Se og les. (Ref #8691d996)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se og les. (Ref #8691d996)"

Transkript

1 Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek / Strømgaten Bergen Institusjonens leder Leikny Haga Indergaard Ansvarlig kontaktperson (søker) Anne-Stefi Teigland / Mål for prosjektet Å avvikle en faglig sterk barne- og ungdomslitteraturkonferanse i Bergen hvor ulike profesjoner kan møtes, utveksle erfaringer og bli inspirert. Prosjektbeskrivelse Bergen Offentlige Bibliotek planlegger en tverrfaglig, nasjonal konferanse om barn og unges litteratur og lesing. Konferansen vil bli holdt i Bergen i begynnelsen av februar Målet vårt er å skape en møteplass hvor litteratur for barn og unge settes under debatt, og hvor ulike profesjoner kan utveksle erfaringer og reflektere rundt sentrale problemstillinger knyttet til barnelitteraturfeltet. Gjennom å gi voksne som jobber med barn, bøker og lesing faglig påfyll, ønsker vi å styrke barn og unges forhold til litteratur og til lesing. Konferansen vil være åpen for alle, men vil særlig være rettet mot bibliotekarer, lærere, førskolelærere, forfattere, illustratører, oversettere, forskere, forlagsfolk, litteraturvitere og kulturarbeidere. For å sikre at konferansen får den faglige bredden vi som arrangører har ambisjoner om, har vi invitert sentrale institusjoner, organisasjoner og forlag inn som samarbeidspartnere. Alle har stilt seg svært positive til en slik konferanse og programmet er under utvikling. Vi har blant annet knyttet til oss en egen programkomité hvor Høgskolen i Bergen er representert gjennom Tone Birkeland, Nina Goga og Ingeborg Mjør, Norsk barnebokinstitutt gjennom Dag Larsen, Norske barne- og ungdomsbokforfatere gjennom Widar Aspeli og Hordaland fylkesbibliotek gjennom Helge Skurtveit. I tillegg vil mange av Side 1 av 7

2 samarbeidspartnerne bidra gjennom faglige innspill og støtte til enkelt programposter. Deler av konferansen er allerede støttet via Kunstløftet (seminaret "Ta boka i bruk!"), Norsk kulturråd, Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening og Fritt Ord. I tillegg vil flere av konferansens samarbeidspartnere bidra (se vedlagte budsjettoversikt). Vårt mål er imidlertid å utvikle en arena for barne- og ungdomslitteratur i Bergen hvor vi kan invitere foredragsholdere og deltakere fra hele landet, og hvor foredragsholderne får mulighet til å være til stede under hele konferansen. To av konferansens - i alt tre - dager ønsker vi eksempelvis å ha parallelle sesjoner: 3 sesjoner x 3 (i to dager) = 18 programposter (i den vedlagte prosjektbeskrivelsen er programstrukturen limt inn). I løpet av konferansen vil deltakerne bli kjent med mangfoldet og sngerbredden i barn og unges samtidslitteratur. Vi ønsker å løfte fram ulike refleksjoner knyttet til kunstbegrepet, ulike medieformat og sngerer. Gjennom programposten "Dagens essays" (se programstrukturen i den vedlagte prosjektbeskrivelsen) vil to sentrale forfattere legge frem sine betraktninger rundt en gitt overskrift: "Min barndom, min litteratur" (dag 1), "Om å se" (dag 2) og "Saklighet og lek" (dag 3). Programposten "Dagens essays" vil hver dag etterfølges av teoretiske og forskningsbaserte innlegg, samt aktuelle problemstillinger knytttet til henholdsvis kunst (dag 1), litteratur i ulike medier (dag 2) og sakprosa (dag 3). I tillegg vil vi legge vekt på å fremheve ulike metodiske grep knyttet til det å arbeide med litteratur og lesing i bibliotek- og skolesammenheng. Gjennom programposter som eksempelvis "Lesermøte" og "Flerestetisk formidling" vil vi fokusere på nye formidlingstiltak i henholdsvis bibliotek og skole. Konferansen vil også vektlegge presentasjoner av sentrale forfattere og illustratører. I tillegg ønsker vi å arrangere et kvedsarrangement i biblioteket på konferansens første dag med kunstnerisk innslag, opplesninger og dialoger. Å avvikle en konferanse på denne størrelsen, og med flere foredragsholdere til utvalgte programposter (som eksempelvis "Dagens essays" og "Forfattermøte"), innebærer store honorar, reise- og ikke minst oppholdsutgifter. Programposten "Trådene samles" vil kreve at vi har minimum tre programansvarlige, en i hver parallelle sesjon, og at gruppen samlet kan gi en oppsummering i plenum over hva som foregikk hvor. Konferansen vil bli holdt på Scandic hotell i Håkonsgaten (konferansehotell). Det innebærer utgifter til leie av lokale, teknisk bistand, og det gir økte markeds- og administrasjonsutgifter. For å nå vårt mål om å avvikle en faglig sterk konferanse som løfter fram litteratur for barn og unge, og hvor ulike profesjoner kan møtes, utveksle erfaringer og bli inspirert, søker vi herved Nasjonalbiblioteket om kr. i støtte (se vedlagte budsjettoversikt). Støtten vil primært dekke kostnader til faglig innhold (foredragsholdere m/ omkostninger). Skulle konferansen ikke oppnå planlagt finansiering, vil programmet bli noe redusert. Side 2 av 7

3 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Barne- og ungdomslitteraturkonferanse i Bergen Andre opplysninger I desember 2012 søkte BOB Kunstløftet om støtte til et seminar om barnelitteratur: "Ta boka i bruk!". Seminaret var tenkt som et lokalt seminar og skulle avvikles under Forfattersleppet, dvs. i oktober Stor interesse i barnelitteratur- og bibliotekmiljøer, også nasjonalt, førte imidlertid til at vi ønsket å innlemme seminaret i en konferanse som kunne nå bredere ut. Planlegging av konferansen er allerede godt i gang, men prosjektet er oppført som ettårig prosjekt i Samarbeidspartnere Side 3 av 7

4 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep Saksbehandler for søknaden til Norsk kulturråd Kunstløftet, Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep 0031 Norsk barnebokinstitutt Postboks Norske barne- og ungdomsbokforfattere Postboks 261 Sentrum 0103 Norsk forfattersentrum Postboks 649 Sentrum 5807 Bergen Hordaland fylkesbibliotek Postboks Bergen Høgskolen i Bergen Postboks Bergen Foreningen!les Øvre Vollg 0158 Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening Potsboks 172 Bogstadveien 0323 Fritt Ord Uranieborgveien Prosjektleder for Kunstløftet Direktør ved Norsk barnebokinstitutt. Ørsæter lar Dag Larsen (utdanningsleder) stille i vår programkomite. Hun vil også holde et innlegg om NBI under konferansen. Bjørn Ingvaldsen er leder for Norske barne- og ungdomsbokforfattere. Widar Aspeli sitter i programkomiteen som NBU-medlem etter avtale med Ingvaldsen. I tillegg vil flere av NBU sine medlemmer delta under konferansen, og noen av styremedlemmene vil bidra til programposten "Forfattermøte". Sissel Kristensen er leder for Norsk forfattersentrum (Vestlandet). Forfattersentrum kommer med faglige innspill til konferansen. Ruth Ørnholt er er fylkesbiblioteksjef i Hordaland. Helge Skurtveit sitter i programkomiteen for Hordaland fylkesbibliotek etter avtale med Ørnholt. Per Arne Michelsen er dekan ved Høgskolen i Bergen. Tone Birkeland, Nina Goga og Ingeborg Mjør sitter i programkomiteen etter avtale med Michelsen. Fungerende daglig leder. Foreningen!les vil bidra til programpost under konferansen. Hilde Haavik er styresekretær ved Norske faglitterær forfatterog oversetterforening. Hun har meldt oss at vi har fått innvilget støtte fra NFF på kr. I tillegg har vi hatt kontakt med rådgiver Hege Langballe Andersen som har kommet med faglige innspill til konferansen. Ingvild Bjerkholt har meddelt at vi har fått kr i støtte fra Fritt Ord. Side 4 av 7

5 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Lesesenteret ved UiS 4036 Stavanger Biblioteksentralen Postboks 6142 Ettersted 0602 Cappelen Damm 0055 Aschehoug forlag Postboks 363 Sentrum 0102 Det Norske Samlaget Postboks 4672 Sofienberg 0562 Gyldendal forlag Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Norla Postboks 1414 Vika 0115 nei Åse Kari Hansen Wagner er senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Lesesenteret vil bidra med innspill til konferansen, og de vil bidra med en programpost. Krtan Vevle er bibliotekfaglig direktør ved Biblioteksentralen. Vi har søkt Biblioteksentralen om kr. i støtte til konferansen. Søknaden er ennå ikke behandlet. Hege Eiknes Randen er redaksjonsjef i Cappelen Damm (barn og ungdom). Forlaget er positive til konferansen, de kommer med innspill til aktuelle forfatternavn og vil - etter nærmere avtale - kunne dele på honorarutgifter til enkelt programposter. Sverre Henmo er forlagssjef i Aschehoug forlag (barn og ungdom). Forlaget er positive til konferansen og vil komme med innspill til aktuelle forfatternavn og programposter. Ragnfrid Trohaug er forlagsredaktør (Barn & Ungdom) i Det Norske Samlaget. Etter avtale med forlagssjef Håkon Kolmannskog er Trohaug oppnevnt som vår kontaktperson. Samlaget er positive til konferansen og vil bidrar med tips og innspill til program. Etter nærmere avtale vil de også kunne dele på honorarutgifter til enkelt programposter. Eva Thesen er redaksjonssjef for barn og ungdom. Gyldendal er positive til konferansen og vil bidra med tips og innspill til program. Etter nærmere avtale vil de også kunne bidra med delfinansiering av enkelt programposter. Margit Walsø er direktør i Norla. Hun er orientert om konferansen og har oppnevnt Dina Roll Hansen som vår kontaktperson. Konferansen har i alt tre oversetterposter. Norla vil bidra med støtte til en av dem. Side 5 av 7

6 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Programkomité (reiser, møter, deltagelse under konferansen) Trykt program og markedsføring Leie av konferanselokaler/dagpakker (300 deltakere) Leie av ekstra konferanselokaler (parallelle sesjoner) Leie av tekniker (tre dager) Honorar til foredragsholdere (6000 kr. x 50) Reiseutgifter til foredragsholdere (2500 kr. x 40) Opphold til foredragsholdere (dagpakker/lunsj og overnatting) Lunsj konferansearrangører, 1500 kr. x Kveldsarr. i biblioteket med kunstnerisk innslag Tapas under kveldsarr. i biblioteket, egen påmelding (300 kr x 150) Konferanseadm. Berg Hansen (helpakke 400 x 100). (Kalkulert med 250 deltakere på hele konferansen og 50 deltakere pr. dag. Berg Hansen har et gebyr på 100 kr. pr. person) Prosjektleder Sekretariat Konferansemapper, kontormateriell og diverse Totale utgifter Inntekter Side 6 av 7

7 Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Kunstløftet (bekreftet tilskudd) Norsk kulturråd (bekreftet tilskudd) Fritt Ord (bekreftet tilskudd) Norsk faglitterære forfatter - og oversetterforening (bekreftet tilskudd) Biblioteksentralen Høgskolen i Bergen (bekreftet tilskudd) Hordaland fylkesbibliotek Norske barne- og ungdomsbokforfattere (bekreftet tilskudd) Senter for leseforskning (bekreftet tilskudd) Foreningen!les (bekreftet tilskudd) Norsk barnebokinstitutt (bekreftet tilskudd) Norla. Norla dekker en av i alt tre oversetterposter, inkludert reiseutgifter for utenlandske oversettere. (bekreftet tilskudd) Div. forlag, etter nærmere avtale (bekreftet tilskudd) Bergen Offentlige Bibliotek Deltakeravgift kveldsarr. i biblioteket med tapas Deltakeravgift. 250 deltakere x 1600 kr Deltakeravgift, enkeltdager: 50 personer x 700 kr Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse prosjektbeskrivelse Fremdriftsplan Budsjett og søknadssum Side 7 av 7

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. Årsmelding 2013 NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, er et møtested

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket

Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til Lesekampanjen Leseknappen. Med denne rapporten gjennomgår vi

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur Å leve av litteratur Årsmelding 2014 Å kunne «leve av sitt forfatterskap» er få forunt. De aller fleste norske forfattere kan ikke leve av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på inntektene sine. Mange

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 SAMMENDRAG Foreningen!les mottok i 2005 treårig støtte fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd til å etablere og videreutvikle prosjektet Idrett og lesing i perioden

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer