NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter"

Transkript

1 NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1

2 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje. På nettsidene til skolen kan man lese seg opp og ned om diverse linjer, men det er kanskje ikke så lett å danne seg et ordentlig inntrykk av hvordan masterprogrammene egentlig er. I tillegg kan det være vanskelig å vite hva slags arbeid en kan forvente seg etter endt utdannelse. Av den grunn har NNU intervjuet nåværende og ferdigutdannede elever fra diverse av CBS sine masterlinjer. Vi stilte spørsmål vedrørende trivsel, fagkode, utfordringer og hva man har fått av jobber. Vi intervjuet elever som har gått på Cand. merc. linjene (MSc in Economics and Business Administration / Kandidatutdannelsen i Erhvervsøkonomi ). Disse er de mest frekventerte masterlinjene på CBS og tilsvarer en norsk master i siviløkonomi. Masterkatalogen er delt opp i fire deler: Økonomi, finansiering og regnskap Global business Markedsføring Organisasjon og Innovasjon Vi dekker omtrent samtlige linjer på Cand. merc. Håper katalogen er til hjelp! Med vennlig hilsen NNU styret 2

3 Økonomi, finansiering og regnskap Finansiering og Regnskap Navn: Jens Petter Wilhelmsen Avgangsår: 2012 Stilling: Management Consulting i Arkwright Hvorfor valgte du FIR? Jeg valgte FIR grunnet kombinasjonen av finans og regnskap. Jeg foretrakk regnskapsdelen framfor økonometridelen du får på AEF som var alternativet. Utover det er det kun kvantitative fag som passet meg bra! Jeg er veldig fornøyd med valget. Det er den mest anerkjente masteren i Danmark, og det er derfor lettere å få deltidsjobb ved siden av studiene hvor arbeidsoppgavene er direkte knyttet opp til det du lærer på FIR. Det er ekstremt mye å gjøre første semester, men læringskurven er tilsvarende høy. Foreleserne er også veldig gode med tung erfaring fra næringslivet. Hva slags fag fokuseres det på ved FIR? Er det en slags rød tråd? Fokuset ligger på Corporate Finance og Regnskapsanalyse. Det er en rød tråd hele veien der du først leser ren finans og regnskap, som går hånd i hånd, før du spisser deg og lærer om blant annet finansielle instrumenter, obligasjoner og økonomistyring. Skatt og Jura er de to fagene de fleste klager over, men det er fornuftige ting å kunne, også i Norge da regelverket er relativt likt. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FIR? Det er mye å gjøre første året, spesielt første semester. Det er ekstra hardt hvis du i tillegg jobber ved siden av skolen. Du skal helst kunne finansiering og regnskapsdelen du hadde på bachelor for at det skal gå greit i starten. Man begynner rett på når studiet starter og det forventes at du kan bachelor teorien. Dette gjelder både FIR og AEF, og du må forvente å tilbringe mye tid på lesesalen første semester:) Nå arbeider jeg med Management Consulting i Arkwright som holder til i Oslo. Arbeidsoppgavene de første par årene går på analysearbeid, for eksempel bygging av finansielle modeller, innhenting av data / research og utarbeidelse av klientpresentasjoner i PP. Jeg startet med å jobbe i finans ved siden av studiene og gjennom sommerjobber, men jeg fant ut at jeg ønsket en bredere og mer variert start enn ren finansiell analytiker. Samtidig passer konsulentyrket meg godt da det er en kontinuerlig skolering der du utdannes til å bli en prosjektleder etter 2-3 år. FIR er jo en analytisk linje, så må du bare finne ut av om du vil jobbe med ren finans eller som konsulent. Fordelen med Arkwright er at de har en finansiell vinkling som gjør at alt det jeg lærte på FIR benyttes i det daglige arbeidet på lik linje med en finansiell analytiker. 3

4 I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FIR? De jeg gikk sammen med har bla. startet som konsulent, analytiker (fond / aksje / corporate / Private Equity) eller som revisor. Det er normalt å starte i en kvantitativ jobb der finans og regnskapsforståelse er essensielt da hovedsakelig rettet mot finansiell analytiker. Men på grunn av at kombinasjonen finansiering og regnskap er veldig attraktiv, kan man stort sett fylle hvilke som helst jobb innen økonomi avhengig av egne preferanser. Applied Economics and Finance Navn: Anne Christine Solhaug Avgangsår: 2012 Stilling: Management Trainee i Visma Hvorfor valgte du AEF? Jeg valgte AEF fordi jeg ønsket å videreutvikle kunnskapen min innen finans og økonomi, og fordi jeg ønsket å bli utfordret under studietiden. AEF er definitivt et hardt studium, men er også veldig spennende for alle som er glade i business og søker en generell business / economics profil. Jeg er veldig fornøyd med å sitte igjen med en master innen AEF. Jeg føler det har åpnet mange dører for meg, og linjen er såpass bred at man står igjen med mange muligheter etter at studiene er over. Dette har vært viktig for meg fordi jeg var usikker på hvilken retning jeg ønsket å gå videre. Samtidig er det en anerkjent mastergrad med rykte for å være både krevende og god. Man sitter igjen med kompetanse som er høyt ettertraktet i arbeidslivet! Hva slags fag fokuseres det på ved AEF? Er det en slags rød tråd? Gjennom en master i AEF tilføres du mye breddekompetanse. Masteren er slett ikke så finanstung som jeg hadde forventet, men holder en meget praktisk tilnærming til finans. Jeg ble også til en viss grad overrasket over innslagene av softere fag, som for eksempel Corporate Governance og The Firm in a Global Environment. Dette er likevel fag som er høyt ettertraktet i arbeidslivet, og jeg føler derfor at AEFprogrammet ga meg en fin balanse mellom tunge økonomiske og finansielle fag, og de mer praktiske businessfagene. AEF er nok også den linjen som i høyest grad kan sammenlignes med en master i siviløkonomi i Norge, og tilnærmingen er tilsvarende businessrelatert. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte AEF? Jeg har ikke hatt så mange finansfag tidligere, så for min del lå utfordringene uten tvil mest på den type fag. Det er likevel en overkommelig arbeidsbyrde, og miljøet på AEF er generelt meget ambisiøst, hvilket gjør at man blir dratt med av medstudenter og dermed studerer mer flittig enn hva man kanskje ellers hadde gjort. For min del var det også en utfordring å tilpasse seg det danske skolesystemet da jeg har min bachelor 4

5 fra Norge. Man kommer likevel fort inn i systemet, og mye av det man faktisk lærer er jo nettopp å bli kastet litt ut i ting. Det er høyt tempo og mange dyktige studenter, men etter min mening underbygger det bare det positive inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha fullført en master i AEF. I dag arbeider jeg som Management Trainee i Visma konsernet. Det er et ettårig ledelsesutviklingsprogram der man får bryne seg på problemstillinger innen alle av konsernets forretningsområder. AEF masteren ga meg mersmak på ledelse og forretningsutvikling, og traineestillingen virket derfor midt i blinken for meg når jeg skulle søke jobb. Som Management Trainee er det viktig med en viss grad av faglig bredde, og det har definitivt mastergraden tilført meg. Masteren har også gjort at jeg har blitt mer uredd og åpen for utfordringer, og det tror jeg var utslagsgivende når jeg ble valgt som kandidat til stillingen. Det var nok også positivt at AEF tilsvarer en siviløkonomigrad hjemme, samt at AEF har rykte på seg for å være en god og krevende linje. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført AEF? Jeg vil si at AEF i grove trekke er todelt; den ene delen sikter seg inn mot Investment Banking og den andre mot Consulting og Business. Ingen regel uten unntak (jeg er tross alt selv et godt eksempel på dette); fra mitt kull finner man alt fra strateger til hardbarka økonomer. Når jeg ser tilbake på den retningen de fleste søkte seg inn mot var det likevel i all hovedsak en av de to overnevnte. Overvekten av mine norske venner fra AEF har endt opp innen consulting, enten i en av de fire store eller innen mer rendyrket strategi og Management Consulting. Det har vært veldig positivt å oppleve at man er såpass ettertraktet i arbeidslivet når man har fullført en master i AEF, og det er ingen av mine medstudenter som jeg vet om som ikke har klart å skaffe seg arbeid etter utdannelsen mange også lang tid før de var ferdige. 5

6 Financial Strategic Management Navn: Line Lund Avgangsår: 2012 Stilling: Management Trainee i Meltwater Hvorfor valgte du FSM? Jeg ønsket å ta en master innen finans kombinert med et annet fagområde. Dette ledet meg til FSM hvor fagkombinasjonene er delt 50/50 mellom finansrelaterte fag og strategiske fag. Jeg likte godt den tilnærmingen FSM har til strategisk finansiell analyse, hvor man både ser på tall og bedriftens strategi. Altså, du fordyper deg i en virksomhets strategi og finans, og deretter den optimale kombinasjonen av disse. Jeg er veldig fornøyd med valget av master. Det var hardt, men samtidig veldig bra. FSM er en linje som er basert på læring gjennom virkelighetsnære cases, både i undervisningen og som eksamensform. Det er også viktig å trekke fram at studerende ved FSM får noen av CBSs aller beste professorer innen sitt fagfelt til undervisningen. (Claus Parum; Corporate Finance og Søren Hvidskjær; Financial Markets and Instruments). Dette engasjerer og motiverer. Hva slags fag fokuseres det på ved FSM? Er det en slags rød tråd? Det fokuseres på Corporate Finance og strategiske fag, som Strategic Management og Corporate Strategy. Disse fagene legger grunnlaget for videre undervisning og danner også den røde tråden igjennom mastergraden. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FSM? Ett døgns-cases er spesielt krevende og noe annerledes enn hva de andre finanslinjene på CBS har som eksamensform. Ett døgn-cases gir deg god øvelse i hvordan det kan bli i arbeidslivet iht. krav som stilles og korte deadlines. Jeg jobber som Management Trainee i et selskap innen software bransjen. Mitt valg av masterlinje har ikke nødvendigvis påvirket jobben jeg har, men min kombinasjonsbakgrunn gjør at jeg kan bidra innen flere fagområder. Dette gjorde meg attraktiv hos min arbeidsgiver. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FSM? FSM åpner for veldig mange muligheter på jobbmarkedet. Har du en mastergrad fra FSM kan du jobbe innen mange forskjellige bransjer og fagfelt. Arbeid som man typisk kan få etter FSM er Management Consultant, revisjon, finansmegler, IT, Corporate Finance og diverse innen industri. FSM gir deg også gode muligheter hvis man ønsker å delta i et traineeprogram hos flere av de store arbeidsgiverne både i Norge og internasjonalt. Mulighetene er mange. 6

7 Financial Strategic Management Navn: Magnus Bakke Avgangsår: 2011 Stilling: Revisjon BDO Hvorfor valgte du FSM? Bakgrunnen var nok linjens faglige profil, en kombinasjon av strategi og finans som appellerte særlig til meg. Jeg er veldig fornøyd. Den faglige profilen var interessant og spennende med et overkommelig nivå på de faglige utfordringene. Men først og fremst mener jeg spesialiseringen ikke er så viktig. Høyskole for meg er først og fremst modning. Jeg bruker å si at høyskole er 70% modning, 20% evnen til å være kritisk og 10% faglig. Det er oppsummert det jeg sitter igjen med etter endt utdanning. Hva slags fag fokuseres det på ved FSM? Er det en slags rød tråd? Den røde tråden er absolutt finansielle fag. Men det fokuseres også en del på strategiske fag på FSM. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FSM? Pensumet var stort og utfordrende i enkelte fag. Ellers var det ingen særskilte utfordringer under studiet. Jeg arbeider med revisjon i BDO AS. Jeg vil nok si at den faglige profilen gjorde meg mer attraktiv til å få jobben i BDO AS. Men med en slik utdanning er man veldig fleksibel med tanke på hvilke jobber man kan få. En siviløkonom har vært og vil alltid være poteten i arbeidslivet. Hvis man trekker paralleller mellom den faglige biten fra FSM og mitt dagligdagse yrke, er det en del finansielle problemstillinger man kommer borti. Jeg jobber med ulike finansielle problemstillinger i dag, da spesielt forskjellige former for verdsettelse av eiendeler. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FSM? Revisjon og rådgivning er nok de to heiteste profesjonene for avgangsstudentene. I tillegg er det enkelte som velger ulike former for controller-stillinger i industrien. 7

8 Global Business International Business Navn: Tatjana Halle Roppen Avgangsår: 2013 Stilling: Consulting i CapGemini fra høsten 2013 Hvorfor valgte du IB? Jeg valgte IB fordi jeg hadde et ønske om å være i klasse med mange flinke studenter fra flere land. Jeg ville være forberedt på en internasjonal karriere - samt å ha fag som gir meg verktøy innen både strategiske og kvantitative fag. Fra eldre studenter hadde jeg hørt at IB fokuserte på realitet fremfor kun teoriperspektivet, noe som var viktig for meg som kom fra HA almen en veldig teoretisk bachelor. Jeg er veldig fornøyd med valget av masterlinje for meg var dette helt riktig. Jeg føler IB har forberedt meg godt til jobben jeg har fremfor meg, og jeg har fått verktøy jeg kan bruke i den kommende jobben og videre. Vi har hatt et veldig godt klassemiljø med mye initiativ og sosialt, noe jeg tror fort skjer i en klasse med mange internasjonale elever som søker sammen. Hva slags fag fokuseres det på ved IB? Er det en slags rød tråd? Første semester på IB har fokus på kvantitative fag som finans, statistikk og analyse, mens det andre semesteret utvikler de strategiske ferdighetene dine. Så å si alle fag er sett i et internasjonalt perspektiv og legger vekt på å forstå sammenhenger på hvordan land agerer i forhold til hverandre. Tredje semester er kun valgfag, og det er veldig vanlig på IB-linjen å reise på utveksling. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte IB? Det jeg så på som den største utfordringen på IB var å utføre en god strategisk analyse basert på et veldig stort pensum og antall artikler som database. En slik situasjon krever gode studievaner, evnen til å fokusere og ikke minst å prioritere. Det dype strategiske analysenivået, for min del som kom fra HA almen, hevet innsatsen fra bachelor til masternivå. Jeg har for det meste hatt it-økonomiske rettede Internships så langt i karrieren, og har fått fast jobb som konsulent innen Business Information Management fra sommeren av. Jeg var allerede i denne retningen før jeg valgte masterlinje, og føler ikke at IB har påvirket valget mitt av fast jobb i den forstand. Når det er sagt, IB har ikke begrenset meg i valgmulighetene heller men derimot holdt så å si alle dører åpne i forhold til bransjevalg, samt forberedt meg på en internasjonal karriere som jeg ønsker å oppsøke videre. 8

9 I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført IB? Jeg kan se for meg at IB er en av linjene med størst diversitet i valget av fast jobb etter studiene. Medstudenter har fått jobb / oppsøker jobb innen alt fra Investment Banking, shipping, revisjon og konsulentbransjen til politiske rettede jobber på nasjonalt og / eller internasjonalt nivå. Flere har fått jobb i utlandet - fra New York til New Zealand, Moskva og Seoul i Sør-Korea. Mange reiser hjem til hjemlandet sitt etter studiet, men en del søker også helt nye land og byer. Selv om karriereinteressene hos oss varierer fra student til student, så har vi alle til felles at vi på et punkt ønsker å jobbe internasjonalt. Supply Chain Management Navn: Hanna Rytter Hasle Avgangsår: 2012 Stilling: Supply Chain Analyst hos Moods of Norway Hvorfor valgte du SCM? Jeg ville ikke studere regnskap eller finans, men ønsket fortsatt å jobbe med tall - bare i en mer praktisk rettet form. I tillegg ville jeg ha litt strategi, og en utdannelse hvor man fokuserte på helheten. Det var også avgjørende at linjen var engelskspråklig. Jeg er veldig fornøyd med valget mitt. Klassen min var relativt liten og jeg hadde fremføring nesten hver uke, noe som gjorde det veldig praktisk. Det er en lærestil som passer meg godt, så det bidro sitt til å øke interessen min for fagene. Det var litt mindre matematisk enn det jeg hadde forventet, men vi ga dem tilbakemelding på det - forhåpentligvis har de forbedret det nå. Hva slags fag fokuseres det på ved SCM? Er det en slags rød tråd? Supply Chain Management handler om kommunikasjon, samarbeid og effektivitet i hele verdikjeden, både imellom og innad i bedrifter. En viktig faktor er at man alltid vurderer hvordan en handling i ett ledd påvirker resten av kjeden for at det totale resultatet skal bli best mulig. Fagene omhandler alt fra teorien rundt SCM til hvordan man planlegger den på tvers av landegrenser - noe matematisk og noe mykt. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte SCM? Det var mye fremføringer, noe som var utfordrende i starten. Det var også veldig mye gruppearbeid som krever sitt, men det er definitivt positivt i lengden! Jeg jobber som Supply Chain Analyst hos Moods of Norway. Min stilling er ganske bred, og jeg følger hele prosessen fra et plagg er ferdig designet til det ligger ute i butikk. Dette innebærer å kommunisere med design, selgere og egne butikker for å kunne forecaste hvor mye vi kommer til å selge av hvert plagg i hvilke størrelser, 9

10 bestille dem fra leverandør, ha kontroll på frakten til Norge, og til slutt styre hva som går ut til hvilke butikker på hvilke tidspunkt. Når produktene er kommet i butikk, er det så en konstant overvåkning av egne butikker for å passe på at de riktige klærne er i rett butikk på rett tidspunkt, planlegge og gjennomføre salg, samtidig som planlegging av den nye kolleksjonen går i gang. I tillegg kommer alt det andre som å implementere nytt ERP system og andre teknologiske forbedringer, samt lage masse rapporter! Jeg hadde aldri fått jobben jeg har uten utdannelsen min, og særlig det at jeg valgte elitemodulen på tredje semester var avgjørende. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført SCM? Alle nordmennene i klassen fikk jobb før vi var ferdige på studiet. Blant medstudentene har det blitt jobber som forecaster i Ringnes, konsulent i Ernst & Young og jobber innen strategisk innkjøp og Supply Chain i oljebransjen. Typiske jobber er nok innkjøp, konsulent og prosjektledelse. International Marketing and Management Navn: Tina Sand Remøy Avgangsår: 2013 Stilling: Revisor i Deloitte fra høsten 2013 Hvorfor valgte du IMM? Jeg valgte IMM hovedsakelig fordi jeg likte spesielt godt fagkombinasjonen mellom strategi, business og management i en internasjonal kontekst. I tillegg er det en engelskspråklig linje som tiltrekker mange internasjonale studenter, hvilket jeg ser på som et stort pluss. Man får mange nye spennende bekjentskaper og man får arbeidet på engelsk, noe som er en fordel hvis man vil jobbe internasjonalt i fremtiden. Jeg er svært fornøyd med mitt mastervalg. Jeg føler jeg virkelig har fått en god og praktisk businessforståelse som jeg mener er veldig relevant når man skal begynne å jobbe. Jeg har også arbeidet med flere spennende prosjekter og oppgaver som har utfordret meg på en ny måte. På IMM er det viktig at man virkelig forstår pensum og klarer å dra pensum i nye kontekster og vinklinger for å få de gode karakterene. Denne læringsmetoden var noe jeg verdsatte, da man var nødt til å forstå pensum og knytte det opp i mot næringslivet. Linjen har også et bredt fagspekter. Dette har jeg satt pris på, da jeg ser på meg selv som en generalist, framfor en spesialist. Det eneste som jeg savnet var kanskje flere kvantitative fag, men på den andre siden så er jo det noe man kan velge på valgfagsemesteret. Det som gjør at jeg er spesielt fornøyd med linjen er at jeg føler at den åpner mange dører. Dette har jeg blant annet fått erfare som jobbsøker. En annen positiv side ved IMM er at man kan delta i CEMS programmet, som er en av verdens mest anerkjente dobbeltdegree-programmer. Noe som også kan nevnes er at 10

11 IMM har mange internasjonale studenter og et utrolig godt samhold. Jeg har møtt mange mennesker som jeg aldri ville ha møtt ellers. Hva slags fag fokuseres det på ved IMM? Er det en slags rød tråd? På IMM vil man lære å analysere og forstå innflytelsen av strategiske valg relatert til bedriftsledelse og markedsutvikling i en internasjonal sammenheng. Linjen vil gi deg sterke analytiske egenskaper som kommer godt med i komplekse problemstillinger. Den røde tråden ved linjen er at alle fagene har et internasjonalt fokus med relasjon til strategi og management. Vi har to markedsføringsfag, men det er viktig å presisere at de fagene er relatert til strategi og ikke kommunikasjon. Mye av det vi lærer kan direkte relatere seg til konsulentarbeid, da denne bransjen bruker mange av de samme rammeverktøyene. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte IMM? Noen av de tøffeste utfordringene for meg var kanskje å klare og få overblikket og virkelig klare å lage for eksempel nye modeller, eller klare å dra pensum opp på et nytt nivå. Da det er mye artikkellesing og noen av artiklene kan være ganske tunge å lese, var det utfordrende å finne det som var viktig og lage en rød tråd igjennom hvert fag, og dermed få overblikket som man trengte til eksamen. Jeg hadde et fag der jeg skulle lage et nytt scientific paper, basert på enten ny teoribygging eller å finne en ny vinkling som ikke eksisterte fra før av. Dette var krevende, men til gjengjeld ga det meget god læring. Jeg skal jobbe som revisor i Deloitte. Det som gjorde at jeg fikk jobben i Deloitte tror jeg var at jeg kunne vise at jeg hadde en god businessforståelse og at jeg kanskje hadde noen verktøy og egenskaper som gjorde at jeg skilte meg ut fra de andre som søkte. Revisoryrket går mer mot å være konsulentbasert og det blir derfor mer og mer viktig at en revisor forstår bransjen man jobber i. I interimfasen som revisor som er på et halvt år, er man ute hos kunden og da er det virkelig viktig at man kan forstå de interne prosessene i selskapet og forstå driverne i markedet. Jeg ville lære mer om regnskap og følte at med den masteren jeg har gått, i kombinasjon med regnskapsforståelse, vil gjøre at jeg holder mange dører åpne i fremtiden. Hadde det ikke vært for at jeg ønsket å jobbe som revisor så var det mange Management Trainee og Graduate-programmer som ville passet perfekt i forhold til den masteren jeg har gått. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført IMM? Jeg tror det er et veldig bredt spekter, der studentene ender opp i alt fra PR-bransjen til Graduateprogrammer i store konsern. De fleste søker kanskje Graduate og Traineestillingere, da de passer godt til det brede businessaspektet linjen har. Det at man har mulighet til å delta i CEMS-programmet tror jeg også kan åpne mange dører, da det er et av verdens mest kjente Double Degree-programmer. Det varierer hvilke jobber mine medstudenter har fått. Som eksempel kan man jo nevne at en av de norske studentene ved linjen ble valgt ut blant flere tusen søkere 11

12 som en av fire til Graduate-programmet til Aker Solutions. Dette er en av de mest prestisjetunge og anerkjente programmene i Norge. Andre stillinger som okkuperes av IMM-studenter er: o Marketing Intern, Warner Music Group, o Brand Manager, Johnson & Johnson o Trainee, OMD o Business Development, Adidas AG o Management Trainee, Aker Solutions o Brand Manager, Lóreal o Project Coordinator, Gorm Larsen Nordic o Audit and Advisory, Deloitte o Project Analyst Innovation, Carlsberg Group o International Business Development Manager, Ethan Partners o Strategic Sourcing Analyst, Rockwool Group o Partner, The Bridge o Management Consultant, Telenor o Graduate, Scandinavian Tobacco Group o Intern, PWC Germany o Digital marketing cordinator, Novo Nordisk o Marketing Coordinator, IBM NNU Norsk Næringslivsutvalg 12

13 Markedsføring Økonomisk Markedsføring Navn: Pernille Høyem Haug Avgangsår: 2012 Stilling: Produktsjef i Bonaventura Sales Hvorfor valgte du Økonomisk Markedsføring? Jeg ønsket å ta master i markedsføring, men ønsket å se markedsføring i et litt mer økonomisk perspektiv. Derfor falt valget på denne linjen. Jeg ønsket meg også en bred mastergrad med stort fokus på innsamling og analyse av data. Jeg er veldig fornøyd med valget mitt. Linjen har gitt meg et ekstremt godt grunnlag og jeg bruker daglig mye av det jeg har lært på studiet i jobben som produktsjef. Studiet har spesielt vært med på å gjøre meg langt mer analytisk, hvilket er en enormt viktig egenskap å ha i jobben min i dag. Hva slags fag fokuseres det på ved Økonomisk Markedsføring? Er det en slags rød tråd? Linjen har fag med fokus på kundens behov og adferd. Bruk av kvalitativ og kvantitativ metode til innsamling, og analyse av data, var også en sentral del av studiet. Her lærte vi hvordan vi kunne bruke denne dataen som beslutningsgrunnlag for planlegging og gjennomførelse av strategier og aktiviteter. I dag jobber jeg som produktsjef i Bonaventura Sales, et selskap som distribuerer og markedsfører merkevarer fra en rekke kjente internasjonale og norske leverandører. Her har jeg hovedansvar for en rekke av merkevarene. Mitt valg av masterlinje har helt klart hatt betydning for valg av jobb. Jeg likte veldig godt den brede fagkombinasjonen på studiet mitt, og jeg føler at i jobben som produktsjef drar jeg nytte av denne kombinasjonen. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført Økonomisk Markesføring? Jeg vet at det er flere som jobber som Brand Manager / Produktsjef i dag. Det er også mange som jobber innenfor mediebyråer. Andre vanlige stillinger er å jobbe som markedskonsulent, markedsassistent, Search Planner, etc. 13

14 Strategic Market Creation Navn: Line Nord Anglevik Avgangsår: 2012 Stilling: Markedskonsulent i Tele2 Norge Hvorfor valgte du SMC? Da jeg skulle velge masterlinje hadde jeg vanskelig for å velge om jeg skulle gå en retning innen markedsføring eller innovasjon da det var disse fagene jeg mestret og likte best på bachelor. Utover det kunne jeg tenke meg å lære mer om prosjektledelse. SMC var derfor et naturlig valg for meg fordi linjen blant annet handler om hvordan markedsføring kan spille en viktig rolle for etableringen av nye forretningsmuligheter i en virksomhet. I tillegg er det et fokus på å lære hvordan man kan lede prosjekter innenfor de samme områdene. Jeg er veldig fornøyd med valg av master. Jeg føler jeg har lært mange spennende og nyttige teorier som jeg har bruk for i den stillingen jeg har i dag. SMC er en linje som fokuserer mye på gruppearbeid og real life cases, noe som gjør deg godt rustet til å gå ut i arbeidslivet etter studiene. I tillegg har masterlinjen et relativt bredt fokus, der man som ferdigstuderende er attraktiv for veldig mange forskjellige stillinger. Ved å gå denne retningen, låser man seg ikke til å jobbe i en spesifikk bransje eller avdeling, noe som passet meg bra siden jeg ikke visste helt sikkert hva jeg ville jobbe med da jeg skulle begynne på mastergraden. Hva slags fag fokuseres det på ved SMC? Er det en slags rød tråd? SMC fokuser hovedsakelig på fag innenfor innovasjon, markedsføring og strategi, men man har også fag innen prosjektledelse, kreativitet og nettverksbygging. Strukturen er bygget opp på den måten at første semester introduserer deg til mange grunnleggende teorier og konsepter som skal gi deg et godt fundament for neste semester. Mitt første semester handlet om innovasjon, nettverksbygging og innsamling av data. Det vi lærte i disse fagene, måtte vi bruke i fagene vi hadde andre semester. Andre semester fokuserte på strategi, markedsføring og prosjektledelse. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte SMC? Da jeg startet på SMC, var linjen fortsatt relativt ny. Derfor var en av de største utfordringene at det ofte var uklarhet rundt hva som var forventet av studentene. Dette gjorde det til tider vanskelig å prioritere og strukturere lesingen. I tillegg er det en forholdvis kreativ linje der alle prosjekter er basert på gruppens subjektive tanker og ideer. Det finnes aldri to streker under svaret, og dermed er det også vanskelig å vite om læreren kommer til å like prosjektene eller ikke. Jeg jobber som Markedskonsulent i Tele2 Norge. Vi er kun to personer i markedsavdelingen; markedssjefen og meg. Derfor får jeg betydelig med ansvar og muligheten til å gjøre veldig mye forskjellig innen markedsføring. Jeg gjør alt fra å designe velkomstbrev og fakturaer, til å lage online bannere, Point of Sales materiell og TV reklamer. I tillegg er jeg med på å designe nye landingssider til tele2.no. Jeg får 14

15 også være med på mange strategiske prosesser. Jeg er i daglig kontakt med forskjellige reklame-, media- og produksjonsbyråer for å kunne gjennomføre jobben min, noe som gjør arbeidsdagen enda mer spennende. Dette er en ekstremt bred stilling der jeg har muligheten til å møte nye mennesker og lære nye ting hver eneste dag. Jeg tror definitivt at mitt valg av masterlinje har påvirket jobben jeg har i dag. Tele2 Norge er nemlig på vei inn i en veldig spennende reposisjoneringsfase der jeg får brukt mange av de teoriene jeg lærte på masterstudiet. SMC er en relativt ny linje, og det er ikke mange studiesteder som tilbyr en kombinasjon av markedsføring, innovasjon og strategi. Dette gjør at man blir ekstra attraktiv for virksomheter som er i gang med, eller ønsker å sette i gang prosjekter for å endre / beholde sin posisjon i markedet. Som nyutdannet har jeg ikke en veldig sentral rolle i innovasjonsprosjektet Tele2 er i gang med, men jeg får være med på diskusjoner og jobbe med mennesker som har bred erfaring på området. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført SMC? Med en master i SMC kan man få jobb i mange forskjellige bransjer og stillinger. Masterlinjen er relativt bred, så her kan man jobbe innenfor alt fra markedsføring og innovasjon til strategi, i hvilken som helst virksomhet. Mine medstudenter jobber i stillinger som Brand Managers, Product Managers, Key Account Managers, markedskoordinatorer og konsulenter. Mange har også fått Traineestillinger der fokuset blant annet er på virksomhetsstrategi. 15

16 Organisasjon og innovasjon Strategy, Organisation and Leadership Navn: Ole-Petter Moen Avgangsår: 2011 Stilling: Konsulent i CapGemini Hvorfor valgte du SOL? Jeg valgte SOL fordi jeg følte den linjen ville forberede meg best mulig til den retningen jeg ønsket å gå i arbeidslivet. Med bakgrunn innenfor feltene Strategy, Organization og Leadership kan man praktisk talt jobbe for hvilket som helst firma helt uavhengig av bransje. Dette gjør at man har utrolig mange muligheter etter endt utdanning. Både internasjonalt og på tvers av bransjer. SOL ble i overkant teoretisk for min smak og jeg hadde nok ønsket litt mer praktisk tilnærming til enkelte av fagene. På 3. semester var jeg på utveksling i USA hvor de har en mye mer praktisk tilnærming så kombinasjonen med tre semestre på CBS og et semester i USA passet meg veldig godt. Nå har jeg vært et år i arbeidslivet og er meget positivt overrasket over hvor relevant SOL har vært for meg. Teoriene og metodene som det var vanskelig å plassere der og da gir en helt annen mening og verdi nå som jeg har tilegnet meg praktisk erfaring. Jeg er ikke i tvil om at jeg ville valgt samme linjen igjen! Hva slags fag fokuseres det på ved SOL? Er det en slags rød tråd? Som tittelen sier så er det tre fagområder. Dette begrenser jo hvor dypt man kan gå ned i hver enkelt av dem, men sett over en to års periode så føler jeg det er en god rød tråd igjennom hele studiet hvor man trekker med seg elementer fra tidligere fag hele veien igjennom studiet. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte SOL? SOL er jo en bløt master uten tall, men med MYE lesing før timene. Etter en liten stund finner man fort ut hvordan man bør strukturere lesingen og hvilke artikler man bør fokusere på. Det er en fin blanding av gruppe- og individuelt arbeid på SOL linjen. Jeg jobber som konsulent for Capgemini i en avdeling som heter Business Advisory som ligger under Business Technology. Her startet jeg i rollen som Forretningsanalytiker og Prosessarkitekt. I løpet av mitt første år har jeg hatt gleden av å jobbe på prosjekter for Hurtigruten, Posten, Terra Gruppen (Eika fra 2013) og DNB. Arbeidsoppgavene mine har hovedsakelig vært kartlegging og forbedring av forretningsprosesser, både internt og eksternt, samt nasjonalt og internasjonalt. Dette er jo veldig tett knyttet opp mot strategi og organisasjonsstruktur. 16

17 I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført SOL? Siden SOL er en engelskspråklig linje var det studenter fra hele Europa i klassen. Dette gjør at flere har reist tilbake til Tyskland, Sveits, Italia, Island og Norge for å starte og jobbe. At man kommer fort inn i jobb i sitt eget hjemland eller i andre land enn der man har studert viser jo at det er en meget anerkjent internasjonal masterlinje. De aller fleste er innenfor konsulentbransjen i følge Linkedin. Management of Innovation and Business Development Navn: Christoffer Endresen Avgangsår: 2012 Stilling: Forretningskonsulent for Columbus Hvorfor valgte du MIB? De siste årene har jeg opparbeidet meg en sterk interesse for idé - og produktutvikling fra egne prosjekter, og det falt dermed naturlig for meg å velge en master innenfor dette interesseområdet. Jeg har en bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Handelshøyskolen i Aarhus, hvor jeg var så heldig å ha en utrolig god foreleser i et innovasjonsfag. Han fortalte meg om MIB-linjen på CBS, og etter å ha lest om utdannelsen så syntes jeg det så ut som et veldig spennende alternativ, som senere ble en realitet. CBS er internasjonalt kjent for å være veldig dyktig innenfor innovasjon, noe jeg også fikk inntrykk av gjennom mitt valg av master. Mye av litteraturen vi leste var veldig akademisk tung, men til gjengjeld hadde vi utrolig engasjerte og dyktige professorer som var flinke til å koble teori opp i mot praksis. Vi hadde ofte besøk av personer som jobbet innenfor innovasjon i større internasjonale selskaper som holdt foredrag for oss, der de fikk utdelt emner innenfor vår læreplan som de skulle snakke om. Summen av dette gjorde at man etter hvert klarte å plassere det man lærte inn i et «større bilde,» der man forstod hvor viktig kontinuerlig fornying er for selskaper. Hva slags fag fokuseres det på ved MIB? Er det en slags rød tråd? Det er nok såpass enkelt å svare at innovasjon var en rød tråd igjennom studiet. Likevel så var det en ganske god balanse av økonomiske, strategiske og organisatoriske fag der innovasjon stod sentralt. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte MIB? Først og fremst var det et veldig stort pensum. Til hver forelesning skulle man ha lest en rekke artikler og være godt forberedt. Dette spesielt i de tilfellene hvor man hadde gjesteforelesere som hadde skrevet pensum som man skulle i gjennom. Men selv om det har vært et stort og krevende pensum, mener jeg at det var verdt strevet da MIB er en veldig god og spennende linje som jeg er veldig fornøyd med. 17

18 Jeg jobber som forretningskonsulent i Columbus, et internasjonalt konsulentfirma som driver med rådgivning og implementering av teknologi hos bedrifter. Uavhengig av masterlinje, så jobber jeg med noe jeg alltid har ønsket å jobbe med. Men til forskjell fra hva mange av mine venner som har studert på andre linjer forteller meg, så føler jeg at kunnskapen jeg opparbeidet meg ved denne masteren har kommet veldig godt med inn i arbeidslivet. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført MIB? Folk har fått jobb innenfor et vidt spekter av forskjellige bransjer. Men veldig mange har fått jobb i bedrifter der teknologi står sentralt. Human Resource Management Navn: Kent Haga Avgangsår: 2012 Stilling: Rådgiver / Researcher for ISCO Group Hvorfor valgte du HRM? Selv før jeg begynte på HA-Almen var planen å gå videre på HRM. Jeg ønsket å ha en økonomisk bakgrunn, men å spisse det mer mot det mer menneskelige og relasjonelle i det å jobbe i næringslivet. Jeg ville jobbe med og for mennesker, ikke med tall og utregninger. Målsetningen var å legge opp et studieløp som ga meg en god nok kompetanse til å søke jobber innen rekrutteringsbransjen når jeg omsider ble ferdigutdannet. Jeg er veldig godt fornøyd. Det var selvfølgelig tungt til tider, og selv om ikke alt ga mening når man satt mitt oppe i det, merker jeg nå at det aller meste kan benyttes uansett hvilken jobb man ender i. Høydepunktet var praktikkperioden på 10 uker. De fleste norske dro da hjem og jobbet for å bygge seg et lokalt nettverk, men man kan jobbe hvor som helst i verden. I tillegg var det sosiale på linjen veldig bra, med fester og turer året rundt. Hva slags fag fokuseres det på ved HRM? Er det en slags rød tråd? Linjen utvikler seg fra år til år, så det vanskelig å si hva som venter de nye studentene. Formålet er i hvert fall at man skal lære om hele «arbeidslivet» fra vugge til grav. Overordnet sett handler det om å finne talentene og holde på dem, samt hvordan man kan tilrettelegge arbeidsmiljøet for alle mulig typer arbeidstakere i forhold til motivasjon, work-life balance, belønning, osv. 18

19 Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte HRM? Den største utfordringen min var å legge til side den «økonomiske» tankegangen. Det finnes ikke et riktig svar, alt er situasjonsbestemt så det var litt frustrerende i starten. Klassen er oppdelt 50/50 økonomer og humanister så det gikk en kule varmt hos enkelte under diskusjoner. Det gode er at man lærer hverandre andre måter å anse forskjellige problemstillinger på. I tillegg er det mye tekst som skal leses - man er aldri a jour. Jeg jobber nå som rådgiver / researcher for ISCO Group i Oslo. Mine arbeidsoppgaver går ut på å finne dyktige ledere og toppledere innenfor alle mulige bransjer, som vil være en god match for våre oppdragsgivere. Dette er typisk personer som ikke er jobbsøkere, men som vi må prøve å hente til en ny stilling. Jeg var heldig og fikk den jobben jeg har ønsket meg helt siden jeg begynte på CBS, og valg av master var for meg et ledd i å nå den målsetningen. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført HRM? Flere av oss sitter nå som rekrutteringskonsulenter innenfor et selskap eller i selve rekrutteringsbransjen. Resten har blitt HR-konsulenter i store norske selskaper og jobber med kompetanseutvikling, arbeidstrivsel, on-boarding og annet personalarbeid. Det er hard kamp om HR-stillingene så mitt absolutte råd er å få seg en relevant studiejobb / sommerjobb. Spesielt innenfor HR stiller man mye sterkere med litt erfaring. NNU Norsk Næringslivsutvalg 19

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger MastØk og ØSF inviterer til NÆRINGSLIVS- Design: Ingrid Tvedt-Gundersen MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger Tjodhallen 15. januar Næringslivet møter studentene. Mange spennende bedrifter på stand, konkurranser

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Vellykket entreprenørskap

Vellykket entreprenørskap Vellykket entreprenørskap Et retrospektivt case-studie av oppstartsbedriften PramPack, med fokus på viktige suksessfaktorer Audun Ueland Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer