JAN HENRIKSEN. Seniorrådgiver helseinformatikk, informasjonssikkerhet og personvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAN HENRIKSEN. Seniorrådgiver helseinformatikk, informasjonssikkerhet og personvern"

Transkript

1 JAN HENRIKSEN Seniorrådgiver helseinformatikk, informasjonssikkerhet og personvern Jan Henriksen jobber med rådgivning innen informasjonssikkerhet og personvern. Hans spesialfelt er helseinformatikk og sikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Jan har bl.a. utarbeidet samtlige dokumenter som utgjør Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (se Han har betydelig kunnskap om innhold og erfaring med tolkning, forståelse og bruk av lover og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet og personvern. Han har også jobbet mye med informasjonssikkerhet og personvern i domstoler, eiendomsforetak, bank, forsikring, forsvaret, industri, handel, kraftproduksjon og -distribusjon, luftfart, olje og gass, pensjonsfond, politi, shipping og universitet. Jan har vært foreleser på Handelshøyskolen BI i faget informasjonsog datasikkerhet på bachelorstudiet Økonomi og IT-ledelse. Faget gir studentene innføring i informasjonssikkerhet og risikostyring basert på bl.a. ISO-27001/2. Jan er valgt som medlem av de lovpålagte kontrollkomitéene i Verdipapirsentralen (VPS) og Oslo Clearing for å dekke fagområdene personvern og informasjonssikkerhet. Oppgaven er å påse at styret i begge selskapene utfører sine oppgaver iht lov, forskrift og interne styrende dokumenter. VPS forvalter eierskap til finansielle instrumenter til en verdi av ca milliarder norske kroner. KONTAKTINFORMASJON Jan Henriksen Skype: jan_henriksen1 KARRIERE Verdipapirsentralen ASA Valgt av generalforsamlingen som medlem av kontrollkomiteen i selskapet INFOSEC Norge AS Hagajordet Bjørkelangen Oslo Clearing ASA Valgt av generalforsamlingen som medlem av kontrollkomiteen i selskapet Den norske Legeforening Foreleser i personvern og informasjonssikkerhet på obligatorisk kurs for allmennleger INFOSEC Norge AS Daglig leder og seniorrådgiver helseinformatikk, informasjonssikkerhet og personvern 1/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

2 Handelshøyskolen BI Ansvarlig for oppbygging av faget og gjennomføring av samtlige forelesninger i informasjons- og datasikkerhet Romeriksbussene / Schøyens Bilcentraler Forretningsutvikler KPMG Senior sikkerhetsrådgiver INFOSEC og PC Kompetanse Senior sikkerhetsrådgiver og systemutvikler 1986 PA International AS Senior sikkerhetsrådgiver KDØ INFOSEC AS Senior sikkerhetsrådgiver Accenture (Arthur Andersen & Co) Senior konsulent Oslo Business School / Handelsakademiet Faglig assistent for faglærere i kvantitative fag (matematikk, statistikk og operasjonanalyse) UTDANNING 1986 Sikkerhetsleder Infosec-PROSAB AB, Stockholm 1981 Master business and administration Oslo Business School / Handelsakademiet REFERANSER Helsedirektoratet: seniorrådgiver Tor Ottersen, mobil Volvat Medisinske Senter: adm.dir/sjeflege Christian Loennecken, tlf SPISSKOMPETANSE I INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN - Etablere beredskapsplaner - Helseinformatikk 2/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

3 - Internkontroll ift personopplysningsloven og helseregisterloven. Begge med forskrifter - Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren - Opplæring og kurs i personvern og informasjonssikkerhet - Organisering av sikkerhetsarbeidet - Prosjektledelse - Prosjektvurdering (organisering, teknologivalg, implementering) - Revisjon (iht Normen, tekniske løsninger, lov og forskrift, ISO 27001/2) - Risikovurderinger / RoS-analyser (fysisk, teknisk, drift, utvikling, organisering, administrativ sikkerhet, nøkkelpersonell) - Selvdeklarering av programvare innenfor informasjonssikkerhet (Normen) - Sikkerhetsstrategi - System design - Systemtesting - Teknisk design - Utarbeide og implementere styringssystem iht ISO familien BRANSJEKUNNSKAP - Domstoler og politiet - Eiendom - Finans/bank - Forsvaret - Handel - Helse - Industri - Kraftproduksjon og -distribusjon - Luftfart - Offentlig transport - Olje og gass - Pensjonsfond - Shipping - Stat/kommune IT KUNNSKAP - Database design - Datamodellering - System arkitektur - System programmering 3/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

4 PROSJEKTER Jan Henriksen har bistått bl.a. følgende virksomheter med informasjonssikkerhet, personvern, risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner og etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet de siste 5 årene: NR 1. Akershus fylkeskommune Delprosjektleder for ELIN-T elektronisk samhandling i tannhelsetjenesten - Trinn 1 og Trinn 2. Ansvar for pilotering av private tannklinikker, fylkeskommuner (den offentlige tannhelsetjenesten) og kjeveortopeder med bruk av meldingsstandarder (henvisninger, epikrise, dialogmelding, e- resept, sykemelding og behandlerkrav) og PKI. 2. AON Norway AS - Revisjon av status på informasjonssikkerhet og personvern - Risikovurdering av teknisk løsning - Etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet 3. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufetat) 4. CompuGroup Medical Norway AS - Bistand i det løpende sikkerhetsarbeidet for direktoratet og underliggende etater - Sikkerhetsrevisjon av IKT Drift og brukerstøtte ift ivaretakelse av regulatoriske krav og ISO Risikovurdering av BIRK - Teknisk løsning for behandling av helseopplysninger - Elektronisk pasientjournal (EPJ) - eportal Etablert styringssystem for informasjonssikkerhet iht ISO 27001/2. Bistår i det løpende sikkerhetsarbeid. Sikkerhetsrevisjon av CompuGroup Link AB i Sverige som databehandler for CompuGroup Medical Norway AS. 5. Finansnæringens organisasjon Risikovurdering av teknisk løsning for Nemnd for helsebedømmelse. 6. Fransiskushjelpen Etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet. - teknisk løsning - fagsystemer Etablere databehandleravtale. 4/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

5 NR Bistand med etablering av rutiner for tjenesteområdene til Fransiskushjelpen. 7. Handelshøyskolen BI 8. Helse Midt-Norge RHF Foreleser i faget informasjons- og datasikkerhet. Faget bygger på ISO familien og gir studenten grunnlag for å arbeide med informasjonssikkerhet og risikostyring i en lederposisjon. Forelesningene ble gjennomfør med en kombinasjon av forelesning, case, studentpresentasjoner og utarbeidelse av eksempler på opplæringsmateriell. - Digital diktering - Fillagring - Nasjonalt folkeregister i NHN - Portørcom (portørløsning) - Regionalt hjerteinfarktregister - SamPro - Spinalskaderegister 9. Helsedirektoratet Utarbeidet Norm for informasjonssikkerhet (Normen), versjon 2.0 i 2010 og versjon 2.1 i Normen er basert på gjeldende regulatoriske krav og stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet (ISO familien). Utarbeidet samtlige faktaark og veiledere til Normen. Se for samtlige dokumenter. Gjennomført kurs i Normen for tannleger og kommunalt ansatte (ca 800 personer). Etablert selvdeklareringsordning for programvare som benyttes i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (etablert under Normen). Prosjektleder for etablering av teknisk løsning for Nasjonalt pasientregister (NPR) ifm overføring av NPR til Helsedirektoratet. - 8 behandlervirksomheter i ELIN-B (kiropraktor, psykiater, psykolog, fysioteraput, manuellterapeut) - E-Reseptløsningen - Internt nettverk og teknisk løsning - IPLOS (kommunenes rapportering av pleie- og omsorgstjenester) - Hjerte- og karregister i NPR - Nødnett - Pasient- og brukerombudet - Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus (OpusDental) 5/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

6 NR - Teknisk løsning for Norsk Pasientregister (NPR) ifm overføring av registeret fra SINTEF til Helsedir Gjennomført sikkerhetsvurdering av fagsystemene for tannhelsetjenesten (OpusDental og Nextsys) for å verifisere at systemene oppfyller kravene til sikkerhet fastsatt i Normen. Sikkerhetsrevisjon av Nasjonalt Kunnskapssenter for helsesektoren. Etablering av Nasjonalt pandemi intensiv register (NOPIR) ifm svineinfluensaepidemien. Sikkerhetsrevisjon av intern IT i direktoratet. Sikkerhetsrevisjon av NAVs leveranse til Helsedir. Sikkerhetsrevisjon av NPR nasjonalt pasientregister. Sikkerhetsrevisjon av HELFO nasjonal løsning for refusjon til helsepersonell med refusjonsrett. Sikkerhetsrevisjon av E-resept nasjonal løsning for resepter. 10. HEMIT (Helse Midt- Norge IT) - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), drift av løsningene - AMK i helseregionen med teknisk sikkerhet og all kommunikasjon ut fra sentralen, fysisk sikkerhet og kommunikasjonssikkerhet - Barne- og ungdomspsykiatrisksystem (BUP) - Datasenter LAN - Digital diktering - DocuLive og elektronisk kurve, drift av løsningen - Hjemmekontor og fjernaksess - Hjerteinfarktregister - MRS - Kjernesvitsjer Ritro1 og Ritro 2 - Kriseløsning for nettverk - Kurve-medisiniering-forordning (KMF) - Medisinsk sentralt register - Nasjonalt folkeregister i Norsk Helsenett SF - Overtakelse av PRS-drift - Sentrale IT-løsninger for regionen basert på personlige kvalifiserte sertifikater (PKI) - Talegjenkjenning - Video i helsehjelpen - Virtuelt driftsmiljø 6/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

7 NR 11. Kommunenes sentralforbund Gjennomført kurs i Normen for ca kommunetilsatte. 12. Luftfartstilsynet - Etablert styringssystem for informasjonssikkerhet - Risikovurdering av teknisk løsning - Risikovurdering av fagsystemet EMPIC, knyttet til utstedelse av sertifikat til flygere, flygeledere og kabinpersonell - Utarbeidelse av bilag til avtale med Norsk Helsenett 13. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - teknisk løsning - web-løsning og helseregister for den nasjonale meldeordningen for personskade ved ytelse av helsetjenester - web-løsning for innsamling av forskningsdata fra helseforetakene ved bruk av QuestBack Utarbeidelse av Styringssystem for informasjonssikkerhet. Etablering av meldingsordning for personskader i helsevesenet (gjeldende fra 1. juli 2012). 14. Oslo kommune Kartlegging av faktum ved tjenesteutsetting av IT-drift til eksterne leverandører ifm mistanke om overfakturering og fiktiv fakturering. 15. Skanska Norge AS - Bistand ved tilknytning av bedriftshelsetjenesten (BHT) til helsenettet - Risikovurdering av teknisk løsning for BHT - Etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet iht ISO St. Olavs Hospital - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - Digital diktering - Elektronisk pasientjournal (EPJ), rekvisisjon og svar mot laboratoriesystemer (Sympathy, NSL og NSML) og EPJ - Fremtidens operasjonsstue - Hjemmekontor - Klinisk farmakologi - Spinalskaderegister - Tilgang for 3. part til sykehusets nettverk - WLAN Etterforskning og bevissikring ved sikkerhetsbrudd. 17. Statens kartverk Risikovurdering av løsning for elektronisk tinglysing. 18. Studentsamskipnad en i Oslo og Akershus (SiO) Utforming av teknisk løsning for behandling av helseopplysninger. 7/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

8 NR Risikovurdering av teknisk løsning. 19. Sykehuset Innlandet - Ambulanse informasjonssystem - Elektronisk epikrise - Elektronisk labsvar - GAT Turnussystem - Laboratoriesystem Safir LIS - Telefonsentraler - PABX - Personsøk og callingløsninger - Remote tilgang for leverandører - Skanning - Etablert beredskapsplan for PABX, personsøk og calling. Utarbeidet mal for avtale med leverandører som skal benytte remote tilgang til sykehusets tekniske løsninger. Bistand ved innføring av DIPS 20. Tannlegeforeningen Utvikling av e-læring i informasjonssikkerhet. Kurset er to-delt med en del for helsepersonell ved klinikken og en del for ansvarlig leder. 21. The Thorvald Klaveness Group 22. Universitetet i Bergen (UiB) 23. Volvat Medisinske Senter Etablert beredskapsplaner for IT-funksjon og avdelingene i rederiet Risikovurdering av - pasientsystem for driften av odontologisk klinikk ved UiB - system for lagring og bearbeiding av helsedata ifm forskning Risikovurdering av teknisk løsning. Etablert styringssystem for informasjonssikkerhet iht ISO 27001/2. Ifm revisjon av styringssystemet (gjennomført av Norsk Helsenett SF) desember 2011 ble styringssystemet og implementering karakterisert som svært vellykket og forbilledlig. Bistår i det løpende sikkerhetsarbeid. Vurdert bruk av Helsetelefonen. Prosjektleder for tilgangsstyring i DIPS. 8/8 CV JAN HENRIKSEN, SIST OPPDATERT 2013/11

JAN HENRIKSEN. Seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern

JAN HENRIKSEN. Seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern JAN HENRIKSEN Seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern Jan har opparbeidet erfaring fra sikkerhetsprosjekter innen bank, domstoler, eiendomsforetak, forsikring, forsvaret, forvaltningen, handel,

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Instruktørkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter Kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010. Helse Midt-Norge

Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010. Helse Midt-Norge Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010 Helse Midt-Norge Versjon 1.0 7.12.2007 Innhold 1 Forutsetninger...3 1.1 Om handlingsplanen...3 2 Mål og tiltak...4 2.1 Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket Onsdag den 8. mars 2006 kl 1900 ble det avholdt foretaksmøte på Rica Hell hotell på Stjørdal. Saksliste: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Forprosjekt for Nasjonalt helseregisterprosjekt Avgitt april 2009,oppdatert september 2009 Hoveddokument tekniske løsninger NHRP v1_1.doc 1 Nasjonalt

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer