ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet til organisasjonene 06 Markeds- og messeaktiviteter 07 Skole- og læremiddelspørsmål 14 Informasjons- og kursvirksomhet 16 Økonomisaker 17 Internasjonalt arbeid 18 Kopieringsvederlag 19 Annet arbeid 20 Organisasjonsforhold 21 Forleggerforeningens utvalg 21 Forleggerforeningens sekretariat 24 Komiteer og utvalg 24 Oppnevninger 25 Regnskap og revisjonsberetning 26 Medlemsforhold 43 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 01

3 INNLEDNING Bokåret 2008 var i omsetning noe svakere enn toppåret I første rekke var salget av skolebøker i bokgruppe 1 noe lavere enn året før, det samme gjelder for generell litteratur i bokgruppene 3 5. Arbeidet med å revidere Bokavtalen hadde høy prioritet i Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen hadde som mål å komme fram til helt nye abonnmentsordninger for å erstatte de gjeldende. Erfaringene fra gjeldende Bokavtale har vært en stadig avskalling i litteraturabonnementene, noe som særlig har gått ut over tilgangen i bokhandelen på de titlene som er innkjøpt av Norsk kulturråd. Gjennom protokoll av 17. november 2008 forpliktes minst 300 bokhandlere å ha litteraturabonnement som omfatter alle innkjøpsbøkene. Med nytt abonnementssystem får vi følgende litteraturabonnementer: Breddeabonnement: alle nye bøker i bokgruppene 3 5 Kulturabonnement: alle nye bøker påmeldt innkjøpsordningene til Norsk kulturråd Fagbokabonnement: bøker i bokgruppe 2 Distriktsabonnement: nye bøker påmeldt innkjøpsordningen fra bokgruppene 4.1 og 4.3. Distriktsabonnementet og det såkalte L-abonnementet i gjeldende Bokavtale, vil forsvinne når nye abonnementer trer i kraft fra medio mai For første gang på tolv år arrangerte Forleggerforeningen bokmesse. Bokmessa på Lillestrøm ble avholdt november 2008, med et variert faglig program og stor bredde i utstillergruppen. Bokmessa oppnådde nær besøkende. Forleggerforeningen har i 2008 inngått en viktig avtale om digitalisering med Nasjonalbiblioteket. Avtalen er i første rekke en avleveringsavtale, der forlagene deponerer en digital fil for en trykt bok, mot at forlaget kan benytte Nasjonalbiblioteket som arkiv for egne digitale filer samt få utlevert filene for egen bruk. For Nasjonalbiblioteket innebærer avtalen at Nasjonalbiblioteket selv ikke behøver å skanne og digitalisere de verk som blir avlevert etter avtalen. Deponiavtalen ble skrevet under av nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og styreleder i Forleggerforeningen, Geir Berdahl, under en seremoni i Nasjonalbiblioteket 29. september der kulturminister Trond Giske var til stede. 25. august tiltrådte Odd Magnus Ulvestad Nilsen stillingen som prosjektleder for Forleggerforeningens/Servicekontorets kurstilbud samt som redaktør for nettsidene På generalforsamlingen på Fornebu 6. juni ble Geir Berdahl (Oktober Forlag AS) gjenvalgt som styreleder. Tove Lie (Det Norske Samlaget) og Gunnar Totland (Bokvennen, Vidarforlaget og Transit Forlag) ble valgt som nye styremedlemmer. Ny 1. vara til styret er Tine Kjær (Piratforlaget), og til ny 2. vara ble Knut Ola Ulvestad (Font Forlag) valgt. Pantagruel Forlag og Bazar Forlag meldte seg begge ut av Forleggerforeningen høsten I løpet av 2008 ble 10 nye forlag tatt opp som medlemmer i Forleggerforeningen: Fiksjonsforlaget, Familieforlaget, Cálliid Lágádus Forfatternes Forlag, Trane Forlag, Undercover AS, Heinesen Forlag, Sintef Byggforsk, Commentum Forlag, Pocketforlaget og Minuskel Forlag. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 03

4 SALGSSTATISTIKK 2008 Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget ble redusert i For bokgruppene 1 7 ble omsetningen redusert med 4,4 %. Omsetningen i alle bokgrupper med unntak av bokgruppe 3 sakprosa, viser negativ utvikling i Størst har reduksjonen vært for bokgruppe 6 verk med 60 %, deretter følger bokgruppe 7 kommisjonsbøker med 12,5 %, og bokgruppe 4 skjønnlitteratur med 6,6 %. Bokgruppe 3 sakprosa har hatt en liten økning i omsetningen med 0,4 %. For bokgruppe 3 5 sakprosa, skjønnlitteratur og billigbøker ble omsetningen redusert med 2,7 %. Nedgangen i bokgruppe 1 skolebøker var på 4,8 % og var forventet ut fra at Kunnskapsløftet i skolesektoren nå går mot slutten. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2008 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association, IPA, der styremedlem i Den norske Forleggerforening, Bjørn Smith-Simonsen, er styreleder i Freedom to Publish Committee, FTPC, og styremedlem i IPA. Under det internasjonale ytringsfrihetssymposiet Threats to the open book i Amsterdam september 2008 ble IPAs ytringsfrihetspris tildelt den tyrkiske forleggeren Ragip Zaraklou. Under prisseremonien i den portugisiske synagogen holdt forlegger William Nygaard hovedtalen. William Nygaard holdt også innlegg på seminarets sesjon om Censorship, freedom of expression and multiculturalism. Bjørn Smith-Simonsen ledet paneldebatten under Closing session på symposiets siste dag. I forbindelse med Bokmessa på Lillestrøm ble det arrangert tre ytringsfrihetsseminarer: Større konserner og konsentrasjon mindre mangfold og ytringsfrihet?, paneldebatt under ledelse av professor Helge Rønning med redaktør Magne Lerø, professor Sigurd Allern og generalsekretær Nils E. Øy som deltakere. Gud bevare ytringsfriheten!, paneldebatt under ledelse av forlegger Bjørn Smith-Simonsen med advokat Cato Schiøtz, redaktør John Olav Egeland og prost Trond Bakkevig som deltakere. Russland etter Putin, paneldebatt under ledelse av forfatter Peter Normann Waage med leder av PEN Russia, Alexey Simonov, leder av PEN USA, Larry Siems, nestleder i NJ, Kjetil Haanes og rådgiver Aage Borchgrevink som deltakere. Under åpningen av Bokmessa lanserte forlegger og styreleder i Norsk PEN, Anders Heger, fribyantologien De stemmeløses røst Kjell Olav Jenssen (red.). Antologien ble til gjennom et samarbeid mellom Norsk PEN, Cappelen Damm og Den norske Forleggerforening. Forleggerforeningen støttet bokutgivelsen med kr DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

5 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Servicekontoret hadde i ansatte. RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Det ble i 2008 inngått avtale i digital avlevering og depot med Nasjonalbiblioteket. Som supplement til forskrift om avleveringsplikt av 5 7 eksemplarer av fysiske bøker, ble partene enige om en standardavtale som gir Nasjonalbiblioteket rett til å arkivere og vise verkene i digital form i Nasjonalbibliotekets lokaler. Avtalen gir ikke videre visningsrett enn det som allerede følger av nevnte forskrift om avlevering. Fordelen for forlag som inngår en slik avtale er at de får et gratis depot, og tilgang til alle bøker i digital versjon, også eldre bøker fra forlaget som ikke er pliktavlevert digitalt, men skannet av Nasjonalbiblioteket senere. Den skannede versjonen er av god kvalitet, og den kan benyttes til effektiv produksjon / opptrykk av boken. Etter at prosjektperioden for Nordområdeprosjektet ble forlenget til ut 2009, ble Bokhylleprosjektet lansert. Prosjektet har som mål å digitalisere alle norske bøker fra 1790-, og 1990-tallet og presentere dem i fulltekst. Det skal bygges videre på nordområdeprosjektets prinsipper; kun visning på skjerm. Oppfølgingsprosjektet skal ha et volum på minst bøker før lansering. Varighet er satt til minst 10 år. Kopinor er invitert med for å ta seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne (herunder forfattere og forlag). Det er p.t. konkludert med at det kun skal være norske bøker på norsk, betalingen skal være per tilgangsperiode (ikke betaling for faktisk bruk) og størrelsen på vederlaget vil avhenge av forhandlinger mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket. I 2008 ble Google Inc. på den ene siden, og Den amerikanske Forleggerforening og Den amerikanske Forfatterforening på den andre siden, enige om forlik. Google har skannet mange millioner bøker fra store universitetsbibliotek i USA uten avtale med rettighetshaverne. Googles biblioteksprosjekt begrenser seg ikke til amerikanske bøker norske bøker, inngår også i forliket. Googleforliket får virkning som en amerikansk class action, det vil si at norske rettighetshavere omfattes av forliket dersom de eier en amerikansk opphavsrett til én eller flere bøker. Diskusjonen rundt forliksavtalens nærmere innhold, dens betydning for norske forlag, og Forleggerforeningens arbeid i denne sammenheng, vil bli intensivert i løpet av Forleggerforeningen har forfulgt inngrep i forlags enerettigheter i løpet av året, blant annet ulovlig kopiering til MP3-format av lydbøker, samt ulovlig digitalisering og distribusjon av bøker. Foreningen har utarbeidet høringssvar om ny kulturmoms og høringssvar om nye bestemmelser om ærekrenkelser. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 05

6 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Den norske Bokhandlerforening Samarbeidet med Bokhandlerforeningen var i 2008 preget av forhandlinger om nye abonnementer i Bokavtalen. Partene ble gjennom protokoll av 17. november 2008 enige om helt nye litteraturabonnementer til Bokavtalen. De nye abonnementene skal gjelde fra medio mai Kontakten mellom foreningene er også sterkt knyttet til saker i forbindelse med forståelsen og tolkingen av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Samarbeidet om det årlige Mammutsalget er et annet viktig samarbeidsområde for foreningene. Ellers samarbeider foreningene om fagdagen i tilknytning til foreningenes generalforsamlinger, det er samarbeid om Riverton-prisen og det er samarbeid i tilknytning til Bokundersøkelsen som foreningene gjennomførte i samarbeid med Synovate på nytt i Den norske Forfatterforening Forhandlinger om vilkår for nytt normalkontraktssystem preget samarbeidet med Den norske Forfatterforening. Gjennom protokoll av 18. juni 2008 ble partene enige om vilkår for utgivelse etter ny normalavtale, billigbokutgivelse, bokklubbutgivelse og lydbokutgivelse. For digitale utgivelser ble partene enige om at royalty beregnes av netto salgsinntekt og at royaltyavtalene fremforhandles individuelt inntil markedet har utviklet seg. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) Forhandlinger med NBU har i 2008 vært utsatt i påvente av forhandlingene med Den norske Forfatterforening. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Den 25. juni 2008 ble Normalkontrakt for faglitteratur sagt opp med utløp 31. desember I oppsigelsesbrevet legges det vekt på at normalkontrakten har vært i bruk i over ti år og at den er moden for revisjon. Reelle forhandlinger ble ikke påbegynt i Norsk Oversetterforening (NO) Kontakten med Norsk Oversetterforening har i 2008 i hovedsak vært knyttet til spørsmål om tolking av bestemmelser i de forskjellige normalkontraktene som gjelder for oversettelser. Særlig har det vært spørsmål om forståelsen av hvilke konsekvenser det skal få at et forlag overdrar sin utgivelsesrett til et annet forlag, og det har vært spørsmål om oversetterarbeidet kan gi krav på tilleggsfakturering av arbeidsgiveravgift i tillegg til det ordinære oversetterhonoraret når oversetteren er registrert som selvstendig næringsdrivende. Grafill Forleggerforeningen videreførte samarbeidet om Årets vakreste bøker i DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

7 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Bokmessa november på Lillestrøm I 2007 ble det vedtatt at Forleggerforeningen skulle arrangere bokmesse i november 2008 i samarbeid med Norges Varemesse. Bokmessa skulle være en møteplass mellom leserne og boka / forfatterne, og en arena der bransjefolket kunne møtes til debatt og sosial sammenheng. Bokmessa ble arrangert i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm november Det ble nedsatt en egen bokmesseorganisasjon med representanter fra forlagene. Organisasjonen besto av: Messesjef: Tom Dahl (Cappelen Damm) Hovedkomité: Tom Dahl (Cappelen Damm), Kjersti Herland Johnsen (Schibsted Forlag), Birgit Christensen (Cappelen Damm), Trude Kleven (Gyldendal Norsk Forlag), William Nygaard (H. Aschehoug & Co), Jan Mesicek (Forlaget Lille Måne), Svein Gran (Kom Forlag), Astrid Dalaker (Schibsted Forlag) Seminarkomité: Kjersti Herland Johnsen (Schibsted Forlag), Trygve Åslund (H. Aschehoug & Co), Per T. Nordanger (Spartacus Forlag), Elisabeth Steen (Forlaget Oktober), Einar Ibenholt (Gyldendal Norsk Forlag), Anne Gaathaug (Det Norske Samlaget), Ingeborg Eidsvåg (Lunde Forlag) Aktivitetskomité: Birgit Christensen (Cappelen Damm), Even H. Kaalstad (H. Aschehoug & Co), Cecilie Jarlsbo (Cappelen Damm), Christian Kjelstrup (H. Aschehoug & Co), Pia Larsen (Cappelen Damm) PR- og informasjonskomité: Trude Kleven (Gyldendal Norsk Forlag), Ingunn Lindborg (Cappelen Damm), Mariann Fredin (Piratforlaget) Annicken Saxlund ble innleid som prosjektleder for Bokmessa fra november Det ble arrangert frokostmøter og det ble jevnlig sendt ut nyhetsbrev for å informere om Bokmessa til medlemmer og ikke-medlemmer. I månedsskiftet oktober / november ble det iverksatt en markedsføringskampanje i utvalgte aviser, fagblader og utendørsplakater i Oslo og Lillestrøm. En programoversikt ble sendt ut til bokklubbmedlemmer fra begge de store bokklubbene, samt delt ut i bokhandlere i Oslo / Akershus siste uke før Bokmessa. Aftenposten ble valgt som Bokmessas mediepartner. Bok og Samfunn lagde programmet som ble lansert i september, samt en større messekatalog til Bokmessa. Det var en god del pressestoff på forhånd knyttet til forfatterne som skulle på Bokmessa, ikke minst rundt de utenlandske forfatterne som besøkte oss. I løpet av bokmessedagene var det massiv dekning i aviser, tv og radio. Vi fikk til et godt samarbeid med NRK P2 litteratur og Kulturavdelingen. De hadde egen stand med direktesendinger hver dag, i tillegg til at de gjorde opptak av programposter og intervjuer med forfattere for senere sendinger. Det ble solgt drøye m 2 fordelt på 180 utstillere. Av disse var 65 medlemsforlag og 42 ikke-medlemsforlag. Utstillerne for øvrig dekket hele bredden av bokbransjen: bibliotek, bokhandel, antikvariat, bokklubber, organisasjoner, produksjon, aviser, tidsskrifter, radio med mer. Det var totalt opp mot besøkende på Lillestrøm i løpet av bokmessedagene (fre: 6 285, lør: , søn: ). Programkomiteene fikk inn over 600 forslag til programinnhold fra forlag og andre aktører. Vi endte med drøye 100 seminarposter og 130 aktivitetsposter fordelt på 5 fellesscener. Totalt deltok 400 forfattere og andre deltakere i de ulike programpostene, av disse var 15 utenlandske. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 07

8 Mammut 25. februar 8. mars 2008 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Over 830 titler med rabatter opp mot 80 % ble tilbudt for salg. I 2008 omfattet salget omtrent 1,4 millioner bøker. 63 forlag og 502 bokhandler deltok på Mammut, og totalt ble det omsatt for omtrent 47 millioner kroner netto. Brageprisen Brageprisen ble delt ut under Bokmessa på Lillestrøm fredag 21. november. Prisen fikk god pressedekning, og det var meget stor oppslutning om arrangementet. Konferansierer var Helen Vikstvedt og Solveig Kloppen. Aslak Nore holdt åpningstalen og Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell delte ut alle prisene bortsett fra hedersprisen som ble overrakt av Salman Rushdie. Styret i stiftelsen Den norske Bokprisen besto i beretningsåret av Ida Berntsen, Elisabeth Steen og Per T. Nordanger med Kristin Oldeide som daglig leder. Bragerådet ble ledet av Kari Marstein med Kristin Oldeide som sekretær. Rådet var satt sammen av ulike personer fra bok-norge. Foruten Kari Marstein satt følgende personer i Bragerådet : Sverre Henmo, Anne Oterholm, Kjell Lars Berge, Per Thomas Andersen, Pål Løwe, Even Råkil og Kristin Oldeide. Prisen ble delt ut i fire kategorier: skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse, som i 2008 var viet lyrikk. PRISENE FOR 2008 GIKK TIL: Skjønnlitteratur: Per Petterson: Jeg forbanner tidens elv Barne- og ungdomsbøker: Johan Harstad: Darlah 172 timer på månen Sakprosa: Bjørn Westlie: Fars krig Lyrikk (åpen klasse 2008): Øyvind Rimbereid: Herbarium Hederspris: Kjartan Fløgstad PRISVINNERE Skjønnlitteratur: Sigmund Mjelve: Område aldri fastlagt Barne- og ungdomsbok: Klaus Hagerup: Markus og Diana. Lyset fra Sirius Faglitteratur: Einar-Arne Drivenes m.fl.: Nordnorsk kulturhistorie Lærebok: Øystein Benestad m.fl.: Tallenes Tale Matematikk for 5 timers grunnkurs Hederspris: Halldis Moren Vesaas 1995 Prosa: Ingvar Ambjørnsen: Fugledansen Lyrikk: Øivind berg: Forskjellig Barne- og ungdomsbok: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingbror Faglitteratur: Espen Dietrichs og Leif Gjerstad: Vår fantastiske hjerne Lærebok: Astrid Carlson m.fl.: Humanbiologi Hederspris: Anne-Cath Vestly 08 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

9 1996 Skjønnlitteratur: Bergljot Hobæk Haff: Skammen Barne- og ungdomsbok: Eirik Newth: Jakten på sannhet Faglitteratur: Arild Stubhaug: Et foranskutt lyn. Nils Henrik Abel og hans tid Åpen klasse: Essays: Sven Kjærup Bjørneboe: Jerusalem En sentimental reise Hederspris: Kjell Askildsen 1997 Skjønnlitteratur: Liv Køltzow: Verden forsvinner Barne- og ungdomsbok: Harald Rosenløw Eeg: Vrengt Faglitteratur: Anne Wichstrøm: Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere før 1900 Åpen klasse: Billedbøker for barn: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingsøster Hederspris: Jan Erik Vold 1998 Skjønnlitteratur: Kjartan Fløgstad: Kron og mynt Barne- og ungdomsbok: Stein Erik Lunde: Eggg Faglitteratur: Leif Ryvarden og Klaus Høiland: Er det liv er det sopp Åpen klasse: Oversatt skjønnlitteratur: Christian Rugstad: José Saragamo: Det året Reis døde Hederspris: Dag Solstad 1999 Skjønnlitteratur: Frode Grytten: Bikubesong Barne- og ungdomsbok: Erna Osland: Salamanderryttaren Faglitteratur: Torbjørn Færøvik: India Stevnemøte med skjebnen Åpen klasse: Biografier: Anders Heger: Mykle. Et diktet liv Hederspris: Kjell Aukrust 2000 Skjønnlitteratur: Per Petterson: I kjølvannet Barne- og ungdomsbok: Rune Belsvik: Ein naken gut Faglitteratur: Johan Galtung: Johan uten land Åpen klasse: Krim: Karin Fossum: Elskede Poona Hederspris: Eldrid Lunden 2001 Skjønnlitteratur: Lars Saabye Christensen: Halvbroren Barne- og ungdomsbok: Anne B. Ragde: Biografien om Sigrid Undset Faglitteratur: Atle Næss: Da jorden sto stille. Galileo Galilei og hans tid Åpen klasse: Lyrikk: Annie Riis: Himmel av stål Hederspris: Jon Bing DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 09

10 2002 Skjønnlitteratur: Nils Fredrik Dahl: På vei til en venn Barne- og ungdomsbok: Gro Dahle og Svein Nyhus: Snill Faglitteratur: Ivo de Figueiredo: Fri mann. En dannelseshistorie Åpen klasse: Ungdomsbøker: Synne Sun Løes: Å spise blomster til frokost Hederspris: Jostein Gaarder 2003 Skjønnlitteratur: Inger Elisabeth Hansen: Trask Barne- og ungdomsbok: Helga G. Eriksen og Gry Moursund: Flugepapir Faglitteratur: Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie I III Åpen klasse: Reiselitteratur: Kina. En reise på livets elv Hederspris: Karsten Alnæs 2004 Skjønnlitteratur: Hanne Ørstavik: Presten Barne- og ungdomsbok: Harald Rosenløw Eeg: Yatzy Faglitteratur: Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon og Maud II Åpen klasse: Noveller: Arne Lygre: Tid inne Hederspris: Norla 2005 Barne- og ungdomsbok: Arne Svingen: Svart Elfenben Faglitteratur: Odd Karsten Tveit: Krig og diplomati Oslo Jerusalem Skjønnlitteratur: Marita Fossum: Forestill deg Åpen klasse: Tegneserier: John Arne Sæterøy (Jason) La meg vise deg noe Hederspris: Jon Fosse 2006 Skjønnlitteratur: Dag Solstad: Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman Barne- og ungdomsbok: Stian Hole: Garmanns sommer Faglitteratur: Bent Sofus Tranøy: Markedets makt over sinnene Åpen klasse: Skolebøker trinn Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen: Kontekst basisbok i norsk for ungdomstrinnet Hederspris: Kari og Kjell Risvik 2007 Skjønnlitteratur: Carl Frode Tiller: Innsirkling Barne- og ungdomsbøker: Linn T. Sunne: Happy Sakprosa: Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde. Sakprosa for barn (åpen klasse 2007): Jon Ewo og Bjørn Ousland: Fortellingen om et mulig drap Hederspris: Guri Vesaas 10 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

11 Rivertonprisen 2008 Prisen ble tildelt Vidar Sundstøl for Drømmenes land PRISVINNERE : Jørgen Gunnerud: Høstjakt 2006: Tom Kristensen: Dødsriket 2005 Frode Grytten: Flytande bjørn 2004 Ulf Breistrand, Jarl Emsell Larsen: Svarte penger, hvite løgner (TV-serie) 2003 Kurt Aust: Hjemsøkt 2002 Gunnar Staalesen: Som i et speil 2001 Jon Michelet: Den frosne kvinnen 2000 Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 1999 Unni Lindell: Drømmefangeren 1998 Jan Mehlum: Kalde hender 1997 Jo Nesbø: Flaggermusmannen 1996 Karin Fossum: Se deg ikke tilbake 1995 Kolbjørn Hauge: Død mann i boks 1994 Anne Holt: Salige er de som tørster 1993 Morten Harry Olsen: Begjærets pris 1992 Arild Rypdal: Orakel 1991 Audun Sjøstrand: Valsekongens fall 1990 Ingvar Ambjørnsen: Den mekaniske kvinnen 1989 Idar Lind: 13 takters blues 1988 Alf R. Jacobsen: Kharg 1987 Lars Saabye Christensen: Sneglene 1986 Edith Ranum: Ringer i mørkt vann (hørespillserie) 1985 Michael Grundt Spang: Spionen som lengtet hjem 1984 Ingen prisutdeling 1983 Kim Småge: Nattdykk 1982 Torolf Elster: Thomas Pihls annen lov 1981 Jon Michelet: Hvit som snø 1980 Fredrik Skagen: Kortslutning 1979 Helge Riisøen: Operasjon 1978 Jon Bing, Tor Åge Bringsværd: Blindpassasjer (TV-serie) 1977 Ingen prisutdeling 1976 Pio Larsen: Den hvite kineser 1975 Gunnar Staalesen: Rygg i rand, to i spann 1974 Anker Rogstad: Lansen 1973 David Torjussen (pseudonym for Tor Edvin Dahl): Etterforskning pågår 1972 Sigrun Krokvik: Bortreist på ubestemt tid DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 11

12 Norsk litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2008 var Fremtiden. Forleggerforeningen sto for flere arrangementer. I samarbeid med NORLA ble det arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Lillehammer kunstmuseum og First Hotel Breiseth. Litteraturviter Kjell Ivar Skjerdingstad holdt foredrag om norsk samtidslitteratur, og syv forfattere leste egne tekster. Det ble i 2008 ikke arrangert redaktørseminar på Lillehammer. To kvelder ble det arrangert Littfest på utestedet Bingo n med kombinasjoner av litteratur og musikk i regi av forfatter Inger Bråtveit og musiker Jenny Hval, og forfatter Jan Erik Vold og musiker Knut Reiersrud. Komiteen for Litteraturfestivalen besto av Kari Marstein, Anne Fløtaker, Even Råkil, Cis-Doris Andreassen samt Mari J. Müller fra Forleggerforeningen. Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, rein tekst, Ungdommens kritikerpris, UPrisen, Idrett og lesing og NM i poesi-slam. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år i ungdomsskolen. txt-aksjonen ble gjennomført for ellevte gang høsten ungdommer, påmeldt via skole, bibliotek eller bokhandel, mottok en pocketbok med 16 tekstutdrag fra ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. Sist høst ble det mediedebatt rundt profilen på ungdomstekstene i txt-aksjonen, men tilbakemeldingene fra lærere og elever har vært gjennomgående positive. Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris ble delt ut for tredje gang i Johan Harstad fikk utdelt prisen på Litteraturhuset for boka Hässelby. Sju juryklasser på videregående skoler rundt i Norge leste de nominerte bøkene til Kritikerprisen, og stemte frem vinneren. Etter prisutdelingen ble det gjennomført forfattermøter med sju av de nominerte forfatterne. 12 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

13 UPrisen Prisen ble for første gang delt ut i 2007 som et samarbeid mellom Foreningen!les og Norsk Litteraturfestival. Samarbeidet ble videreført i 2008, og Endre Lund Eriksen mottok Uprisen for boka Pitbull-Terje blir ond på Lillehammer. 170 niendeklassinger fra syv fylker vurderte de nominerte bøkene, og prisen ble delt ut av Julian Borch Nash fra Sommerlyst skole i Tromsø og Regine Victoria Holt fra Hvaler ungdomsskole. NM i poesi-slam I dette norgesmesterskapet møter poesien prosa og hip-hop, og målet er å løfte dikt inn i populærkulturen og gjøre poesi mer tilgjengelig. Finalen ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo, og første kvinnelige Norgesmester ble Therese Skjelstad Bakkevold fra Tromsø. Idrett og lesing Ved utgangen av 2008 avsluttet Foreningen!les sitt treårige prosjekt Idrett og lesing, som har vært finanisert av Norsk Kulturråd og ABM-utvikling. Ved å profilere kjente toppidrettsutøvere som lesere håper!les å signalisere til idrettsaktive barn og unge at idrett og lesing er en sunn og god kombinasjon. Hovedmålgruppen for prosjektet er idrettsungdom i alderen år. Totalt 114 idrettsklubber over hele landet har vært involvert i prosjektet. Vi har blant annet delt ut bøker til deltakere under Norway Cup, og vi har sammen med forlaget Akilles fått utgitt en egen fotballbok for ungdom. Gjennom et samarbeid med Olympiatoppen utstyrte vi de norske OL-deltakerne i Bejing med 8 bokbagger fulle av kvalitetslitteratur. Til gjengjeld legger!les idrettskjendisenes egne boktips ut på nettstedet Ketil Kolstad er daglig leder i!les, Eivind Volder Rutle, Bjarte Bakken og Ole Ivar Storø er prosjektledere, Vibeke Røgler er webredaktør og prosjektleder. Kari Sverdrup innehar styreledervervet. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige arbeidsgrupper i!les. Forleggerforeningen bevilget kroner til fortsatt drift av Foreningen!les i Verdens bokdag Verdens bokdag feires 23. april hvert år. Siden starten i 1995 har Verdens bokdag rukket å bli en viktig dag for markering av leseglede. En komité med medlemmer fra den norske Unesco-komiteen, Foreningen!les og bibliotek-, bokhandel- og forlagssektoren er ansvarlig for den sentrale markeringen av dagen og forestår blant annet kontakt med myndighetene om større prosjekter. Samtidig foregår det mye lokalt. Det er for eksempel rabatt på forfatterbesøk i regi av Norsk Forfattersentrum, og boksjekker som kan løses inn i bokhandlene deles ut til elever i 6. og 7. skoletrinn. Forleggerforeningen er representert i komiteen for Verdens bokdag. På Verdens bokdag 2008 presenterte Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen resultatene fra årets undersøkelse om lesing og bokkjøp. Undersøkelsen viste at man både leser mer og kjøper flere bøker. Undersøkelsen ble utført i februar 2008 av Synovate, tidligere MMI. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 13

14 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Kunnskapsløftet Innføringen av Kunnskapsløftet er gjennomført ved at trinn i grunnskolen tok i bruk nye læreplaner skoleåret , da ble læreplanene også tatt i bruk i vg1. Skoleåret ble nye læreplaner tatt i bruk for 10. trinn i grunnskolen samt for vg2. I vg3 ble de nye læreplanene tatt i bruk fra og med skoleåret 2008/2009. Salget av bøker til grunnskolen var på 498 MNOK i 2008 mot 488 MNOK i Salget av bøker til videregående skole var på 292 MNOK i 2008 mot 343 MNOK i Innføring av gratis læremidler er nå gjennomført i både vg2 og i vg3. I vg1 blir det innført gratis læremidler fra skoleåret De fleste fylkeskommuner ser ut til å ha innført utlånsordninger for bøkene, som gjerne blir organisert og gjennomført ved den enkelte skole. I tillegg til at anbud og innkjøp av læremidler er en ny oppgave for fylkeskommunene, har håndtering av bestillinger og bokhåndtering blitt nye oppgaver for den enkelte videregående skole. Forsinka lærebøker Den store oppmerksomheten om forhold knyttet til forsinka lærebøker til skolestart høsten 2007, bidro til at Forleggerforeningen sammen med Bokhandlerforeningen, Sentraldistribusjon og Forlagssentralen tok initiativ til å få utarbeidet en faglig og kvalitativ rapport om de faktiske årsakene til forsinkelsene i Oppdraget med å utarbeide rapporten ble gitt til Rambøll Management AS. Rapporten ble ferdigstilt i april Konklusjonene i rapporten var i hovedsak at fylkeskommunene må få bestillingsfrist for hovedordre til 1. juni. Bestillinger som kommer etter dette tidspunktet kan ikke påregnes levert til skolestart. Rapporten påpeker også andre årsaker til forsinkelser som tidstap ved såkalt plasting av skolebøkene. Forutsigbare støtteordninger for små fag og parallellutgaver blir påpekt som en viktig faktor for å bedre situasjonen, det samme med ferdigstilling av nye læreplaner. Rapporten er offentliggjort og oversendt relevante utdanningsmyndigheter og samarbeidspartnere. I mars 2007 ga Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen oppdrag til Institutt for Grafiske Medier for å komme med forslag til standarder for god innbinding av lærebøker. Utgangspunktet var å komme med alternative forslag til den såkalte plastingen som for en stor del blir påført norske skolebøker. Én av konklusjonene i rapporten er at selve plastingen ikke fører til lengre holdbarhet for skolebøkene. Normal bruk av skolebøkene tilsier en holdbarhet på minst tre år uavhengig av plasting. Plastingen er følgelig et fordyrende og forsinkende ledd i innkjøpsprosessen til fylkeskommunen, og fylkeskommunene og KS er gjennom eget brev gjort oppmerksom på dette forholdet. I et møte Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og distribusjonssentralene hadde med statsråd Bård Vegar Solhjell 1. april 2008, ble hovedkonklusjonene i rapporten formidlet. 14 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

15 Tilskuddsordningene for yrkesfag og nynorske parallellutgaver I møte med Stortingets Kirke- Undervisnings- og Forskningskomité den 18. januar 2008 tar Forleggerforeningen særlig opp spørsmålet om den uholdbare støttesituasjonen for yrkesfag og nynorske parallellutgaver. I et oppsummerende notat om situasjonen oversendt til KUF-komiteen den 11. mars 2008 argumenteres det for at komiteen tar initiativ til en grundig gjennomgang av bevilgningssituasjonen på området. Digitale læremidler Norsk Digital Læringsarena (NDLA) var prinsipielt den viktigste saken som opptok Læremiddelutvalget og læremiddelforlagene i Læremiddelforlagene i Norge ønsker å bidra til et mangfold i læremiddeltilbudet, slik at lærere ved hver skole kan velge det læremiddelet som passer deres situasjon og behov best. For å få det til er det nødvendig å ha et marked som gjør det mulig å satse og ta en risiko. Etter Læremiddelutvalgets oppfatning vil den beste stimulansen for bruk av digitale læremidler i skolen være at skolene får kjøpe de læremidlene de selv velger. En utvidelse og utvikling av NDLAprosjektet vil etter læremiddelforlagenes vurdering føre til at den frie konkurransen og mangfoldet i det norske læremiddeltilbudet blir dramatisk redusert. Om det blir brukt offentlige midler på å utvikle læremidler, er det sannsynlig at det ikke i tillegg blir stilt midler til disposisjon for å velge alternative læremidler som blir solgt mot betaling til skoler som ønsker dette. Effekten vil bli at markedet som de kommersielle læremiddelprodusentene skal konkurrere om ikke er stort nok til at det forsvarer investeringer i nyutvikling. SEMINAR OM DIGITALE LÆREMIDLER I samarbeid med Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, IKT-Norge og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening arrangerte Forleggerforeningen seminar om digitale læremidler i Vika kino den 12. februar. Tema for seminaret var: Korleis kan vi stimulere til auka bruk, utvikling og mangfald av digitale læremiddel i den vidaregåande skulen, basert på behov hos lærarar og elevar? Seminaret ble åpnet med innlegg av statssekretær Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet. ITU presenterte videre en undersøkelse som kartla hva som finnes av digitale læremidler for videregående skole. Seminaret hadde god deltakelse fra lærere, utdanningsmyndigheter, organisasjonene i utdanningssystemet og fra forlagene. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 15

16 INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet. Bokmessa, Mammutsalget, Brageprisen, innkjøpsordningene, læremiddelsituasjonen, digitalisering og fildeling er blant temaene som fikk mye oppmerksomhet i media. Nettsider Nettsidene på har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for diverse arrangementer som kan være av interesse. Kalenderen skal benyttes til referanse (ikke til å annonsere), og det er derfor svært lav terskel for å få oppført arrangement. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styre, sekretariat og de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også å finne på nettsidene. Kurs og seminarer I tråd med Forleggerforeningens strategiplan ønsker foreningen å satse på kurs- og seminarvirksomhet for forlagsansatte. Det ble avholdt kurs i språk- og manusarbeid, bransjekunnskap, opphavsrett og forlagsarbeid, markedsføring, redaksjonelt arbeid og salgstekster Skriv korte, selgende tekster. Samlet antall deltakere på kurs, seminarer og frokostmøter var 409. Forleggerforeningen opprettholdt Redaktørforum, en redaktørdrevet møteplass for forlagsansatte hvor ulike temaer av redaksjonell art blir belyst, presentert og debattert. Redaktørforum hadde to arrangementer i 2008, hvor temaene var bokdesign og forholdet mellom forfatter og redaktør. Markedsutvalget i Forleggerforeningen arrangerte fagdag i salg og markedsføring med temaet Boken i media. Fredrik Wandrup, Knut Nærum, Anne Otherholm, Sissel Tveit, Trygve Åslund, Geir Berdahl, Siri Strømmevold, Thorvald Steen og Lars Ove Hammer var innleggere. En komité bestående av Arne Veer (Universitetsforlaget), Cecilie von Hirsch Larsen (Cappelen Akademisk Forlag) og Mari J. Müller fra sekretariatet arrangerte fagdag for salg og markedsføring av fagbøker og akademisk litteratur. Foredragsholdere var Anne Cathrine Eng, markedssjef i Gyldendal Akademisk, Jelena Doublinskaia fra Universitetsforlaget, Martin Kvist, sjef for Akademikas nettbutikk og Sander Sværi, studieleder for reiseliv ved Markedshøyskolen. Læremiddelutvalget i Forleggerforeningen arrangerte seminar om digitale læremidler 12. februar. Interessen var større enn forventet, og arrangementet ble derfor flyttet fra Litteraturhuset til Vika kino, der det var plass til de over 400 deltakerne. Tema var: Korleis kan vi stimulere til auka bruk, utvikling og mangfald av digitale læremiddel i den vidaregåande skolen, basert på behov hos elevar og lærarar? Kursplaner finnes tilgjengelig på 16 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

17 Firmasirkulærer Det ble i 2008 sendt ut 72 firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Av disse var ti fra Den norske Forleggerforening og 62 fra Forleggerforeningens servicekontor. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. ØKONOMISAKER Tall for 2007 fremkommer i parentes. Anmeldte fordringer I løpet av 2008 ble det meldt til sammen kr 460,3 mill (kr 352,9 mill) som ikke var betalt ved forfall. I løpet av perioden har det vært realisert garantier for kr I 2007 ble det ikke realisert noen garantier. Konkurs tap på fordringer Totalt 4 (7) bokhandlere ble avviklet. 3 (1) gikk konkurs. Sum tap på fordringer var kr (kr ). Firmasirkulærer I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 38 (49) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 17

18 Stans i levering I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 38 (49) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair Under London Book Fair tilrettela foreningen en norsk fellesstand sammen med Utenriksdepartementet og NORLA. Bokmessen i London markerer seg mer og mer som et viktig møtested for norske forleggere, og interessen for å stille ut bøker der er god. Under årets messe ble det lagt vekt på at standen er et arbeidssted, og det ble tilrettelagt for at deltakerne kunne ha møter på standen. Det danske firmaet Bigini bidro til at standen i år fikk en liten ansiktsløftning. Sammen med NORLA og våre nordiske kolleger ble det holdt en uformell mottakelse på standen, denne ble godt mottatt og meget godt besøkt. Den norske ambassaden i London var en aktiv samarbeidspartner som inviterte norske og utenlandske bransjerepresentanter til middag. Den finske ambassadøren inviterte til stor mottakelse i den finske residensen. Frankfurt Book Fair Forleggerforeningen betjente og organiserte som vanlig den norske fellesstanden på bokmessen i Frankfurt. På standen deltok tolv medlemsforlag, NORLA samt Forleggerforeningen. Det var stor aktivitet og høy møtefrekvens på standen som ble godt besøkt av utenlandske forleggere, oversettere og agenter. Den tradisjonelle mottakelsen for norske og utenlandske forleggere i regi av Utenriksdepartementet, NORLA og Forleggerforeningen var også i 2008 lagt til standen, og den fikk stor oppslutning. Nordisk forleggerråd, København 6. og 7. september september 2008 i Stockholm, arrangerte Svenska Förläggareföreningen et nytt møte i Nordisk forleggerråd. I tillegg til å utveksle informasjon om bokmarkedene i deltakerlandene, ble det diskutert forhold i tilknytning til opphavsrett, ulovlig fildeling og piratkopiering, forfatteravtaler og oversetteravtaler. Temaer som ble behandlet særskilt var digitalisering i det britiske bokmarkedet, historien bak AdLibris og det ble orientert om avtalen bokhandlerforeningen i Danmark har inngått med Nielsen Book Scan. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2008 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee, nå utvidet under navnet Legal Affairs Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. 18 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

19 African Publishers Network (APNET) I samarbeid med Kopinors Internasjonale Utvalg støtter Forleggerforeningen APNET. Forleggerforeningen har på vegne av APNET fått tilsagn om støtte fra det norske Utenriksdepartementet for 2008, samt foreløpig tilsagn om tilsvarende støtte for de to neste årene. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor Den norske Forleggerforening er en av Kopinors 23 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om kopiering fra bøker, aviser, tidsskrifter og andre utgivelser på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Kopinor har avtaler innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. DnF mottok i 2008 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2008 var 222,3 mill. kr (222,9 mill. kr i 2007). Norske rettighetshavere mottok i alt 151,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (141,6 mill. kr i 2007). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen ble gjennombruddsåret for lisensiering av digital kopiering. I løpet av året inngikk Kopinor avtaler om digital kopiering i kommunene, hele skoleverket og kirken. Avtaler om digital bruk i statsadministrasjonen fulgte i begynnelsen av 2009, og det er forhandlinger i gang med universitets- og høyskolesektoren. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. Dette utgjør en viktig fornyelse og videreutvikling av kopieringsavtalene og styrker opphavsmenn og utgivere i forvaltningen av sine rettigheter. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, og Helge Rønning er leder for hovedstyret. Du kan lese mer om Kopinor på REPRESENTASJON I KOPINOR Hallstein Laupsa var i 2008 DnFs representant og varaordfører i Kopinors representantskap, med Erik Holst som vararepresentant. Arne Magnus var medlem av hovedstyret med Tom Skovdahl som varamedlem. Per Chr. Opsahl var leder av fordelingsstyret og Bjørn Smith- Simonsen var medlem av valgkomiteen. Ola Haugen gikk i 2008 ut av hovedstyret etter å ha vært medlem i tretten år, hvorav nestleder i ti. INTERN FORDELING Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 19

20 Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Advokat Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er lik behandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. Penger for 2005 og 2006 er allerede utbetalt til lydbokprodusenter. Det ble i 2008 bevilget til lydbokprodusenter kr for produksjonsåret Forleggerforeningen vil utbetale pengene i løpet av ANNET ARBEID Bokhandelens Hus Forleggerforeningen eier 15 av i alt 32 aksjer i Bokhandelens Hus AS og tar hånd om den daglige forretningsførselen for eiendommen. Alle lokaler var pr utgangen av året utleid. Kun nødvendig vedlikehold har blitt utført. Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2008: Ytringsfrihet kr Bokmessa kr Brage kr !les kr Fagskolen kr Kritikerprisen kr Bokhandlerstipend kr Årets vakreste bøker kr Riverton kr Lillehammer Litteraturfestival kr DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

www.tono.no inngangsporten til TONO

www.tono.no inngangsporten til TONO Årsrapport 2010 www.tono.no inngangsporten til TONO På TONOs hjemmesider vil man finne nyttig informasjon, enten du er medlem, kunde eller interessert i TONOs virksomhet. Her kan man blant annet finne:

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur Å leve av litteratur Årsmelding 2014 Å kunne «leve av sitt forfatterskap» er få forunt. De aller fleste norske forfattere kan ikke leve av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på inntektene sine. Mange

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer