Folkevett. Bitre dråper. Sør-Afrika: side 12. Silje Lundberg Klar til kamp. Systemopprøret Vi er 99 prosent. Din grønne framtid Miljøvidundre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkevett. Bitre dråper. Sør-Afrika: side 12. Silje Lundberg Klar til kamp. Systemopprøret Vi er 99 prosent. Din grønne framtid Miljøvidundre"

Transkript

1 Folkevett Magasin for miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) 34. ÅRGANG NR KR 35,- Sør-Afrika: Bitre dråper side 12 Silje Lundberg Klar til kamp Side 08 Systemopprøret Vi er 99 prosent Side 30 Din grønne framtid Miljøvidundre Side 26

2 Innhold 1:12 Leder Arne Storrønningen Ansvarlig Redaktør Lettford yelig Fri for laktose/melk Den originale Rice Dream smaken Norges ledende risdrikk Ettersmak Sørafrikansk vin er i ferd med å erobre det internasjonale vinmarkedet og også et lite hjørne av det norske markedet. I Norge markedsfører Vinmonopolet 213 vintyper fra den den desidert viktigste handelsaktøren på det afrikanske kontinentet. Til sammen havnet 1,5 millioner liter sørafrikansk vin i norske glass i Men produksjon av sørafrikansk vin har sin mørke bakside som vinturistene sjelden får innblikk i, og som bare unntaksvis omtales av vin- og reiselivsjournalistene som rapporterer fra landet eller omtaler den sørafrikanske vinen. Framtiden i våre henders etikk- og næringslivs-researcher Sigurd Jorde har nylig besøkt Western Cape-regionen hvor vingårdene er lokalisert. I denne utgaven av Folkevett kan du lese om hans møte med de sørafrikanske gårdsarbeidere og om arbeidsforholdene i landbrukssektoren. Bare tre prosent av drueplukkerne er fagorganisert. Minstelønnen er på knappe 1000 norske kroner per måned, noe som er for lite til å sikre arbeiderne og familiene en normal økonomisk trygg hverdag. Mange arbeidere bor på gården og er i stor grad prisgitt eierens luner, rutiner og regler. Arbeidsforholdene bærer fortsatt preg av en patriarkalsk fortid. Et annet utbredt problem er bruk av plantevernmidler og mangel på verneutstyr. Rice Dream et alternativ til melk. Rice Dream-serien består av smakfulle risdrikker frie for laktose, melk og soya. Drikkene er 100 % vegetabilske, lettfordøyelige og fås i smakene; naturell, sjokolade, vanilje og hasselnøtt/mandel. Rice Dream Calcium egner seg spesielt godt sammen med f.eks. cornflakes og i smoothies. Prøv vaniljerisdrikk i vafler - det blir garantert suksess! Du kan også trylle frem de letteste og mest smakfulle retter med den risbaserte matfløten Rice Dream Cuisine 100 % økologisk og med svært lavt fettinnhold. Gå inn på for flere oppskrifter. Rice Dream finner du i dagligvare- og helsekostbutikker med bredt vareutvalg Tema: Bitre tårer og edle dråper s Profilen 26 Din grønne framtid 30 Opprøret mot grådigheten 34 I mild rus Faste spalter 04 Kommentar 06 Verden rundt 22 Din grønne hverdag 24 Westergaards grønne kjøkken 34 Nytt fra Framtiden i våre hender 38 Ytring innenfra Mange arbeidere bor på gården og er i stor grad prisgitt eierens luner, rutiner og regler. Ifølge Andries Troit, forsker ved PLAAS, Institute for Poverty, Land and Agrian Studies, er det ikke de grove menneskerettighetsbruddene som er hovedproblemet i den sørafrikanske vinindustrien. Kjernen i de sosiale misforholdene er knyttet til en bredere økonomisk utnyttelse av arbeiderne mener han. Det sterke fokuset på lovbrudd og menneskerettighetsbrudd som for eksempel Human Right Watch står for, kan til og med ta fokuset bort fra den grove urettferdigheten som generelt finnes i det sørafrikanske landbruket. En stor del av uretten finner sted paradoksalt nok innenfor lovverket, mener han. Men det finnes også lyspunkter. Et eksempel er Thandi Wines, et vinmerke hvor arbeiderne er deleiere av de tre gårdene hvor druene dyrkes. Over 200 familier er medeiere i Thandi, og de har vesentlig bedre leve- og lønnsvilkår enn det som er vanlig i bransjen. Den nasjonale merkeordningen, Wieta (Wine Industri Ethical Trade Association) øker i utbredelse. Wieta stiller krav til lønnsnivå, arbeidsforhold og fagorganisering til produsenter som ønsker å bruke merket. Hva kan norske forbrukere gjøre? Ifølge fagforeningslederne som er intervjuet, er boikott ingen løsning. Det vil ramme fattige arbeiderfamilier og bidra til enda større sosial nød. Til sist i reportasjen i denne utgaven av Folkevett finner du en liste med 10 vinmerker som er anbefalt av lederen for de organiserte gårdsarbeiderne. Samtlige finnes i vareutvalget til det norske Vinmonopolet. FOLKEVETT nr

3 Kommentar Av Marit Kristine Vea Rådgiver i Framtiden i våre hender Først med en reisetid under tre timer blir toget blir et reelt alternativ til flyet for flere enn idealistene. (Foto: ALSTOM Transport / F. Christophorides) Lyntog for et århundre Lyntog er ikke først og fremst et klimatiltak. Å bygge lyntog er å bygge landet. Høyhastighetsutredningen la nylig fram sine rapporter for politikere og allmennhet. Nå skal konklusjonene tygges og fordøyes inntil regjeringen legger fram ny nasjonal transportplan våren Først da får vi svar på om det blir lyntog i Norge. I miljøkretser har utredningen skapt diskusjon. Er lyntog egentlig et godt klimatiltak? Rapportene viser en nedbetalingstid på minimum 35 år av den såkalte klimagjelda byggingen medfører. Det betyr at det under gitte forutsetninger, vil ta 35 år før den positive klimaeffekten fra driften av togene utligner den negative effekten fra utbyggingen. Merk ordene; under gitte forutsetninger. Det som drar ut nedbetalingstiden for lyntog i Norge er mange tunneler og et begrenset marked. Tunneler er energikrevende å bygge. Kilometer på kilometer av stein må sprenges vekk, før massen flyttes, og tunnelene armeres med stål og betong. Det har fått enkelte til å spørre om det ikke er bedre å ruste opp de linjene vi allerede har. Det er det ikke. De gamle linjene er nedslitte etter over hundre års bruk, og konstant utsatt for ras, flom og ødelagte strømsystem. Aller viktigst, de har ikke en sjanse i konkurransen om passasjerene. Først med en reisetid under tre timer blir toget blir et reelt alternativ til flyet for flere enn idealistene. Politisk vilje til å tenke langsiktig avgjør om vi får se lyntog på norske skinner, mener rådgiver Marit Kristine Vea i Framtiden i våre hender. Ved å velge bedre tilpassede traséer med en lavere tunellandel, og bedre tunnelteknologi, tror jeg dessuten vi vil klare å kutte noen av utslippene fra byggefasen. Utredningsarbeidet har pågått i knappe to år. Da kan vi ikke forvente optimale løsninger. Framtiden i våre hender har sammen med Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Natur og ungdom gått ut og invitert norsk tunnelkompetanse til å være med på en konstruktiv diskusjon de neste månedene, for å finne mer klimavennlige måter å bygge tunneler på enn det Høyhastighetsutredningen har lagt til grunn. Da gjenstår den andre, og minst like viktige faktoren som avgjør klimanytten til tog: Markedet. Jeg låner ordene til Johan Pettersen, som står bak klimaberegningene i høyhastighetsutredningen: Markedet for lyntog er politisk bestemt. Dette poenget kan ikke gjentas for ofte. Helt enkelt betyr det at det er politikerne som bestemmer hvilken gevinst vi skal få ut av et lyntogprosjekt. Jo flere som tar toget, jo mer klimavennlig blir det. Politikerne må bygge lyntog istedenfor nye motorveier og rullebaner. De kan ikke gjøre begge deler, og forvente en god klimaeffekt. Avgiftene på flyreiser må heves, og det må legges til rette for at varetransportører velger jernbanen. Kapasiteten på godsterminalene må økes, og de som benytter tog fremfor lastebil må belønnes. Mest mulig av trafikken med fly, bil og lastebil, må overføres til banen for at lyntoget skal ta ut sitt fulle potensial. Høyhastighetsutredningen tar ikke høyde for politisk styring av reisemarkedet i sine forutsetninger. Den legger opp til at vi skal fortsette satsingen på både motorveier og flyplasser, og bygge lyntog i tillegg. Det er grunn til å anta at regnestykkene vil ha sett bedre ut, både for klimaet og for samfunnsøkonomien, dersom hele markedspotensialet ble regnet med. Lyntog er ikke først og fremst et klimatiltak. Å bygge lyntog er å bygge landet. Det handler om å skape noe som varer godt inn i neste århundre. Noe som våre barnebarn og oldebarn kan ha glede og nytte av. Lyntog er et tiltalende reisealternativ, selv for de som mener klimaendringer ikke finnes, og miljøet burde seile sin egen sjø. Det handler om fart (2 ½ time mellom Oslo og Bergen) komfort, pålitelighet og ikke minst sikkerhet. Japan har hatt lyntog lyntogene. siden 1964 uten en eneste ulykke med tap av menneskeliv. Det har det heller ikke vært på de franske I tillegg er lyntog distriktspolitikk, og en problemløser for de store byene der høye boligpriser, trengsel og helseskadelig forurensing forringer livskvaliteten til innbyggerne. Lyntog er saken miljøvernere, næringslivsaktører og mannen i gata kan forenes om. Alle har noe å vinne. Politikere fra samtlige partier burde kaste seg etter rollen som talsperson for saken. Ungdomspartiene (alle unntatt FrP s ungdom) gikk nylig ut med krav om at første trasé skal påbegynnes i De ser at dette er en vinnersak. Alt for mange diskusjoner om lyntog ender likevel i noe som minner om en frontkollisjon med den stengte døra til Finansdepartementet. «Lyntog er for dyrt» og «lyntog vil føre til uakseptabelt press i den norske økonomien», murres det fra finansministerens gemakker, og dermed er saken lukket. Den siste tiden har vi sett gledelige spor av at finansdepartementets standardsvar er under press. NHO la nylig fram sine anbefalinger til neste nasjonal transportplan. Arbeidsgiverorganisasjonen slår fast at den norske økonomi tåler infrastrukturprosjekter langt bedre enn det departementet har gitt uttrykk for. Ved å åpne for statlige lån, økt brukerbetaling, statlige eide aksjeselskaper eller offentlig-privat samarbeid, er det heller ikke umulig å få pengene på bordet. Jeg er ikke alltid enig med NHO, men denne gangen er organisasjonen et verdifullt tilskudd i debatten. Om deres motiver er grønne kan sikkert diskuteres, men de utviser i det minste en vilje til å tenke langsiktig. Nå gjenstår det bare for politikerne å gjøre det samme. fakta Høyhastighetsutredningens konklusjoner: Det er fullt mulig å bygge høyhastighetsbaner i Norge. Det er stort passasjergrunnlag. Utbyggingskostnadene er betydelige, og varierer med tunnelandel. Bedriftsøkonomien er positiv, når man trekker fra investeringskostnadene. Høyhastighetsbaner fører til reduserte utslipp av CO 2 etter at banene er satt i drift. Samfunnsøkonomen er negativ for alle strekningene 4 FOLKEVETT nr FOLKEVETT nr

4 Verden rundt Tema Høyhastighetstog i Norge Tema Høyhastighetstog i Norge Flasker av planter En biosentrisk Sir David Frederick Attenborough til avisen The Daily Telegraph, hvor han gjorde et poeng av at det motsatte ikke ville være sant. Traner får flyhjelp I Canada selger Pepsico brusen 7up i flasker laget bare av plantebasert plastikk. Siden 2009 har Coke levert over 10 milliarder flasker der opptil 30 prosent av den oljebaserte plastikken er erstattet med plantebaserte alternativer. Coke har som mål å erstatte all oljebasert plastikk i sine flasker innen FOLKEVETT nr Norge og 13 land i EU har gitt sin støtte til å bevare blant annet fjellgorillaen og regnskogen i kongobassenget. Kniver om det raskeste toget (Foto: Operation Migration) Apple har offentliggjort hvilke fabrikker som produserer for dem. Selskapet har fått kritikk i flere rapporter som blant annet har avdekket miljøfarlige utslipp, barnearbeid og svært dårlige arbeidsforhold ved fabrikkene som lager iphone, ipad og Macintosh datamaskiner. Selskapet har gjennomført 229 inspeksjoner i leverandørkjeden sin og hevder de skal rydde opp i produksjonen. (Foto: Caroline Bennett / RAN) foto : reuters Apple letter på sløret Kinesiske arbeidere som produserer komponenter til spillkonsollen X-box ved en av fabrikkene til elektronikkgiganten Foxconn truet nylig med å begå masseselvmord etter en lønnskonflikt, ifølge Pressfire. no. Det norske oljefondet er en av eierne av det Taiwanske selskapet Foxconn som foruten Microsoft, produserer for Sony, Nintendo, Apple, Dell, Amazon og HP ved sine fabrikker i Kina. Urfolket Cofán Dureno er blant dem som har kjempet i 17 for at Chevron skal gjøre opp for miljøsyndene sine i Amazonas. Chevron tapte ankesak Biltrafikk og salting tar livet av norske innsjøer. Veisalting truer innsjøer Dommedagsklokka viser fem minutter på midnatt. Truet med masseselvmord foto : lillian jonassen Franske Alstom og det kinesiske CSR Corp Ltd kjemper om å få det raskeste lyntoget i drift. Kineserne har laget et sverdformet testtog som når hastigheter på 500 kilometer i timen med en trekkraft på hele KW. Alstom har fått sitt supertog AGV på skinner i Italia. Toget er bygget for en drifthastighet på 360 km/t, men vil holde 300 km/t på italienske skinner med en trekkraft på KW. Miljøvernere i USA bruker utkledde mikrofly for å lære unge traner klekket i fangenskap å migrere. Store bunnområder i norske innsjøer er helt døde på grunn av biltrafikk og salting, ifølge Norsk institutt for vannforskning (Niva). En undersøkelse av 63 innsjøer i Sør-Norge viste at en fjerdedel av dem var sterkt eller meget sterkt forurenset av tungmetaller som kobber og nikkel. 44 prosent av innsjøene har tungt og oksygenfritt bunnvann. Studenter protesterer mot det Taiwanske selskapet Foxconn som i flere år vært i søkelyset for dårlige arbeidsforhold. Oljegiganten Chevron ble dømt for alvorlig miljøkriminalitet nord i ecuadoriansk Amazonas i fjor. Nå har en ecuadoriansk ankedomstol oppretthold dommen på vegne av urfolk og fattige bønder som har kjempet i 17 år for å få stilt selskapet til ansvar for miljøkatastrofen. Erstattningsoppgjøret på i overkant av 100 milliarder kroner ble også opprettholdt. En føderal dommer i New York har også nylig avvist Chevrons forsøk på å hindre rettslig pålegg om utbetaling av oppgjøret. (Foto: Jonathan Hutson / Enough project) Franske Alstom skal levere 25 togsett med sitt superraske tog AGV til Italia. Bestanden var på randen av utryddelse etter store tap av leveområder og jakt. I en massiv redningsaksjon med blant annet bruk av klekkerier har bestanden styrket seg noe. Problemet er at traner i fangenskap ikke har lært å migrere. Miljøvernerne i USA og Canada bruker derfor mikrofly som viser de unge kranene veien. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen ) Dommedagsklokka står i dag på fem minutter til midnatt. Klokka er en symbolsk urskive som viser en analogi på at menneskerasen lever i en tid som er «minutter på midnatt», hvor midnatt representerer «katastrofal ødeleggelse». En gruppe amerikanske atomforskere ved Universitetet i Chicago vurderer trusselen ut fra faren for konflikt med atomvåpen, klimaet, og utvikling innenfor nano- og bioteknologi. (Foto: Alstom) Norge har sammen med 13 andre land støttet en erklæring om økt støtte til å bevare regnskogen i Sentral-Afrika. Regnskogen i Kongobassenget er verdens nest største og har et unikt mangfold av arter. En rekke urfolk som avhenger av regnskogen lever også i området. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener erklæringen fra Klimatoppmøtet om bevaring av Afrikas regnskog er et eksempel på bredt samarbeid mellom Nord og Sør i kampen mot klimaendringene. Høsten 1941 var det bare 15 trompettraner som migrerte fra leveområdene i Canada for å overvintre i Texas. (Foto: SACOM) Det nasjonale energidepartementet i Kina har økt målet for solenergiproduksjon med 50 prosent. Målet er å nå en kapasitet på 15 gigawatt med solenergi innen I tillegg har Kina et mål om å nå en kapasitet på 100 gigawatt med vindkraft. Landets energiproduksjon basert på vind, sol, biomasse, geotermisk- og atomenergi vil i 2015 tilsvare rundt 480 millioner tonn med kull, ifølge Reuters. Dommedagsklokka ett minutt fram (Foto: Wikimedia) Kina satser mer på sol Norsk regnskogstøtte i Afrika (Foto: Lukas Vermeer / Flickr) foto : lillian jonassen (Foto: XQF2010 /Panoramio) foto : reuters (Foto: Pepsico) Høy oljepris får drikkevaregiganter til å satse på miljøvennlige flasker laget av planter. Kina har mål om å produsere 50 prosent mer solenergi enn tidligere meldt. (foto:bbc) Om vi [mennesker] forsvant over natten, ville det trolig vært til det beste for verden. Høye oljepriser har bidratt til å få drikkegigantene Pepsico og Coca cola til å satse på miljøvennlige flasker av plantebaserte materialer. Demonstranter krever at Apple slutter å bruke konfliktmetaller fra Kongo i produktene sine. FOLKEVETT nr

5 Profilen Silje Lundberg Frekk, freidig og fryktet Silje Lundberg ble med i Natur og Ungdom(NU) for å få storesøster til å slutte å mase. Nå er hun miljøorganisasjonens nye leder etter å ha blitt enstemmig valgt på landsmøte. Av Kristina Valheim Stiauren (tekst)og Lillian Andersen (foto) Vi trenger handling nå. Og en hær av ungdommer som krever endring. Siden sitt første seminar i 2001 har hun vært oppslukt i miljøbevegelsen. Den 23 år gamle aktivisten har vært opptatt av rettferdighet og solidaritet så lenge hun kan huske. Selv tror hun en engasjementet kommer fra speideren og en politisk engasjert familie hvor det har blitt diskutert høyt og lavt. Både storesøster og storebror har vært aktive i Natur og Ungdom. Jeg visste ikke så mye om NU og miljøpolitikk før jeg ble med på et seminar om olje i Barentshavet i Da møtte jeg mange bra folk og skjønte litt mer av det politiske bak. Jeg ble inspirert, og så ballet det på seg med aksjoner, møter og sommerleirer! Det ble etterhvert bare en naturlig plass for meg å være, forteller Lundberg. Natur og Ungdom har siden 1967 tatt opp kampen mot de store forurenserne for å ta vare på naturmangfoldet og begrense de menneskeskapte klimaendringene. Det beste med Natur og ungdom er folka og tanken med at solidaritet og miljøvern går sammen. Å kjempe for naturen for naturen sin skyld, og ikke for vår bruksverdi. Som fengselsfugl og skuespiller Silje Lundberg er villig til å gå langt i kampen for det hun tror på og har blant annet utfordret sitt skuespillertalent og blitt arrestert tre ganger. Én gang under Sanderstølenkonferansen og to ganger i forbindelse med utvidelsen av E6 fra Gardermoen til Hamar. Den ene gangen fordi jeg sperret av en anleggsvei og den andre fordi jeg satt lenket fast på en gravemaskin. Jeg endte opp på glattcelle i 4 timer begge dagene og fikk bøter. Den tredje gangen var under Sanderstølenkonferansen; en stor, lukket konferanse hvor norske politikere og oljelobbyen møtes bak lukkede dører uten at det sivile samfunnet får være til stede. Vi var mange fra NU som sperret av veien til konferansen, noe som endte med glattcelle i 20 timer. Jeg er villig til å gå ganske langt! Når man brenner for noe og har prøvd alle andre virkemidler synes jeg at det er verdt å bruke sivil ulydighet, hevder Lundberg. Gjennom årene hun har hatt NU som heltidshobby har hun vært med på mye rart. Gateteater i Harstad må være det rareste. En gang var jeg en måke som ble kastet «olje» på, som resulterte i at jeg lidde en lang og smertefull død. En kreativ måte å vise at vi var imot oljeboring i Nord, smiler Silje Lundberg. Forandring er mulig Aktivisten er fast bestemt på at vi må handle nå, og er oppgitt over politikerne. De gjør ikke jobben sin. Vi har politikere som ikke tør å ta avgjørelser som kan være upopulære i dag, men som gjør at de i fremtiden vil bli respektert og sett opp til. Jeg er sikker på at de som går foran vil bli sett på som de store politikerne i vår tid. Det holder ikke med ord, det må handling til! Vi har mistet så mange år på at politikere snakker tomprat og krangler seg i mellom. Det fører til at vi utrydder natur i et vanvittig tempo samtidig som vi er på vei mot en oppvarming av jorda til 4 grader. Det vil selvfølgelig få store konsekvenser. Vi trenger handling nå. Og en hær av ungdommer som krever endring. NU-lederen holder motet oppe ved å tenke positivt og er Navn: Silje Lundberg Alder: 23 Sivilstand: singel Bosted: Oslo Kommer fra: Harstad Aktuell: ny leder i Natur og Ungdom, med lang fartstid fra organisasjonen Har vært ansatt i: Natur og ungdom, Zero, Bellona, Fivas, Bonde- og småbrukarlaget. k 8 FOLKEVETT nr FOLKEVETT nr

6 Profilen Silje Lundberg overbevist om at alt er mulig. Uansett hvor vanskelig det ser til å måtte være er forandring mulig. Også er jeg opptatt av å se på hver dag som en fest. Man skal ha det gøy mens man jobber. Det er kanskje spesielt viktig når man jobber med miljøpolitikk hvor det går så sakte. Det er viktig å ha delmål og feire seiere underveis slik at man holder energien oppe, sier Lundberg og fortsetter ved å fortelle om hvordan andre medlemmer av Natur og ungdom inspirerer henne i hverdagen. Frekke, freidige og fryktet Mange er nok enige i at norsk miljødebatt og politikk hadde vært fattigere uten Natur og Ungdom. I kampen mot gasskraftverk og oljeboring har NU ofte vært spissen av opposisjonen. Hadde det ikke vært for oss tror jeg aldri man ville ha vunnet kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja for eksempel. Styrken til Natur og ungdom er at vi har vaktbikkje-rollen og kan være frekk, freidig og utfordrende slik bare ungdom kan! Samtidig har vi en enorm politisk tyngde, mener nordlendingen. Natur og ungdom blir av mange sett på som en stadig mer seriøs aktør i debatten, samtidig som de har mange aktivister ute i gatene. Jeg tror de som ikke liker at NU har så mye makt er litt bitre over at en liten organisasjon på omkring 7000 medlemmer kan skape så mye kvalm for dem. Jeg husker da Olav fjell, tidligere konsernsjef i Statoil, sa Vi har vaktbikkje-rollen og kan være frekk, freidig og utfordrende slik bare ungdom kan. at han fryktet Natur og ungdom sin innflytelse i oljedebatten. Aftenposten skrev en liten kommentar hvor det stod «I veien står en organisasjon som blokker Norges mektigste næring». Det er jo sant! Og tenk; da hadde vi bare 5000 medlemmer, gliser Lundberg. Klima ned på bakken NU-lederen savner opposisjon og at folk ser det som trengs. Hun er også opptatt av at man må jobbe tverrpolitisk. I dag handler debatten mye om å gjøre minst mulig til en så liten penge som mulig, og ikke om de tiltakene som klimaendringene faktisk krever. Det er viktig å huske at det angår vanvittig mange mennesker, ikke minst mennesker i fattige land som står svakere stilt og blir rammet hardt av våre utslipp. Miljøpolitikk hører ikke hjemme verken på høyre eller venstresida, mener Lundberg. Personlig er hun veldig opptatt av å ta klimasaken ned på bakken og snakke med folk. Spesielt klimaproblemet blir ofte så stort og svært at man ikke vil ta det innover seg. Man kan jo lese mye om det, men det er ikke så lett å skjønne hva man selv kan gjøre med det. NU trengs for drive folkeopplysning og ta de politiske diskusjonene ned på bakkenivå. Vi må «oversette» diskusjonene og dra frem de som gjør det bra for miljøet og de som ikke gjør det, sier Lundberg. Ønskeliste for klima NU-lederen er klar til kamp mot Norges største forurensere og er spent på klimameldingen som regjeringen skal levere i løpet av våren. Om det hadde vært opp til henne ville hun blant annet ha økt målsetningen om å kutte 20% klimagassutslipp til 40% i Norge innen I tillegg ville jeg ha sørget for et bredt og godt kollektivtilbud i alle landets byer og innskrenket plassen til bilen i de store byene. Og kanskje det aller viktigste; jeg ville ha tatt kontroll over den største forurenseren i Norge, nemlig oljeindustrien som har fått lov til å løpe løpsk. At utslippene fra oljeindustrien har økt nesten 80% siden 1990 er helt sjukt! Det er åpenbart at vi ikke kommer til å nå klimamålene våre hvis vi ikke gjør noe med de som forurenser aller mest, sier Silje Lundberg og legger engasjert til Vi er nødt til å sette i gang tiltak selv om det koster mye. Overordnet ville jeg ha sørget for at det skulle lønne seg å være miljøvennlig, men koste å forurense, forteller Lundberg. At man skal samarbeide og hjelpe til i utlandet tar hun som en selvfølge, for denne jenta brenner for solidaritet og samarbeid. NTech Passiv. Aktiv miljøtenking. NorDan NTech 0,7 Passiv er markedets best isolerte vindu. Det gir lavere energiforbruk og et jevnere, sunnere inneklima. Samtidig vil bygget oppnå bedre energimerking. Vil du gjøre noe aktivt for miljøet velg Passiv. Det lønner seg både på kort og lang sikt. * U-verdi angir et vindus evne til å isolere, og måles i W/m 2 K. NorDan NTech Lavenergi med 2-lags glass har U-verdi på 1,2 og 3-lags glass en U-verdi på 1,0. NorDan NTech Passiv med 3-lags glass har markedets laveste U-verdi på 0,7. 10 FOLKEVETT nr

7 bitre dråper Du hører sjelden plantasjearbeidernes historie om hvordan Sør-Afrikas vin blir til. En flaske rødvin fra feil vingård bærer en duft undertrykking og smak av salte tårer. Lucinda le Roux jobber på en vingård som er fairtrade-sertifisert. Hun er en av de heldige gårdsarbeiderne i Sør-Afrika som tjener mer enn 1000 kroner måneden og ikke klager over boforholdene. FOLKEVETT nr k

8 tema Vin fra Sør-Afrika I Sør-Afrika Sigurd Jorde (tekst og foto) Arbeiderne på vingårdene i Sør-Afrika forsøker å få lønn for strevet Vin fra Sør-Afrika får rosende omtaler og høye terningkast i norske avisers vinspalter. Besøker du Cape Town er vinsmaking på de mange vakre vingårdene i regionen nærmest obligatorisk. Sørafrikansk vin har erobret en liten, men stødig posisjon i det norske markedet. På Vinmonopolet selges det i dag Det du ikke finner i vinspaltenes blomstrende anmeldelser over nyeste årgang vin, er en beskrivelse av arbeidsforhold eller levekår for de som lager vinen du drikker. Besøker du vingårdene selv, er det ingen som viser deg den andre enden av vinåkeren hvor du finner arbeiderboligene. Lukten og smaken av hardt arbeid, dårlig lønn og farlige plantevernmidler får ikke prege sanseinntrykkene når du inntar din Cabernet Sauvignon eller Chardonnay En lørdag i desember møter vi den lokale fagforeningen utenfor porten til en vingård som leverer druer til Robertson Winery. Vinkooperativet i Robertson, som ligger omtrent to timer inn i landet fra Cape Town, har åtte viner i salg på Vinmonopolet. Vi, Karel Swaart fra fagforeningen Cssawu og jeg, får ikke slippe innen for porten til vingården for å besøke arbeiderne. Møtet med fagforeningen må foregå på veiskulderen av motorveien. Bak oss drønner lastebilene forbi i 100 kilometer i timen. Arbeiderne ved farmen ble motivert til å organisere seg etter en episode hvor farmeieren, sønnen hans og formannen anholdt og banket opp en 14-åring som var i familie med en av arbeiderne. De tre nekter for overfallet, men er siktet i den lokale retten hvor saken fortsatt går to år etter. Episoden og rettssaken har skapt mye oppmerksomhet om situasjonen på vingårdene. Saken har også forverret forholdet mellom farmeieren og arbeiderne hans, som nå har organisert seg og begynt å stille krav. Ifølge Alfried Pietersen hadde arbeiderne tidligere mer enn minimumslønna på 1375 rand i måneden, litt over tusen norske kroner. Men nå nekter eierne å heve lønnen i takt med inflasjonen, som er på rundt 12 prosent på landsbygda. De vil holde lønningene på stedet hvil til de er på nivå med minimumslønna som stiger langsomt år for år. Arbeiderne forteller at de ikke får ta imot besøk hjemme, fordi farmeieren bestemmer hvem som slipper inn på gården. En arbeider forteller at hun er ulykkelig og at hun ikke lenger takler presset på farmen, et sted hvor alle hennes barn er født. Eierne tvinger arbeiderne til å jobbe raskere og raskere og uten at man kan ta seg pause. Frieddy Boysen sitter i ledelsen i fagforeningsklubben, og har forsøkt å forhandle fram arbeidskontrakter, uten hell. Ett brev hvor de ba om et møte om arbeidsforholdene ble revet i stykker og havnet i søpla. Selv har han blitt fratatt arbeid ute på vinmarkene og satt til å vaske toalettene. Den som kanskje føler seg verst behandlet er Regina Esua som jobber som hushjelp for familien. Hun jobber lange arbeidsdager, hver eneste dag, også lørdag og søndag. Ferie får hun bare når familien er på ferie. Hun får ikke lov til å sitte og spise sine måltider, men må stå. De behandler meg som en hund, sier Regina Esua. Mitt land, min gård Sør-Afrika er stolt av vingårdene sine, som alle ligger i Western Cape regionen, hvor Cape Town er den største byen. Vin og frukt har blitt en viktig eksportsektor med tusenvis av sysselsatte. Vingårdene er også et viktig stoppested for noen av de 7-8 millioner turistene som besøker landet. Vinindustrien vil gjerne selv vise fram de gode eksemplene, de mange vingårdene som har snudd ryggen til den rasistiske arven fra kolonitid og apartheid. Flere vingårder har nå fått svarte eiere noe som var utenkelig og forbudt for bare noen tiår siden. En del gårder har også fått orden på lønninger og sosiale forhold for arbeiderne. Men fagforeningene mener det fremdeles er flere dårlige enn gode vingårder, med tanke på forholdene for arbeiderne. Du kan telle de gode vingårdene på to hender, sier Patricia Dyata, leder for fagforeningen Sikhula Sonke som organiserer kvinner på vingårdene i Western Cape. Dårlige arbeidsforhold er svært vanlig på vingårdene, og henger sammen med en patriarkalsk relasjon mellom arbeiderne og eierne. De eldste vingårdene i Sør- Afrika strekker seg 300 år tilbake i tid. Vinproduksjonen har ofte gått i arv i generasjoner, og noen eiere har arvet en holdning om at «Det er mitt land, min eiendom og arbeiderne skal 01. Arbeiderne på en vingård i byen Robertson forteller at forholdet til eierne blir stadig dårligere. Eieren nekter oss å slippe inn på gården for å se arbeidernes boliger, så vi må intervjue arbeiderne i veikanten. egjøre som jeg sier». For Patricia Dyata er det ikke godt nok at vinprodusentene bare oppfyller arbeidslovene og betaler minstelønn. Minimumslønna er på skarve 1000 kroner i måneden, og det er svært lite igjen etter at arbeideren trekkes for husleie, elektrisitet og mat. Dette gir ikke arbeiderne mulighet til å leve et verdig liv under sikre boforhold, sier Dyata. Små og svake fagforeninger Bare tre prosent av farmarbeiderne i Western Cape er fagorganisert. En god del av farmarbeiderne bor fortsatt på vingården som eies og drives av en farmeier og hans (sjelden hennes) familie. Gårdene ligger spredt utover landsbygda, k 14 FOLKEVETT nr FOLKEVETT nr

9 tema Vin fra Sør-Afrika 03. Lucinda le Roux er gårdsarbeider, men kunne gjerne tenke seg å bli sjef en dag. Som arbeider og medeier på en av Sør-Afrikas sju fairtrade-vingårder har hun helt andre muligheter enn andre gårdsarbeidere. Thandi dyrket med kjærlighet Thandi som betyr «dyrket med kjærlighet» var det første vinmerket i verden som fikk Fairtrade-status. Tre av Thandis viner finnes på vinmonopolet, den billigste går for 100 kroner. Thandi er ikke bare Fairtrade, men også delvis eid av arbeiderne som jobber på gården. 233 familier eier til sammen 55 prosent av de tre Thandigårdene. ofte flere mil fra butikk, skole eller sykehus. Arbeiderne er avhengige av arbeidsgiveren for å kjøpe mat, få ungene på skolen eller besøke legen. Fagforeningene utfordrer båndet mellom eier og arbeider, dermed gjør mange gårdseiere det vanskelig for fagforeningene å organisere arbeiderne. En annen utfordring er at et stort antall gårdsarbeidere nå bor i brakkebyer utenfor landsbyene i regionen. Arbeidsformidlere skaffer dem gårdsarbeid, ofte bare for en sesong av gangen. En arbeidsstokk som skifter etter årstidene, fra gård til gård og uten faste kontrakter, er sårbar og nesten umulig å organisere. 02. Fortsatt bor mange av gårdsarbeiderne på gården hvor de jobber. Dårlige boforhold er et vanlig problem på mange av vingårdene. 03. Det er et stort lønnsgap mellom arbeiderne som plukker druene og eierne som eksporterer vinen til Norge. 04. Arbeidsforholdene ble dramatisk verre i november da nye eiere tok over gården hvor disse arbeiderne bor og jobber. Dårlige arbeidsforhold er svært vanlig på vingårdene, og henger sammen med en patriarkalsk relasjon mellom arbeiderne og eierne. Fagforeningsleder Patricia Dyata Formidabel innsats Su Birch er merkbart oppgitt over fagforeningenes anklager mot vinindustrien. Hun er leder av Wines of South Africa, et byrå som jobber med å promotere sørafrikansk vin på det internasjonale markedet. Vi har flest fairtrade-prosjekter i verden. Jeg mener vinindustrien aktivt arbeider med problemene og utfordringene rundt arbeidsforhold, sier Birch. Ifølge Birch sliter sørafrikansk vinindustri med lav lønnsomhet. Historien er en faktor. Vinen har først kommet på det internasjonale markedet etter apartheids fall, og har nå fått en dårlig nisje i verdensmarkedet. Sørafrikanske eksportører må selge billig vin, selv om Sør-Afrika ikke er et billig land å produsere vin i, har eksportørene erfart. Kastes ut porten Den skjeve fordelingen av jordeierskap er et dypt sår i Sør-Afrika. Selv om det finnes stjerneeksempler på vingårder som har fått svarte eiere, er de fleste vin- og fruktfarmene fortsatt eid av det hvite og rike mindretallet. Den historiske urettferdigheten fører fortsatt til uenighet og bitterhet rundt landarbeidernes rett til bolig. Historisk sett har farmarbeiderne bodd i egne boligkvarterer på gården, gjerne et stykke unna og ute av syne for farmeieren. Det har blitt nærmest umulig å få noen til å flytte fra gården din hvis de bor i et av husene på gården, sier Su Birch. Hvis de har blitt alkoholikere, eller tyver eller kjeltringer og du har gode grunner til å sparke dem, så kan du gi dem sparken men ikke fjerne dem fra gården. Representanten for vinindustrien reagerer på lovverket, som sier at hvis arbeiderne har bodd på gården i ti år, så har de rett til å bli boende resten av livet. Eieren kan da ikke gi boligen til nye og produktive arbeidere. Sier man opp noen som har bodd på gården i under ti år, kan du ikke fjerne dem med mindre de har tilgang på alternativ bolig. Myndighetene bygger ingen alternative boliger. Denne problemstillingen gjør Patricia Dyata i Sikhula Sonke forbannet: Vi er stolte av Thandi. Og vi kan ikke klage på lønna, sier Lucinda le Roux, en av arbeiderne på gården. Hennes mor og besteforeldre har eierandeler i gården. Arbeiderne får godt over minstelønn. De skulle gjerne tjent mer, men da må de også selge mer. Lucinda le Roux sitter selv i styret for Thandi som representant for eierne. Vingården som ligger i Elgin, en knapp time utenfor Cape Town, har romslige og gode hus for arbeiderne og egen barnehage for barna. Transport til og fra arbeidet er gratis, og husleia lav. Fairtrade-sertifiseringen gjør at de ikke kan bruke de farligste sprøytemidlene. Lucinda le Roux har ingen problemer med å drømme seg til en bedre jobb. Kanskje jeg kan bli formann på en vingård, sier Lucinda le Roux, noe Thandis nåværende formannen Vernon Henn, ler godt av. Som både eier og arbeider, kan le Roux koste på seg en spøkefull tone som ikke er vanlig på vingårdene i Sør-Afrika. Men så baner også Thandi veien for andre vingårder, og Sør- Afrika har nå flere Fairtrade-sertifiserte viner enn noen andre land. k 16 FOLKEVETT nr FOLKEVETT nr

10 tema Vin fra Sør-Afrika tema Vin fra Sør-Afrika Etisk merking på Vinmonopolet Fairtrade: Fairtrade er en internasjonal merkeordning som skal sikre at produktene er laget under etisk forsvarlige forhold. Det finnes seks fairtrade-viner fra Sør-Afrika på Vinmonopolet. 07. Wieta: Wine Industry Ethical Trade Association er en sørafrikansk merkeordning hvor både produsentene og fagforeningene sitter i styret. Stiller krav om etiske arbeidsforhold på vingårdene. 38 av vinmerkene som selges på Vinmonopolet er Wieta-godkjent. En liste over Wietas medlemmer finner du på: Denne jorda ble stjålet fra oss i utgangspunktet. Det er vi som er den opprinnelige befolkningen i dette landet, men vi blir behandlet som inntrengere i vårt eget land. Det er en skam at farmerne kaster ut folk fra land som egentlig ikke er deres. For noen tiår siden, under apartheid, subsidierte myndighetene vingårdene med penger slik at de kunne bygge boliger til gårdsarbeiderne. Arbeiderne som nå kastes ut blir kommunens problem, selv om kommunen har betalt for boligene deres. Disse boligene ble subsidiert med våre penger, fra offentlige penger, fra mine foreldres skattepenger, sier Patricia Dyata. Ifølge Dyata er det heller ikke spesielt vanskelig å kaste arbeiderne på porten. Bare noen dager tidligere ble en av Sikhula Sonkes organisatorer ringt opp en fredag kveld av arbeidere som ble kastet ut fra en vingård med eget turist-spa. Arbeiderne 06. Michael har blitt skjelt ut av sjefen, lønna har sunket og arbeidsdagen har blitt 3 timer lenger, etter at gården han bor og jobber på fikk nye eiere. 07. Arbeideren på denne traktoren har nettopp sprøytet plantevernmidler på åkrene uten å bruke beskyttelsesutstyr. En av hans kolleger måtte en uke på sykehus etter å ha blitt forgiftet av plantevernmidler noen uker tidligere. 08. Patricia Dyata, leder for fagforeningen Sikhula Sonke, er forbannet på vegne av tusenvis av underbetalte arbeidere. Hun gir likevel tommelen opp for ti sørafrikanske viner du kan kjøpe på Vinmonopolet (se faktaboks). 09. Flere av Sør-Afrikas mest kjente vingårder ligger som et lappeteppe i området rundt Stellenbosch, en knapp time fra Cape Town og kysten. 10. Thandi er en rettferdig og fairtrademerket sør-afrikansk vin. Det er ikke tvil om at det foregår overgrep mot arbeiderne. Leder Su Birch i Wines of South Africa sto nå utenfor porten med et lass knuste møbler. Farmeierne sørget for å fjerne tusenvis av arbeiderfamilier fra gårdene, før loven som skulle sikre deres rett til å bo på gården ble vedtatt. Mange familier hadde bodd der i generasjoner. Staten har ikke klart å bygge nye og alternative boliger, og arbeidere har endt opp i slumbyer utenfor småbyene i regionen. Tolv timers arbeidsdag Selv Su Birch som representerer vinprodusentene innrømmer villig at det finnes problemer i sektoren. Det er ikke tvil om at det foregår overgrep mot arbeiderne. Jeg har absolutt ingen tvil om at det finnes problemgårder, innrømmer Birch. Karel Swart i den lille fagforeningen Csaawu er ivrige etter å vise fram en problemgård, hvor arbeiderne noen uker tidligere ba om hjelp til å danne fagforening. Dette er en liten gård som dyrker druer de selger til andre vinprodusenter. Gården ble tatt over av nye eiere et par måneder tidligere, og fra 2012 skal de etter planen levere druer til en vingård som finnes på Vinmonopolet i Norge. Med nye eiere ble forholdene ble dramatisk verre, forteller Michael og Elizabeth som begge bor (Vi ønsker ikke å oppgi etternavn eller gården, for ikke å gjøre situasjonen vanskeligere.) Michael kommer hjem fra druemarkene i solnedgangen klokka sju om kvelden. Han har jobbet 42 år på gården, men er nå så fortvilet og sint at han ønsker å si opp. Den siste lønningen han fikk var på 200 rand, eller rundt 150 kroner for et ukesverk. Det er langt under minstelønn som han fikk under den forrige eieren. Arbeidstida har økt til 12 timer dagen, i tillegg kommer en times gange til og fra jobb, ettersom den nye eieren ikke vil kjøre arbeiderne til vinmarkene. Pausene i løpet av arbeidsdagen har blitt færre, og han må jobbe ute selv når det regner. Han har også opplevd å bli truet og skjelt ut av formannen med skjellsord vi bare delvis får oversatt. Et par uker tidligere kom en av naboene til Elizabeth og ba henne ringe etter ambulanse. En av arbeiderne var blitt alvorlig syk og hostet blod, etter å ha spredt plantevernmidler uten beskyttelsesutstyr. Det er ikke et uvanlig problem på vingårdene. Ambulansen kom ikke lengre enn til gårdsporten et par kilometer fra arbeiderboligene. Porten var låst for natta, og da de ba formannen om å åpne porten endte han med å ringe et vaktselskap. Den skadde arbeideren tilbrakte en uke på sykehus før han kom hjem. På begge de to gårdene vi har besøkt, har arbeidernes fagorganisering blitt møtt med fiendtlighet fra eierne. Som regel er eieren den sterke part, og det er ikke uvanlig at arbeiderne mister goder de har hatt når de organiserer seg. De får minimumslønn, men mister transport, elektrisitet og subsidiert mat, som ofte har vært hevd og ikke kontraktsfestet. «Nå kan du gå til fagforeningen din og be om transport» får mange gårdsarbeidere vite etter at de har organisert seg, ifølge Karel Swart i Csaawu. Sosial urettferdighet Vingårdene ligger som et grønt lappeteppe i vindistriktene ved Stellenbosch, Paarl, Worcester, Durbanville og dalstrøkene som strekker seg innover det afrikanske innlandet. Ingen felles dom kan felles over arbeidsrelasjoner eller sosiale forhold på vingårdene i Sør-Afrika. Det varierer fra gård til gård, hvor noen har rykket opp røttene fra den trøblete fortiden, andre ikke. En rekke rapporter og utredninger har tatt opp arbeidsforhold og sosiale utfordringer for landbruksarbeidere i Sør- Afrika. Den siste i rekken, Ripe with abuse fra Human Rights Watch, avdekket i fjor en rekke menneskerettighetsbrudd på vin- og fruktgårder i Western Cape. Rapporten maler et dystert bilde av landbrukssektoren, ved å vise fram eksempler på dårlig lønn, manglende bruk av beskyttelsesutstyr og gårdsarbeidere som lever i frykt for å miste jobb og bolig. Men rapporten inneholder ikke god og oppdatert statistikk som kan avsløre den reelle tilstanden i landbrukssektoren. Vinindustrien mener derfor rapporten er partisk og uvitenskapelig. Fagforeningene mener den viser fram en reell og dyster skyggeside av vingårdene. Begge har trolig rett. Kjernen i den sosiale urettferdigheten for farmarbeiderne i Western Cape er relatert til en bredere økonomisk utbytting, sier forskeren Andries du Toit ved PLAAS Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies. Han forsøker å gi en mer overordnet beskrivelse, der vinprodusentene og fagforeningene ser hver sin side av et landbruk i endring. Du Toit mener en vektlegging av lovbrudd eller menneskerettighetsbrudd slik Human Rights Watch har gjort, tar oppmerksomheten vekk fra den grove sosiale urettferdigheten som finnes i landbrukssektoren: Jeg tror de fleste gårdene holder seg innen for lovverket og k 18 FOLKEVETT nr FOLKEVETT nr

11 tema Vin fra Sør-Afrika Utviklingsfondet trenger flere støttespillere Vil du bli en av dem? Du kan vise ditt miljøengasjement og solidaritet gjennom Utviklingsfondets miljøvennlige selvhjelpsprosjekter for dem det er flest av i verden fattige bønder i Sør Gjennom avtalegiro og et lite beløp hver måned, gir du arbeidet vårt stabilitet og forutsigbarhet Disse druene på Eikendal vingård vil gå inn i 2012-årgangen du kan finne på Vinmonopolet neste år. Avtalegiro-ordning er en miljøvennlig og enkel måte å støtte på Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å gi Sammen gjør vi en forskjell! overholder kjernen av menneskerettigheter. Men gårdene driver grov utbytting, så folk blir utbyttet lovlig, sier du Toit. Trolig er situasjonen den at et flertall av vingårdene overholder lovene og betaler minimumslønn. Men minimumslønnen er svært lav og egentlig ikke nok til å leve av. Mange av arbeiderne har blitt kastet ut av gårdene; enten før myndighetene ga arbeiderne lovfestet rett til å bli på gården, eller etterpå men med rettens godkjennelse. Mange av arbeiderne er sesongarbeidere, og har bare jobb noen måneder i året og til svært dårlig lønn. Fagforeningene opplever at de må holde igjen lønnskravene når eksporten går dårlig men de får ingenting ekstra når det går bra. Dette er et urettferdig system. Og det er denne arbeidskraften som skaper verdiene i landbruket, sier Andries du Toit. Ønsker ikke boikott To ting er både produsentene og fagforeningene enige om. Ingen av partene ønsker en boikott av sørafrikansk vin, heller tvert i mot. De ønsker begge at Sør- Afrika får solgt mer vin. Det gir fagforeningene kontante argumenter for høyere lønn. Partene er også enige om å promotere de to merkeordningene Fairtrade og Wieta. Fairtrade er en internasjonalt anerkjent merkeordning, mens Wieta (Wine Industry Ethical Trade Association) er en sørafrikansk organisasjon hvor både Patricia Dyata og Su Birch sitter i styret. Begge initiativ stiller krav til lønn, arbeidsforhold, organisering av fagforeninger og sosiale tiltak for arbeiderne. Den lokale varianten Wieta har størst oppslutning i Sør- Afrika. Wieta ønsker å forplikte gårdene til en dialog og prosess slik at de på sikt skaper reell endring og ikke bare overholder minstestandardene. Vinindustrien ønsker å promotere Fairtrade og Wieta, sier Su Birch i Wines of South Africa. Med både eiere og arbeidere i styret, kan Wietas upartiske revisjon av vingårdene kan dermed bidra til å heve standarden og ryktet til Sør-Afrikas vin. Vi promoterer også Wieta, sier Patricia Dyata i Sikhula Sonke. Men hun ønsker å holde et kritisk blikk på organisasjonen, for hennes medlemmer som jobber på Wieta-akrediterte vingårder kan fortelle om flere problemer også der. Du kan drikke sørafrikansk vin med god samvittighet, men sørg for at det er vin du vet hvor kommer fra, som Fairtrade eller Wieta, avslutter Patricia Dyata. Fakta De ti mest etiske vinene fra Sør-Afrika En liste viner satt sammen av fagforeningen Sikhula Sonke med de ti mest etiske vinene fra Sør-Afrika. Alle er å finne i Vinmonopolets katalog. 1. Laroche L Avenir 2. Simonsig 3. Eikendal 4. Ernie Els 5. Thandi 6. Tokara 7. Overgauw 8. Kanonkop 9. Vriesenhof 10. Hartenberg Gå inn på Opprett avtalegiro på med din Bank-ID eller Last ned skjema, fyll ut og send til: Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo eller Kontakt oss på post@utviklingsfondet.no, eller ring oss på Pengene går til - økt matproduksjon og bærekraftig jordbruksutvikling - ny kunnskap og nye inntektsmuligheter - organisering og samfunnsutvikling på landbygda Utviklingsfondet arbeider også politisk for å endre rammevilkår som angår de fattiges hverdag og framtid Det nytter! 20 FOLKEVETT nr Utviklingsfondet ble stiftet av medlemmer i Framtiden i våre hender i 1978, og ideen bak var en annerledes måte å tenke utvikling på. Utvikling nedenfra.

12 Din grønne hverdag Sidene er laget i samarbeid med Grønn hverdag Skriv under opprop mot palmeolje Regnskogfondet og Grønn hverdag har startet underskriftskampanjen «Ikke spis regnskogen» der de krever at norske matprodusenter ikke bruker palmeolje som ødelegger regnskogen i produktene sine. Krev å få mat uten palmeolje du også. Krev at matvareprodusentene tilbyr miljøvennlige og sunne alternativer. Du kan skrive under på oppropet her: Orangutangen er truet med utryddelse blant annet på grunn av at skogen den avhenger av hogges ned for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer i Indonesia. Foto: Istockphoto Store regnskogområder må gi plass for palmeoljeplantasjer i Indonesia. Maten vår raserer regnskogen Palmeoljen som tilsettes mye av maten vår truer Indonesias og Malaysias unike biomangfold, fører til økte klimagassutslipp og tar livsgrunnlaget for millioner av mennesker som lever av skogene. Kvadratkilometer etter kvadratkilometer regnskog brennes og hogges for å gjøre plass til palmeoljeplantasjene. (Foto: Daniel Beltrá / Greenpeace) Denne maten ødelegger regnskogen Den miljøødeleggende og usunne palmeoljen brukes mange norske matvarer. Kjeks, sjokoladepålegg, nudler, margarin, salt snacks og taco er blant verstingene og inneholder svært ofte palmeolje. I tillegg finnes den i matvarer som buljong, sjokolade, bakervarer, frokostblandinger, frossenmat, turmat og sauser. I Norge er Mills den største importøren av palmeolje og bruker hele 7000 tonn i året. Mills nekter å oppgi hvor de får palmeoljen sin fra. Nestlé nekter å oppgi hvor mye palmeolje det er i sin barnegrøt og sjokolade. General Mills nekter å oppgi informasjon om palmeolje i produktene Old El Paso Dipmix og Old El Paso Tortillas. Her er noen verstingprodukter som inneholder mellom 10 og 50 prosent palmeolje: Handlekurven din kan inneholde en miljøbombe av kraftigste sort om du ikke er oppmerksom. Norske matprodusenter som Mills, Kims, Maarud, Stabburet og Tine tilsetter miljøødeleggende palmeolje i mye av maten mange av oss spiser hver dag. I tillegg inneholder palmeoljen mettet fett som kan føre til hjerteproblemer og høyt kolesterolnivå. Å unngå matvarer med palmeolje i handlekurven er bra for både planeten og helsen din. Truet biomangfold Indonesias rike regnskog er hjemmet til mellom 10 og 15 prosent av alle kjente arter av planter, pattedyr og fugler på jorda. Sumatratigeren og orangutangen er kritisk truet blant annet på grunn av avskogingen knyttet til palmeoljeproduksjon. De avhenger direkte av store regnskogområder for å overleve. Klimabombe Tap av regnskog som erstattes av plantasjer fører til store klimautslipp. Palmeoljeplantasjene etableres også i Indonesias store landområder med torvmyr. Torvmyrene holder på rundt 35 milliarder tonn med karbon og store mengder metan. Torvmyrene må dreneres før de skal plantes med palmer, noe som medfører enorme utslipp av klimagasser. Indonesia har verdens tredje største utslipp av klimagasser. Bare USA og Kina skader klimaet mer. Krise for befolkningen Millioner av indonesiere avhenger av en levende regnskog som gir dem mat, inntekt og tak over hodet. Regnskogene på Borneo er også hjemmer til urfolket Penan. De har livnært seg av skogen på tradisjonelt vis i flere tusen år. Presset på leveområdene deres øker ettersom det globale forbruket av palmeolje vokser. Det siste tiåret er forbruket av verdens billigste vegetabilske olje mer enn fordoblet. Coop Delikatessemargarin (Coop) First Price Margarin (Unil) Rema 1000 Sjokoduo Air (Rema 1000) Melange (Mills) Soft Flora Steke og Bake (Mills) ICA Frityrolje (ICA) Coop Micro popcorn butter og salt (Coop) KiMs Mikropopcorn (Kims) Maarud Tortillas (Maarud) Nugatti Air, Max, Krønsjy og Crisp (Stabburet) Santa Maria Tacoskjell (Santa Maria) Freia Cookies (Kraft foods) Mr. Lee nudler (Rieber & Søn) OLW Cheez Doodles (Kims) NÅ Paibunn (Tine) Café Bakeriet Sjokoladeterapi (Sætre) Se full oversikt over gode og dårlige matvarer på nettsiden til Grønn hverdag: Kilde: Undersøkelse av 500 matvarer utført av Regnskogfondet og Grønn hverdag. Svært mange ferdigvarer i matbutikkene inneholder palmeolje. Foto: Istockphoto 22 FOLKEVETT nr FOLKEVETT nr

Bitre dråper. Sør-AfrikA: side 12. Silje Lundberg klar til kamp. Systemopprøret vi er 99 prosent. Din grønne framtid Miljøvidundre

Bitre dråper. Sør-AfrikA: side 12. Silje Lundberg klar til kamp. Systemopprøret vi er 99 prosent. Din grønne framtid Miljøvidundre Folkevett Magasin for Miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) 34. ÅRGANG NR 1 2012 KR 35,- Sør-AfrikA: Bitre dråper side 12 Silje Lundberg klar til kamp side

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Hverdagsliv og ventesorg; hvordan leve livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv

Hverdagsliv og ventesorg; hvordan leve livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv Hverdagsliv og ventesorg; hvordan leve livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv Nettverkstreff for sosionomer i Barnehabiliteringen mars 16 Anne Grasaasen Master i familieterapi og systemisk praksis, mai

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester.

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Dyra på gården En skoleklasse var på besøk på en bondegård og ble vist rundt i fjøset. Når en kalv blir født, forklarte bonden, så

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter!

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! Moldova tur 2015 Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! På min store dag 30. desember fikk jeg mye hyggelig besøk og pengegaver. Gavene ble tatt med til Moldova og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 42 dag 1 1. Line og Heidi er to søstre. I fjor var Line 1 cm lavere enn gjennomsnittet av de to, mens i år er hun 1 cm høyere enn gjennomsnittet. Til sammen har

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

11. august sendte Fedre for klimakutt og

11. august sendte Fedre for klimakutt og Kunnskapstesten viser at de fleste politikerne vet at klimaendringene vil bli svært negative for Norges befolkning. Allikevel er det de færreste av dem som våger å snakke om klima i valgkampen trolig fordi

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer