Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla"

Transkript

1 Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne ,-. Les om kartonglotteriet Side 10 Utvidede åpningstider Side 5 og 12

2 «Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn.» SORTERING: Mengden miljøfarlig avfall er fordoblet på ti år. Husk å sortere riktig. Fortsatt går alt for mye farlig avfall rett i søpla. Foto: Loop.no For mye miljøfarlig avfall havner rett i søpla Det er enkelt å sortere miljøavfall riktig - og du kan levere det på gjenvinningsstasjonen eller på en butikk i nærheten. Miljøgevinsten er stor ved å sortere dette avfallet, og holde det unna restavfallet. De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Likevel er det mange av oss som fortsatt ikke sorterer riktig, og kaster miljøfarlig avfall rett i søpla. Lyspærer, malingrester, batterier, mobiltelefoner, ledninger, pader og poder er eksempler på produkter som inneholder miljøfarlige stoffer. Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn. Her kan vi bli bedre, sier markedssjef Hanne Maageng Olsen i FIAS. 71 prosent av nordmenn vet at lyspærer inneholder miljøgifter. Likevel oppgir 1 av 4 at de kaster lyspærer i restavfallet. Dette er bekymringsverdig, siden sparepærer inneholder miljøverstingen kvikksølv. Når vi vet at bare en t-skje med kvikksølv skal til for å forurense en middels stor innsjø, er det foruroligende at så mange kaster lyspærer og sparepærer i restavfallet. Uvitenhet, ikke uvilje Mange produkter du bruker i hverdagen inneholder miljøfarlige stoffer. Det kan være elektriske togbaner og hylende brannbiler, spraybokser med såkalt verktøy på boks, drivgassen i hårspraybokser, lyspærer eller batterier. Mange er nok ikke klar over at disse produktene har miljøfarlige stoffer i seg og skal sorteres ut av restavfallet, sier Maageng Olsen. Dette er noen vanlige produkter mange ikke vet er miljøfarlige: Blinkende joggesko Ledninger og kontakter Elektriske leker Lyspærer og lysrør Mobiltelefoner Få hjelp på nettet På sortere.no finner du enkelt ut hvordan du skal sortere farlig avfall. Sortere.no er også et godt verktøy om du er i tvil om noe er farlig avfall eller ikke. Et søk på «mobiltelefon» forteller at den inneholder miljøgifter som blant annet kvikksølv, kadmium og bly. Et søk på «elektrisk ledning» viser at den kan inneholde både bly og ftalater. Felles for disse stoffene er at de kan være svært skadelige om de kommer ut i naturen. Levér derfor alt farlig avfall til gjenvinningsstasjonen, for forsvarlig behandling. Store mengder miljøfarlig avfall Både elektriske- og elektroniske produkter og farlig avfall inneholder miljøgifter. De siste ti årene er mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling doblet, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Mengden økte fra tonn i 2002, til noe over en 1,2 millioner tonn i Men det er fortsatt over tonn farlig avfall som årlig ikke leveres inn slik det skal. Dette avfallet kastes feilaktig i restavfallet, helles ut i avløpet eller dumpes i naturen. Med kampanjen «Miljøgifter angår oss alle» er håpet at mange får øynene opp for hvor enkelt det egentlig er å sortere miljøfarlig avfall riktig. Målet er at vi sammen samler inn mer miljøfarlig avfall i Hvis du vil vite mer om farlig avfall, følg #AngårOssAlle. 2 3

3 FYLLES OPP: Containeren hos Bjørn Erik Solvang og Euronics på Amfi Tynset fylles stadig opp av elektronikk og elektriske artikler. Helsefarlig De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte, slik det gjøres gjennom ordningen med retur hos forhandlere. Høyere levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfallet øker opptil tre ganger så raskt som annet avfall. Innsamlingen av EE-avfall økt betydelig etter at retursystemet kom på plass, og i 2012 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn. Dette tilsvarer 29,5 kilo EE-avfall pr. person i Norge. Fordi det meste av EE-avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer er det viktig at det behandles forsvarlig. EE-avfall demonteres i egne behandlingsanlegg. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens resten i stor grad blir gjenvunnet. I 2012 ble 82 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet og 13 prosent ble energigjenvunnet. Visste du at 5 i Fjellregionen FIAS har utvidet åpningstiden med én time på Os, Alvdal, Folldal og Drevsjø gjenvinningsstasjoner. Hva synes du om det, og har du benyttet deg av utvidet åpningstid ennå? Anne Hilde Rønes, Engerdal Det er bra at åpningstiden utvides. Sjøl har jeg ikke benytttet meg av muligheten ennå, men jeg jobber og bor her så det er flott med bedre tilgjengelighet. At det er åpent flere lørdager er også bra, ikke minst med tanke på hyttefolket. Kjell Finneid, Engerdal Det er kjempepositivt at FIAS utvider åpningstiden med en time på gjenvinningsstasjonene, og jeg har faktisk allerede benyttet meg av muligheten. Lenger åpningstid gjør det enklere å benytte tilbudet. Stadig flere elektriske artikler til gjenvinning Utrangerte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) kan leveres gratis på FIAS sine gjenvinningsstasjoner eller hos forhandlere som selger produktene. Bjørn Erik Solvang hos Euronics på Amfi Tynset registrerer at folk blir stadig flinkere til å levere inn gamle produkter. Vi ser at vi gradvis får inn mer og mer av slike produkter, sier Solvang. Mitt inntrykk er at folk er ganske bevisst på ordningen, og at de er flinke til å levere inn de gamle produktene når de erstatter dem med nye. Plikter å ta retur Som alle andre forhandlere av EE-produkter er Euronics på Tynset forpliktet til å ha en returordning både på hvitevarer, brunevarer, småelektronikk, lyspærer og batterier. Dette er også godt synliggjort gjennom merking i butikken. Vi tar i mot alt dette uten kostnad for forbrukerne. Så skal det miljøgebyret folk betaler ved kjøp av nye produkter i utgangspunktet dekke våre kostnader knyttet til ordningen, sier Solvang. Godt samarbeid Euronics har en stor container for returnerte hvitevarer og egne bur for småelektrisk utstyr, samtidig som batterier og lyspærer kan leveres direkte i butikken. FIAS tømmer og bytter containere ved behov, og Solvang mener samarbeidet med renovasjonsselskapet fungerer godt. Mengden farlig avfall som årlig går til ukjent behandling tilsvarer vekten av elefanter (basert på en gjennomsnittsvekt på 5 tonn per elefant). I følge Miljødirektoratet blir så mye som 95 prosent av det farlige avfallet som samles inn tatt hånd om på en forsvarlig måte. Det er ulovlig å selge sparepærer som inneholder mer enn 3,5 milligram kvikksølv. I en test foretatt av NRK fant de likevel sparepærer som inneholdt nesten 8 ganger mer enn grenseverdien. (Kilde: NRK - Ulovlig mye kvikksølv i sparepærer). Grenseverdien er forskjellig avhengig av type sparepære og wattstyrke. Det strengeste kravet er pr. i dag maks 2,5 mg kvikksølv i pærer til generelle belysningsformål < 30 W (som er de vanlig sparepærene). Vi kjøper 2,4 millioner mobiler årlig, mens bare leveres inn til gjenvinning. Rune Alander, Alvdal Det er bra at åpningstiden utvides med én time. Da blir det mindre stress og lettere å rekke det etter jobb, da det bare er en åpningsdag i uka på gjenvinningsstasjonen. Så derfor er dette et tilbud jeg kommer til å benytte meg av. Jan Vidar Snefugl, Folldal Jeg synes det er en god løsning med utvidet åpningstid. Det er ekstra fint for de som kanskje ikke er hjemme tidlig nok fra jobb til å rekke å levere før kl Da hjelper det mye med den ekstra timen det er åpent. Jeg har selv benyttet meg av denne muligheten. Stian Nylend, Narjordet Jeg benytter gjenvinningsstasjonen på Os og synes at åpningstid til kl er greit nok, selv om jeg ikke har benyttet meg av den utvidede åpningstiden ennå. For meg passer det fint at det er åpent på onsdager, for da kan jeg kombinere det med henting i barnehagen. 4 5

4 På vei mot klimanøytral avfallshåndtering innen 2020: Plastsortering en massiv miljøgevinst STORE MENGDER: Det tok ikke Alvdalsordfører Svein Borkhus mange minuttene å fylle handlevogna med varer som har emballasje som fra juli skal sorteres som plastavfall. Fra 1. juli starter FIAS med innsamling av plastavfall. Dette innebærer en massiv miljøgevinst i form av reduserte CO2-utslipp, og sender oss et langt skritt videre på veien mot målet om en halvering av klimagassutslipp innen 2017 og klimanøytral avfallshåndtering i regionen innen 2020, sier Alvdalsordfører Svein Borkhus. E ierkommunene til FIAS har definert det ambisiøse målet i kommunedelplan for avfall og miljø for perioden , som ble vedtatt i fjor. 20 prosent reduksjon Innsamling og gjenvinning av plast vil bety 179 tonn mindre CO2- utslipp, noe som tilsvarer en reduksjon på 20% av klimagass fra FIAS. Beregningene er gjort i forbindelse med avfallsplanen, og forutsetter at det samles inn 18 kilo plast pr. husholdning hvert år, og at plasten samles inn uten ekstra kjøring. Effekten oppnås ved at FIAS bytter ut en av dagens biler med en to-kammerbil, og samler inn plast og papir adskilt, men på samme rute. Da utnyttes ledig kapasitet på bilen, og det blir ikke mer kjøring. En annen hyggelig effekt er at det heller ikke blir økte gebyr som følge av plastinnsamlingen som starter i juli Store mengder Dette er et godt miljøtiltak. Det er utrolig mye som kan gjenvinnes, og sjøl om avfallet må transporteres et godt stykke for gjenvinning eller destruering er miljøgevinsten stor. Det er vesentlig billigere enn å lage det på nytt, fremholder Alvdalsordfører Svein Borkhus og illustrerer det godt: Det er store mengder det er snakk om. Det er utrolig hvor mye avfall det blir bare av en handlepose med varer fra matvarebutikken. På tide med sortering Bransjen anslår at hver innbygger kaster 15 kg plast, og Svein Borkhus mener derfor at FIAS sitt mål om å samle inn 18 kilo plastavfall i året fra hver husstand i året ikke er for ambisiøst. Ordføreren i Alvdal er veldig glad for at FIAS nå kommer i gang med kildesortering av plast. Det er på tide at også vi her i regionen kommer etter når det gjelder avfallssortering. Mange kommuner har hatt det i mange tiår allerede. Dette er et kjærkomment og velkomment tiltak, sier Borkhus. Ambisiøse mål I kapittelet om målsettinger i kommunedelplanen for avfall og miljø pekes det på at Norges nasjonale målsettinger for klimautslipp, som er fastsatt i klimameldingen fra 2012, sier at Norge skal være karbonnøytralt i Norge skal innen 2020 kutte de globale klimautslippene med 30%. 2/3 av utslippskuttene skal skje innenlands. Kommunene i Fjellregionen ønsker med sin avfallsplan å knytte målsettingene for husholdningsrenovasjon opp mot klimaplanene i kommunen, og lanserer derfor følgende overordnede ambisjon: Karbonnøytral avfallshåndtering innen Med det menes at mengden klimagassutslipp knyttet til transport og behandling skal være tilnærmet lik sparte utslipp som følge av materialgjenvinning, målt i CO2-ekvivalenter. Klimaregnskapet for FIAS viser at materialgjenvinning bidrar til reduserte klimagassutslipp, og mer materialgjenvinning er derfor ett av flere mulige virkemidler for å nå målene om reduksjon i klimagassutslipp. Andre virkemidler vil være knyttet til transport, logistikk og valg av behandlingsanlegg, heter det i plandokumentet. 6 7

5 Slik gjør du det: POSER Nyhet! Ja takk Vi vil ha all ren og tom plastemballasje DETTE KAN DU KASTE I PLASTSEKKEN! PÅLEGG HYGIENE FLASKER OG ESKER MIDDAG Kildesortering av plastemballasje Kildesortering av plastemballasje starter i juli. Du får egne sekker til plast i løpet av mai, og sekken settes ut for henting på rute. Ren og tom plastemballasje kildesorteres. Legg plasten i de blanke, perforerte sekkene du får i mai. Knyt sekken, og sett den ut for henting på hentedag. Fest sekken så den ikke blåser bort. Sekken hentes hver 4. uke, samtidig med papiret (Røros har egen hentedag for plast). Hver husstand får en rull med 10 blanke, perforerte sekker til plasten. Trenger du flere sekker får du det gratis på gjenvinningsstasjonen eller kommunens servicetorg. Plast som ressurs Kildesortert plast er en ressurs, og gjenvinning forutsetter at plasten er ren og tom. Det meste av emballasjen er ren når den er tom. Skitten plastemballasje skylles i kaldt vann og kan rengjøres med oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: Er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre nytte i restavfallet. Dette vil vi ikke ha: Ordningen gjelder kun emballasjeplast. Andre plastprodukter som leker, hagemøbler (osv) er restavfall. Flasker og kanner som inneholder rester av oljeprodukter og annet farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er materialselskapet Grønt Punkt som organiserer gjenvinning av plast i Norge. Hva skjer med plasten? Kildesortert plastemballasje samles inn av FIAS eller kommunen (Røros og Stor-Elvdal har egen innsamling). Plasten samles opp og sendes til egne gjenvinningsanlegg. Vel halvparten av plasten går til Swerec i Sverige, resten går til sorteringsanlegg i nord- Tyskland. Om lag 80% av all innsamlet mengde blir sortert ut til materialgjenvinning. Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene blir deretter solgt videre til plastindustrien som bruker dette i sin produksjon. Det er materialselskapet Grønt Punkt som organiserer gjenvinning av plast i Norge. Gjenvunnet plast kan komme tilbake som for eksempel kleshengere, bildeler, tekstiler i fleeceprodukter, kosedyr, kontorstoler, støvsugere eller snøskuffer. Miljønytte Østfoldforskning AS har laget en livsløpsanalyse for å se på energinytte og CO2-reduksjoner ved materialgjenvinning av plastemballasje. Hovedkonklusjonen er at materialgjenvinning klimamessig er lønnsomt og at transport utgjør en liten del av den totale belastningen. Visste du at? Hver nordmann forbruker omtrent 15 kg plastemballasje hver i året - 37,5 kg pr. husstand og over tonn totalt. FIAS har som mål å samle inn halvparten, dvs. 18 kg pr. husstand. Bruksområdene for resirkulert plast blir stadig flere. Mange av søppelposene vi bruker daglig er bl.a. laget av resirkulert plast. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi 2 kg olje. For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2-utslippene med 1,5-2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde). Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr. innsamlet kg plastemballasje. 90 % av alle nordmenn har tilbud om kildesortering av plast. Årlig gjenvinnes tonn plastemballasje Gjenvinning betyr sparte utslipp tilsvarende biler årlig Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil 6 ganger FIAS får betalt for plasten som samles inn, så jo mer vi samler inn jo bedre er det. Både for miljøet og lommeboka. RENGJØRING BOKSER OG BEGRE BÆREPOSER BOBLE-OG INNPAKKINGSPLAST Nei takk Vi skal ikke ha bleier, skitten plastemballasje eller plastprodukter TAU OG STROPPEBÅND DETTE KAN DU IKKE KASTE I PLASTSEKKEN! BLEIER SKITTEN PLAST LEKER OG CD-ER KLÆR OG SKOTØY PRESENNING HANGESLANGER OG STØVSUGERSLANGER BØTTER OG KANNER 8 9

6 Fakta om kartonglotteriet Servicebygget på Eid tatt i bruk KARTONGJUBEL: En svært fornøyd gjeng med ansatte og unger ved Rendalen barnehage, avdeling Åkrestrømmen, som nettopp har fått vite at de har vunnet korner i kartonglotteriet for andre gang på åtte år. Arve Fossen fra FIAS delte ut diplomet. Vant i kartonglotteriet for andre gang FIAS har tatt i bruk det nye servicebygget på Eid, og sier seg med det ferdig med en lang prosess med bygging og flytting for denne gang. NYTT SERVICEBYGG: Det nye servicebygget er på 300 m2, og rommer kontorer, garderober, møterom og fellesareal med kjøkken. For andre gang vant Rendalen barnehages avdeling på Åkrestrømmen kroner i FIAS sitt kartonglotteri. Ikke rart jubelen stod i taket i barnehagen da Arve Fossen fra FIAS nylig kom med gavediplomet som det synlige beviset på at hele kroner kommer inn på barnehagens konto. Forrige gang de vant var i Premien er god belønning for at barn og ansatte i barnehagen sammen gjennom mange år samvittighetsfullt har vært miljøbevisst, brettet kartonger til kartongkubber, skrevet navn på og levert dem på returpunktene kroner er mye penger, så vi skal tenke grundig over hva vi skal bruke premien til. Jeg tenker vi drar på en tur, noe som alle får glede av, sier pedagogisk leder i barnehagen, Heidi Ulvmoen, til Østlendingen. Du kan vinne ,-.. og samtidig gjøre en innsats for miljøet. Hvert år deles det ut 120 premier på ,- og 4 premier på ,- blant de som deltar i kartonglotteriet. Driftsavdelingen er nå på plass i nye og moderne fasiliteter på Eid i Tolga kommune. Garasjer, vaskehall, lagerskur og servicebygg er ferdig og tatt i bruk. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet, og er glade for at vi nå har fått samlokalisert denne delen av virksomheten vår, sier daglig leder Morten Sandbakken. Det gjør drifta vår enda mer effektiv, og setter oss i enda bedre stand til å yte gode tjenester for befolkningen i regionen. VARMGARASJE: Varmgarasjen gir rom for parkering av septik-bilene. Her er det også vaskehall for vask av biler og containere kroner til Røros sykehjem Alle drikkekartonger kan leveres, og det er lett å delta. Skyll kartongen og la den tørke. Brett den og stapp den ned i en annen kartong, skrukorken kan være med hvis det er plass. Til sammen seks kartonger brettes og stappes ned i en sjuende til du får en «kartongkubbe». Skolemelkkartonger og små juicekartonger er også en del av Returkartonglotteriet og det er mange skoler som vinner. For skolemelkkartonger/små juicekartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Så er det bare å skrive navnet og telefonnummeret ditt på «kartongkubben», eller navnet på andre du vil skal vinne. «Kartongkubben» kan leveres på gjenvinningsstasjonen eller i kartongcontainer på et returpunkt. GARASJER: Garasjene beskytter bilene mot kulde, noe som reduserer behovet for tomgangskjøring. GOD PLASS: Et romslig uteareal for oppstilling av materiell og utstyr er også en del av anlegget. Åpen dag 19. juni Kom og se hvordan vi har det. Alle kan delta og vinne i lotteriet privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag eller andre foreninger. Torsdag 19. juni inviterer FIAS naboer, kunder, eiere og alle andre som er interessert til å besøke oss på Eid i Tolga. STOR STAS: Både ordfører Hans Vintervold og Arve Fossen fra FIAS var på plass da Røros sykehjem fikk overrakt det synlige beviset på at de har vunnet kroner i FIAS sitt kartonglotteri. Les mer på Sett av datoen, og følg med på for mer informasjon om programmet for dagen. Det blir spennende og interessante aktiviteter og en god mulighet til å se seg om

7 Smårusk Sekker deles ut i løpet av mai Sekker til restavfall, papir og plastemballasje deles ut til boligen i løpet av mai. Nytt i år er at det også deles ut 10 blanke, perforerte plastsekker til plastemballasje. Innsamlingen av plast starter i juli. Se side 6, 7, 8 og 9 for mer informasjon. DMT Alvdal på lag med FIAS DMT Alvdal AS er ny samarbeidspartner og leverandør av informasjonstjenester til FIAS de neste tre åra. Etter en anbudskonkurranse før jul valgte FIAS DMT Alvdal AS som samarbeidspartner og leverandør av informasjonstjenester på en tre-årig avtale med opsjon på ytterligere to år. En viktig og gledelig kontrakt for oss, sier daglig leder Rune Eng i DMT Alvdal. En av de konkrete endringene i forbindelse med byttet av samarbeidspartner er at FIASposten nå kommer i nytt format og ny drakt. Nyttig på nett Plenjord FIAS selger egenprodusert plenjord på Røros, Tynset, Alvdal og Koppang gjenvinningsstasjon. Plenjorda er siktet og blandet med sand, og derfor bedre egnet til hagen enn ren kompostjord. ProffBag! Blir en søppelsekk for liten når du rydder og skal kaste men en container for stor? På gjenvinningsstasjonen kan 14 du kjøpe en storsekk til avfallet. Den kan du levere selv til 8 gjenvinningsstasjonen, eller bestille henting for levering på Eid. FOLLDAL 9 3 Utvidet åpningstid 13 Fra 2014 har FIAS utvidet den ordinære åpningstiden på fire gjenvinningsstasjoner med én time. Os, Alvdal og Folldal har nå åpent til kl Drevsjø har åpent fra Lørdagsåpent Gjenvinningsstasjonene har lørdagsåpent enkelte lørdager i sommerhalvåret. Åpningstiden er 11-14, og først ute er Alvdal, Koppang, Elvål og Ålen, som holder åpent lørdag 26. april. Mobil gjenvinningsstasjon ALVDAL 6 2 TYNSET FIAS vil også i år komme til Kvikne, Haltdalen, Sømådalen, Tufsingdalen og Elgå med mobil gjenvinningsstasjon. Her ATNA 10 kan du levere alle typer avfall. Du finner alle åpningstidene i Miljøkalenderen, og på Fiasposten er en informasjonsavis for husholdninger og utgis av FIAS. Ansvarlig redaktør: Morten Sandbakken. Tekst/foto: DMT Alvdal AS Grafisk utforming: DMT Alvdal AS Forsidefoto: Loop.no FIAS, 2540 Tolga Tlf.: Faks: E-post: firmapost@fias.no

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Fiasposten. om henting av avfall Side 4 og 5. Få melding på mobilen. Informasjon for husholdninger nr. 1/15. GRATIS levering av alt sortert avfall

Fiasposten. om henting av avfall Side 4 og 5. Få melding på mobilen. Informasjon for husholdninger nr. 1/15. GRATIS levering av alt sortert avfall Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/15 GRATIS levering av alt sortert avfall Side 2 og 3 Kommunene gir FIAS enerett Side 6 Sortering av plast - er du med? Side 7 Få melding på mobilen om henting

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Fiasposten. Ny sjef i FIAS. Informasjon for husholdninger nr. 2/15. Europas beste resirkulerte plastprodukt. Lokal avfallsbehandling

Fiasposten. Ny sjef i FIAS. Informasjon for husholdninger nr. 2/15. Europas beste resirkulerte plastprodukt. Lokal avfallsbehandling Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/15 Ny sjef i FIAS Side 3 Europas beste resirkulerte plastprodukt Side 2 Lokal avfallsbehandling på Torpet Side 4 og 5 Kostbar forsøpling Side 6 og 7 Sitter

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Vi vil gjerne slå Molde...

Vi vil gjerne slå Molde... Vi vil gjerne slå Molde......også i plastinnsamling! Å konkurrere er bra, særleg når vi snakkar om miljøtiltak. Våre naboar i Molde har sortert plast i mange år, og har fått eit forsprang. No er vi klare

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Miljøkalender og tømmeplan

Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2018 Noen er ekstra nøye med å rengjøre boksen før den leveres til returpunktet. Malingrester leverer du gratis til gjenvinningsstasjonen.

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

AVFALL ER. Hvis ingen går i søpla, men passer seg for den kan alle gamle sokker bli no' fint igjen! Informasjon til husstandene i Trondheim

AVFALL ER. Hvis ingen går i søpla, men passer seg for den kan alle gamle sokker bli no' fint igjen! Informasjon til husstandene i Trondheim Kundeblad nr. 3 2017 AVFALL ER Informasjon til husstandene i Trondheim Hvis ingen går i søpla, men passer seg for den...... kan alle gamle sokker bli no' fint igjen! Når nettene blir lange... har vi mange

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 1 2014 HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE Informasjon til husstandene i Trondheim Hvordan du kaster ditt miljøfarlige avfall angår

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering

En informasjonsbrosjyre om kildesortering En informasjonsbrosjyre om kildesortering Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser vi mindre enn ved å lage produkter av nytt

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

NYTT KUNDETORG I HARSTAD. - Viktig info om nytt kundetorg på Stangnes.

NYTT KUNDETORG I HARSTAD. - Viktig info om nytt kundetorg på Stangnes. NYTT KUNDETORG I HARSTAD - Viktig info om nytt kundetorg på Stangnes. VI ÅPNER DØRENE FOR ET NYTT KUNDETORG PÅ STANGNES! For å tilby våre kunder en bedre opplevelse, har vi valgt å dele opp det gamle kundetorget

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Fiasposten. - Vil velge dunk. Informasjon for husholdninger nr. 1/16. Ny sjef for FIAS-transporten. Flinke til å kildesortere Side 6

Fiasposten. - Vil velge dunk. Informasjon for husholdninger nr. 1/16. Ny sjef for FIAS-transporten. Flinke til å kildesortere Side 6 Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/16 Ny sjef for FIAS-transporten Side 2 og 3 Flinke til å kildesortere Side 6 Utvidet åpningstid Side 8 - Vil velge dunk Side 4 og 5 Ny transportleder i FIAS

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen naturligvis KUNDEMAGASINET fra Reno-Vest 2/2017 Tas Offentlig informasjon vare på! Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

Detaljer

Forenklet Miljøregnskap 2017

Forenklet Miljøregnskap 2017 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95% av bilen skal gjenvinnes...... og det klarte vi med god margin! Hele 97,2% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet i. Totalt 143 664 kasserte kjøretøy

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Fiasposten. NYTT LIV til gamle ting. Informasjon for husholdninger NR. 2/17. Enkelt og billig på gjenvinningsstasjonen. FIAS satser på lærlinger

Fiasposten. NYTT LIV til gamle ting. Informasjon for husholdninger NR. 2/17. Enkelt og billig på gjenvinningsstasjonen. FIAS satser på lærlinger Fiasposten Informasjon for husholdninger NR. 2/17 NYTT LIV til gamle ting Side 2 Enkelt og billig på gjenvinningsstasjonen Side 4 og 5 Hyttecontainere er for hyttefolk FIAS satser på lærlinger Side 5 Side

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.05.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/13 12/528 KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2016 Miljøkalenderen gir deg informasjon om hentedager, åpningstider og sortering. Hvis du henger den opp, har du informasjonen tilgjengelig

Detaljer

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 21-22 - 23-24 RØROS KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i naturen

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Beskrivelse av prosjekt Avfall Sør As, GreeNudge og NILF; ønsket å teste ut

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2014

Årsrapport for FIAS 2014 Årsrapport for FIAS 2014 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 4 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Avfall og miljø 10 Kvalitet 12 Kommunal renovasjon

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

Fiasposten. Miljøbevisst ungdom på SUM. Informasjon for husholdninger NR. 1/17. Klart for AVFALLSTAXI. Brukthandel BLIR NY Side 5.

Fiasposten. Miljøbevisst ungdom på SUM. Informasjon for husholdninger NR. 1/17. Klart for AVFALLSTAXI. Brukthandel BLIR NY Side 5. Fiasposten Informasjon for husholdninger NR. 1/17 Miljøbevisst ungdom på SUM Side 2-3 Klart for AVFALLSTAXI Side 4 Brukthandel BLIR NY Side 5 Under SAMME TAK Side 7 Ungdom med miljøfokus på SUM-messa FIAS

Detaljer

Dagsorden. Dagsorden

Dagsorden. Dagsorden 1 Dagsorden Dagsorden Workshop del 1 hva lurer publikum på? Hvordan gjenvinne emballasje? Hva skjer med plasten? Workshop del 2 Hvordan få emballasje ut fra restavfallet? Sjur Kvifte Nesheim sjur@grontpunkt.no

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

RUTE STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2017 Miljøkalenderen gir deg informasjon om hentedager, åpningstider og sortering. Hvis du henger den opp, har du informasjonen tilgjengelig

Detaljer

Dette trenger du å vite om bossnettet

Dette trenger du å vite om bossnettet Dette trenger du å vite om bossnettet 2-2018 Blått nedkast til papir, drikkekartong og plastemballasje Grønt nedkast til restavfall Informasjonspanelet Viser hvor du kan kaste avfallet ditt om ditt vanlige

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet. Håkon Jentoft

Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet. Håkon Jentoft Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet Håkon Jentoft 18.03.2014 Innhold Gjennomgang av Oslos avfallssystem Gjennomgang av avfallsmengder i Oslo Oppnådde resultater Utfordringer

Detaljer

Merker du emballasjen riktig?

Merker du emballasjen riktig? Brukerveiledning for emballasjemerking Side: 1. Merker du emballasjen riktig? Alle vet at det er best for miljøet at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS LED LYSRØR VÆR MILJØBEVISST Argumentasjon for utskifting til LED Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Mer bærekraftig liv på kjøkkenet Forbrukerundersøkelser Tiltak for økt kildesortering 25.01.2013 2 IKEAs strategi for bærekraft: Hvor enn vi er i verden, søker vi å påvirke menneskenes

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Idéer til inspirasjon: Verdens Miljødag. 5. juni 2018

Idéer til inspirasjon: Verdens Miljødag. 5. juni 2018 Idéer til inspirasjon: Verdens Miljødag 5. juni 2018 Innledning Mange lokallag i Senterpartiet har lang tradisjon for å markere Verdens Miljødag, enten på selve dagen 5. juni, eller helgen som faller nærmest.

Detaljer