Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet"

Transkript

1 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) 93 Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen & Jan Tangsveen Bioforsk Øst Apelsvoll Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på Sør-Vestlandet. I stedet prøves allerede godkjente bygg- og havresorter og det aller mest interessante nye sortsmaterialet i såkalte veiledningsforsøk. Målet med disse forsøkene er å klarlegge hvilke kornsorter som er best egnet for dyrking i dette området. I 2007 ble det startet en forsøksserie der et utvalg av byggsorter ble prøvd med og uten fungicidbehandling og vekstregulering. Denne forsøksserien gikk videre også i 2008 og I 2009 ble det startet en ny serie der en del havresorter blir prøvd med og uten fungicidbehandling og vekstregulering etter samme forsøksplan som i byggforsøkene. Forsøkene på Sør-Vestlandet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk Vest Særheim, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Norsk Landbruksrådgiving Agder. Forsøk med byggsorter 2009 ble ikke noe topp avlingsår på Sør-Vestlandet. Det ble registrert langt lavere avlinger enn det som har vært vanlig de siste årene. Dette skyldes flere forhold. Mange av forsøkene var preget av tørke med påfølgende etterrenninger. I tillegg ble en del av forsøkene stående for lenge før høsting på grunn av vanskelige innhøstingsforhold. I likhet med året før, ble det registrert små sjukdomsangrep i forsøksfeltene. Det var heller ikke store problemer med legde, men utsatt innhøsting gjorde at det ble registrert mye stråknekk og aksknekk. I 2009 ble det prøvd 14 sorter og linjer av bygg i 4 godkjente forsøk på Sør-Vestlandet. Både tidlige og seine sorter prøves i de samme forsøkene. Målestokksorten Edel, som er en viktig byggsort på Korn Tabell 1. Forsøk med byggsorter på Sør-Vestlandet 2009 Kornavling Vann % Strål. Stråkn. Akskn. Legde% Byggbr.fl. Hl-v 1000-kv Prot. Kg/daa Rel. v/høst cm % % seint % kg g % Ant.felt Edel , ,6 33,9 10,9 Ven , ,1 34,3 11,3 Iver , ,3 43,2 11,4 Annabell , ,8 41,6 11,8 Helium , ,8 49,2 11,7 Habil , ,3 35,3 10,7 Heder , ,0 41,1 11,0 Tocada , ,3 49,4 11,3 Axelina , ,6 45,0 12,2 Gustav , ,1 43,5 11,3 Marigold , ,0 44,7 11,1 Skaun , ,9 38,2 10,7 Bor , ,1 39,1 10,5 Iron , ,7 44,4 10,9 LSD 5% 51-3, i.s. i.s. 2,2 3,0 0,6

2 94 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Sør-Vestlandet, var i likhet med året før, en av de minst yterike sortene (tabell 1). Det er kanskje ikke så uventet, for Edel er en kravstor sort som gjør det best ved høye avlingsnivå og optimale vekstforhold. Vanligvis har Edel minst like høy hektolitervekt som 6-radssorten Ven, og klart høyere tusenkornvekt. Både i 2008 og i 2009 viser resultatene et omvendt forhold for disse karakterene. Edel har hatt svært mye stråknekk og aksknekk i forsøkene. Det er en svakhet ved sorten, og i praktisk dyrking anbefales fungicidbehandling kombinert med vekstregulering for å bedre stråkvaliteten, og holde plantene friske lengst mulig utover i vekstsesongen. Edel har egentlig lengre veksttid enn sortene Ven, Habil og Heder, men likevel har Edel fått registrert lavere vanninnhold i kornet ved høsting, og færre dager fram til gulmodning enn disse sortene (tabell 2). Det tyder på at Edel har vært utsatt for tvangsmodning. Det er påfallende hvordan Edel har endret seg fra å være den klart mest yterike sorten i forsøkene, til å bli den minst yterike. Dette har skjedd i løpet av de siste 3-4 sesongene (tabell 3). De fleste av de andre sortene lå i prosent over Edel i avling. Av godkjente sorter ga Tocada høyest avling. Tocada er en sein, tysk 2-radssort som ble godkjent i Den har gjort det svært godt både i verdiprøvingsforsøkene på Østlandet og i Midt-Norge, samt i de økologiske sortsforsøkene. Likevel er sorten aldri blitt markedsført. Også over år er Tocada den mest yterike sorten sammen med Helium (tabell 2). Helium er en kort sort med meget god stråstyrke, og den er lite utsatt for stråknekk og aksknekk. Den har god resistens både mot mjøldogg og byggbrunflekk. Kornkvaliteten er god med høy hektolitervekt, svært høy tusenkornvekt og relativt høyt proteininnhold. Den nye sorten Gustav ga bra avling i 2009, og er også en av de mest yterike sortene over år. Gustav har i likhet med Helium svært kort strå og god stråstyrke og stråkvalitet. Sjukdomsresistensen er bra, men Gustav har lavere hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold enn Helium. Ut fra det som er sagt tidligere vil Edel fortsatt kunne være en aktuell sein 6-radssort, men da må sorten følges opp med bruk av fungicider og vekstregulerende midler. 6-radssorten Heder vil være et alternativ til Edel. Heder er en relativt lang sort, men har likevel svært bra stråstyrke og stråkvalitet. Den har god resistens mot mjøldogg og byggbrunflekk, men er svakere mot grå øyeflekk og spragleflekk. Kornkvaliteten er gjennomgående bra, med høy hektolitervekt og store korn til å være en 6-radssort. Proteininnholdet er også bra. 6-radssorten Habil har vært ustabil avlingsmessig på Sør-Vestlandet, med lavest avling av alle sorter i 2007 og 2009, og høyest avling i I praktisk dyrking bør en velge sorter som gir stabilt høy avling over en årrekke. Habil er sterk mot grå øyeflekk, men svak mot mjøldogg. Tabell 2. Forsøk med byggsorter på Sør-Vestlandet Kornavling Vann % Strål. Legde % Stråkn. Akskn. Mjøld. Dager til Hl-v 1000-kv Prot. Kg/daa Rel. v/høst cm seint % % % gulmodn. kg g % Ant.felt Edel , ,6 33,3 11,4 Ven , ,3 34,4 12,2 Iver , ,9 41,9 12,2 Annabell , ,6 38,5 11,9 Helium , ,2 44,4 12,4 Habil , ,7 35,9 11,5 Heder , ,3 40,6 12,0 Tocada , ,2 45,5 11,9 Axelina , ,5 41,7 13,0 Gustav , ,6 38,7 11,8 Marigold , ,0 42,0 11,7 LSD 5% i.s. - 3,9 9 i.s ,7 3,6 0,7

3 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) 95 Tabell 3. Avlingsoversikt, byggsorter på Sør-Vestlandet Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år Forsøksår Ant. felt Edel Ven Iver Annabell Kinnan Tiril Helium Heder Tocada Habil Axelina Gustav Marigold Korn Forsøk med byggsorter, soppbekjempelse og vekstregulering Denne forsøksserien ble startet i 2007 for å klarlegge effekten av soppbekjempelse og vekstregulering for ulike byggsorter på Sør-Vestlandet. Det er nærmest årvisse angrep av mjøldogg i denne landsdelen, og det kan bli sterke angrep både av grå øyeflekk og byggbrunflekk. I tillegg kan legdepresset være stort i enkelte år. Soppbekjempelsen og vekstreguleringen ble gjennomført etter følgende plan: 1. Ubehandlet g Acanto Prima (BBCH 39-50) g Acanto Prima + 50 ml Cerone (BBCH 39-50) Tabell 4 viser hovedeffektene av soppbekjempelse og vekstregulering for 4 forsøk i 2007, 3 forsøk i 2008 og 4 forsøk i 2009, samt et sammendrag for de tre årene. I gjennomsnitt for alle sorter ble det oppnådd betydelige avlingsgevinster for soppsprøyting i 2007, mens en fikk en klart negativ effekt av vekstregulering. I 2008 og 2009 var effekten av soppbekjempelsen mindre, og heller ikke disse sesongene fikk en noen stor positiv effekt av vekstregulering. I middel for de tre årene førte soppbekjempelse til utsatt modning og høyere vanninnhold i kornet ved høsting. Den kombinerte behandlingen med sopp- og stråforkortingsmidler ga en ytterligere økning i vanninnholdet. Både soppbekjempelse og den kombinerte behandlingen med sopp- og stråforkortingsmiddel, ga bedre stråkvalitet med mindre stråknekk og aksknekk. Det er registrert uvanlig lite sjukdom i forsøkene alle tre forsøksår. Legde har heller ikke vært noe problem. Da kan en ikke forvente de helt store avlingsøkningene verken for soppsprøyting eller stråforkorting. Totalt sett har ingen av behandlingene hatt noen sikker effekt på hektolitervekt, tusenkornvekt eller proteininnhold. I tabell 5 presenteres resultater for de ulike sortene for noen karakterer som viste signifikante utslag for behandling. I 2007 ga alle sorter unntatt Helium betydelige meravlinger for soppbekjempelse. Det er ikke så unaturlig i og med at Helium generelt har svært bra sjukdomsresistens. Når det gjelder den kombinerte behandlingen med sopp- og stråforkortingsmidler, var det bare 6-radssortene Edel og Heder som fikk en liten avlingsøkning i forhold til bare soppbekjempelse. Alle 2-radssortene reagerte gjennomgående negativt. I 2008 var utslagene for soppbekjempelse generelt mindre, og det var heller ikke like negative utslag for stråforkorting som i Det var 6-radssorten Heder og 2-radssorten Axelina som ga en viss avlingsøkning for stråforkorting. Resultatene i 2009 viser at soppsprøyting ga en avlingsøkning på kg pr. dekar for alle sorter unntatt Helium, som også dette året reagerte negativt på denne behandlingen. Edel har gitt en betydelig avlingsøkning for stråforkorting i 2009, mens de øvrige sortene ga ubetydelige avlingsøkninger eller direkte avlingsnedgang.

4 96 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tabell 4. Forsøk med byggsorter, soppbekjempelse og vekstregulering på Sør-Vestlandet. Hovedeffekter av behandlinger for 4 forsøk i 2007, 3 forsøk i 2008 og 4 forsøk i 2009, samt sammendrag for årene Kornavling Vann % Strål. Legde Stråkn. Akskn. Mjøld. Øyefl. B.br.fl. Hl-v 1000-kv Prot. Behandling Kg/daa Rel. v/høst cm % % % % % % kg g % , ,7 40,0 12, , ,8 41,6 12, , ,8 39,1 12,6 LSD 5% 18-1,5 - i.s i.s. 1 i.s. i.s. 2,1 0,1 Antall felt , ,0 47,7 12, , ,3 47,5 12, , ,7 46,3 12,6 LSD 5% i.s. - 0,4 i.s. - 2 i.s. - i.s. 1 i.s. i.s. i.s. Antall felt , ,8 42,8 11, , ,9 42,5 11, , ,6 42,7 11,2 LSD 5% 19-0,8 3 - i.s. - i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. 0,2 Antall felt , ,1 43,1 12, , ,6 43,5 12, , ,0 42,4 12,1 LSD 5% 11-0,8 3 i.s. 4 4 i.s. 1 i.s. i.s. i.s. i.s. Antall felt Tabell 5 viser også middeltall for de tre forsøksårene for sortene Edel, Helium og Heder som har vært med i forsøkene alle år. 6-radssortene Edel og Heder har gitt brukbare avlingsøkninger for soppsprøyting til tross for at de registrerte sjukdomsangrepene har vært beskjedne. De to sortene har fått en ytterligere avlingsøkning på kg korn pr. dekar for stråforkorting. I år med sterkere sjukdomsangrep og mer legdepress vil en kunne forvente langt større utslag for behandling. Helium er en sort med svært god stråstyrke, stråkvalitet og sjukdomsresistens. Resultatene så langt viser at en har lite igjen for å soppsprøyte og stråforkorte denne sorten. Det har vært en del interesse for den seine, tyske 2-radssorten Varberg på Sør-Vestlandet. Den ble derfor tatt med i denne forsøksserien i Sorten ga høyest avling av de seks sortene i forsøkene, både ubehandlet og ved soppsprøyting. Ved kombinert soppsprøyting og stråforkorting ga imidlertid både Edel og Heder noe høyere avling. Varberg er en kort sort med god stråstyrke og stråkvalitet. Den har bra hektolitervekt og svært høy tusenkornvekt, men proteininnholdet er relativt lavt. Selv om dette forsøksmaterialet er spinkelt med få år og felt, så tyder resultatene så langt på at en kan oppnå betydelige avlingsgevinster for soppsprøyting og stråforkorting i bygg på Sør-Vestlandet. Det gjelder særlig 6-radssortene, men også flere av 2-radssortene har reagert positivt på soppsprøyting enkelte år. Når det gjelder stråforkorting er bildet atskillig mer

5 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) 97 Tabell 5. Forsøk med byggsorter, soppbekjempelse og vekstregulering, Sør-Vestlandet Effekt av behandling i forhold til ubehandlet på kornavling, vannprosent i kornet ved høsting og stråknekk for ulike sorter Kg korn/dekar Vann % ved høsting Stråknekk % I 2009 ble det startet en ny forsøksserie der en del havresorter ble prøvd med og uten fungicidbehandling og vekstregulering etter samme forsøksplan som i byggforsøkene. Det ble gjennomført 4 forsøk med 6 sorter. Tabell 6 viser hovedeffektene av soppbekjem Edel ,0 0,1 0, Annabell ,5 +4,7 +8, Helium ,6 +1,4 +3, Heder ,8 +0,9 +1, Tocada ,5 +3,2 +5, Tolkien ,0 +2,5 +5, Antall felt Edel ,7 +0,3 +0, Annabell ,8 +1,4 +4, Helium ,9 +0,5 +2, Heder ,7 +0,3 +0, Tocada ,9 +0,5 +2, Axelina ,3 +0,3 +0, Korn Antall felt Edel ,8 +0,2 0,4 25 +/ 0 20 Helium ,4 +0,4 +0, Gustav ,4 +0,2 +1, Heder ,0 +0,5 0, Varberg ,2 +2,2 +2,7 0 +/ 0 +/ 0 Skaun ,0 +1,8 +1, Antall felt Edel ,8 +0,1 0, Heder ,5 +0,6 +0, Helium ,0 +0,8 +2, Antall felt nyansert, og en skal generelt ha kraftig åker med stor fare for legde, før en vurderer stråforkorting. Det gjelder i særlig grad de korte, stråstive 2-radssortene, som i middel for de tre forsøksårene har reagert sterkt negativt på en slik behandling. 6-radssortene Edel og Heder har reagert positivt på stråforkorting. For Edel bør en kombinasjon av soppsprøyting og stråforkorting være obligatorisk, og resultatene så langt tyder på det samme for Heder. Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering

6 98 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tabell 6. Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering på Sør-Vestlandet. Hovedeffekter av behandlinger for 4 forsøk i 2009 Kornavling Vann % Strål. Legde Stråkn. Mjøld. Havrebr.fl. Hl-v 1000-kv Prot. Fett Behandling Kg/daa Rel. v/høst cm % % % % kg g % % , ,7 38,4 10,8 6, , ,3 39,0 10,7 6, , ,7 38,6 10,8 6,28 LSD 5% 17 - i.s. 2 i.s i.s. i.s. i.s. i.s. Antall felt Tabell 7. Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering, Sør-Vestlandet Effekt av behandling i forhold til ubehandlet på kornavling, mjøldoggangrep og stråknekk for ulike sorter Kg korn/dekar Mjøldogg % Stråknekk % 2009 Gere Hurdal Ringsaker Belinda Nes Odal Antall felt pelse og vekstregulering for de 4 forsøkene. I gjennomsnitt for alle sorter ble det oppnådd en avlingsøkning på 5 % for soppsprøyting. Stråforkorting ga ikke noen ytterligere avlingsøkning. Både soppsprøyting og den kombinerte behandlingen har gitt signifikant reduksjon i angrepsgraden av mjøldogg og havrebrunflekk. Begge behandlingene har også gitt signifikant mindre stråknekk enn ubehandlede ledd. Behandlingene har ikke hatt noen sikker effekt verken på hektolitervekt, tusenkornvekt, proteininnhold eller fettinnhold. I tabell 7 presenteres resultater for de ulike sortene for noen karakterer som viste signifikante utslag for behandling. Hurdal og Belinda var de sortene som ga størst avlingsøkning for soppsprøyting. Det er kjent fra tidligere at Belinda er svak mot mjøldogg, og soppsprøytingen reduserte angrepsgraden hos Belinda betydelig. Hurdal hadde ikke så mye mjøldogg, men størst angrep av havrebrunflekk av alle sortene. Det kan forklare noe av avlingsøkningen for Hurdal. Nes fikk også en brukbar avlingsøkning for soppsprøyting. Det skyldes nok at sorten i utgangspunktet hadde en del mjøldogg som ble sterkt redusert ved behandling. De fleste sortene ga liten eller ingen meravling for stråforkorting utover effekten av soppsprøyting. Dette skyldes nok i stor grad at det ikke ble registrert legde av betydning i forsøkene. Selv om stråforkortingen reduserte forekomsten av stråknekk for alle sorter, har ikke det resultert i avlingsøkning. Selv om dette forsøksmaterialet foreløpig er spinkelt med bare ett forsøksår, tyder resultatene så langt på at en kan oppnå betydelige avlingsgevinster for soppsprøyting og stråforkorting også i havre på Sør- Vestlandet. Forsøkene vil derfor fortsette i I tabell 8 presenteres sammendragsresultater for de tre siste årene for en del havresorter. Tallene er hentet fra ubehandlede forsøksledd. Tabellen viser at den tidlige sorten Ringsaker, i tillegg til høy kornavling, har svært bra stråstyrke. Den har høy hektolitervekt og bra proteininnhold. Fettinnholdet er klart lavere enn hos Gere og Hurdal, mens de offisielle verdiprøvingsresultatene viser at skallinnholdet er noe lavere enn hos disse sortene. Totalt sett er det derfor en sort med

7 Åssveen, M. & Tangsvven, J. / Bioforsk FOKUS 5 (1) 99 Tabell 8. Forsøk med havresorter på Sør-Vestlandet. Sammendrag for usprøyta ledd, Kornavling Vann% Strål. Legde% Stråkn. Mjøld. Havrebr.fl. Hl-v 1000-kv Prot. Fett Kg/daa Rel. v/høst cm seint % % % kg g % % Ant. felt Gere , ,7 34,9 12,0 6,70 Hurdal , ,4 32,6 11,6 6,55 Ringsaker , ,6 32,4 11,8 5,73 Belinda , ,7 36,8 11,2 6,32 Nes , ,6 36,4 10,8 5,38 Odal , ,5 37,2 12,0 6,20 LSD 5% 20 - i.s. 5 i.s. i.s. i.s. 3 1,1 1,9 0,5 0,09 Korn Tabell 9. Avlingsoversikt, havresorter på Sør-Vestlandet Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år Forsøksår Ant. felt Gere Hurdal Ringsaker Belinda Nes Odal bra fôrverdi. Nes er en sein havresort. Hvis vi sammenligner med Belinda, så viser resultatene i tabell 8 høyere kornavling, tilnærmet samme hektolitervekt og tusenkornvekt, men lavere proteininnhold og fettinnhold. Klart lavere skallinnhold enn Belinda (offisiell verdiprøving) gjør imidlertid at fôrverdien er god. Hvis disse resultatene holder seg, vil Ringsaker og Nes kunne bli to viktige havresorter for Sør-Vestlandet. Men en vil alltids kunne diskutere om det er fornuftig å dyrke en langt seinere havresort hvis en tidligere sort gir minst like bra avlingsresultat og kvalitet. Tabell 9 viser at Belinda har variert en del avlingsmessig på Sør-Vestlandet, og har de to siste årene ikke gitt større avling enn tidligsorten Gere. Odal er en relativt tidlig, stråstiv sort som ble godkjent i Odal har en svært interessant kornkvalitet. Den har høy hektolitervekt, høyt proteininnhold, høyt fettinnhold og lavt skallinnhold. Dette tilsier en svært god fôrverdi. I tillegg viser en del eksterne analyser at linja har et høyt innhold av beta-glukaner. Denne fiberfraksjonen er svært interessant i humanernæringen. I tillegg til de egenskapene som er nevnt, har Odal så langt også vist at den har lavest angrep av fusarium, og lavest innhold av mykotoksiner blant de havresortene som er testet. Dette er viktig sett i lys av de problemene norsk havredyrking har havnet i de siste årene. Odal har sammen med Ringsaker og Nes gitt høyest kornavling de årene den er prøvd på Sør- Vestlandet. Sorten har hatt relativt svake angrep av mjøldogg og havrebrunflekk i disse forsøkene. Hvis Odal gjøres tilgjengelig for markedet, kan sorten bli et interessant alternativ til sortene Ringsaker og Nes på Sør-Vestlandet. I tillegg til forsøksresultatene fra Sør-Vestlandet, kan en også få nyttige tilleggsopplysninger om de ulike bygg- og havresortene ved å lese artiklene i denne boka som omtaler den offisielle verdiprøvingen og den økologiske sortsprøvingen.

8 100 Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Crop Protection Peter Löfgren Kristina Eek Les alltid etiketten før bruk.

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet 54 Åssveen, M. & Tangsveen, J. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen & Jan Tangsveen Bioforsk Øst Apelsvoll mauritz.aassveen@bioforsk.no Innledning Det

Detaljer

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll mauritz.assveen@nibio.no Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på Sør-Vestlandet. I stedet

Detaljer

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll mauritz.assveen@nibio.no Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på Sør-Vestlandet. I stedet prøves

Detaljer

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet 82 Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen, Tove Sundgren & Hans Stabbetorp Bioforsk Øst Apelsvoll mauritz.aassveen@bioforsk.no Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 49 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet Verdiprøving av byggsorter på Østlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster mauritz.assveen@nibio.no Både tidlige og seine byggsorter prøvd i samme forsøksserie. Resultatene for alle sorter er derfor

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 80 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 10 (1) 85 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen, Oddvar Bjerke & Lasse Weiseth Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge i 2017

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge i 2017 Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge i 2017 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1 & Lasse Weiseth 2 1 NIBIO Korn og frøvekster Apelsvoll, 2 NIBIO Kvithamar mauritz.aassveen@nibio.no Forsøksopplegg og prøvingsomfang

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge 2018

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge 2018 Verdiprøving av byggsorter i Midt-Norge 2018 Aina Lundon Russenes 1, Mauritz Åssveen 2, Jan Tangsveen 2 & Lasse Weiseth 3 1 NIBIO Landbruksteknologi og systemanalyse, 2 NIBIO Korn og frøvekster, 2 NIBIO

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet 2016

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet 2016 Verdiprøving av byggsorter på Østlandet 2016 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1 & Lasse Weiseth 2 1 NIBIO Korn og frøvekster Apelsvoll, 2 NIBIO Kvithamar mauritz.assveen@nibio.no Verdiprøving av kornsorter

Detaljer

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet 64 Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen & Jan Tangsveen Bioforsk Øst Apelsvoll mauritz.aassveen@bioforsk.no Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet 2017

Fagforum Korn. Verdiprøving av byggsorter på Østlandet 2017 Verdiprøving av byggsorter på Østlandet 2017 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1 & Lasse Weiseth 2 1 NIBIO Korn og frøvekster Apelsvoll, 2 NIBIO Kvithamar mauritz.aassveen@nibio.no Forsøksopplegg og prøvingsomfang

Detaljer

Korn. Kornavling Vann% Strålengde Stråknekk Grå øyefl. Hl-v. kg/daa rel. v/høst. cm % % kg Ant.felt ,0 15,1 16,0 15,5

Korn. Kornavling Vann% Strålengde Stråknekk Grå øyefl. Hl-v. kg/daa rel. v/høst. cm % % kg Ant.felt ,0 15,1 16,0 15,5 Korn Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen, Håkon Linnerud og Frank Enger, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter. Lasse Weiseth, Kvithamar forskingssenter I dette kapitlet presenteres

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av havresorter på Østlandet 2018

Fagforum Korn. Verdiprøving av havresorter på Østlandet 2018 Verdiprøving av havresorter på Østlandet 2018 Aina Lundon Russenes 1, Mauritz Åssveen 2, Jan Tangsveen 2 & Lasse Weiseth 3 1 NIBIO Landbruksteknologi og systemanalyse, 2 NIBIO Korn og frøvekster, 2 NIBIO

Detaljer

Byggsorter og soppbekjempelse

Byggsorter og soppbekjempelse 147 Byggsorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere, www.vips-landbruk.no) er en tjeneste som

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Plantevern. Korn. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Plantevern. Korn. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) 99 Plantevern Korn Foto: Unni Abrahamsen 100 Abrahamsen, U. & Tandsether, T. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

Detaljer

Delt N-gjødsling til byggsorter

Delt N-gjødsling til byggsorter Delt N-gjødsling til byggsorter Mauritz Åssveen og Håkon Linnerud, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter mauritz.aassveen@planteforsk.no, haakon.linnerud@planteforsk.no Delt N-gjødsling til korn er et

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Kornarter og sorter. Foto: Einar Strand

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Kornarter og sorter. Foto: Einar Strand Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 33 Kornarter og sorter Foto: Einar Strand 34 Åssveen. M. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Sorter og sortsprøving 2011 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Kornarter og sorter. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Kornarter og sorter. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 25 Kornarter og sorter Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen 26 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Sorter og sortsprøving 2010 Mauritz Åssveen 1,

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Kornarter og sorter. Foto: Aina Røste Lundon

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Kornarter og sorter. Foto: Aina Røste Lundon Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 53 Kornarter og sorter Foto: Aina Røste Lundon 54 Mauritz Åssveen et al. / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter og sortsprøving 2008 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen

Detaljer

Fagforum Korn. Sorter og sortsprøving Østlandet 2018

Fagforum Korn. Sorter og sortsprøving Østlandet 2018 Sorter og sortsprøving Østlandet 2018 Aina Lundon Russenes 1, Mauritz Åssveen 2, Jan Tangsveen 2 & Lasse Weiseth 3 1 NIBIO Landbruksteknologi og systemanalyse, 2 NIBIO Korn og frøvekster, 2 NIBIO Kvithamar

Detaljer

Sorter-korn og oljevekster sesongen 2013

Sorter-korn og oljevekster sesongen 2013 Sorter-korn og oljevekster sesongen 2013 Havre Belinda sein, 114 dager. Registrert tiltagende økning av fusarium og mykotoksiner. Canyon som Belinda, men litt høyere avling og ca 2 dager seinere. Den er

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Kornarter og sorter. Korn. Foto: Einar Strand

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Kornarter og sorter. Korn. Foto: Einar Strand Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 33 Kornarter og sorter Korn Foto: Einar Strand 34 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Sorter og sortsprøving 2014 Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) Kornarter og sorter. Korn. Foto: Annbjørg Ø. Kristoffersen

Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) Kornarter og sorter. Korn. Foto: Annbjørg Ø. Kristoffersen Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) 45 arter og sorter Foto: Annbjørg Ø. Kristoffersen 46 Åssveen, M. et al. / NIBIO BOK 2 (1) Sorter og sortsprøving 2015 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1 &

Detaljer

Vekstregulering. Forsøk med Moddus i bygg, havre og høstkorn

Vekstregulering. Forsøk med Moddus i bygg, havre og høstkorn Vekstregulering Forsøk med i bygg, havre og høstkorn Unni Abrahamsen & Terje Tandsether, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter unni.abrahamsen@planteforsk.no, terje.tandsether@planteforsk.no For å holde

Detaljer

Kornarter og kornsorter

Kornarter og kornsorter Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) 23 Kornarter og kornsorter Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen 24 Mauritz Åssveen et al. / Bioforsk FOKUS 3 (2) Sorter og sortsprøving 2007 MAURITZ ÅSSVEEN

Detaljer

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Kornarter og sorter. Korn. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Kornarter og sorter. Korn. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) 51 arter og sorter Foto: Unni Abrahamsen 52 Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Sorter og sortsprøving 2012 Tove Sundgren, Mauritz Åssveen & Hans

Detaljer

Sorter og sortsprøving 2018

Sorter og sortsprøving 2018 28 Sorter og sortsprøving 2018 Aina Lundon Russenes 1, Mauritz Åssveen 2, Jan Tangsveen 2 & Lasse Weiseth 3 1 NIBIO Landbruksteknologi og systemanalyse, 2 NIBIO Korn og frøvekster, 2 NIBIO Kvithamar aina.lundon@nibio.no

Detaljer

Kornsorterverdiprøving. Bjørn Inge Rostad & Jan Stabbetorp

Kornsorterverdiprøving. Bjørn Inge Rostad & Jan Stabbetorp Kornsorterverdiprøving 2016 Bjørn Inge Rostad & Jan Stabbetorp Nye sorter i Norge Offisiell sortsliste: http://www.plantesortsnemnda.no/media/5696/sortsliste Mange nye sorter få tas i bruk Såvarefirmaene

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt 46 Hoel, B & Abrahamsen, U / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll bernthoel@bioforskno Innledning Kornartene

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

Forsøk med arter og sorter av høstkorn

Forsøk med arter og sorter av høstkorn 78 Forsøk med arter og sorter av høstkorn Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Bakgrunn Gjennom en årrekke har det vært gjennomført feltforsøk med sorter av høsthvete, høstrug

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 37 Kornarter og sorter Foto: Tove Sundgren 38 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter og sortsprøving 2013 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

Fagforum Korn. Tabell 1. Forsøk med arter og sorter av høstkorn på Østlandet Hovedeffekt av art, sammendrag for 96 felt

Fagforum Korn. Tabell 1. Forsøk med arter og sorter av høstkorn på Østlandet Hovedeffekt av art, sammendrag for 96 felt Forsøk med arter og sorter av høstkorn Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Bakgrunn Gjennom en årrekke har det vært gjennomført feltforsøk med sorter av høsthvete, høstrug og

Detaljer

Fagforum Korn. På Østlandet gjennomføres det hvert år forsøk med tidlige og seine bygg- og havresorter, vårhvetesorter og sorter av høsthvete.

Fagforum Korn. På Østlandet gjennomføres det hvert år forsøk med tidlige og seine bygg- og havresorter, vårhvetesorter og sorter av høsthvete. Verdiprøving av vårhvetesorter 2018 Aina Lundon Russenes 1, Mauritz Åssveen 2, Jan Tangsveen 2 & Lasse Weiseth 3 1 NIBIO Landbruksteknologi og systemanalyse, 2 NIBIO Korn og frøvekster, 2 NIBIO Kvithamar

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 116 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Mauritz Åssveen 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen

Detaljer

Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete

Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (2) 327 Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete Unni Abrahamsen 1), Oleif Elen 2), Mauritz Åssveen 1) / unni.abrahamsen@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer

Sorter og soppbekjempelse

Sorter og soppbekjempelse Sorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen ), Mauritz Åssveen ) og Oleif Elen 2) ( ( ) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter, 2) Planteforsk Plantevernet). unni.abrahamsen@planteforsk.no, mauritz.aassveen@planteforsk.no,

Detaljer

Kornsorter. Foto: Unni Abrahamsen

Kornsorter. Foto: Unni Abrahamsen Kornsorter Foto: Unni Abrahamsen Mauritz Åssveen et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) 49 Sorter og sortsprøving 2006 MAURITZ ÅSSVEEN 1, JAN TANGSVEEN 1, ELLEN OLBERG 1, ANNE KARI BERGJORD 2 & LASSE WEISETH 2

Detaljer

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge 282 A. K. Bergjord / Grønn kunnskap 9 (2) Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter

Detaljer

Intensiv dyrking av hybridrug

Intensiv dyrking av hybridrug Intensiv dyrking av hybridrug Unni Abrahamsen og Terje Tandsether, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter unni.abrahamsen@planteforsk.no, terje.tandsether@planteforsk.no Planteforsk Grønn forskning 1-23

Detaljer

Prøving av ertesorter på Østlandet og i Midt-Norge

Prøving av ertesorter på Østlandet og i Midt-Norge M. Åssveen et al. / Grønn kunnskap 9 (2) 253 Prøving av ertesorter på Østlandet og i Midt-Norge Mauritz Åssveen, Ellen Kristine Olberg, Unni Abrahamsen / mauritz.aassveen@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 124 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere,

Detaljer

Ole Julsrud, Eidsvoll Jordart: Siltig mellomsand, moldkl. 1 Gjødsling: 6.5.: 4 t grisemøkk 8.5.: 22 kg Soppsprøyting:

Ole Julsrud, Eidsvoll Jordart: Siltig mellomsand, moldkl. 1 Gjødsling: 6.5.: 4 t grisemøkk 8.5.: 22 kg Soppsprøyting: Kornarter og Økonomi KORNARTER OG ØKONOMI Vårkorn på ulike jordarter Sammenligning av kornarter I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda. På sandjord med vanning og soppsprøyting

Detaljer

Kornvekster Bjørn Inge Rostad Rådgiver

Kornvekster Bjørn Inge Rostad Rådgiver Kornvekster Bjørn Inge Rostad Rådgiver Arter og sorter Litt historie Kornarter Beskrivelse av hver art Utviklingsstadier Utviklingsskala korn Zadoks skala Dyrkingsegenskaper Sorter Historie Korn dyrket

Detaljer

Betydning av høstetidspunkt for avling og kvalitet i bygg

Betydning av høstetidspunkt for avling og kvalitet i bygg Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 93 Betydning av høstetidspunkt for avling og kvalitet i bygg Tove Sundgren, Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll tove.sundgren@bioforsk.no Innledning

Detaljer

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge 114 N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Sammendrag Delt gjødsling i bygg ved begynnende stråstrekking

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 85 Avlingspotensialet i bygg Tove Sundgren, Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll tove.sundgren@bioforsk.no Innledning Bygg dyrkes på om lag halvparten

Detaljer

Resultater fra middelprøvingen

Resultater fra middelprøvingen 160 O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) Resultater fra middelprøvingen Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i bygg

Strategier for soppbekjempelse i bygg O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 167 Strategier for soppbekjempelse i bygg Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer 128 Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no I 2013 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Vårkorn Såkorn du kan stole på Inspirasjon og produktinformasjon fra Felleskjøpet

Vårkorn Såkorn du kan stole på Inspirasjon og produktinformasjon fra Felleskjøpet Vårkorn 2016 Såkorn du kan stole på Inspirasjon og produktinformasjon fra Felleskjøpet Velkommen til ny sesong Vekstsesongen 2015 var en kald og våt affære. På Østlandet begynte det bra, med god opptørking

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 96 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen, Trond M. Henriksen & Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Soppangrep fører til avlingsnedgang i vårhvete og

Detaljer

Foto: Mikkel Bakkegard. Korn

Foto: Mikkel Bakkegard. Korn Foto: Mikkel Bakkegard Korn 64 M. Bakkegard / Grønn kunnskap 9 (1) Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen 2004 Mikkel Bakkegard / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse Abrahamsen, U. & Åssveen, M. / Bioforsk FOKUS 1 (1) 127 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen & Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling

Detaljer

Såkorn du kan stole på Inspirasjon og produktinformasjon fra Felleskjøpet

Såkorn du kan stole på Inspirasjon og produktinformasjon fra Felleskjøpet Vårkorn 2015 Såkorn du kan stole på Inspirasjon og produktinformasjon fra Felleskjøpet Velkommen til ny sesong Tidlig vår og varm sommer førte til rekordtidlig høsting av kornet i 2014. Lokale regnbyger

Detaljer

Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT

Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT Bygg Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg. Også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa. At Sør Trøndelag

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 127 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen & Mauritz Åssveen Bioforsk Landbruk unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere, (www.vips-landbruk.no) er

Detaljer

Strategier soppbekjempelse 2016

Strategier soppbekjempelse 2016 Strategier soppbekjempelse 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Årets situasjon Store avlinger generelt seint angrep i 2016 Mye pløying planterester i hovedsak godt tildekket Halmbrenning sjukdom finnes

Detaljer

Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen 2014 Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kg pr dekar Avlingstall korn 2007-2014 700 600 500 Avling,

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 203 Plantevern Frøavl Foto: John Ingar Øverland 204 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 129 Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen, Tove Sundgren & Mauritz Åssveen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere, (www.vips-landbruk.no)

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 10 (1) mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er

Detaljer

Foto: Audun Korsæth. Korn

Foto: Audun Korsæth. Korn Foto: Audun Korsæth Korn 50 M.Bakkegard & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 8 (1) Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen Mikkel Bakkegard / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Unni Abrahamsen / unni.abrahamsen@planteforsk.no

Detaljer

Strategier soppbekjempelse 2016

Strategier soppbekjempelse 2016 Strategier soppbekjempelse 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Årets situasjon Store avlinger generelt lite sjukdom 2015 Mye pløying planterester i hovedsak godt tildekket Halmbrenning sjukdom finnes

Detaljer

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen Belgvekster Foto: Unni Abrahamsen Ellen Kristine Olberg et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 99 Forsøk med erter til modning ELLEN KRISTINE OLBERG, MAURITZ ÅSSVEEN OG UNNI ABRAHAMSEN Bioforsk Øst Apelsvoll ellen.kristine.olberg@bioforsk.no

Detaljer

BioforskFOKUS Vol. 3. Nr Delgjødslingsstrategi i rug. Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther

BioforskFOKUS Vol. 3. Nr Delgjødslingsstrategi i rug. Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther BioforskFOKUS Vol. 3 Nr. 5 2008 Delgjødslingsstrategi i rug Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no Ansvarlig

Detaljer

NLR Øst-nytt. Nr desember 2016 Norsk Landbruksrådgiving Øst

NLR Øst-nytt. Nr desember 2016 Norsk Landbruksrådgiving Øst NLR Øst-nytt Nr 24 8. desember 2016 Norsk Landbruksrådgiving Øst Innhold Notisbok 2017... 1 Ferske sortsresultater korn... 1 Info daglig leder... 1 Når levere kornet?... 2 Hvor mye N får du ut av møkka?...

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 12 Abrahamsen, U. & M. Åssveen / NIBIO BOK 2 (1) Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen & Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Varslingssystemet VIPS

Detaljer

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! Protiokonazol er hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren,

Detaljer

Forsøk med bixafen i hvete

Forsøk med bixafen i hvete 91 Forsøk med bixafen i hvete Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Bruk av soppbekjempingsmidler med ulik virkningsmekanisme

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige bladflekksjukdommene i hvete, hveteaksprikk, hvetebladprikk

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 96 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no Innledning svært klimaavhengige. Temperatur og hyppigheten av

Detaljer

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 377 Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster Unni Abrahamsen, Ellen Kristine Olberg & Mauritz Åssveen / unni.abrahamsen@planteforsk.no

Detaljer

Forsøksresultater 2016

Forsøksresultater 2016 Forsøksresultater 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Aktivitet mot kornprodusenter i NLR Innlandet Kornforsøk lokalt viktig basis i rådgivinga E-nytt NLR Innlandet utenom sesong E-nytt korn hver uke

Detaljer

Korn. Foto: Unni Abrahamsen

Korn. Foto: Unni Abrahamsen Korn Foto: Unni Abrahamsen 214 Mauritz Åssveen et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 26 MAURITZ ÅSSVEEN 1, ODDVAR BJERKE 1 & LASSE WEISETH 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll,

Detaljer

Korn og proteinvekster med fokus på integrert plantevern

Korn og proteinvekster med fokus på integrert plantevern Korn og proteinvekster med fokus på integrert plantevern Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll Markdag Telemark 1. juli 2011 Bakgrunn Vi har store utfordringer med skrumpent korn og fusarium i korndyrkinga

Detaljer

Plantevern i korn. Foto: Unni Abrahamsen

Plantevern i korn. Foto: Unni Abrahamsen Plantevern i korn Kornet konkurrerer med en rekke andre organismer om plass og næring. Noen av skadegjørerene betyr lite, andre kan under spesielle forhold gjøre stor skade på avling og kvalitet. Å verne

Detaljer

Gjødslingsstrategier i bygg BERNT HOEL, AVD. KORN OG FRØVEKSTER NIBIO, NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Gjødslingsstrategier i bygg BERNT HOEL, AVD. KORN OG FRØVEKSTER NIBIO, NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Gjødslingsstrategier i bygg BERNT HOEL, AVD. KORN OG FRØVEKSTER NIBIO, NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 18.02.2016 1 Gjødslingsstrategier - bygg Bergjord & Abrahamsen, S.: 1999-2002: 16, Midt-Norge Delgj.

Detaljer

Kornsorter. Her presenteres resultatene fra den offisielle verdiprøvingen av kornsorter på Østlandet og i Midt-Norge, og fra veiledningsprøvingen

Kornsorter. Her presenteres resultatene fra den offisielle verdiprøvingen av kornsorter på Østlandet og i Midt-Norge, og fra veiledningsprøvingen Kornsorter Her presenteres resultatene fra den offisielle verdiprøvingen av kornsorter på Østlandet og i MidtNorge, og fra veiledningsprøvingen av kornsorter. Forsøk med sorter i økologisk produksjon er

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 92. 3. mars 2011, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerfor un Schweigaardsgt 34 F, Oslo,

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 92. 3. mars 2011, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerfor un Schweigaardsgt 34 F, Oslo, PLANTESORTSNEMNDA 1 Motebok nr. 92 Møtetid/sted: PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 92 3. mars 2011, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerfor un Schweigaardsgt 34 F, Oslo, M ATTIESYNET Do k uments nter et 3 1 OKT

Detaljer

Salg av sertifisert såkorn høsten 2018

Salg av sertifisert såkorn høsten 2018 Salg av sertifisert såkorn høsten 2018 Sort Tonn Kvalitesklasse På norsk sortsliste ELLVIS 2560 Kl. 5. KUBAN 900 Kl. 4. KWS OZON 480 Kl. 4. MAGNIFIK 268 Kl. 4. OLIVIN 36 Kl. 4. SKAGEN 11 Kl. 4. JANTARKA

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Olje- og proteinvekster Foto: Unni Abrahamsen C M Y CM MY CY CMY K Alt du trenger til planteproduksjon: såvarer Platevern gjødsel Desinfeksjon kalk ensilering Mikronæring vi har også: fôr til alle husdyrslag

Detaljer

Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete

Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete 100 Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete Wendy Waalen og Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll wendy.waalen@nibio.no Innledning Økt høstkorndyrking vil

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

www.strandunikorn.no Såkorn 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no Såkorn 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no Såkorn 2011 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no Kjære kunde En ny dyrkingssesong er over og vi har blitt enda noen erfaringer rikere. Kornproduksjonen

Detaljer

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Fagmøte Bondestua Rakkestad 21. januar 2010 Areal, % av totalt kornareal 100 90 80 70 60 50 40 30 Rughvete Høsthvete

Detaljer

Bioforsk FOKUS Nr FOKUS Mikkel Bakkegard (redaktør)

Bioforsk FOKUS Nr FOKUS Mikkel Bakkegard (redaktør) FOKUS www.bioforsk.no Bioforsk FOKUS Vol. 3 Nr. 2 2008 Jord- og plantekultur Plantekultur 2008 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og engfrøavl poteter og 2007 potet 2007 Mikkel Bakkegard (redaktør)

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Morten Berntsen

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Morten Berntsen Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 105 Gjødsling Foto: Morten Berntsen 106 Hoel, B. & Tandsæther, H. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Delt gjødsling til hvete, tidspunkt og nitrogenmengder Bernt Hoel

Detaljer

Forsøk med vekstregulering i Mirakel vårhvete 2017

Forsøk med vekstregulering i Mirakel vårhvete 2017 Forsøk med vekstregulering i vårhvete 2017 Unni Abrahamsen NIBIO avd. Korn og frøvekster vårhvete utgjorde 40 50 % av vårhvetearealet i 2017 God bakekvalitet Sterk mot bladflekksjukdommer Sterk mot gulrust

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 112 Abrahamsen, U. / NIBIO BOK 2 (1) Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll Unni.abrahamsen@nibio.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer

Etablering. Foto: Ragnar Eltun

Etablering. Foto: Ragnar Eltun Etablering Foto: Ragnar Eltun 114 Lars T. Havstad et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Vurdering av ulike sorter av bygg og vårhvete som dekkvekst i gjenlegg til engsvingelfrøeng LARS T. HAVSTAD 1, PER O. LINDEMARK

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i vår- og høsthvete

Strategier for soppbekjempelse i vår- og høsthvete O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 173 Strategier for soppbekjempelse i vår- og høsthvete Unni Abrahamsen 1) & Oleif Elen 2) / unni.abrahamsen@planteforsk.no 1) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter,

Detaljer

IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018

IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018 83 IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018 Unni Abrahamsen 1, Guro Brodal 2 & Andrea Ficke 2 1 NIBIO og frøvekster, 2 NIBIO Plantehelse unni.abrahamsen@nibio.no Barunn Siden 2014 har vi hvert år hatt

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer