ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL 8 HØYERE UTDANNING 8 INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET 8 INTERNASJONALT ARBEID 9 KOPIERINGSVEDERLAG 9 ANNET ARBEID 10 ORGANISASJONSFORHOLD 11 FORLEGGERFORENINGENS UTVALG 11 FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT 13 OPPNEVNINGER 13 ÅRSBERETNING & REGNSKAP DnF 15 ÅRSBERETNING & REGNSKAP FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR 26 MEDLEMSFORHOLD 36 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 2

3 INNLEDNING Etter Kulturminister Hadia Tajiks kunngjøring 12. oktober 2012 om at regjeringen satte i gang arbeidet med boklov, var både Høyre og Fremskrittspartiet ute og gjorde kjent at de var imot forslaget. Fremskrittspartiet ønsket ingen adgang til fastpris, mens Høyre åpnet for en fornying av bokavtalen med blant annet bestemmelser om fastpris. Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) ble sendt på høring av regjeringen Stoltenberg i 2013, fremmet av Kulturdepartementet i statsråd 26. april og behandlet i Familie- og kulturkomiteen frem til innstilling om vedtak 11. juni. Loven ble vedtatt 17. juni og kunngjort 21. juni, men trådte aldri i kraft da regjeringen Solberg bestående av Høyre og Fremskrittspartiet tok over 16. oktober. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen ble oppfordret til å forhandle frem ny bokavtale der fastpris krever unntak fra konkurranselovgivningen, og dette arbeidet ble igangsatt i 2013 for å fortsette i Da konkursen i Notabene 9. januar rammet forlagene hardt, ble et omfattende utredningsarbeid gjort av foreningens advokater for å avklare omstendighetene og sikre kreditorenes rettigheter. Medlemmer av Forleggerforeningen ble holdt orientert i nyhetsbrev og informasjonsmøter. Forleggerforeningen begynte en gjennomgang av kredittrutinene og betingelser overfor bokhandlene i Arbeidet fortsetter i Generalforsamlingen i Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble i 2013 fulgt av arrangementet Bokdagen for første gang med Kulturministeren til stede. Bokdagen samlet 250 forleggere, bokhandlere og andre i bransjen til faglig program og festmiddag. Den nye prisen Gullboken ble utdelt i flere kategorier på dagen 5. juni. Forleggerforeningen har hatt avtaler med forfatter- og oversetterforeningene om utgivelse av verk som e-bøker. Disse avtalene har blitt forlenget først ut 2013, så ut Omsetningen av e-bøker har økt med 87 % fra 2012, ikke minst på grunn av et stort tilfang av nye titler. De kommersielt tilgjengelige titlene sammen med Nasjonalbibliotekets tilbud gjennom Bokhylla har gitt det lesende publikum en stor bredde å velge i. Forleggerforeningen har hatt samtaler med bibliotekene og Norsk Bibliotekforening om utlån av e-bøker i folkebibliotekene, og Forleggerforeningen har kommet med anbefalinger til våre medlemmer med hensyn til betingelser for slike utlån. Det er lagt opp til en prøveperiode som går ut SALGSSTATISTIKK 2013 Det norske bokmarkedet økte med 2,7 prosent fra 2012 til 2013 og er nå i sum på millioner NOK. Den største omsetningsøkningen har forlag utenfor Forleggerforeningen og bokklubbene som økte omsetningen med 8,1 prosent etter ni år med kontinuerlig fall. Markedet for skolebøker er fortsatt stabilt, mens omsetningen av fagbøker til høyere undervisning og profesjonsmarkedet fortsatt øker jevnt. Omsetningen av e-bøker økte fra 11,3 millioner NOK i 2012 til 19,5 millioner NOK i Dette er en økning på 73 prosent. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2013 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Associations ytringsfrihetskomité. FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Kontoret har også prosjektledelse for Oslo bokfestival og Bokdagen. Servicekontoret hadde ved utgangen av ansatte og 3 midlertidig ansatte. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 3

4 RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Forleggerforeningen har i 2013 arbeidet for å få innført en boklov med faste bokpriser frem til det ble klart at den nye regjeringen ikke ville sette bokloven i kraft. Foreningen har også arbeidet for at e-bøker skal omfattes av det samme merverdiavgiftsfritaket som gjelder for papirbøker og lydbøker. Nasjonalbibliotekets prosjekt bokhylla.no har som mål å digitalisere eldre norske bøker og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre på velkjente prinsipper; visning av norske bøker for norske IP-adresser, ikke tilrettelagt for nedlastning eller utskrift. Kopinor tar seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne, herunder innkreving av vederlag. Forleggerforeningen har gjort medlemsforlagene kjent med rettighetshavernes anledning til å trekke titler fra Bokhylla, for eksempel hvis man ønsker å omsette utgivelsen kommersielt. Forleggerforeningen følger også med på lenking til titlene i Bokhylla fra andre nettsteder. Bokhylla vil inneholde bøker når tjenesten er komplett i Avtaler om e-bokkontrakter ble i 2013 forlenget ut Forleggerforeningen har i løpet av 2013 forfulgt inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig kopiering og distribusjon av lydbøker og e-bøker. Forleggerforeningen er medlem av Opphavsrettsforeningen og Rettighetsalliansen. Forleggerforeningen deltar også i møter hos den internasjonale og den europeiske forleggerforeningen om blant annet piratkopiering. Faren for ulovlig piratkopiering vil bli stadig større med økningen av salget av e-bøker. FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Bokhandlerforeningen Samarbeidet med Bokhandlerforeningen er i særlig grad knyttet til Bokavtalen, og har også hatt nær kontakt i forbindelse med arbeidet med forslag til boklov. Organisasjonene har sammenfallende interesser på mange områder og har hatt et godt samarbeid om undersøkelser av markedet, blant annet Bokundersøkelsen. Foreningene har også hatt kontakt om forståelsen og tolking av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen samarbeidet om videreføringen av Oslo bokfestival, et svært vellykket litteraturløft med mer enn 200 arrangementer og med over 200 forfattere involvert. De to foreningene samarbeider dessuten om det årlige Mammutsalget, utdeling av Rivertonprisen og Bokdagen med utdeling av Gullboken. Den norske Forfatterforening Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Norsk Oversetterforening Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget til Litteraturpolitisk samarbeidsforum I Litteraturpolitisk samarbeidsforum møter Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Hensikten med forumet er å etablere en plattform for diskusjon av litteraturpolitiske spørsmål hvor alle ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 4

5 Grafill Forleggerforeningen har videreført samarbeidet om Årets vakreste bøker i 2013 der Ann Falahat i foreningens sekretariat deltok i juryen. MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Oslo bokfestival Oslo bokfestival ble arrangert for fjerde gang september Det var som de foregående årene en publikumssuksess med besøkende, og arrangementet er oppsummert som en suksess. Til grunn for samarbeidet ligger følgende visjon: «Bokbransjen skal i fellesskap arrangere den beste festivalen for boka og leseren noen gang i Norge.» Styringsgruppen for Oslo bokfestival Karin Mundal (Cappelen Damm), styreleder Trine Stensen (Bokhandlerforeningen) Thomas Mala (Press) Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen) Anne Regine Bakstad (Tanum bokhandel) Programkomité Marit Grue (Ark) Eivind Løvdal Refsnes (Spartacus) Torgeir Husby (Gyldendal) Bjørn Aagenæs (Kolon) John Erik Riley (Cappelen Damm) Festivalkontor Mari Reinholt Aas, prosjektleder og festivalsjef Siri Ekestad Bauge, prosjektmedarbeider I tillegg sørget flere hundre bransjefolk og 50 frivillige for at planleggingen og gjennomføringen av Oslo bokfestival gikk i henhold til plan. Program og arena Det ble avholdt mer enn 200 små og store litteraturarrangementer under Oslo bokfestival Karl Johans gate og Spikersuppa var bilfritt festivalområde med utescener, boksalg, liv og røre, og 86 arrangementer på fire scener. Det ble benyttet totalt 28 scener i løpet av helga. I løpet av festivalens to dager deltok ca. 200 norske og utenlandske forfattere. Media og synlighet Festivalens programhefte ble trykket i eksemplarer og distribuert i Bok og samfunn og via bokhandlere. Festivalen var svært godt synlig i bybildet, i media og på nettet. Oslo bokfestival fikk bred omtale i pressen, og både trykte medier, webmedier og fjernsyn omtalte og rapporterte fra festivalen. Samarbeidspartnere Oslo bokfestival hadde en rekke gode samarbeidspartnere som Aftenposten (mediepartner), NRK, Deichmanske bibliotek, Nasjonal jazzscene, Flying Culinary Circus, Nationaltheatret, NFF, Last Train, Det Norske Teatret og Oslo kommune. Samarbeidspartnerne var vesentlige for at Oslo bokfestival ble vellykket, og derfor vil det også ha høy prioritet i framtidige festivaler. Grafisk profil Robin Snasen Rengård i designfirmaet Snasen utarbeidet konsept og designhåndbok for festivalen i 2010 og har også de påfølgende årene designet de ulike flatene. Designkonseptet fungerer svært godt, og designet er nå innarbeidet og lett gjenkjennelig for publikum. Det er etablert egne nettsider for Oslo bokfestival på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 5

6 Mammut 17. februar 1. mars 2013 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Alle titler som ikke lenger er bundet av fastprisen kan være med. 68 forlag og 472 bokhandler deltok i salget med 803 titler som papirbok med rabatter opp mot 80 % tilgjengelig. For første gang var e-bøker med på Mammutsalget med 448 titler tilgjengelig. PR-komité Anne Schiøtz, Raymond Vik, Ingunn Lindborg Brageprisen Brageprisen har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisutdelingen 2013 ble ledet av Finn Tokvam. Knut Nærum framførte prologen, og Kid Astray sto for det musikalske innslaget. Kulturminister Thorhild Widvey delte ut prisene og skuespiller Birgitte Larsen leste utdrag fra de nominerte bøkene. Prisen ble delt ut 19. november på Dansens Hus i Oslo. Det var en flott kulturkveld, hvor ny norsk litteratur var i sentrum og folkebibliotekene ble tildelt hedersprisen. Brageprisvinnere Skjønnlitteratur: Ruth Lillegraven: Urd (Tiden Norsk Forlag) Barne- og ungdomsbøker: Brynjulf Jung Tjønn: Så vakker du er (Cappelen Damm) Sakprosa: Steffen Kverneland: Munch (No Comprendo Press) Åpen klasse, faktabøker for voksne: Yann de Caprona: Norsk etymologisk ordbok (Kagge) Styret Elisabeth Steen, styreleder, Vigmostad & Bjørke Per Nordanger, Spartacus Christian Aas, Schibsted Kari Marstein, Gyldendal Bragerådet Kari Marstein, rådsleder, Gyldendal Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm Lene Løver, Font forlag, til 30. juni Bjørn Fredrik Drangsholt, Tiden, fra 1. juli Jan-Frode Brenna-Hansen, Ark Sigmund Løvåsen, Den norske Forfatterforening Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo Jørgen Lorentzen, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Bjørn Ingvaldsen, Norske barne- og ungdomboksforfattere Per Roger Sandvik, Deichmanske bibliotek Fra Forleggerforeningen møtte Åse Garten Galtrud til 1. april, Helene Heger Voldner til 1. juli, Siri Ekestad Bauge fra 1. juli Daglig leder Siri Ekestad Bauge, Forleggerforeningens administrasjon Rivertonprisen 2013 Prisen gikk til Gard Sveen for Den siste pilegrimen (Vigmostad Bjørke). Den ble utdelt på Litteraturhuset 3. april Mer om Rivertonprisen på Rivertonklubbens nettsted DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 6

7 Bokdagen Bokdagen erstattet i 2013 den tradisjonelle fagdagen knyttet til generalforsamlingene i Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening med publikum fra begge foreningene og andre organisasjoner i bransjen. Arrangementet fant sted 5. juni på DogA i Oslo med et rikt faglig program og utdeling av den nye prisen Gullboken i fire kategorier. Vinnere av Gullboken Årets formidler: Tronsmo bokhandel Årets kampanje: La ungdommen bestemme, ved Lundenes skole og Bok- og kulturbussen i Troms Årets redaktør: Morten Moi Årets nyskaping: Salaby, et digitalt læremiddel fra Gyldendal Undervisning Arbeidsgruppe Bokdagen Kristenn Einarsson Trine Stensen Helene Heger Voldner Pål Løwe Anne Gaathaug Jury for Gullboken Anne Posner Tom Harald Jenssen Anne Bjørg Røed Arild Bjørn-Larsen Janneken Øverland Thomas Mala Ingebrigt Steen Jensen (kun første del av juryarbeidet) Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2013 var Ansvar. I samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet har Forleggerforeningen arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Maihaug-restauranten og Clarion Collection Hotel Hammer. Femten utenlandske forleggere ble med på et program med foredrag om den norske bokbransjen ved Kristenn Einarsson fra Forleggerforeningen, foredrag om kvinnelige, norske samtidsforfattere ved Silje R. Næss og presentasjoner av fire kvinnelige, norske forfattere. Forleggerne var også på omvisning i forlagshus dagen før i Oslo. Komiteen hadde medlemmer fra Forleggerforeningens utvalg for litteratureksport. Ingvild Kogstad Brodal og Kristenn Einarsson fra sekretariatet i foreningen deltok. Les mer om Norsk Litteraturfestival på Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, Rein tekst, NM i poesislam, Ungdommens Kritikerpris og U-Prisen. Wanda Maria Heger Voldner er daglig leder i Foreningen!les. Kristine Isaksen og deretter Vibeke Røgler fungerte som daglig leder under Voldners permisjon i starten av året. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige styringsgrupper i!les. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 7

8 Leselystaksjonen Leselystaksjonen er et felles løft i regi av Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Foreningen!les. Norsk barnebokinstitutt og bibliotekene er også viktige medspillere. I tillegg til dette støttes Leselystboka økonomisk av Lesesenteret i Stavanger. Leselystaksjonen startet i 2013 på Verdens bokdag 23. april og strakte seg over sommeren. Leser søker bok Leser søker bok er en forening som gir støtte til forfattere, illustratører og forlag for bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne. Mellom 12 og 15 bøker får støtte årlig. Foreningen samarbeider med 260 bibliotek fordelt på alle landets fylker som har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker. Studier viser i følge foreningen at en av tre voksne sliter med å få med seg innholdet i vanlig tekst. Forleggerforeningen er representert styret, se avsnittet om oppnevninger. SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Læremiddelutvalget har samarbeidet med offentlige aktører som Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen og organisasjoner i bransjen som Utdanningsforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Forleggerforeningen er representert i Kopinor, se i den forbindelse avsnittet om oppnevninger. Forleggerforeningen har i 2013 arbeidet med å utrede situasjonen i sektoren og vårt arbeid med bøker og digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole. Verdikjeden, forlagenes og myndighetenes rolle, distribusjon og arbeid med læreplaner og pensum har vært elementer. Forleggerforeningen hadde i løpet av 2013 Eva Rief i engasjement for å bidra til dette arbeidet. HØYERE UTDANNING Høyskoleutvalget Forleggerforeningen arbeider for at norsk skal fungere som fagspråk som formidlingsspråk gjennom Høyskoleutvalget. Høyskoleutvalget ivaretar også forleggernes interesser overfor organisasjoner, biblioteker, høyskoler, universiteter, offentligheten og myndighetene. Foreningen arbeider for at bøker for høyskole og universitet skal omfattes av fastprisordningen. INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet, blant annet gjennom større arrangementer som Brageprisutdelingen, Oslo bokfestival, Mammutsalget og Bokdagen. Nettsider Nettsidene på Forleggerforeningen.no har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for relevante arrangementer. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styremedlemmer, ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte i de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også tilgjengelig på nettsidene. Pressemeldinger og debattinnlegg Forleggerforeningens aktivitet i offentligheten i 2013 handlet for det meste om arbeidet med og synspunkter på bokloven som var under forberedelse i løpet av året. Forleggerforeningen ved administrerende direktør, styreleder, andre styremedlemmer og utvalgsledere hadde en rekke innlegg og kronikker på trykk i avisene. Utenom boklovsarbeidet, var Forleggerforeningen synlig i offentligheten i forbindelse med diskusjoner om utlån av e-bøker og i forbindelse med arrangementer. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 8

9 Kurs og seminarer Det ble avholdt kurs om språkarbeid og forlagsøkonomi, flere seminarer/redaktørforum og informasjonsmøter for medlemmene i Firmasirkulærer Det ble i 2013 sendt ut 34 firmasirkulærer fra Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor til medlemsforlagene. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. Sirkulærer med bestemt innhold går også til utvalgte kontaktpersoner utenom forlagene. Nyhetsbrev Det ble i 2013 sendt ut 31 ordinære nyhetsbrev fra Forleggerforeningen. De ordinære nyhetsbrevene inneholdt hovedsakelig informasjon om foreningens arbeid, men også nyheter om rammebetingelsene, nyheter om endringer i avtaler og satser og om arrangementer av interesse for forlagsansatte. Det ble sendt ut 2 nyhetsbrev med orientering om internasjonal forlagsbransje, med saker fra utlandet som har betydning for norske forlag eller kan belyse debatten her til lands. Nyhetsbrev sendes kun til forleggere og ansatte i medlemsforlag. Ansatte som ønsker å motta det, kan henvende seg til sekretariatet i Forleggerforeningen. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair I 2013 arrangerte Forleggerforeningen i samarbeid med NORLA og den norske ambassaden i London norsk fellesstand på London Book Fair april. 17 medlemsforlag hadde 144 bøker utstilt på standen. Totalt 29 forlag var med i Forleggerforeningens katalog over forlag på messen. 16. april var norske og engelske forlagsfolk invitert til middag i den norske residensen. Frankfurt Book Fair Bokmessen i Frankfurt gikk av stabelen oktober. Forleggerforeningen organiserte og betjente den norske fellesstanden. Det var påmeldt ni forlag i tillegg til NORLA, de norske bokklubbene og bokkilden.no. Det var høy møtefrekvens og stor aktivitet på standen. Den norske ambassaden, NORLA og Forleggerforeningen norske og utenlandske forleggere til mottakelse på standen. Nordisk forleggerråd Forleggerforeningen holder kontakt med sine nordiske søsterforeninger gjennom Nordisk forleggerråd, som har ett årlig møte. Foreningene utveksler statistikk og erfaringer. I 2013 fant møtet sted i Stockholm. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2013 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. International Publishers Association (IPA) Forleggerforeningen er medlem av IPA, og engasjerer seg særlig i ytringsfrihetskomitéen. IPAs generalforsamling finner sted under Frankfurt Book Fair. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor Den norske Forleggerforening er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 9

10 DnF mottok i 2013 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2013 var 289,7 mill. kr (275,9 mill. kr i 2012). Norske rettighetshavere mottok i alt 203,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (160,1 mill. kr i 2012). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Medlemsorganisasjonene fullførte i 2013 fordelingsforhandlinger vedrørende det digitale vederlaget i skoleverket. Økningen i de kollektive vederlagene 2013 har sammenheng med at beløpet omfatter digital kopiering for to år. Den nye tjenesten for levering av innhold og rettigheter til digitale kompendier, Bolk, ble ferdigstilt i 2013 og er utprøvd på flere høgskoler. Bolk tilbys som en sentral del av den avtalen som nå forhandles fram med Universitets- og høgskolerådet. Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper videre. Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Vederlagsmidlene for Bokhylla er ennå ikke fordelt. Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Forleggerforeningen er representert i forskjellige av Kopinors styrer og organer. Se avsnitt om oppnevninger. Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er likebehandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. ANNET ARBEID AS Bokhandelens Hus Den norske Forleggerforening har sammen med Bokhandlerforeningen vært eier av bygningen i Øvre Vollgate 15 gjennom AS Bokhandelens Hus. Firmaet ble solgt med overtakelse 1. juni 2013 til Abel Eiendom og Forleggerforeningen har ut året vært leietaker i Øvre Vollgate 15. Søknader om økonomisk støtte Forleggerforeningen har i 2013 gitt støtte til følgende prosjekter: Tiltak: Beløp (kr) Ytringsfrihet Brageprisen Foreningen!les Leser søker bok Bokhandlerstipend Kritikerprisen Grafill Årets vakreste bøker Lillehammer litteraturfestival DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 10

11 ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i den Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på DogA i Oslo den 5. juni. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. Tom Harald Jenssen ble gjenvalgt som styreleder. Samme dag ble Bokdagen arrangert for første gang med festmiddag på kvelden. Medlemsmøter Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2013: ett i tilknytning til generalforsamlingen på DogA i Oslo og ett Forleggerforeningens egne lokaler i Oslo 5. desember med blant annet behandling og vedtak av budsjett for Valgkomiteen har bestått av Kari Spjeldnæs, Håkon Kolmannskog og Kari Marstein. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 5. juni ble Tom Harald Jenssen gjenvalgt til leder. Anne Christine (Tine) Kjær ble valgt til nestleder i styremøte. Etter valget 5. juni har styret hatt denne sammensetningen: Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm AS, leder Anne Christine (Tine) Kjær, Vigmostad & Bjørke AS, nestleder Edmund Austigard, Det Norske Samlaget Anne Gaathaug, Kagge Forlag AS Håkon Harket, Forlaget Press AS Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Bente Pihlstrøm, Humanist Forlag AS Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS Christian Norman Aass, Schibsted Forlag AS Anne Veiteberg, Bibelselskapet/Verbum forlag, 1. vararepresentant Knut Ola Ulvestad, Font Forlag AS, 2. vararepresentant FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Trond Petter Hinrichsen (leder), Cappelen Damm AS Øystein Eek, Kunnskapsforlaget ANS Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS Anne Heidenreich, Gyldendal Norsk Forlag AS Mathias Lilleengen, Forleggerforeningens administrasjon Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av medlemsforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning og kontraktspraksis. Allmennbokutvalget Kari J. Spjeldnæs (leder), H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Astrid de Vibe, Pax Forlag AS Håkon Kolmannskog, Det Norske Samlaget Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober AS Karin Mundal, Cappelen Damm AS Knut Olav Ulvestad, Font Forlag AS DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 11

12 Læremiddelutvalget Anders Skogvold, Cappelen Damm AS, leder Arne Magnus, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), nestleder Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag AS Ivar Wagle, Tell forlag AS Høyskoleutvalget Svein Skarheim, Universitetsforlaget AS, leder Beate Homlong, Det Norske Samlaget Ida Hansteen, Gyldendal Norsk Forlag AS Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm AS Markedsutvalget Thomas Mala, Forlaget Press AS, leder Even Høegh Kaalstad, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Astrid Dalaker, Gyldendal Norsk Forlag AS Birgit Christensen, Cappelen Damm AS Kjetil Sundet, Schibsted Forlag AS Anne Liv Tresselt, Det Norske Samlaget Svein Gran, Kom Forlag Småforlagsutvalget Pål Sandbæk, leder, Dreyers Forlag AS Alexander Leborg, Minuskel Forlag Martin Berdahl, Kontur Forlag AS Svein Gran, Kom Forlag Bente Pihlstrøm, Humanist Forlag AS Øivind Arneberg, Arneberg Forlag AS Utvalget representerer små forlag i Forleggerforeningen som har inntil 20 millioner norske kroner i omsetning. Utvalget skal målbære interesser som antas å være spesielle for disse forlagene. Utvalget legger til rette for at små forlag kan utveksle erfaringer og øke sin kompetanse innenfor relevante områder. Økonomiutvalget Kay Erik Nilsen, leder, Cappelen Damm AS Bente Gjersøe, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Elisabeth Seierstad, Gyldendal Norsk Forlag AS Tor Røseth, Schibsted Forlag AS Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling av kredittprofilen til de største bokhandlerne. Utvalget har også ansvar for å behandle begge foreningenes regnskap og budsjett før dette legges frem for styret. Statistikkutvalget Anne Borch Nielsen, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Kjetil Ansteensen, Cappelen Damm AS Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag AS Utvalget for litteratureksport Kristin Weholt (leder), Cappelen Damm AS Martin Berdahl, Kontur Forlag AS Tuva Ørbeck Sørheim, Kagge forlag AS DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 12

13 Even Råkil, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Anne Cathrine Eng, Gyldendal Norsk Forlag AS Eirin Hagen, Hagen Agency Utvalgets oppgave er å trekke opp retningslinjer for koordineringen med NORLA og UD, følge opp arrangementer som bokmessedeltakelse, seminarer for oversettere og forleggere og drøfte andre fellestiltak for kultureksport. Ytringsfrihetsutvalget Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget Anders Heger, Cappelen Damm AS William Nygaard Vibeke Wingerei, Gyldendal Norsk Forlag AS Eirik Bø, Pelikanen forlag Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS Styret besluttet i 2013 å nedsette et ytringsfrihetsutvalg for å bidra til foreningens arbeid for ytringsfriheten, både i ord og gjerning, ved å delta i debatter og i praktisk ytringsfrihetsarbeid. Utvalget skal virke både nasjonalt og internasjonalt og utøve sin virksomhet i samarbeid med IPA, Norsk PEN og andre organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet. FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT Ansatte ved utgangen av 2013 Kristenn Einarsson, administrerende direktør Ellen Sofie Lande, økonomisjef (sluttet 31. desember) Mathias Lilleengen, advokat Odd Magnus Ulvestad Nilsen, rådgiver Mari Reinholt Aas, festivalsjef Oslo Bokfestival Helene Heger Voldner, prosjektleder Oslo Bokfestival og Den norske Bokprisen (i permisjon) Siri Ekestad Bauge, vikarierende prosjektleder Oslo Bokfestival og Den norske Bokprisen Ingvild Kogstad Brodal, rådgiver Hege von Hirsch, kontorassistent Ena Unkic, kontorassistent Rein Grefslie, økonomikonsulent Følgende medarbeidere har sluttet i løpet av 2013: Ellen Sofie Lande, Åse Garten Galtrud, Eva Rief og Ann Falahat. OPPNEVNINGER NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Styret Svein Skarheim, Universitetsforlaget Bjarne Buset, Gyldendal Norsk Forlag Faglig råd for skjønnlitteratur Irene Engelstad Faglig råd for faglitteratur Sverre Tusvik Kopinor Representantskap Fredrik Nissen, Gyldendal Vararepresentant: Svein Skarheim, Universitetsforlaget DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 13

14 Hovedstyret Arne Magnus, Aschehoug, nestleder Vararepresentant: Kari Marstein, Gyldendal Fordelingsnemnda Anders Skogvold, Cappelen Damm, nestleder Arbeidsutvalget Arne Magnus, Aschehoug, nestleder Valgkomite Bjørn Smith-Simonsen, Pax NORWACO Styret Mathias Lilleengen, Forleggerforeningens administrasjon Fagskolen for bokbransjen Styremedlemmer Anne Gaathaug, Kagge Odd Magnus U. Nilsen, Forleggerforeningens administrasjon AS Bokhandelens hus Styremedlem til 1. juni Bjørn Smith-Simonsen, Pax Ellen Sofie Lande, Forleggerforeningens administrasjon Bokhandelens Hus ble solgt med overtakelse 1. juni Rådet for Lillehammer litteraturfestival Kristenn Einarsson, Forleggerforeningens administrasjon Norsk barnebokinstitutt Rådet Sverre Henmo, Aschehoug Vararepresentant: Kristin Jobraaten, Cappelen Damm Foreningen!les John Erik Riley, Cappelen Damm Leser søker bok Øivind Arneberg, Arneberg DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 14

15 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 15

16

17

18

19

20

ÅRSMELDING 2015 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ÅRSMELDING 2015 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING ÅRSMELDING 2015 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 1 INNHOLD Innledning... 3 Det norske bokmarkedet... 4 Ytringsfrihet, ansvar og etikk... 4 Opphavsrett... 4 Forleggerforeningen i mediebildet.. 5 Skole- og læremiddelspørsmål...

Detaljer

Årsberetning 2012. Den norske forleggerforening. Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning 2012. Den norske forleggerforening. Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2012 Den norske forleggerforening Forleggerforeningens servicekontor Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE

Detaljer

ÅRSBERETNING. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

ÅRSBERETNING. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor ÅRSBERETNING 2 11 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 02 Ytringsfrihet 02 Forleggerforeningens servicekontor 02 Rammebetingelser 03

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ÅRSMELDING 2016 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING ÅRSMELDING 2016 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 1 INNHOLD Innledning... 3 Ytringsfrihet, ansvar og etikk... 4 Det norske bokmarkedet... 4 Opphavsrett... 4 Forleggerforeningen i mediebildet.. 5 Skole- og læremiddelspørsmål...

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET 1 ÅRSMELDING 2004 NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET NORLAs posisjon ble ytterligere styrket gjennom en rekke tiltak i utlandet i 2004. Faglitteraturen har fått et godt fotfeste

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 7

Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 1 ÅRSMELDING 2007 NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET NORLAs virksomhet og aktivitetsnivå er i kraftig vekst, og NORLA som knutepunktorganiasasjon mellom

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 7 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Faksimile fra Aftenposten 13. oktober 2007 INNHOLD Innledning 03 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Oppsummering av erfaringene med Bokavtalen inngått

Oppsummering av erfaringene med Bokavtalen inngått Oppsummering av erfaringene med Bokavtalen inngått 1.1.2015 Bakgrunn Den nye bokavtalen ble presentert slik: «Regjeringa har slutta seg til innhaldet i den nye bokavtalen som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

Detaljer

Møteprotokoll nr. 10/2017

Møteprotokoll nr. 10/2017 Møteprotokoll nr. 10/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Balsnes/Sannan, Ørland Kultursenter Dato: 22.08.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2012

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2012 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2012 Innhold Bokhandleråret 2012... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til medlemmer og møtende varamedlemmer av forstanderskapet, medlemmer av styret og kontrollkomitè samt revisor. Lena, 08.04.2013 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte:

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte: Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: 22.06.2017 Tid: Kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Jan Helge Nordby Marius Olaussen Jostein Dahle

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010 Pressemelding 14. april 2010 Rørkjøps årmøte 2010 Rørkjøps årsmøte ble avholdt i Stavanger den 9. og 10. april 2010. Mer enn 250 deltagere hadde funnet veien til Clarion Hotell midt i sentrum av Stavanger,

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer