JAN HENRIKSEN. Seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAN HENRIKSEN. Seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern"

Transkript

1 JAN HENRIKSEN Seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern Jan har opparbeidet erfaring fra sikkerhetsprosjekter innen bank, domstoler, eiendomsforetak, forsikring, forsvaret, forvaltningen, handel, helse, industri, kraftproduksjon og -distribusjon, luftfart, olje og gass, pensjonsfond, politi, shipping og universitet. Han har betydelig kunnskap om innhold og erfaring med tolkning, forståelse og bruk av lover og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet og personvern. Jan sitt spesialfelt er helseinformatikk og sikkerhet i helse og omsorgssektoren. Han har bl.a. utarbeidet samtlige dokumenter som utgjør Norm for informasjonssikkerhet, helse- og omsorgstjenesten (se Jan har vært foreleser ved Handelshøyskolen BI i faget informasjons- og datasikkerhet på bachelorstudiet Økonomi og IT-ledelse. Faget gir studentene innføring i informasjonssikkerhet og risikostyring bl.a. basert på ISO Han er valgt som medlem av de lovpålagte kontrollkomitéene i Verdipapirsentralen (VPS) og Oslo Clearing for å dekke fagområdene informasjonssikkerhet og personvern. Oppgaven er å påse at styret i begge selskapene utfører sine oppgaver iht lov, forskrift og interne styrende dokumenter. VPS forvalter eierskap til finansielle instrumenter til en verdi av ca milliarder norske kroner. Kontrollkomitéene rapporterer til generalforsamlingene og Finanstilsynet. KARRIERE Verdipapirsentralen ASA Valgt av generalforsamlingen som medlem av kontrollkomiteen i selskapet KONTAKTINFORMASJON Jan Henriksen Skype: jan_henriksen1 INFOSEC Norge AS Hagajordet Bjørkelangen Oslo Clearing ASA Valgt av generalforsamlingen som medlem av kontrollkomiteen i selskapet Den norske Legeforening Foreleser i informasjonssikkerhet og personvern på obligatorisk kurs for allmennleger INFOSEC Norge AS Daglig leder og seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern 1/9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

2 Handelshøyskolen BI Ansvarlig for oppbygging av faget og gjennomføring av samtlige forelesninger i informasjons- og datasikkerhet på bachelorstudiet Økonomi og IT-ledelse Romeriksbussene / Schøyens Bilcentraler Forretningsutvikler KPMG Senior sikkerhetsrådgiver INFOSEC og PC Kompetanse Senior sikkerhetsrådgiver og systemutvikler 1986 PA International AS Senior sikkerhetsrådgiver KDØ INFOSEC AS Senior sikkerhetsrådgiver Accenture (Arthur Andersen & Co) Senior konsulent Oslo Business School / Handelsakademiet Faglig assistent for faglærere i kvantitative fag (matematikk, statistikk og operasjonanalyse) UTDANNING 1986 Sikkerhetsleder Infosec-PROSAB AB, Stockholm 1981 Master business and administration Oslo Business School / Handelsakademiet PERSONLIGE REFERANSER Helsedirektoratet: seniorrådgiver Tor Ottersen, mobil Volvat Medisinske Senter: adm.dir/sjeflege Christian Loennecken, tlf /9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

3 KOMPETANSE I INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN - Etablere beredskapsplaner - Helseinformatikk - Internkontroll ift gjeldende lover og forskrifter - Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten - Opplæring og kurs i informasjonssikkerhet og personvern - Organisering av sikkerhetsarbeidet - Prosjektledelse - Prosjektvurdering (organisering, teknologivalg, implementering) - Risikovurderinger / RoS-analyser (administrativ sikkerhet, fysisk, drift, nøkkelpersonell, organisering, teknisk, utvikling) - Selvdeklarering av programvare innenfor informasjonssikkerhet (Normen) - Sikkerhetsrevisjon (ISO 27002, lover og forskrifter, Normen, tekniske løsninger) - Sikkerhetsstrategi - Styringssystem for informasjonssikkerhet iht ISO familien - utarbeide og implementere - System design - Systemtesting - Teknisk design ELEKTRONISK SAMHANDLING/HELSEINFORMATIKK - Implementering av nasjonale standarder under ebxml rammeverket (lab., røntgen, henvising, epikrise, dialog, sykemelding og behandlerkrav) - Implementering av eresept i journal/fagsystemer - PKI - Informatikk i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten BRANSJEKUNNSKAP - Departementer og direktorater - Domstoler - Eiendom - Finans/bank - Forsvaret - Fylker - Handel - Helse - Industri - Kommuner - Kraftproduksjon og -distribusjon - Luftfart - Offentlig transport - Olje og gass - Pensjonsfond - Politiet - Shipping IT-KUNNSKAP - Database design - Datamodellering - Systemarkitektur / systemutforming - Systemprogrammering 3/9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

4 ANDRE AKTIVITETER - Styreleder i Ekelunden boligsameie - Glad i fiske og turer i fjellet fra hytta i Ål i Hallingdal - Hobbysnekker - Spilt fiolin hos Stephan Barrat Due senior PROSJEKTER Jan har bistått bl.a. følgende virksomheter med informasjonssikkerhet og personvern: - Akershus fylkeskommune - Akershus universitetssykehus HF - Asker og Bærum sykehus HF - Aon Norway AS - Apotek 1 - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Color Line ASA - Compugroup Medical Norge AS - Den norske legeforening - Den norske tannlegeforening - Diakonhjemmet sykehus - Domstolsadministrasjonen - Domstolsnett / Høyesterett - Energiselskapet Asker og Bærum - Energiselskapet Buskerud - ErgoGroup - Finans- og tolldepartementet - Finansnæringens Fellesorganisasjon - Fransiskushjelpen - Fylkesjukehuset i Haugesund - Generaladvokaten - Gjensidige NOR Sparebank - Grieg Holding AS - Handelshøyskolen BI - Helse Midt Norge RHF - Helse Midt-Norge IT (HEMIT) - Helse Nord Norge - Helse Nordmøre og Romsdal - Helse Sør-Øst - Helsedirektoratet - Hydro Polymers AS - INCITA AS - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - Justisdepartementet - Kriminalomsorgen (KITT) - Kommunenes sentralforbund - Kværner Engineering AS - Lovisenberg Diakonale sykehus - Luftfartstilsynet - Medix - Modum Bad - NAF-Data AS - Narvesen ASA - Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten - Nasjonalt pasientregister (NPR) - NEMKO - NOKUT - Norges tannteknikerforbund - Norsk Eiendomsinformasjon AS - Norsk Hydro ASA - OPEL Norge AS - Orion Securities ASA - Oslo Børs - Oslo kommune - Barne og familieetaten - Oslo kommune Utviklings og kompetanseetaten - Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) - Oslo Pensjonsforsikring - Politiets data- og materielltjeneste - Posten Norge BA - Radiumhospitalet - Rikstrygdeverket - Ringerikskraft - SAS - Siemens AS - Siemens Business Services AS - Skan-Kontroll AS - Skanska - Skattedirektoratet - Sparebank 1 (14 SAMSPAR banker) - St. Olavs Hospital HF - Statens kartverk - Statens vegvesen - Sunnaas Sykehus - Sykehuset Innlandet HF - Tannhelsetjenesten i Akershus - Telenor Objects AS - Toll- og avgiftsdirektoratet - Torvald Klaveness Gruppen - Ullevål universitetssykehus HF - Universitetet i Bergen - Universitetssykehuset Aker HF - Viken Energinett - Vinmonopolet AS - Visma AS - Visma Software Labs AS - Volvat Medisinske Senter AS - Volvo Aero Norge AS - Værnesregionen IKT-samarbeid - Universitetet i Bergen - Universitetet i Oslo - Studenthelsetjenesten Referansene gir et bredt spenn av metodebruk, erfaringer og opparbeidet kompetanse. Oppdragene varierer fra strategier, teknisk design, risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner, styringssystem for informasjonssikkerhet og beredskapsplaner. Listen dekker kun konsulentoppdrag. 4/9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

5 REFERANSEOPPDRAG NR 1. Akershus fylkeskommune Delprosjektleder for ELIN-T etablering av elektronisk samhandling i tannhelsetjenesten - Trinn 1 og Trinn 2. Prosjektledelse av journalsystemleverandør og tilhørende pilotklinikker for utvikling av meldinger (ebxml) hos leverandøren og pilotering av private tannklinikker, fylkeskommuner (den offentlige tannhelsetjenesten) og kjeveortopeder med bruk av meldingsstandarder (henvisninger, epikrise, dialogmelding, e-resept, sykemelding og behandlerkrav) og PKI. Ledelse av KITH-sertifisering for meldingsformidling. Bruk av Visma-levert kommunikasjonsprogramvare og Buypass virksomhetssertifikater og personlige sertifikater. Rapportert status til styringsgruppen for ELIN-T med representanter fra Akershus fylkeskommune (ved fylkestannlegen), Helsedirektoratet, Tannlegeforeningen, KS og Innovasjon Norge 2. Akershus fylkeskommune Periode: Utarbeidet kravspesifikasjon for meldingsformidling i tannhelsesektorene. Kravspesifikasjonen inneholder elementer som xbxml rammeverket, PKI, innholdsstandarder basert på XML, kodeverk og informasjonssikkerhet. Periode: Apotek 1 - Sikkerhetsrevisjon av fagsystemet Nagara ift krav fastsatt i Norm for informasjonssikkerhet, helse- og omsorgssektoren - Sikkerhetsgjennomgang av integrasjonsplattform ift Normen 4. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufetat) Periode: pågående - Bistand i det løpende sikkerhetsarbeidet for direktoratet og underliggende etater - Sikkerhetsrevisjon av IKT Drift og brukerstøtte ift ivaretakelse av regulatoriske krav og ISO Risikovurdering av BIRK - Bistand ved etablering av ny teknisk plattform for behandling av sensitive personopplysninger - Risikovurdering av løsning med bruk av CheckWare Periode: pågående 5/9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

6 NR 5. Helsedirektoratet Utarbeidet Norm for informasjonssikkerhet (Normen), versjon 2.0 i 2010, versjon 2.1 i 2012 og versjon 3.0 i Normen er basert på gjeldende regulatoriske krav og stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet (ISO familien). Utarbeidet samtlige faktaark og veiledere til Normen. Se for samtlige dokumenter. Gjennomført kurs i Normen for tannleger og kommunalt ansatte (ca 800 personer). Etablert selvdeklareringsordning for programvare som benyttes i helse- og omsorgssektoren (etablert under Normen). Prosjektleder for etablering av teknisk løsning for Nasjonalt pasientregister (NPR) ifm overføring av NPR til Helsedirektoratet. Risikovurdering av: - 8 behandlervirksomheter i ELIN-B (kiropraktor, psykiater, psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut) - E-Reseptløsningen - Internt nettverk og teknisk løsning - IPLOS (kommunenes rapportering av pleie- og omsorgstjenester) - Hjerte- og karregister i NPR - Nødnett - Pasient- og brukerombudet - Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus (OpusDental) - Teknisk løsning for Norsk Pasientregister (NPR) ifm overføring av registeret fra SINTEF til Helsedir Gjennomført sikkerhetsvurdering av fagsystemene for tannhelsetjenesten (OpusDental og Nextsys) for å verifisere at systemene oppfyller kravene til sikkerhet fastsatt i Normen. Sikkerhetsrevisjon av Nasjonalt Kunnskapssenter for helsesektoren. Etablering av Nasjonalt pandemi intensiv register (NOPIR) ifm svineinfluensaepidemien. Sikkerhetsrevisjon av intern IT i direktoratet. Sikkerhetsrevisjon av NAVs leveranse til Helsedir. Sikkerhetsrevisjon av NPR nasjonalt pasientregister. 6/9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

7 NR Sikkerhetsrevisjon av HELFO nasjonal løsning for refusjon til helsepersonell med refusjonsrett. Sikkerhetsrevisjon av E-resept nasjonal løsning for resepter. 6. HEMIT (Helse Midt- Norge IT) 7. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Periode: pågående Risikovurdering av: - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), drift av løsningen - Ambulanseløsning med kommunikasjon til helseforetak (corpuls) - AMK i helseregionen med teknisk sikkerhet og all kommunikasjon ut fra sentralen, fysisk sikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (bl.a. AMIS) - Barne- og ungdomspsykiatrisksystem (BUP) - Datasenter LAN - Digital diktering - DocuLive, drift av løsningen - Drift av applikasjoner i utlandet - HMN-LØ logistikk- og økonomisystem for helseregionen - Hjemmekontor og fjernaksess - Hjerteinfarktregister - MRS - Kjernesvitsjer Ritro1 og Ritro 2 - Kriseløsning for nettverk - Kurve-medisiniering-forordning (KMF) - Medisinsk sentralt register - Nasjonalt folkeregister i Norsk Helsenett SF - Overtakelse av PRS-drift - Sentrale IT-løsninger for regionen basert på personlige kvalifiserte sertifikater (PKI) - Talegjenkjenning - Video i helsehjelpen - Virtuelt driftsmiljø Periode: 2001 pågående - Kvalitetssikring av krav til driftsleverandør av ny IKTplattform - Risiko- og sårbarhetsanalyse for hele virksomheten i NOKUT, men med hovedfokus på innføring av ny samhandlingsløsning og ny IKT-plattform fra ny driftsleverandør - Risiko- og sårbarhetsanalyse for hele virksomheten i NOKUT med fokus på å avdekke avvik som må sikres i en kriseplan for samfunnssikkerhet og beredskap - Rådgivning/bistand til etablering av et rammeverk for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap, - Etablere styringssystem informasjonssikkerheten Periode: /9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

8 NR 8. St. Olavs Hospital Risikovurdering av: - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - Digital diktering - Elektronisk pasientjournal (EPJ), rekvisisjon og svar mot laboratoriesystemer (Sympathy, NSL og NSML) og EPJ - Fremtidens operasjonsstue - Hjemmekontor - Klinisk farmakologi - Spinalskaderegister - Tilgang for 3. part til sykehusets nettverk - WLAN Etterforskning og bevissikring ved sikkerhetsbrudd. 9. Statens legemiddelverk Periode: Bistand med vurdering av regulatoriske krav i kravspesifikasjon ved tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Vurdering av bruk av skytjenester ift regulatoriske krav (personopplysningsloven, personopplysningsforskriften, legemiddelloven og forvaltningsloven) Periode: pågående 10. Statens vegvesen Bistand med verdivurdering og risikovurdering av systemer som benyttes i hele etaten. Systemene er både av nasjonal betydning og nye løsninger for fremtidens informasjon til alle typer trafikanter. Periode: Tannlegeforeningen Utvikling av e-læring i informasjonssikkerhet. Kurset er to-delt med en del for helsepersonell ved klinikken og en del for ansvarlig leder. 12. Universitetet i Bergen (UiB) Periode: 2013 Risikovurdering av - Elektronisk pasientjournal ved Institutt for klinisk odontologi - Løsning for lagring og bearbeiding av helsedata ifm forskning (Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)) Periode: /9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

9 NR 13. Volvat Medisinske Senter Risikovurdering av teknisk løsning. Etablert styringssystem for informasjonssikkerhet iht ISO 27001/2. Ifm revisjon av styringssystemet (gjennomført av Norsk Helsenett SF) desember 2011 ble styringssystemet og implementering karakterisert som svært vellykket og forbilledlig. Bistår i det løpende sikkerhetsarbeid. Prosjektleder for tilgangsstyring i DIPS. Periode: pågående 9/9 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2014/11

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden Diplomoppgave Noroff 2008 Den Digitale Pasient Farene på ferden Christian Langstrand, 18179 08/2008 Forord Denne rapport er skrevet som avsluttende oppgave for DSE Webstudent 2008. Tema valgt omhandler

Detaljer