ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL 8 HØYERE UTDANNING 8 INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET 8 INTERNASJONALT ARBEID 9 KOPIERINGSVEDERLAG 9 ANNET ARBEID 10 ORGANISASJONSFORHOLD 11 FORLEGGERFORENINGENS UTVALG 11 FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT 13 OPPNEVNINGER 13 ÅRSBERETNING & REGNSKAP DnF 15 ÅRSBERETNING & REGNSKAP FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR 26 MEDLEMSFORHOLD 36 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 2

3 INNLEDNING Etter Kulturminister Hadia Tajiks kunngjøring 12. oktober 2012 om at regjeringen satte i gang arbeidet med boklov, var både Høyre og Fremskrittspartiet ute og gjorde kjent at de var imot forslaget. Fremskrittspartiet ønsket ingen adgang til fastpris, mens Høyre åpnet for en fornying av bokavtalen med blant annet bestemmelser om fastpris. Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) ble sendt på høring av regjeringen Stoltenberg i 2013, fremmet av Kulturdepartementet i statsråd 26. april og behandlet i Familie- og kulturkomiteen frem til innstilling om vedtak 11. juni. Loven ble vedtatt 17. juni og kunngjort 21. juni, men trådte aldri i kraft da regjeringen Solberg bestående av Høyre og Fremskrittspartiet tok over 16. oktober. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen ble oppfordret til å forhandle frem ny bokavtale der fastpris krever unntak fra konkurranselovgivningen, og dette arbeidet ble igangsatt i 2013 for å fortsette i Da konkursen i Notabene 9. januar rammet forlagene hardt, ble et omfattende utredningsarbeid gjort av foreningens advokater for å avklare omstendighetene og sikre kreditorenes rettigheter. Medlemmer av Forleggerforeningen ble holdt orientert i nyhetsbrev og informasjonsmøter. Forleggerforeningen begynte en gjennomgang av kredittrutinene og betingelser overfor bokhandlene i Arbeidet fortsetter i Generalforsamlingen i Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble i 2013 fulgt av arrangementet Bokdagen for første gang med Kulturministeren til stede. Bokdagen samlet 250 forleggere, bokhandlere og andre i bransjen til faglig program og festmiddag. Den nye prisen Gullboken ble utdelt i flere kategorier på dagen 5. juni. Forleggerforeningen har hatt avtaler med forfatter- og oversetterforeningene om utgivelse av verk som e-bøker. Disse avtalene har blitt forlenget først ut 2013, så ut Omsetningen av e-bøker har økt med 87 % fra 2012, ikke minst på grunn av et stort tilfang av nye titler. De kommersielt tilgjengelige titlene sammen med Nasjonalbibliotekets tilbud gjennom Bokhylla har gitt det lesende publikum en stor bredde å velge i. Forleggerforeningen har hatt samtaler med bibliotekene og Norsk Bibliotekforening om utlån av e-bøker i folkebibliotekene, og Forleggerforeningen har kommet med anbefalinger til våre medlemmer med hensyn til betingelser for slike utlån. Det er lagt opp til en prøveperiode som går ut SALGSSTATISTIKK 2013 Det norske bokmarkedet økte med 2,7 prosent fra 2012 til 2013 og er nå i sum på millioner NOK. Den største omsetningsøkningen har forlag utenfor Forleggerforeningen og bokklubbene som økte omsetningen med 8,1 prosent etter ni år med kontinuerlig fall. Markedet for skolebøker er fortsatt stabilt, mens omsetningen av fagbøker til høyere undervisning og profesjonsmarkedet fortsatt øker jevnt. Omsetningen av e-bøker økte fra 11,3 millioner NOK i 2012 til 19,5 millioner NOK i Dette er en økning på 73 prosent. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2013 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Associations ytringsfrihetskomité. FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Kontoret har også prosjektledelse for Oslo bokfestival og Bokdagen. Servicekontoret hadde ved utgangen av ansatte og 3 midlertidig ansatte. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 3

4 RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Forleggerforeningen har i 2013 arbeidet for å få innført en boklov med faste bokpriser frem til det ble klart at den nye regjeringen ikke ville sette bokloven i kraft. Foreningen har også arbeidet for at e-bøker skal omfattes av det samme merverdiavgiftsfritaket som gjelder for papirbøker og lydbøker. Nasjonalbibliotekets prosjekt bokhylla.no har som mål å digitalisere eldre norske bøker og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre på velkjente prinsipper; visning av norske bøker for norske IP-adresser, ikke tilrettelagt for nedlastning eller utskrift. Kopinor tar seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne, herunder innkreving av vederlag. Forleggerforeningen har gjort medlemsforlagene kjent med rettighetshavernes anledning til å trekke titler fra Bokhylla, for eksempel hvis man ønsker å omsette utgivelsen kommersielt. Forleggerforeningen følger også med på lenking til titlene i Bokhylla fra andre nettsteder. Bokhylla vil inneholde bøker når tjenesten er komplett i Avtaler om e-bokkontrakter ble i 2013 forlenget ut Forleggerforeningen har i løpet av 2013 forfulgt inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig kopiering og distribusjon av lydbøker og e-bøker. Forleggerforeningen er medlem av Opphavsrettsforeningen og Rettighetsalliansen. Forleggerforeningen deltar også i møter hos den internasjonale og den europeiske forleggerforeningen om blant annet piratkopiering. Faren for ulovlig piratkopiering vil bli stadig større med økningen av salget av e-bøker. FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Bokhandlerforeningen Samarbeidet med Bokhandlerforeningen er i særlig grad knyttet til Bokavtalen, og har også hatt nær kontakt i forbindelse med arbeidet med forslag til boklov. Organisasjonene har sammenfallende interesser på mange områder og har hatt et godt samarbeid om undersøkelser av markedet, blant annet Bokundersøkelsen. Foreningene har også hatt kontakt om forståelsen og tolking av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen samarbeidet om videreføringen av Oslo bokfestival, et svært vellykket litteraturløft med mer enn 200 arrangementer og med over 200 forfattere involvert. De to foreningene samarbeider dessuten om det årlige Mammutsalget, utdeling av Rivertonprisen og Bokdagen med utdeling av Gullboken. Den norske Forfatterforening Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Norsk Oversetterforening Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Litteraturpolitisk samarbeidsforum I Litteraturpolitisk samarbeidsforum møter Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Hensikten med forumet er å etablere en plattform for diskusjon av litteraturpolitiske spørsmål hvor alle ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 4

5 Grafill Forleggerforeningen har videreført samarbeidet om Årets vakreste bøker i 2013 der Ann Falahat i foreningens sekretariat deltok i juryen. MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Oslo bokfestival Oslo bokfestival ble arrangert for fjerde gang september Det var som de foregående årene en publikumssuksess med besøkende, og arrangementet er oppsummert som en suksess. Til grunn for samarbeidet ligger følgende visjon: «Bokbransjen skal i fellesskap arrangere den beste festivalen for boka og leseren noen gang i Norge.» Styringsgruppen for Oslo bokfestival Karin Mundal (Cappelen Damm), styreleder Trine Stensen (Bokhandlerforeningen) Thomas Mala (Press) Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen) Anne Regine Bakstad (Tanum bokhandel) Programkomité Marit Grue (Ark) Eivind Løvdal Refsnes (Spartacus) Torgeir Husby (Gyldendal) Bjørn Aagenæs (Kolon) John Erik Riley (Cappelen Damm) Festivalkontor Mari Reinholt Aas, prosjektleder og festivalsjef Siri Ekestad Bauge, prosjektmedarbeider I tillegg sørget flere hundre bransjefolk og 50 frivillige for at planleggingen og gjennomføringen av Oslo bokfestival gikk i henhold til plan. Program og arena Det ble avholdt mer enn 200 små og store litteraturarrangementer under Oslo bokfestival Karl Johans gate og Spikersuppa var bilfritt festivalområde med utescener, boksalg, liv og røre, og 86 arrangementer på fire scener. Det ble benyttet totalt 28 scener i løpet av helga. I løpet av festivalens to dager deltok ca. 200 norske og utenlandske forfattere. Media og synlighet Festivalens programhefte ble trykket i eksemplarer og distribuert i Bok og samfunn og via bokhandlere. Festivalen var svært godt synlig i bybildet, i media og på nettet. Oslo bokfestival fikk bred omtale i pressen, og både trykte medier, webmedier og fjernsyn omtalte og rapporterte fra festivalen. Samarbeidspartnere Oslo bokfestival hadde en rekke gode samarbeidspartnere som Aftenposten (mediepartner), NRK, Deichmanske bibliotek, Nasjonal jazzscene, Flying Culinary Circus, Nationaltheatret, NFF, Last Train, Det Norske Teatret og Oslo kommune. Samarbeidspartnerne var vesentlige for at Oslo bokfestival ble vellykket, og derfor vil det også ha høy prioritet i framtidige festivaler. Grafisk profil Robin Snasen Rengård i designfirmaet Snasen utarbeidet konsept og designhåndbok for festivalen i 2010 og har også de påfølgende årene designet de ulike flatene. Designkonseptet fungerer svært godt, og designet er nå innarbeidet og lett gjenkjennelig for publikum. Det er etablert egne nettsider for Oslo bokfestival på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 5

6 Mammut 17. februar 1. mars 2013 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Alle titler som ikke lenger er bundet av fastprisen kan være med. 68 forlag og 472 bokhandler deltok i salget med 803 titler som papirbok med rabatter opp mot 80 % tilgjengelig. For første gang var e-bøker med på Mammutsalget med 448 titler tilgjengelig. PR-komité Anne Schiøtz, Raymond Vik, Ingunn Lindborg Brageprisen Brageprisen har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisutdelingen 2013 ble ledet av Finn Tokvam. Knut Nærum framførte prologen, og Kid Astray sto for det musikalske innslaget. Kulturminister Thorhild Widvey delte ut prisene og skuespiller Birgitte Larsen leste utdrag fra de nominerte bøkene. Prisen ble delt ut 19. november på Dansens Hus i Oslo. Det var en flott kulturkveld, hvor ny norsk litteratur var i sentrum og folkebibliotekene ble tildelt hedersprisen. Brageprisvinnere Skjønnlitteratur: Ruth Lillegraven: Urd (Tiden Norsk Forlag) Barne- og ungdomsbøker: Brynjulf Jung Tjønn: Så vakker du er (Cappelen Damm) Sakprosa: Steffen Kverneland: Munch (No Comprendo Press) Åpen klasse, faktabøker for voksne: Yann de Caprona: Norsk etymologisk ordbok (Kagge) Styret Elisabeth Steen, styreleder, Vigmostad & Bjørke Per Nordanger, Spartacus Christian Aas, Schibsted Kari Marstein, Gyldendal Bragerådet Kari Marstein, rådsleder, Gyldendal Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm Lene Løver, Font forlag, til 30. juni Bjørn Fredrik Drangsholt, Tiden, fra 1. juli Jan-Frode Brenna-Hansen, Ark Sigmund Løvåsen, Den norske Forfatterforening Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo Jørgen Lorentzen, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Bjørn Ingvaldsen, Norske barne- og ungdomboksforfattere Per Roger Sandvik, Deichmanske bibliotek Fra Forleggerforeningen møtte Åse Garten Galtrud til 1. april, Helene Heger Voldner til 1. juli, Siri Ekestad Bauge fra 1. juli Daglig leder Siri Ekestad Bauge, Forleggerforeningens administrasjon Rivertonprisen 2013 Prisen gikk til Gard Sveen for Den siste pilegrimen (Vigmostad Bjørke). Den ble utdelt på Litteraturhuset 3. april Mer om Rivertonprisen på Rivertonklubbens nettsted DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 6

7 Bokdagen Bokdagen erstattet i 2013 den tradisjonelle fagdagen knyttet til generalforsamlingene i Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening med publikum fra begge foreningene og andre organisasjoner i bransjen. Arrangementet fant sted 5. juni på DogA i Oslo med et rikt faglig program og utdeling av den nye prisen Gullboken i fire kategorier. Vinnere av Gullboken Årets formidler: Tronsmo bokhandel Årets kampanje: La ungdommen bestemme, ved Lundenes skole og Bok- og kulturbussen i Troms Årets redaktør: Morten Moi Årets nyskaping: Salaby, et digitalt læremiddel fra Gyldendal Undervisning Arbeidsgruppe Bokdagen Kristenn Einarsson Trine Stensen Helene Heger Voldner Pål Løwe Anne Gaathaug Jury for Gullboken Anne Posner Tom Harald Jenssen Anne Bjørg Røed Arild Bjørn-Larsen Janneken Øverland Thomas Mala Ingebrigt Steen Jensen (kun første del av juryarbeidet) Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2013 var Ansvar. I samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet har Forleggerforeningen arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Maihaug-restauranten og Clarion Collection Hotel Hammer. Femten utenlandske forleggere ble med på et program med foredrag om den norske bokbransjen ved Kristenn Einarsson fra Forleggerforeningen, foredrag om kvinnelige, norske samtidsforfattere ved Silje R. Næss og presentasjoner av fire kvinnelige, norske forfattere. Forleggerne var også på omvisning i forlagshus dagen før i Oslo. Komiteen hadde medlemmer fra Forleggerforeningens utvalg for litteratureksport. Ingvild Kogstad Brodal og Kristenn Einarsson fra sekretariatet i foreningen deltok. Les mer om Norsk Litteraturfestival på Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, Rein tekst, NM i poesislam, Ungdommens Kritikerpris og U-Prisen. Wanda Maria Heger Voldner er daglig leder i Foreningen!les. Kristine Isaksen og deretter Vibeke Røgler fungerte som daglig leder under Voldners permisjon i starten av året. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige styringsgrupper i!les. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 7

8 Leselystaksjonen Leselystaksjonen er et felles løft i regi av Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Foreningen!les. Norsk barnebokinstitutt og bibliotekene er også viktige medspillere. I tillegg til dette støttes Leselystboka økonomisk av Lesesenteret i Stavanger. Leselystaksjonen startet i 2013 på Verdens bokdag 23. april og strakte seg over sommeren. Leser søker bok Leser søker bok er en forening som gir støtte til forfattere, illustratører og forlag for bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne. Mellom 12 og 15 bøker får støtte årlig. Foreningen samarbeider med 260 bibliotek fordelt på alle landets fylker som har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker. Studier viser i følge foreningen at en av tre voksne sliter med å få med seg innholdet i vanlig tekst. Forleggerforeningen er representert styret, se avsnittet om oppnevninger. SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Læremiddelutvalget har samarbeidet med offentlige aktører som Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen og organisasjoner i bransjen som Utdanningsforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Forleggerforeningen er representert i Kopinor, se i den forbindelse avsnittet om oppnevninger. Forleggerforeningen har i 2013 arbeidet med å utrede situasjonen i sektoren og vårt arbeid med bøker og digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole. Verdikjeden, forlagenes og myndighetenes rolle, distribusjon og arbeid med læreplaner og pensum har vært elementer. Forleggerforeningen hadde i løpet av 2013 Eva Rief i engasjement for å bidra til dette arbeidet. HØYERE UTDANNING Høyskoleutvalget Forleggerforeningen arbeider for at norsk skal fungere som fagspråk som formidlingsspråk gjennom Høyskoleutvalget. Høyskoleutvalget ivaretar også forleggernes interesser overfor organisasjoner, biblioteker, høyskoler, universiteter, offentligheten og myndighetene. Foreningen arbeider for at bøker for høyskole og universitet skal omfattes av fastprisordningen. INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet, blant annet gjennom større arrangementer som Brageprisutdelingen, Oslo bokfestival, Mammutsalget og Bokdagen. Nettsider Nettsidene på Forleggerforeningen.no har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for relevante arrangementer. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styremedlemmer, ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte i de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også tilgjengelig på nettsidene. Pressemeldinger og debattinnlegg Forleggerforeningens aktivitet i offentligheten i 2013 handlet for det meste om arbeidet med og synspunkter på bokloven som var under forberedelse i løpet av året. Forleggerforeningen ved administrerende direktør, styreleder, andre styremedlemmer og utvalgsledere hadde en rekke innlegg og kronikker på trykk i avisene. Utenom boklovsarbeidet, var Forleggerforeningen synlig i offentligheten i forbindelse med diskusjoner om utlån av e-bøker og i forbindelse med arrangementer. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 8

9 Kurs og seminarer Det ble avholdt kurs om språkarbeid og forlagsøkonomi, flere seminarer/redaktørforum og informasjonsmøter for medlemmene i Firmasirkulærer Det ble i 2013 sendt ut 34 firmasirkulærer fra Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor til medlemsforlagene. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. Sirkulærer med bestemt innhold går også til utvalgte kontaktpersoner utenom forlagene. Nyhetsbrev Det ble i 2013 sendt ut 31 ordinære nyhetsbrev fra Forleggerforeningen. De ordinære nyhetsbrevene inneholdt hovedsakelig informasjon om foreningens arbeid, men også nyheter om rammebetingelsene, nyheter om endringer i avtaler og satser og om arrangementer av interesse for forlagsansatte. Det ble sendt ut 2 nyhetsbrev med orientering om internasjonal forlagsbransje, med saker fra utlandet som har betydning for norske forlag eller kan belyse debatten her til lands. Nyhetsbrev sendes kun til forleggere og ansatte i medlemsforlag. Ansatte som ønsker å motta det, kan henvende seg til sekretariatet i Forleggerforeningen. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair I 2013 arrangerte Forleggerforeningen i samarbeid med NORLA og den norske ambassaden i London norsk fellesstand på London Book Fair april. 17 medlemsforlag hadde 144 bøker utstilt på standen. Totalt 29 forlag var med i Forleggerforeningens katalog over forlag på messen. 16. april var norske og engelske forlagsfolk invitert til middag i den norske residensen. Frankfurt Book Fair Bokmessen i Frankfurt gikk av stabelen oktober. Forleggerforeningen organiserte og betjente den norske fellesstanden. Det var påmeldt ni forlag i tillegg til NORLA, de norske bokklubbene og bokkilden.no. Det var høy møtefrekvens og stor aktivitet på standen. Den norske ambassaden, NORLA og Forleggerforeningen norske og utenlandske forleggere til mottakelse på standen. Nordisk forleggerråd Forleggerforeningen holder kontakt med sine nordiske søsterforeninger gjennom Nordisk forleggerråd, som har ett årlig møte. Foreningene utveksler statistikk og erfaringer. I 2013 fant møtet sted i Stockholm. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2013 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. International Publishers Association (IPA) Forleggerforeningen er medlem av IPA, og engasjerer seg særlig i ytringsfrihetskomitéen. IPAs generalforsamling finner sted under Frankfurt Book Fair. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor Den norske Forleggerforening er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 9

10 DnF mottok i 2013 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2013 var 289,7 mill. kr (275,9 mill. kr i 2012). Norske rettighetshavere mottok i alt 203,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (160,1 mill. kr i 2012). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Medlemsorganisasjonene fullførte i 2013 fordelingsforhandlinger vedrørende det digitale vederlaget i skoleverket. Økningen i de kollektive vederlagene 2013 har sammenheng med at beløpet omfatter digital kopiering for to år. Den nye tjenesten for levering av innhold og rettigheter til digitale kompendier, Bolk, ble ferdigstilt i 2013 og er utprøvd på flere høgskoler. Bolk tilbys som en sentral del av den avtalen som nå forhandles fram med Universitets- og høgskolerådet. Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper videre. Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Vederlagsmidlene for Bokhylla er ennå ikke fordelt. Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Forleggerforeningen er representert i forskjellige av Kopinors styrer og organer. Se avsnitt om oppnevninger. Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er likebehandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. ANNET ARBEID AS Bokhandelens Hus Den norske Forleggerforening har sammen med Bokhandlerforeningen vært eier av bygningen i Øvre Vollgate 15 gjennom AS Bokhandelens Hus. Firmaet ble solgt med overtakelse 1. juni 2013 til Abel Eiendom og Forleggerforeningen har ut året vært leietaker i Øvre Vollgate 15. Søknader om økonomisk støtte Forleggerforeningen har i 2013 gitt støtte til følgende prosjekter: Tiltak: Beløp (kr) Ytringsfrihet Brageprisen Foreningen!les Leser søker bok Bokhandlerstipend Kritikerprisen Grafill Årets vakreste bøker Lillehammer litteraturfestival DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 10

11 ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i den Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på DogA i Oslo den 5. juni. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. Tom Harald Jenssen ble gjenvalgt som styreleder. Samme dag ble Bokdagen arrangert for første gang med festmiddag på kvelden. Medlemsmøter Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2013: ett i tilknytning til generalforsamlingen på DogA i Oslo og ett Forleggerforeningens egne lokaler i Oslo 5. desember med blant annet behandling og vedtak av budsjett for Valgkomiteen har bestått av Kari Spjeldnæs, Håkon Kolmannskog og Kari Marstein. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 5. juni ble Tom Harald Jenssen gjenvalgt til leder. Anne Christine (Tine) Kjær ble valgt til nestleder i styremøte. Etter valget 5. juni har styret hatt denne sammensetningen: Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm AS, leder Anne Christine (Tine) Kjær, Vigmostad & Bjørke AS, nestleder Edmund Austigard, Det Norske Samlaget Anne Gaathaug, Kagge Forlag AS Håkon Harket, Forlaget Press AS Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Bente Pihlstrøm, Humanist Forlag AS Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS Christian Norman Aass, Schibsted Forlag AS Anne Veiteberg, Bibelselskapet/Verbum forlag, 1. vararepresentant Knut Ola Ulvestad, Font Forlag AS, 2. vararepresentant FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Trond Petter Hinrichsen (leder), Cappelen Damm AS Øystein Eek, Kunnskapsforlaget ANS Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS Anne Heidenreich, Gyldendal Norsk Forlag AS Mathias Lilleengen, Forleggerforeningens administrasjon Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av medlemsforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning og kontraktspraksis. Allmennbokutvalget Kari J. Spjeldnæs (leder), H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Astrid de Vibe, Pax Forlag AS Håkon Kolmannskog, Det Norske Samlaget Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober AS Karin Mundal, Cappelen Damm AS Knut Olav Ulvestad, Font Forlag AS DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 11

12 Læremiddelutvalget Anders Skogvold, Cappelen Damm AS, leder Arne Magnus, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), nestleder Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag AS Ivar Wagle, Tell forlag AS Høyskoleutvalget Svein Skarheim, Universitetsforlaget AS, leder Beate Homlong, Det Norske Samlaget Ida Hansteen, Gyldendal Norsk Forlag AS Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm AS Markedsutvalget Thomas Mala, Forlaget Press AS, leder Even Høegh Kaalstad, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Astrid Dalaker, Gyldendal Norsk Forlag AS Birgit Christensen, Cappelen Damm AS Kjetil Sundet, Schibsted Forlag AS Anne Liv Tresselt, Det Norske Samlaget Svein Gran, Kom Forlag Småforlagsutvalget Pål Sandbæk, leder, Dreyers Forlag AS Alexander Leborg, Minuskel Forlag Martin Berdahl, Kontur Forlag AS Svein Gran, Kom Forlag Bente Pihlstrøm, Humanist Forlag AS Øivind Arneberg, Arneberg Forlag AS Utvalget representerer små forlag i Forleggerforeningen som har inntil 20 millioner norske kroner i omsetning. Utvalget skal målbære interesser som antas å være spesielle for disse forlagene. Utvalget legger til rette for at små forlag kan utveksle erfaringer og øke sin kompetanse innenfor relevante områder. Økonomiutvalget Kay Erik Nilsen, leder, Cappelen Damm AS Bente Gjersøe, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Elisabeth Seierstad, Gyldendal Norsk Forlag AS Tor Røseth, Schibsted Forlag AS Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling av kredittprofilen til de største bokhandlerne. Utvalget har også ansvar for å behandle begge foreningenes regnskap og budsjett før dette legges frem for styret. Statistikkutvalget Anne Borch Nielsen, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Kjetil Ansteensen, Cappelen Damm AS Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag AS Utvalget for litteratureksport Kristin Weholt (leder), Cappelen Damm AS Martin Berdahl, Kontur Forlag AS Tuva Ørbeck Sørheim, Kagge forlag AS DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 12

13 Even Råkil, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Anne Cathrine Eng, Gyldendal Norsk Forlag AS Eirin Hagen, Hagen Agency Utvalgets oppgave er å trekke opp retningslinjer for koordineringen med NORLA og UD, følge opp arrangementer som bokmessedeltakelse, seminarer for oversettere og forleggere og drøfte andre fellestiltak for kultureksport. Ytringsfrihetsutvalget Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget Anders Heger, Cappelen Damm AS William Nygaard Vibeke Wingerei, Gyldendal Norsk Forlag AS Eirik Bø, Pelikanen forlag Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS Styret besluttet i 2013 å nedsette et ytringsfrihetsutvalg for å bidra til foreningens arbeid for ytringsfriheten, både i ord og gjerning, ved å delta i debatter og i praktisk ytringsfrihetsarbeid. Utvalget skal virke både nasjonalt og internasjonalt og utøve sin virksomhet i samarbeid med IPA, Norsk PEN og andre organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet. FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT Ansatte ved utgangen av 2013 Kristenn Einarsson, administrerende direktør Ellen Sofie Lande, økonomisjef (sluttet 31. desember) Mathias Lilleengen, advokat Odd Magnus Ulvestad Nilsen, rådgiver Mari Reinholt Aas, festivalsjef Oslo Bokfestival Helene Heger Voldner, prosjektleder Oslo Bokfestival og Den norske Bokprisen (i permisjon) Siri Ekestad Bauge, vikarierende prosjektleder Oslo Bokfestival og Den norske Bokprisen Ingvild Kogstad Brodal, rådgiver Hege von Hirsch, kontorassistent Ena Unkic, kontorassistent Rein Grefslie, økonomikonsulent Følgende medarbeidere har sluttet i løpet av 2013: Ellen Sofie Lande, Åse Garten Galtrud, Eva Rief og Ann Falahat. OPPNEVNINGER NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Styret Svein Skarheim, Universitetsforlaget Bjarne Buset, Gyldendal Norsk Forlag Faglig råd for skjønnlitteratur Irene Engelstad Faglig råd for faglitteratur Sverre Tusvik Kopinor Representantskap Fredrik Nissen, Gyldendal Vararepresentant: Svein Skarheim, Universitetsforlaget DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 13

14 Hovedstyret Arne Magnus, Aschehoug, nestleder Vararepresentant: Kari Marstein, Gyldendal Fordelingsnemnda Anders Skogvold, Cappelen Damm, nestleder Arbeidsutvalget Arne Magnus, Aschehoug, nestleder Valgkomite Bjørn Smith-Simonsen, Pax NORWACO Styret Mathias Lilleengen, Forleggerforeningens administrasjon Fagskolen for bokbransjen Styremedlemmer Anne Gaathaug, Kagge Odd Magnus U. Nilsen, Forleggerforeningens administrasjon AS Bokhandelens hus Styremedlem til 1. juni Bjørn Smith-Simonsen, Pax Ellen Sofie Lande, Forleggerforeningens administrasjon Bokhandelens Hus ble solgt med overtakelse 1. juni Rådet for Lillehammer litteraturfestival Kristenn Einarsson, Forleggerforeningens administrasjon Norsk barnebokinstitutt Rådet Sverre Henmo, Aschehoug Vararepresentant: Kristin Jobraaten, Cappelen Damm Foreningen!les John Erik Riley, Cappelen Damm Leser søker bok Øivind Arneberg, Arneberg DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 14

15 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 15

16

17

18

19

20

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur Å leve av litteratur Årsmelding 2014 Å kunne «leve av sitt forfatterskap» er få forunt. De aller fleste norske forfattere kan ikke leve av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på inntektene sine. Mange

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. Årsmelding 2013 NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, er et møtested

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Bibliotekaren. Møte med bibliotekarer i Sør-Amerika. - Det siviliserte alternativ til marknadens jungel. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Møte med bibliotekarer i Sør-Amerika. - Det siviliserte alternativ til marknadens jungel. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Møte med bibliotekarer i Sør-Amerika - Det siviliserte alternativ til marknadens jungel Litteratur, kvalitet, estetikk Forbundsstyret på Sjusjøen 10 2004

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer