød, men at den likefullt er der. Vi mener at historien alene er ikke grunn nok for riving. 2. etasje 2. etasje Det som har vært viktigst for oss å bevare er eksteriøret og utrykket de gamle husa har. Vi tror at den gamle Rektorboligen og Skolehuset vil fungere på en helt ny måte slik de er satt i bruk i vårt prosjekt, og at de vil gi en spesiell og viktig stemning til området. 1. etasje 1. etasje Kjeller Kjeller Snitt A-A Snitt A-A 9

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

ROM FOR ALLE. ragnhild bjørnerheim hynne : Sigrid rostad HØGEVARDE GAMLEHYTTA KRINGLEÅSEN. HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN KRINGLEÅSEN TEMPELSETER

ROM FOR ALLE. ragnhild bjørnerheim hynne : Sigrid rostad HØGEVARDE GAMLEHYTTA KRINGLEÅSEN. HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN KRINGLEÅSEN TEMPELSETER ROM FOR ALLE ragnhild bjørnerheim hynne : Sigrid rostad HØGEVARDE GAMLEHYTTA Badstu Sikringsbu KRINGLEÅSEN Situasjonsplan M 1:2000 Utomhusplan M 1:200 HØGEVARDE 1459 m.o.h KRINGLEÅSEN TEMPELSETER KRINGLEÅSEN

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS Kulturutvikling Verdiskaping Profilering i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO FLYTTBARE LOKALER ER MER INTELLIGENTE HUS. innhold s.4 Når det er på tide å vokse, voks med Cramo s.7 Flyttbare lokaler til skoler s.8 Flyttbare lokaler til barnehager

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Endrete undervisnings- og arbeidsformer har medført en rekke nye tiltak ved utforming av

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder Verftstomta -bæste tomta i by n Birgit Høyland 30.04.2008 Innholdsfortegnelse Innhold side Innledning 3 Eksisterende forhold på tomta 4-5 Reguleringsplan 6 Analyse 7 Landskapsplan. Mål 1:500 10 Plan Verftsplassen.

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Bakre del av tomta der nybygget planlegges.. Tomta sett fra den sekundære inngangen fra Erling Skjalgssons gate.

Bakre del av tomta der nybygget planlegges.. Tomta sett fra den sekundære inngangen fra Erling Skjalgssons gate. vedlegg F R E D E G J Ø R E L S E Søknad om rammetillatelse / Bygning med arbeidsrom For stiftelsen MARIAHUSET, Erling Skjalgssonsgate 2, 0273 Oslo, Gnr 212/ Bnr 269 Det søkes om tillatelse til oppføring

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon Del 1 Introduksjon Problemstilling Mål Avgrensinger Konklusjon side 1 Del 2 Jentenettverk Produkt Markedssegment Strategi merkevarebygging Hjemmeside -Navigering -Estetikk -Trygghet -Troverdighet -Bonus

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer