Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel"

Transkript

1 118 mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Innledning Utvikling av de viktige bladflekksjukdommene i hvete, hveteaksprikk, hvetebladprikk og hvetebrunflekk, er svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er av stor betydning for sjukdomsutvikling, likeså temperatur. For å sikre en best mulig bekjempelse av sjukdommene må en vanligvis behandle før en ser tydelige symptomer på angrep. Det viktigste hjelpemidlet rådgivere og kornprodusenter har i vurderingen av bekjempingsbehov er VIPS ( I modellen i VIPS tas det hensyn til sortsresistens, jordarbeiding, forgrøde (hvete/ikke hvete), såtid, beregnet utviklingsstadium, værforhold som har vært og prognosen fire dager framover. Ut i fra dette beregner modellen sjukdomsutviklingen, og den sammenliknes hver dag med en terskelverdi, som øker fra dag til dag. VIPS-varslene bygger på en skadeterskel for sjukdommene, det vil si at en tåler noe angrep av sjukdommene før det vil være lønnsomt å bekjempe. Jo seinere angrepet kommer, jo større angrep regnes det med at det tåles fordi avlingstapet normalt blir mindre når angrepet kommer seint. Sjukdomsutvikling og terskelverdi vises som kurver i et diagram i VIPS. Hvis den beregna sjukdomsverdien er større enn terskelverdien (VIPS-) bør behandling med et soppmiddel vurderes. Terskelverdien er et uttrykk for om det økonomisk vil lønne seg å sprøyte og er beregnet på grunnlag av avlingstap forårsaket av sjukdomsangrep og gjennomsnittlige sprøytekostnader (preparat, arbeid og nedkjøring). Det er viktig at beregningen i VIPS-modellen treffer best mulig, både når den viser at det ikke er behov for behandling og når det er behov. Når en i VIPS får om behov for behandling skal det være til det mest mulig lønnsomme stadiet å behandle på. En modell kan ikke ta hensyn til værprognoser lang tid framover. Det kan alltid komme værforhold (f.eks. tørke) som gjør at et i ettertid viser seg ikke å være optimalt. Men det er viktig at det hjelpemidlet som en har, treffer så godt som mulig ut fra forutsetningene på beregningstidspunktet. VIPS gir ikke forslag til preparat som bør velges eller dose, men dersom det allerede er behandlet én gang, så tar modellen hensyn til dette ved beregning av om det er behov for ytterligere behandling. Beregningen tar da hensyn til dose og virkningsgrad av middel som er brukt første gang. I 2012 ble det satt i gang en forsøksserie med behandling etter VIPS-. Forsøkene inkluderer også behandling både før og etter at VIPS viser behandlingsbehov. Formålet er å teste om VIPS-varslet kommer til «riktig» tidspunkt, eller om det ville være mer optimalt å behandle tidligere eller seinere. Det er også ønskelig å få kunnskap om betydning av dose når VIPS-et kommer tidlig i sesongen. Alle mulige alternativer er imidlertid ikke mulig å teste i forsøk. For å teste om et er riktig, blir det satt inn en behandling seinest ved BBCH 45, selv om det ikke blir gitt. Likeså blir det behandlet èn gang til ved blomstring hvis det ikke er kommet tidligere. Materiale og metoder Forsøksplanen er vist i tabell 1. Tabellen viser at i tillegg til ubehandlet, blir det behandlet med Stereo (cyprodinil + propikonazol) i to ulike doseringer på et tidlig stadium enten etter VIPS- eller seinest ved BBCH 45 dersom det ikke kommer noe. Deretter blir det behandlet med Proline (protiokonazol) + Delaro (protiokonazol + trifloksystrobin) i tre ulike doseringer på tre tidspunkt (avhengig av dosen ved 1. behandling) enten ut fra VIPS- eller seinest ved BBCH Full dose av Proline/Delaroblandingen er satt til ml/daa i forsøkene.

2 119 Tabell 1. Forsøksplan for forsøkene med behandling av vårhvete etter VIPS- 1. behandlings-tidspunkt 2. behandlings-tidspunkt 3. behandlings-tidspunkt 4. behandlings-tidspunkt Tidlig VIPS-, seinest ved BBCH 45 1) ½ dose Stereo ¾ dose Stereo Første VIPS- etter BBCH 49, seinest BBCH ½ Proline + Delaro ¾ Proline + Delaro 1/1 Proline + Delaro VIPS- etter 1/2 dose tidlig, seinest BBCH ½ Proline + Delaro ¾ Proline + Delaro 1/1 Proline + Delaro VIPS- etter ¾ dose tidlig, seinest BBCH ½ Proline + Delaro ¾ Proline + Delaro 1/1 Proline + Delaro Korn 1) Dersom det ikke kommer VIPS- tidlig, behandles det ved BBCH 45 Det ble anlagt 4 godkjente forsøksfelt i 2014 (tabell 2). I 2014 var det kortere og lengre perioder uten regn gjennom hele sesongen, og bladflekksjukdommene utviklet seg lite. Mange lokale byger og ikke minst sorter med ulike resistens mot bladflekksjukdommene i forsøkene, ga ulik beregning av sjukdomsutviklinga i de 4 feltene. Zebra og Demonstrant, to sorter med god resistens mot bladflekksjukdommer ble dyrket i feltene i SørØst og på Romerike. Det ble ikke beregnet behov for sjukdomsbekjempelse i 2014 i de feltene. I Hedmark var det Krabat, en middels resistent sort. Der ble det beregnet at det var behov for soppbekjempelse, men «varslet» kom svært seint i sesongen (etter blomstring). På Apelsvoll ble det dyrket Bjarne, en sort som er svært utsatt for angrep av bladflekksjukdommer. Der beregnet modellen i Tabell 2. Noen opplysninger om feltene i 2014 Såtid Sort Forgrøde Avling ubehandlet kg/daa Meravling ved beste behandling kg/daa Apelsvoll 27/4 Bjarne Bygg SørØst 23/4 Zebra Bygg Romerike 25/4 Demonstrant Vårraps Hedmark 25/4 Krabat Vårhvete (pløyd) Tabell 3. VIPS-, bekjempingstidspunkter og utviklingsstadier i de 4 forsøksfeltene i 2014 VIPS- stidspunkt (BBCH i parentes) Etter ½ dose Stereo Etter ¾ dose Stereo Tidlig behandl. Uten tidligere behandl. Etter ½ dose Stereo Etter ¾ dose Stereo Apelsvoll* 2/7 22/7 27/7 16/6 (41) 2/7 (59) 10/7 (63-65) 10/7 SørØst Ikke 10/6 (49) 4/7 (64) 4/7 4/7 Romerike Ikke 24/6 (45) 8/7 (63) 8/7 8/7 Hedmark* 22/7 Ikke 21/6 (45) 11/7 (63) 11/7 11/7 * Varsel kom etter BBCH 45

3 120 VIPS at det var behov for bekjempelse i begynnelsen av juli. For leddene som var sprøytet med Stereo før skyting, ble det beregnet at det var behov seinere enn det ville vært aktuelt å behandle i praksis. Ved behandling mer enn en uke etter blomstring kan en i enkelte år (som i 2014) komme i konflikt med behandlingsfristen. I de 3 årene var det 2 felt i 2014 der VIPS-modellen ikke beregnet behov for soppbekjempelse. For 2 felt i 2012, ett i 2013 (Trøndelag) og for 2 felt i 2014 beregnet modellen at det var behov for soppbekjempelse etter skyting. For 2 felt i 2012 og 3 felt i 2013 beregnet modellen at det var behov for soppbekjempelse allerede før skyting, De 3 sesongene som forsøkene har gått, har vært forskjellige når det gjelder været i vekstsesongen og dermed forholdene for utvikling av bladflekksjukdommer. I 2012 var det relativt tørt i juni, mens det i juli var hyppig regnvær. Det ble gode forhold for sjukdomsutvikling i juli. I 2013 var det forsommeren svært fuktig, mens ettersommeren og høsten ble varm og relativt tørr. Angrepene av bladflekksjukdommer bremset opp i juli. I 2014 var det lengre perioder med tørke gjennom store deler av sommeren, og angrepene av bladflekksjukdommer var beskjedne og kom seint. Avling og kvalitet Avlingene i gjennomsnitt for feltene i 2012 (5 felt), 2013 (4 felt) og 2014 (4 felt) er vist i tabell 4. Avlingene er angitt i kg/daa for ubehandlet, og i relative avlinger i forhold til ubehandlet for de øvrige leddene. I alle felt i forsøksperioden har avlingene vært over 490 kg i gjennomsnitt for alle behandlinger. Avlingene var noe lavere i 2012 enn i 2013 og 2014 i gjennomsnitt for feltene. Prosentvis var meravlingene Tabell 4. Resultater for 5 felt i 2012, 4 felt i 2013 og 4 felt i 2014 for forsøk med bekjempelse av vårhvete etter VIPS-. Gjennomsnitt for år og gruppert etter beregnet behov for sjukdomsbekjempelse. Avlingene er oppgitt i kg/daa for ubehandlet, og i relative avlinger for de behandlede forsøksleddene Behandl. før/ved skyting etter skyting Avling. kg/daa og relativ Avling. kg/daa og relativ Proteininnhold % Med Uten Uten tidlig Med tidlig Ubeh ,0 11,3 13,2 ½ Stereo ,1 11,8 13,2 ¾ Stereo ,0 11,4 13,7 ½ Proline/Delaro ,0 11,4 13,3 ¾ Proline/Delaro ,9 11,0 13,2 1/1 Proline/Delaro ,0 11,4 13,7 ½ Stereo ½ Proline/Delaro ,9 11,5 12,9 ½ Stereo ¾ Proline/Delaro ,1 11,3 13,2 ½ Stereo 1/1 Proline/Delaro ,9 11,4 13,4 ¾ Stereo ½ Proline/Delaro ,2 11,5 13,7 ¾ Stereo ¾ Proline/Delaro ,8 11,1 13,1 ¾ Stereo 1/1 Proline/Delaro ,7 11,4 13,4 P % <0,01* 0,9* i.s.* i.s.* 0,04* <0,01* i.s. i.s. i.s. Antall felt * Statistikk kjørt på avlinger i kg/daa

4 121 en oppnådde ved soppbekjempelse størst i 2012 og lavest i I 2012 og 2013 ga to ganger behandling større meravling enn en gang behandling, mens det i gjennomsnitt for feltene i 2014 ikke var noen sikre avlingsutslag for soppbekjempelse. I tabell 4 er avlingene også gruppert etter hvorvidt VIPS-modellen har beregnet at det var behov for behandling, om varslet kom etter skyting, eller om det kom allerede før skyting. Der det kom før skyting, har modellen beregnet at det var behov for gjentatt behandling hvis det ble behandlet tidlig med ½ eller ¾ dose Stereo. I middel for de to feltene der det ikke ble beregnet behov, har det ikke vært noen sikre meravlinger for behandling. I gjennomsnitt for de 5 feltene som det ikke ble beregnet behov for behandling før etter skyting (beskrevet som uten tidlig i tabell 4 og 5), var det sikker avlingsøking for behandling før skyting med Stereo (den ble utført like etter at flaggbladet var fullt utviklet). Meravlingen en oppnådde ved tre kvart dose Stereo var på samme nivå som behandling ved beregnet behov etter skyting med Proline/Delaroblandingen. Ved en gang behandling hadde med andre ord ikke tidspunktet så stor betydning i gjennomsnitt for disse feltene. En halv dose Stereo ga imidlertid noe lavere avling. To ganger behandling ga imidlertid størst avling selv om det ikke ble beregnet at det var behov før skyting. I gjennomsnitt for feltene der det ble beregnet at det var behov for behandling før skyting, ble det en sikker meravling ved denne behandlingen med Stereo, og tre kvart dose ga noe høyere avling enn en halv dose. Ved en gang behandling ga imidlertid behandling med Proline/Delaro etter skyting større meravling. Dersom en behandlet bare en gang var behandling etter skyting Korn Tabell 5. Hektolitervekt i gjennomsnitt for forsøk i 2012, 2013 og 2014, samt hektolitervekt og 1000-kornvekt for forsøk i gruppert etter beregnet behov () for sjukdomsbekjempelse før/ved skyting etter skyting Hektolitervekt, kg Hektolitervekt, kg 1000-kornvekt, g Uten Uten tidlig Med Med tidlig Uten Uten tidlig Med Med tidlig 77,3 82,2 81,2 80,3 80,1 79,8 39,2 36,6 36,2 ½ Stereo 78,1 82,1 81,8 +0,5 +0,9 +0,1 39,8 38,9 37,2 ¾ Stereo 78,0 82,3 82,0 +1,1 +0,8 +0,2 40,7 39,5 36,5 ½ Proline/Delaro 79,1 82,6 81,4 +0,4 +0,8 +1,1 39,7 39,9 37,5 ¾ Proline/Delaro 79,3 82,7 81,1 +0,2 +0,9 +1,1 40,9 40,0 37,3 1/1 Proline/Delaro 79,4 82,9 81,1-0,4 +1,2 +1,4 40,0 40,1 38,3 ½ Stereo ½ Proline/Delaro 79,3 83,0 81,5 +0,2 +1,1 +1,3 40,4 41,2 37,6 ½ Stereo ¾ Proline/Delaro 79,7 82,6 81,8 +0,7 +1,3 +1,4 40,7 41,2 38,5 ½ Stereo 1/1 Proline/Delaro 79,6 82,8 81,7 +0,5 +1,3 +1,4 40,0 41,2 38,3 ¾ Stereo ½ Proline/Delaro 79,4 82,8 81,4 +0,4 +1,0 +1,4 40,8 41,3 38,1 ¾ Stereo ¾ Proline/Delaro 79,2 82,5 81,5 0 +1,2 +0,9 40,0 41,0 37,8 ¾ Stereo 1/1 Proline/Delaro 79,3 82,8 81,3-0,5 +1,1 +1,4 39,9 41,8 38,7 P % <0, i.s. 0,14 0,02 i.s. <0,01 2,2 LSD 5 % 0,7 0,6 0,7 1,4 1,4 Antall felt

5 122 Tabell 6. Angrep av hvetebladprikk i slutten av sesongen for forsøk med bekjempelse etter VIPS- i vårhvete før/ved skyting etter skyting % angrep aksprikk seint Uten Med Uten tidlig Med tidlig ½ Stereo ¾ Stereo ½ Proline/Delaro ¾ Proline/Delaro /1 Proline/Delaro ½ Stereo ½ Proline/Delaro ½ Stereo ¾ Proline/Delaro ½ Stereo 1/1 Proline/Delaro ¾ Stereo ½ Proline/Delaro ¾ Stereo ¾ Proline/Delaro ¾ Stereo 1/1 Proline/Delaro P % 16 <0,01 0,02 LSD 5 % 3 4 Antall felt viktigst. 2 ganger behandling ga en sikker meravling sammenlignet med den tidlige Stereo-behandlingen, mens meravlingen i forhold til behandlingen med Proline/Delaro etter skyting var statistisk ikke sikker. I tabell 4 er proteininnholdet i gjennomsnitt for feltene de tre årgangene presentert. I 2012 og i 2014 var proteininnholdet høyt, mens det i 2013 var betydelig lavere. I gjennomsnitt i 2013 var proteininnholdet på grensen for gradering til fôr. Soppbekjempelsen har imidlertid ikke hatt noen sikker påvirkning på proteininnholdet i gjennomsnitt for feltene i noen av årene. Hektolitervektene har i middel for feltene vært høye både i 2013 og ene ga ingen sikre utslag på vektene (tabell 5). I 2012 var de noe lavere, og ga grunnlag for trekk i to av feltene. Soppbekjempelse ga en sikker øking av hektolitervektene i gjennomsnitt for feltene det året, og økingen var størst der det ble behandlet etter skyting. Ser en på hektolitervekt og 1000-kornvekt for de to gruppene av felt der det er beregnet at det er behov for soppbekjempelse, ser en at en har fått en sikker øking av disse to målene for kornstørrelse ved soppbekjempelse. etter skyting har hatt størst betydning for kornstørrelsen. Sjukdomsangrep Sjukdomsangrepene varierer en del mellom felt, og ikke minst mellom sesonger. Det er dette VIPS-modellen skal fange opp, men modellen tar bare hensyn til dyrkingsforhold, været som har vært og hvordan det er varslet at det vil bli noen dager framover i tid. Tabell 6 presenterer angrepet av bladflekksjukdommer, i det vesentlige hveteaksprikk, i slutten av sesongen. Det er da notert 2 3 uker etter den siste behandlingen. Det er stor forskjell fra år til år hvordan sjukdommene utvikler seg fra blomstring til noteringstidspunktet og også videre fram til modning.

6 123 De 2 feltene i 2014 der det ikke ble beregnet behov for behandling, hadde ubetydelige angrep av bladflekksjukdommer i slutten av sesongen. For de to gruppene av forsøk der det var beregnet behov for bekjempelse, ser en at det er notert sterkere angrep i de feltene der det ikke var behov for tidlig bekjempelse enn i gjennomsnitt for de feltene der det var behov for bekjempelse før blomstring. Disse notatene sier mest om hvordan forholdene var i slutten av sesongen, og kan ikke brukes til å vurdere om varslet var riktig. Men det er nyttige observasjoner når en skal vurdere resultatene av behandlingene. For begge grupper der det er beregnet at det er behov for soppbekjempelse (uten eller med tidlig ), ser en at behandling før skyting, har redusert angrepet i slutten av sesongen betydelig. Videre ser en av tabellen at for felt uten tidlig er det liten forskjell i angrepet av sjukdommer i slutten av sesongen for tidlig behandling med Stereo og for en halv dose med Proline/Delaro etter skyting. Begge deler har nær halvert angrepet. Større dose med Delaro/Proline eller to ganger behandling har gitt bedre kontroll med bladflekksjukdommene i slutten av sesongen. For feltene med tidlig har bruk av Stereo tidlig redusert angrepene, mens den noe seinere behandlingen med Proline/Delaro har gitt en bedre beskyttelse i slutten av sesongen. Lønnsomhet I figur 1 er avling og netto avlingsverdi i kroner/ dekar vist, og i figur 2 og 3 er netto merverdi vist. Da er kornet klassifisert som mat/fôr, og verdien regulert for proteininnhold og hektolitervekt. I tillegg er utgiftene til plantevernmiddel trukket fra. Det er ikke tatt med kostnader til arbeid og nedkjøring. I forsøksperioden er det forsøk, eller noen ledd i ett forsøk, som har blitt klassifisert som fôr både på grunn av lavt proteininnhold og lav hektolitervekt. Noen av forskjellene i netto salgsverdi som synes å harmonere noe dårlig med avlingstallene, skyldes nedklassifisering til fôr. Det er ikke tatt hensyn til falltall i beregningene, og heller ikke forskjeller i vannprosent ved høsting. I figur 1 er avlinger og netto avlingsverdi for de 13 feltene i presentert. Dersom en sammenligner en gang behandling med Stereo før skyting med en gang behandling med Proline/Delaro etter skyting, ser en at i middel for feltene er ikke avlingsforskjellen veldig stor. Lønnsomheten ved behandling er imidlertid større ved å behandle etter skyting. Det skyldes først og fremst at behandlingen etter skyting har påvirket hektolitervektene, og dermed verdien av hveten. Ved en gang behandling har en halv dose Proline/Delaro etter skyting gitt best økonomisk resultat. Da må en ta med i betraktning at i gjennomsnitt for de tre årene har også sjukdomspresset vært moderat til lavt. To ganger behandling har gitt noe bedre lønnsomhet, men har ikke gitt spesielt god betaling for arbeidet med å behandle en gang til. Ved to ganger behandling har en halv dose vært mest lønnsomt ved første behandling. Figurene 2 og 3 viser endringene i netto avlingsverdi ved sjukdomsbekjempelse i forhold til ubehandlet for felt gruppert etter «VIPS-». Figur 2 viser de to feltene der det ikke ble beregnet at det var behov for sjukdomsbekjempelse. En ser at det heller ikke har vært merverdi som kan dekke nedkjøring og arbeid ved soppbekjempelse i disse feltene. I middel for de 5 feltene der det ikke var beregnet behov for behandling før skyting, var netto merverdi lik for tre kvart dose med Stereo før skyting og en halv dose Proline/Delaro etter skyting. Det hadde med andre ord ikke så stor betydning når behandlingen ble satt inn, og det tyder på at sjukdommene ikke utviklet seg mye i denne perioden. Ved kombinasjonen halv dose før skyting kombinert med en halv dose etter skyting har en imidlertid oppnådd ca. 100 kr/daa til dekking av arbeidet med en ekstra kjøring. For 6 av feltene ble det «varslet» at det var behov for behandling før skyting, og for en ny behandling noe seinere i sesongen. Disse feltene har blitt behandlet noe tidligere ved første behandling enn gruppen som ikke hadde behov for behandling før skyting. I middel for disse feltene har en hatt ca. 75 kr/daa til å dekke nedkjøring og arbeid ved den tidlige behandlingen. Ved en gang behandling har imidlertid behandling etter skyting gitt bedre resultat. Dette skyldes at en har hatt bedre beskyttelse noe lengre utover i sesongen. Det kan også skyldes at Proline/Delaro-blandingen i tillegg har hatt en noe bedre effekt på sjukdomsangrepet enn Stereo. Ved en gang behandling har det ikke vært noen sikre forskjeller i dose, hverken for behandling med Stereo eller de valgte dosene ved Proline/Delaro-blandingen. For disse feltene har det blitt beregnet at det var behov for en behandling til i tillegg til den tidlige behandlingen. Det har helt klart vært lønnsomt. Men Korn

7 Avling kg/daa Netto avlingsverdi kr/daa Avling kg/daa Netto avlingsverdi kr/daa Før eller ved skyting Etter skyting v/skyting v/skyting Figur 1. Avling i kg/daa (venstre akse) og netto avlingsverdi i kr/daa (høyre akse) i gjennomsnitt for de13 forsøkene i felt uten 150 Netto merverdi kr/daa Ved skyting Etter skyting v/skyting v/skyting -100 Figur 2. Endring i netto salgsverdi (salgsverdi av avlingen fratrukket kostnader til soppbekjempingsmidler) i forhold til ubehandlet for 2 felt der det ikke ble beregnet at det var behov for behandling.

8 Felt uten tidlig VIPS- Felt med tidlig VIPS- Netto merverdi, kr/daa Korn Ved skyting Etter skyting v/skyting Før skyting Etter skyting v/skyting Figur 3. Endring i netto salgsverdi (salgsverdi av avlingen fratrukket kostnader til soppbekjempingsmidler) i forhold til ubehandlet for felt der det ikke ble beregnet at det var behov for behandling før skyting (5 felt), og for felt der det ble beregnet at det var behov (6 felt). Kombinasjonene med tre kvart dose Stereo ved skyting er ikke vist. lønnsomheten ved to ganger behandling i forhold til en gang etter skyting har imidlertid ikke vært spesielt stor. Felt med beregning av behov for soppbekjempelse tidlig har i gjennomsnitt for feltene blitt behandlet noen dager tidligere i juni enn feltene som ikke fikk beregnet behov før etter skyting. Ut i fra dette må en anta at den tidlige behandlingen har hatt gitt noe dårligere beskyttelse i slutten av sesongen, enn i feltene som er behandlet noen dager seinere. Men forskjellen er ikke spesielt stor, og såtid og videre utvikling varierer fra felt til felt. Forskjellen kan like godt skyldes ulike forhold for sjukdomsutvikling i slutten av sesongen, det er foreløpig relativt få forsøk innen hver gruppe. I middel for feltene har det på slutten av sesongen blitt registrert større angrep av bladflekksjukdommer i felt der det ikke ble beregnet behov for tidlig bekjempelse. Men angrepsgraden i slutten av sesongen har uansett vært svært beskjeden i gjennomsnitt for de 3 forsøksårene. Oppsummering Forsøksserien har gått i 3 år, der det i 2 av årene ble tørt og varmt i juli, og dermed liten utvikling av bladflekksjukdommene. For 2 av feltene har VIPSmodellen ikke beregnet at det var behov for sjukdomsbekjempelse. Resultatene for de feltene viser at sjukdomsbekjempelse ikke var lønnsomt i de feltene. Av de øvrige feltene ble det beregnet behov for bekjempelse før skyting, og en ytterligere behandling etter skyting, i ca. halvparten av feltene. For omtrent like mange felt og ble det ikke beregnet behov for behandling før etter skyting. I gjennomsnitt for feltene var det ikke noen stor forskjell i lønnsomheten ved to ganger behandling for disse to gruppene, og heller ikke i å bare behandle en gang etter skyting. En trenger imidlertid flere forsøk og noe mer varierende sjukdomspress gjennom sesongen for å kunne si noe om hvorvidt et tidlig treffer behovet for behandling. I middel har det ikke vært lønnsomt å øke dosen ut over en halv ved tidlig behandling, og

9 126 ikke ut over tre kvart ved behandling etter skyting. I gjennomsnitt for feltene i disse årene har en hatt betaling for arbeid med soppbekjempelse der en har fulgt VIPS-beregningene for behov. Det er imidlertid enda viktigere at beregningene treffer i år med større behov for beskyttelse, så forsøksserien fortsetter i 2015.

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 10 (1) mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 112 Abrahamsen, U. / NIBIO BOK 2 (1) Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll Unni.abrahamsen@nibio.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 123 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 30 Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 8 () Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen, Oleif Elen 2 & Guro Brodal 2 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse Ås

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 96 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Innledning svært klimaavhengige. Temperatur og hyppigheten av

Detaljer

Forsøk med bixafen i hvete

Forsøk med bixafen i hvete 91 Forsøk med bixafen i hvete Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Bruk av soppbekjempingsmidler med ulik virkningsmekanisme

Detaljer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer 128 Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no I 2013 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 124 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere,

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 116 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Mauritz Åssveen 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen

Detaljer

Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete

Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (2) 327 Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete Unni Abrahamsen 1), Oleif Elen 2), Mauritz Åssveen 1) / unni.abrahamsen@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 129 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen, Tove Sundgren & Mauritz Åssveen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere, (www.vips-landbruk.no)

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i vår- og høsthvete

Strategier for soppbekjempelse i vår- og høsthvete O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 173 Strategier for soppbekjempelse i vår- og høsthvete Unni Abrahamsen 1) & Oleif Elen 2) / unni.abrahamsen@planteforsk.no 1) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter,

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad Unni Abrahamsen et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 65 Soppbekjempelse i vår- og høsthvete UNNI ABRAHAMSEN 1, OLEIF ELEN 2 OG JAFAR RHAZZAGHIAN 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2

Detaljer

IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018

IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018 83 IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018 Unni Abrahamsen 1, Guro Brodal 2 & Andrea Ficke 2 1 NIBIO og frøvekster, 2 NIBIO Plantehelse unni.abrahamsen@nibio.no Barunn Siden 2014 har vi hvert år hatt

Detaljer

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 6 (1) 81 Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no I 2010 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 12 Abrahamsen, U. & M. Åssveen / NIBIO BOK 2 (1) Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen & Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Varslingssystemet VIPS

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Integrert plantevern. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Integrert plantevern. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 103 Integrert plantevern Foto: Unni Abrahamsen 104 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse Abrahamsen, U. & Åssveen, M. / Bioforsk FOKUS 1 (1) 127 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen & Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 215 / Bioforsk FOKUS 1 (1) 15 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 16 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 1 (1) Forgrødens betydning for avling og kvalitet i vårhvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

Byggsorter og soppbekjempelse

Byggsorter og soppbekjempelse 147 Byggsorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere, www.vips-landbruk.no) er en tjeneste som

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 96 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen, Trond M. Henriksen & Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Soppangrep fører til avlingsnedgang i vårhvete og

Detaljer

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll Korn- og miljømøte i Follo 14. Februar 2011 Bakgrunn Vi har store utfordringer med skrumpent korn og fusarium

Detaljer

Resultater fra middelprøvingen

Resultater fra middelprøvingen 160 O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) Resultater fra middelprøvingen Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 127 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen & Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere, (www.vips-landbruk.no) er

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i hvete

Strategier for soppbekjempelse i hvete 102 Abrahamsen, U. & Elen, O. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Strategier for soppbekjempelse i hvete Unni Abrahamsen 1 & Oleif Elen 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Plantevern. Korn. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Plantevern. Korn. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) 99 Plantevern Korn Foto: Unni Abrahamsen 100 Abrahamsen, U. & Tandsether, T. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

Detaljer

Korn og proteinvekster med fokus på integrert plantevern

Korn og proteinvekster med fokus på integrert plantevern Korn og proteinvekster med fokus på integrert plantevern Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll Markdag Telemark 1. juli 2011 Bakgrunn Vi har store utfordringer med skrumpent korn og fusarium i korndyrkinga

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i hvete

Strategier for soppbekjempelse i hvete 86 Strategier for soppbekjempelse i hvete UNNI ABRAHAMSEN 1 & OLEIF ELEN 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Sjukdommer opptrer nesten årvisst i kornåkrene, men

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i bygg

Strategier for soppbekjempelse i bygg O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 167 Strategier for soppbekjempelse i bygg Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! Protiokonazol er hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren,

Detaljer

Intensiv dyrking av hybridrug

Intensiv dyrking av hybridrug Intensiv dyrking av hybridrug Unni Abrahamsen og Terje Tandsether, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter unni.abrahamsen@planteforsk.no, terje.tandsether@planteforsk.no Planteforsk Grønn forskning 1-23

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) 105 Integrert plantevern Foto: Unni Abrahamsen 106 Abrahamsen, U. et al. / NIBIO BOK 2 (1) Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Sorter og soppbekjempelse

Sorter og soppbekjempelse Sorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen ), Mauritz Åssveen ) og Oleif Elen 2) ( ( ) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter, 2) Planteforsk Plantevernet). unni.abrahamsen@planteforsk.no, mauritz.aassveen@planteforsk.no,

Detaljer

Noen resultater fra norske undersøkelser av förfruktsverdi, forsøk og praksis Nordisk Våroljevekstkonferanse, 11.mars 2019, Stockholm

Noen resultater fra norske undersøkelser av förfruktsverdi, forsøk og praksis Nordisk Våroljevekstkonferanse, 11.mars 2019, Stockholm Noen resultater fra norske undersøkelser av förfruktsverdi, forsøk og praksis Nordisk Våroljevekstkonferanse, 11.mars 2019, Stockholm Unni Abrahamsen, Wendy Waalen, Guro Brodal & Hans Stabbetorp. NIBIO

Detaljer

Vekstregulering. Forsøk med Moddus i bygg, havre og høstkorn

Vekstregulering. Forsøk med Moddus i bygg, havre og høstkorn Vekstregulering Forsøk med i bygg, havre og høstkorn Unni Abrahamsen & Terje Tandsether, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter unni.abrahamsen@planteforsk.no, terje.tandsether@planteforsk.no For å holde

Detaljer

Strategier mot sopp i korn

Strategier mot sopp i korn Strategier mot sopp i korn Planteverndagen, Blæstad 24. mai 2018 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Fjoråret legger føringer for årets sesong Generelt smittepress fra 2018 halm og såkorn Jordarbeiding

Detaljer

Vekstregulering og plantevern

Vekstregulering og plantevern Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 81 Vekstregulering og plantevern Stagonospora (Septoria) nodorum. Sporehus og sporer. Foto: Jafar Razzaghian 82 Unni Abrahamsen & Terje Tandsether / Bioforsk

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 85 Avlingspotensialet i bygg Tove Sundgren, Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll tove.sundgren@bioforsk.no Innledning Bygg dyrkes på om lag halvparten

Detaljer

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll mauritz.assveen@nibio.no Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på Sør-Vestlandet. I stedet

Detaljer

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 8 (1) 105 Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk

Detaljer

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll mauritz.assveen@nibio.no Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på Sør-Vestlandet. I stedet prøves

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 135 Åkerbønner Foto: Unni Abrahamsen 136 John Ingar Øverland & Unni Abrahamsen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter av åkerbønner John Ingar Øverland 1 & Unni

Detaljer

Betydning av høstetidspunkt for avling og kvalitet i bygg

Betydning av høstetidspunkt for avling og kvalitet i bygg Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 93 Betydning av høstetidspunkt for avling og kvalitet i bygg Tove Sundgren, Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll tove.sundgren@bioforsk.no Innledning

Detaljer

Strategier soppbekjempelse 2016

Strategier soppbekjempelse 2016 Strategier soppbekjempelse 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Årets situasjon Store avlinger generelt seint angrep i 2016 Mye pløying planterester i hovedsak godt tildekket Halmbrenning sjukdom finnes

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Strategier soppbekjempelse 2016

Strategier soppbekjempelse 2016 Strategier soppbekjempelse 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Årets situasjon Store avlinger generelt lite sjukdom 2015 Mye pløying planterester i hovedsak godt tildekket Halmbrenning sjukdom finnes

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet 54 Åssveen, M. & Tangsveen, J. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen & Jan Tangsveen Bioforsk Øst Apelsvoll mauritz.aassveen@bioforsk.no Innledning Det

Detaljer

Abrahamsen, U. et al. / NIBIO BOK 3 (1)

Abrahamsen, U. et al. / NIBIO BOK 3 (1) Abrahamsen, U. et al. / NIBIO BOK 3 (1) 109 Gulrust i hvete Unni Abrahamsen 1, Andrea Ficke 2, Guro Brodal 2, Morten Lillemo 3, Jon Arne Dieseth 4, Margit Oami Kim 4 1 NIBIO Matproduksjon og Samfunn, 2

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 49 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete

Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete 88 Abrahamsen, U. & G. Brodal / NIBIO BOK 3 (1) Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete Unni Abrahamsen 1 & Guro Brodal 2 1 NIBIO og frøvekster Apelsvoll, 2 NIBIO Soppsjukdommer unni.abrahamsen@nibio.no

Detaljer

Delt N-gjødsling til byggsorter

Delt N-gjødsling til byggsorter Delt N-gjødsling til byggsorter Mauritz Åssveen og Håkon Linnerud, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter mauritz.aassveen@planteforsk.no, haakon.linnerud@planteforsk.no Delt N-gjødsling til korn er et

Detaljer

Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004

Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004 288 M. Bakkegard og U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (2) Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004 Mikkel Bakkegard, Unni Abrahamsen / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1) 85 Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk

Detaljer

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet 82 Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen, Tove Sundgren & Hans Stabbetorp Bioforsk Øst Apelsvoll mauritz.aassveen@bioforsk.no Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Morten Berntsen

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Morten Berntsen Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 105 Gjødsling Foto: Morten Berntsen 106 Hoel, B. & Tandsæther, H. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Delt gjødsling til hvete, tidspunkt og nitrogenmengder Bernt Hoel

Detaljer

Foto: Bjørn Inge Rostad. Plantevern i korn

Foto: Bjørn Inge Rostad. Plantevern i korn Foto: Bjørn Inge Rostad Plantevern i korn 150 U. Abrahamsen & T. Tandsether / Grønn kunnskap 8 (1) Sprøyting mot overvintringssopp Unni Abrahamsen / unni.abrahamsen@planteforsk.no Terje Tandsether / terje.tandsether@planteforsk.no

Detaljer

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen Belgvekster Foto: Unni Abrahamsen Ellen Kristine Olberg et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 99 Forsøk med erter til modning ELLEN KRISTINE OLBERG, MAURITZ ÅSSVEEN OG UNNI ABRAHAMSEN Bioforsk Øst Apelsvoll ellen.kristine.olberg@bioforsk.no

Detaljer

Foto: Unni Abrahamsen. Plantevern i korn

Foto: Unni Abrahamsen. Plantevern i korn Foto: Unni Abrahamsen Plantevern i korn 156 U. Abrahamsen & T. Tandsether / Grønn kunnskap 9 (1) Sprøyting mot overvintringssopp Unni Abrahamsen & Terje Tandsether / unni.abrahamsen@planteforsk.no Planteforsk

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 63 Plantevern Foto: Unni Abrahamsen 64 Ficke, A. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Betydning av bladflekksjukdomskomplekset i norsk hvetedyrking Andrea Ficke

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt 46 Hoel, B & Abrahamsen, U / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll bernthoel@bioforskno Innledning Kornartene

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge 282 A. K. Bergjord / Grønn kunnskap 9 (2) Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 203 Plantevern Frøavl Foto: John Ingar Øverland 204 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Avlingen produseres i bladene

Avlingen produseres i bladene Avlingen produseres i bladene Velkommen! Agenda Velkommen og agenda Jonathan Blake Senior Research Specialist ADAS, UK Innledning Resultater fra feltet Reisen startar! Feltet Molekylet Bladet Avslutning

Detaljer

Dyrkingsteknikk i Mirakel vårhvete 2018

Dyrkingsteknikk i Mirakel vårhvete 2018 102 Dyrkingsteknikk i Mirakel vårhvete 2018 Unni Abrahamsen og Annbjørg Øverli Kristoffersen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Mirakel har i løpet av få år blitt vårhvetesorten

Detaljer

Vår- og delgjødsling til høsthvete

Vår- og delgjødsling til høsthvete 44 Hoel, B. & Tandsæther, H. / Bioforsk FOKUS 8 () Vår- og delgjødsling til høsthvete Bernt Hoel & Hans Tandsæther Bioforsk Øst Apelsvoll bernt.hoel@bioforsk.no Innledning Delt nitrogengjødsling er anbefalt

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Olje og proteinvekster for et bedre vekstskifte. Korn 2018 Unni Abrahamsen, Wendy M. Waalen & Hans Stabbetorp

Olje og proteinvekster for et bedre vekstskifte. Korn 2018 Unni Abrahamsen, Wendy M. Waalen & Hans Stabbetorp Olje og proteinvekster for et bedre vekstskifte Korn 2018 Unni Abrahamsen, Wendy M. Waalen & Hans Stabbetorp Hvorfor vekstskifte? Spre risiko og arbeidstopper Sanere sjukdommer, redusere behov for plantevernmidler

Detaljer

BioforskFOKUS Vol. 3. Nr Delgjødslingsstrategi i rug. Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther

BioforskFOKUS Vol. 3. Nr Delgjødslingsstrategi i rug. Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther BioforskFOKUS Vol. 3 Nr. 5 2008 Delgjødslingsstrategi i rug Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no Ansvarlig

Detaljer

Forsøk med vekstregulering i Mirakel vårhvete 2017

Forsøk med vekstregulering i Mirakel vårhvete 2017 Forsøk med vekstregulering i vårhvete 2017 Unni Abrahamsen NIBIO avd. Korn og frøvekster vårhvete utgjorde 40 50 % av vårhvetearealet i 2017 God bakekvalitet Sterk mot bladflekksjukdommer Sterk mot gulrust

Detaljer

Soppmidler i korn 2013

Soppmidler i korn 2013 Soppmidler i korn 213 Comet Protiokonazol bredtvirkende i hvete og bygg + Comet Spragleflekk Byggrust Fusarium Byggmjøldogg Byggbrunflekk Hvetebladprikk 5 4 3 2 1 Källa: Bekämpningsrekommendationer. Svamper

Detaljer

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge 114 N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Sammendrag Delt gjødsling i bygg ved begynnende stråstrekking

Detaljer

Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster

Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster 188 Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster Unni Abrahamsen 1 og Guro Brodal 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse Ås Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning - som ulike olje- og proteinvekster

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Olje- og proteinvekster Foto: Unni Abrahamsen C M Y CM MY CY CMY K Alt du trenger til planteproduksjon: såvarer Platevern gjødsel Desinfeksjon kalk ensilering Mikronæring vi har også: fôr til alle husdyrslag

Detaljer

Såtid og såmengde i høsthvete - betydning av varmesum etter etablering om høsten. Wendy M. Waalen & Unni Abrahamsen Korn

Såtid og såmengde i høsthvete - betydning av varmesum etter etablering om høsten. Wendy M. Waalen & Unni Abrahamsen Korn Såtid og såmengde i høsthvete - betydning av varmesum etter etablering om høsten Wendy M. Waalen & Unni Abrahamsen Korn 2018 05.02.18 Innledning Økende interesse for høstkorndyrking Lengre vekstsesong

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 80 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Status for fusarium og mykotoksiner

Status for fusarium og mykotoksiner Status for fusarium og mykotoksiner Norgesfôr, Scandic Hamar 5. februar 2013 Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Fagforum Korn

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Erfaringer fra vekståret 2011

Erfaringer fra vekståret 2011 Erfaringer fra vekståret 2011 12.Mars 2011 i Lardal Fremdeles en stund til såmaskin får gjøre jobben sin Så da tok vi heller en skitur 11.April i Sandefjord, endelig tørt og mulig å brenne vekk daugras

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Plantevern. Foto: Einar Strand

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Plantevern. Foto: Einar Strand Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 79 Plantevern Foto: Einar Strand 80 Abrahamsen, U. & Tandsether, T. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg Unni Abrahamsen

Detaljer

Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster

Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster 188 Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster Unni Abrahamsen 1 og Guro Brodal 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse Ås Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning I artikkelen «Olje- og proteinvekster

Detaljer

Kontaktgjødsling til bygg og hvete forsøk i 2003 og 2004

Kontaktgjødsling til bygg og hvete forsøk i 2003 og 2004 M. Bakkegard & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 129 Kontaktgjødsling til bygg og hvete forsøk i 2003 og 2004 Mikkel Bakkegard & Unni Abrahamsen / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 171 Plantevern Foto: John Ingar Øverland 172 Havstad, L. Y. & Lindemark, P. O. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Soppbekjemping i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad

Detaljer

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene.

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene. Rapport Forsøk med Amistar mot tørrflekksyke i potet 2013 Ingen sikre avlingsutslag for sprøyting med Amistar mot tørrflekksyke i Kuras i 2013, men tendens til størst avling ved sprøyting ved begynnende

Detaljer

Soppbekjemping i frøeng. Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik

Soppbekjemping i frøeng. Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik Soppbekjemping i frøeng Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik Fra ei andreårseng av Vega timotei Bakgrunn Det har blitt større og større oppmerksomhet rundt soppsjukdommer i grasfrøavlen Våte vekstsesonger

Detaljer

Fosforgjødsling til vårkorn

Fosforgjødsling til vårkorn 131 Fosforgjødsling til vårkorn Annbjørg Øverli Kristoffersen Bioforsk Øst Apelsvoll annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no I 27 ble det innført ny fosfornorm til korn og i 20 ble korreksjonslinja for justering

Detaljer

Kornproduksjon i et skiftende klima

Kornproduksjon i et skiftende klima Kornproduksjon i et skiftende klima Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Vær eller klima? - Vær, kortvarig fenomen - Klima, gjennomsnitt

Detaljer

Fosforgjødsling til høstkorn

Fosforgjødsling til høstkorn 20 Hoel, B. & Tandsæther, H. / Bioforsk FOKUS 7 () Fosforgjødsling til høstkorn Bernt Hoel & Hans Tandsæther Bioforsk Øst Apelsvoll bernt.hoel@bioforsk.no Innledning De seinere årene har det vært en grundig

Detaljer

Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga Jan Stabbetorp NLR Øst

Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga Jan Stabbetorp NLR Øst Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga 2016 Jan Stabbetorp NLR Øst Behov for matkorn i Norge År Hvete, tusen tonn % norsk 2000 335 60 2005 325 75 2010 301 36 2014 279 43 År Rug, tusen tonn % norsk

Detaljer

Blæstad. Delaro Plus Pack /////////// NLR Innlandet og Felleskjøpet Agri / Svein Bakken

Blæstad. Delaro Plus Pack /////////// NLR Innlandet og Felleskjøpet Agri / Svein Bakken Blæstad Delaro Plus Pack /////////// NLR Innlandet og Felleskjøpet Agri 21.05.2019 / Svein Bakken Hva er Delaro Plus Pack? Delaro Plus Pack består av følgende produkter: 5 ltr + 5 ltr Delaro inneholder

Detaljer

Soppsprøyting høst og vår ved frøavl av engrapp

Soppsprøyting høst og vår ved frøavl av engrapp 245 Soppsprøyting høst og vår ved frøavl av engrapp Trygve S. Aamlid 1, John Ingar Øverland 2, Anne A. Steensohn 1 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk landbruksrådgiving Viken trygve.aamlid@bioforsk.no

Detaljer

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) 93 Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen & Jan Tangsveen Bioforsk Øst Apelsvoll mauritz.aassveen@bioforsk.no Innledning Det

Detaljer

Gjødsling til økologisk bygg

Gjødsling til økologisk bygg 161 Gjødsling til økologisk bygg Annbjørg Øverli Kristoffersen 1, Kari Bysveen 2 & Erik Aaberg 3 1 Bioforsk Landbruk, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken, 3 Norsk Landbruksrådgiving Oppland annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet Verdiprøving av byggsorter på Østlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster mauritz.assveen@nibio.no Både tidlige og seine byggsorter prøvd i samme forsøksserie. Resultatene for alle sorter er derfor

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge i 2017

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge i 2017 Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge i 2017 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1 & Lasse Weiseth 2 1 NIBIO Korn og frøvekster Apelsvoll, 2 NIBIO Kvithamar mauritz.aassveen@nibio.no Forsøksopplegg og prøvingsomfang

Detaljer

Forsøk med arter og sorter av høstkorn

Forsøk med arter og sorter av høstkorn 78 Forsøk med arter og sorter av høstkorn Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Bakgrunn Gjennom en årrekke har det vært gjennomført feltforsøk med sorter av høsthvete, høstrug

Detaljer

Plantevern i korn. Foto: Unni Abrahamsen

Plantevern i korn. Foto: Unni Abrahamsen Plantevern i korn Kornet konkurrerer med en rekke andre organismer om plass og næring. Noen av skadegjørerene betyr lite, andre kan under spesielle forhold gjøre stor skade på avling og kvalitet. Å verne

Detaljer