Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet. Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet. Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015"

Transkript

1 Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015

2 Arbeidsprosessen Statskog har brukt både interne og eksterne ressurser i arbeidet Mange grundige analyser Viktige vilkår lagt til grunn i prosessen: Effektiv ressursforvaltning til det beste for samfunnet Mulighet for å sikre tilgang til jakt og vilkårene for jakt, fiske og friluftsliv Styrke det private skogbruket Statskogs økonomisk drivbare arealer Maksimering av statens verdier ligger til grunn 2

3 Statskogs eiendommer Statskog har grunnboks-hjemmel til ca km 2, eller vel 1/5 av fastlands-norge. Arealene består av : Skog: km 2 Figur 1 Skogarealer Statsgrunn utenom Statsallmenning Statsallmenning Derav produktiv skog: km 2 Øvrig grunn: km 2 Borregaardseiendommene 3

4 Statskogs skogarealer Produktivt areal 4

5 Arronderingssalg Arronderingssalg for å styrke det private skogbruket Pågående salg startet i 2011 og utgjør om lag dekar Utredningen viser at det er et potensial for ytterligere salg av dekar Rettigheten til jakt og fiske tilfaller kjøper Oppnådd pris reflekterer ikke salgsverdi pga. gjeldende konsesjonslovgivning. 5

6 Utredning av selskapsmodeller Tre hovedmodeller Felles for modellene er at privatisering forutsettes foretatt i form av salg av aksjer. Den første modellen er å samle all drivverdig skog i ett selskap, og deretter privatisere gjennom salg av aksjer (selskapsmodell 1). Den andre er å danne regionale og lokale selskaper (selskapsmodell 2). Den tredje varianten er en kombinasjonsmodell hvor en kan tenke seg et større skogselskap og ett eller flere regionale eller lokale selskaper. SKOG- VIRKSOMHETEN 1 Skog AS(A) Skog AS 2 Børsnotering Emisjon Lokale/regionale skogeierselskap Alle modellene vil kunne kombineres med et tilpasset arronderingssalg 3 Kombinasjonsmodell Figur 2 Modeller for selskapsetableringer 6

7 Selskapsmodeller, forts Ett stort selskap All økonomisk drivbar skog legges inn Børsnotering eller rettet emisjon Minimum 34 % eierskap kan sikre tilgang til jakt og fiske Ved fisjon og salg av aksjer vil verdien på selgers hånd kunne bli høyere Flere regionale/lokale selskaper Økonomisk drivbar skog legges inn Minimum 34 % eierskap i hvert av selskapene kan sikre tilgang til jakt og fiske Ved fisjon og salg av aksjer vil verdien på selgers hånd kunne bli høyere 7

8 Konsekvenser ved privatisering Det er en klar sammenheng mellom Statskogs eierandel i ett eller flere Skog AS og foretakets muligheter til videre drift og utvikling. Resultat av løpende drift (i %) Eierandel 100 % Eierandel 67 % Eierandel 51 % Eierandel 34 % Eierandel 0 % -43 Figur 3 Figuren viser konsekvenser for gjenværende virksomhet som et estimat av resultateffekten ved ulike eierandeler i ett eller flere skogselskaper. Søylen til venstre representerer Statskog-konsernets gjennomsnittsresultat av løpende drift i perioden Engangsinntekter fra skogvern og salg av eiendommer er ikke inkludert i tallgrunnlaget

9 Ulike selskapsmodeller Figur 4 A, B, C og D er ulike selskaper 9

10 Muligheter for vekst og utvikling Statskog SF vil etter en eventuell privatisering fortsatt være skogeier i statsallmenningene. I tillegg kommer skogbruket på gjenværende skogarealer. Foretaket har derfor behov for skogfaglig kompetanse og kapasitet også i fremtiden. Etablering av ett eller flere kommersielle delprivatiserte skogselskap vil kunne bidra til økt konsolidering på skogeiersiden som utgangspunkt for en videre effektivisering av verdikjeden fra rot til industri. En slik etablering vil også kunne gi betydelig økt investeringsevne for investeringer i hele verdikjeden. Privatisering gjennom salg av aksjer kan være et godt forretningsmessig grep ved at det frigjør kapital til investeringer i strategisk viktig skogindustri eller til innovasjon, samtidig som større og effektivt drevne skogeiendommer holdes samlet. 10

11 Muligheter for vekst og utvikling, forts. Makrobildet er preget av: Sterk markedsposisjon og betydelige potensial for norsk tremekanisk industri, men fortsatt behov for videre rasjonalisering og konsolidering. Økende andel massevirke eksporteres. Behov for ny industriell produksjon basert på nye produkter for å øke innenlands etterspørsel. Uttak av virke kan økes - betydelig større tilvekst enn uttak. Fragmentert eiendomsstruktur, mange små privateide skogeiendommer. Få norske skogeiendommer eies av kommersielle selskaper. Få norske industrielle aktører med tilstrekkelige finansielle muskler til å ta større operative og/eller strukturelle grep. Begrenset tilgang på annen risikokapital. I dette bildet kan etablering av ett eller flere kommersielle delprivatiserte skogselskap bidra til økt konsolidering på skogeiersiden som utgangspunkt for en videre effektivisering av verdikjeden fra rot til industri. En slik etablering vil også kunne gi betydelig økt evne til investeringer i hele verdikjeden. Finland Sverige Norge Eierstruktur på skogeiendommer i Norge, Sverige og Finland % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Offentlig eid Privateid Privateide selskaper Øvrig Kilde: Pöyry 11

12 Oppsummering Arronderingssalget kan økes med daa til daa. Et salg ut over dette vil påvirke driftsstrukturen negativt og føre til dårligere arrondering for Statskog. Vår anbefaling er derfor at ev. ytterligere privatisering gjøres gjennom privatisering av et eller flere AS. Det er mulig å sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske på linje med i dag gjennom at Statskog beholder negativ kontroll i selskapene som privatiseres. En kan også opprette A og B aksjeklasser der A klassen (kun en aksje) har all stemmerett i spørsmål om jakt og fiske. Vi anbefaler derfor at staten beholder 1/3 eierskap i alle selskaper som blir privatisert. 12

13 Oppsummering, forts. Statskog vil gå med underskudd dersom skogeiendommene privatiseres. Det vil si at man enten må inn med årlige tilskudd, senke kvaliteten eller mengden på det som gjøres. Eventuelt kan Statskog beholde en eierandel i de selskapene som blir privatisert. Ved en ev. privatisering utover arronderingssalget foreslår styret at det opprettes flere AS etter kombinasjonsmodellen. I tilfelle er det trolig skogen sør for Dovre som er mest aktuell for privatisering. Styret vurderer det formålstjenlig at det i en oppstart og overgangsperiode etableres en tidsavgrenset driftsavtale mellom Statskog SF og de nye selskapene. 13

14 Oppsummering, forts. Sikre jakt og fiske AS 34 % AS 34 % AS 34 % Arronderingssalg dekar Figur 5 Styrets anbefaling 14

15 Takk for oppmerksomheten!

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg skog drift verdier Årsberetning 1996 kompetanse fisk tur soldugg Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta Moen Antall ansatte: 382 Omsetning 1996: 243 mill. NOK Resultat

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Høringsnotat av 24.03.2014 Høringsfrist 08.08.2014 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Året 2005 for staten som eier

Året 2005 for staten som eier Året 2005 for staten som eier Norsk økonomi utviklet seg positivt i 2005. Det gjelder også stort sett for selskapene med statlig eierandel. Staten har i løpet av 2005 hatt en avkastning på 50 pst på sin

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer