Fiasposten. Ny sjef i FIAS. Informasjon for husholdninger nr. 2/15. Europas beste resirkulerte plastprodukt. Lokal avfallsbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiasposten. Ny sjef i FIAS. Informasjon for husholdninger nr. 2/15. Europas beste resirkulerte plastprodukt. Lokal avfallsbehandling"

Transkript

1 Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/15 Ny sjef i FIAS Side 3 Europas beste resirkulerte plastprodukt Side 2 Lokal avfallsbehandling på Torpet Side 4 og 5 Kostbar forsøpling Side 6 og 7

2 Sitter godt med gjenvunnet plast For Scandinavian Business Seating (SBS) på Røros er gjenvunnet plast en viktig del av produksjonen. Og nå er deres kontorstoler kåret til Europas beste resirkulerte plastprodukt i 2015, av EPRO, foreningen for europeiske plastgjenvinningsorganisasjoner. Vi ønsker å ta samfunnsansvar. Derfor er det viktig for oss å være bevisste og produsere så miljøvennlig så mulig og bruke så mye resirkulerte og gjenvinnbare materialer som mulig, sier kvalitetssjef Ole Eliassen hos SBS på Røros. Dessuten tror vi det er salgsfremmende med en god miljøprofil. Folk blir mer og mer miljøbevisste. Det gjelder også våre kunder, så vi er overbevist om at det er lønnsomt med et tydelig miljøbudskap tonn plast SBS på Røros bruker rundt tonn plast årlig i produksjonen av de ulike typene kontorstoler som lages på Røros. Vi har en policy om at andelen gjenvunnet og resirkulert plast i produksjonen skal være så høy som mulig, I 2015 er 57% av plasten vi benytter gjenvunnet. For 2016 er målet 80%, forteller Eliassen. Det er målet rett og slett fordi vi ønsker å være så miljøvennlige som vi kan, understreker han. 100% gjenvunnet plast når man trolig aldri, for den resirkulerte plasten har noen andre egenskaper og er litt mer «sprø» og ikke så fleksibel. Dermed er det ikke riktig alt den kan brukes til. Kildesorterer du? Visste du at: 95% av innbyggerne i Fjellregionen oppgir at de sorterer papir 92% sorterer ut glass- og metall 91% sorterer ut ee-avfall 88% sorterer plastemballasjen 84% passer på at farlig avfall leveres for seg 77% sorterer bølgepapp, og 75% sorterer kartong Bare 1% av innbyggerne svarer at de ikke kildesorterer avfall *Kilde: FIAS' brukerundersøkelse hos husholdninger, mai Plast overalt De 168 ansatte hos SBS på Røros produserer i løpet av et år enormt mange varianter av kontorstoler med utgangspunkt i 11 ulike grunnmodeller. Totalt rullet det i fjor kontorstoler ut av fabrikken på Røros. På alle modellene er plast en viktig del enten som seteskall, ryggskall, setebeslag eller deksler av ulike slag. SBS leverer også modeller der sete og rygg hovedsakelig er laget av plast. 2

3 LYKKE TIL: Morten Sandbakken (til høyre) overlater FIAS-ansvaret til Jan Otto Saur. Førsteinntrykket er at FIAS er et velsmurt maskineri, sier den nye sjefen. Vaktskifte i FIAS Etter 18 år som daglig leder i FIAS har Morten Sandbakken pakket sakene og reist nordover for å blir rådmann i Herøy i Nordland. Jan Otto Saur har overtatt FIAS-ansvaret. MILJØPROFIL: Kvalitetssjef Ole Eliasssen hos SBS på Røros med eksempler på kontorstoler der plast og framfor alt gjenvunnet plast er viktige bestanddeler. Plastsortering nytter FIAS startet innsamling av plastemballasje fra husholdninger 1. juli I 2014 ble det samlet inn 53 tonn, og første halvår 2015 ble det samlet inn 61 tonn. Totalt 114 tonn plastemballasje de første 12 månedene. 114 tonn plast tilsvarer produksjon av 228 tonn råolje, og utslipp av CO2 reduseres med ca. 110 tonn (jfr. FIAS' klimaregnskap). Når vi vet at 1 liter bensin slipper ut 232 gram CO2, tilsvarer innsparingen utslipp fra mer enn liter bensin eller over kjørte kilometer. Den nye sjefen kommer hjem til Fjellregionen etter 33 år i Trondheim. Jan Otto Saur er født på Røros, og nå bosatt på Os. Han kjenner regionen, men er forsiktig med bastante tiltredelseserklæringer, etter bare noen dager i jobben. Men førsteinntrykket er at FIAS er et velsmurt maskineri, et selskap med dyktige medarbeidere på alle områder. Utviklingsmuligheter Saur kom i gang for fullt fra 1. september, men har brukt en god del tid siden han ble ansatt på å sette seg inn i utfordringer og muligheter som venter ham som sjef for det interkommunale avfallsselskapet for ti kommuner i Fjellregionen fra Holtålen til Stor-Elvdal, fra Engerdal til Folldal. Etterhvert som jeg blir litt mer kjent med organisasjonen vil jeg også kunne si mer om hva vi kan utvide og utvikle i virksomheten, men jeg tenker spesielt på det med FIAS Proff og de tjenestene vi tilbyr næringslivet. Der er det utviklingsmuligheter, tror Saur. Beslektet virksomhet Sjøl betegner han stillingen som daglig leder for FIAS som en jobb han virkelig ønsket seg da han så stillingsannonsen. Jeg har ikke jobbet med renovasjon tidligere, men med lang erfaring fra transportbransjen er virksomheten absolutt beslektet, sier Saur. Som i transportbransjen handler det om å drive mest mulig rasjonelt, økonomisk og miljøeffektivt. Utfordringen her er at vi skal samle inn avfall fra en stor region hvor det bor forholdsvis få folk. Det betyr at vi må tenke smart. Miljøfokus Han lover at FIAS skal holde miljøfanen høyt også framover, og gjøre det som er mulig for å øke folks bevissthet rundt miljø hver dag hele året. FIAS er en stor samfunnsaktør, og innenfor renovasjon skal vi stimulere til nytenking hele tida og bidra til et godt miljøarbeid i hele regionen, mener Jan Otto Saur. 3

4 Lokal behandling og verdiskapning SLAM BLIR JORD: På Torpet legges slam i ranker og blandes med kvernet rent trevirke og hageavfall. I løpet av to år med jevnlige vendinger omdannes det til kompostjord. Før snakket man om "søppel på dynga", men det er lenge siden. Nå heter det "deponi", og for å unngå utslipp og forurensning er det klare krav fra myndighetene om hva som kan oppbevares på denne måten. Allerede i 1999 ble det forbudt å kaste matavfall på dynga, og i 2009 ble det også slutt på deponering av andre organiske materialer. Men fortsatt har FIAS to deponier i drift, på Torpet i Tolga kommune og på Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal, noe som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskapning. Deponi Materialer som ikke omdannes over tid har ingen utslipp, og slike rene/inerte masser kan fortsatt deponeres. Eksempler er mur og stein, ren betong, isolasjonsmaterialer, keramikk, speil- og vindusglass. Fylkesmannen i Hedmark har nå endret konsesjonen, slik at FIAS ikke lenger har tillatelse til å deponere gips og lett forurenset betong. Betong med maling og murpuss kan inneholde giftige stoffer, og må derfor sendes til deponier som har bunntetting og kontroll på sigevannet. Dette for å unngå forurensning av jord og vann. Også tillatelsen til å oppbevare gips er trukket tilbake, ettersom gips som kommer i kontakt med vann og organiske materialer gir vond lukt. Dette betyr at FIAS må sende disse fraksjonene ut av distriktet til deponier med slik godkjenning. Endringen vil bety at prisen for levering av gips og lett forurenset betong øker for bedrifter. For husholdninger vil fortsatt mindre mengder kunne leveres gratis til gjenvinningsstasjonen. De ekstra transport- og behandlingskostnadene dekkes av renovasjonsgebyret. KOMPOSTJORD: FIAS leverer både grov kompostjord og siktet, sandblandet plenjord. 4

5 FIAS mottok i tonn slam og tonn trevirke og hageavfall, og produserer tonn kompostjord årlig. Hva gjør jeg med vinduer? FIAS tar imot alle typer vinduer på sine gjenvinningsstasjoner, men mange lurer på hvordan de skal sortere gamle vinduer, de inneholder jo både trevirke og glass, og kanskje PCB? DEPONI: Materialer som ikke omdannes over tid har ingen utslipp, og slike rene/inerte masser kan fortsatt deponeres. FIAS har deponi på Torpet i Tolga og Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal. Kompostproduksjon FIAS tar imot store mengder slam hvert år, både fra kommunale renseanlegg og fra slakterier (vom- og tarminnhold). Dette blandes sammen med kvernet, rent trevirke og hageavfall, og omdannes til kompostjord i løpet av en prosess som tar omlag to år. Grov kompostjord kan benyttes til jordforbedring i landbruket og på anlegg, og er blant annet benyttet på skiskytteranlegget på Os og i lysløypene på Tolga. En del av kompostjorda siktes og blandes med sand, og er da velegnet som plenjord. Dette selges på gjenvinningsstasjonene på Røros, Tynset, Alvdal og Koppang. Beredskap På sine deponier har FIAS tillatelse til å motta lett oljeforurensede masser. Dette fungerer som en beredskap i regionen ved lekkasjer fra oljetanker, trafikkulykker og annen forurensning. Det første du må sjekke, er om det er isolerglass. De kan inneholde PCB eller klorparafiner, og skal da leveres som farlig avfall. Vinduer som er omrammet av trevirke kan ikke leveres som trevirke, da kan det blir glassbiter i plenjorda, og det kan heller ikke leveres som rene masser, ettersom det inneholder trevirke som råtner. Konklusjonen er at vinduer med ramme må leveres som grovavfall. Da blir det brent i godkjente ovner, og aske med glassbiter deponeres på godkjente mottak. PCB-ruter: Norske isolerglass datert , utenlands datert til og med Udaterte isolerglass som kan være produsert i aktuell periode. Produsent og dato avleses i avstandslisten mellom glassene. I tillegg skal isolerglass med klorparafiner leveres som farlig avfall. Undersøkelsene har påvist bruk av klorparafiner i lim og tetningslister i isolerglass laget fra midten av 1970-tallet og fram til rundt 1990 (Kilde: Miljødirektoratet). Hva er rent trevirke? Rent trevirke kvernes og benyttes til kompostproduksjon. For å unngå giftstoffer i komposten benyttes rent trevirke. FIAS godtar rent og malt trevirke, men laminerte plater, huntonitt og sponplateprodukter inneholder mye lim, og impregnert trevirke er giftig, så dette kan ikke leveres som trevirke. Større metalldeler må fjernes, men spiker og mindre beslag tas ut med magnet ved kverning. TREVIRKE: Rent trevirke kvernes og benyttes til kompostproduksjon. Her sjekkes det for forurenset og impregnert virke på Torpet. 5

6 Forsøpling på returpunktene Snylter på fellesskapet FIAS har over 80 ubetjente returpunkter i Fjellregionen, der både innbyggere og hyttefolk kan levere kildesortert avfall. Dessverre hender det litt for ofte at noen snylter på fellesskapet og forsøpler returpunktene. På returpunktene er det egne containere for restavfall, men disse er kun for hytteabonnenter. FIAS betjener over hytter og fritidsboliger, og naturlig nok kan ikke disse få hentet restavfallet sitt slik vi gjør det for husholdninger og bedrifter, sier markedssjef Hanne Maageng Olsen i FIAS. Hvitevarer og elgkadaver Som de fleste andre avfallsselskaper i Norge, opplever FIAS at tilbudet på de ubetjente returpunktene misbrukes. I hyttecontainerne, som er ment for kjøkkenavfall fra hytter, finner vi alt fra hagemøbler og madrasser til sauenetting og elgkadaver. Og ofte settes det igjen både møbler, hvitevarer og diverse skrot utenfor containerne. Det toppet seg i sommer, da vi fant store mengder avfall, pent stablet riktignok, utenfor en hyttecontainer på Kvikne (se bildet), sier markedssjefen videre. Hvorfor? Misbruk og forsøpling er noe de fleste avfallsselskaper i Norge sliter med. Men hvorfor velger folk å sette fra seg søppel på denne måten? Er det fordi de ikke har fått informasjon om hva de skal gjøre med avfallet? Er det for langt til gjenvinningsstasjonen, eller passer ikke åpningstiden? Det kan jo også være at noen tror det er dyrt å levere på gjenvinningsstasjonen, men ofte setter folk også igjen avfall som er gratis å levere. Er det da ren latskap? Noen gjør det nok for å spare penger, PENT STABLET: Dette synet møtte FIAS utenfor en hyttecontainer på Kvikne i sommer. for det koster penger å levere restavfall og grovavfall på gjenvinningsstasjonen. Bedrifter, som ikke betaler renovasjonsgebyr, må dessuten betale for de fleste avfallstyper, sier Maageng Olsen. Men når avfall settes på returpunktene, må FIAS rydde opp, og det koster mye mer. På Kvikne brukte vi flere timer, og vi måtte kjøre to turer for å få med alt skrotet. Når vi ikke vet hvem som eier avfallet, må kostnadene dekkes av renovasjonsgebyret. Det betyr at alle må være med å betale for at noen forsøpler. Det er ikke greit! Heldigvis velger de fleste å benytte returpunktene slik de er ment, og benytter gjenvinningsstasjonen i åpningstiden. Det er flott, og helt i tråd med FIAS sitt motto: Nyttig for folk og miljø! Sekk eller dunk valget er ditt FIAS har siden 1999 samlet inn restavfall og papir i sekker. Mange er fornøyd med det, men andre lurer på hvorfor FIAS ikke kan bruke dunk, slik de har mange andre steder. Hva foretrekker du? Diskusjon om sekk eller dunk har til tider gått høyt, og FIAS valgte derfor å spørre innbyggerne om hva de ønsker. På spørsmål om kundene, mot et tilleggsgebyr, ville velge dunk i stedet for sekk, svarte 26% at det er sannsynlig eller svært sannsynlig. Det tyder på at mange ikke er helt fornøyd med dagens sekke-løsning, men samtidig viser undersøkelsen at for 44% av abonnentene er det lite eller svært lite sannsynlig at de vil bytte til dunk. Så hva skal FIAS velge som fremtidig løsning? Fra neste år vil FIAS la abonnentene selv velge om de vil ha sekk eller dunk. Endelig beslutning tas som en del av budsjettvedtaket i desember 2016, og da fastsettes også prisen på tjenesten. 6

7 BEVISST: Nyvalgt kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne på Tynset, Sindre Sørhus, er bevisst på kildesortering av avfall. MinRenovasjon Strålende med plastsortering Sindre Sørhus er nyvalgt kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne på Tynset, og er naturlig nok opptatt av både miljø og kildesortering av avfall. Han ser en god utvikling i FIAS. OVERRASKET OG GLAD: Solveig Øynes var både overrasket og glad etter å ha blitt trukket ut som vinner av kroner i kartonglotteriet. Her flankert av Henning Alme og Arve Fossen fra FIAS. Belønning for kartongbretting vant kr Solveig Øynes i Alvdal fikk overraskende belønning for at hun i mange år har levert tilbake kubber av drikkerkartonger i FIAS sine kartongcontainere. Hun ble trukket ut som vinner av kroner i kartonglotteriet. Gjennom kartonglotteriet premieres kartongbrettere over hele landet fire ganger i året. Seks tomme drikkekartonger skal stappes ned i den sjuende, til en kubbe. Så er det bare å skrive navn og telefonnummer på og levere kubben der du leverer returkartong, forteller Arve Fossen hos FIAS. Jeg har brettet kartonger i mange, mange år, forteller en overrasket vinner Solveig Øynes fra Alvdal. Jeg er konsekvent på å benytte alle de avfallssorteringene som FIAS legger til rette for. Kildesortering lønner seg, og det benytter jeg meg av, sier Øynes. Det er strålende at FIAS har fått på plass plastsortering. Det er også veldig bra at vi kan levere veldig mye forskjellig avfall direkte på gjenvinningsstasjonene og at det meste er gratis å levere, sier Sindre Sørhus og roser betjeningen på gjenvinningsstasjonene. De er behjelpelige og serviceinnstilte, sier Sørhus. Det jeg kunne ønsket meg av FIAS er at de i framtida også kunne få på plass en ordning med sortering av matavfall. Når vi nå sorterer papir, papp og plast er en stor del av restavfallet matavfall, og det er et naturlig neste steg å få en sorteringsordning for det også. Praktiserer du sjøl kildesortering hjemme? Her sorterer vi det vi kan. Vi har en bøtte i skapet for hver av avfallstypene vi sorterer. Det er ikke noe merarbeid med det, det er bare en vanesak. Sekk eller dunk, valget er ditt? Dunk høres veldig bra og smart ut. Vi kaster jo ekstra plast når vi kaster i sekken, så det er bra om vi kan unngå det. Få melding om hentedag på mobilen Skann QR-koden for å laste ned app-en til din telefon. 7

8 Smårusk Gratis skolemateriell Alle skoler i Fjellregionen kan bestille gratis undervisningsmateriell på Nyttig på nett NYHET: Loop Miljøskole tilbyr nå et eget Knutsen og Ludvigsen-hefte om kildesortering og gjenvinning. Heftet passer for barnehage og barnetrinn. Det består av en tegneserie og morsomme oppgaver som er ment å engasjere og glede barna, samtidig som de lærer om viktigheten av kildesortering og gjenvinning. LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. Nytt i år er eget hefte om kildesortering med Knudsen og Ludvigsen, som passer for barnehage og barnetrinn Bytte til miniabonnement? Har du mange grå sekker til overs? Med plastsortering er det mange som får mindre restavfall. Da kan du spare penger ved å bytte til miniabonnement med 15 sekker restavfall, og samme antall papir- og plastsekker som på det vanlige abonnementet. Ta kontakt med kommunen din for å bytte abonnement. Lørdagsåpent FIAS har hatt lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner 44 ganger i sommer, og mobil gjenvinningsstasjon 12 ganger. Ca. 20% av de som bruker lørdagstilbudet er hytteabonnenter. Snart snø og is Hjelp oss å gjøre arbeidsdagen sikrere for renovatøren. Husk snørydding, så renovatøren kommer frem til sekken, og strø når det er glatt! Snart jul Gavepapir er restavfall, og FIAS deler også i å ut en ekstra sekk til gavepapir før jul. Sammen med neste års Miljøkalender. FIAS samlokaliseres I ekstraordinær generalforsamling 16. september ble utvidet låneramme godkjent, og FIAS kan gå i gang med planlegging av byggetrinn 2 for servicebygget på Eid. Dermed kan 10 ansatte i administrasjon og marked, som i dag har kontor på Tolga Handelssenter, samlokaliseres med resten av virksomheten i Beregnet kostnad er om lag 7 millioner kroner. Grunnlaget for vedtaket er kalkyler som viser at kostnadene med nytt bygg mer enn dekkes inn av de innsparinger som oppnås ved samlokalisering. I dette ligger effektiviseringsgevinster ved at kontorhold samles på ett sted, bortfall av husleie på Tolga og doble driftskostnader ved aktivitet på to steder. Men, ikke minst oppnår FIAS bedre arbeidsforhold og kommunikasjon når alle kontoransatte samles på ett sted, med tett kontakt med sjåfører og andre ansatte. Fiasposten er en informasjonsavis for husholdninger og utgis av FIAS. Ansvarlig redaktør: Jan Otto Saur Tekst/foto: DMT Alvdal AS Grafisk utforming: DMT Alvdal AS Forsidefoto: DMT Alvdal AS 2041 MILJØMERKET Trykksak 0148 FIAS, 2540 Tolga Tlf.: Faks: E-post: firmapost@fias.no

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Fiasposten. om henting av avfall Side 4 og 5. Få melding på mobilen. Informasjon for husholdninger nr. 1/15. GRATIS levering av alt sortert avfall

Fiasposten. om henting av avfall Side 4 og 5. Få melding på mobilen. Informasjon for husholdninger nr. 1/15. GRATIS levering av alt sortert avfall Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/15 GRATIS levering av alt sortert avfall Side 2 og 3 Kommunene gir FIAS enerett Side 6 Sortering av plast - er du med? Side 7 Få melding på mobilen om henting

Detaljer

Miljøkalender og tømmeplan

Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2018 Noen er ekstra nøye med å rengjøre boksen før den leveres til returpunktet. Malingrester leverer du gratis til gjenvinningsstasjonen.

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Fiasposten. NYTT LIV til gamle ting. Informasjon for husholdninger NR. 2/17. Enkelt og billig på gjenvinningsstasjonen. FIAS satser på lærlinger

Fiasposten. NYTT LIV til gamle ting. Informasjon for husholdninger NR. 2/17. Enkelt og billig på gjenvinningsstasjonen. FIAS satser på lærlinger Fiasposten Informasjon for husholdninger NR. 2/17 NYTT LIV til gamle ting Side 2 Enkelt og billig på gjenvinningsstasjonen Side 4 og 5 Hyttecontainere er for hyttefolk FIAS satser på lærlinger Side 5 Side

Detaljer

Fiasposten. - Vil velge dunk. Informasjon for husholdninger nr. 1/16. Ny sjef for FIAS-transporten. Flinke til å kildesortere Side 6

Fiasposten. - Vil velge dunk. Informasjon for husholdninger nr. 1/16. Ny sjef for FIAS-transporten. Flinke til å kildesortere Side 6 Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/16 Ny sjef for FIAS-transporten Side 2 og 3 Flinke til å kildesortere Side 6 Utvidet åpningstid Side 8 - Vil velge dunk Side 4 og 5 Ny transportleder i FIAS

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

RUTE STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2017 Miljøkalenderen gir deg informasjon om hentedager, åpningstider og sortering. Hvis du henger den opp, har du informasjonen tilgjengelig

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

NYTT KUNDETORG I HARSTAD. - Viktig info om nytt kundetorg på Stangnes.

NYTT KUNDETORG I HARSTAD. - Viktig info om nytt kundetorg på Stangnes. NYTT KUNDETORG I HARSTAD - Viktig info om nytt kundetorg på Stangnes. VI ÅPNER DØRENE FOR ET NYTT KUNDETORG PÅ STANGNES! For å tilby våre kunder en bedre opplevelse, har vi valgt å dele opp det gamle kundetorget

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne 100.000,-. Les om kartonglotteriet

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i naturen

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2014

Årsrapport for FIAS 2014 Årsrapport for FIAS 2014 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 4 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Avfall og miljø 10 Kvalitet 12 Kommunal renovasjon

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2016 Miljøkalenderen gir deg informasjon om hentedager, åpningstider og sortering. Hvis du henger den opp, har du informasjonen tilgjengelig

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

AVFALL ER. Hvis ingen går i søpla, men passer seg for den kan alle gamle sokker bli no' fint igjen! Informasjon til husstandene i Trondheim

AVFALL ER. Hvis ingen går i søpla, men passer seg for den kan alle gamle sokker bli no' fint igjen! Informasjon til husstandene i Trondheim Kundeblad nr. 3 2017 AVFALL ER Informasjon til husstandene i Trondheim Hvis ingen går i søpla, men passer seg for den...... kan alle gamle sokker bli no' fint igjen! Når nettene blir lange... har vi mange

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Fiasposten. Miljøbevisst ungdom på SUM. Informasjon for husholdninger NR. 1/17. Klart for AVFALLSTAXI. Brukthandel BLIR NY Side 5.

Fiasposten. Miljøbevisst ungdom på SUM. Informasjon for husholdninger NR. 1/17. Klart for AVFALLSTAXI. Brukthandel BLIR NY Side 5. Fiasposten Informasjon for husholdninger NR. 1/17 Miljøbevisst ungdom på SUM Side 2-3 Klart for AVFALLSTAXI Side 4 Brukthandel BLIR NY Side 5 Under SAMME TAK Side 7 Ungdom med miljøfokus på SUM-messa FIAS

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Regler for levering på gjenvinningsstasjonene

Regler for levering på gjenvinningsstasjonene Regler for levering på gjenvinningsstasjonene SHMILs gjenvinningsstasjoner er et tilbud til private husholdninger i kommunene som eier SHMIL. (Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord,

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Vurdering av ettersorteringsanlegg

Vurdering av ettersorteringsanlegg www.pwc.com Vurdering av ettersorteringsanlegg Grunnlag for samarbeid mellom Movar og kommunene Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, Evaluering gjort av og Mepex Consult Desember 2016 Samarbeidspartnerne

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Fiasposten. Framtida er GRØNN. Informasjon for husholdninger nr. 2/16. Det grønne skiftet. Fornøyde med dunk Side 6. FIAS topp 20 Side 6

Fiasposten. Framtida er GRØNN. Informasjon for husholdninger nr. 2/16. Det grønne skiftet. Fornøyde med dunk Side 6. FIAS topp 20 Side 6 Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/16 Det grønne skiftet Side 2 3 Fornøyde med dunk Side 6 FIAS topp 20 Side 6 Sorterer og sertifiserer Side 7 Framtida er GRØNN Side 5 PÅ VEI: Kildesortering

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

Regler for levering på gjenvinningsstasjonene

Regler for levering på gjenvinningsstasjonene Regler for levering på gjenvinningsstasjonene Gjenvinningsstasjonene til SHMIL er et tilbud til private husholdninger i kommunene som eier SHMIL. (Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy,

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering

En informasjonsbrosjyre om kildesortering En informasjonsbrosjyre om kildesortering Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser vi mindre enn ved å lage produkter av nytt

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2015

Årsrapport for FIAS 2015 Årsrapport for FIAS 2015 Daglig leder har ordet FIAS har som ledestjerne at vi skal være "Nyttig for folk og miljø" og har samtidig en visjon om god ressursutnyttelse av avfallet, av medarbeiderne, og

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Avfallsveileder for små og store arrangementer

Avfallsveileder for små og store arrangementer Avfallsveileder for små og store arrangementer Per i dag har vi ikke en ordning i Oslo kommunes regi som sørger for kildesortering og henting av avfall fra arrangementer. Dette må arrangører selv ta ansvar

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Avfallssorteringsanlegget på Forus

Avfallssorteringsanlegget på Forus Avfallssorteringsanlegget på Forus Konsekvenser for regionen Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon Februar 2018 Lokalisering av sorteringsanlegget i "Miljøparken" på Forus Under oppføring. I drift fra

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Renovasjonsavgift Harstad kommune. Orientering v/adm dir Kirsti Hienn, økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder HRS Husholdning Line Dalhaug

Renovasjonsavgift Harstad kommune. Orientering v/adm dir Kirsti Hienn, økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder HRS Husholdning Line Dalhaug Renovasjonsavgift Harstad kommune Orientering v/adm dir Kirsti Hienn, økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder HRS Husholdning Line Dalhaug Informasjon om Hvilke oppgaver utfører HRS for Harstad kommune

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 20/18 MØTEDATO : 15.11.2018 SAKSBEH. : Toril Forsmo MØTESTED : Phoenix Hotel, København ARKIV : Perm DELTAKERE : Representanter for Alstahaug

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer