av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i SiVs planog utbyggingsenhet, Bjørn Varegg. Det har vært en lang vei å gå når det gjelder en slik landingsplass. I midten av april godkjente utvalg for bygg- og arealsaker i Tønsberg kommune rammesøknad for nytt p-hus med helikopterplass. I februar godkjente bystyret reguleringsplan for området. Det er laget et konkurranseunderlag for prosjektet, og i løpet av de nærmeste månedene vil det komme inn anbud på parkeringshus i fem etasjer med ca 200 parkeringsplasser og helikopterplass på øverste plan. Det etableres 10 til 15 plasser med mulighet for lading av el-bil. Parkeringshuset får to heiser, en akuttheis til helikopterdekket og en heis for brukerne av parkeringshuset. Det Ny landingsplass for helikopter kan være i drift sommeren 2013 nye parkeringshuset set med november helikopterplass blir liggende bak Dette innebærer at alle formelle dagens parkeringshus og ved sien vedtak er fattet når det gjelder av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og parkeringshus. Konseptet for helikopterplass og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for vedtatt av styret i SiV, med helikopter ble tatt i bruk i en kostnadsramme på nær 65 millioner kroner, hvorav 30 Det har vært diskusjon rundt millioner finansieres ved lån midlertidig bruk siden den gang. fra Helse Sør-Øst. Styret i det Hvis hele prosjektet er ferdigstilt regionale helseforetaket vedtok høsten 2013, kan saken avsluttes dette lånetilsagnet i møte i etter 15 år, avslutter Bjørn Varegg. Barn som pårørende Når mor eller far får kreft rammes hele familien. Et samarbeidsprosjekt med kommunene skal gi bedre og mer helhetlig oppfølging. Les mer på baksiden tonn CO2 slipper SiV ut årlig. Nå skal det bli mindre. Les mer om pilotprosjektet side 8. Ny MR-maskin til 19 millioner er på plass ved SiV- Tønsberg og skal gi bedre drift og pasienttilbud. Les mer side 2.

2 En arbeidsplass å være stolt av Merete Bugsett Lindahl Rett før påske sto et leserinnlegg på trykk i Tønsbergs blad, skrevet av en eldre mann som har hatt Sykehuset i Vestfold som sitt annet hjem, som han formulerer det selv. Han avslutter innlegget slik: Hva er hemmeligheten? Det må dreie seg om holdninger. Det må sitte i veggene. Jeg har kvalitetstestet norsk helsevesen i mer enn 80 år, resultatet er klart: Det blir bare bedre og bedre, konkluderer jeg en tirsdag morgen i Tønsbergs hjerte. Det velformulerte leserinnlegget fra en mann med over 80 års fartstid i norsk helsevesen gjorde meg rent rørt. Og stolt. Leserinnlegget beskriver hvordan tillitten til sykehuset skapes gjennom møtet med mange enkeltmennesker; vaktmestre, kontorpersonale, portører, renholdere, sykepleiere, radiologer og leger. Denne mannen opplever å bli møtt med omsorg og profesjonalitet. Som regel handler medieoppslagene, både lokalt og nasjonalt, om de dårlige pasientopplevelsene. Slik er det, og det må vi leve med. Men kanskje nettopp derfor er det så godt å høre stemmen til en fornøyd pasient i offentligheten. Som en påminnelse om at like lite som vi skal underslå det som er dårlig, skal vi unnlate å være stolte over det som er bra. I denne utgaven av KurSiV får du kanskje flere grunner til å være stolt av arbeidsplassen din. Les f.eks om ny MRmaskin, gode resultater fra branntilsyn, miljøsertifisering eller sykefraværsprosjektet ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. Vi tar gjerne i mot tips til neste nummer av KurSiV. Send e-post til Investering på 19 millioner: Ny MR skal gi økt pasientilbud og bedre drift I mars ble den nye MRmaskinen installert ved radiologisk avdeling. Det var nødvendig med omfattende ombygninger, både yttervegger og dører måtte tas ut, for å få transportert inn og montert den nye MR-maskinen på nærmere seks tonn. Maskinen ble installert i mars måned, forteller prosjektansvarlig Ronald Kvamme. Etter opplæring er gjennomført, skal maskinen være i full drift fra begynnelsen av mai. Den totale kostnadsrammen på maskinkjøp, installasjon og ombygginger er på om lag 19 millioner kroner. Forberedelsene til prosjektet startet opp allerede i Den 14 år gamle maskinen fra 1998 som skulle erstattes ble demontert i august i fjor. Avdelingen har også en maskin fra 2005 som er daglig i bruk. I perioden fra august og fram til den nye maskinen er i drift, har denne maskinen ivaretatt den daglige MR-driften ved sykehuset. Avdelingssjef Ronald Kvamme berømmer de ansattes innsats i den perioden hvor den gjenværende maskinen var i bruk timer i døgnet, seks dager i uken. Sentrale personer i arbeidet med den nye MR maskinen er fra venstre; prosjektleder Ann Kristin Buskland, avdelingssjef Ronald Kvamme, fagradiograf Kirsten Kristiansen og fagradiograf Aud W. Rolstad. Kvamme legger til at den nye maskinen vil gi en bedre driftsstabilitet og et økt pasienttilbud for MR-undersøkelser ved sykehuset. Side 2

3 kursiv nummer 2 - april 2012 Prestenes arbeid handler om å møte mennesker Hvert menneske har sin egen livsfortelling Det er varierte dager for sykehusprest Liselotte Wettby og Arne H. Paulsen, sistnevnte med drøye 33 år som SiVs sykehusprest. Nå i deltidsstilling med to halve dager i uka. - Det har vært spennende år med ganske så varierte oppgaver, sier Arne. Arbeidsdagen omfatter møter med pasienter, pårørende og personalet. I sistnevnte gruppe dreier det seg om veiledningssamtaler med den enkelte helsearbeider og undervisning i grupper. - Undervisningen er faglig stimulerende, takket være personalets store engasjement i medisinsk-etiske spørsmål, forteller de. Mesteparten av tiden går til samtaler med pasienter og pårørende. Når jeg begynte her for tre og et halvt år siden, så fikk jeg følgende gode råd av Arne, forteller Liselotte Wettby: - Før hver samtale er det viktig å nullstille seg hvert enkelt menneske er spesielt og kommer med sin egen livsfortelling. for eksempel uro for framtiden, hvorfor rammet dette meg, spørsmål om lidelsens mening, og bekymringen for de nærmeste. Ikke minst samtaler vi også om livets slutt og tankene rundt dette. Når det gjelder kirkelige handlinger så utfører vi også nøddåp, skriftemål, nattverd og vielser som haster. Men nøddåpen har blitt sjeldnere med årene, tilføyer Arne. - Vi lever i dag i et flerkulturelt samfunn med religiøst mangfold. Hvordan påvirker det arbeidet? For pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn, formidler vi kontakt med respektive prester, imamer og representanter for Human etisk forbund. Ønsker de likevel en samtale med oss så er vi selvfølgelig der. Alle våre samtaler skjer ut fra samtalepartnerens premisser. Sykehusprestene har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis vi ikke er tilgjengelige, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste, avslutter Liselotte Wettby. Er det mulig å spørre hva samtalene dreier seg om? Generelt handler det om eksistensielle spørsmål, som Sykehusprestene Arne H. Paulsen og Liselotte Wettby Tilbud om personlig pensjonsveiledning Om lag 300 ansatte i SiV benytter seg i løpet av året av tilbudet om personlig veiledningssamtale med KLP, Kommunal Landspensjonskasse. Seniorrådgiver i KLP Jon Håvard Davidsen(t.v.) i seniorsamtale med avdelingsingeniør og leder for prosjektseksjonen, Thor-Sverre Nilsen. I Tønsberg tilbys disse samtalene siste tirsdag i måneden og normalt er det mellom 20 og 40 som får disse samtalene. Personalsjef Leif Erik Johnsen i SiV kan ellers opplyse at det også foregår slike samtaler i Larvik, men litt mer sporadisk. Den personlige veiledningen dreier seg først og fremst om pensjonsspørsmål. Side 3

4 Tilsynet ga ros til brannvern ved SiV Vestfold interkommunale brannvesen gir ros til SiV for de mange gode tiltak og planer for videre forbedringer når det gjelder arbeidet med brannvern ved sykehuset. Bakgrunnen for tilbakemeldingen har sitt utgangspunkt i et branntilsyn i november 2008, som resulterte i seks ulike avvik. Under ledelse av byggteknisk sjef Henry Dallager ble det brann og avviksbehandling, samt at ansvarsfordelingen innen brannvernorganisasjonen er klar og tydelig. Dallager gir uttrykk for at det er viktig at ansatte føler trygghet når noe uventet oppstår, og gir honnør til lederne og ansatte at de tar arbeidet på alvor og jobber godt for å få dette på plass. Ny inspeksjon I januar i år var det igjen SiV sørget for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor brannsikkerhetsområdet. Videre har SiV opprettet en brannsikkerhetsgruppe der samlet kunnskap og erfaring utnyttes for de ansatte. Konkrete mål for brannsikkerheten er utformet og behandlet i AMU og HAMU, for å nevne noen av de avvikene som det er ordnet opp i. Testet nyansatt Under den siste inspeksjonen ble det foretatt en intervjurunde av vilkårlige personer. Det viste seg at alle de som ble spurt hadde gjennomgått en opplæringsplan, til og med en nyansatt, Astrid Samnøy. Byggteknisk sjef Henry Dallager(t.v.) og brannvernleder Tormod Thorin har vært sentrale personer i utarbeidelse av handlingsplaner når det gjelder forebyggende brannvernarbeid. laget en handlingsplan som beskriver hvordan avvikene skulle håndteres. Det ble satt fokus på oppfølging av rapporten og sykehusets arbeid med brannforebyggende arbeid. inspeksjon fra Vestfold Interkommunale Brannvesen. Resultatet var oppløftende for inspektørene. For det første har Hun forteller følgende: - som andreårs student kom vi seks stykker til avdelingen. Dagen etter fikk vi full gjennomgang av brannvernrutiner av en koordinator. Et par dager senere kom brannvesenet på besøk for å sjekke våre kunnskaper, og vi kunne fortelle om avdelingens brannvernrutiner. Jeg tror de var godt fornøyd, avslutter Astrid Samnøy. Hovedmålet med planen var å få på plass god opplæring av ansatte, med vekt på feltet Oppfordring fra smittevern Husk håndvask Kirurgi 2A gastro fikk tilsynsbesøk. Fra venstre sees seksjonsleder Anne Ruth Skagestad og assisterende seksjonsleder Ingvild A. Reitan sammen med 2. års student Astrid Samnøy. Side 4

5 kursiv nummer 2 - april 2012 Fra Addis Abeba til SiV I regi av Fredskorpset deltar Sykehuset i Vestfold i et Nord- Sør prosjekt med utveksling av fagpersonell. Målet er kompetanseutveksling. I midten av februar kom to bioingeniører og en lege fra to forskjellige sykehus, Black Lion Hospital og Yekatit 12 Hospital, i Addis Abeba til SiV. Utvekslingsprogrammet skal gå over tre år og for det første halvåret er sykehuset tilført 1,7 millioner kroner i prosjektmidler. Avdelingssjef Bodil Tidemand Ruud ved mikrobiologisk avdeling er sentral i prosjektet. Hun kan fortelle at en gruppe ved SiV en stund har arbeidet med å få til en utveksling av kompetanse mellom sykehus i Addis Abeba og Vestfold. Vi har særlig utredet muligheten innenfor områdene mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Målet er at to fra SiV skal reise til Addis Abeba og to derfra skal komme hit et halvt år om gangen, sier hun videre. Deltakerne fra Etiopia skal lære laboratoriedrift med vekt på dialogen mellom laboratoriet og klinikk. SiV på sin side får kompetanse innen et sykdomspanorama som vi sjelden ser i Norge, men som med reising og innvandring blir Fra endoskopirommet sees fra venstre seksjonsoverlege Arne Hasvoll, dr. Abel Debede og hjelpepleier Tove Evju. mer og mer vanlig. I tillegg til trening i internasjonalt medisinsk samarbeid. Fra laboratoriet i mikrobiologisk avdeling ser vi med. lab. Ayelign Derebe Kindie, med. lab. technologist Kebede Gemechu og bioingeniør Charlotte Markussen. Det er også lagt opp til at det skal være mulig å delta i systematisk arbeid i å kartlegge normalt sykdomspanorama i Etiopia. Håpet er således å få gjennomført flere forskningsprosjekter gjennom dette samarbeidet. Dr. Thor- Henrik Henriksen har arbeidet i mange år i Etiopia og kjenner landet godt. Han synes prosjektet er svært spennende og håper at det blir lærerikt for alle parter. Forberedelsene startet allerede i 2009, med deltagelse blant annet fra direktørens stab. En gruppe fra SiV var i 2010 på studiebesøk i Etiopia i fredskorpsets regi for å få kunnskap om hva som finnes av sykehus og forskningslaboratorier i Addis Ababa. I februar 2011 var første etiopiske overlege på kort besøk på medisinsk klinikk ved SiV, og i november 2011 var Bodil Tidemand Ruud, Anne Britt Lerkerød og Thor-Henrik Henriksen på kurs for å forberede utvekslingsprogrammet i regi av Fredskorpset. Thor-Henrik Henriksen håper på positive ringvirkninger for de avdelingene som blir involvert i prosjektet, at det vil gi stimulans for hele sykehusmiljøet og at det vil oppleves spennende. Han forteller at hovedfokus nå er praktisk nyttig laboratoriearbeid, men hvis denne modellen for samarbeid lykkes, kan det videreføres til andre områder. Fra møterommet i mikrobiologisk avdeling ser vi fra venstre Dr. Abel Debede Ashine, dr. Thor-Henrik Henriksen, med. lab.technologist Ayelign Derebe Kindie, dr. Nils Grude, med. lab. tehnologist Kebede Fufa Gemechu og avdelingssjef Bodil Tidemand Ruud. Thor-Henrik Henriksen og Anne Britt Lerkerød fra SiV skal reise til Addis Abeba etter sommeren for å arbeide på de to sykehusene i seks måneder. Side 5

6 Behandlingshjelpemidler til 6000 pasienter Antall pasienter som har behandlingshjelpemidler på utlån er stadig økende. I 2011 økte antall med om lag 1650 pasienter. Sykehuset i Vestfold har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell til hjemmeboende i Vestfold. Seksjonsleder Anne Rødal forteller at det er utarbeidet gode rutiner for å ivareta de om lag 6000 pasientene i fylket på en faglig og forsvarlig måte. Seksjonen har egen sjåfør som leverer forbruksmateriell og sondeernæring direkte hjem til pasientene. Mandag, onsdag og fredag er det transport sørover i fylket, mens tilsvarende transport nordover går tirsdag og torsdag. En del av de behandlingshjelpemidlene og forbruksmateriell som seksjonen er ansvarlig for å distribuere til hjemmeboende pasienter i Vestfold. Bak plakaten ser vi fra venstre intensivsykepleierne Grethe Wold og Grethe Fosaas og seksjonsleder Anne Rødal Rødal forteller at seksjonen er ansvarlig for et stort utvalg av ulike typer behandlingshjelpemidler. For eksempel ernæringspumper, infusjonspumper, inhalasjonsapparat, C-PAP, Bi- PAP, respiratorer, oksygen/ oksygenutstyr og insulinpumper, for å nevne noen. I tillegg er seksjonen etablert som bandasjist. Dette innebærer at de kan utlevere sondeernæring, og diverse forbruksmateriell i henhold til blå-resept ordningen. Når det gjelder rekvirering av utstyr, presiserer Anne Rødal at utstyr lånes ut etter korrekt utfylt søknadsskjema av spesialist innen aktuelt fagområde. Tips fra Grønt sykehus Slukket du lyset? Seksjonens egen sjåfør, Terje Rønningen, er hver eneste dag på veien med forbruksmateriell og sondeernæring hjem til pasientene. Side 6

7 kursiv nummer 2 - april 2012 Bli Aktiv til jobben 2012 Årets kampanjeperiode varer fra 23. april og til og med 22. juni. Alle som er aktive til og fra jobb oppfordres til å delta, sier Katrine S. Christoffersen, som er styremedlem i SiVs bedriftsidrettslag. Hun forteller at påmeldingsskjemaer er hengt opp ved diverse innganger og garderober. Alle deltakerne er med i trekning av premier som er fem gavekort på tusen kroner hos MX Sport. Fagkonferanse på Park Psykiatridagene 2012 Tema for årets konferanse er psykoselidelser. Det blir et tettpakket og faglig sterkt program for alle som jobber innen psykisk helsevern. Forelesere som kommer er blant annet Jan Olav Johannessen, Jon Johnsen, Ingrid Melle, Hannah Petrie, Beate Grimsrud og mange flere. Se kurs- og kompetanseenhetens sider på inter- og intranett for fullt program og påmelding. Serviceinnstilte Røde Kors-guider Du ser dem fem dager i uka, alltid klare til å hjelpe pasienter og pårørende med å finne fram i sykehuset. Helt sentralt i resepsjonsområdet i Tønsberg har de sin egen informasjonsdesk. Uniformert slik at de er kjennbare. Det er medlemmer av Tønsberg Røde Kors som har tatt på seg dette oppdraget. I alt er det 33 medlemmer som deler på arbeidsuka. Dagen er delt i to økter, først fra ni til 13 og deretter fra 12 til 16. De arbeider alltid to sammen. Da KurSiV snakket med dem, ga de tydelig uttrykk for at det er et takknemlig arbeidsoppdrag de har påtatt seg. Mange takknemlige pasienter og pårørende gjør at de opplever oppgavene som givende. Ved siden av å hjelpe folk i resepsjonsområdet, bistår de også med transport av rullestolbrukere til og fra avdelinger og seksjoner. Psykiatridagene 2012 Psykoselidelser Rica Park Hotel Sandefjord mai Mer informasjon om psykiatridagene 2012 finner du på: Fire av de frivillige guidene er fra venstre Erling Hoel, Per Magnus Holmøy, Inger Marie Beck og Else Irene(Tulla) Instanes. Side 7

8 SiV pilot for miljøsertifisering Landets sykehus skal miljøsertifiseres innen utgangen av SiV har sagt seg villig til å være pilot sammen med St. Olav i Trondheim, Helse Bergen, Helse Fonna og Helgelandssykehuset. Disse pilotene skal miljøsertifiseres i løpet av Miljøprosjektet fokuserer på utslipp til vann, jord og luft, samt forbruk av ressurser. En stor organisasjon som SiV bruker store mengder ressurser som tar fra vår felles natur. Energi, vann og råvarer strømmer døgnet rundt inn til sykehuset. statlige etater for å prøve ut modeller for beregning av klimautslipp, det vil si CO2, og har beregnet vårt klimautslipp til om lag 7000 tonn CO2 pr år. Bidrag til å redusere CO2 utslippet omfatter redusert energiforbruk, hvor SiVs bruk av naturgass til oppvarming står for mer enn halve CO2-utslippet, redusert bruk av bil i tjenestereiser, redusert papirforbruk og økt plastgjenvinning, fortsetter Fjellberg. Det er videre satt et mål om bedre kildesortering av avfallet. SiV har i flere år hatt et godt halvår 2011 var dette redusert til ark pr. dag. Målet er å komme ned i ark. Målene for SiV er kjent i store deler av organisasjonen. En utfordring for prosjektet er å få inkludert klinikk for psykisk helse og rusbehandling i prosjektet, sier Fjellberg. Arbeidet med å beregne klimaregnskapet til KPR er i gang. Jeg opplever stort engasjement blant de ansatte og får stadig e-poster med forslag til forbedringer innen de ulike områdene. Og jeg tar i mot flere, sier hun. Fjellberg presiserer at man er avhengig av et godt samarbeid med alle ansatte for å nå målet. Holdningsendringer og endring av vaner må til. Du vil snart kunne finne påminnelser om å slukke lyset når du forlater et rom. Dersom alle gjør en innsats med å slå av PC og skjerm, skrivere, kontor, møterom og prosjektorer, vil vi kunne redusere energibruken ved SiV med KWh pr år, minst. Tre av de fem portørene som ukentlig tar hånd om 17 tonn med avfall er fra venstre Kai Horten, Bente Vilberg og Olav Renslo. Ressursene omdannes til avfall, og utslipp til vann og luft. Likeledes er transport til og fra sykehuset av varer, pasienter og ansatte er en vesentlig miljøfaktor, sier prosjektleder Randi H. Fjellberg tonn CO2 For å bli sertifisert må sykehuset vise til forbedring innen selvvalgte områder. SiV har valgt å fokusere på reduksjon av CO2-utslipp. Vi har vært med i et spennende prosjekt sammen med ti andre system for avfallshåndtering med kildesortering. Selv om byggene ikke har vært planlagt for det, har servicedivisjon i samarbeid med avdelinger og sengeposter fått til løsninger som fungerer bra. SiV kvitter seg med 17 tonn avfall pr uke. Nøkkelpersonell i dette arbeidet er portørene. Færre ark Det er også et mål å redusere forbruket av kopipapir. I 2010 brukte vi ark pr. dag. 2. Miljøbesøk Prosjektet er i gang med miljøbesøk i avdelinger og seksjoner der temaer er forurensning, avfall og kildesortering og produktkontroll. Hensikten med besøket er å øke bevisstheten om miljøsatsningen, slik at vi blir det miljøfokuserte sykehuset vi bør og ønsker å være, avslutter Randi H. Fjellberg. Side 8

9 Til sammen ble det utført ni doktorgradsarbeid PhD av SiVog PiV-ansatte i 2011, ni fra SiV og to fra PiV. Thomas Møllers avhandling var Right ventricular pressure response to exercise in congenital heart septal defects. Dag Hofsø tok for seg Type 2 diabetes in morbidly obese subjects: diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss. Are Breans avhandling var Idiopathic normal pressure hydrocephalus in neurolocigal practice. Guro L. Andersens tittel var Cerebral palsy in Norway subtypes, severity og risk factors. var Resuscitation of the newborn: an experimental study of toxic effects of supplementary oxygen in newborn piglets. Erlend Aunes avhandling var Acute myocardial infarction consequences og new treatment modalities and smoking status. Obervations from two prospective studies. Fra Psykiatrien i Vestfold, nå klinikk psykisk helse og kursiv nummer 2 - april 2012 Ni doktorgradsarbeid ved SiV og PiV i 2011 rusbehandling, var det to avhandlinger. Den ene var Jørgen Wagle med Cognitive impairment and depressive symptoms in stroke rehabilitation patients: Frequency, risk factors and relation to outcome. Arne Thorviks avhandling var Suicid som etisk fenomen teoretiske og empiriske perspektiver. Mette Fagernes sin tittel var Mellom vilje og viten: en studie om smitterisiko, atferd og holdninger knyttet til bruk av fingerringer blant helsearbeidere. Rønnaug Solberg sin avhandling Guro L. Andersen Dag Hofsø Pilotprosjekt for ressursplanlegging Et pilotprosjekt om planlegging av arbeidstid og ressursbruk har pågått ved SiV siden oktober og prosjektfasen avsluttes innen utgangen av juni. Avdelingssjef ved bemanningsenheten Anita Elmer er prosjektleder. Hensikten med pilotprosjektet er bedre ressursstyring og arbeidstidsplanlegging. Medisinsk klinikk ble valgt ut til å være pilot og fire seksjoner er pilotseksjoner. Det er barn-ung 1AB, pediatri fag, nevro 3C og nevro fag. Prosjektet har til hensikt å ha et tverrfaglig perspektiv gjennom deltakelse fra ulike faggrupper ved SiV. Det ble etablert to tverrfaglige arbeidsgrupper bestående av sykepleiere, leger og kontorpersonell som siden oktober har jobbet i prosjektet. i klinikken. Hun sier videre at forventede resultater blant ansatte skal gi bedre kvalitet i bemanningsplanleggingen med rett kompetanse til rett tid. Likeledes at pasienten først og fremst skal oppleve god kvalitet på tjenesten som leveres. Anita Elmer sier at den brede deltakelsen fra hvert fagområde gir prosjektet en god forankring Fra prosjektgruppen ser vi foran fra venstre Anne Beate Bohne og Margrethe Koren Møysal. Bak fra venstre sitter Kirsti Ørneseide og Remo Gerdts Side 9

10 Spennende prosjekt om akutt syke eldre Prosjektet Akutt syke eldre er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom SiV og flere kommuner i Vestfold. - Vi trenger kunnskap om hvordan multisyke eldres behov for helsehjelp må ivaretas på tvers av forvaltingsnivå etter innføring av samhandlingsreformen, sier prosjektleder Marit Dahl Mikkelsen. De deltakende kommunene er Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord. Prosjektet varer i perioden mars i år og ut februar i Studien gjennomføres for å registrere pasientforløpet hos multisyke eldre med akutt og subakutt funksjonssvikt fra innleggelse i sykehus og tilbake til kommunehelsetjenesten. Det skal inkluderes 250 pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp ved SiV, som er over 75 år, har tre aktive diagnoser og som mottar hjemmesykepleie. Det er gitt midler fra Helsedialog til samhandlingsprosjektet, fortsetter hun. Det blir samlet inn data om funksjonsnivå forut for innleggelsen og gjennom hele forløpet. - Vi samler informasjon om årsak til sykehusinnleggelse, hvilken utredning og behandling pasienten får under opphold på sykehuset, liggetid i sykehus, antall reinnleggelser i løpet av en måned, antall sykehusopphold i løpet av ett år og hvilken oppfølging og helsehjelp pasienten får i kommunene det påfølgende året, forteller Dahl Mikkelsen. Sykepleiere i kommunene har fått opplæring og gjennomfører testene tre uker etter at pasientene er utskrevet fra sykehuset. - Vi kontakter kommunene i løpet av det følgende året for å få oppdatering på vedtaket pasientene til enhver tid har. De praktiske rutinene er at postsekretærene hver dag lager oversikt over pasienter over 75 år som er lagt inn fra de aktuelle kommunene. Disse oversiktene samles inn daglig, og pasientene får en mappe de skal ha med seg ved utskrivelse, avslutter Dahl Mikkelsen. Sentrale personer fra SiV i opplegget er fra venstre prosjektleder Marit Dahl Mikkelsen, fysioterapeut Ansten Due, prosjektsykepleier/geriatrikoordinator Hege Holtar og lege i spesialisering Marte Sofie Wang-Hansen. Side 10

11 Legeforeningens lederpris 2012 til Lisbeth Sommervoll Klinikksjef for medisinsk klinikk, Lisbeth Sommervoll, fikk torsdag 22. mars Legeforeningens lederpris Prisen ble delt ut på Legeforeningens dialogkonferanse om ledelse i sykehus. Det har vært satt pris på SiV-ledere denne vinteren. I begynnelsen av februar fikk Stein Kinserdal utmerkelsen årets helseleder, mens avdelingene for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk ble tildelt Fagforbundets pris om beste sykehusarbeidsgiver senere samme måned. alle yrkesgrupper. Hun involverer verneombud og tillitsvalgte i de aktuelle fora. Møtene oppleves som meningsfylte, konstruktive og hun lytter til innspill. De blir fulgt opp. Det er høyt under taket i hennes ledergruppe, og mye humor selv om arbeidsdagene kan være lange og krevende. kursiv nummer 2 - april 2012 Si din mening Hvordan er kulturen for pasientsikkerhet der du arbeider? For første gang skal pasientsikkerhetskulturen ved SiV måles. Onsdag 2. mai vil det gå ut en spørreundersøkelse til alle medarbeidere som har pasientkontakt. Det er viktig at DU svarer! I tildelingen til Lisbeth Sommervoll oppgis det at hun får prisen for sin gode vilje og evne til dialog med sine medarbeidere innenfor Klinikksjef for medisinsk klinikk, Lisbeth Sommervoll Nytt samarbeid for å redusere sykefravær Prosjektet Trygg i jobb tross plager fra KFMR, Kysthospitalet har etablert et banebrytende samarbeid med NAV for å redusere sykefravær innen muskel-skjelett lidelser og lettere psykiske plager. Prosjektet er finansiert av Raskere Tilbake, regjeringens satsing for å redusere sykefraværet, rettet mot personer som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt, sier prosjektleder Ida Gottlieb. Et del-element i prosjektet er ibedrift. Dette er et helsefremmende tiltak, hvor arbeidsplassen brukes som arena for kunnskapsformidling, med mål om å trygge den enkelte til å mestre sin hverdag og jobb tross plager. Opplegget inkluderer alle arbeidstakere i en bedrift, bedriftsledere og mellomledere, sier hun videre. ibedrift ble presentert på Stortinget i et to timers seminar for alle de rød/grønnemedlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen. Metode, resultater og overførbarhet ble belyst. Opplegget vakte stor interesse og oppmerksomhet og ble betegnet som et banebrytende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV mot sykefravær med veldig gode resultater. Prosjektleder Ida Gottlieb håper at ibedrift vil bli implementert i hele landet som et fast opplegg framover og ikke kun som et avgrenset prosjekt. På bildet fra Stortinget ser vi fra venstre fagkoordinator Tone Berge Hansen, prosjektleder Ida Gottlieb og Raskere tilbake koordinator Line Berre Paulsen Foreløpig foregår ibedrit i Vestfold, Telemark, Buskerud og Troms, og omfatter om lag 250 bedrifter med ansatte. Side 11

12 kursiv nummer 2 - april 2012 Samarbeid om barn som er pårørende Årlig rammes om lag 95 familier i Vestfold av kreft, viser tall fra Kreftforeningen. I disse familiene er det til sammen rundt 180 barn og ungdommer. Om lag 35 barn og ungdom opplever å miste en av foreldrene. Et samarbeidsprosjekt mellom SiV og kommunene skal forbedre tilbudet om oppfølging til disse familiene. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av behovet for å gi barn og unge som pårørende til kreftpasienter oppfølging i sykdomsprosessen. Man skal tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom 1. og 2. linjetjenesten for å sikre barn og unge et helhetlig tilbud fra kommune og sykehus. Videre at barn og unge blir møtt og fulgt opp på en måte som ivaretar deres behov i familien, i sykehusavdelinger og i berørte kommunale virksomheter. Likeledes gi støtte og informasjon slik at familien aktivt og tidlig i prosessen kan være i stand til å tilnærme seg sin nye situasjon på en best mulig måte. SiV er administrativt ansvarlig for samarbeidsprosjektet med 12 kommunesamarbeidet og spesielt tre av kommunene i Vestfold. Prosjektet heter Barn som pårørende oppfølging av barn som har pårørende med kreft. Anette Marie Ustad er ansatt som prosjektleder for åtte måneder. Innen utgangen av oktober skal det legges fram en sak til behandling i 12-kommunesamarbeidet i Vestfold. Nina Cecilie Firing(t.v.) er seksjonsleder i onkologisk-palliativ seksjon i Kirurgisk klinikk og prosjektleder Anette Marie Ustad. Prosjektet har tatt utgangspunkt i endringer av helsepersonelloven som kom i juni Lovendringene tok sikte på å styrke rettsstillingen til barn av foreldre med alvorlig somatisk sykdom. Fra et møte i prosjektgruppen ser vi fra venstre prosjektleder Anette Marie Ustad, Nina Stein, onkologisk sykepleier og barnekoordinator ved SiV, Sigrid Carlsen, kreftkoordinator i Larvik kommune og Kjersti Myhre, helsesøster i Tønsberg kommune. Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindal Redaksjon Øistein Bjørvik Anders Tormodsrud Line Jacobsen Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post på Trykket opplag 3000 Baksiden

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold 1. Navn på tiltaket det søkes midler til Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01143-14 NAV Melding om vedtak nntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom - mappe - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: 19.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00774-8 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00903-10 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Definisjon helsefremmende arbeid Prosessen som setter

Detaljer

Kompetanseutvikling innen palliasjon på tvers av landegrenser. Erfaringer fra samarbeid mellom Norge og Estland.

Kompetanseutvikling innen palliasjon på tvers av landegrenser. Erfaringer fra samarbeid mellom Norge og Estland. Kompetanseutvikling innen palliasjon på tvers av landegrenser. Erfaringer fra samarbeid mellom Norge og Estland. Alumni - og fagdag fredag 18.oktober 2013 Høyskolen Diakonova Ved sykepleier Elisabeth Saghaug

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Verdighetsgarantien. Stein Husebø

Verdighetsgarantien. Stein Husebø Verdighetsgarantien Stein Husebø www.verdighetsgarantien.no Forskrift gyldig fra 1.1.2011 Verdigrunnlag: - en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport. Om plager og sykdom

18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport. Om plager og sykdom 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Om plager og sykdom Aage Indahl, Prof em, MD, PhD Clinic Physical Medicine and Rehabilitation, Kysthospitalet, Vestfold Hospital Trust, Stavern, Norway Om plager

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell»

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell» 1 Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM 9502 «Undervisningsfilmer for helsepersonell» Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp i samarbeid med Kreftforeningen 2 Forord Rapporten beskriver arbeidet

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året?

Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året? 1 Prosjektbeskrivelse Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året? Et samhandlingsprosjekt mellom seks kommuner

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus 17.11.17 Prosjekttittel Forløpsanalyse av multi-morbide pasienter som gis behandling både på sykehus og i kommunens pleie

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Kari Marte Hegdal Søbstad helsehus, Trondheim Kommune Marit Olstad Røe Observasjonsenheten. St. Olavs Pasientforløp Akutt mottak Obs.

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01305-11 Anmodning om skademelding - yrkessykdom - Personalmappe - NAV Larvik Prehospital klinikk Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01095-25 Innkalling til startmøte - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: 15.07.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00282-8 NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Personalmappe - NAV Stokke Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00282-6 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 25.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00335-19 Forespørsel ang kurs - Personalmappe - Kirurgisk

Detaljer

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Ved Kari Korneliussen, kardiologisk sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken, SiV, Tønsberg Kari Korneliussen,

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01358-35 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01707-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON

INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde FOREBYGGING Prosjektnummer 2008/1/0157 Prosjektnavn INFORMASJONSHEFTER LEVERTRANSPLANTASJON Søkerorganisasjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET, KLINIKK FOR SPESIALISERT

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer