av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i SiVs planog utbyggingsenhet, Bjørn Varegg. Det har vært en lang vei å gå når det gjelder en slik landingsplass. I midten av april godkjente utvalg for bygg- og arealsaker i Tønsberg kommune rammesøknad for nytt p-hus med helikopterplass. I februar godkjente bystyret reguleringsplan for området. Det er laget et konkurranseunderlag for prosjektet, og i løpet av de nærmeste månedene vil det komme inn anbud på parkeringshus i fem etasjer med ca 200 parkeringsplasser og helikopterplass på øverste plan. Det etableres 10 til 15 plasser med mulighet for lading av el-bil. Parkeringshuset får to heiser, en akuttheis til helikopterdekket og en heis for brukerne av parkeringshuset. Det Ny landingsplass for helikopter kan være i drift sommeren 2013 nye parkeringshuset set med november helikopterplass blir liggende bak Dette innebærer at alle formelle dagens parkeringshus og ved sien vedtak er fattet når det gjelder av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og parkeringshus. Konseptet for helikopterplass og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for vedtatt av styret i SiV, med helikopter ble tatt i bruk i en kostnadsramme på nær 65 millioner kroner, hvorav 30 Det har vært diskusjon rundt millioner finansieres ved lån midlertidig bruk siden den gang. fra Helse Sør-Øst. Styret i det Hvis hele prosjektet er ferdigstilt regionale helseforetaket vedtok høsten 2013, kan saken avsluttes dette lånetilsagnet i møte i etter 15 år, avslutter Bjørn Varegg. Barn som pårørende Når mor eller far får kreft rammes hele familien. Et samarbeidsprosjekt med kommunene skal gi bedre og mer helhetlig oppfølging. Les mer på baksiden tonn CO2 slipper SiV ut årlig. Nå skal det bli mindre. Les mer om pilotprosjektet side 8. Ny MR-maskin til 19 millioner er på plass ved SiV- Tønsberg og skal gi bedre drift og pasienttilbud. Les mer side 2.

2 En arbeidsplass å være stolt av Merete Bugsett Lindahl Rett før påske sto et leserinnlegg på trykk i Tønsbergs blad, skrevet av en eldre mann som har hatt Sykehuset i Vestfold som sitt annet hjem, som han formulerer det selv. Han avslutter innlegget slik: Hva er hemmeligheten? Det må dreie seg om holdninger. Det må sitte i veggene. Jeg har kvalitetstestet norsk helsevesen i mer enn 80 år, resultatet er klart: Det blir bare bedre og bedre, konkluderer jeg en tirsdag morgen i Tønsbergs hjerte. Det velformulerte leserinnlegget fra en mann med over 80 års fartstid i norsk helsevesen gjorde meg rent rørt. Og stolt. Leserinnlegget beskriver hvordan tillitten til sykehuset skapes gjennom møtet med mange enkeltmennesker; vaktmestre, kontorpersonale, portører, renholdere, sykepleiere, radiologer og leger. Denne mannen opplever å bli møtt med omsorg og profesjonalitet. Som regel handler medieoppslagene, både lokalt og nasjonalt, om de dårlige pasientopplevelsene. Slik er det, og det må vi leve med. Men kanskje nettopp derfor er det så godt å høre stemmen til en fornøyd pasient i offentligheten. Som en påminnelse om at like lite som vi skal underslå det som er dårlig, skal vi unnlate å være stolte over det som er bra. I denne utgaven av KurSiV får du kanskje flere grunner til å være stolt av arbeidsplassen din. Les f.eks om ny MRmaskin, gode resultater fra branntilsyn, miljøsertifisering eller sykefraværsprosjektet ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. Vi tar gjerne i mot tips til neste nummer av KurSiV. Send e-post til Investering på 19 millioner: Ny MR skal gi økt pasientilbud og bedre drift I mars ble den nye MRmaskinen installert ved radiologisk avdeling. Det var nødvendig med omfattende ombygninger, både yttervegger og dører måtte tas ut, for å få transportert inn og montert den nye MR-maskinen på nærmere seks tonn. Maskinen ble installert i mars måned, forteller prosjektansvarlig Ronald Kvamme. Etter opplæring er gjennomført, skal maskinen være i full drift fra begynnelsen av mai. Den totale kostnadsrammen på maskinkjøp, installasjon og ombygginger er på om lag 19 millioner kroner. Forberedelsene til prosjektet startet opp allerede i Den 14 år gamle maskinen fra 1998 som skulle erstattes ble demontert i august i fjor. Avdelingen har også en maskin fra 2005 som er daglig i bruk. I perioden fra august og fram til den nye maskinen er i drift, har denne maskinen ivaretatt den daglige MR-driften ved sykehuset. Avdelingssjef Ronald Kvamme berømmer de ansattes innsats i den perioden hvor den gjenværende maskinen var i bruk timer i døgnet, seks dager i uken. Sentrale personer i arbeidet med den nye MR maskinen er fra venstre; prosjektleder Ann Kristin Buskland, avdelingssjef Ronald Kvamme, fagradiograf Kirsten Kristiansen og fagradiograf Aud W. Rolstad. Kvamme legger til at den nye maskinen vil gi en bedre driftsstabilitet og et økt pasienttilbud for MR-undersøkelser ved sykehuset. Side 2

3 kursiv nummer 2 - april 2012 Prestenes arbeid handler om å møte mennesker Hvert menneske har sin egen livsfortelling Det er varierte dager for sykehusprest Liselotte Wettby og Arne H. Paulsen, sistnevnte med drøye 33 år som SiVs sykehusprest. Nå i deltidsstilling med to halve dager i uka. - Det har vært spennende år med ganske så varierte oppgaver, sier Arne. Arbeidsdagen omfatter møter med pasienter, pårørende og personalet. I sistnevnte gruppe dreier det seg om veiledningssamtaler med den enkelte helsearbeider og undervisning i grupper. - Undervisningen er faglig stimulerende, takket være personalets store engasjement i medisinsk-etiske spørsmål, forteller de. Mesteparten av tiden går til samtaler med pasienter og pårørende. Når jeg begynte her for tre og et halvt år siden, så fikk jeg følgende gode råd av Arne, forteller Liselotte Wettby: - Før hver samtale er det viktig å nullstille seg hvert enkelt menneske er spesielt og kommer med sin egen livsfortelling. for eksempel uro for framtiden, hvorfor rammet dette meg, spørsmål om lidelsens mening, og bekymringen for de nærmeste. Ikke minst samtaler vi også om livets slutt og tankene rundt dette. Når det gjelder kirkelige handlinger så utfører vi også nøddåp, skriftemål, nattverd og vielser som haster. Men nøddåpen har blitt sjeldnere med årene, tilføyer Arne. - Vi lever i dag i et flerkulturelt samfunn med religiøst mangfold. Hvordan påvirker det arbeidet? For pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn, formidler vi kontakt med respektive prester, imamer og representanter for Human etisk forbund. Ønsker de likevel en samtale med oss så er vi selvfølgelig der. Alle våre samtaler skjer ut fra samtalepartnerens premisser. Sykehusprestene har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis vi ikke er tilgjengelige, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste, avslutter Liselotte Wettby. Er det mulig å spørre hva samtalene dreier seg om? Generelt handler det om eksistensielle spørsmål, som Sykehusprestene Arne H. Paulsen og Liselotte Wettby Tilbud om personlig pensjonsveiledning Om lag 300 ansatte i SiV benytter seg i løpet av året av tilbudet om personlig veiledningssamtale med KLP, Kommunal Landspensjonskasse. Seniorrådgiver i KLP Jon Håvard Davidsen(t.v.) i seniorsamtale med avdelingsingeniør og leder for prosjektseksjonen, Thor-Sverre Nilsen. I Tønsberg tilbys disse samtalene siste tirsdag i måneden og normalt er det mellom 20 og 40 som får disse samtalene. Personalsjef Leif Erik Johnsen i SiV kan ellers opplyse at det også foregår slike samtaler i Larvik, men litt mer sporadisk. Den personlige veiledningen dreier seg først og fremst om pensjonsspørsmål. Side 3

4 Tilsynet ga ros til brannvern ved SiV Vestfold interkommunale brannvesen gir ros til SiV for de mange gode tiltak og planer for videre forbedringer når det gjelder arbeidet med brannvern ved sykehuset. Bakgrunnen for tilbakemeldingen har sitt utgangspunkt i et branntilsyn i november 2008, som resulterte i seks ulike avvik. Under ledelse av byggteknisk sjef Henry Dallager ble det brann og avviksbehandling, samt at ansvarsfordelingen innen brannvernorganisasjonen er klar og tydelig. Dallager gir uttrykk for at det er viktig at ansatte føler trygghet når noe uventet oppstår, og gir honnør til lederne og ansatte at de tar arbeidet på alvor og jobber godt for å få dette på plass. Ny inspeksjon I januar i år var det igjen SiV sørget for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor brannsikkerhetsområdet. Videre har SiV opprettet en brannsikkerhetsgruppe der samlet kunnskap og erfaring utnyttes for de ansatte. Konkrete mål for brannsikkerheten er utformet og behandlet i AMU og HAMU, for å nevne noen av de avvikene som det er ordnet opp i. Testet nyansatt Under den siste inspeksjonen ble det foretatt en intervjurunde av vilkårlige personer. Det viste seg at alle de som ble spurt hadde gjennomgått en opplæringsplan, til og med en nyansatt, Astrid Samnøy. Byggteknisk sjef Henry Dallager(t.v.) og brannvernleder Tormod Thorin har vært sentrale personer i utarbeidelse av handlingsplaner når det gjelder forebyggende brannvernarbeid. laget en handlingsplan som beskriver hvordan avvikene skulle håndteres. Det ble satt fokus på oppfølging av rapporten og sykehusets arbeid med brannforebyggende arbeid. inspeksjon fra Vestfold Interkommunale Brannvesen. Resultatet var oppløftende for inspektørene. For det første har Hun forteller følgende: - som andreårs student kom vi seks stykker til avdelingen. Dagen etter fikk vi full gjennomgang av brannvernrutiner av en koordinator. Et par dager senere kom brannvesenet på besøk for å sjekke våre kunnskaper, og vi kunne fortelle om avdelingens brannvernrutiner. Jeg tror de var godt fornøyd, avslutter Astrid Samnøy. Hovedmålet med planen var å få på plass god opplæring av ansatte, med vekt på feltet Oppfordring fra smittevern Husk håndvask Kirurgi 2A gastro fikk tilsynsbesøk. Fra venstre sees seksjonsleder Anne Ruth Skagestad og assisterende seksjonsleder Ingvild A. Reitan sammen med 2. års student Astrid Samnøy. Side 4

5 kursiv nummer 2 - april 2012 Fra Addis Abeba til SiV I regi av Fredskorpset deltar Sykehuset i Vestfold i et Nord- Sør prosjekt med utveksling av fagpersonell. Målet er kompetanseutveksling. I midten av februar kom to bioingeniører og en lege fra to forskjellige sykehus, Black Lion Hospital og Yekatit 12 Hospital, i Addis Abeba til SiV. Utvekslingsprogrammet skal gå over tre år og for det første halvåret er sykehuset tilført 1,7 millioner kroner i prosjektmidler. Avdelingssjef Bodil Tidemand Ruud ved mikrobiologisk avdeling er sentral i prosjektet. Hun kan fortelle at en gruppe ved SiV en stund har arbeidet med å få til en utveksling av kompetanse mellom sykehus i Addis Abeba og Vestfold. Vi har særlig utredet muligheten innenfor områdene mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Målet er at to fra SiV skal reise til Addis Abeba og to derfra skal komme hit et halvt år om gangen, sier hun videre. Deltakerne fra Etiopia skal lære laboratoriedrift med vekt på dialogen mellom laboratoriet og klinikk. SiV på sin side får kompetanse innen et sykdomspanorama som vi sjelden ser i Norge, men som med reising og innvandring blir Fra endoskopirommet sees fra venstre seksjonsoverlege Arne Hasvoll, dr. Abel Debede og hjelpepleier Tove Evju. mer og mer vanlig. I tillegg til trening i internasjonalt medisinsk samarbeid. Fra laboratoriet i mikrobiologisk avdeling ser vi med. lab. Ayelign Derebe Kindie, med. lab. technologist Kebede Gemechu og bioingeniør Charlotte Markussen. Det er også lagt opp til at det skal være mulig å delta i systematisk arbeid i å kartlegge normalt sykdomspanorama i Etiopia. Håpet er således å få gjennomført flere forskningsprosjekter gjennom dette samarbeidet. Dr. Thor- Henrik Henriksen har arbeidet i mange år i Etiopia og kjenner landet godt. Han synes prosjektet er svært spennende og håper at det blir lærerikt for alle parter. Forberedelsene startet allerede i 2009, med deltagelse blant annet fra direktørens stab. En gruppe fra SiV var i 2010 på studiebesøk i Etiopia i fredskorpsets regi for å få kunnskap om hva som finnes av sykehus og forskningslaboratorier i Addis Ababa. I februar 2011 var første etiopiske overlege på kort besøk på medisinsk klinikk ved SiV, og i november 2011 var Bodil Tidemand Ruud, Anne Britt Lerkerød og Thor-Henrik Henriksen på kurs for å forberede utvekslingsprogrammet i regi av Fredskorpset. Thor-Henrik Henriksen håper på positive ringvirkninger for de avdelingene som blir involvert i prosjektet, at det vil gi stimulans for hele sykehusmiljøet og at det vil oppleves spennende. Han forteller at hovedfokus nå er praktisk nyttig laboratoriearbeid, men hvis denne modellen for samarbeid lykkes, kan det videreføres til andre områder. Fra møterommet i mikrobiologisk avdeling ser vi fra venstre Dr. Abel Debede Ashine, dr. Thor-Henrik Henriksen, med. lab.technologist Ayelign Derebe Kindie, dr. Nils Grude, med. lab. tehnologist Kebede Fufa Gemechu og avdelingssjef Bodil Tidemand Ruud. Thor-Henrik Henriksen og Anne Britt Lerkerød fra SiV skal reise til Addis Abeba etter sommeren for å arbeide på de to sykehusene i seks måneder. Side 5

6 Behandlingshjelpemidler til 6000 pasienter Antall pasienter som har behandlingshjelpemidler på utlån er stadig økende. I 2011 økte antall med om lag 1650 pasienter. Sykehuset i Vestfold har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell til hjemmeboende i Vestfold. Seksjonsleder Anne Rødal forteller at det er utarbeidet gode rutiner for å ivareta de om lag 6000 pasientene i fylket på en faglig og forsvarlig måte. Seksjonen har egen sjåfør som leverer forbruksmateriell og sondeernæring direkte hjem til pasientene. Mandag, onsdag og fredag er det transport sørover i fylket, mens tilsvarende transport nordover går tirsdag og torsdag. En del av de behandlingshjelpemidlene og forbruksmateriell som seksjonen er ansvarlig for å distribuere til hjemmeboende pasienter i Vestfold. Bak plakaten ser vi fra venstre intensivsykepleierne Grethe Wold og Grethe Fosaas og seksjonsleder Anne Rødal Rødal forteller at seksjonen er ansvarlig for et stort utvalg av ulike typer behandlingshjelpemidler. For eksempel ernæringspumper, infusjonspumper, inhalasjonsapparat, C-PAP, Bi- PAP, respiratorer, oksygen/ oksygenutstyr og insulinpumper, for å nevne noen. I tillegg er seksjonen etablert som bandasjist. Dette innebærer at de kan utlevere sondeernæring, og diverse forbruksmateriell i henhold til blå-resept ordningen. Når det gjelder rekvirering av utstyr, presiserer Anne Rødal at utstyr lånes ut etter korrekt utfylt søknadsskjema av spesialist innen aktuelt fagområde. Tips fra Grønt sykehus Slukket du lyset? Seksjonens egen sjåfør, Terje Rønningen, er hver eneste dag på veien med forbruksmateriell og sondeernæring hjem til pasientene. Side 6

7 kursiv nummer 2 - april 2012 Bli Aktiv til jobben 2012 Årets kampanjeperiode varer fra 23. april og til og med 22. juni. Alle som er aktive til og fra jobb oppfordres til å delta, sier Katrine S. Christoffersen, som er styremedlem i SiVs bedriftsidrettslag. Hun forteller at påmeldingsskjemaer er hengt opp ved diverse innganger og garderober. Alle deltakerne er med i trekning av premier som er fem gavekort på tusen kroner hos MX Sport. Fagkonferanse på Park Psykiatridagene 2012 Tema for årets konferanse er psykoselidelser. Det blir et tettpakket og faglig sterkt program for alle som jobber innen psykisk helsevern. Forelesere som kommer er blant annet Jan Olav Johannessen, Jon Johnsen, Ingrid Melle, Hannah Petrie, Beate Grimsrud og mange flere. Se kurs- og kompetanseenhetens sider på inter- og intranett for fullt program og påmelding. Serviceinnstilte Røde Kors-guider Du ser dem fem dager i uka, alltid klare til å hjelpe pasienter og pårørende med å finne fram i sykehuset. Helt sentralt i resepsjonsområdet i Tønsberg har de sin egen informasjonsdesk. Uniformert slik at de er kjennbare. Det er medlemmer av Tønsberg Røde Kors som har tatt på seg dette oppdraget. I alt er det 33 medlemmer som deler på arbeidsuka. Dagen er delt i to økter, først fra ni til 13 og deretter fra 12 til 16. De arbeider alltid to sammen. Da KurSiV snakket med dem, ga de tydelig uttrykk for at det er et takknemlig arbeidsoppdrag de har påtatt seg. Mange takknemlige pasienter og pårørende gjør at de opplever oppgavene som givende. Ved siden av å hjelpe folk i resepsjonsområdet, bistår de også med transport av rullestolbrukere til og fra avdelinger og seksjoner. Psykiatridagene 2012 Psykoselidelser Rica Park Hotel Sandefjord mai Mer informasjon om psykiatridagene 2012 finner du på: Fire av de frivillige guidene er fra venstre Erling Hoel, Per Magnus Holmøy, Inger Marie Beck og Else Irene(Tulla) Instanes. Side 7

8 SiV pilot for miljøsertifisering Landets sykehus skal miljøsertifiseres innen utgangen av SiV har sagt seg villig til å være pilot sammen med St. Olav i Trondheim, Helse Bergen, Helse Fonna og Helgelandssykehuset. Disse pilotene skal miljøsertifiseres i løpet av Miljøprosjektet fokuserer på utslipp til vann, jord og luft, samt forbruk av ressurser. En stor organisasjon som SiV bruker store mengder ressurser som tar fra vår felles natur. Energi, vann og råvarer strømmer døgnet rundt inn til sykehuset. statlige etater for å prøve ut modeller for beregning av klimautslipp, det vil si CO2, og har beregnet vårt klimautslipp til om lag 7000 tonn CO2 pr år. Bidrag til å redusere CO2 utslippet omfatter redusert energiforbruk, hvor SiVs bruk av naturgass til oppvarming står for mer enn halve CO2-utslippet, redusert bruk av bil i tjenestereiser, redusert papirforbruk og økt plastgjenvinning, fortsetter Fjellberg. Det er videre satt et mål om bedre kildesortering av avfallet. SiV har i flere år hatt et godt halvår 2011 var dette redusert til ark pr. dag. Målet er å komme ned i ark. Målene for SiV er kjent i store deler av organisasjonen. En utfordring for prosjektet er å få inkludert klinikk for psykisk helse og rusbehandling i prosjektet, sier Fjellberg. Arbeidet med å beregne klimaregnskapet til KPR er i gang. Jeg opplever stort engasjement blant de ansatte og får stadig e-poster med forslag til forbedringer innen de ulike områdene. Og jeg tar i mot flere, sier hun. Fjellberg presiserer at man er avhengig av et godt samarbeid med alle ansatte for å nå målet. Holdningsendringer og endring av vaner må til. Du vil snart kunne finne påminnelser om å slukke lyset når du forlater et rom. Dersom alle gjør en innsats med å slå av PC og skjerm, skrivere, kontor, møterom og prosjektorer, vil vi kunne redusere energibruken ved SiV med KWh pr år, minst. Tre av de fem portørene som ukentlig tar hånd om 17 tonn med avfall er fra venstre Kai Horten, Bente Vilberg og Olav Renslo. Ressursene omdannes til avfall, og utslipp til vann og luft. Likeledes er transport til og fra sykehuset av varer, pasienter og ansatte er en vesentlig miljøfaktor, sier prosjektleder Randi H. Fjellberg tonn CO2 For å bli sertifisert må sykehuset vise til forbedring innen selvvalgte områder. SiV har valgt å fokusere på reduksjon av CO2-utslipp. Vi har vært med i et spennende prosjekt sammen med ti andre system for avfallshåndtering med kildesortering. Selv om byggene ikke har vært planlagt for det, har servicedivisjon i samarbeid med avdelinger og sengeposter fått til løsninger som fungerer bra. SiV kvitter seg med 17 tonn avfall pr uke. Nøkkelpersonell i dette arbeidet er portørene. Færre ark Det er også et mål å redusere forbruket av kopipapir. I 2010 brukte vi ark pr. dag. 2. Miljøbesøk Prosjektet er i gang med miljøbesøk i avdelinger og seksjoner der temaer er forurensning, avfall og kildesortering og produktkontroll. Hensikten med besøket er å øke bevisstheten om miljøsatsningen, slik at vi blir det miljøfokuserte sykehuset vi bør og ønsker å være, avslutter Randi H. Fjellberg. Side 8

9 Til sammen ble det utført ni doktorgradsarbeid PhD av SiVog PiV-ansatte i 2011, ni fra SiV og to fra PiV. Thomas Møllers avhandling var Right ventricular pressure response to exercise in congenital heart septal defects. Dag Hofsø tok for seg Type 2 diabetes in morbidly obese subjects: diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss. Are Breans avhandling var Idiopathic normal pressure hydrocephalus in neurolocigal practice. Guro L. Andersens tittel var Cerebral palsy in Norway subtypes, severity og risk factors. var Resuscitation of the newborn: an experimental study of toxic effects of supplementary oxygen in newborn piglets. Erlend Aunes avhandling var Acute myocardial infarction consequences og new treatment modalities and smoking status. Obervations from two prospective studies. Fra Psykiatrien i Vestfold, nå klinikk psykisk helse og kursiv nummer 2 - april 2012 Ni doktorgradsarbeid ved SiV og PiV i 2011 rusbehandling, var det to avhandlinger. Den ene var Jørgen Wagle med Cognitive impairment and depressive symptoms in stroke rehabilitation patients: Frequency, risk factors and relation to outcome. Arne Thorviks avhandling var Suicid som etisk fenomen teoretiske og empiriske perspektiver. Mette Fagernes sin tittel var Mellom vilje og viten: en studie om smitterisiko, atferd og holdninger knyttet til bruk av fingerringer blant helsearbeidere. Rønnaug Solberg sin avhandling Guro L. Andersen Dag Hofsø Pilotprosjekt for ressursplanlegging Et pilotprosjekt om planlegging av arbeidstid og ressursbruk har pågått ved SiV siden oktober og prosjektfasen avsluttes innen utgangen av juni. Avdelingssjef ved bemanningsenheten Anita Elmer er prosjektleder. Hensikten med pilotprosjektet er bedre ressursstyring og arbeidstidsplanlegging. Medisinsk klinikk ble valgt ut til å være pilot og fire seksjoner er pilotseksjoner. Det er barn-ung 1AB, pediatri fag, nevro 3C og nevro fag. Prosjektet har til hensikt å ha et tverrfaglig perspektiv gjennom deltakelse fra ulike faggrupper ved SiV. Det ble etablert to tverrfaglige arbeidsgrupper bestående av sykepleiere, leger og kontorpersonell som siden oktober har jobbet i prosjektet. i klinikken. Hun sier videre at forventede resultater blant ansatte skal gi bedre kvalitet i bemanningsplanleggingen med rett kompetanse til rett tid. Likeledes at pasienten først og fremst skal oppleve god kvalitet på tjenesten som leveres. Anita Elmer sier at den brede deltakelsen fra hvert fagområde gir prosjektet en god forankring Fra prosjektgruppen ser vi foran fra venstre Anne Beate Bohne og Margrethe Koren Møysal. Bak fra venstre sitter Kirsti Ørneseide og Remo Gerdts Side 9

10 Spennende prosjekt om akutt syke eldre Prosjektet Akutt syke eldre er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom SiV og flere kommuner i Vestfold. - Vi trenger kunnskap om hvordan multisyke eldres behov for helsehjelp må ivaretas på tvers av forvaltingsnivå etter innføring av samhandlingsreformen, sier prosjektleder Marit Dahl Mikkelsen. De deltakende kommunene er Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord. Prosjektet varer i perioden mars i år og ut februar i Studien gjennomføres for å registrere pasientforløpet hos multisyke eldre med akutt og subakutt funksjonssvikt fra innleggelse i sykehus og tilbake til kommunehelsetjenesten. Det skal inkluderes 250 pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp ved SiV, som er over 75 år, har tre aktive diagnoser og som mottar hjemmesykepleie. Det er gitt midler fra Helsedialog til samhandlingsprosjektet, fortsetter hun. Det blir samlet inn data om funksjonsnivå forut for innleggelsen og gjennom hele forløpet. - Vi samler informasjon om årsak til sykehusinnleggelse, hvilken utredning og behandling pasienten får under opphold på sykehuset, liggetid i sykehus, antall reinnleggelser i løpet av en måned, antall sykehusopphold i løpet av ett år og hvilken oppfølging og helsehjelp pasienten får i kommunene det påfølgende året, forteller Dahl Mikkelsen. Sykepleiere i kommunene har fått opplæring og gjennomfører testene tre uker etter at pasientene er utskrevet fra sykehuset. - Vi kontakter kommunene i løpet av det følgende året for å få oppdatering på vedtaket pasientene til enhver tid har. De praktiske rutinene er at postsekretærene hver dag lager oversikt over pasienter over 75 år som er lagt inn fra de aktuelle kommunene. Disse oversiktene samles inn daglig, og pasientene får en mappe de skal ha med seg ved utskrivelse, avslutter Dahl Mikkelsen. Sentrale personer fra SiV i opplegget er fra venstre prosjektleder Marit Dahl Mikkelsen, fysioterapeut Ansten Due, prosjektsykepleier/geriatrikoordinator Hege Holtar og lege i spesialisering Marte Sofie Wang-Hansen. Side 10

11 Legeforeningens lederpris 2012 til Lisbeth Sommervoll Klinikksjef for medisinsk klinikk, Lisbeth Sommervoll, fikk torsdag 22. mars Legeforeningens lederpris Prisen ble delt ut på Legeforeningens dialogkonferanse om ledelse i sykehus. Det har vært satt pris på SiV-ledere denne vinteren. I begynnelsen av februar fikk Stein Kinserdal utmerkelsen årets helseleder, mens avdelingene for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk ble tildelt Fagforbundets pris om beste sykehusarbeidsgiver senere samme måned. alle yrkesgrupper. Hun involverer verneombud og tillitsvalgte i de aktuelle fora. Møtene oppleves som meningsfylte, konstruktive og hun lytter til innspill. De blir fulgt opp. Det er høyt under taket i hennes ledergruppe, og mye humor selv om arbeidsdagene kan være lange og krevende. kursiv nummer 2 - april 2012 Si din mening Hvordan er kulturen for pasientsikkerhet der du arbeider? For første gang skal pasientsikkerhetskulturen ved SiV måles. Onsdag 2. mai vil det gå ut en spørreundersøkelse til alle medarbeidere som har pasientkontakt. Det er viktig at DU svarer! I tildelingen til Lisbeth Sommervoll oppgis det at hun får prisen for sin gode vilje og evne til dialog med sine medarbeidere innenfor Klinikksjef for medisinsk klinikk, Lisbeth Sommervoll Nytt samarbeid for å redusere sykefravær Prosjektet Trygg i jobb tross plager fra KFMR, Kysthospitalet har etablert et banebrytende samarbeid med NAV for å redusere sykefravær innen muskel-skjelett lidelser og lettere psykiske plager. Prosjektet er finansiert av Raskere Tilbake, regjeringens satsing for å redusere sykefraværet, rettet mot personer som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt, sier prosjektleder Ida Gottlieb. Et del-element i prosjektet er ibedrift. Dette er et helsefremmende tiltak, hvor arbeidsplassen brukes som arena for kunnskapsformidling, med mål om å trygge den enkelte til å mestre sin hverdag og jobb tross plager. Opplegget inkluderer alle arbeidstakere i en bedrift, bedriftsledere og mellomledere, sier hun videre. ibedrift ble presentert på Stortinget i et to timers seminar for alle de rød/grønnemedlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen. Metode, resultater og overførbarhet ble belyst. Opplegget vakte stor interesse og oppmerksomhet og ble betegnet som et banebrytende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV mot sykefravær med veldig gode resultater. Prosjektleder Ida Gottlieb håper at ibedrift vil bli implementert i hele landet som et fast opplegg framover og ikke kun som et avgrenset prosjekt. På bildet fra Stortinget ser vi fra venstre fagkoordinator Tone Berge Hansen, prosjektleder Ida Gottlieb og Raskere tilbake koordinator Line Berre Paulsen Foreløpig foregår ibedrit i Vestfold, Telemark, Buskerud og Troms, og omfatter om lag 250 bedrifter med ansatte. Side 11

12 kursiv nummer 2 - april 2012 Samarbeid om barn som er pårørende Årlig rammes om lag 95 familier i Vestfold av kreft, viser tall fra Kreftforeningen. I disse familiene er det til sammen rundt 180 barn og ungdommer. Om lag 35 barn og ungdom opplever å miste en av foreldrene. Et samarbeidsprosjekt mellom SiV og kommunene skal forbedre tilbudet om oppfølging til disse familiene. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av behovet for å gi barn og unge som pårørende til kreftpasienter oppfølging i sykdomsprosessen. Man skal tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom 1. og 2. linjetjenesten for å sikre barn og unge et helhetlig tilbud fra kommune og sykehus. Videre at barn og unge blir møtt og fulgt opp på en måte som ivaretar deres behov i familien, i sykehusavdelinger og i berørte kommunale virksomheter. Likeledes gi støtte og informasjon slik at familien aktivt og tidlig i prosessen kan være i stand til å tilnærme seg sin nye situasjon på en best mulig måte. SiV er administrativt ansvarlig for samarbeidsprosjektet med 12 kommunesamarbeidet og spesielt tre av kommunene i Vestfold. Prosjektet heter Barn som pårørende oppfølging av barn som har pårørende med kreft. Anette Marie Ustad er ansatt som prosjektleder for åtte måneder. Innen utgangen av oktober skal det legges fram en sak til behandling i 12-kommunesamarbeidet i Vestfold. Nina Cecilie Firing(t.v.) er seksjonsleder i onkologisk-palliativ seksjon i Kirurgisk klinikk og prosjektleder Anette Marie Ustad. Prosjektet har tatt utgangspunkt i endringer av helsepersonelloven som kom i juni Lovendringene tok sikte på å styrke rettsstillingen til barn av foreldre med alvorlig somatisk sykdom. Fra et møte i prosjektgruppen ser vi fra venstre prosjektleder Anette Marie Ustad, Nina Stein, onkologisk sykepleier og barnekoordinator ved SiV, Sigrid Carlsen, kreftkoordinator i Larvik kommune og Kjersti Myhre, helsesøster i Tønsberg kommune. Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindal Redaksjon Øistein Bjørvik Anders Tormodsrud Line Jacobsen Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post på Trykket opplag 3000 Baksiden

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer