REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP."

Transkript

1 Trh. 18. april 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Tirsdag 23 Mars 2010 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 51 fremmøtte, 24 fullmakter, totalt 75 stemmer. I tillegg var firma Rambøll AS ved Øivind Lien og Ole Andreas Næss invitert av styret for å presentere utredningen. Andreas Ellingson fra Stabsenhet for byutvikling, Trondheim kommune deltok for å svare på spørsmål. Opptelling av frammøtte og fullmakter ble avsluttet kl 19:20 og møtet kunne da starte. Salen ble orientert om opparbeidelse av ny adkomstvei Lianmyra, etterfulgt av debatt. VVA styret beklaget at Morten Mogseth ennå ikke hadde fått svar på sitt brev. Saken var ikke innmeldt til årsmøtet og er derfor å betrakte som et VVA styreanliggende så langt. 1. Konstituering: Leder Geir Otto Berg åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Dagsorden ble godkjent med endring : Forslag1 i innkalling tas før regnskap og budsjett. Forslag til vedlikeholdsavgift tas under budsjett. Som møteleder ble Pål Valsø valgt. Som referent ble Kristian Opheim valgt. Til å underskrive referat ble Dale Licata og Borgar Hagenvalgt. Tellekorps: Dale Licata og Borgar Hagen. Den videre ledelse av møtet ble overlatt til Pål Valsø. 2. Årsmelding fra styret: Styrets formann Geir Otto Berg leste styrets årsberetning ( utsendt ifbm inkallingen). 3. Redegjøring om tilstand VVA s anlegg. Andreas Ellingson fra Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling, VA, orienterte om historien bak VVAs anlegg og den enkle standard som lå til grunn for utbyggingen av anlegget i Dette opp imot de konsekvenser sist vedtatte reguleringsplan medfører for VVA. (Stabsenhet for byutvikling arbeider for å opprettholde eller forbedre tjenestetilbudet og den tekniske infrastrukturen overfor Trondheims befolkning). Trh. Kommune og byggesakskontoret vedtok siste reguleringsplan uten å ta VA-enhetens anbefaling til følge om å stoppe videre utbygging inntil VA-nettet var kvalitetssikret. VVA ble pålagt å utrede dagens og framtidig kapasitetbehov i nettet. Firma Rambøll ble engasjert etter anbudsrunde for å gjøre denne utredningen.

2 Fra firma Rambøll møtte Ole K. Næss og Øystein Lien. Rambølls rapport ble presentert, se vedlegg, Det ble deretter anledning til å stille spørsmål. Kommentarer og svar på spørsmål fra salen: Ringledingssystem på vannforsyning er relativt normalt i Trondheim Kommune. Gjennomsnittlig levetid på et forskriftmessig lagt VA-anlegg er år. VA-anlegget på Lian er ikke lagt iht, gjeldende forskriften for Trondheim Kommune. Rapporten vil være grunnlag for Trh.kommunes vurdering om krav og pålegg til VVA. Trh. kommune har flere private VA-anlegg tilsvarende det på Lian, men har ingen føringer for at disse kan overtas av kommunen. Full betaling til kommunen uansett. Om utbedringer i VVA s nett gjøres kan det trolig tillates et begrenset antall nytilknytninger om situasjonen blir overvåket iht. Ellingson. Kommunen vil ikke betale for de ekstraomkostninger ny reguleringsplan har påført VVA. Rambølls rapport er utarbeidet utifra maksimum- og minimumsbelastninger for å finne ytterpunkter. Erfaringstall og dagens situasjon på Lian er brukt som bakgrunnsmateriale. Pause 20:50 til 21:00 4. Regnskap. Kasserer Silje Støren Berg har satt opp og ført regnskap i perioden ut Feb Styret forsøkte etter beste evne og besvare spørsmål rundt enkeltposter i mangel av fungerende kasserers tilstedeværelse. En mindre feil i tidligere utsendt resultatregnskap er rettet opp. Se vedlegg. Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd på kr ,-. Det ble kommentert av Vidar Wangsmo at regnskapet hadde vært i balanse om styrets innstilling til vedlikeholdsavgift hadde blitt fulgt av årsmøtet i Revisjonsrapport opplest av Geir Otto Berg. Revisors anbefaler at regnskapet godkjennes. Regnskapet ble ved avstemming godkjent av årsmøtet. 5. Avgifter for Geir Otto Berg redegjorde for styrets forslag til avgifter for Følgende avgifter for påkobling ble vedtatt for perioden fram til nytt Årsmøte i 2011: Påmeldingsavgift kr. 1750,- Tilknytning vann kr ,- Tilknytning avløp kr ,- Sum kr ,- Vedlikeholdsavgift tas under Budsjett.

3 6. Innkomne forslag Forslag 1 Fra Styret til endring av vedtektene Maksimum antall fullmakter på årsmøtet reduseres fra to til én pr fremmøtt andelseier. Tom Bugge redegjorde for bakgrunn til forslaget som går på at styret ønsker å tilpasse vedtektene til Norsk Samvirkelov for å gjøre de mere demokratisk. En gruppering av årsmøtets frammøtte ønsket dette utsatt da samvirkeloven gir mulighet for en overgangsordning på 5 år. Styrets forslag falt med 31 stemmer mot ( 31 av 75) da vedtektsendring krever 2/3 flertall. Forslag 2 Fra Styret til endring av vedtektene Alle boenheter tilknyttet andelslagets anlegg skal betale den årlige vedlikeholdsavgiften som årsmøtet fastsetter. Styret foreslår en avgift på kr. 2000,- for vann og kr. 2000,- for avløp. Tom Bugge redegjorde for bakgrunn.t ønsker at lagets økede driftsutgifter fordeles etter bruk av anlegget.der det er flere boenheter på en andel betales vedlikeholdsavgift for hver enkelt enhet. Dale Licata påpekte at i noen tilfeller vil forslaget innebære en firedobling av dagens avgift. Forslag fra Borgar Hagen om at vedlikeholdsavgiften fordeles ut fra vannforbruk. Det må da innstalleres vannmålere. Styrets forslag falt med 37 stemmer mot ( 37 av 75) da vedtektsendring krever 2/3 flertall. 7. Budsjett: Tom Bugge redegjorde for styrets Forslag til budsjett. Nye opplysninger basert på Rambølls rapport bør tilsi en økning i prisen på fjerning av fremmedvann fra kr ,- til kr ,-. Feil i budsjett : Utredning Rambøll er ført i budsjett uten at Mva er lagt til. Nytt korrekt beløp skal være kr ,- Kommentarer og forslag fra salen : Forslag fra Dale Licata om at VVA søker om midler utifra faren for forurensing av Bymarka. Styret må prioritere utgifter opp imot rapport fra Rambøll Odd Trandem m.fl. mener budsjettert vedlikehold for 2010 er for lavt.

4 Roger Bjørnbeth hevder at tetting av kummer kan fjerne mye fremmedvann. Ragnar Opheim mener det kan etableres grendalag for innspeksjon og registrering av fremmedvann. Styret ønsker å forholde seg til den gradvise utbedringen av anlegget som Rambølls rapport foreslår. Ivar Vaadan mener at VVA må avvente de påbud og forhold som Trondheim kommune kommer med utifra Rambølls rapport. Tom Bugge påpeker at VVA ikke har midler til den kostnadsramme på 4 mill som rapporten viser,finansieringsplan må derfor utarbeides.dagens egenkapital behøves for å kunne håndtere uforutsette kritiske hendelser i VVA s anlegg. Forslag fra Kristian Larsen om at vedlikeholdsavgift for 2010 settes til kr. 1000,- for vann og kr. 1000,- for avløp da det vil komme flere nytilknytninger framover. (Forslaget ble senere trukket) Ragnar Opheim opplyser om at vedlikeholdsavgiften må separeres. Oppgradering av VAnett er å betrakte som påkostning i regnskapet og vedlikehold kommer under driftsutgifter. Knut Grande etterspør hvor mange som kan koples til VVA s anlegg. Svein Kvam refererte til Rambølls utredning som tilsier nok kapasitet om fremmedvann fjernes. Budsjettet ble vedtatt av Årsmøtet iht. Forslag fra Ivar Vaadan: VVA følger de anbefalinger som Trondheim Kommune pålegger iht. utredning fra firma Ramboll Nytilknytninger tillates av VVA. 8. Valg: Valgkomite har vært : Ivar Vaadan valgt for 2 år i 2008 Frode Amundsen valgt for 2 år i 2009 Torgeir Ertsås valgt for 2 år i 2009 Valgkommiteens forslag til Styret : Leder Geir Otto Berg Gjenvelges for 2 år i 2010 Kasserer Ivar Buxrud Velges for 1 år i 2010 Styremedlem Tom Bugge Gjenvelges for 2 år i 2010 Varamann Per Johnny Adsen Velges for 1 år i 2010 Revisor Bjørn Inge Haugan Gjenvelges for 1 år i 2010

5

6

7

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer