Innhold Economics, Finance and Accounting Marketing and Communication Organisational Development and Human Resources Innovation and Entrepreneurship

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Economics, Finance and Accounting Marketing and Communication Organisational Development and Human Resources Innovation and Entrepreneurship"

Transkript

1

2 Innhold Til fremtidige masterelever... 3 Economics, Finance and Accounting... 4 Applied Economics and Finance... 4 Advanced Economics and Finance (Cand. Oecon)... 7 Finansiering og Regnskab Business Economics and Auditing (AUD) Finance and Strategic Management International Business Marketing and Communication Strategic Market Creation International Marketing and Management Økonomisk Markedsføring Organisational Development and Human Resources Human Resource Management Innovation and Entrepreneurship Management of Innovation and Business Development Business Management Supply Chain Management Strategy, Organisation and Leadership

3 Til fremtidige masterelever NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje. På nettsidene til skolen kan man lese seg opp og ned om diverse linjer, men det er kanskje ikke så lett å danne seg et ordentlig inntrykk av hvordan masterprogrammene egentlig er. I tillegg kan det være vanskelig å vite hva slags arbeid en kan forvente seg etter endt utdannelse. Av den grunn har NNU intervjuet nåværende og ferdigutdannede elever fra diverse av CBS sine masterlinjer. Vi stilte spørsmål vedrørende trivsel, fagkode, utfordringer og hva man har fått av jobber. I innholdsfortegnelsen kan du se oversikten over linjer og fagområder som dekkes i denne katalogen. Med vennlig hilsen NNU styret 3

4 Economics, Finance and Accounting Applied Economics and Finance Navn: Camilla Leknes Avgangsår: 2013 Stilling: Revisormedarbeider i BDO AS Hvorfor valgte du AEF? Da jeg leste om de ulike finans- linjene på CBS var AEF den som i størst grad appellerte til meg. Kombinasjonen av finans sammen med mikro- og makroøkonomiske fag syntes jeg virket spennende. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg har vært veldig fornøyd med valg av master- linje. Mange av de obligatoriske fagene var veldig spennende, i tillegg til at foreleserne holdt et høyt nivå. Nå som jeg står «på andre siden» er jeg fortsatt overbevist om at jeg ville valgt AEF igjen dersom jeg skulle velge på nytt. Hva slags fag fokuseres det på ved AEF? Er det en slags rød tråd? AEF fokuserer i hovedsak på finansielle fag i kombinasjon med mikro- og makroøkonomiske fag. I tillegg er det innslag av fag om globale organisasjoner og corporate governance. Første året er alle fagene satt, mens man andre året får velge selv. På den måten kan man i stor grad påvirke fagkombinasjonen, da man har muligheter til å velge andre typer av fag dersom det er ønskelig etter hvert. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte AEF? Det er ingen tvil om at AEF er et hardt og krevende studie som krever god motivasjon. Karakterskalaen er lagt opp slik at det ofte er lite som skiller karakterene, noe som gjør at det kreves «det lille ekstra» for å oppnå gode resultater. Personlig synes jeg det var tøft å omstille, da jeg raskt opplevde at en master var langt mer krevende enn en bachelor. Ting ble ikke lagt til rette for en på samme måte, noe som gjorde at man i større grad måtte ta ansvar for egen læring. Systemet på CBS med at man ikke kan ta opp igjen karakterer ble også en utfordring. Det ble mye spekulasjon rundt dette, og veldig mange blir påvirket av hva andre gjør. Mitt beste råd her er å fokusere på selg selv, og legge opp sitt eget løp. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? I dag jobber jeg som Revisormedarbeider i BDO AS. Da jeg begynte på CBS var Revisor langt nede på listen over drømmejobber, så jeg er nok et godt eksempel på at det er veldig vanlig å endre karriere ønsker underveis i studietiden. Under master studiet fikk jeg opp øynene for revisjon både gjennom enkelte valgfag jeg hadde, i tillegg til at bedriftspresentasjonene gjennom NNU gav meg større innblikk til hva revisjon faktisk er. I dag stortrives jeg i jobben og har planer om å ta Master i 4

5 Revisjon (MRR) gjennom BDO så snart jeg får mulighet. Derfor vil jeg si at mulighetene er mange uansett hvilken master linje man velger. Det viktigste er nok å velge en master av interesse, som man tror at man kan trives med. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført AEF? Veldig mange jobber innenfor revisjon eller som konsulent. Flere har også fått stillinger innenfor kapitalforvaltning, finans, shipping o.l. Stillinger som prosjektøkonom, controller og finans- /økonomirådgiver er også populære. Jeg vil si at man stiller med en relativt bred bakgrunn innenfor finans og økonomi etter å ha fullført AEF. Mulighetene er store, det handler bare om å være kreativ og å finne ut hva du faktisk ønsker å jobbe med J Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for AEF? Det viktigste er nok å være motivert for master studiet. AEF studiet krever mye innsats for å oppnå gode resultater, og derfor vil jeg nok rette fokus på egenskaper som det å være strukturert, kunne jobbe selvstendig, god analytisk forståelse og målbevissthet. Navn: Anne Christine Solhaug Avgangsår: 2012 Stilling: Management Trainee i Visma Hvorfor valgte du AEF? Jeg valgte AEF fordi jeg ønsket å videreutvikle kunnskapen min innen finans og økonomi, og fordi jeg ønsket å bli utfordret under studietiden. AEF er definitivt et hardt studium, men er også veldig spennende for alle som er glade i business og søker en generell business / economics profil. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med å sitte igjen med en master innen AEF. Jeg føler det har åpnet mange dører for meg, og linjen er såpass bred at man står igjen med mange muligheter etter at studiene er over. Dette har vært viktig for meg fordi jeg var usikker på hvilken retning jeg ønsket å gå videre. Samtidig er det en anerkjent mastergrad med rykte for å være både krevende og god. Man sitter igjen med kompetanse som er høyt ettertraktet i arbeidslivet! Hva slags fag fokuseres det på ved AEF? Er det en slags rød tråd? Gjennom en master i AEF tilføres du mye breddekompetanse. Masteren er slett ikke så finanstung som jeg hadde forventet, men holder en meget praktisk tilnærming til finans. Jeg ble også til en viss grad overrasket over innslagene av softere fag, som for eksempel Corporate Governance og The Firm in a Global Environment. Dette er 5

6 likevel fag som er høyt ettertraktet i arbeidslivet, og jeg føler derfor at AEF- programmet ga meg en fin balanse mellom tunge økonomiske og finansielle fag, og de mer praktiske businessfagene. AEF er nok også den linjen som i høyest grad kan sammenlignes med en master i siviløkonomi i Norge, og tilnærmingen er tilsvarende businessrelatert. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte AEF? Jeg har ikke hatt så mange finansfag tidligere, så for min del lå utfordringene uten tvil mest på den type fag. Det er likevel en overkommelig arbeidsbyrde, og miljøet på AEF er generelt meget ambisiøst, hvilket gjør at man blir dratt med av medstudenter og dermed studerer mer flittig enn hva man kanskje ellers hadde gjort. For min del var det også en utfordring å tilpasse seg det danske skolesystemet da jeg har min bachelor fra Norge. Man kommer likevel fort inn i systemet, og mye av det man faktisk lærer er jo nettopp å bli kastet litt ut i ting. Det er høyt tempo og mange dyktige studenter, men etter min mening underbygger det bare det positive inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha fullført en master i AEF. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? I dag arbeider jeg som Management Trainee i Visma konsernet. Det er et ettårig ledelsesutviklingsprogram der man får bryne seg på problemstillinger innen alle av konsernets forretningsområder. AEF masteren ga meg mersmak på ledelse og forretningsutvikling, og traineestillingen virket derfor midt i blinken for meg når jeg skulle søke jobb. Som Management Trainee er det viktig med en viss grad av faglig bredde, og det har definitivt mastergraden tilført meg. Masteren har også gjort at jeg har blitt mer uredd og åpen for utfordringer, og det tror jeg var utslagsgivende når jeg ble valgt som kandidat til stillingen. Det var nok også positivt at AEF tilsvarer en siviløkonomigrad hjemme, samt at AEF har rykte på seg for å være en god og krevende linje. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført AEF? Jeg vil si at AEF i grove trekke er todelt; den ene delen sikter seg inn mot Investment Banking og den andre mot Consulting og Business. Ingen regel uten unntak (jeg er tross alt selv et godt eksempel på dette); fra mitt kull finner man alt fra strateger til hardbarka økonomer. Når jeg ser tilbake på den retningen de fleste søkte seg inn mot var det likevel i all hovedsak en av de to overnevnte. Overvekten av mine norske venner fra AEF har endt opp innen consulting, enten i en av de fire store eller innen mer rendyrket strategi og Management Consulting. Det har vært veldig positivt å oppleve at man er såpass ettertraktet i arbeidslivet når man har fullført en master i AEF, og det er ingen av mine medstudenter som jeg vet om som ikke har klart å skaffe seg arbeid etter utdannelsen mange også lang tid før de var ferdige. 6

7 Advanced Economics and Finance (Cand. Oecon) Navn: Fabian Berg Avgangsår: 2013 Stilling: Credit Sales (Obligasjonsmegler) Nordea Markets Hvorfor valgte du Cand. Oecon? Etter endt bachelor ønsket jeg å styrke min kvantitative kompetanse samtidig som jeg ønsket å virkelig utfordre meg selv. Det var også viktig for meg å velge en utdannelse som ville gi meg gode karrieremuligheter. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg var veldig fornøyd med mitt masterprogram. Det gir deg en unik sjanse til å tilegne deg kunnskap på et nivå som er svært uvanlig for masterstudenter, ettersom flere av fagene tas sammen med PhD studenter i finans og samfunnsøkonomi. Ambisjonsnivået og kapasiteten til medstudentene dine skaper et veldig godt læringsmiljø, og det faktum at det er færre elever skaper et godt grunnlag for samarbeid, mer uformell diskusjon og bedre oppfølging fra forelesere. Nivået på pensum og arbeidsmengden gjør også at du er forberedt på å ta en utfordring når du kommer ut i arbeidslivet. Hva slags fag fokuseres det på ved Cand. Oecon? Er det en slags rød tråd? Hovedfokus på studiet er finans og samfunnsøkonomi, og det er en kvantitativ tilnærming hvor statistikk er veldig sentralt. Videre er det en god blanding mellom empirisk og teoretisk materiale, og i flere av fagene er store deler av pensum artikler skrevet av noen av de fremste hodene i verden innenfor finans og økonomi. Flere av fagene i 2. semester bygger videre på de du har i første semester innenfor temaer som for eksempel mikroøkonomi, pristeori og corporate finance. I 3. semester velger man valgfag som på andre masterlinjer, men det stilles krav til vanskelighetsgraden slik at de representerer en progresjon fra fag du har tatt tidligere. Det gir gode muligheter til å spesialisere seg mer i finans eller samfunnsøkonomi. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte Cand. Oecon? Det er en veldig brå overgang fra et bachelorstudiet, spesielt hvis du ikke kommer fra et veldig kvantitativt studie. Uansett hva man har studert tidligere er det en veldig stor arbeidsmengde og kompleksitet på pensum er også høyere enn det normalt vil være på et masterstudie. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber som obligasjonsmegler i Nordea Markets i København. I løpet av mastergraden fikk jeg definitivt bekreftet at det var finans jeg synes var gøy. Kompleksiteten og mengden av finansielle produkter og investeringsmuligheter gjør 7

8 at man er i en konstant læringsprosess, og alltid kan bli litt bedre. Jeg fant også ut at jeg trives i en hverdag hvor det er mye som skjer og hvor man hele til føler at man må gi det lille ekstra, som nok er den største fellesnevneren mellom jobben min og det å studere Cand. Oecon. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført Cand. Oecon? En stor andel av mine medstudenter jobber enten i finansbransjen eller i management consulting. I finansbransjen jobber de fleste i enten corporate finance eller markets (sales, research eller trading). Det er også en del som tar PhD, så hvis du vurderer det er dette også et godt springbrett. En veldig stor andel av de som går ut av programmet får jobber i de meste prestisjefylte selskapene i sine respektive bransjer, som for eksempel: BCG, McKinsey, Bain, Arkwright, Nordea, Danske Bank, J.P. Morgan, Barclays, Statoil, Carnegie, Capital Four, Maersk, Dong, Accenture and Capgemini. Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for Cand. Oecon? Du må like tall og være ganske analytiske av natur. Det går ofte mer på analytisk forståelse enn å løse matematiske oppgaver, men du skal være komfortabel med kvantitativ problemløsning på et relativt høyt nivå, eller være interessert i å lære det. Det er ingen som forventer at du er ekspert første dag, men du må synes at det er spennende med statistikk og matematikk. Arbeidsmengden kan også virke overveldende til tider, og det er en del som trekker seg fordi arbeidsmengden blir i meste laget. Den er fullt overkommelig, men du må ha evnen til å bite tennene sammen og få ting gjort J Navn: Cecilie Viken Avgangsår: 2013 Stilling: Consultant hos Capgemini Consulting Hvorfor valgte du Cand.Oecon? Jeg hadde en relativt mattetung bachelorgrad fra før, og ønsket å fortsette i den retningen. Samtidig ville jeg øke min kompetanse innen finans. Denne linjen oppfylte i høy grad begge mine ønsker. Det var i tillegg appellerende at klassene var små. Jeg ville få ekstra god oppfølging fra mine professorer, samtidig som klassemiljøet blir mer dynamisk med mange gode diskusjoner. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg sitter igjen med en god følelse og mye kunnskap etter å ha fullført dette studiet. Det var definitivt to knallharde år med mye arbeid, men i en klasse med så få elever ble det et veldig godt samhold hvor vi hjalp hverandre. Flere hadde for eksempel hatt ganske mange finansfag tidligere, mens andre var sterke i matematikk og 8

9 statistikk. Alle kom seg helskinnet gjennom, som beviser at man ikke trenger å ha hatt veldig mye kvantitative fag fra før, selv om det absolutt er en fordel. I tillegg har jeg inntrykk av at arbeidsgivere er interesserte i denne typen mastergrad. Den har opparbeidet seg et godt rykte ila. de få årene den har eksistert, og er en av satsningslinjene til CBS. En siste ting jeg satte pris på, var det internasjonale miljøet i klassen. Vi var 4 nordmenn og 4 dansker resten kom fra eksempelvis Sveits, Italia, Nederland, USA, Ukraina o.l. Hva slags fag fokuseres det på ved Cand.Oecon? Er det en slags rød tråd? Jeg vil si det er en kombinasjon av økonomi og finans, med en god dose matematikk, statistikk og forskningslitteratur. Det første semesteret legger nivået for resten av graden med fag som Econometrics, Contract, Agency and Game Theory, Asset Pricing og Corporate Finance, hvor de to sistnevnte ble undervist sammen med PhD- studenter. Deretter bygger vi på med bl.a. Advanced Industrial Organization og Derivatives and Risk Management. I flere av fagene fikk vi bruk for programmeringen og de teoretiske modellene vi lærte i første semester. Tredje semester består av valgfag, hvor man må velge minst to progresjonsfag som bygger videre på fagene nevnt ovenfor. Her står man relativt fritt til å velge, hvor jeg valgte fag som Mathematical Finance II, Dynamic Macroeconomics og Energy Markets. I flere av fagene hadde vi prosjekter og innleveringer, hvor vi skulle anvende teorien i praksis. Her bygget vi blant annet modeller i Excel og replikerte empiriske modeller fra forskningslitteraturen. Vi hadde også et caseoppdrag for Maersk Line, som omhandlet balansert målstyring. Det er altså ikke bare teori, men også noen praktiske oppgaver underveis. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte Cand.Oecon? Der jeg tok min bachelorgrad var det kun skriftlige eksamener. På denne linjen er mange av eksamenene muntlige med 20 minutters varighet. Det var helt klart en helomvending for min del. Jeg hadde også hatt minimalt med finansfag tidligere, som gjorde det ekstra krevende å forstå tunge finansielle modeller. Husker dessuten at jeg fikk en litt sjokkartet opplevelse da vi plutselig skulle ha et prosjekt første semester som gikk ut på å programmere all teorien vi hadde lært, eller da vi fikk beskjed om at den muntlige eksamenen i dette faget delvis gikk ut på å trekke en lapp hvor det stod hvilket bevis man skulle demonstrere på tavlen. Noe annet verdt å nevne er at det er et fulltidsstudium i sin rette forstand, så man skal være rimelig strukturert for å ha en jobb ved siden av. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nåhar? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber som konsulent hos Capgemini Consulting og stortrives med det. Her møter jeg mange utfordringer som ikke er så ulike de jeg møtte på som student. Her jobber vi med alt fra analyser til store transformasjonsprosjekter for kunder i mange ulike industrier. Jeg vil ikke si at mitt valg av masterlinje påvirket jobbvalget, men jeg drar helt klart nytte av mine erfaringer. 9

10 I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført Cand.Oecon? De aller fleste har jobber innenfor management consulting eller banking, men det er også noen som har gått videre med PhDs. Denne linjen setter ingen stopper for hva du måtte ønske å fortsette med, noe jeg verdsetter høyt. Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for Adv. E&F? Du skal ikke la deg skremme av store arbeidsmengder, og du bør ha en viss interesse for kvantitative fag. Navn: Jørgen Bråten Nordby Avgangsår: 2013 Stilling: Junior Associate, Arkwright Consulting Hvorfor valgte du Cand.Oecon? Jeg ville begynne på en linje som ga meg store utfordringer innenfor økonomi og finans. Jeg så at denne linjen hadde et mer krevende løp enn de andre linjene, spesielt teoretisk og teknisk, samt at den knyttet det teoretiske opp mot det praktiske i næringslivet. I tillegg var det en stor fordel at linjen hadde de mest erfarne/dyktigste professorene og at det var få studenter i klassen. Det tenkte jeg ville gi et bedre læringsmiljø. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Veldig fornøyd. Linjen er veldig utfordrende og jeg var egentlig i tvil om jeg i det hele tatt kunne klare det. Da er det en veldig god følelse og vise at man mestrer det. Det tror jeg i tillegg gjør deg robust for næringslivet, hvis man ønsker å ta en ambisiøs jobb med en bratt læringskurve. Fagene gir deg en svært dyp forståelse av økonomiske og finansielle drivere og det kreves at man går grundig til verks for å forstå det tekniske innen disse områdene. Det styrker analytiske evner og evnen til å forstå hvordan dette fungerer i praksis. Mange mener at teori og praksis er to helt forskjellige områder, men jeg mener å ha erfart at å forstå teorien og linken med praksis gjør meg mye bedre rustet i en jobb innen finans, men også innen consulting, da man utvikler sterke analytiske evner. Hva slags fag fokuseres det på ved Cand.oecon? Er det en slags rød tråd? Det fokuseres mye på finans med fag som Corporate Finance, Asset Pricing, Derivatives and Risk Management etc., men også samfunnsøkonomi med spillteori, økonometri og makroøkonomi. Man kan også etter ett år rette seg inn mot mer finans eller andre områder da man velger valgfag 3.semester. Fagene man har på linjen bygger også på hverandre, slik at man skal føle en viss progresjon fagmessig. Det er også et krav at noen av valgfagene bygger på tidligere pensum fra 1. og 2. semester. 10

11 Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte Cand.oecon? Det ble mange lange dager på lesesalen og man må være forberedt på et helt annet nivå enn på bachelor. Man kan få inntrykk av at man ikke vil mestre pensum, men da er det viktig å bare jobbe hardt videre og prøve. For meg lot mestringsfølelsen vente på seg til slutten av 1.semester, noe som var ganske slitsomt en periode. Man må være forberedt på å kanskje droppe enkelte sosiale arrangementer, men min erfaring er at man kan være med på det meste, så lenge man prioriterer og er strukturert. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber som konsulent (junior associate) i Arkwright Consulting. Vi har en strategiavdeling og en corporate finance- avdeling, men som ny i selskapet er fokuset å utvikle seg som strategikonsulent. Man kan også ønske å jobbe noe innenfor corporate finance, det vil man kunne få sjansen til etter hvert. Mine erfaringer hittil har vært blant annet innenfor private equity og oljeservice. Jeg har alltid hatt interesse i å jobbe enten innen finans eller consulting. For meg stod det mellom revisjon, corporate finance og consulting egentlig fra bachelor, så linjen påvirket ikke noe særlig. Jeg kan si at interessen for finans steg ytterligere jeg vil tro at de fleste på linjen kan bli overbevist om at bank og finans er veien å gå. Som sagt får man en sterk forståelse for finans, noe som inspirerer veldig. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført Cand.oecon? Bransjene er mest consulting og finans, samt noen som jobber i «industrien». Ulike selskaper er: Arkwright, Bain, McKinsey, BCG, PA Consulting, Nordea, Danske Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Carnegie, Capital Four, Maersk, DONG, Accenture. Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for? Man må være ekstremt sta og tålmodig i den forstand at man ikke må gi opp når man føler man ikke mestrer fagene. Å like tall å ha analytiske evner er også viktig. Finansiering og Regnskab Navn: Jan Petter Anderssen Avgangsår: 2013 Stilling: Equity Research Analyst, RS Platou Markets Hvorfor valgte du FIR? Jeg var ganske klar på at jeg skulle studere finans. Valget falt på FIR på grunn av kombinasjonen av finans og regnskap. Regnskapsanalyse appellerte mer til meg enn økonometri og strategi fagene på AEF og FSM. 11

12 Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med valget - Jeg føler at jeg sitter igjen med en enorm kunnskap. Underviserne er dyktige og flinke til å engasjere. De ukentlige øvelsesholdene er en fin måte å sjekke at man er up- to- speed i pensum og gjør det enklere å stille spørsmål til underviserne hvis det er noe man ikke forstår. Hva slags fag fokuseres det på ved FIR? Er det en slags rød tråd? På første semesteret har man Corporate Finance, Regnskapsanalyse, International Finance og Porteføljeteori. De tre finansfagene komplimenterer hverandre og man får etter hvert bruk for finans kunnskapene også i Regnskapsanalyse. Andre semesteret er hakket mykere, med finansierings- og selskapsrett/skatt, finansielle instrumenter/ økonomistyring og et prosjekt som strekker seg over en måned. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FIR? Arbeidsmengden, spesielt på første semesteret, er meget krevende. Det er ikke til å stikke under en stol at man er nødt til å tilbringe en del timer på salen, men det gjelder også for de andre finanslinjene. Jeg vil si det var utfordrende å ha fire eksamener i forskjellige fag, to i forlengelse av hverandre, i løpet av en uke på andre semesteret. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg arbeider som aksjeanalytiker i Oil Service teamet til RS Platou Markets. Linjen har nok vært med på å dytte meg i retning av finanssektoren. Spissingen inn mot finans og regnskap er en kombinasjon jeg har svært stor nytte av som analytiker. I den forstand kan man si at valg av masterlinje har påvirket jobben min positivt. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FIR? De fleste har begynt å jobbe innenfor bank- /finans- /konsulentbransjen. Noen har også begynt innenfor revisjon eller i ulike trainee- program. Kompetansen man tilegner seg på FIR kvalifiserer en til å begynne i de fleste stillinger innenfor økonomi og regnskap. Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for FIR? Jeg tror det viktigste er at man er motivert og synes finans og regnskap er spennende. Utover dette vil det være en fordel å være strukturert, inneha analytiske egenskaper og evne til å tilegne seg ny kunnskap fort. 12

13 Navn: Jens Petter Wilhelmsen Avgangsår: 2012 Stilling: Management Consulting i Arkwright Hvorfor valgte du FIR? Jeg valgte FIR grunnet kombinasjonen av finans og regnskap. Jeg foretrakk regnskapsdelen framfor økonometridelen du får på AEF som var alternativet. Utover det er det kun kvantitative fag som passet meg bra! Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med valget. Det er den mest anerkjente masteren i Danmark, og det er derfor lettere å få deltidsjobb ved siden av studiene hvor arbeidsoppgavene er direkte knyttet opp til det du lærer på FIR. Det er ekstremt mye å gjøre første semester, men læringskurven er tilsvarende høy. Foreleserne er også veldig gode med tung erfaring fra næringslivet. Hva slags fag fokuseres det på ved FIR? Er det en slags rød tråd? Fokuset ligger på Corporate Finance og Regnskapsanalyse. Det er en rød tråd hele veien der du først leser ren finans og regnskap, som går hånd i hånd, før du spisser deg og lærer om blant annet finansielle instrumenter, obligasjoner og økonomistyring. Skatt og Jura er de to fagene de fleste klager over, men det er fornuftige ting å kunne, også i Norge da regelverket er relativt likt. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FIR? Det er mye å gjøre første året, spesielt første semester. Det er ekstra hardt hvis du i tillegg jobber ved siden av skolen. Du skal helst kunne finansiering og regnskapsdelen du hadde på bachelor for at det skal gå greit i starten. Man begynner rett på når studiet starter og det forventes at du kan bachelor teorien. Dette gjelder både FIR og AEF, og du må forvente å tilbringe mye tid på lesesalen første semester:) Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Nå arbeider jeg med Management Consulting i Arkwright som holder til i Oslo. Arbeidsoppgavene de første par årene går på analysearbeid, for eksempel bygging av finansielle modeller, innhenting av data / research og utarbeidelse av klientpresentasjoner i PP. Jeg startet med å jobbe i finans ved siden av studiene og gjennom sommerjobber, men jeg fant ut at jeg ønsket en bredere og mer variert start enn ren finansiell analytiker. Samtidig passer konsulentyrket meg godt da det er en kontinuerlig skolering der du utdannes til å bli en prosjektleder etter 2-3 år. FIR er jo en analytisk linje, så må du bare finne ut av om du vil jobbe med ren finans eller som konsulent. Fordelen med Arkwright er at de har en finansiell vinkling som gjør at alt det jeg lærte på FIR benyttes i det daglige arbeidet på lik linje med en finansiell analytiker. 13

14 I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FIR? De jeg gikk sammen med har bla. startet som konsulent, analytiker (fond / aksje / corporate / Private Equity) eller som revisor. Det er normalt å starte i en kvantitativ jobb der finans og regnskapsforståelse er essensielt da hovedsakelig rettet mot finansiell analytiker. Men på grunn av at kombinasjonen finansiering og regnskap er veldig attraktiv, kan man stort sett fylle hvilke som helst jobb innen økonomi avhengig av egne preferanser. Business Economics and Auditing (AUD) Navn: Mads Christian Kigen Avgangsår: 2013 Stilling: Associate i PwC, Assurance Hvorfor valgte du AUD? Jeg valgte AUD fordi jeg mente det ville gi meg en spennende kombinasjon av fagområdene regnskap, revisjon og finans. Mitt valg av studieretning stod mellom AUD og FSM, men jeg valgte bort FSM grunnet strategifagene på linjen. I tillegg likte jeg at AUD gir begge perspektiver av et regnskap, både fra analytikeres syn samtidig som man får innsikt i hvordan et regnskap utarbeides etter internasjonale standarder. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er godt fornøyd med valget. Dette er en anerkjent mastergrad i både Danmark og Norge, som likestilles med en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) her i Norge. En fordel med AUD er at man har fire valgfag å velge mellom på tredje semester sammenlignet med norsk MRR, og man kan skrive masteroppgave innen en rekke forskjellige emner. Studiet muliggjør en kombinasjon av fag som regnskap, revisjon og finans, eller annet fagområde etter eget ønske. Hva slags fag fokuseres det på ved AUD? Er det en slags rød tråd? Hovedfokus er regnskap og revisjon, samt skatte- og selskapsrett. Regnskap og revisjon styres av internasjonale standarder, og rettsfagene styres av EU. Dette fører til at man kan dra god nytte av fagområdene i en karriere innen norsk næringsliv. Jeg valgte fire finansfag på det tredje semesteret og skrev en masteroppgave innen verdsettelse, som resulterte i en spennende fagkombinasjon. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte AUD? Det er et stort dansk pensum det første året, som setter store krav til studenten i både planlegging og gjennomføring. Studiehverdagen gjør at man lærer seg å studere effektivt og behandle store informasjonsmengder. Dette er utelukkende positivt å ta med seg når man skal videre ut i jobb. 14

15 Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber for tiden innen Assurance i PwC Oslo, og valg av masterlinje har helt klart påvirket valg av karrierestart. Valget for meg stod mellom finansanalytiker og en stilling i et kompetansehus som PwC. Arbeidsoppgavene i revisjon er mange og spennende. Man møter spennende og dyktige mennesker i jobbsammenheng, og ingen dager er like. Det er også spennende at man som nyansatt får direkte kundekontakt og kan skape nettverk fra dag én. Jeg mener arbeidserfaring fra revisjon gir solid regnskapskunnskap og businessforståelse, noe som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført AUD? Den typiske bransjen er naturligvis revisjon, men jeg kjenner flere tidligere medstudenter som i dag jobber som controllere, analytikere eller innen rådgivning. Etter en tid i revisjon har man flere spennende muligheter, dersom man ønsker å prøve seg på nye områder. Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for AUD? Det er flere egenskaper og personlighetstrekk som er viktig for en kommende AUD- student, men jeg vil trekke frem følgende viktige egenskaper: analytisk, strukturert, selvstendig og målrettet. Finance and Strategic Management Navn: Line Lund Avgangsår: 2012 Stilling: Management Trainee i Meltwater Hvorfor valgte du FSM? Jeg ønsket å ta en master innen finans kombinert med et annet fagområde. Dette ledet meg til FSM hvor fagkombinasjonene er delt 50/50 mellom finansrelaterte fag og strategiske fag. Jeg likte godt den tilnærmingen FSM har til strategisk finansiell analyse, hvor man både ser på tall og bedriftens strategi. Altså, du fordyper deg i en virksomhets strategi og finans, og deretter den optimale kombinasjonen av disse. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med valget av master. Det var hardt, men samtidig veldig bra. FSM er en linje som er basert på læring gjennom virkelighetsnære cases, både i undervisningen og som eksamensform. Det er også viktig å trekke fram at studerende ved FSM får noen av CBSs aller beste professorer innen sitt fagfelt til undervisningen. (Claus Parum; Corporate Finance og Søren Hvidskjær; Financial 15

16 Markets and Instruments). Dette engasjerer og motiverer. Hva slags fag fokuseres det på ved FSM? Er det en slags rød tråd? Det fokuseres på Corporate Finance og strategiske fag, som Strategic Management og Corporate Strategy. Disse fagene legger grunnlaget for videre undervisning og danner også den røde tråden igjennom mastergraden. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FSM? Ett døgns- cases er spesielt krevende og noe annerledes enn hva de andre finanslinjene på CBS har som eksamensform. Ett døgn- cases gir deg god øvelse i hvordan det kan bli i arbeidslivet iht. krav som stilles og korte deadlines. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber som Management Trainee i et selskap innen software bransjen. Mitt valg av masterlinje har ikke nødvendigvis påvirket jobben jeg har, men min kombinasjonsbakgrunn gjør at jeg kan bidra innen flere fagområder. Dette gjorde meg attraktiv hos min arbeidsgiver. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FSM? FSM åpner for veldig mange muligheter på jobbmarkedet. Har du en mastergrad fra FSM kan du jobbe innen mange forskjellige bransjer og fagfelt. Arbeid som man typisk kan få etter FSM er Management Consultant, revisjon, finansmegler, IT, Corporate Finance og diverse innen industri. FSM gir deg også gode muligheter hvis man ønsker å delta i et traineeprogram hos flere av de store arbeidsgiverne både i Norge og internasjonalt. Mulighetene er mange. Navn: Magnus Bakke Avgangsår: 2011 Stilling: Revisjon BDO Hvorfor valgte du FSM? Bakgrunnen var nok linjens faglige profil, en kombinasjon av strategi og finans som appellerte særlig til meg. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd. Den faglige profilen var interessant og spennende med et overkommelig nivå på de faglige utfordringene. Men først og fremst mener jeg spesialiseringen ikke er så viktig. Høyskole for meg er først og fremst modning. Jeg bruker å si at høyskole er 70% modning, 20% evnen til å være kritisk og 10% faglig. Det er oppsummert det jeg sitter igjen med etter endt utdanning. 16

17 Hva slags fag fokuseres det på ved FSM? Er det en slags rød tråd? Den røde tråden er absolutt finansielle fag. Men det fokuseres også en del på strategiske fag på FSM. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte FSM? Pensumet var stort og utfordrende i enkelte fag. Ellers var det ingen særskilte utfordringer under studiet. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg arbeider med revisjon i BDO AS. Jeg vil nok si at den faglige profilen gjorde meg mer attraktiv til å få jobben i BDO AS. Men med en slik utdanning er man veldig fleksibel med tanke på hvilke jobber man kan få. En siviløkonom har vært og vil alltid være poteten i arbeidslivet. Hvis man trekker paralleller mellom den faglige biten fra FSM og mitt dagligdagse yrke, er det en del finansielle problemstillinger man kommer borti. Jeg jobber med ulike finansielle problemstillinger i dag, da spesielt forskjellige former for verdsettelse av eiendeler. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført FSM? Revisjon og rådgivning er nok de to heiteste profesjonene for avgangsstudentene. I tillegg er det enkelte som velger ulike former for controller- stillinger i industrien. International Business Navn: Ingrid Falck Avgangsår: 2013 Stilling: Økonomimedarbeider i Gambit Hill+Knowlton Strategies Hvorfor valgte du IB? Først og fremst ble jeg tiltrukket av linjens spennende fagtilbud. Stort sett alle fagene har et internasjonalt perspektiv, noe jeg anser som svært viktig i dagens globaliserte økonomi. I tillegg hadde jeg et ønske om å studere sammen med mennesker fra ulike land og kulturelle bakgrunner. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er utrolig fornøyd med valg av masterlinje. Først og fremst har IB har gitt meg kunnskapsrik kompetanse til å kunne lykkes i min nåværende stilling, og til fremtidig arbeids karriere. IB er også den linjen på CBS med størst antall internasjonale studenter, noe som gir et helt spesielt studiemiljø og internt samhold. Jeg har også vært veldig fornøyd med foreleserne på IB, som innehar bred erfaring fra ulike deler av næringslivet. 17

18 Hva slags fag fokuseres det på ved IB? Er det en slags rød tråd? Fagtilbudet på IB er ganske mangfoldig sammenlignet med mange av de andre masterlinjene. Første semester består av kvantitative fag som finans- og statistisk analyse. I andre semester er fokuset rettet mer mot internasjonalisering av business og strategi. Tredje semester kan du selv velge valgfag, og det er da vanlig å velge fag som gir grunnlag for masteroppgaven. Noen velger også å reise på utveksling. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte IB? En av de største utfordringene på IB var linjens store pensum bestående av artikler, statistisk data og lærebøker. Dersom du velger IB må du være forberedt på å tilbringe mye tid på lesesalen, men til tross for det store pensumet er læringskurven tilsvarende høy. Noen av eksamensmetodene på IB, som for eksempel individuelle case studier på 24 timer, utfordret mine studievaner, men ga meg samtidig nyttige verktøy til å håndtere lignende situasjoner i arbeidslivet. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber med regnskapsføring og økonomisk oppfølging av prosjekter i et kommunikasjonsbyrå i Oslo. IB har påvirket valget av fast jobb i den grad at jeg jobber i et svært internasjonalt miljø med globale kunder. Jeg føler også at IB linjen har gitt meg den tyngden jeg trenger med tanke på de kvantitative arbeidsoppgavene jeg står ovenfor i min nåværende stilling. IB har også gitt meg en diversifisert bakgrunn som gir mange muligheter dersom jeg ønsker å skifte karriereretning. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført IB? Mine medstudenter har fått arbeid i svært ulike bransjer, alt fra shipping og offshore, til management consulting, revisjon og mer politiske rettede jobber. Dette gjenspeiler i stor grad masterlinjens diversitet. Flere av mine medstudenter har også fått spennende jobbmuligheter i utlandet. Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for IB? Det er først og fremst viktig at du er en person som samarbeider godt med mennesker fra ulike kulturer og bakgrunner. Det er også viktig å være strukturert til å håndtere store mengder pensum. Videre må man ha en strategisk tilnærmingsmåte til arbeidsoppgaver og en analytisk tankegang. 18

19 Navn: Tatjana Halle Roppen Avgangsår: 2013 Stilling: Consulting i CapGemini fra høsten 2013 Hvorfor valgte du IB? Jeg valgte IB fordi jeg hadde et ønske om å være i klasse med mange flinke studenter fra flere land. Jeg ville være forberedt på en internasjonal karriere - samt å ha fag som gir meg verktøy innen både strategiske og kvantitative fag. Fra eldre studenter hadde jeg hørt at IB fokuserte på realitet fremfor kun teoriperspektivet, noe som var viktig for meg som kom fra HA almen en veldig teoretisk bachelor. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med valget av masterlinje for meg var dette helt riktig. Jeg føler IB har forberedt meg godt til jobben jeg har fremfor meg, og jeg har fått verktøy jeg kan bruke i den kommende jobben og videre. Vi har hatt et veldig godt klassemiljø med mye initiativ og sosialt, noe jeg tror fort skjer i en klasse med mange internasjonale elever som søker sammen. Hva slags fag fokuseres det på ved IB? Er det en slags rød tråd? Første semester på IB har fokus på kvantitative fag som finans, statistikk og analyse, mens det andre semesteret utvikler de strategiske ferdighetene dine. Så å si alle fag er sett i et internasjonalt perspektiv og legger vekt på å forstå sammenhenger på hvordan land agerer i forhold til hverandre. Tredje semester er kun valgfag, og det er veldig vanlig på IB- linjen å reise på utveksling. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte IB? Det jeg så på som den største utfordringen på IB var å utføre en god strategisk analyse basert på et veldig stort pensum og antall artikler som database. En slik situasjon krever gode studievaner, evnen til å fokusere og ikke minst å prioritere. Det dype strategiske analysenivået, for min del som kom fra HA almen, hevet innsatsen fra bachelor til masternivå. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg har for det meste hatt it- økonomiske rettede Internships så langt i karrieren, og har fått fast jobb som konsulent innen Business Information Management fra sommeren av. Jeg var allerede i denne retningen før jeg valgte masterlinje, og føler ikke at IB har påvirket valget mitt av fast jobb i den forstand. Når det er sagt, IB har ikke begrenset meg i valgmulighetene heller men derimot holdt så å si alle dører åpne i forhold til bransjevalg, samt forberedt meg på en internasjonal karriere som jeg ønsker å oppsøke videre. 19

20 Marketing and Communication Strategic Market Creation Navn: Benedicte Bjarstad Avgangsår: 2013 Stilling: Konserntrainee i Posten Norge AS Hvorfor valgte du SMC? Etter en bachelor i økonomisk styring ble det klart for meg at jeg ønsket mer fokus på innovasjon, strategi og markedsføring i min spesialisering på masternivå. Valget falt på SMC fordi denne linjen skilte seg ut som mer generell enn de andre markedsføringslinjene og jeg ønsket ikke å låse meg til et spesifikt fagfelt. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er først og fremst veldig fornøyd med at jeg tok en mastergrad. SMC var et godt valg for meg fordi jeg liker å lese og strukturere informasjon fremfor å jobbe med tall. Hva slags fag fokuseres det på ved SMC? Er det en slags rød tråd? Hovedfokuset er på strategi og innovasjon og hvordan organisasjoner kan oppnå maksimal nyskapning og utvikling. Dette innebærer at man har et veldig helthetlig fokus, der man for eksempel lærer om optimal organisering for å øke kreativitet og samhandling mellom ansatte, lederegenskaper og lederutvikling knyttet opp mot innovasjon, merkevarebygging, produktutvikling og prosjektledelse. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte SMC? Den største utfordringen var at arbeidsformen var en annen enn den jeg var vant til. Jeg ønsket å studere på engelsk, men hadde ikke gjort dette tidligere. Det nye studiespråket kombinert med muntlige eksamener og mye gruppearbeid var definitivt en utfordring for meg i begynnelsen. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber som Konserntrainee i Posten Norge AS (Posten og Bring). I min jobb har vi tre ulike stillinger fordelt på to år. Eksempler på hva jeg kan jobbe med er verdikjedeoptimalisering, produktutvikling, markedsføring, kommunikasjon, endringsledelse, strategi og prosjektledelse. Det er det helt opp til meg selv hva jeg ønsker å jobbe med, og dermed er jeg glad for at utdannelsen har gitt meg flere ben å stå på. Per i dag jobber jeg innenfor e- handel konsernets satsning på den økende netthandelen. Her jobber jeg med innovasjon og optimalisering av tjenestetilbudet mot nettbutikker. I min neste stilling flytter jeg til Stockholm for å jobbe med prosjektledelse i den nordiske delen av konsernet. 20

21 I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått arbeid? Hva slags arbeid vil du si er normalt å få etter å ha fullført SMC? SMC er en generell linje, så det finnes ingen spesielle stillinger som venter på deg. Dette er altså styrken til programmet! Folk jeg kjenner jobber som: - Brand manager - Category manager - Management trainee - Controller - Konsulent - KAM - Revisor Hvilke personlige egenskaper eller personlighetstrekk anser du som viktige for SMC? For å studere SMC må du trives med å lese. I mange av fagene er det mange og tunge artikler og bøker. Jeg sier ikke dette for å avskrekke noen det er selvfølgelig overkommelig! Navn: Line Nord Anglevik Avgangsår: 2012 Stilling: Markedskonsulent i Tele2 Norge Hvorfor valgte du SMC? Da jeg skulle velge masterlinje hadde jeg vanskelig for å velge om jeg skulle gå en retning innen markedsføring eller innovasjon da det var disse fagene jeg mestret og likte best på bachelor. Utover det kunne jeg tenke meg å lære mer om prosjektledelse. SMC var derfor et naturlig valg for meg fordi linjen blant annet handler om hvordan markedsføring kan spille en viktig rolle for etableringen av nye forretningsmuligheter i en virksomhet. I tillegg er det et fokus på å lære hvordan man kan lede prosjekter innenfor de samme områdene. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med valg av master. Jeg føler jeg har lært mange spennende og nyttige teorier som jeg har bruk for i den stillingen jeg har i dag. SMC er en linje som fokuserer mye på gruppearbeid og real life cases, noe som gjør deg godt rustet til å gå ut i arbeidslivet etter studiene. I tillegg har masterlinjen et relativt bredt fokus, der man som ferdigstuderende er attraktiv for veldig mange forskjellige stillinger. Ved å gå denne retningen, låser man seg ikke til å jobbe i en spesifikk bransje eller avdeling, noe som passet meg bra siden jeg ikke visste helt sikkert hva jeg ville jobbe med da jeg skulle begynne på mastergraden. 21

22 Hva slags fag fokuseres det på ved SMC? Er det en slags rød tråd? SMC fokuser hovedsakelig på fag innenfor innovasjon, markedsføring og strategi, men man har også fag innen prosjektledelse, kreativitet og nettverksbygging. Strukturen er bygget opp på den måten at første semester introduserer deg til mange grunnleggende teorier og konsepter som skal gi deg et godt fundament for neste semester. Mitt første semester handlet om innovasjon, nettverksbygging og innsamling av data. Det vi lærte i disse fagene, måtte vi bruke i fagene vi hadde andre semester. Andre semester fokuserte på strategi, markedsføring og prosjektledelse. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte SMC? Da jeg startet på SMC, var linjen fortsatt relativt ny. Derfor var en av de største utfordringene at det ofte var uklarhet rundt hva som var forventet av studentene. Dette gjorde det til tider vanskelig å prioritere og strukturere lesingen. I tillegg er det en forholdvis kreativ linje der alle prosjekter er basert på gruppens subjektive tanker og ideer. Det finnes aldri to streker under svaret, og dermed er det også vanskelig å vite om læreren kommer til å like prosjektene eller ikke. Hva jobber du med? Vil du si at ditt valg av masterlinje påvirket jobben du nå har? Eventuelt på hvilken måte? Jeg jobber som Markedskonsulent i Tele2 Norge. Vi er kun to personer i markedsavdelingen; markedssjefen og meg. Derfor får jeg betydelig med ansvar og muligheten til å gjøre veldig mye forskjellig innen markedsføring. Jeg gjør alt fra å designe velkomstbrev og fakturaer, til å lage online bannere, Point of Sales materiell og TV reklamer. I tillegg er jeg med på å designe nye landingssider til tele2.no. Jeg får også være med på mange strategiske prosesser. Jeg er i daglig kontakt med forskjellige reklame-, media- og produksjonsbyråer for å kunne gjennomføre jobben min, noe som gjør arbeidsdagen enda mer spennende. Dette er en ekstremt bred stilling der jeg har muligheten til å møte nye mennesker og lære nye ting hver eneste dag. Jeg tror definitivt at mitt valg av masterlinje har påvirket jobben jeg har i dag. Tele2 Norge er nemlig på vei inn i en veldig spennende reposisjoneringsfase der jeg får brukt mange av de teoriene jeg lærte på masterstudiet. SMC er en relativt ny linje, og det er ikke mange studiesteder som tilbyr en kombinasjon av markedsføring, innovasjon og strategi. Dette gjør at man blir ekstra attraktiv for virksomheter som er i gang med, eller ønsker å sette i gang prosjekter for å endre / beholde sin posisjon i markedet. Som nyutdannet har jeg ikke en veldig sentral rolle i innovasjonsprosjektet Tele2 er i gang med, men jeg får være med på diskusjoner og jobbe med mennesker som har bred erfaring på området. I hvilke bransjer har dine medstudenter fra linjen fått jobb? Hva slags type jobber vil du si er vanlig å få etter å ha fullført SMC? Med en master i SMC kan man få jobb i mange forskjellige bransjer og stillinger. Masterlinjen er relativt bred, så her kan man jobbe innenfor alt fra markedsføring og innovasjon til strategi, i hvilken som helst virksomhet. Mine medstudenter jobber i 22

23 stillinger som Brand Managers, Product Managers, Key Account Managers, markedskoordinatorer og konsulenter. Mange har også fått Traineestillinger der fokuset blant annet er på virksomhetsstrategi. International Marketing and Management Navn: Anette H. Skalmerud Avgangsår: 2013 Stilling: Controller i Match (Voice Norge) Hvorfor valgte du IMM? Jeg valgte IMM på grunn av kombinasjonen strategi og markedsføring i et internasjonalt perspektiv hvor alt knyttes opp mot businessrelaterte problemstillinger med bakgrunn i strategiske beslutninger. Her ville man få muligheten til å jobbe tett på bedrifter i eksamenssammenheng og ved casestudier noe som er nyttig når man trer inn i arbeidslivet. Er du fornøyd med ditt valg av master? Hvorfor / hvorfor ikke? Jeg er veldig fornøyd med mitt mastervalg. Her har jeg blitt utfordret på en helt annen måte sammenlignet med min bachelor, da kunnskapen jeg sitter med og har opparbeidet de siste årene har blitt brukt i praktiske kontekster. Vi har gjennom hele masterutdannelsen jobbet mye i grupper (om ønsket) på tvers av kulturer og lært mye av hverandre. Dette har vært utrolig lærerikt, men også krevende, men absolutt positivt og noe man alltid vil dra nytte av senere i arbeidslivet. Det har vært enkelte tøffe perioder da man vil erfare at det tar lengre tid å jobbe i grupper enn å jobbe alene, men dette kan jeg absolutt anbefale da utbyttet er mye større og anbefales av foreleserne. Hva slags fag fokuseres det på ved IMM? Er det en slags rød tråd? IMM- programmet fokuserer på strategiske beslutninger som tas i bedrifter, ofte på internasjonalt plan. Man vil lære mye om hva som er grunnleggende for businessrelaterte problemstillinger og beslutninger og dette gjøres gjennom markedsrettede, organisatoriske og analytiske fag. Hovedtyngden ligger imidlertid på strategi- og markedsføringsfag. Hva slags utfordringer møtte du på da du studerte IMM? Den største utfordringen på dette masterstudiet er å forstå hovedessensen og trekke paralleller mellom de ulike artiklene i fagene da artikkelsettet i et fag kan like mye brukes som begrunnelse for eksamen/caseoppgaver i de andre fagene. Selv om fagene tar for seg ulike problemstillinger kan en artikkel i et fag brukes som begrunnelse på en oppgave i et annet fag. Det var derfor viktig og få et godt overblikk over hele pensum ved avsluttende oppgaver og eksamener. Man lærer fort at det er ikke nødvendig å lese hele artikkelen, men leser i stedet de to viktigste 23

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta en master på BI? Du vil bli ettertraktet i næringslivet Nyutdannede masterkandidater får en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner UNG&LOVENDE Fra UiO på vei til arbeidslivet Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen Studentene om sine karriereplaner Hvordan rekruttere en akademiker? Akademikere i arbeid karriereintervjuer

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

CEIBs 08. ceibs shanghai

CEIBs 08. ceibs shanghai China Europe International Business School Jeg har vanskelig for å se hvordan man kan få mer ut av et utvekslingsopphold enn det man kan ved CEIBS. MBA-programmet er ranket nummer én i Asia og nummer åtte

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling. Rekrutteringsråd 2015

Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling. Rekrutteringsråd 2015 Mediabemanning Status 2015 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2015 BRANSJERAPPORTEN 2015 3 INNHOLD S. 4 INNLEDNING S. 6 TRENDER S. 10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE S.

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Update. To om veien til bevilling side 6. En perfekt hevingsdrøftelse? Fra avhandling. til forretningsadvokat. Student. side 10.

Update. To om veien til bevilling side 6. En perfekt hevingsdrøftelse? Fra avhandling. til forretningsadvokat. Student. side 10. Update 2015 Student To om veien til bevilling side 6 En perfekt hevingsdrøftelse? Fra avhandling til forretningsadvokat side 16 side 10 UPDATE 2015 Student 2 INNHOLD Hele veien har jeg fått god oppfølging

Detaljer