ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet til organisasjonene 06 Markeds- og messeaktiviteter 07 Skole- og læremiddelspørsmål 14 Informasjons- og kursvirksomhet 16 Økonomisaker 17 Internasjonalt arbeid 18 Kopieringsvederlag 19 Annet arbeid 20 Organisasjonsforhold 21 Forleggerforeningens utvalg 21 Forleggerforeningens sekretariat 24 Komiteer og utvalg 24 Oppnevninger 25 Regnskap og revisjonsberetning 26 Medlemsforhold 43 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 01

3 INNLEDNING Bokåret 2008 var i omsetning noe svakere enn toppåret I første rekke var salget av skolebøker i bokgruppe 1 noe lavere enn året før, det samme gjelder for generell litteratur i bokgruppene 3 5. Arbeidet med å revidere Bokavtalen hadde høy prioritet i Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen hadde som mål å komme fram til helt nye abonnmentsordninger for å erstatte de gjeldende. Erfaringene fra gjeldende Bokavtale har vært en stadig avskalling i litteraturabonnementene, noe som særlig har gått ut over tilgangen i bokhandelen på de titlene som er innkjøpt av Norsk kulturråd. Gjennom protokoll av 17. november 2008 forpliktes minst 300 bokhandlere å ha litteraturabonnement som omfatter alle innkjøpsbøkene. Med nytt abonnementssystem får vi følgende litteraturabonnementer: Breddeabonnement: alle nye bøker i bokgruppene 3 5 Kulturabonnement: alle nye bøker påmeldt innkjøpsordningene til Norsk kulturråd Fagbokabonnement: bøker i bokgruppe 2 Distriktsabonnement: nye bøker påmeldt innkjøpsordningen fra bokgruppene 4.1 og 4.3. Distriktsabonnementet og det såkalte L-abonnementet i gjeldende Bokavtale, vil forsvinne når nye abonnementer trer i kraft fra medio mai For første gang på tolv år arrangerte Forleggerforeningen bokmesse. Bokmessa på Lillestrøm ble avholdt november 2008, med et variert faglig program og stor bredde i utstillergruppen. Bokmessa oppnådde nær besøkende. Forleggerforeningen har i 2008 inngått en viktig avtale om digitalisering med Nasjonalbiblioteket. Avtalen er i første rekke en avleveringsavtale, der forlagene deponerer en digital fil for en trykt bok, mot at forlaget kan benytte Nasjonalbiblioteket som arkiv for egne digitale filer samt få utlevert filene for egen bruk. For Nasjonalbiblioteket innebærer avtalen at Nasjonalbiblioteket selv ikke behøver å skanne og digitalisere de verk som blir avlevert etter avtalen. Deponiavtalen ble skrevet under av nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og styreleder i Forleggerforeningen, Geir Berdahl, under en seremoni i Nasjonalbiblioteket 29. september der kulturminister Trond Giske var til stede. 25. august tiltrådte Odd Magnus Ulvestad Nilsen stillingen som prosjektleder for Forleggerforeningens/Servicekontorets kurstilbud samt som redaktør for nettsidene På generalforsamlingen på Fornebu 6. juni ble Geir Berdahl (Oktober Forlag AS) gjenvalgt som styreleder. Tove Lie (Det Norske Samlaget) og Gunnar Totland (Bokvennen, Vidarforlaget og Transit Forlag) ble valgt som nye styremedlemmer. Ny 1. vara til styret er Tine Kjær (Piratforlaget), og til ny 2. vara ble Knut Ola Ulvestad (Font Forlag) valgt. Pantagruel Forlag og Bazar Forlag meldte seg begge ut av Forleggerforeningen høsten I løpet av 2008 ble 10 nye forlag tatt opp som medlemmer i Forleggerforeningen: Fiksjonsforlaget, Familieforlaget, Cálliid Lágádus Forfatternes Forlag, Trane Forlag, Undercover AS, Heinesen Forlag, Sintef Byggforsk, Commentum Forlag, Pocketforlaget og Minuskel Forlag. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 03

4 SALGSSTATISTIKK 2008 Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget ble redusert i For bokgruppene 1 7 ble omsetningen redusert med 4,4 %. Omsetningen i alle bokgrupper med unntak av bokgruppe 3 sakprosa, viser negativ utvikling i Størst har reduksjonen vært for bokgruppe 6 verk med 60 %, deretter følger bokgruppe 7 kommisjonsbøker med 12,5 %, og bokgruppe 4 skjønnlitteratur med 6,6 %. Bokgruppe 3 sakprosa har hatt en liten økning i omsetningen med 0,4 %. For bokgruppe 3 5 sakprosa, skjønnlitteratur og billigbøker ble omsetningen redusert med 2,7 %. Nedgangen i bokgruppe 1 skolebøker var på 4,8 % og var forventet ut fra at Kunnskapsløftet i skolesektoren nå går mot slutten. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2008 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association, IPA, der styremedlem i Den norske Forleggerforening, Bjørn Smith-Simonsen, er styreleder i Freedom to Publish Committee, FTPC, og styremedlem i IPA. Under det internasjonale ytringsfrihetssymposiet Threats to the open book i Amsterdam september 2008 ble IPAs ytringsfrihetspris tildelt den tyrkiske forleggeren Ragip Zaraklou. Under prisseremonien i den portugisiske synagogen holdt forlegger William Nygaard hovedtalen. William Nygaard holdt også innlegg på seminarets sesjon om Censorship, freedom of expression and multiculturalism. Bjørn Smith-Simonsen ledet paneldebatten under Closing session på symposiets siste dag. I forbindelse med Bokmessa på Lillestrøm ble det arrangert tre ytringsfrihetsseminarer: Større konserner og konsentrasjon mindre mangfold og ytringsfrihet?, paneldebatt under ledelse av professor Helge Rønning med redaktør Magne Lerø, professor Sigurd Allern og generalsekretær Nils E. Øy som deltakere. Gud bevare ytringsfriheten!, paneldebatt under ledelse av forlegger Bjørn Smith-Simonsen med advokat Cato Schiøtz, redaktør John Olav Egeland og prost Trond Bakkevig som deltakere. Russland etter Putin, paneldebatt under ledelse av forfatter Peter Normann Waage med leder av PEN Russia, Alexey Simonov, leder av PEN USA, Larry Siems, nestleder i NJ, Kjetil Haanes og rådgiver Aage Borchgrevink som deltakere. Under åpningen av Bokmessa lanserte forlegger og styreleder i Norsk PEN, Anders Heger, fribyantologien De stemmeløses røst Kjell Olav Jenssen (red.). Antologien ble til gjennom et samarbeid mellom Norsk PEN, Cappelen Damm og Den norske Forleggerforening. Forleggerforeningen støttet bokutgivelsen med kr DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

5 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Servicekontoret hadde i ansatte. RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Det ble i 2008 inngått avtale i digital avlevering og depot med Nasjonalbiblioteket. Som supplement til forskrift om avleveringsplikt av 5 7 eksemplarer av fysiske bøker, ble partene enige om en standardavtale som gir Nasjonalbiblioteket rett til å arkivere og vise verkene i digital form i Nasjonalbibliotekets lokaler. Avtalen gir ikke videre visningsrett enn det som allerede følger av nevnte forskrift om avlevering. Fordelen for forlag som inngår en slik avtale er at de får et gratis depot, og tilgang til alle bøker i digital versjon, også eldre bøker fra forlaget som ikke er pliktavlevert digitalt, men skannet av Nasjonalbiblioteket senere. Den skannede versjonen er av god kvalitet, og den kan benyttes til effektiv produksjon / opptrykk av boken. Etter at prosjektperioden for Nordområdeprosjektet ble forlenget til ut 2009, ble Bokhylleprosjektet lansert. Prosjektet har som mål å digitalisere alle norske bøker fra 1790-, og 1990-tallet og presentere dem i fulltekst. Det skal bygges videre på nordområdeprosjektets prinsipper; kun visning på skjerm. Oppfølgingsprosjektet skal ha et volum på minst bøker før lansering. Varighet er satt til minst 10 år. Kopinor er invitert med for å ta seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne (herunder forfattere og forlag). Det er p.t. konkludert med at det kun skal være norske bøker på norsk, betalingen skal være per tilgangsperiode (ikke betaling for faktisk bruk) og størrelsen på vederlaget vil avhenge av forhandlinger mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket. I 2008 ble Google Inc. på den ene siden, og Den amerikanske Forleggerforening og Den amerikanske Forfatterforening på den andre siden, enige om forlik. Google har skannet mange millioner bøker fra store universitetsbibliotek i USA uten avtale med rettighetshaverne. Googles biblioteksprosjekt begrenser seg ikke til amerikanske bøker norske bøker, inngår også i forliket. Googleforliket får virkning som en amerikansk class action, det vil si at norske rettighetshavere omfattes av forliket dersom de eier en amerikansk opphavsrett til én eller flere bøker. Diskusjonen rundt forliksavtalens nærmere innhold, dens betydning for norske forlag, og Forleggerforeningens arbeid i denne sammenheng, vil bli intensivert i løpet av Forleggerforeningen har forfulgt inngrep i forlags enerettigheter i løpet av året, blant annet ulovlig kopiering til MP3-format av lydbøker, samt ulovlig digitalisering og distribusjon av bøker. Foreningen har utarbeidet høringssvar om ny kulturmoms og høringssvar om nye bestemmelser om ærekrenkelser. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 05

6 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Den norske Bokhandlerforening Samarbeidet med Bokhandlerforeningen var i 2008 preget av forhandlinger om nye abonnementer i Bokavtalen. Partene ble gjennom protokoll av 17. november 2008 enige om helt nye litteraturabonnementer til Bokavtalen. De nye abonnementene skal gjelde fra medio mai Kontakten mellom foreningene er også sterkt knyttet til saker i forbindelse med forståelsen og tolkingen av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Samarbeidet om det årlige Mammutsalget er et annet viktig samarbeidsområde for foreningene. Ellers samarbeider foreningene om fagdagen i tilknytning til foreningenes generalforsamlinger, det er samarbeid om Riverton-prisen og det er samarbeid i tilknytning til Bokundersøkelsen som foreningene gjennomførte i samarbeid med Synovate på nytt i Den norske Forfatterforening Forhandlinger om vilkår for nytt normalkontraktssystem preget samarbeidet med Den norske Forfatterforening. Gjennom protokoll av 18. juni 2008 ble partene enige om vilkår for utgivelse etter ny normalavtale, billigbokutgivelse, bokklubbutgivelse og lydbokutgivelse. For digitale utgivelser ble partene enige om at royalty beregnes av netto salgsinntekt og at royaltyavtalene fremforhandles individuelt inntil markedet har utviklet seg. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) Forhandlinger med NBU har i 2008 vært utsatt i påvente av forhandlingene med Den norske Forfatterforening. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Den 25. juni 2008 ble Normalkontrakt for faglitteratur sagt opp med utløp 31. desember I oppsigelsesbrevet legges det vekt på at normalkontrakten har vært i bruk i over ti år og at den er moden for revisjon. Reelle forhandlinger ble ikke påbegynt i Norsk Oversetterforening (NO) Kontakten med Norsk Oversetterforening har i 2008 i hovedsak vært knyttet til spørsmål om tolking av bestemmelser i de forskjellige normalkontraktene som gjelder for oversettelser. Særlig har det vært spørsmål om forståelsen av hvilke konsekvenser det skal få at et forlag overdrar sin utgivelsesrett til et annet forlag, og det har vært spørsmål om oversetterarbeidet kan gi krav på tilleggsfakturering av arbeidsgiveravgift i tillegg til det ordinære oversetterhonoraret når oversetteren er registrert som selvstendig næringsdrivende. Grafill Forleggerforeningen videreførte samarbeidet om Årets vakreste bøker i DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

7 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Bokmessa november på Lillestrøm I 2007 ble det vedtatt at Forleggerforeningen skulle arrangere bokmesse i november 2008 i samarbeid med Norges Varemesse. Bokmessa skulle være en møteplass mellom leserne og boka / forfatterne, og en arena der bransjefolket kunne møtes til debatt og sosial sammenheng. Bokmessa ble arrangert i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm november Det ble nedsatt en egen bokmesseorganisasjon med representanter fra forlagene. Organisasjonen besto av: Messesjef: Tom Dahl (Cappelen Damm) Hovedkomité: Tom Dahl (Cappelen Damm), Kjersti Herland Johnsen (Schibsted Forlag), Birgit Christensen (Cappelen Damm), Trude Kleven (Gyldendal Norsk Forlag), William Nygaard (H. Aschehoug & Co), Jan Mesicek (Forlaget Lille Måne), Svein Gran (Kom Forlag), Astrid Dalaker (Schibsted Forlag) Seminarkomité: Kjersti Herland Johnsen (Schibsted Forlag), Trygve Åslund (H. Aschehoug & Co), Per T. Nordanger (Spartacus Forlag), Elisabeth Steen (Forlaget Oktober), Einar Ibenholt (Gyldendal Norsk Forlag), Anne Gaathaug (Det Norske Samlaget), Ingeborg Eidsvåg (Lunde Forlag) Aktivitetskomité: Birgit Christensen (Cappelen Damm), Even H. Kaalstad (H. Aschehoug & Co), Cecilie Jarlsbo (Cappelen Damm), Christian Kjelstrup (H. Aschehoug & Co), Pia Larsen (Cappelen Damm) PR- og informasjonskomité: Trude Kleven (Gyldendal Norsk Forlag), Ingunn Lindborg (Cappelen Damm), Mariann Fredin (Piratforlaget) Annicken Saxlund ble innleid som prosjektleder for Bokmessa fra november Det ble arrangert frokostmøter og det ble jevnlig sendt ut nyhetsbrev for å informere om Bokmessa til medlemmer og ikke-medlemmer. I månedsskiftet oktober / november ble det iverksatt en markedsføringskampanje i utvalgte aviser, fagblader og utendørsplakater i Oslo og Lillestrøm. En programoversikt ble sendt ut til bokklubbmedlemmer fra begge de store bokklubbene, samt delt ut i bokhandlere i Oslo / Akershus siste uke før Bokmessa. Aftenposten ble valgt som Bokmessas mediepartner. Bok og Samfunn lagde programmet som ble lansert i september, samt en større messekatalog til Bokmessa. Det var en god del pressestoff på forhånd knyttet til forfatterne som skulle på Bokmessa, ikke minst rundt de utenlandske forfatterne som besøkte oss. I løpet av bokmessedagene var det massiv dekning i aviser, tv og radio. Vi fikk til et godt samarbeid med NRK P2 litteratur og Kulturavdelingen. De hadde egen stand med direktesendinger hver dag, i tillegg til at de gjorde opptak av programposter og intervjuer med forfattere for senere sendinger. Det ble solgt drøye m 2 fordelt på 180 utstillere. Av disse var 65 medlemsforlag og 42 ikke-medlemsforlag. Utstillerne for øvrig dekket hele bredden av bokbransjen: bibliotek, bokhandel, antikvariat, bokklubber, organisasjoner, produksjon, aviser, tidsskrifter, radio med mer. Det var totalt opp mot besøkende på Lillestrøm i løpet av bokmessedagene (fre: 6 285, lør: , søn: ). Programkomiteene fikk inn over 600 forslag til programinnhold fra forlag og andre aktører. Vi endte med drøye 100 seminarposter og 130 aktivitetsposter fordelt på 5 fellesscener. Totalt deltok 400 forfattere og andre deltakere i de ulike programpostene, av disse var 15 utenlandske. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 07

8 Mammut 25. februar 8. mars 2008 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Over 830 titler med rabatter opp mot 80 % ble tilbudt for salg. I 2008 omfattet salget omtrent 1,4 millioner bøker. 63 forlag og 502 bokhandler deltok på Mammut, og totalt ble det omsatt for omtrent 47 millioner kroner netto. Brageprisen Brageprisen ble delt ut under Bokmessa på Lillestrøm fredag 21. november. Prisen fikk god pressedekning, og det var meget stor oppslutning om arrangementet. Konferansierer var Helen Vikstvedt og Solveig Kloppen. Aslak Nore holdt åpningstalen og Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell delte ut alle prisene bortsett fra hedersprisen som ble overrakt av Salman Rushdie. Styret i stiftelsen Den norske Bokprisen besto i beretningsåret av Ida Berntsen, Elisabeth Steen og Per T. Nordanger med Kristin Oldeide som daglig leder. Bragerådet ble ledet av Kari Marstein med Kristin Oldeide som sekretær. Rådet var satt sammen av ulike personer fra bok-norge. Foruten Kari Marstein satt følgende personer i Bragerådet : Sverre Henmo, Anne Oterholm, Kjell Lars Berge, Per Thomas Andersen, Pål Løwe, Even Råkil og Kristin Oldeide. Prisen ble delt ut i fire kategorier: skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse, som i 2008 var viet lyrikk. PRISENE FOR 2008 GIKK TIL: Skjønnlitteratur: Per Petterson: Jeg forbanner tidens elv Barne- og ungdomsbøker: Johan Harstad: Darlah 172 timer på månen Sakprosa: Bjørn Westlie: Fars krig Lyrikk (åpen klasse 2008): Øyvind Rimbereid: Herbarium Hederspris: Kjartan Fløgstad PRISVINNERE Skjønnlitteratur: Sigmund Mjelve: Område aldri fastlagt Barne- og ungdomsbok: Klaus Hagerup: Markus og Diana. Lyset fra Sirius Faglitteratur: Einar-Arne Drivenes m.fl.: Nordnorsk kulturhistorie Lærebok: Øystein Benestad m.fl.: Tallenes Tale Matematikk for 5 timers grunnkurs Hederspris: Halldis Moren Vesaas 1995 Prosa: Ingvar Ambjørnsen: Fugledansen Lyrikk: Øivind berg: Forskjellig Barne- og ungdomsbok: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingbror Faglitteratur: Espen Dietrichs og Leif Gjerstad: Vår fantastiske hjerne Lærebok: Astrid Carlson m.fl.: Humanbiologi Hederspris: Anne-Cath Vestly 08 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

9 1996 Skjønnlitteratur: Bergljot Hobæk Haff: Skammen Barne- og ungdomsbok: Eirik Newth: Jakten på sannhet Faglitteratur: Arild Stubhaug: Et foranskutt lyn. Nils Henrik Abel og hans tid Åpen klasse: Essays: Sven Kjærup Bjørneboe: Jerusalem En sentimental reise Hederspris: Kjell Askildsen 1997 Skjønnlitteratur: Liv Køltzow: Verden forsvinner Barne- og ungdomsbok: Harald Rosenløw Eeg: Vrengt Faglitteratur: Anne Wichstrøm: Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere før 1900 Åpen klasse: Billedbøker for barn: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingsøster Hederspris: Jan Erik Vold 1998 Skjønnlitteratur: Kjartan Fløgstad: Kron og mynt Barne- og ungdomsbok: Stein Erik Lunde: Eggg Faglitteratur: Leif Ryvarden og Klaus Høiland: Er det liv er det sopp Åpen klasse: Oversatt skjønnlitteratur: Christian Rugstad: José Saragamo: Det året Reis døde Hederspris: Dag Solstad 1999 Skjønnlitteratur: Frode Grytten: Bikubesong Barne- og ungdomsbok: Erna Osland: Salamanderryttaren Faglitteratur: Torbjørn Færøvik: India Stevnemøte med skjebnen Åpen klasse: Biografier: Anders Heger: Mykle. Et diktet liv Hederspris: Kjell Aukrust 2000 Skjønnlitteratur: Per Petterson: I kjølvannet Barne- og ungdomsbok: Rune Belsvik: Ein naken gut Faglitteratur: Johan Galtung: Johan uten land Åpen klasse: Krim: Karin Fossum: Elskede Poona Hederspris: Eldrid Lunden 2001 Skjønnlitteratur: Lars Saabye Christensen: Halvbroren Barne- og ungdomsbok: Anne B. Ragde: Biografien om Sigrid Undset Faglitteratur: Atle Næss: Da jorden sto stille. Galileo Galilei og hans tid Åpen klasse: Lyrikk: Annie Riis: Himmel av stål Hederspris: Jon Bing DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 09

10 2002 Skjønnlitteratur: Nils Fredrik Dahl: På vei til en venn Barne- og ungdomsbok: Gro Dahle og Svein Nyhus: Snill Faglitteratur: Ivo de Figueiredo: Fri mann. En dannelseshistorie Åpen klasse: Ungdomsbøker: Synne Sun Løes: Å spise blomster til frokost Hederspris: Jostein Gaarder 2003 Skjønnlitteratur: Inger Elisabeth Hansen: Trask Barne- og ungdomsbok: Helga G. Eriksen og Gry Moursund: Flugepapir Faglitteratur: Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie I III Åpen klasse: Reiselitteratur: Kina. En reise på livets elv Hederspris: Karsten Alnæs 2004 Skjønnlitteratur: Hanne Ørstavik: Presten Barne- og ungdomsbok: Harald Rosenløw Eeg: Yatzy Faglitteratur: Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon og Maud II Åpen klasse: Noveller: Arne Lygre: Tid inne Hederspris: Norla 2005 Barne- og ungdomsbok: Arne Svingen: Svart Elfenben Faglitteratur: Odd Karsten Tveit: Krig og diplomati Oslo Jerusalem Skjønnlitteratur: Marita Fossum: Forestill deg Åpen klasse: Tegneserier: John Arne Sæterøy (Jason) La meg vise deg noe Hederspris: Jon Fosse 2006 Skjønnlitteratur: Dag Solstad: Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman Barne- og ungdomsbok: Stian Hole: Garmanns sommer Faglitteratur: Bent Sofus Tranøy: Markedets makt over sinnene Åpen klasse: Skolebøker trinn Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen: Kontekst basisbok i norsk for ungdomstrinnet Hederspris: Kari og Kjell Risvik 2007 Skjønnlitteratur: Carl Frode Tiller: Innsirkling Barne- og ungdomsbøker: Linn T. Sunne: Happy Sakprosa: Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde. Sakprosa for barn (åpen klasse 2007): Jon Ewo og Bjørn Ousland: Fortellingen om et mulig drap Hederspris: Guri Vesaas 10 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

11 Rivertonprisen 2008 Prisen ble tildelt Vidar Sundstøl for Drømmenes land PRISVINNERE : Jørgen Gunnerud: Høstjakt 2006: Tom Kristensen: Dødsriket 2005 Frode Grytten: Flytande bjørn 2004 Ulf Breistrand, Jarl Emsell Larsen: Svarte penger, hvite løgner (TV-serie) 2003 Kurt Aust: Hjemsøkt 2002 Gunnar Staalesen: Som i et speil 2001 Jon Michelet: Den frosne kvinnen 2000 Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 1999 Unni Lindell: Drømmefangeren 1998 Jan Mehlum: Kalde hender 1997 Jo Nesbø: Flaggermusmannen 1996 Karin Fossum: Se deg ikke tilbake 1995 Kolbjørn Hauge: Død mann i boks 1994 Anne Holt: Salige er de som tørster 1993 Morten Harry Olsen: Begjærets pris 1992 Arild Rypdal: Orakel 1991 Audun Sjøstrand: Valsekongens fall 1990 Ingvar Ambjørnsen: Den mekaniske kvinnen 1989 Idar Lind: 13 takters blues 1988 Alf R. Jacobsen: Kharg 1987 Lars Saabye Christensen: Sneglene 1986 Edith Ranum: Ringer i mørkt vann (hørespillserie) 1985 Michael Grundt Spang: Spionen som lengtet hjem 1984 Ingen prisutdeling 1983 Kim Småge: Nattdykk 1982 Torolf Elster: Thomas Pihls annen lov 1981 Jon Michelet: Hvit som snø 1980 Fredrik Skagen: Kortslutning 1979 Helge Riisøen: Operasjon 1978 Jon Bing, Tor Åge Bringsværd: Blindpassasjer (TV-serie) 1977 Ingen prisutdeling 1976 Pio Larsen: Den hvite kineser 1975 Gunnar Staalesen: Rygg i rand, to i spann 1974 Anker Rogstad: Lansen 1973 David Torjussen (pseudonym for Tor Edvin Dahl): Etterforskning pågår 1972 Sigrun Krokvik: Bortreist på ubestemt tid DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 11

12 Norsk litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2008 var Fremtiden. Forleggerforeningen sto for flere arrangementer. I samarbeid med NORLA ble det arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Lillehammer kunstmuseum og First Hotel Breiseth. Litteraturviter Kjell Ivar Skjerdingstad holdt foredrag om norsk samtidslitteratur, og syv forfattere leste egne tekster. Det ble i 2008 ikke arrangert redaktørseminar på Lillehammer. To kvelder ble det arrangert Littfest på utestedet Bingo n med kombinasjoner av litteratur og musikk i regi av forfatter Inger Bråtveit og musiker Jenny Hval, og forfatter Jan Erik Vold og musiker Knut Reiersrud. Komiteen for Litteraturfestivalen besto av Kari Marstein, Anne Fløtaker, Even Råkil, Cis-Doris Andreassen samt Mari J. Müller fra Forleggerforeningen. Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, rein tekst, Ungdommens kritikerpris, UPrisen, Idrett og lesing og NM i poesi-slam. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år i ungdomsskolen. txt-aksjonen ble gjennomført for ellevte gang høsten ungdommer, påmeldt via skole, bibliotek eller bokhandel, mottok en pocketbok med 16 tekstutdrag fra ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. Sist høst ble det mediedebatt rundt profilen på ungdomstekstene i txt-aksjonen, men tilbakemeldingene fra lærere og elever har vært gjennomgående positive. Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris ble delt ut for tredje gang i Johan Harstad fikk utdelt prisen på Litteraturhuset for boka Hässelby. Sju juryklasser på videregående skoler rundt i Norge leste de nominerte bøkene til Kritikerprisen, og stemte frem vinneren. Etter prisutdelingen ble det gjennomført forfattermøter med sju av de nominerte forfatterne. 12 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

13 UPrisen Prisen ble for første gang delt ut i 2007 som et samarbeid mellom Foreningen!les og Norsk Litteraturfestival. Samarbeidet ble videreført i 2008, og Endre Lund Eriksen mottok Uprisen for boka Pitbull-Terje blir ond på Lillehammer. 170 niendeklassinger fra syv fylker vurderte de nominerte bøkene, og prisen ble delt ut av Julian Borch Nash fra Sommerlyst skole i Tromsø og Regine Victoria Holt fra Hvaler ungdomsskole. NM i poesi-slam I dette norgesmesterskapet møter poesien prosa og hip-hop, og målet er å løfte dikt inn i populærkulturen og gjøre poesi mer tilgjengelig. Finalen ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo, og første kvinnelige Norgesmester ble Therese Skjelstad Bakkevold fra Tromsø. Idrett og lesing Ved utgangen av 2008 avsluttet Foreningen!les sitt treårige prosjekt Idrett og lesing, som har vært finanisert av Norsk Kulturråd og ABM-utvikling. Ved å profilere kjente toppidrettsutøvere som lesere håper!les å signalisere til idrettsaktive barn og unge at idrett og lesing er en sunn og god kombinasjon. Hovedmålgruppen for prosjektet er idrettsungdom i alderen år. Totalt 114 idrettsklubber over hele landet har vært involvert i prosjektet. Vi har blant annet delt ut bøker til deltakere under Norway Cup, og vi har sammen med forlaget Akilles fått utgitt en egen fotballbok for ungdom. Gjennom et samarbeid med Olympiatoppen utstyrte vi de norske OL-deltakerne i Bejing med 8 bokbagger fulle av kvalitetslitteratur. Til gjengjeld legger!les idrettskjendisenes egne boktips ut på nettstedet Ketil Kolstad er daglig leder i!les, Eivind Volder Rutle, Bjarte Bakken og Ole Ivar Storø er prosjektledere, Vibeke Røgler er webredaktør og prosjektleder. Kari Sverdrup innehar styreledervervet. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige arbeidsgrupper i!les. Forleggerforeningen bevilget kroner til fortsatt drift av Foreningen!les i Verdens bokdag Verdens bokdag feires 23. april hvert år. Siden starten i 1995 har Verdens bokdag rukket å bli en viktig dag for markering av leseglede. En komité med medlemmer fra den norske Unesco-komiteen, Foreningen!les og bibliotek-, bokhandel- og forlagssektoren er ansvarlig for den sentrale markeringen av dagen og forestår blant annet kontakt med myndighetene om større prosjekter. Samtidig foregår det mye lokalt. Det er for eksempel rabatt på forfatterbesøk i regi av Norsk Forfattersentrum, og boksjekker som kan løses inn i bokhandlene deles ut til elever i 6. og 7. skoletrinn. Forleggerforeningen er representert i komiteen for Verdens bokdag. På Verdens bokdag 2008 presenterte Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen resultatene fra årets undersøkelse om lesing og bokkjøp. Undersøkelsen viste at man både leser mer og kjøper flere bøker. Undersøkelsen ble utført i februar 2008 av Synovate, tidligere MMI. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 13

14 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Kunnskapsløftet Innføringen av Kunnskapsløftet er gjennomført ved at trinn i grunnskolen tok i bruk nye læreplaner skoleåret , da ble læreplanene også tatt i bruk i vg1. Skoleåret ble nye læreplaner tatt i bruk for 10. trinn i grunnskolen samt for vg2. I vg3 ble de nye læreplanene tatt i bruk fra og med skoleåret 2008/2009. Salget av bøker til grunnskolen var på 498 MNOK i 2008 mot 488 MNOK i Salget av bøker til videregående skole var på 292 MNOK i 2008 mot 343 MNOK i Innføring av gratis læremidler er nå gjennomført i både vg2 og i vg3. I vg1 blir det innført gratis læremidler fra skoleåret De fleste fylkeskommuner ser ut til å ha innført utlånsordninger for bøkene, som gjerne blir organisert og gjennomført ved den enkelte skole. I tillegg til at anbud og innkjøp av læremidler er en ny oppgave for fylkeskommunene, har håndtering av bestillinger og bokhåndtering blitt nye oppgaver for den enkelte videregående skole. Forsinka lærebøker Den store oppmerksomheten om forhold knyttet til forsinka lærebøker til skolestart høsten 2007, bidro til at Forleggerforeningen sammen med Bokhandlerforeningen, Sentraldistribusjon og Forlagssentralen tok initiativ til å få utarbeidet en faglig og kvalitativ rapport om de faktiske årsakene til forsinkelsene i Oppdraget med å utarbeide rapporten ble gitt til Rambøll Management AS. Rapporten ble ferdigstilt i april Konklusjonene i rapporten var i hovedsak at fylkeskommunene må få bestillingsfrist for hovedordre til 1. juni. Bestillinger som kommer etter dette tidspunktet kan ikke påregnes levert til skolestart. Rapporten påpeker også andre årsaker til forsinkelser som tidstap ved såkalt plasting av skolebøkene. Forutsigbare støtteordninger for små fag og parallellutgaver blir påpekt som en viktig faktor for å bedre situasjonen, det samme med ferdigstilling av nye læreplaner. Rapporten er offentliggjort og oversendt relevante utdanningsmyndigheter og samarbeidspartnere. I mars 2007 ga Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen oppdrag til Institutt for Grafiske Medier for å komme med forslag til standarder for god innbinding av lærebøker. Utgangspunktet var å komme med alternative forslag til den såkalte plastingen som for en stor del blir påført norske skolebøker. Én av konklusjonene i rapporten er at selve plastingen ikke fører til lengre holdbarhet for skolebøkene. Normal bruk av skolebøkene tilsier en holdbarhet på minst tre år uavhengig av plasting. Plastingen er følgelig et fordyrende og forsinkende ledd i innkjøpsprosessen til fylkeskommunen, og fylkeskommunene og KS er gjennom eget brev gjort oppmerksom på dette forholdet. I et møte Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og distribusjonssentralene hadde med statsråd Bård Vegar Solhjell 1. april 2008, ble hovedkonklusjonene i rapporten formidlet. 14 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

15 Tilskuddsordningene for yrkesfag og nynorske parallellutgaver I møte med Stortingets Kirke- Undervisnings- og Forskningskomité den 18. januar 2008 tar Forleggerforeningen særlig opp spørsmålet om den uholdbare støttesituasjonen for yrkesfag og nynorske parallellutgaver. I et oppsummerende notat om situasjonen oversendt til KUF-komiteen den 11. mars 2008 argumenteres det for at komiteen tar initiativ til en grundig gjennomgang av bevilgningssituasjonen på området. Digitale læremidler Norsk Digital Læringsarena (NDLA) var prinsipielt den viktigste saken som opptok Læremiddelutvalget og læremiddelforlagene i Læremiddelforlagene i Norge ønsker å bidra til et mangfold i læremiddeltilbudet, slik at lærere ved hver skole kan velge det læremiddelet som passer deres situasjon og behov best. For å få det til er det nødvendig å ha et marked som gjør det mulig å satse og ta en risiko. Etter Læremiddelutvalgets oppfatning vil den beste stimulansen for bruk av digitale læremidler i skolen være at skolene får kjøpe de læremidlene de selv velger. En utvidelse og utvikling av NDLAprosjektet vil etter læremiddelforlagenes vurdering føre til at den frie konkurransen og mangfoldet i det norske læremiddeltilbudet blir dramatisk redusert. Om det blir brukt offentlige midler på å utvikle læremidler, er det sannsynlig at det ikke i tillegg blir stilt midler til disposisjon for å velge alternative læremidler som blir solgt mot betaling til skoler som ønsker dette. Effekten vil bli at markedet som de kommersielle læremiddelprodusentene skal konkurrere om ikke er stort nok til at det forsvarer investeringer i nyutvikling. SEMINAR OM DIGITALE LÆREMIDLER I samarbeid med Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, IKT-Norge og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening arrangerte Forleggerforeningen seminar om digitale læremidler i Vika kino den 12. februar. Tema for seminaret var: Korleis kan vi stimulere til auka bruk, utvikling og mangfald av digitale læremiddel i den vidaregåande skulen, basert på behov hos lærarar og elevar? Seminaret ble åpnet med innlegg av statssekretær Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet. ITU presenterte videre en undersøkelse som kartla hva som finnes av digitale læremidler for videregående skole. Seminaret hadde god deltakelse fra lærere, utdanningsmyndigheter, organisasjonene i utdanningssystemet og fra forlagene. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 15

16 INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet. Bokmessa, Mammutsalget, Brageprisen, innkjøpsordningene, læremiddelsituasjonen, digitalisering og fildeling er blant temaene som fikk mye oppmerksomhet i media. Nettsider Nettsidene på har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for diverse arrangementer som kan være av interesse. Kalenderen skal benyttes til referanse (ikke til å annonsere), og det er derfor svært lav terskel for å få oppført arrangement. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styre, sekretariat og de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også å finne på nettsidene. Kurs og seminarer I tråd med Forleggerforeningens strategiplan ønsker foreningen å satse på kurs- og seminarvirksomhet for forlagsansatte. Det ble avholdt kurs i språk- og manusarbeid, bransjekunnskap, opphavsrett og forlagsarbeid, markedsføring, redaksjonelt arbeid og salgstekster Skriv korte, selgende tekster. Samlet antall deltakere på kurs, seminarer og frokostmøter var 409. Forleggerforeningen opprettholdt Redaktørforum, en redaktørdrevet møteplass for forlagsansatte hvor ulike temaer av redaksjonell art blir belyst, presentert og debattert. Redaktørforum hadde to arrangementer i 2008, hvor temaene var bokdesign og forholdet mellom forfatter og redaktør. Markedsutvalget i Forleggerforeningen arrangerte fagdag i salg og markedsføring med temaet Boken i media. Fredrik Wandrup, Knut Nærum, Anne Otherholm, Sissel Tveit, Trygve Åslund, Geir Berdahl, Siri Strømmevold, Thorvald Steen og Lars Ove Hammer var innleggere. En komité bestående av Arne Veer (Universitetsforlaget), Cecilie von Hirsch Larsen (Cappelen Akademisk Forlag) og Mari J. Müller fra sekretariatet arrangerte fagdag for salg og markedsføring av fagbøker og akademisk litteratur. Foredragsholdere var Anne Cathrine Eng, markedssjef i Gyldendal Akademisk, Jelena Doublinskaia fra Universitetsforlaget, Martin Kvist, sjef for Akademikas nettbutikk og Sander Sværi, studieleder for reiseliv ved Markedshøyskolen. Læremiddelutvalget i Forleggerforeningen arrangerte seminar om digitale læremidler 12. februar. Interessen var større enn forventet, og arrangementet ble derfor flyttet fra Litteraturhuset til Vika kino, der det var plass til de over 400 deltakerne. Tema var: Korleis kan vi stimulere til auka bruk, utvikling og mangfald av digitale læremiddel i den vidaregåande skolen, basert på behov hos elevar og lærarar? Kursplaner finnes tilgjengelig på 16 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

17 Firmasirkulærer Det ble i 2008 sendt ut 72 firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Av disse var ti fra Den norske Forleggerforening og 62 fra Forleggerforeningens servicekontor. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. ØKONOMISAKER Tall for 2007 fremkommer i parentes. Anmeldte fordringer I løpet av 2008 ble det meldt til sammen kr 460,3 mill (kr 352,9 mill) som ikke var betalt ved forfall. I løpet av perioden har det vært realisert garantier for kr I 2007 ble det ikke realisert noen garantier. Konkurs tap på fordringer Totalt 4 (7) bokhandlere ble avviklet. 3 (1) gikk konkurs. Sum tap på fordringer var kr (kr ). Firmasirkulærer I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 38 (49) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 17

18 Stans i levering I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 38 (49) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair Under London Book Fair tilrettela foreningen en norsk fellesstand sammen med Utenriksdepartementet og NORLA. Bokmessen i London markerer seg mer og mer som et viktig møtested for norske forleggere, og interessen for å stille ut bøker der er god. Under årets messe ble det lagt vekt på at standen er et arbeidssted, og det ble tilrettelagt for at deltakerne kunne ha møter på standen. Det danske firmaet Bigini bidro til at standen i år fikk en liten ansiktsløftning. Sammen med NORLA og våre nordiske kolleger ble det holdt en uformell mottakelse på standen, denne ble godt mottatt og meget godt besøkt. Den norske ambassaden i London var en aktiv samarbeidspartner som inviterte norske og utenlandske bransjerepresentanter til middag. Den finske ambassadøren inviterte til stor mottakelse i den finske residensen. Frankfurt Book Fair Forleggerforeningen betjente og organiserte som vanlig den norske fellesstanden på bokmessen i Frankfurt. På standen deltok tolv medlemsforlag, NORLA samt Forleggerforeningen. Det var stor aktivitet og høy møtefrekvens på standen som ble godt besøkt av utenlandske forleggere, oversettere og agenter. Den tradisjonelle mottakelsen for norske og utenlandske forleggere i regi av Utenriksdepartementet, NORLA og Forleggerforeningen var også i 2008 lagt til standen, og den fikk stor oppslutning. Nordisk forleggerråd, København 6. og 7. september september 2008 i Stockholm, arrangerte Svenska Förläggareföreningen et nytt møte i Nordisk forleggerråd. I tillegg til å utveksle informasjon om bokmarkedene i deltakerlandene, ble det diskutert forhold i tilknytning til opphavsrett, ulovlig fildeling og piratkopiering, forfatteravtaler og oversetteravtaler. Temaer som ble behandlet særskilt var digitalisering i det britiske bokmarkedet, historien bak AdLibris og det ble orientert om avtalen bokhandlerforeningen i Danmark har inngått med Nielsen Book Scan. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2008 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee, nå utvidet under navnet Legal Affairs Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. 18 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

19 African Publishers Network (APNET) I samarbeid med Kopinors Internasjonale Utvalg støtter Forleggerforeningen APNET. Forleggerforeningen har på vegne av APNET fått tilsagn om støtte fra det norske Utenriksdepartementet for 2008, samt foreløpig tilsagn om tilsvarende støtte for de to neste årene. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor Den norske Forleggerforening er en av Kopinors 23 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om kopiering fra bøker, aviser, tidsskrifter og andre utgivelser på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Kopinor har avtaler innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. DnF mottok i 2008 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2008 var 222,3 mill. kr (222,9 mill. kr i 2007). Norske rettighetshavere mottok i alt 151,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (141,6 mill. kr i 2007). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen ble gjennombruddsåret for lisensiering av digital kopiering. I løpet av året inngikk Kopinor avtaler om digital kopiering i kommunene, hele skoleverket og kirken. Avtaler om digital bruk i statsadministrasjonen fulgte i begynnelsen av 2009, og det er forhandlinger i gang med universitets- og høyskolesektoren. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. Dette utgjør en viktig fornyelse og videreutvikling av kopieringsavtalene og styrker opphavsmenn og utgivere i forvaltningen av sine rettigheter. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, og Helge Rønning er leder for hovedstyret. Du kan lese mer om Kopinor på REPRESENTASJON I KOPINOR Hallstein Laupsa var i 2008 DnFs representant og varaordfører i Kopinors representantskap, med Erik Holst som vararepresentant. Arne Magnus var medlem av hovedstyret med Tom Skovdahl som varamedlem. Per Chr. Opsahl var leder av fordelingsstyret og Bjørn Smith- Simonsen var medlem av valgkomiteen. Ola Haugen gikk i 2008 ut av hovedstyret etter å ha vært medlem i tretten år, hvorav nestleder i ti. INTERN FORDELING Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 19

20 Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Advokat Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er lik behandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. Penger for 2005 og 2006 er allerede utbetalt til lydbokprodusenter. Det ble i 2008 bevilget til lydbokprodusenter kr for produksjonsåret Forleggerforeningen vil utbetale pengene i løpet av ANNET ARBEID Bokhandelens Hus Forleggerforeningen eier 15 av i alt 32 aksjer i Bokhandelens Hus AS og tar hånd om den daglige forretningsførselen for eiendommen. Alle lokaler var pr utgangen av året utleid. Kun nødvendig vedlikehold har blitt utført. Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2008: Ytringsfrihet kr Bokmessa kr Brage kr !les kr Fagskolen kr Kritikerprisen kr Bokhandlerstipend kr Årets vakreste bøker kr Riverton kr Lillehammer Litteraturfestival kr DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 7 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Faksimile fra Aftenposten 13. oktober 2007 INNHOLD Innledning 03 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSBERETNING. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

ÅRSBERETNING. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor ÅRSBERETNING 2 11 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 02 Ytringsfrihet 02 Forleggerforeningens servicekontor 02 Rammebetingelser 03

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer