ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 7 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 Faksimile fra Aftenposten 13. oktober 2007

3 INNHOLD Innledning 03 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 04 Rammebetingelser 04 Forholdet til organisasjonene 06 Markeds- og messeaktiviteter 07 Skole- og læremiddelspørsmål 14 Informasjons- og kursvirksomhet 16 Økonomisaker 17 Internasjonalt arbeid 18 Kopieringsvederlag 19 Annet abeid 20 Organsasjonsforhold 21 Forleggerforeningens utvalg 22 Forleggerforeningens sekretariat 24 Komiteer og utvalg 24 Oppnevninger 25 Regnskap og revisjonsberetning 26 Medlemsforhold 43 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 01

4 Den norske Forleggerforening er en interesseorganisasjon for forlagsvirksomhet i Norge. Foreningens formål skal være å arbeide for å forsvare og styrke ytringsfriheten både nasjonalt og internasjonalt å øke respekten for opphavsretten, også gjennom styrking av medlemsforlagenes egen opphavsrettslige stilling å styrke og utvikle litteraturens kår i Norge å synliggjøre, forsvare og styrke forlagsbransjens posisjon å ivareta medlemsforlagenes faglige, juridiske og økonomiske interesser (Fra 1 i vedtekter for Den norske Forleggerforening) FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT: Mari Johanne Müller, Jørund Høie Skaug, Astri Skarde, Mathias Lilleengen, Annicken Saxlund, Per Christian Opsahl, Gry Øverland, Kristin Oldeide. (Foto: Finn Ståle Felberg) STYRET I DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 27. MARS 08: Geir Berdahl, Tom Harald Jenssen, Gunnar Totland, Vebjørn Rogne, Heidi J. Andersen, William Nygaard, Per Christian Opsahl (sekretariatet), Mathias Lilleengen (sekretariatet), Kristin Oldeide (sekretariatet), Anne-Grethe Messel, Tom Skovdahl, Bjørn Smith-Simonsen, Geir Mork. (Foto: Finn Ståle Felberg) 02 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

5 INNLEDNING 2007 var et bokår der omsetningen særlig var preget av salget av læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet og innføringen av gratis læremidler til elevene i videregående skole viste god fremgang for norsk skjønnlitteratur. På fagdagen på Lillehammer var Bokavtalen tema, og bransjens egne aktører ga sterk støtte til de viktigste elementene i dagens bokavtale, men ga samtidig uttrykk for at det nå er nødvendig å finne nye abonnementsløsninger som bedre ivaretar de kulturpolitiske forpliktelsene som ligger i Bokavtalen. Særlig er dette viktig fordi antallet førsteeksemplarer av innkjøpsbøkene har blitt redusert ved at antall bokhandler med såkalte A og B abonnement har blitt kraftig redusert som følge av det nye L-abonnementet. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har nedsatt et utvalg som har fått i oppdrag å utrede abonnementsordningene. Kulturdepartementet sendte 27. juni et utkast til mandat for en offentlig evaluering av Bokavtalen. I Forleggerforeningens svarbrev av 22. august understrekes betydningen av at den offentlige evalueringen ikke bare utreder Bokavtalens virkninger, men også utreder konsekvenser av at skolebokomsetningen nå er helt deregulert, og at dette kan få dramatiske følger for distriktsbokhandlene. I juni 2007 ble det kunngjort at forlagene J.W. Cappelen AS og N.W. Damm & Søn AS skulle fusjoneres. Konkurransetilsynet avgjorde 31. oktober at fusjonen var godkjent. Dermed ble det en realitet at Norges 3. og 4. største forlag slo seg sammen og ble til Cappelen Damm AS. Etter omsetning 2007 rangeres det nye forlaget som det nest største forlagskonsernet i Norge. Fusjonen innebærer at Norge ikke lenger har fire store forlag, men tre store forlagskonsern med virksomheter som omfatter forlag, bokklubb, distribusjon og bokhandel. Fredag 12. oktober gjestet kulturminister Trond Giske Frankfurt Book Fair etter invitasjon fra Den norske Forleggerforening. Kulturministeren møtte offisielle representanter for bokmessa, norske og utenlandske forleggere samt NORLA. I et oppslag i Aftenposten i forbindelse med besøket uttrykte kulturministeren at han var imponert over hvor godt synlig norsk litteratur er i utlandet, og han mente at andre kulturbransjer må lære av bokbransjen når det gjelder salg til utlandet. I november 2007 underskrev Forleggerforeningen en samarbeidsavtale med Norges Varemesse om en ny nasjonal bokmesse. Bokmessa blir arrangert på Lillestrøm november juni 2007 tiltrådte Gry Øverland stillingen som økonomisjef etter Hilde Skøien. På generalforsamlingen 1. juni ble Geir Berdahl gjenvalgt som styreleder. Vebjørn Rogne og Heidi J. Andersen ble valgt som nye styremedlemmer, og Bente Pihlstrøm og Gunnar R. Totland ble valgt som 1. og 2. vara til styret. Turid Barth Pettersen og Tell Chr. Wagle gikk ut av styret. I løpet av 2007 ble ti nye forlag tatt opp som medlem i Forleggerforeningen: Piratforlaget, Fritt Forlag, Baskerville Forlag, Forlaget God Tid, St. Olav Forlag, Abovo Forlag, Magikon Forlag, Forlaget Manifest, Forlaget Press og Pocketforlaget. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 03

6 SALGSSTATISTIKK 2007 Basert på salgstall fra Forlagsentralen og Sentraldistribusjon for 2007, økte omsetningen i bokgruppe 1 7 med 21,5 % sammenlignet med året før. Kunnskapsløftet innenfor skolesektoren er en av årsakene til denne betydelige omsetningsøkningen. Men også andre bokgrupper har hatt en betydelig økning i Dette gjelder skjønnlitteratur som har økt med 23,1 %, billig-bøker 18,3 %, verk 33,7 % samt kommisjonsbøker 31,6 %. For hovedbokgruppene 3 5 (dvs. sakprosa, skjønnlitteratur og billigbøker) isolert økte omsetningen med 14,2 %. Salgstallene viser at det har vært en økning i de fleste bokgrupper i Unntakene er fagbøker som er redusert med 1,3 % og oversatt sakprosa for voksne som er redusert med 1,2 %. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2007 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association, IPA, der Bjørn Smith-Simonsen er styremedlem og leder av Freedom to Publish Committee, FTPC. Arbeidet i FTPC resulterte i at man unngikk en uheldig deling av den iranske bokmessa, der det var krefter som kjempet for at denne bokmessa skulle ha én separat del for iranske forlag og én separat for utenlandske. Det er også skrevet rapporter om ytringsfrihetstilstanden i Tunisia og i Hvite-Russland. Fredag 15. juni ble IPA Freedom Prize delt ut under den internasjonale bokmessen i Cape Town. Hovedprisen gikk til forleggeren Trevor Ncube fra Zimbabwe. To spesialpriser ble utdelt posthumt. Den ene gikk til Anna Politkovskaja, den tidligere journalisten i Novaya Gazeta, som brutalt ble skutt og drept i Moskva 7. oktober Anna Politkovskaja er særlig kjent for å ha dokumentert de grusomme overgrepene under krigen i Tsjetsjenia. Den andre spesialprisen gikk til Hrant Dink, tidligere redaktør i den armensk-tyrkiske ukeavisen Agos, som gjennom sitt virke bestrebet seg på å skape dialog mellom armenere og tyrkere. I oktober 2006 ble Dink dømt for utyrkisk virksomhet under artikkel 301 i den tyrkiske straffeloven. I januar 2007 ble Hrant Dink skutt og drept utenfor sitt kontor i Istanbul. FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor ytet tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i Bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangementet til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Servicekontoret hadde i 2007 åtte ansatte. RAMMEBETINGELSER Det har i beretningsåret ikke vært vesentlige endringer i forlagenes rammebetingelser. En foreløpig avklaring for bøker i bokgruppe 2 fikk vi ved at den gamle bransjeavtalens bestemmelser ble videreført til å gjelde til og med 30. juni DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

7 I Forleggerforeningens innspill til Stortingsmeldingen om språk ble det påpekt at situasjonen for gruppe 2 trenger en avklaring både med hensyn til fastprisen og i forhold til støtten som administreres gjennom Lærebokutvalget for høyere utdanning. Støtten har tidligere ligget på i overkant av 7 MNOK, men er nå redusert til i overkant av 4 MNOK. Det reelle behovet anslås til å ligge på om lag 15 MNOK. I foreningens innspill påpekes også behovet for at grunnutdanningen får tilført midler til små fag og nynorske parallellutgaver som ved innføringen av Kunnskapsløftet har blitt kraftig redusert i forhold til under tidligere reformer. I brev av 3. oktober til Kulturdepartementet bes det om at mva-plikten for lydfiler utredes. Lydbøker ble omfattet av samme 0-sats som bøker i 1995, og det er etter foreningens oppfatning ikke grunnlag for at lydfiler skal behandles avgiftsmessig forskjellig fra andre lydbøker. I svarbrev fra Kulturdepartementet 15. november til Finansdepartementet står blant annet: Kultur- og kirkedepartementet anser saken slik at de prinsippene som lå til grunn for å i sin tid unnta bøker fra avgiftsplikt, vil være like gyldige uavhengig av mediet bøkene formidles i. Vi kan derfor ikke se at det foreligger rettslig grunnlag for å hevde at lydbøker lastet ned digitalt ikke omfattes av unntaket fra merverdiavgiftsplikt som gjelder for fysiske bøker, samt lydbøker som selges på fysisk medium. På bakgrunn av dette ber vi om Finansdepartementets vurdering av saken. Kulturdepartementets vurdering er riktig og viktig, og vi avventer Finansdepartementets videre behandling av saken. Rettslige forhold Forleggerforeningen har undertegnet avtale med Norwaco om utbetaling av kompensasjon for lovlig kopiering av lydbøker. Forleggerforeningen vil utbetale støtten høsten Forleggerforeningen har forfulgt flere inngrep i forlags enerettigheter i løpet av året (blant annet ulovlig kopiering til MP3 format av lydbøker, ulovlig digitalisering og distribusjon av hobbybøker og skjønnlitteratur). Forleggerforeningen har inngått avtale med Nasjonalbiblioteket om et pilotprosjekt vedrørende skanning og distribusjon av litteratur om nordområdene. Vederlaget for dette blir fordelt på dusinet av medlemsforlag som deltar i prosjektet. I forkant av endringen av forskrift til åndsverkloven utarbeidet Forleggerforeningen et høringssvar. Endringen gir ABM-institusjonene (arkiv, bibliotek, museum) bedre mulighet til å utføre sine samfunnsoppgaver på en hensiktsmessig og ressursbesparende måte. Samtidig beholder rettighetshaverne kontrollen med utnytting av sine verk og arbeider i de nye digitale markeder som fortsatt er under utvikling. Forleggerforeningen har fått utarbeidet en juridisk betenkning om avtalen som Google tilbyr forlag i Google Book Search. Betenkningen peker på en rekke svakheter ved avtalen: a) forlaget må garantere for at forfatteren har sagt fra seg alle ideelle rettigheter til boken (etter åndsverkloven er dette ikke mulig), b) avtalen er uforutsigbar (tre ulike former for dokumenter («avtalevilkår», «retningslinjer» og «nettsider med hjelpespørsmål») utgjør avtalen), og c) avtalen er ubalansert (Google har rett til å endre deler av avtalen). DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 05

8 Høyesterett ga Finansdepartementet medhold i at et norsk forlags salg av bøker vedlagt varer i sin bokklubb er underlagt full mva. Forleggerforeningen vil studere avgjørelsen nøye for å se om det lar seg gjøre å trekke ut noen veiledning fra avgjørelsen, og om avgjørelsen har korrigert rettstilstanden på dette området. Forlaget er ikke medlem i Forleggerforeningen. FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Den norske Bokhandlerforening Kontakten med Bokhandlerforeningen er særlig knyttet til Bokavtalen. Spørsmål som oppstår ved forskjellige tolkninger av Bokavtalen, søkes i første rekke løst gjennom Bransjerådet. I 2007 har Bransjerådet behandlet saker om bokklubbutgaver av titler som fortsatt er i fastpris, og vurdert hvorledes forskjellige bonusordninger og bokpakker skal behandles etter Bokavtalen. Spørsmål i tilknytning til abonnementsavtalene har også vært behandlet. Den norske Forfatterforening Forleggerforeningen har i 2007 hatt forhandlinger om ny normalkontrakt for skjønnlitteratur. De viktigste spørsmålene har vært knyttet til royaltystige, royaltygrunnlag og royaltyavkortning ved realisasjoner. Spørsmål om betingelser for utgivelse av lydbok har blitt tatt opp som et eget punkt under forhandlingene. Forleggerforeningens forhandlingsdelegasjon er: Erik Holst, Astrid de Vibe, Einar Ibenholt, Mathias Lilleengen og Per Chr. Opsahl. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) Forleggerforeningen har i 2007 forhandlet om ny normalavtale med NBU, men forhandlingene har blitt utsatt i påvente av at forhandlingene med Den norske Forfatterforening skal sluttføres. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Det har ikke vært forhandlinger med NFF i beretningsåret da man har en overenskomst om at forhandlinger om ny normalavtale for faglitteratur starter høsten Forleggerforeningen og NFF har initiert en ny prisvariasjonsundersøkelse som gjennomføres i 2007 og 2008 av Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Norsk Oversetterforening (NO) Det har ikke vært forhandlinger med NO i beretningsåret. Ny normalavtale for oversettelser har hatt sitt første hele virkeår i 2007, og tilbakemeldingene så langt har vært at avtalen fungerer tilfredsstillende for begge parter. Grafill Forleggerforeningen har fått en henvendelse fra Grafill om deponering av originaler av bokillustrasjoner i Nasjonalbiblioteket. Hensikten skal være at originalene blir katalogisert og bevart på en hensiktsmessig måte i Nasjonalbiblioteket mot at forlagene får fortsatt tilgang til illustrasjonene for egne formål. Samarbeidet om Årets vakreste bøker er videreført i DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

9 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Bokmessa I 2007 ble det endelig vedtatt at Forleggerforeningen skal arrangere ny bokmesse i 2008 sammen med Norges Varemesse. Bokmessa skal arrangeres i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm november En samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Norges Varemesse ble undertegnet i november I Forleggerforeningen har det vært opprettet komiteer for organiseringen av arbeidet med Bokmessa. Det er opprettet seminarkomité, aktivitetskomité og PR og informasjonskomité i tillegg til egen hovedkomité. Leder av seminarkomiteen er Kjersti Herland Johnsen, leder av aktivitetskomiteen er Birgit Christensen, og Trude Kleven leder PR og informasjonskomiteen. Messesjef er Tom Dahl. Annicken Saxlund ble innleid som prosjektleder for Bokmessa fra november Katalogene Årets beste bøker og Årets bøker skjønnlitteratur Etter at Årets bøker ble lagt ned i 2006, gikk småforlagene i Forleggerforeningen sammen om å produsere katalogen Årets beste bøker. Katalogen ble distribuert til bokhandlere, primært for bokhandelansatte. Forlaget Oktober tok initiativ til å produsere en katalog utelukkende for skjønnlitterære utgivelser, og resultatet ble katalogen Årets bøker skjønnlitteratur. Katalogen presenterte utgivelser fra 21 forlag, og ble distribuert bredt i bokhandel. Mammut mars 2007 Mammutsalget er bransjens store realisasjonssalg, og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Over 800 titler med rabatter opp mot 80 % ble tilbudt for salg. Salget omfattet i 2007 over 1, 4 millioner bøker. 56 forlag og 379 bokhandler deltok på Mammut, og totalt ble det omsatt for 41 millioner kroner netto. Brageprisen Brageprisen ble delt ut i Gamle Logen torsdag 15. november. Prisen fikk god pressedekning, og det var stor oppslutning om arrangementet. Konferansierer var Truls Svendsen og Solveig Kloppen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen og delte også ut alle prisene. Brageprisen har i beretningsåret gjennomgått omfattende endringer. De viktigste endringene innebærer at juryordningen er styrket med en elektorforsamling, at prispengene har økt fra kroner til kroner, og at det er fire nominerte i hver klasse mot tre tidligere. Styret i stiftelsen Den norske Bokprisen besto i beretningsåret av Ida Berntsen, Elisabeth Steen og Tom Dahl/ Per T. Nordanger. Bragerådet ble ledet av Kari Marstein. Rådet var satt sammen av ulike personer fra bok-norge. Foruten Kari Marstein satt følgende personer i Bragerådet: Kari Sverdrup, Anne Oterholm, Kjell Lars Berge, Per Thomas Andersen, Eirik Newth, Pål Løwe, Even Råkil og Kristin Oldeide. Prisen ble delt ut i fire kategorier: skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse, som i 2007 var viet sakprosa for barn. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 07

10 PRISENE FOR 2007 GIKK TIL: Skjønnlitteratur: Carl Frode Tiller: Innsirkling Barne- og ungdomsbøker: Linn T. Sunne: Happy Sakprosa: Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde. Sakprosa for barn: Jon Ewo og Bjørn Ousland: Fortellingen om et mulig drap Hederspris: Guri Vesaas PRISVINNERE Prosa: Karsten Alnæs: Trollbyen Lyrikk: Paal-Helge Haugen: Sone 0 Billedbok: Sissel Solbjørg Bjugn og Fam Ekmann: Jente i bitar Barne- og ungdomsbok: Ragnar Hovland: Ein motorsykkel i natta Generell litteratur: Ina Blom (red.): Cappelens kvinnehistorie Faglitteratur: Arne Forsgren (red.): Rockeleksikon Lærebok: Håkon Askeland m.fl.: Soria Moria Hederspris: Sigmund Skard 1993 Prosa: Øystein Lønn: Thranes Metode Lyrikk: Jan Erik Vold: Ikke Billedbok: Else Færden og Sissel Gjersum: Garnnøstet som forsvant Barne- og ungdomsbok: Torill Eide: Skjulte ærend Generell litteratur: Tordis Ørjasæter: Menneskenes hjerter Sigrid Undset Faglitteratur: Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete Dantes Inferno Lærebok: Tore Linné Eriksen: Norge og verden fra Hederspris: ikke utdelt 1994 Skjønnlitteratur: Sigmund Mjelve: Område aldri fastlagt Barne- og ungdomsbok: Klaus Hagerup: Markus og Diana. Lyset fra Sirius Faglitteratur: Einar-Arne Drivenes m.fl.: Nordnorsk kulturhistorie Lærebok: Øystein Benestad m.fl.: Tallenes Tale Matematikk for 5 timers grunnkurs Hederspris: Halldis Moren Vesaas 1995 Prosa: Ingvar Ambjørnsen: Fugledansen Lyrikk: Øivind berg: Forskjellig Barne- og ungdomsbok: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingbror Faglitteratur: Espen Dietrichs og Leif Gjerstad: Vår fantastiske hjerne Lærebok: Astrid Carlson m.fl.: Humanbiologi Hederspris: Anne-Cath Vestly 08 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

11 1996 Skjønnlitteratur: Bergljot Hobæk Haff: Skammen Barne- og ungdomsbok: Eirik Newth: Jakten på sannhet Faglitteratur: Arild Stubhaug: Et foranskutt lyn. Nils Henrik Abel og hans tid Åpen klasse: Essays: Sven Kjærup Bjørneboe: Jerusalem En sentimental reise Hederspris: Kjell Askildsen 1997 Skjønnlitteratur: Liv Køltzow: Verden forsvinner Barne- og ungdomsbok: Harald Rosenløw Eeg: Vrengt Faglitteratur: Anne Wichstrøm: Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere før 1900 Åpen klasse: Billedbøker for barn: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingsøster Hederspris: Jan Erik Vold 1998 Skjønnlitteratur: Kjartan Fløgstad: Kron og mynt Barne- og ungdomsbok: Stein Erik Lunde: Eggg Faglitteratur: Leif Ryvarden og Klaus Høiland: Er det liv er det sopp Åpen klasse: Oversatt skjønnlitteratur: Christian Rugstad: José Saragamo. Det året Reis døde Hederspris: Dag Solstad 1999 Skjønnlitteratur: Frode Grytten: Bikubesong Barne- og ungdomsbok: Erna Osland: Salamanderryttaren Faglitteratur: Torbjørn Færøvik: India Stevnemøte med skjebnen Åpen klasse: Biografier: Anders Heger: Mykle. Et diktet liv Hederspris: Kjell Aukrust 2000 Skjønnlitteratur: Per Petterson: I kjølvannet Barne- og ungdomsbok: Rune Belsvik: Ein naken gut Faglitteratur: Johan Galtung: Johan uten land Åpen klasse: Krim: Karin Fossum: Elskede Poona Hederspris: Eldrid Lunden 2001 Skjønnlitteratur: Lars Saabye Christensen: Halvbroren Barne- og ungdomsbok: Anne B. Ragde: Biografien om Sigrid Undset Faglitteratur: Atle Næss: Da jorden sto stille. Galileo Galilei og hans tid Åpen klasse: Lyrikk: Annie Riis: Himmel av stål Hederspris: Jon Bing DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 09

12 2002 Skjønnlitteratur: Nils Fredrik Dahl: På vei til en venn Barne- og ungdomsbok: Gro Dahle og Svein Nyhus: Snill Faglitteratur: Ivo de Figueiredo: Fri mann. En dannelseshistorie Åpen klasse: Ungdomsbøker: Synne Sun Løes: Å spise blomster til frokost Hederspris: Jostein Gaarder 2003 Skjønnlitteratur: Inger Elisabeth Hansen: Trask Barne- og ungdomsbok: Helga G. Eriksen og Gry Moursund: Flugepapir Faglitteratur: Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie I III Åpen klasse: Reiselitteratur: Kina. En reise på livets elv Hederspris: Karsten Alnæs 2004 Skjønnlitteratur: Hanne Ørstavik: Presten Barne- og ungdomsbok: Harald Rosenløw Eeg: Yatzy Faglitteratur: Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon og Maud II Åpen klasse: Noveller: Arne Lygre: Tid inne Hederspris: Norla 2005 Barne- og ungdomsbok: Arne Svingen: Svart Elfenben Faglitteratur: Odd Karsten Tveit: Krig og diplomati Oslo Jerusalem Skjønnlitteratur: Marita Fossum: Forestill deg Åpen klasse: Tegneserier: John Arne Sæterøy (Jason) La meg vise deg noe Hederspris: Jon Fosse 2006 Skjønnlitteratur: Dag Solstad: Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman Barne- og ungdomsbok: Stian Hole: Garmanns sommer Faglitteratur: Bent Sofus Tranøy: Markedets makt over sinnene Åpen klasse: Skolebøker trinn (åpen klasse 2006): Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen: Kontekst basisbok i norsk for ungdomstrinnet Hederspris: Kari og Kjell Risvik 10 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

13 Rivertonprisen 2006 Prisen ble tildelt Tom Kristensen for Dødsriket PRISVINNERE Frode Grytten: Flytande bjørn 2004 Ulf Breistrand, Jarl Emsell Larsen: Svarte penger, hvite løgner (TV-serie) 2003 Kurt Aust: Hjemsøkt 2002 Gunnar Staalesen: Som i et speil 2001 Jon Michelet: Den frosne kvinnen 2000 Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 1999 Unni Lindell: Drømmefangeren 1998 Jan Mehlum: Kalde hender 1997 Jo Nesbø: Flaggermusmannen 1996 Karin Fossum: Se deg ikke tilbake 1995 Kolbjørn Hauge: Død mann i boks 1994 Anne Holt: Salige er de som tørster 1993 Morten Harry Olsen: Begjærets pris 1992 Arild Rypdal: Orakel 1991 Audun Sjøstrand: Valsekongens fall 1990 Ingvar Ambjørnsen: Den mekaniske kvinnen 1989 Idar Lind: 13 takters blues 1988 Alf R. Jacobsen: Kharg 1987 Lars Saabye Christensen: Sneglene 1986 Edith Ranum: Ringer i mørkt vann (hørespillserie) 1985 Michael Grundt Spang: Spionen som lengtet hjem 1984 Ingen prisutdeling 1983 Kim Småge: Nattdykk 1982 Torolf Elster: Thomas Pihls annen lov 1981 Jon Michelet: Hvit som snø 1980 Fredrik Skagen: Kortslutning 1979 Helge Riisøen: Operasjon 1978 Jon Bing, Tor Åge Bringsværd: Blindpassasjer (TV-serie) 1977 Ingen prisutdeling 1976 Pio Larsen: Den hvite kineser 1975 Gunnar Staalesen: Rygg i rand, to i spann 1974 Anker Rogstad: Lansen 1973 David Torjussen (pseudonym for Tor Edvin Dahl): Etterforskning pågår 1972 Sigrun Krokvik: Bortreist på ubestemt tid DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 11

14 Norsk litteraturfestival/sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2007 var utroskap. Forleggerforeningen sto for flere arrangementer. I samarbeid med NORLA ble det arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Lillehammer kunstmuseum og Nansenskolen. Litteraturkritiker Bjørn Gabrielsen holdt foredrag om norsk samtidslitteratur, og sju norske forfattere leste egne tekster. Det ble arrangert redaktørseminar på Hotel Breiseth, hvor forfatterne Hanne Ørstavik og Vetle Lid Larssen snakket om sine behov, forventninger og opplevelser i kontakten med redaktør og forlag. Mari Finess fra Kulturrådet kommenterte deretter redaktørenes rolle i det nye markedet, med tanke på innkjøpsordningen. I forbindelse med Forleggerforeningens og Bokhandlerforeningens årsmøter ble det arrangert fagdag med bokavtalen som tema under overskriften Bokbransjen 2010 erfaringer med Bokavtalen. Innlegg ble holdt av Geir Mork (konsernsjef Gyldendal ASA), Arne Medlien (konstituert direktør BKN/Libris), Tom Harald Jenssen (administrerende direktør N.W. Damm & Søn AS), Siri Strømmevold (styreleder Fri Bokhandel og daglig leder Tynset bokhandel), Nina Refseth (forlagsdirektør Det Norske Samlaget) og Bent Haakon Lauritzen (direktør Norli). Forleggernes bokhandlerstipend på kr ble tildelt bokinspirator Liv Gade, Norli i Sandefjord. Det ble arrangert littfest flere kvelder på utestedet Bingo n med kombinasjoner av litteratur og musikk i regi av forfatterne Kjartan Fløgstad, Sturle Brustad og Cornelius Jakhelln. Komiteen for Litteraturfestivalen besto av Kari Marstein, Anne Fløtaker, Elisabeth Steen, Even Råkil, Kari Joynt, samt Frøydis Osa fra Forleggerforeningen. Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst, som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, Rein tekst, Ungdommens kritikerpris, UPrisen, Idrett og lesing og NM i poesi-slam. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år. txt-aksjonen ble gjennomført for tiende gang høsten 2007, med et rekordhøyt antall deltakere ungdommer, påmeldt via skole, bibliotek eller bokhandel, mottok en pocketbok med 16 tekstutdrag fra ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. 12 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

15 Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris ble delt ut for andre gang i Bjarte Breiteig fikk under et arrangement på Håndverkeren prisen for novellesamlingen Folk har begynt å banke på. Sju juryklasser på videregående skoler rundt i Norge leste de nominerte bøkene til Kritikerprisen og stemte frem vinneren. Etter prisutdelingen ble det gjennomført forfattermøter med sju av de nominerte forfatterne. UPrisen I samarbeid med Norsk Litteraturfestival etablerte!les i 2007 en ungdomsbokpris for skjønnlitteratur og episke tegneserier, hvor ungdomsskoleelever kåret Handgranateple av Ingelin Røssland til årets beste ungdomsbok. NM i poesi-slam I dette norgesmesterskapet møter poesien prosa og hip-hop, og målet er å løfte dikt inn i populærkulturen og gjøre poesi mer tilgjengelig. Finalen ble vunnet av Lars O. Haugen fra Vadsø. Idrett og lesing I 2006 opprettet!les en prosjektlederstilling for Idrett og lesing, og det ble inngått samarbeid med en rekke idrettslandslag. I 2007 fikk blant annet herrelandslaget i håndball og kvinnelandslaget i fotball utdelt bokbager, og lagene har hatt fokus på lesing og litteratur. Ved å profilere kjente toppidrettsutøvere som lesere håper!les å signalisere til idrettsaktive barn og unge at idrett og lesing er en sunn og god kombinasjon. Hovedmålgruppen for prosjektet er idrettsungdom i alderen år. Ketil Kolstad er daglig leder i!les, Eivind Volder Rutle og Ole Ivar Storø er prosjektledere, Vibeke Røgler er webredaktør og prosjektleder. Kari Sverdrup innehar styreledervervet. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige arbeidsgrupper i!les. Foreningen bevilget kroner til fortsatt drift av Foreningen!les i Verdens bokdag Verdens bokdag feires 23. april hvert år. Siden starten i 1995 har Verdens bokdag rukket å bli en viktig dag for markering av leseglede. En komité med medlemmer fra den norske Unesco-komiteen, Foreningen!les og bibliotek-, bokhandel- og forlagssektoren er ansvarlig for den sentrale markeringen av dagen og forestår blant annet kontakt med myndighetene om større prosjekter. Samtidig foregår det mye lokalt. Det er for eksempel rabatt på forfatterbesøk i regi av Norsk Forfattersentrum, og boksjekker som kan løses inn i bokhandlene deles ut til elever i 6. og 7. skoletrinn. Forleggerforeningen er representert i komiteen for Verdens bokdag. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 13

16 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Kunnskapsløftet Innføringen av Kunnskapsløftet er gjennomført ved at trinn i grunnskolen tok i bruk nye læreplaner skoleåret Skoleåret er nye læreplaner tatt i bruk for 10. trinn i grunnskolen samt for Vg2. Vg3 tar de nye læreplanene i bruk fra skoleåret 08/09. Salget av bøker til grunnskolen var på om lag 488 MNOK mot 271 MNOK i Dette innebærer at innkjøp av nye bøker til skoleåret til Kunnskapsløftet ble prioritert i en langt større grad enn for skoleåret Det foreligger ennå ingen kartlegging av læremiddelsituasjonen i grunnskolen, men det er grunn til å tro at det er store forskjeller i læremiddeldekningen mellom de enkelte kommunene, men også innen den enkelte kommune. Innføring av gratis læremidler til elevene i videregående skole ble realisert ved at elevene i Vg2 var de første som ordningen gjaldt for fra skoleåret Vg3 skal få gratis læremidler skoleåret og Vg1 fra skoleåret Salget av bøker til videregående skole ble om lag 343 MNOK i 2007 mot 323 MNOK i De fleste fylkeskommuner har innført utlånsordninger for bøkene som gjerne blir organisert og gjennomført ved den enkelte skole. I tillegg til at anbud og innkjøp av læremidler er en ny oppgave for fylkeskommunene, har håndtering av bestillinger og bokhåndtering blitt en ny oppgave for den enkelte videregående skole. Forsinka lærebøker I forbindelse med skolestart høsten 2007 var det stor medieoppmerksomhet om forsinka lærebøker. Forskjellige oppslag mente at årsaken til de påståtte forsinkelsene var å finne i forlagene som ikke hadde fått bøker ferdig til skolestart. Forlagene på sin side hevdet at årsakene til forsinkelsene var å finne andre steder forlagene hadde for det meste ferdigstilt de boktitlene som etter Kunnskapsløftet skulle være ferdig til skolestart høsten De to distribusjonssentralene, Forlagssentralen og Sentraldistribusjon, Forleggerforeningen og en representant for uorganiserte forlag møtte Kunnskapsminister Øystein Djupedal 3. oktober for å diskutere årsaker til forsinkelsene og mulige tiltak slik at situasjonen ikke skal gjenta seg i I møtet ga bransjen uttrykk for at hovedårsaken til forsinkelsene måtte ligge i ordningen med anbud i forbindelse med at elevene i Vg2 skulle få gratis læremidler. Anbudsprosessene førte til at bestillinger ble foretatt for sent, så mange som 40 % av bestillingene til Vg2 ble foretatt etter skolestart! Andre årsaker til forsinkelsene var plasting av skolebøker, læreplaner som ikke har vært ferdigstilt i tide, og innkjøringsproblemer i Forlagssentralens nye distribusjonsanlegg. Manglende tilskudd til små fag og parallellutgaver har medvirket til at bøker til enkelte fag ikke har foreligget i det hele tatt. I etterkant av møtet med Djupedal har bransjen med distribusjonssentralene, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen blitt enige om at det skal utarbeides en nøytral og uavhengig rapport som påviser årsakene til forsinkelsene høsten 2007, med anbefalinger av tiltak som kan bidra til at bøker ikke blir forsinket til skolestart høsten 2008 og senere. Rapporten forventes ferdigstilt medio april. 14 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

17 Tilskuddsordningene for yrkesfag og nynorske paralellutgaver I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble det i 2006 satt av 15 MNOK til produksjonsstøtte til yrkesfag og nynorske parallellutgaver. Med tilsvarende støtte i hvert år til og med 2010 blir det for femårsperioden bevilget 75 MNOK til utvikling av lærebøker til fag som har så lavt elevtallsgrunnlag at forlagene ikke kan påta seg utgivelsene uten offentlig støtte. Da det var en tilsvarende omfattende reform i videregående skole i , ble det til sammenlikning bevilget 284 MNOK til samme formål. Med de kraftige kuttene i støtteordningene er det mange fag som mangler læremidler, og som heller ikke kan vente å få dem. Forleggerforeningen sendte 22. mai brev til Kunnskapsdepartementet der det store gapet i tilskuddene til denne reformen i forhold til forrige reform blir påvist. Dersom det ikke kommer økte bevilgninger, kan det til Kunnskapsløftet bare utvikles læremidler til 1/4 av de fagområdene som ble dekket under forrige reform. Digitale læremidler Den prinsipielt viktigste saken for Læremiddelutvalget i 2007 var etableringen av Norsk Digital Læringsarena som har til formål å tilby elever i videregående skole gratis digitale læremidler. Forleggerforeningen oversendte 23. mars et brev til Kunnskapsdepartementet der det påpekes at etableringen av NDLA innebærer at det etableres et offentlig finansiert læremiddelforlag i Norge. Utviklingen av læremidler har per i dag vært drevet av markedet der forskjellige aktører konkurrerer med sine læreverk. Med etableringen av NDLA risikerer vi en sentralisering og ensretting av læremiddelutviklingen i Norge, helt motsatt av det mangfold som har preget læremiddelmarkedet i Norge frem til nå. Et etterspørselsbasert marked der fylkeskommunene og skolene settes i stand til fritt å velge de læremidler som best tjener læring og undervisning, vil gi større mangfold og bedre kvalitet på læremidlene. Norske forlag har utviklet digitale læremidler i en årrekke, og det har i forbindelse med vurderingen av NDLA blitt laget en oversikt over det mangfold av digitale læremidler som forlagene allerede tilbyr. Flere læremiddelforlag tilknyttet Forleggerforeningen har innledet et samarbeid med It`s Learning om portalen DigLib, der forlagene uavhengig av valg av teknologisk plattform tilbyr og markedsfører sine digitale læremidler. I brev av 5. oktober oppfordret Forleggerforeningen Kunnskapsdepartementet til å foreta evaluering og følgeforskning av NDLA i tillegg til den vurderingen av de tekniske sidene ved NDLA som ble foretatt av Metramatix. Det ble påpekt at de pedagogiske effektene man får ved bruk av digitale læremidler nøye blir vurdert. Det er viktig å vurdere økonomiske komplikasjoner og også hvorledes NDLA påvirker konkurransesituasjonen til et prosjekt som utvikler gratis læremidler ved hjelp av offentlig støtte. Etter oppdrag fra Forleggerforeningen foretok konsulentfirmaet ECON Pöyry en konsekvensutredning av NDLA for læremiddelutviklingen i Norge. Rapporten påviser at kvaliteten og mangfoldet i læremiddelutviklingen står i fare dersom NDLA blir videreført. Rapporten ble oversendt til Kunnskapsdepartementet, og i et møte 17. desember med statssekretær Lisbeth Rugtvedt ble departementet oppfordret til å se alvorlig på den situasjonen som kan oppstå for læremiddelutviklingen om NDLA blir videreført. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 15

18 SEMINAR OM DIGITALE LÆREMIDLER 8. mars arrangerte Forleggerforeningen i samarbeid med IKT-Norge et seminar om digitale læremidler i Håndverkeren konferansesenter. Temaer på seminaret var blant annet skolens behov for digitalt innhold, rettigheter og frikjøp av innhold, distribusjon av innhold og transaksjonsmuligheter, myndighetenes veivalg m.m. Seminaret hadde godt over 100 deltakere fra forlag, skole, utdanningsmyndigheter, forfattere og IT-bransjen. OECD-STUDIEN DIGITAL LEARNING RESOURCES AS SYSTEMIC INNOVATION I henvendelse fra Kunnskapsdepartementet 12. september blir Forleggerforeningen invitert til å sende inn forslag på tiltak og satsinger i regi av kommersielle aktører i forlags- og elæringsbransjen som kan delta i OECD-studien. Hensikten med studien skal blant annet være å drøfte innovasjonsprosesser og strategier i offentlige og private initiativer utviklet for å fremme utvikling, distribusjon og bruk av digitale læringsressurser i skolen. Forleggerforeningen beslutter å melde på to prosjekter til studien, Lokus fra Aschehoug og den digitale portalen DigLib v/it`s Learning. Høringssvar til opplæringsloven og friskoleloven Forleggerforeningen sendte 26. januar sitt høringssvar til opplæringsloven og friskoleloven. I brevet påpekes blant annet at forlagene er positive til at det innføres gratis læremidler til elevene i videregående skole under forutsetning at elevene får tilgang til oppdaterte og relevante læremidler. I og med at fylkeskommunene står fritt i å vurdere hvordan lovens pålegg om gratis læremidler skal innfris, kan det oppstå store forskjeller i læremiddeldekningen landet over. Derfor påpekes det i Forleggerforeningens brev at ordningen må evalueres slik at det bringes klarhet i om eventuelle forskjeller er i samsvar med lovens intensjoner. INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og pr-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet. Etableringen av ny bokmesse, kulturministerens besøk på Frankfurt-messen, Mammutsalget, Brage, digitale bøker og digitale læremidler, forsinka lærebøker samt bransjestatistikken er blant emnene som fikk mye oppmerksomhet i media. Nettsider Forleggerforeningens nettsider (www.forleggerforeningen.no) fikk nytt brukergrensesnitt i mai Nettsidene ble utvidet og revidert med tanke på større fleksibilitet og funksjonalitet, og oppdateres kontinuerlig for medlemmene og offentligheten. På nettsidene finnes oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om blant annet avtaler, medlemmer, aktiviteter, forlagsjus, kurs og seminarer, forleggerforeningens styre og ulike utvalg og ansatte, samt lenker til andre aktører i bokbransjen i Norge og i utlandet. 16 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

19 Kurs og seminarer I tråd med Forleggerforeningens strategiplan ønsker foreningen å satse på kurs- og seminarvirksomhet for forlagsansatte. Det ble avholdt kurs i språk- og manusarbeid, bransjekunnskap, forhandlinger, den nye normalkontrakten for oversettelser, opphavsrett, PR og informasjon, bokproduksjon og økonomistyring. Samlet antall deltakere på kurs, seminarer og frokostmøter var 948. Forleggerforeningen tok i beretningsåret initiativ til Redaktørforum, en redaktørdrevet møteplass for forlagsansatte hvor ulike temaer av redaksjonell art blir belyst, presentert og debattert. Redaktørforum hadde to arrangementer i 2007, hvor temaene var litteraturformidling i mediene og litterær kvalitet. Markedsutvalget i Forleggerforeningen arrangerte fagdag for ansatte i forlagenes salgs- og markedssavdelinger på Håndverkeren 21. mars. Foredragsholdere var Ann-Marie Skarp (Piratforlaget, Sverige), Bent Sofus Tranøy (statsviter og forfatter av Bragevinneren Markedets makt over sinnene) og Randi Øgrey (direktør i Bokhandlerforeningen). Læremiddelutvalget i Forleggerforeningen arrangerte seminar om digitale læremidler på Håndverkeren 8. mars. Tema var digitalt innhold i et velfungerende marked. I tillegg har advokat Mathias Lilleengen forelest om juridiske forhold i bokbransjen ved forskjellige kurs samt på seminar i Advokatforeningens regi. Kursplaner finnes tilgjengelig på Firmasirkulærer Det ble i 2007 sendt ut 74 firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Av disse var fem fra Den norske Forleggerforening og 69 fra Forleggerforeningens servicekontor. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. ØKONOMISAKER Tall for 2006 fremkommer i parentes. Anmeldte fordringer I løpet av 2007 ble det meldt til sammen 352,9 mill (106,4 millioner) kroner som ikke var betalt ved forfall. I løpet av perioden har det ikke vært realisert noen bankgarantier. I 2006 kom det inn kroner i realiserte bankgarantier. Konkurs tap på fordringer Totalt 7 (20) bokhandlere ble avviklet. 1 (3) bokhandlere gikk konkurs. Sum tap på fordringer var ( ) kroner. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 17

20 Stans i levering I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 49 (42) bokhandlere pga. manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair Under London Book Fair tilrettela foreningen en norsk fellesstand sammen med Utenriksdepartementet og NORLA. Bokmessa i London markerer seg mer og mer som et viktig møtested for norske forleggere, og interessen for å stille ut bøker der er stigende. Under årets messe ble det lagt vekt på at standen er et arbeidssted, og det ble tilrettelagt for at deltakerne kunne ha møter på standen. Sammen med NORLA og våre nordiske kolleger ble det holdt en uformell mottakelse på standen; den ble godt mottatt og meget godt besøkt. Den norske ambassaden i London var en aktiv samarbeidspartner som inviterte norske og utenlandske bransjerepresentanter til middag. Den danske ambassadøren inviterte til stor mottakelse i den danske residensen. Frankfurt Book Fair Forleggerforeningen betjente og organiserte som vanlig en fellesstand på bokmessen i Frankfurt. På standen deltok fjorten medlemsforlag, NORLA samt Forleggerforeningen. Det var stor aktivitet og høy møtefrekvens på standen som ble godt besøkt av utenlandske forleggere, oversettere og agenter. Den tradisjonelle mottakelsen for norske og utenlandske forleggere i regi av NORLA, Forleggerforeningen og Utenriksdepartementet var også i 2007 lagt til standen, og den fikk stor oppslutning. Nordisk forleggerråd, København 6. og 7. september Vertskap for forleggerrådet var denne gang dansk Gyldendal. Tema for møtet var overordnede tendenser i bokbransjen, forfatteravtaler, opphavsrett og digitalisering. Hvert år blir det også utarbeidet en nordisk bokstatistikk. Deltakere fra Norge var Geir Berdahl, Geir Mork, William Nygaard, Nina Refseth, Hans Butenschøn, Mathias Lilleengen og Per Chr. Opsahl. Besøk til Kina juni juni var Forleggerforeningen invitert til Beijing, der det blant annet var møter med kulturmyndigheter, den kinesiske forleggerforeningen, den kinesiske forfatterforeningen og utvalgte bokhandlere. I samtalene ble det tatt opp forhold i tilknytning til litteraturpolitikk, rammevilkår, forfattervilkår, rettighetssalg, opphavsrett og ytringsfrihet. Fra Forleggerforeningen deltok Geir Berdahl, Geir Mork, Tom Harald Jenssen, Nina Refseth og Per Chr. Opsahl. 18 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

21 Nytt besøk fra Kina Forleggerforeningen var vertskap for en ny delegasjon fra Kina i november. Denne gang var det særlig distribusjon og bokhandel som var tema for besøket. Under oppholdet hadde vi møter i Forlagssentralen, Aschehoug, den nye Norli-butikken i Sandvika, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2007 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee (nå utvidet under navnet Legal Affairs Committee). Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. Seminar for forleggere i Kenya Forleggerforeningen bisto Kopinors Internasjonale Utvalg med å støtte et to-dagers treningsseminar for forleggere i Kenya vedrørende rettslige forhold ved forlagsvirksomhet. Seminaret var godt besøkt, og International Publishers Association (IPA) og Forleggerforeningen stilte med foredragsholder. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor DnF er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om kopiering fra bøker, aviser, tidsskrifter og andre utgivelser på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Kopinor har avtaler innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. DnF mottok i 2007 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2007 var ca. 223 mill. kr (173,3 mill. kr i 2006). Norske rettighetshavere mottok i alt 141,7 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (107,5 mill. kr i 2006). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen. Økningen i vederlaget henger sammen med at 2006 var et unntaksår med kopieringsstans i skoleverket. I 2007 ble konflikten med KS løst, og det ble inngått en ny kopieringsavtale for kommuner og fylkeskommuner, inkludert skoleverket. I den nye avtalen er det fastslått at internettutskrifter skal ha samme sidepris som fotokopier, men det gjøres et fradrag i det beregnede totalvolumet for utskrifter som tas etter samtykke. I forbindelse med behandlingen i Vederlagsnemnda ble partene enige om en rekke andre forhold, blant annet at sideprisen skal videreføres på samme nivå som før (med justeringer for prisveksten). DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 19

22 Kopinor forbereder nå, sammen med sine avtaleparter, avtaler for digital bruk både i skoleverket og i høyere utdanning. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, og Helge Rønning er leder for hovedstyret. Du kan lese mer om Kopinor på REPRESENTASJON I KOPINOR Hallstein Laupsa var i 2007 DnFs representant og ordfører i Kopinors representantskap, med Erik Holst som vararepresentant. Ola Haugen var nestleder i hovedstyret med Arne Magnus som varamedlem. Haugen var i tillegg medlem av hovedstyrets arbeidsutvalg og leder for Digitalt utvalg. Magnus var i tillegg medlem av Internasjonalt utvalg, Per Chr. Opsahl var leder av fordelingsstyret og Bjørn Smith-Simonsen var medlem av valgkomiteen. INTERN FORDELING Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller forlagene, både medlemmer og ikke-medlemmer. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene foretas etter retningslinjer som er vedtatt av foreningens styre. Norwaco Forleggerforeningen er også tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Advokat Mathias Lilleengen er utpekt som styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Det ble for 2006 bevilget kr 33,5 mill., og for 2007 kr 34,8 mill. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon; kr for 2005 og kr for 2006). Forleggerforeningen har inngått avtale av 19. desember 2007 med Norwaco om individuell fordeling på lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling. Likebehandling av medlemmer og ikkemedlemmer av Forleggerforeningen. Pengene vil bli utbetalt til de aktuelle lydbokproduserende forlag høsten ANNET ARBEID Bokhandelens Hus Forleggerforeningen eier 15 av i alt 32 aksjer i Bokhandelens Hus AS og tar hånd om den daglige forretningsførselen for eiendommen. Tre nye leietakere flyttet i løpet av 2. halvår inn i Bokhandelens Hus, slik at alle lokaler var per utgangen av året utleid. Som en følge av at deler av arealet har stått ledig i flere måneder av 20 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

23 2007, har leieinntektene blitt redusert. Kun nødvendig vedlikehold har derfor blitt foretatt. Utskiftninger av porttelefoner og maling av oppganger har blitt gjennomført i Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2007: Ytringsfrihet kr Brage kr !les kr Fagskolen kr Leser søker bok kr Kritikerprisen kr Bokhandlerstipend kr Årets vakreste bøker kr Rivertonprisen kr Barnebokkritikk kr Lillehammer Litteraturfestival kr ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i både Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på hotell SAS Radisson på Lillehammer 1. juni. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, som ble enstemmig godkjent, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. På generalforsamlingen 6. desember ble budsjett for 2007 for Servicekontoret og Forleggerforeningen vedtatt. Medlemsmøter Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2007: ett i tilknytning til generalforsamlingen på Lillehammer og ett i desember med blant annet behandling av budsjett for Valgkomiteen har bestått av Paul Hedlund, Arve Torkelsen og Turid Barth Pettersen. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 1. juni ble Geir Berdahl gjenvalgt som leder. På styremøte 14. juni ble Geir Mork gjenvalgt som nestleder. Arbeidsutvalget har bestått av: Geir Berdahl, Geir Mork og Tom Harald Jenssen med Per Christian Opsahl som sekretær. Etter valget 1. juni har styret hatt denne sammensetningen: Geir Berdahl, Geir Mork, Tom Harald Jenssen, Nina Refseth, Sindre Guldvog, Bjørn Smith-Simonsen, Anne-Grethe Messel, Vebjørn Rogne, Heidi J. Andersen, Bente Pihlstrøm (1. vara), Gunnar Totland (2. vara). DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 21

24 FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Ola Haugen Øystein Eek Hans Butenschøn Bjørn Smith-Simonsen Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av enkeltforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning. Utvalget hadde sju møter i Allmennbokutvalget Astrid de Vibe, leder Torleiv Grue Geir Gulliksen Anders Heger Einar Ibenolt Kari J. Spjeldnæs Margit Walsø Utvalget har særlig arbeidet med saker som angår innkjøpsordningen. Det har vært avholdt sju møter i perioden. Læremiddelutvalget Læremiddelutvalget: Tom Skovdahl, leder Arne Magnus Paul Hedlund Ola Haugen Tell Chr. Wagle Heidi J. Andersen Læremiddelutvalget behandler saker i tilknytning til utvikling av læremidler til grunnskolen og videregående skole. Utvalget hadde 10 møter i beretningsåret. 22 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET 1 ÅRSMELDING 2004 NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET NORLAs posisjon ble ytterligere styrket gjennom en rekke tiltak i utlandet i 2004. Faglitteraturen har fått et godt fotfeste

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

ÅRSBERETNING. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

ÅRSBERETNING. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor ÅRSBERETNING 2 11 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 02 Ytringsfrihet 02 Forleggerforeningens servicekontor 02 Rammebetingelser 03

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Det norske bokmarkedet opererer i et lite språkområde, og bare et fåtall norske forfattere, oversettere,

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 7

Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 1 ÅRSMELDING 2007 NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET NORLAs virksomhet og aktivitetsnivå er i kraftig vekst, og NORLA som knutepunktorganiasasjon mellom

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ÅRSMELDING 2015 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING ÅRSMELDING 2015 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 1 INNHOLD Innledning... 3 Det norske bokmarkedet... 4 Ytringsfrihet, ansvar og etikk... 4 Opphavsrett... 4 Forleggerforeningen i mediebildet.. 5 Skole- og læremiddelspørsmål...

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Årsberetning 2012. Den norske forleggerforening. Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning 2012. Den norske forleggerforening. Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2012 Den norske forleggerforening Forleggerforeningens servicekontor Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere Norske Barne- og Ungdomsforfattere Att: Kari Sverdrup Postboks 261 Sentrum 0103 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 01.11.04 200304847-/ANH Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte:

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte: Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: 22.06.2017 Tid: Kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Jan Helge Nordby Marius Olaussen Jostein Dahle

Detaljer

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kapittel 9.5 Kulturelt medlemskap og 11.7 Språk, litteratur og bibliotek Tilgjengelighet av litteratur og formidling er nødvendig for å utvikle leseinteressen

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Innstilling fra Valgkomitéen til årsmøte for 2015. Valgkomitéen ble valgt på årsmøte 27.02.2014. Valgkomitéens medlemmer: Unni Andersen, Jo Aunøien, Jarle Jøsok og Karstein Karlsaune. I følge vedtekter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Opplæring i informasjonskompetanse Skolebiblioteket, Ekholt 1-10 skole

Opplæring i informasjonskompetanse Skolebiblioteket, Ekholt 1-10 skole Websøk 4.trinn Kompetansemål etter 4. trinn: Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett. (Norsk) Læringsmål: Jeg kan praktisere reglene som gjelder på

Detaljer

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen 1. Innledning Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening mottok

Detaljer

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Høringssvar til NOU 2014:5. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 1. Innledning Forleggerforeningen

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

0 8. DES. Kuitur. Inns iii til revis'onen av åndsverkloven. Dato: Kulturdepartementet ved Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

0 8. DES. Kuitur. Inns iii til revis'onen av åndsverkloven. Dato: Kulturdepartementet ved Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Kuitur. Norsk Oversetterforening The Norwegian Assodation of Literary Translators 0 8. DES. 2008 Kulturdepartementet ved Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Dato: 5.12.08 Inns iii til revis'onen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 )

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 ) Bokavtalen Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009

420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009 420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009 Hovedfunn fra undersøkelsen presentert under seminaret om barnebokkritikk under Litteraturfestivalen på Lillehammer 27. mai 2010. Av Guri Fjeldberg Medie

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w.

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo K~- w. 1,. MAI 2007...~6 J' (0 3-,6 Oslo, 9. mai 2007 BIBLIOTEKREFORM 2014 Vedlagt

Detaljer

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET ÅRSMELDING 2005 NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET 2005, jubileumsåret, førte til at det også ble et jubelår for NORLAs resultater i utlandet. Flere vellykkede presentasjonsarrangementer,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ØSTRE AGDER 19.august 2011

REFERAT FRA STYREMØTE I ØSTRE AGDER 19.august 2011 Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til: Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404502 Dato: 27.04 2005 Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Skandinavisk barnelitteratur i Tsjekkia. Oversikt og problemer

Skandinavisk barnelitteratur i Tsjekkia. Oversikt og problemer Petra Stajnerova Universitetet i Praha petra.stajnerova@ff.cuni.cz Skandinavisk barnelitteratur i Tsjekkia. Oversikt og problemer Målet med foredraget er å gi en kort oversikt over hva slags barnebøker

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 2/14-16 Mandag 25.august 2014 i Drammen

Regionstyremøte Nr. 2/14-16 Mandag 25.august 2014 i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 2/14-16 Mandag 25.august 2014 i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Per Inge Bjerkseter Nina Haugen Erik Øie Gun Finrud Ole Kristian

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer