Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor"

Transkript

1 Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

2 INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet til organisasjonene 05 Markeds- og messeaktiviteter 06 Skole- og læremiddelspørsmål 10 Høyere utdanning 11 Informasjons- og kursvirksomhet 11 Økonomisaker 12 Internasjonalt arbeid 12 Kopieringsvederlag 14 Annet arbeid 15 Organisasjonsforhold 15 Forleggerforeningens utvalg 16 Forleggerforeningens sekretariat 18 Komiteer og utvalg 18 Oppnevninger 19 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 20 Medlemsforhold DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

3 INNLEDNING Gjennom høringsbrev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet datert 30. august vedrørende utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker, var ny Bokavtale langt på vei formelt i havn. I høringsbrevet var det imidlertid forutsatt at bøker for høyere utdanning og profesjonslitteratur skulle fjernes fra fastprisordningen. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen leverte felles høringssvar der det ble frarådet å innføre den foreslåtte løsningen for akademisk litteratur. Flere høringsinstanser, deriblant Norsk Studentorganisasjon samt Universitets- og høgskolerådet ga støtte til at den akademiske litteraturen måtte omfattes av fastprisordningen. I det samme høringsbrevet ble det også gitt et overraskende sterkt politisk signal om fastprisordningens fremtid for allmennlitteratur, i brevet heter det: Det legges til grunn at dersom det innen utgangen av 2014 ikke kan godtgjøres at avtalen gir den ønskete litteraturpolitiske gevinst, vil det ikke være aktuelt med en ytterligere forlengelse av forskriftens virketid. Med kongelig resolusjon datert 17. desember 2010 ble det gitt et endelig svar om Bokavtalen. Bokavtalen får gjelde fra 1. januar 2011 til 31. desember Akademisk litteratur får beholde fastprisordningen ut Forleggerforeningen vil i tiden fremover arbeide for å dokumentere fastprisens virkninger og samarbeide med organisasjonene i bok-norge for å videreføre fastprisen også etter Forleggerforeningen engasjerte seg sterkt for å bedre den avgiftsmessige behandlingen av innhold distribuert digitalt. Papirboka har i flere tiår hatt en sterk utvikling mye takket være 0-sats på merverdiavgiften. Innhold digitalt skiller seg for leseren ikke fra innhold på papir, og det er følgelig uheldig om måten innholdet er tilrettelagt på skal være avgjørende for valg av avgiftsregime. Forleggerforeningen har deltatt aktivt i påvirkningsarbeid gjennom skriftlige og muntlige høringer, møter med sentrale politikere og gjennom innlegg og debatter i media. Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) tilbyr, produserer, utvikler, godkjenner, kjøper inn og formidler digitale læremidler til videregående skole. Den omfattende rolleblandingen og det faktum at ordningen innebærer at skolene ikke har reelle muligheter til å velge læremidler fra norske forlag, er årsak til at Den norske Forleggerforening har stevnet NDLA for EFTA Surveillance Authority (ESA). NDLA har siden starten i 2007 mottatt over 30 MNOK fra Kunnskapsdepartementet, 26,5 MNOK fra Utdanningsdirektoratet og mer enn 100 MNOK fra de deltakende 18 fylkeskommunene. Forleggerforeningen anser dette som ulovlig statsstøtte. Med boka Hvem skjøt William Nygaard?, skrevet av Odd Isungset, ble det kjent at Riksadvokaten har beordret gjenopptaking av saken. På bakgrunn av dette ble det stilt en samlet dusør på kr , med kr hver av Den norske Forleggerforening og H. Aschehoug & Co., til den eller de som kan gi avgjørende tips til Kripos i den pågående etterforskingen. Forleggerforeningens pressemeldinger om utlovet dusør og gjenopptakelse av Nygaard-saken fikk bred omtale i norske og utenlandske medier september ble første Oslo bokfestival arrangert i Oslo sentrum, med hovedscene i Spikersuppa, salgstelt på Karl Johan og i tillegg mange litterære arrangementer i bokhandel, forlagshus og Operaen. Mer enn besøkte festivalen. Festivalen er et fellesprosjekt mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen med De norske Bokklubbene som samarbeidspartner. Oslo bokfestival skal etter planen bli et årlig arrangement. På generalforsamlingen 28. mai ble Geir Berdahl, Forlaget Oktober, gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen valgte videre Heidi J. Andersen, Tun Forlag, Tine Kjær, Piratforlaget, Tove Lie, Det Norske Samlaget, Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag, Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co, Vebjørn Rogne, Schibsted Forlag, Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag, Gunnar Totland, forlagene Bokvennen, Transit og Vidarforlaget til nytt styre i foreningen. Varamedlemmer til styret ble Anja C. Schroth, Ganesa Forlag og Anne Gaathaug, Kagge Forlag. Tom Harald Jenssen ble i styremøte 14. juni valgt til styrets nestleder DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

4 SALGSSTATISTIKK 2010 Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget ble redusert med 1,5 % i 2010 sammenlignet med Det er nedgangen (-16,9 %) i bokgruppe 1 skolebøker for grunn- og videregående skole som er hovedforklaringen på reduksjonen i salget. Det er også en nedgang i bokgruppene 6 verk og 7 kommisjonsbøker. De øvrige bokgrupper viser en positiv utvikling i 2010 sammenlignet med Bokgruppene 3 5 som omfatter sakprosa og skjønnlitteratur viser en omsetningsøkning på 6 %. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2010 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association (IPA), der Bjørn Smith-Simonsen, styremedlem i Forleggerforeningen, er leder av IPAs Freedom to Publish Committee (FTPC) og styremedlem i IPA. IPAs ytringsfrihetspris 2010 ble tildelt sjefredaktør Israpil Shovkhalov i det tsjetsjenske menneskerettighetstidsskriftet Dosh Magazine. Fra tildelingen heter det: På grunn av sin fryktløse journalistikk og sterke forpliktelse overfor menneskerettighetene og forståelsen mellom de forskjellige partene i Kaukasus, har redaktørene, reporterne og frilansjournalistene i Dosh Magazine blitt truet fra alle sider i konflikten, og noen ganger både trakassert og truet i sterkt økende fiendtlige omgivelser. En spesialpris ble tildelt den tyrkiske forleggeren Irfan Sanci i Sel Publishing som er tiltalt under den tyrkiske straffeloven for gjennom sin utgivervirksomhet å spre obskøne verk, til tross for at de angitte verk i en ekspertrapport regnes for å være litterære verk. I et åpent brev til justisminister Knut Storberget skrev IPAs president Herman P. Spruijt og visepresident Ibrahim El Moallem at de ønsker velkommen gjenåpningen av etterforskningen i Nygaard-saken og oppfordrer Justisdepartementet til å forsikre det internasjonale forleggersamfunnet om at saken blir grundig etterforsket. Brevet fikk god mediedekning i Norge, der bl.a. VG på lederplass skriver at IPAs brev gir en presis oppsummering av hvilke verdier som står på spill. Dersom gjenåpningen av saken ikke fører til konkrete resultater, påpeker VG at saken blir foreldet i FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Kontoret har også prosjektledelse for Oslo bokfestival. Servicekontoret hadde ved utgangen av 2010 ni ansatte. RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Forleggerforeningen har i 2010 fortsatt arbeidet for at e-bøker skal omfattes av det samme merverdiavgiftsfritaket som gjelder for papirbøker og lydbøker. Prinsipielt er det ingen forskjell for leseren å tilegne seg tekst fra en leseplate eller fra en papirbok. Merverdiavgiftsfritaket ble i sin tid gitt for å fremme lesing og for at leserne skulle få tilgang til kvalitetslitteratur for en rimelig penge. Det er grunn til å håpe at utvikling i EU-land i retning av lav momssats for e-bøker vil kunne gi oss politisk støtte for å redusere momssatsen for norske e-bøker DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

5 Nasjonalbibliotekets prosjekt bokhylla.no nådde i bøker. Prosjektet har som mål å digitalisere alle norske bøker fra , og 1990-tallet og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre på velkjente prinsipper: visning av norske bøker for norske IP-adresser, ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift. Kopinor tar seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne, herunder innkreving av vederlag (0,56 øre per side). På tampen av 2010 ble det innledet forhandlinger om fordelingen blant rettighetshaverorganisasjonene. Forhandlingene sluttføres i Avtalen gjelder inntil med mindre partene blir enige om at avtalen skal forlenges. Mulighetene for forlengelse har blitt diskutert internt i foreningen, blant annet i Juridisk utvalg. Juridisk utvalg har pekt på at det p.t. er små inntekter for elektronisk publisering, og det kan bli enda vanskeligere å tjene penger på dette når bibliotekene kommer på banen med gratistjenester. Et nytt prosjekt bør hvis det blir aktuelt eventuelt velge ut eldre bøker enn bøker utgitt på 90-tallet og inneholde de samme begrensninger (ikke nedlasting, ikke utskrift) som i Bokhylla, men i tillegg også garantere at teknologisk nyvinning ikke medfører at NBs tjeneste kan fortrenge normalt salg. Juridisk utvalg har vurdert og kommentert forslag til ny utgiveravtale fra Bokdatabasen. Forleggerforeningen sa opp og krevde reforhandling av statens lydbokavtale for blinde og folk med lesevansker. Reforhandling førte til at den nye avtaleteksten bedre ivaretar lydbokforlagenes kommersielle interesser gjennom en tydeligere grense for når NLB (Blindebiblioteket) kan produsere selv, og når NLB må kjøpe eksemplarer av lydbokprodusenten. I tillegg pålegges NLB en tydeligere plikt til å unngå piratkopiering av NLBs egenproduserte daisyprodukter. Den nye avtalen ble signert i februar I 2010 ble forhandlingene om normalkontrakt med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) sluttført. Løsningen ble i all hovedsak lik avtalen vi forhandlet frem med Den norske Forfatterforening i Forleggerforeningen har i løpet av 2010 forfulgt inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig kopiering til MP3-format av lydbøker samt ulovlig digitalisering og distribusjon av bøker. Forleggerforeningen støttet i 2010 aksjonen Dele ikke stjele, et initiativ for å bedre muligheten for å håndheve opphavsretten. Aksjonen fikk i 2010 utarbeidet en juridisk betenkning om hvilke endringer i lovgivningen som var nødvendig for at rettighetshavere skal ha en reell mulighet til å forsvare seg mot ulovlig fildeling. Dette arbeidet har blitt videreformidlet til Kulturdepartementet som arbeider med en revisjon av åndsverkloven. For å belyse problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling opprettet Kulturdepartementet i februar 2010 en referansegruppe om ulovlig fildeling. Den norske Forleggerforening ble invitert til å foreslå en representant for forlagene til utvalget. Forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs i Aschehoug forlag ble deretter oppnevnt til utvalget. I mandatet til referansegruppen heter det: Gruppen skal særlig vurdere hvorvidt nåværende håndhevelsesmuligheter for opphavsrettskrenkelser på Internett er tilstrekkelig og gi innspill om mulige tiltak som kan avhjelpe eventuelle mangler. Gruppen skal i den forbindelse ta for seg hele tidslinjen fra undersøkelsesstadiet til den formelle rettslige prosessen. I forbindelse med at referansegruppen avsluttet sitt arbeid 2. juni 2010, ble det avholdt et åpent høringsmøte om ulovlig fildeling 14. juni. Foreningen utarbeidet flere høringssvar i året som gikk, blant annet høringssvar om unntaksforskrift fra konkurranseloven 10 (bokavtalen og fastpris) DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

6 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Den norske Bokhandlerforening Samarbeidet med Bokhandlerforeningen er i særlig grad knyttet til Bokavtalen. Foreningene har hatt utstrakt kontakt om forståelse og tolking av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Det er særlig spørsmål i forbindelse med opptjening av bonuspoeng og tilbud om tilleggsytelser ved kjøp av fastprisbundne bøker som har vært aktuelle. Det har også vært arbeidet for å sikre at abonnementsavtalene etter Bokavtalen skal fungere godt. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har i 2010 samarbeidet om flere felles høringssvar, blant annet i forbindelse med unntaksforskriften til konkurranseloven 10. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen gjennomførte september den første Oslo bokfestival, et svært vellykket litteraturløft med mer enn besøkende. De to foreningene har en rekke andre samarbeidsprosjekter, som for eksempel det årlige Mammutsalget, felles fagdag på foreningenes generalforsamlinger, utdeling av Riverton-prisen, Bokundersøkelsen og Leselystaksjonen. Den norske Forfatterforening Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforening har i 2010 særlig forhandlet om avtaler for utgivelse av e-bøker. I løpet av året ble det fremforhandlet en midlertidig avtale om utgivelse av e-bøker der originalutgaven er i fripris. Det er pågående forhandlinger om avtale for utgivelse av e-bøker der originalutgaven er i fastpris. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) NBU og Forleggerforeningen har inngått tilsvarende avtale om e-bøker som beskrevet ovenfor. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) NFF og Forleggerforeningen forhandler om et komplett nytt avtaleverk for faglitterære utgivelser. Forhandlingene har pågått gjennom hele året, og det har vært avholdt 14 forhandlingsmøter. Forhandlingene er kommet så langt at en ny avtale kan bli signert i Norsk Oversetterforening (NO) Mellom Norsk Oversetterforening og Forleggerforeningen er det inngått midlertidig avtale om utnyttelse av e-bokrettigheter til både nye og gamle oversettelser. Litteraturpolitisk samarbeidsforum I Litteraturpolitisk samarbeidsforum møter Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Hensikten med forumet er å etablere en plattform for diskusjon av litteraturpolitiske spørsmål hvor alle ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk. Litteraturpolitisk samarbeidsforum har i 2010 særlig vært opptatt av merverdiavgiftssituasjonen for innhold digitalt, formidling av litteraturabonnementsbøkene og å sikre fastprisbestemmelsene i Bokavtalen. Grafill Forleggerforeningen har i 2010 videreført samarbeidet om Årets vakreste bøker, der Kristin Oldeide i foreningens sekretariat deltok i juryen. Spørsmål om tilleggshonorering for utnyttelse av omslag ved utgivelse av e-bøker og annet innhold digitalt har stått sentralt i samtalene mellom foreningene DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

7 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Oslo bokfestival Forleggerforeningen inviterte våren 2009 Bokhandlerforeningen med i et samarbeid for å få på plass en ny stor bokfestival i Oslo sentrum. Et avgjørende element for å kunne arrangere en samlet festival var inngåelse av avtale med De Norske Bokklubbene om samarbeid med deres planlagte arrangement i Den Norske Opera. Som en konsekvens av avtalen med Bokklubbene ble også tidspunkt for festivalen satt til 17. til 19. september Følgende visjon ble formulert for samarbeidet: «Bokbransjen skal i fellesskap arrangere den beste festivalen for boka og leseren noen gang i Norge.» Bokfestivalen ble organisert med følgende grupper: Styringsgruppen for Oslo bokfestival John Tørres Thuv (Ark Bokhandel). Leder av gruppa Kristenn Einarsson (De Norske Bokklubbene) Tine Kjær (Piratforlaget) Tom Dahl (Cappelen Damm) Randi S. Øgrey (Bokhandlerforeningen) Per Christian Opsahl (Forleggerforeningen) Programkomité Elisabeth Steen (Oktober) Bjørn Aagenæs (Kolon) Gine Jonassen (Ark) Karen S. Jensen (Tanum) Forberedende PR-gruppe Anne Gaathaug (Kagge) Randi S. Øgrey (Bokhandlerforeningen) Ingunn Lindborg (Cappelen Damm) Bjarne Buset (Gyldendal) Marit Borkenhagen (De Norske Bokklubbene) Festivalkontor Eivind Volder Rutle ansatt som prosjektleder og festivalsjef fra mars 2010 Åse Garten Galtrud, fra juni 2010 I tillegg sørget flere hundre bransjefolk og 50 frivillige for at planleggingen og gjennomføringen av Oslo Bokfestival gikk i henhold til plan. Program og arena Det ble avholdt mer enn 200 små og store litteraturarrangementer under Oslo bokfestival Karl Johans gate og Spikersuppa var bilfritt festivalområde med utescener, boksalg, liv og røre, og ca. 50 arrangementer på to scener. I Operaen ble det gjennomført ca. 50 programposter lørdag og søndag. I tillegg var det arrangementer på 13 andre scener. I løpet av festivalens tre dager deltok 180 norske og utenlandske forfattere. I Spikersuppa var det over besøkende, i Operaen besøkende, og nærmere besøkte de øvrige scener. De største enkeltarrangementene trakk mennesker DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

8 Media og synlighet Festivalens programhefte ble trykt i eksemplarer og fulldistribuert med Aftenposten i Oslo og Akershus, i Bok og samfunn og via bokhandlere. Festivalen var svært godt synlig i bybildet, i media og på nettet. Oslo bokfestival fikk massiv oppmerksomhet fra pressen, og både trykte medier, webmedier og fjernsyn omtalte og rapportere fra festivalen. NRK brukte festivalområdet som arena for et eget livestudio og laget direktesending derfra hele lørdagen. Den samlede annonseverdien av presseomtalen er anslått til over 12 millioner kroner. Samarbeidspartnere Oslo bokfestival hadde en rekke gode samarbeidspartnere som Aftenposten (mediepartner), NRK, Saras Telt, Kaffebrenneriet, Trikken, Oslo Kino, Deichmanske bibliotek og Oslo kommune. Samarbeidspartnerne var vesentlige for at Oslo bokfestival ble vellykket, og derfor vil det også ha høy prioritet i fremtidige festivaler. Grafisk profil Robin Snasen Rengård i designfirmaet Snasen utformet den grafiske profilen for festivalen. Snasen utarbeidet konsept og designhåndbok for festivalen og designet de ulike flatene. Designkonseptet fungerte svært godt, og flatene var lett gjenkjennelige som en del av festivalen. En grundigere oppsummering og evaluering av Oslo bokfestival 2010 er vedtatt av styringsgruppa for festivalen. Det er etablert egne nettsider for Oslo bokfestival på Katalogen Årets beste bøker Etter at Årets bøker ble lagt ned i 2006, gikk småforlagene i Forleggerforeningen sammen om å produsere katalogen Årets beste bøker. Katalogen ble distribuert til bokhandlere, primært for bokhandelansatte. Katalogen Årets beste bøker fra småforlagene i Den norske Forleggerforening ble utgitt for fjerde gang i Katalogen ble også tilgjengeliggjort på nettsiden Mammut 22. februar 6. mars 2010 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Over 830 titler med rabatter opp mot 80 % ble tilbudt for salg. I 2010 omfattet salget omtrent 1,4 millioner bøker. 67 forlag og rundt 500 bokhandler deltok på Mammut, og totalt ble det omsatt for omtrent 52 millioner kroner netto. Brageprisen Prisen ble delt ut 23. november i Gamle Logen, Oslo. Det var en flott kulturkveld, hvor ny norsk litteratur var i sentrum. Prisen fikk meget god pressedekning. Brageprisen har som formål å hedre gode norske forfatterskap og å skape interesse for norsk litteratur. Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisutdelingen 2010 ble ledet av Haddy N`jie og Jo Raknes. Ingmar Lemhagen fra Sverige fremførte prologen Om det norske. Mannskoret fremførte sanger. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisene, og Anneke Von der Lippe presenterte de nominerte bøkene. Prisen ble delt ut i fire kategorier og i tillegg ble Brages hederspris delt ut. De fire klassene var i 2010: skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse, som i 2010 var billedbøker for voksne og/eller barn DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

9 Brageprisvinnere 2010: Hedersprisen 2010 ble tildelt Herbjørg Wassmo. Skjønnlitteratur: Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned, Tiden Norsk Forlag Sakprosa: Tone Huse: Tøyengata et nyrikt stykke Norge, Flamme Forlag Barne- og ungdomsbøker: Hilde K. Kvalvaag: Fengsla, Det Norske Samlaget Billedbøker for voksne og/eller barn (Åpen klasse 2010): Stian Hole: Garmanns hemmelighet, Cappelen Damm Utdrag fra alle de nominerte bøkene er å finne på der finnes også juryenes begrunnelser og oversikt over tidligere vinnere. Rivertonprisen 2009 Prisen gikk til Tom Egeland: Lucifers Evangelium. Den ble utdelt på Litteraturhuset i mars Juryleder Agnes Moxness` tale til prisvinneren samt oversikt over tidligere prisvinnere ligger på nettstedet Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2010 var Løsrivelse. I samarbeid med NORLA ble det arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Maihaug-restauranten og Clarion Collection Hotel Hammer. Trygve Åslund fra H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) holdt foredrag om den norske bokbransjen, journalist Annette Orre foredro om norsk samtidslitteratur, og seks forfattere leste egne tekster. Komiteen hadde følgende medlemmer fra Forleggerforeningens side: Eva Lie-Nielsen, Tuva Ørbeck Sørheim, Even Råkil, samt Odd Magnus U. Nilsen fra Forleggerforeningens Servicekontor. Les mer om Norsk Litteraturfestival på Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst, som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av flere lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, Ungdommens Kritikerpris og U-Prisen. Rammene for tiltakene er utarbeidet av!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Ketil Kolstad er daglig leder i!les. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige styringsgrupper i!les. Les mer på Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år i ungdomsskolen. txt-aksjonen ble gjennomført for 13. gang høsten Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. Ved å distribuere nyere norsk og oversatt ungdomslitteratur, tegneserier, faglitteratur og voksen skjønnlitteratur skal aksjonen inspirere til videre lesing. Gjennom å velge ut tekstutdrag fra mange forskjellige bøker og ulike genrer, og knytte en konkurranse til disse utdragene, lokker man elevene inn i litteraturens verden. Det lages også en videobasert konkurranse knyttet opp mot tekstene, for ytterligere å inspirere ungdommene til å lese. En klasse fra hvert fylke vinner bokpremier, og tre enkeltvinnere får fine premier. Antallet påmeldte til aksjonen har økt for hvert år. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

10 Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris ble delt ut for femte gang i Jon Øystein Flink fikk utdelt prisen på Litteraturhuset for boka Sex, død og ekteskap. Ni juryklasser på videregående skoler rundt i Norge leste de nominerte bøkene til Kritikerprisen, og stemte frem vinneren. Ungdommens kritikerpris kom i stand etter et initiativ fra Foreningen!les i Bak samarbeidet står også Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag, Kunst- og kultur i opplæringen og Den norske Forleggerforening. Prisen er inspirert av Goncourt des Lycéens, ungdomsvarianten til den store franske litteraturprisen Prix Goncourt. Ungdommens kritikerpris anerkjenner og synliggjør ungdoms lesninger av samtidslitteratur. Prisen er en formidler av norsk samtidslitteratur i skolen og har også vist seg å spre lyst, glede og engasjement i forhold til lesing. Basert på søknader fra klasser/lærere i videregående skole velges ni klasser ut til å sitte i den nasjonale juryen. Juryen skal representere norsk ungdom og skal derfor være bredt sammensatt med klasser fra hele landet. Ulike linjer skal være representert. Ikke minst gjelder dette yrkesfaglige klasser. Les mer på Uprisen UPrisen årets ungdomsbok er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. Prisen ble for første gang delt ut i 2007 som et samarbeid mellom Foreningen!les og Norsk Litteraturfestival. I 2010 mottok Lars Mæhle UPrisen - årets ungdomsbok for Landet under isen. Juryen besto av 180 niendeklassinger fra syv ungdomsskoler, fra Nordland i nord til Aust-Agder i sør. Det var fjerde gang ungdomsjuryen delte ut UPrisen og tredje gang en bok på nynorsk vant. Syv/åtte 9. klasser fra syv/åtte fylker velges hvert år ut til å være den nasjonale UPris-juryen. Klassene leser fem ungdomsbøker valgt ut på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av alle årets ungdomsbøker. Klassene gjør seg opp en mening om bøkene før delegater fra alle klassene møtes til storjurymøte hvor den endelige vinneren kåres. Prisen deles ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer siste torsdag i mai. Les mer om Uprisen på Leselystaksjonen Leselystaksjonen er en videreføring av Aksjon Leselyst og Bok til alle. Leselystaksjonen er et felles løft i regi av Foreleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Foreningen!les. Norsk barnebokinstitutt og bibliotekene er også viktige medspillere. Samme år som den nasjonale Lesesatsningen begynte, ble Leselystaksjonen 2010 lansert. Man jobber i aksjonen med å etablere landets største og fremste leselystaksjon for barn, som skal fokusere på den positive leseopplevelsen, der elevenes mestring og forståelse av teksten står sentralt. Aksjonen skal fremme boka og lesegleden. Leselystaksjonen inviterte alle landets barneskoler til å delta. Aksjonens to viktigste bestanddeler var Bok-til-alle og Bokkviss. Prosjektleder er Kathrine Wegge. Aksjonens styringsgruppe besto i 2010 av leder Birgit Christensen, Cappelen Damm, Even H. Kaalstad, Aschehoug, Inger Stenersen, Samlaget, Berit Dahl-Folden, Tanum, Agnethe Rogne, Forleggerforeningen, Randi S. Øgrey, Bokhandlerforeningen, Ketil Kolstad, Foreningen!les og Ellen Hogsnes, Cappelen Damm. Les mer om Leselystaksjonen på Verdens bokdag Verdens bokdag feires 23. april hvert år. Siden starten i 1995 har Verdens bokdag etablert seg som en viktig dag for markering av lesing og leseglede. En komité med medlemmer fra den norske Unesco-komiteen, Foreningen!les og bibliotek-, bokhandel- og forlagssektoren er ansvarlig for den sentrale markeringen av dagen og forestår blant annet kontakt med myndighetene om større prosjekter. Samtidig foregår det mye lokalt. Det er blant annet rabatt på forfatterbesøk i regi av Norsk Forfattersentrum, og boksjekker som kan løses inn i bokhandlene, deles ut til elever i 6. og 7. skoletrinn. Les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

11 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL De mest sentrale spørsmålene Forleggerforeningen har arbeidet med, er digitale læremidler og støttesatser til læremiddelproduksjon i smale fag og fag med lavt elevgrunnlag. Det har videre vært kontakt med BONO som ønsker å etablere avtaleverk for bruk av rettighetsbelagte bilder i digitale læremidler. Digitale læremidler Det fylkeskommunale initiativet Nasjonal Digital Læringsarena hindrer norske læremiddelutgivere i å utvikle egne digitale læremidler som skolene kan kjøpe. NDLAs tilbud er gratis for brukerne, men betalt av det offentlige. Gjennom tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunene selv har NDLA siden starten mottatt i overkant av 100 mnok til utvikling, produksjon og tilgjengeliggjøring av sine digitale læremidler for videregående skole. Norske læremiddelforleggere stiller seg positive til at brukerne får gratis tilgang til læremidlene, men er kritiske til måten dette blir gjort på. Læremiddelforlagene ønsker å konkurrere på et åpent og fritt marked der alle aktører deltar på like premisser. Med sine mange roller styrer NDLA både utviklingen, produksjonen, tilgangen, godkjenningen og utgivelsen av et stort antall digitale læremidler gjort mulig med offentlige midler. Derfor vanskeliggjøres etableringen av et fritt læremiddelmarked ved at norske læremiddelforlag må ta betalt for sine læremidler. Dette er umulig når de viktigste brukerne av digitale læremidler, skolene, ikke får midler til egne innkjøp. Gjennom en juridisk betenkning høsten 2009, skrevet av professor dr. juris Olav Kolstad ved Universitetet i Oslo, ble det påvist at finansieringen av NDLA er ulovlig ved at all offentlig støtte til NDLA må anses som ulovlig statsstøtte. I april 2010 klaget Den norske Forleggerforening NDLA inn for EFTA Surveillance Authorities (ESA). Dersom Forleggerforeningen får medhold i klagen, må all mottatt støtte som anses ulovlig, betales tilbake. Seminar om digitale læremidler Læremiddelutvalget i Forleggerforeningen arrangerte Seminar om digitale læremiddel 11. mars. Undertittel for årets seminar var Korleis fremje betre bruk og utvikling av digitale læremiddel i vidaregåande opplæring?. Arrangementet ble holdt i Lærernes Hus, Osterhaus gate 4A. Seminaret var et samarbeid med Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening, og var det fjerde i rekken av slike seminarer. Det var innlegg om overordnede synspunkter på digitale læremidler, samt eksempler på vellykket bruk fra lærere i videregående skole. Det var 237 deltakere på arrangementet. Forlagenes digitale læremidler, Elvebakken videregående skole I februar inviterte Forleggerforeningen til presentasjon for pressen av forlagenes digitale læremidler på Elvebakken videregående skole. Det ble laget en egen video som fulgte invitasjonen som ligger på YouTube på adressen: Presentasjonen på Elvebakken var godt besøkt, fikk god mediedekning og var antakelig det første arrangementet i Forleggerforeningen hvor det sosiale mediet Twitter aktivt ble tatt i bruk. 3rd International Publishers Association Educational Publishers Forum Forleggerforeningen var vertskap for 3rd IPA Educational Publishers Forum på Grand Hotel i Oslo september Tema for møtet var Digital Migration: Shared Issues, Joint Actions. Spesifikke programposter var blant annet Competing with government publishing og Educational Publishers and Collecting Societies. Forumet hadde over 20 deltakere fra ti nasjoner DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

12 HØYERE UTDANNING Høyskoleutvalget Norsk som fagspråk og norsk som formidlingsspråk er prioriterte saker for Høyskoleutvalget. Det har vært uttrykt bekymring for tellekantsystemets uheldige påvirkning for det norske språk, da utenlandsk publisering gir bedre uttelling. Markedssituasjonen og rettighetsproblematikk er naturlige interesseområder for utvalget. Aktuelle saker er Bokhylla, kompendieproduksjon og antologi- og nettpublikasjon av deler av verker. Utvalget har holdt seg orientert om Kopinors arbeid og fremtidsplaner. Høyskoleutvalget har i 2010 fulgt forhandlingene med NFF om ny normalkontrakt. Møtene i Høyskoleutvalget har vært et forum for erfarings- og informasjonsutveksling på områder der en felles policy ikke berører konkurransesituasjonen. INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet, blant annet gjennom større arrangementer som Brageprisutdelingen, Oslo bokfestival, Mammutsalget og Leselystaksjonen. Dessuten ble det mye oppmerksomhet rundt spørsmålet om merverdiavgift på e-bøker. Læremiddelforlagene arrangerte 9. februar en presentasjon av sine digitale læremidler overfor offentligheten på Elvebakken videregående skole. På nettsidene Digitaleressurser.no ble film av arrangementet, informasjonsfilm med elever og pressemelding lagt ut. Aksjonen Dele ikke stjele, som samler 37 organisasjoner av rettighetshavere både organisasjoner for kunstnere og forvaltere var aktiv med henstilling til myndighetene om hurtighet i lovgivningsarbeidet med tanke på håndheving av lover for beskyttelse av åndsverk. Vedlagt henstillingen var et notat med konkrete forslag. Pressemeldingen gikk ut 8. oktober. Forleggerforeningen engasjerte seg i gjenopptaket av etterforskningen av attentatet mot William Nygaard. Sammen med H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) er det utlovet kr ,- i dusør til den eller de som kan gi avgjørende tips til Kripos i den pågående etterforskningen. Også den internasjonale Forleggerforeningen, International Publishers Association, var på banen med henstilling til justisminister Knut Storberget om at etterforskningen blir prioritert. Nettsider Nettsidene på Forleggerforeningen.no har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for relevante arrangementer. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styremedlemmer, ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte i de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også tilgjenglig på nettsidene. Forleggerforeningen administrerer i tillegg disse nettsidene: digitaleressurser.no, deleikkestjele.no og brageprisen.no 11 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

13 Kurs og seminarer I tråd med Forleggerforeningens strategiplan ønsker foreningen å satse på kurs- og seminarvirksomhet for forlagsansatte. Det ble avholdt kurs med følgende titler: Er forleggere selgere?, Nye medier, nye fortellinger: elektronisk litteratur, Bokdesign, Sosiale medier skriv for nettet, Godt språk i sakprosa, Prosjektledelse og Elektronisk språkvask. Det ble også avholdt morgenmøter om kontrakter, Bokavtalen og abonnementsordningene. Markedsutvalget i Forleggerforeningen arrangerte fagdag i salg og markedsføring 18. mars. Kursplaner finnes tilgjengelig på: forleggerforeningen.no/nor/kurs_og_seminarer Firmasirkulærer Det ble i 2010 sendt ut 59 firmasirkulærer fra Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor til medlemsforlagene. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. ØKONOMISAKER Tall for 2009 fremkommer i parentes. Anmeldte fordringer I løpet av 2010 ble det meldt til sammen kr 62,95 mill. (kr 186,3 mill.) som ikke var betalt ved forfall. I løpet av perioden har det vært realisert garantier for kr (kr ). Konkurs tap på fordringer Totalt 3 (17) bokhandlere ble avviklet. 1 (6) gikk konkurs. Sum tap på fordringer var kr 0 (kr ). Stans i levering I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 55 (34) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. INTERNASJONALT ARBEID Nordisk forleggerråd september var Den finske forleggerforening vertskap i Helsinki for Nordisk forleggerråd. Fra Norge deltok Mads Nygaard, Heidi J. Andersen, Mathias Lilleengen og Per Christian Opsahl. I møtet ble det tatt opp felles utfordringer og problemstillinger knyttet til digitalt formidlet innhold, den nordiske lovgivning på opphavsrettens område, felles nordisk statistikk og nordiske forfatterog oversetterkontrakter. London Book Fair Under London Book Fair tilrettela foreningen en norsk fellesstand sammen med Den norske ambassade i London og NORLA. Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island rammet hele bokmessen i London, da flyplassen i London var stengt. Ingen fra Forleggerforeningen kunne reise til London. Den norske ambassaden i London var til stede på standen, og det ble arrangert middag og mottakelse, men denne gangen med svært få deltakende gjester DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

14 Frankfurt Book Fair Forleggerforeningen betjente og organiserte som vanlig den norske fellesstanden på bokmessen i Frankfurt oktober. På standen var det påmeldt 13 medlemsforlag som var representert med 30 personer. I tillegg var NORLA samt Forleggerforeningen til stede. Det var stor aktivitet og høy møtefrekvens på standen som ble godt besøkt av utenlandske forleggere, oversettere og agenter. Den tradisjonelle mottakelsen for norske og utenlandske forleggere i regi av Den norske ambassade i Tyskland, NORLA og Forleggerforeningen var også i 2010 lagt til standen, og den fikk stor oppslutning. Gøteborg Book Fair Bok & Bibliotek Under Gøteborg Book Fair tilrettela foreningen for andre gang en norsk fellesstand sammen med Den norske ambassaden i Stockholm. Bokmessen i Gøteborg har markert seg som et viktig møtested for norske forleggere, og det var god interesse for å stille ut bøker der, atskillig flere påmeldte titler enn året før. Standen er et utstillingsvindu for norsk litteratur, og det ble også arrangert tre forfatterseminarer på standen, med mange tilhørere. Foreningen deltok i det offisielle messeprogrammet som medarrangør av fem forfatterseminarer. Sammen med Den norske ambassaden i Stockholm ble det holdt en hyggelig mottakelse på standen. Det er et tett og godt samarbeid med både ambassaden og messeledelsen. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2010 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. Gjennom arbeidet i FEP har advokat Mathias Lilleengen blitt invitert som medlem i EU-kommisjonens Stakeholder dialogue on the interactive making available of out-of-print works. Lilleengen har presentert situasjonen for digitalisering i Norge. Møtene finner sted i Brussel DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

15 International Publishers Association (IPA) Styremedlem i Den norske Forleggerforening Bjørn Smith-Simonsen er styremedlem i IPA og leder av IPAs ytringsfrihetskomité (FTPC). Smith-Simonsen deltok på Istanbul Book Fair der IPAs ytringsfrihetspris ble utdelt. Anders Heger, medlem i IPAs ytringsfrihetskomité, overvar rettssaken i Istanbul der forleggeren Irfan Sanci var tiltalt etter tyrkisk straffelov for å ha utgitt obskøne verk. Rettssaken endte med at Sanci ble frifunnet. Generalforsamlingen til International Publishers Association ble som vanlig lagt til Frankfurt Book Fair. Fra Den norske Forleggerforening deltok Bjørn Smith-Simonsen og Per Christian Opsahl. I 2010 etablerte International Publishers Association IPA Educational Publishers Forum som en plattform for diskusjon om spesielle problemstillinger i tilknytning til læremiddelproduksjon, særlig aktuelt er spørsmål i tilknytning til statlig læremiddelproduksjon. I løpet av 2010 ble det arrangert fire møter i Educational Publishers Forum alle med norsk deltakelse september ble tredje IPA Educational Publishers Forum arrangert i Oslo av Den norske Forleggerforening. African Publishers Network (APNET) I samarbeid med Kopinors Internasjonale Utvalg og Utenriksdepartementet støtter Forleggerforeningen APNET. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor DnF mottok i ,5 mill. kroner i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med 52,5 mill. kroner året før. Kopinors totale inntekter i 2010 var 239,3 mill. kr (234,3 mill. kr i 2009). Norske rettighetshavere mottok i alt 150,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (157,3 mill. kr i 2009). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen. Fordeling og utbetaling til forlagene Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. Forleggerforeningens representasjon i Kopinor fremgår av kapitlet oppnevninger. Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Advokat Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er likebehandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

16 ANNET ARBEID AS Bokhandelens Hus Den norske Forleggerforening eier 15 av i alt 32 aksjer i AS Bokhandelens Hus. Øvrige aksjer eies i sin helhet av Bokhandlerforeningen. Forleggerforeningen forestår daglig ledelse av selskapet. Alle lokaler var ved årsskiftet utleid. Styret har vedtatt en plan for en forsvarlig oppgradering av huset. I beretningsåret har det blant annet blitt installert godkjent brannvernutstyr, omfattende reparasjoner i fasade og øvrige murvegger er utført, og det er gjort utbedringer på taket. Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2010: Tiltak: Beløp (kr) Ytringsfrihet Bokfestivalen Brage !les Barnebokkritikk Leser søker bok Kritikerprisen Bokhandlerstipend Årets vakreste bøker Riverton Lillehammer Litteraturfestival ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i både Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på hotell SAS Radisson Lillehammer 28. mai. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, som ble enstemmig godkjent, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. Geir Berdahl ble gjenvalgt som leder. Medlemsmøter Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2010: ett i tilknytning til generalforsamlingen på Lillehammer og ett 9. desember med blant annet behandling og vedtak av budsjett for Valgkomiteen har bestått av Turid Barth Pettersen, Erik Holst og Tom Skovdahl. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 28. mai ble Geir Berdahl gjenvalgt som leder. Tom Harald Jenssen ble gjenvalgt som nestleder i styremøte 14. juni. Etter valget 28. mai har styret hatt denne sammensetningen: Geir Berdahl, leder Tom Harald Jenssen, nestleder Geir Mork Tove Lie Bjørn Smith-Simonsen Vebjørn Rogne 15 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

17 Heidi J. Andersen Gunnar Totland Mads Nygaard Tine Kjær Anja Carstanjen Schroth (1. varamedlem) Anne Gaathaug (2. varamedlem) FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Øystein Eek, Kunnskapsforlaget Bjørn Smith-Simonsen, Pax forlag Trond Petter Hinrichsen, Cappelen Damm Mathias Lilleengen, Forleggerforeningen Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av enkeltforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning. Utvalget hadde fire møter i Allmennbokutvalget Astrid de Vibe, leder, Pax forlag Geir Gulliksen, Forlaget Oktober Karin Mundal, Cappelen Damm Einar Ibenholt, Gyldenal Norsk Forlag Kari J. Spjeldnæs, Aschehoug forlag Margit Walsø, Det Norske Samlaget Knut Ola Ulvestad, fra september 2010, Font forlag Utvalget har særlig arbeidet med saker som angår innkjøpsordningen i Kulturrådet. Arbeidet med å utvide kontakten med andre organisasjoner har fortsatt. Det har vært avholdt syv møter i Læremiddelutvalget Anders Skogvold, Cappelen Damm, leder fra 20. august, utvalgsmedlem hele året Arne Magnus, Aschehoug forlag, nestleder Tom Skovdahl, Det Norske Samlaget, leder til 14. juni, utvalgsmedlem hele året Ivar Wagle, Tell forlag Heidi J. Andersen, Tun Forlag Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag, fra 1. september Paul Hedlund, Gyldendal Norsk Forlag, til 31. august Høyskoleutvalget Svein Skarheim, Universitetsforlaget, leder Beate Homlong, Det Norske Samlaget Ester Moen, Cappelen Damm Torhild Bjerkreim, Gyldendal Norsk Forlag, til 31. august Paul Hedlund, Gyldendal Norsk Forlag, fra 1. september 16 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

18 Markedsutvalget Even Høegh Kaalstad, Aschehoug forlag, leder Astrid Dalaker, Gyldendal Norsk Forlag Elisabeth Steen, Forlaget Oktober Birgit Christensen, Cappelen Damm Thomas Mala, Forlaget Press Fredrik Berentsen, Schibsted Forlag Finn Totland, Det Norske Samlaget (sluttet mars 2010) Anne Liv Tresselt, Det Norske Samlaget, erstattet Finn Totland Inger Stenersen vikar for Anne Liv Tresselt (permisjon) fra aug Utvalgets medlemmer skal representere små, middels og store forlag. Markedsutvalget har avholdt syv møter i perioden. Utvalget har hatt representanter med i Mammutkomiteen, arrangert fagdag i salg og markedsføring, vært engasjert i bl.a Oslo bokfestival og Leselystaksjonen. Småforlagsutvalget Håkon Kolmannskog, Forlaget Manifest, leder Anja C. Schroth, Ganesa forlag Martin Berdahl, Kontur forlag Alexander Leborg, Minuskel forlag Jannicke E. Asp, Verbum forlag Svein Gran, KOM forlag Økonomiutvalget Rein Grefslie, Aschehoug forlag, leder Kay Erik Nilsen, Cappelen Damm Haakon H. Lous, Det Norske Samlaget, til Kari Skofsrud, Det Norske Samlaget, fra Elisabeth Seierstad, Gyldendal Norsk Forlag Tor Røseth, Schibsted Forlag Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling av kredittprofilen til de største bokhandlerne. Utvalget har også ansvar for å behandle begge foreningenes regnskap og budsjett før dette legges frem for styret. Økonomiutvalget hadde seks møter i Statistikkutvalget Anne Borch Nielsen, Aschehoug forlag Kjetil Ansteensen, Cappelen Damm Bjørn Smith-Simonsen, Pax forlag Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag Statistikkutvalgets sentrale oppgave er å utarbeide og kvalitetssikre den årlige bransjestatistikken. Statistikkutvalget hadde ett fellesmøte med økonomiutvalget i DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

19 FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT Ansatte ved utgangen av 2010: Per Christian Opsahl, administrerende direktør Anita Larsen, økonomisjef og nestleder Mathias Lilleengen, advokat Lena Jensen, rådgiver og daglig leder for Brageprisen Agnethe Rogne, prosjektleder Astri Skarde, kontorsjef Odd Magnus Ulvestad Nilsen, kursansvarlig Åse Garten Galtrud (prosjektleder Oslo Bokfestival fra 1. juni / vikarierende festivalsjef fra 1. okt.) Eivind Volder Rutle, festivalsjef Oslo Bokfestival (permisjon fra 1. oktober) Følgende medarbeidere har sluttet i løpet av 2010: Gry Paulsen (økonomisjef), Kristin Oldeide (rådgiver og daglig leder for Brageprisen) og Frøydis Osa (prosjektleder Bokfestivalen) KOMITEER OG UTVALG Mammut PR-komité: Anne Gaathaug, Agnethe Rogne, Lise Owren, Anne Schiøtz, Trond Gudbrandsen, Anne Liv Tresselt. Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene 2010 Eva Lie-Nielsen, Tuva Ørbeck Sørheim, Even Råkil, Olivar Møystad (Norla), Odd Magnus U. Nilsen (administrasjonen). Den norske Bokprisen Styret: Ida Berntsen, Cappelen Damm, leder Elisabeth Steen, Forlaget Oktober Per T. Nordanger, Spartacus forlag Kristin Oldeide, Forleggerforeningen (til 1. mai) Lena Jensen, Forleggerforeningen (fra 1. mai) Bragerådet: Kari Marstein, Gyldendal Norsk Forlag, leder Even Råkil, Aschehoug forlag Siren Marøy, Kagge forlag Pål Løwe, Akademika Jørgen Lorentzen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Anne Oterholm, Den norske Forfatterforening Sverre Henmo, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Per Roger Sandvik (Biblioteksektoren) Fra administrasjonen møter: Kristin Oldeide (frem til 1. mai), Lena Jensen og Odd Magnus U. Nilsen 18 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

20 OPPNEVNINGER NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Styret: Astrid de Vibe, Pax forlag, leder Anders Heger, Cappelen Damm (medlem) Faglig råd for skjønnlitteratur: Margit Walsø, Det Norske Samlaget Kopinor Representantskap: Fredrik Nissen, Gyldendal Norsk Forlag med Erik Holst, Aschehoug forlag, som vararepresentant Hovedstyret: Arne Magnus, Aschehoug forlag, med Tom Skovdahl, Det Norske Samlaget, som vararepresentant Fordelingsnemnda: Per Chr. Opsahl, Forleggerforeningen Valgkomité: Bjørn Smith-Simonsen, Pax forlag Arne Magnus er nestleder i Kopinors hovedstyre. Per Chr. Opsahl er leder av Fordelingsnemnda. Norsk kulturråd Drøftingsutvalget for innkjøpsordningene for litteratur: Per Chr. Opsahl NORWACO Styret: Mathias Lilleengen med Bjørn Smith-Simonsen som vararepresentant Fagskolen for bok og papir Styret: Odd Magnus U. Nilsen AS Bokhandelens hus Styremedlem og daglig leder: Gry Paulsen frem til hun sluttet, deretter Anita Larsen. Styremedlem: Bjørn Smith-Simonsen Rådet for Lillehammer Litteraturfestival Per Chr. Opsahl Norsk barnebokinstitutt Rådet : Irja Thorenfeldt, Aschehoug forlag, med Torill Hofmo, Cappelen Damm, som vararepresentant Foreningen!les John Erik Riley, Cappelen Damm Leselystaksjonen Agnethe Rogne, Forleggerforeningen 19 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Digitaliseringsrapport 2008 Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold?

Digitaliseringsrapport 2008 Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold? Digitaliseringsrapport 2008 Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold? Digitaliseringsgruppa har bestått av følgende personer: - Arild Bjørn-Larsen, leder, (markedsdirektør

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer